Katolikernas Maria

Jag vill avsluta serien om RKK’s Maria. Frågan är väl hur nyttigt det är att läsa om detta här. Jag tror att jag “predikar för de omvända”, alltså att de som läser här är protestanter som bekänner “intet utom Skriften”.

Om någon katolik skulle läsa här så är det knappast någon chans att han tar till sig det jag skriver. Det känns ju som ett anfall på hans övertygelser.

Jag citerar från Katolska Kyrkans Katekes precis som den i skrivande stund finns på nätet, inklusive länkar. Jag har även försökt behålla layout och färgsättning så gott det går.

Efter varje stycke skall jag kort kommentera.

Paragraf 2

…avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria”

I. Avlad av den helige Ande…

484 Budskapet till Maria inleder ”tidens fulländning” (Gal 4:4), det vill säga löftenas och förberedelsernas fullbordan. Maria får maningen att i sitt sköte ta emot den, ”i vilken hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning” (Kol 2:9). Guds svar på hennes fråga: – ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man” (Luk 1:34) – får hon genom Andens kraft: ”Helig ande skall komma över dig” (Luk 1:35). [461; 721]

485 Den helige Andes sändning förenas och samordnas alltid med Sonens sändning.[1] Den helige Ande sänds för att helga jungfru Marias sköte och på ett gudomligt sätt göra det fruktbart. Han som är ”Herren och Livgivaren” låter henne undfå Faderns evige Son så att han antar en mänsklig natur som han fått av henne. [689, 723]

486 Faderns ende Son kom till som människa i jungfru Marias sköte, och i och med detta är han ”Kristus”, det vill säga smord av den helige Ande,[2] från och med det första ögonblicket av sin mänskliga tillvaro, även om han enbart stegvis har avslöjat detta: för herdarna,[3] för stjärntydarna,[4] för Johannes Döparen[5] och lärjungarna.[6] Hela Jesu Kristi liv visar alltså ”hur Gud har smort honom med ande och kraft” (Apg 10:38). [437]

Det finns väl inget i texten ovan som är direkt fel. Min stilla undran är bara på vilket sätt den förtydligar något för kristustrogna som är vana att läsa Bibeln.

Men kanske man inte skall se det så. Är den någon till nytta så är det ju bra. Problemet är bara att om en person med dålig bibelkunskap läser RKK’s Katekes så finns ju risken att han missleds av det som strider mot Guds ord och det (myckna) som har tillagts till Guds ord.

Jag är simpel nog att tycka att Bibeln är tydlig och fullständig. Men visst finns det predikanter i protestantismen som kan brodera ut texterna en hel del. Då gäller det att pröva och bara behålla det som är gott.


II. …född av jungfrun Maria

487 Det som den katolska tron tror om Maria har sin grund i det hon tror om Kristus, men det som hon lär om Maria kastar i sin tur ljus över det som hon tror om Kristus. [963]

Kanske måste du läsa denna paragraf mer än en gång innan du inser att “Kyrkan” är femininum och att således ordet “henne” syftar på RKK här.

Jag har kommenterat utförligt om denna paragraf i Kasta första stenen


Guds rådslut om Maria

488 ”Gud sände sin Son” (Gal 4:4), men för att ”dana en kropp åt honom”[7] ville han att en skapad varelse i frihet skulle samverka med honom. För att uppnå detta har Gud av evighet utvalt en Israels dotter, en ung judinna från Nasaret i Galileen, ”en jungfru trolovad med en man av Davids släkt vid namn Josef, och jungfruns namn var Maria” (Luk 1:26-27). Hon skulle bli moder till hans Son:

Barmhärtighetens Fader ville emellertid att hon som utsetts till moder skulle säga sitt ja före inkarnationen. Liksom en kvinna bidrog till döden, så skulle också en kvinna bidra till livet.[8]

489 Under hela det Gamla förbundets tid förbereddes Marias sändning genom många heliga kvinnors sändning. Alldeles i början finner vi Eva: trots sin olydnad får hon löftet om en avkomling som skall vinna seger över den Onde[9] och löftet att bli moder till allt levande.[10] I kraft av detta löfte blir Sara havande med en son trots sin höga ålder.[11] Tvärt emot varje mänsklig förväntan väljer Gud det som ansågs maktlöst och svagt[12] för att visa sin trofasthet mot sitt löfte: Hanna, Samuels mor,[13] Debora, Rut, Judit, Ester och många andra kvinnor. Maria ”står som den främsta bland Herrens ödmjuka och fattiga som i tillit till honom hoppas på frälsning och tar emot den från honom. I henne, den upphöjda dottern Sion, fullbordas tiden efter en lång väntan på att löftet skulle fullbordas. En ny frälsningsordning tar sin början”.[14] [722; 410; 145; 64]

Ja, vad skall man säga? Byråkrater är duktiga på att krångla till vad som helst.

Men jag vill reagera mot påståendet att Maria skulle vara “dottern Sion”. “I henne, den upphöjda dottern Sion, fullbordas tiden efter en lång väntan på att löftet skulle fullbordas.

Dotter(n) Sion förekommer 67 gånger i Bibeln, varav 2 i Nya Testamentet. Det är ett allegoriskt smeknamn på Guds utvalda folk. Guds Israel.

Här och där talas det i samma veva om “dottern Jerusalem”.


Den obefläckade avlelsen

490 För att kunna vara Herrens moder ”mottog hon av Gud de gåvor som var värdiga en så stor uppgift”.[15] Ängeln Gabriel hälsar henne vid bebådelsen som den ”högt benådade”, den som är ”full av nåd”.[16] Ja, för att ge sitt fria samtycke som kom ur hennes tro till den kallelse hon fick kunskap om måste hon vara helt och hållet buren av Guds nåd. [2676; 2853; 2001]

491 Med tiden blev kyrkan medveten om att Maria, ”överhöljd med nåd” av Gud[17] hade blivit återlöst redan från sin tillblivelse. Det är detta som dogmen om den obefläckade avlelsen (Marias utkorelse och fullkomliga renhet), proklamerad av påven Pius IX år 1854, bekänner: [411]

Den saliga jungfrun Maria blev från det första ögonblicket av sin tillblivelse genom en enastående nåd och ett särskilt privilegium av Gud, den allsmäktige, med hänsyn till Jesu Kristi – hela människosläktets Frälsares – förtjänster, bevarad fri från varje fläck från arvsynden.[18]

492 Denna ”strålande, absolut enastående helighet” som hon har ”fått från det första ögonblicket av sin tillblivelse”[19] kommer henne helt och hållet till del från Kristus: ”med hänsyn till sin Sons förtjänster är hon friköpt på ett mera upphöjt sätt”.[20] Mer än någon annan skapad person har Fadern ”välsignat henne med all den andliga välsignelse som finns i himlen” (Ef 1:3). Han har ”utvalt henne före världens skapelse i honom till att stå helig och fläckfri inför sig i kärlek” (Ef 1:4). [2011; 1077]

493 Fäderna från den orientaliska traditionen kallar Guds moder ”den Allheliga”, Panagia, de prisar henne som den som är ”fri från varje syndens fläck, liksom danad av den helige Ande och formad till en ny skapelse”.[21] Genom Guds nåd förblev Maria ren från varje personlig synd under hela sitt liv.

Med tiden blev kyrkan medveten om att Maria ….” står det i texten. Hur blev “Kyrkan” medveten om detta? Det är i alla fall inte något som står i Bibeln.

Här börjar det spåra ur ordentligt. Frälstare kan ingen vara? Jag tvivlar inte på att Herrens Moder är frälst, men är hon verkligen mer frälst än andra? RKK påstår ju att ”med hänsyn till sin Sons förtjänster är hon friköpt på ett mera upphöjt sätt”.

Påven Pius IX hittade på detta ungefär 1800 år (1854) efter att Kanon var avslutad. Är det inte rätt märkligt att man blir visare och visare om det som hände för länge sedan ju längre sedan det är.


”Må det ske med mig som du har sagt”

494 Då Maria fick budskapet att hon skulle föda ”den Högstes Son” utan att känna till någon man, genom den helige Andes kraft,[22] svarade hon genom ”trons lydnad”.[23] Hon var säker på att ”ingenting är omöjligt för Gud”: ”Jag är Herrens tjänarinna; må det ske med mig som du har sagt” (Luk 1:37-38). Så blev Maria när hon svarade ja till Guds ord Jesu moder. Och när hon av hela sitt hjärta gjorde Guds frälsningsvilja till sin egen utan att någon synd höll henne tillbaka gav hon sig själv helt och hållet åt sin Sons person och gärning för att, underställd honom och med honom, genom Guds nåd tjäna frälsningens mysterium:[24] [2617; 148; 968]

Irenaeus säger: ”Genom sin lydnad blev hon för sig själv och för hela människosläktet orsak till frälsningen”.[25] Med honom säger ett stort antal gamla fäder: ”Den knut som orsakades av Evas olydnad löstes upp genom Marias lydnad; vad jungfrun Eva band genom sin otro, det löste jungfrun Maria genom tron”; de jämförde Maria med Eva och kallade Maria ”de levandes moder” och förklarar ofta: ”Genom Eva kom döden, genom Maria kom livet”.[26] [726]

Kolla vad “Kyrkofadern” Irenaeus påstod. “Genom sin lydnad blev hon för sig själv och för hela människosläktet orsak till frälsningen.

Det är ju helt nyttolöst att spekulera, men var det verkligen så att Maria kunde ha satt krokben för Guds frälsningsplan om hon hade vägrat?

Säkerligen hade Gud förberett situationen genom att leda och bevara Maria.

Problemet med Irenaeus och alla uppföljare är att Maria tar fokus från Jesus. Okay, RKK säger ju att Maria just sätter fokus på Jesus, men den som har varit tillsammans med katoliker och varit med om katolska gudstjänster och ceremonier, vet att fokus är på Maria och andra så kallade helgon. Jesus är endera en baby eller hängande på korset.

Därför kallar RKK Maria för “Medåterlöserska” och även fast Bibeln säger (1 Tim. 2:5) att det bara finns en “medlare”, nämligen Jesus Kristus, så anlitas Maria som medlare mellan människor och Gud.


Maria – Guds Moder

495 Maria kallas i evangelierna ”Jesu moder” (Joh 2:1; 19:25).[27] Hon hyllas under den helige Andes ledning redan före sin sons födelse som ”min Herres moder” (Luk 1:43). Ja, den som hon undfick som människa av den helige Ande och som verkligen blev hennes son efter köttet är ingen annan än Faderns evige Son, den andra Personen i den heliga Treenigheten. Kyrkan bekänner att Maria verkligen är Guds Moder (Theotokos).[28] [466; 2677]

I Bibeln kallas Maria “vår Herres moder”.

Låt oss inte glömma att Jesus fanns före skapelsen. Kol. 1:15-17 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. 

Maria fick bli Jesu jordiska moder. Går man längre så spårar det ur mer och mer. Då blir Maria “Guds Moder” och “Himmelens Drottning”. Dessa epitet finns inte i Bibeln och stämmer inte med resten av bildspråket i Bibeln.


Maria – jungfrun

496 Ända från de första formuleringarna av tron[29] har kyrkan bekänt att Jesus kommit till enbart genom den helige Andes kraft i jungfru Marias sköte. Och då har hon också betonat den kroppsliga aspekten av denna händelse: Jesus kom till ”av den helige Ande utan manlig säd”.[30] Fäderna såg i tillblivelsen av en jungfru tecknet på att det verkligen är Guds Son som kom till oss i en mänsklig natur som är vår egen:

Så säger Ignatius av Antiokia (början av 100-talet): ”Ni är fast övertygade om vad som gäller om vår Herre. Han är verkligen av Davids släkt efter köttet,[31] Guds Son enligt Guds vilja och makt,[32] verkligen född av en jungfru, …han blev verkligen fastspikad i sitt kött för oss under Pontius Pilatus…. Han har verkligen lidit liksom han sannerligen också är uppstånden”.[33]

497 Berättelserna i evangelierna[34] uppfattar Jesu tillblivelse av en jungfru som ett Guds verk som överträffar varje mänsklig insikt och varje mänsklig möjlighet.[35] ”Barnet i henne har blivit till genom helig ande”, säger ängeln till Josef om Maria, hans trolovade (Matt 1:20). Kyrkan ser i detta uppfyllelsen av det gudomliga löfte som gavs genom profeten Jesaja: ”Se, jungfrun skall bli havande och få en son” (Jes 7:14), enligt den grekiska översättningen hos Matteus 1:23.

498 Ibland har man blivit bekymrad över att Markusevangeliet och breven i Nya testamentet inte nämner att Maria blev havande som jungfru. Man undrade också om det här inte handlade om legender eller teologiska utsagor utan historiska avsikter. På detta måste man svara: Tron på att Jesus blev till i en jungfrus sköte stötte på kraftiga motsägelser, den blev till åtlöje eller mötte ingen förståelse bland icke-troende, judar och hedningar.[36] Den hade inte sin grund i den hedniska mytologin eller i något slags anpassning åt tidens idéer. Enbart tron har tillgång till innebörden av denna händelse. Tron ser den i det ”sammanhang som förenar mysterierna med varandra”,[37] i helheten av Kristi mysterier, från hans människoblivande till hans påsk. Redan Ignatius av Antiokia vittnar om detta samband: ”För denna världens furste var Marias jungfrulighet och hennes nedkomst fördold, liksom Herrens död; tre mysterier som ljuder högt men som förverkligades i Guds tystnad”.[38] [90; 2717]

Här finns det inte mycket att anmärka på. Bekännelsen är samma för protestanter.

Dock finns det en sak man måste vara uppmärksam på. Det talas på slutet om mysterier. Ordet “μυστήριον” (mysterion) kommer från ett ord som betyder att tiga. Ordet betyder hemlighet och i den meningen ett mysterium eftersom det finns saker man inte vet och därför inte helt kan förstå.

Så långt är allt väl, men problemet är att RKK när det passar gör ordet “μυστήριον” synonymt med det de kallar “sakrament”.

Läs därför de sista meningarna igen och fundera på hur det blir med betydelsen om man kallar “μυστήριον” för sakrament.


Maria – ”alltid jungfru”

499 Fördjupningen av kyrkans tro på Marias jungfruliga moderskap ledde henne till att bekänna Marias verkliga och ständiga jungfrulighet[39] också då hon födde Guds Son som blivit människa.[40] Kristi födelse ”förminskade inte, utan helgade” hans moders[41] ”jungfruliga renhet”. Kyrkans liturgi hyllar Maria som Aeiparthenos, ”alltid jungfru”.[42]

500 Mot detta invänder man ibland att Skriften talar om bröder och systrar till Jesus.[43] Kyrkan har alltid tolkat dessa ställen så att de inte talar om andra barn till jungfru Maria. Jakob och Josef, ”Jesu bröder” (Matt 13:55), är söner till en Maria som hörde till Jesu lärjungaskara och som betecknande nog kallas den ”andra Maria” (Matt 28:1).[44] Det rör sig om nära släktingar till Jesus, enligt ett uttryckssätt som man känner till från Gamla testamentet.[45]

501 Jesus är Marias ende son. Men Marias andliga moderskap[46] sträcker sig till alla människor som han har kommit för att frälsa: ”Hon skall föda sin Son, som Gud har gjort till ’den förstfödde bland många bröder’ (Rom 8:29), dvs, de troende, till vilkas födelse och uppfostran hon medverkar med sin moderliga kärlek”.[47] [969; 970]

Även detta har jag behandlat utförligt bland annat i Kasta första stenen.

“Marias verkliga och ständiga jungfrulighet” och “Kristi födelse ”förminskade inte, utan helgade” hans moders jungfruliga renhet”

Som om en kvinna på något sätt skulle bli mindre värd genom det samliv som Gud har ordinerat och genom att bli havande och föda barn. Kan man göra det mer bakvänt än så?

1 Mos. 2:24  Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.
Matt. 19:5  och sade: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött ?
Markus 10:7  Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru,
Efe. 5:31  Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött.

Matt. 1:25  Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.


Maria, jungfru och moder, i Guds frälsningsplan

502 Trons blick kan, om den ser till uppenbarelsens helhet, upptäcka skälen, fyllda av hemlighetsfullt djup, till att Gud enligt sin frälsningsplan lät sin Son födas av en jungfru. Dessa skäl har såväl med Kristi person och frälsande gärning som med Marias mottagande av denna sändning för alla människor att göra: [90]

503 Att Maria är jungfru visar klart att det absoluta initiativet vid människoblivandet ligger hos Gud. Jesus har endast Gud som Fader.[48] ”Den mänskliga natur han antagit har aldrig avlägsnat honom från Fadern…. Han är som Gud naturlig Son till sin Fader och som människa naturlig son till sin moder; men i särskild bemärkelse är hans Guds Son både som Gud och som människa”.[49] [422]

504 Jesus blev till av den helige Ande i jungfru Marias sköte därför att han är den nye Adam[50] som inleder den nya skapelsen: ”den första människan kom från jorden och var jord; den andra människan kom från himmelen” (1 Kor 15:47). Kristi mänskliga natur är ända ifrån dess tillblivelse fylld av den helige Ande, ty Gud ger honom Anden utan att mäta (Joh 3:34). Det är av den ”fullhet” som han, huvudet[51] för den återlösta mänskligheten, har, som vi har fått del, ”med nåd och åter nåd” (Joh 1:16). [359]

505 Jesus, den nye Adam, är genom sin tillblivelse av en jungfru början till den nya födelse som gör människor till Guds barn i den helige Ande genom tron. ”Hur skall detta ske?” (Luk 1:34).[52] Att människor får del av Guds liv sker inte ”av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud” (Joh 1:13). Man tar emot detta liv på ett jungfruligt sätt, ty det är i sin helhet en Andens gåva till människan. Människans kallelse att förenas med Gud[53] har en innebörd som påminner om brudens förhållande till brudgummen. Detta når sin fulländning i Maria, jungfru och moder. [1265]

506 Maria är jungfru eftersom hennes jungfrulighet är tecknet på hennes tro som ”inte tvekar”[54] och tecknet på hennes odelade hängivenhet åt Guds vilja.[55] Det är hennes tro som låter henne bli Frälsarens moder: ”Maria är saligare för att hon i tro har sagt ja till Kristus än för att hon lät Kristi kropp bli till i sig”.[56] [148, 1814]

507 Maria är på en gång jungfru och moder eftersom hon är kyrkans urbild och allra fullkomligast förverkligar vad kyrkan är.[57] ”Kyrkan blir genom förkunnelsen och dopet moder till de barn som blivit till genom den helige Ande och fötts av Gud till ett nytt och odödligt liv. Hon är själv jungfru eftersom hon oförvanskat och rent bevarar det trohetslöfte hon givit Brudgummen”.[58] [967; 149]

Jag förmodar att bloggens läsare kan genomskåda ovanstående utan mer analys.

Ännu en gång måste jag förundra mej över att man lämnar Bibelns klara och begripliga budskap för att i stället gröta till en massa krångligheter.

Fast givetvis är det så att om man vill ha makt så måste man få sina följeslagare att tro att man på något sätt hajjar saker bättre och att man därför är oumbärlig. Läs gära igen Präster, finns dom?

Jag avslutar nu med RKK’s sammanfattning av läran. Efter det de texter man menar handlar om Maria.

RKK’s Sammanfattning

508 Bland Evas ättlingar valde Gud jungfru Maria för att hon skulle bli hans sons moder. ”Högt benådad, full av nåd” är hon ”frälsningens mest framträdande frukt”:[59] ända från första ögonblicket av sin tillblivelse är hon helt och hållet fri från arvsyndens fläck och har förblivit ren från varje personlig synd under hela sitt liv.
509 Maria är verkligen Guds moder, eftersom hon är moder till Guds ende Son som blivit människa; och han är Gud själv.
510 Maria ”förblev jungfru då hon blev havande med sin Son, hon förblev jungfru då hon födde honom, jungfru då hon bar honom, jungfru då hon närde honom vid sitt bröst, hon var alltid jungfru”.[60] Till hela sitt väsen är hon ”Herrens tjänarinna” (Luk 1:38).
511 Jungfru Maria ”samverkade i fri tro och lydnad till människornas frälsning”.[61] Hon uttalade sitt ja ”i hela mänsklighetens namn”:[62] genom sin lydnad blev hon den nya Eva, de levandes moder.
Bibelcitat som enligt RKK handlar om Maria
(Notera att en del av dessa citat verkligen handlar explicit om Maria. En del av citaten handlar inte alls specifikt om Maria. Ytterligare en del måste tolkas profetisk eller allegoriskt för att kunna kopplas med Maria.)

1 Mos. 3:15, 1 Samuel 2:1-10, Psalm 45:9, Ords. 31:30, Pred. 7:20,
Höga V. 4:7, Jesaja 7:14, Jesaja 61:10, Jesaja 66:7, Mika 5:3
Matt. 1:1-25, Matt. 2:11, Matt. 12:46-50, Matt. 13:55-56,
Matt. 27:56, Matt. 28:1-6
Markus 3:21, Markus 3:31-35, Markus 6:3, Markus 15:40
Lukas 1:1-80, Lukas 2:7, Lukas 2:19, Lukas 2:21, Lukas 2:34-35,
Lukas 2:41-52, Lukas 3:23, Lukas 6:43, Lukas 8:19-21,Lukas 11:27-28
Joh. 2:1-12, Joh. 3:16, Joh. 6:42, Joh. 7:5, Joh. 19:25-27
Apg. 1:1-26
Rom. 3:23, Rom. 6:14, Rom. 6:22, Rom. 8:30, Gal. 4:4, Efe. 1:5-6,
1 Tim. 2:5, 2 Petrus 1:4, 1 Joh. 3:9
Upp. 12:1-6, Upp. 12:13-17, Upp. 19:10

Det blir alldeles för långt om jag skulle ta upp alla dessa citat. Därför vill jag bara ta ett som exempel. Rom. 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, (Se även: Jesu bröder)

Texten handlar om en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Jesus Kristus är Herren och Maria är Herrens Moder. Så läser katolikerna. I princip blir då allt som handlar om Jesus och frälsningen, texter om Maria.

Man får ursäkta mej om jag tycker det är ett konstigt sätt att läsa Bibeln. Det sätter fokus fel. Evangelium om Jesus Kristus blir i praktiken evangelium om Maria.

Visits: 84

6 thoughts on “Katolikernas Maria”

 1. Mikael Karlendal har börjat skriva igen på sin blogg. Han var, som bekant en pingstpastor som via “luteranismen”, “kalvinismen” och “kyrkofäder” valde att officiellt konvertera och bli katolik.

  På hans blogg finns äldre bloggposter där han faktiskt argumenterar mot katolicism. Det länder honom till heder att dessa bloggposter finns kvar.

  Sedan kom en tid där han propagerade för katolska doktriner. Även bra att dessa bloggposter finns kvar rom referens.

  Nu har han skrivit nya artiklar som jag vill rekommendera. I dessa artiklar belyser han “katolsk tro” på ett icke dogmatiskt sätt och parerar med aspekter från “protestantisk tro”. Jag länkar här till tre artiklar.

  Vad säger den svenska pingströrelsen om homosexualitet?
  Frågor om katolsk tro – jag svarar en brevskrivare
  Hur mår påvedömet – egentligen?

  Läs gärna även kommentarerna.

  Jag har valt att skriva denna kommentar i en artikel som jag tror tydligt anger att jag inte köper RKK’s utombibliska läror (dogmer). Läs gärna artikeln ovan.

      (Reply)

 2. Visste du att det är “Himmelsfartsdagen” i dag?

  Ja, inte Jesus “Himmelsfartsdag” (oavsett på vilket datum den hände, vilket är oväsentligt! ).

  Nej, Det är Katolikernas “Guds Moders” (sorry) Maria enligt Bibeln “Herrens Moder” som “Läroämbetet” har beslutat for till Himlen just i dag.

  Varning: Kom i håg att man alltid måste kolla om Guds ord, Bibeln, stämmer med pastorer, präster, påvar och läroämbeters påhitt.

      (Reply)

 3. Kjell,

  Jo, det visste jag. Dagen är helgdag i Rwanda, Assumption day”, och förklarade att vi inte har helgdag eftersom vi har en lutheransk konstitution och tradition.

      (Reply)

 4. Dave Hunt är en skarp apologet som inte mumlar i skägget.

  Alla som tror att ekumenik är av godo bör lyssna på denna predikan/föreläsning.

  Alla som tvivlar på att Katolicismen är av ondo bör lyssna på denna predikan/föreläsning.


      (Reply)

 5. I Dagen berättas det att Ulf Ekmans son Benjamin blir munk i Frankrike.

  Dags för Benjamin Ekman att avge munklöften

  Ulf Ekman om att sonen i morgon vigs till dominikanmunk: “Glädjen är stor.”

  Ett foto från 2019 visar Benjamin Ekman tillsammans med sin far Ulf Ekman hos dominikanerna i Rennes, Frankrike. (Ulf Ekmans Instagram-konto)

  Uppriktigt och utan att vilja såra någon undrar jag mej hur något sådant kan vara “glädjande”.

  Om det vore min son skulle jag nog känna sorg.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *