Kasta första stenen

Detta är min första uppföljare av de senaste artiklarna som riktar sig mot (sic!) RKK’s läror.

Jag vill understryka att inget av det jag skriver handlar om att döma individer. Herren är enligt Guds ord “en mästare i att frälsa och hjälpa“.

Jesaja 63:1
Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? “Det är jag, som talar i rättfärdighet, jag, som är en mästare till att frälsa.”
 
 
Detta behöver kanske förklaras tydligare.
 

Det finns onda människor som kallar sig kristna, fastän Guds ord är alltigenom gott.

Det finns goda människor som kallar sig muslimer, fastän Koranens ord är alltigenom ondska.

Katoliker anser att en god katolik är en katolik som sväljer hela katekesen och RKKs dogmer med hull och hår.

Protestanter anser att en god katolik är en katolik som inte sväljer utombibliska dogmer i katekesen.

Katoliker anser att en god protestant är en protestant som inte protesterar mot utombibliska dogmer i katekesen.

Protestanter anser att en god protestant är en protestant som aldrig köper utombibliska läror.


Fotnot: Utombiblisk betyder bara att läran inte finns bokstavligen formulerad i Guds ord. Läran är en tolkning och kan vara falsk eller sann. Läran måste således prövas mot Guds ord.

Det jag vill säga är att ingen av oss har rätt att helgonförklara eller demonisera. Domen är Herrens, och ingen annans. Hur Herren kommer att handla, i nåd och rättvisa, med dem som bara fick höra villoläror, och aldrig ett rent evangelium, det vet vi inte. Vår uppgift är att se till att de får höra ett rent evangelium.

Jag skall citera tre paragrafer ur RKKs katekes. De har den gemensamma rubriken “Maria – ‘alltid jungfru’“. Länkarna i texten öppnar RKKs katekes på nätet. Efter varje paragraf ger jag en kort analys.
 

Maria – ”alltid jungfru”

499 Fördjupningen av kyrkans tro på Marias jungfruliga moderskap ledde henne till att bekänna Marias verkliga och ständiga jungfrulighet[39] också då hon födde Guds Son som blivit människa.[40] Kristi födelse ”förminskade inte, utan helgade” hans moders[41] ”jungfruliga renhet”. Kyrkans liturgi hyllar Maria som Aeiparthenos, ”alltid jungfru”.[42]

 
Kanske måste du läsa denna paragraf mer än en gång innan du inser att “Kyrkan” är femininum och att således ordet “henne” syftar på RKK här.

Ordet “ἐκκλησία” (ekkläsia) som översätts med “församlingen” i Bibeln brukar av katoliker ställa som synonym till “Kyrkan”. I Kol. 1:18 läser vi om Jesus att “han är huvudet för sin kropp, församlingen“.

Nu är det så att det grekiska ordet “ἐκκλησία” är ett feminint substantiv. Det är dock oväsentligt. Jämför tyskans ord för “flicka” Mädchen som är neutrum och “spegel” Spiegel som är maskulint. Svårt att förstå på svenska. Låt oss inte förvilla oss i detta, men nog är det lite egendomligt att Herren Jesu kropp är feminin.

Hur som helst “Kyrkan” eller “Församlingen” kom tydligen, efter mycket tänkande, fram till att Maria alltid var och är jungfru. Att det var viktigt att hon var jungfru ända tills Jesus föddes är vi alla ense om. Josef “rörde henne inte förrän hon hade fött en son” enligt Matt. 1:25.

500 Mot detta invänder man ibland att Skriften talar om bröder och systrar till Jesus.[43] Kyrkan har alltid tolkat dessa ställen så att de inte talar om andra barn till jungfru Maria. Jakob och Josef, ”Jesu bröder” (Matt 13:55), är söner till en Maria som hörde till Jesu lärjungaskara och som betecknande nog kallas den ”andra Maria” (Matt 28:1).[44] Det rör sig om nära släktingar till Jesus, enligt ett uttryckssätt som man känner till från Gamla testamentet.[45]

 
Detta är typerande för RKKs exeges. Man beslutar vad man vill tro och söker sedan “bevis” i Skriften .

Bevisen kan vara hur långsökta som helst. Läs Matt. 28.1 där det står om “den andra Maria”. Fundera på hur den texten har något att göra med Jesu syskon.

Läs sedan Lukas 8:19-20 Då kom Jesu mor och hans bröder till honom, men de kunde inte komma fram till honom för folkmassans skull. Man hälsade honom: “Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig.” 

Fundera på varför Maria, Herrens moder, skulle gå runt med “den andra Marias” barn och leta efter Jesus så att de kunde tillrättavisa honom.

RKKs tolkningar av biblens texter och deras konstruktioner av läror utifrån det de läser in i texterna håller inte för dem som själva läser Bibeln. Något som var strängeligen förbjudet för katoliker och till och med bestraffades. Inte förrän boktryckarkonsten var uppfunnen blev Guds ord, Bibeln, tillgänglig för gemene man. Och detta oroade RKK.

För att lösa problemet blev läroämbetet och påven högre auktoritet än Bibeln. Dogmer uttalade av Påven “ex kathedra” anses ofelbara och således ha absolut auktoritet.

 

501 Jesus är Marias ende son. Men Marias andliga moderskap[46] sträcker sig till alla människor som han har kommit för att frälsa: ”Hon skall föda sin Son, som Gud har gjort till ’den förstfödde bland många bröder’ (Rom 8:29), dvs, de troende, till vilkas födelse och uppfostran hon medverkar med sin moderliga kärlek”.[47] [969; 970]

 
Den här är intressant. I Bibeln kallas Jesus “Guds enfödde Son”, ordet “μονογενής” (monogenäs) se Joh. 3:16 till skillnad från “Marias förstfödde son”, ordet “πρωτοτόκος” (prototokos) se Lukas 2:7.

Låt oss sedan titta på Joh. 6:44 där Jesus säger att “Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom,“. Jämför nu detta med katekesens ord om att Maria “med sin moderliga kärlek medverkar till födelsen av de troende“.

Den texten är lurig på mer än ett sätt. Jag skall nämna två av dessa.

 1. Om man råkar i samtal med katoliker om Maria måste man vara ytterst försiktig när man talar om hennes jungfrulighet. Katoliker associerar Maria med sina egna mödrar och om man påstår att Maria hade ett normalt samliv med Josef efter Jesu födelse så tolkar katoliker det som att man ifrågasätter alla mödrars, alltså även deras egen moders, sexuella renhet.
 2. RKK tillskriver Maria många av de egenskaper och funktioner som i Bibeln tillskrivs Den Helige Ande. Det kan vara av intresse att konstatera att bland andra muslimerna tror att treenigheten består av pappa Gud Fadern, mamma gudamodern Maria och sonen Jesus. Den Helige Ande kommer i skymundan.

Jag stannar där denna första runda.

 

Views: 76

9 thoughts on “Kasta första stenen”

 1. “men nog är det lite egendomligt att Herren Jesu kropp är feminin.”

  Tror att Johannes döparen ger en förklaring här:

  “Ni kan själva vittna om att jag sade: Jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden.”

  (från Joh 3)

      (Reply)

 2. Ulrika,

  Ja, du har troligen rätt att detta är resonemanget. Men eftersom du nämner detta vill jag ändå ta upp några tankar om “Kristi brud”. Jag tänker inte skriva något om Knutby eftersom jag utgår från att alla normala människor inser att detta var en heresi och en villa av stora mått.

  Men samtidigt måste vi komma ihåg att det finns massor av “Kristi brudar” i RKK. Alla präster, munkar och nunnor, samt så kallade “sacred virgins’ (heliga jungfrur) som anses vara vidga med Kyrkan.

  I Jesaja 54 talar HERREN om sin brud. Det är uppenbart av texten att det handlar om Israel, det utvalda folket. Den så kallade kyrkofadern Augustinus hittade sedan på att det är Kyrkan som är bruden. Kom ihåg att det var Augustinus (354–430) och Johannes Chrysostomos (347-407) som formade RKKs antisemitiska läror och lade grunden för ersättningsläran. Nämligen att Brudgummen HERREN inte höll sitt löfte i Jesaja 54 utan valde en ny brud.

  Det har bråkats en hel del om precis vem/vilka som är bruden. En tolkning är att de frälsta av Guds Israel är bruden och de frälsta hedningarna är tärnorna. En annan tolkning är att alla frälsta oavsett etnisk härkomst är bruden.

  Så till sist något om liknelser, eller bildspråk. Det är ju tydligt att både bilden med Jesus som huvudet till sin kropp församlingen, och Jesus som brudgummen till sin brud (israel eller alla frälsta) är liknelser (metaforer, bildspråk).

  Det blir alltid endera konstigt eller komiskt eller motsägelsefullt om man kombinerar metaforer. Inte heller är det nyttigt att gå utanför metaforens ramar.

  Låt oss ta Matt. 10:16 som exempel: “Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor.

  Inte menade Jesus att vi är får som skall lägga ägg! 

   

      (Reply)

 3. Kjell,

  Tillfällligt trådbyte,

  I Joh 6 är judarna arga. Varför? Jo, för att Jesus sa till dem:

  “Jag är det bröd som har kommit ner från himlen.”

  En sak som judarna inte är arga över i samma text är att Josef och Maria är gifta. De använder till och med detta faktum, att Josef och Maria är gifta, som argument mot Jesus ord att han är brödet från himlen och säger:

  “Den här Jesus, är han inte Josefs son, och känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga: Jag har kommit ner från himlen?”

  Alltså, Judarna på platsen kände Jesus far och mor. Far och mor till samma barn är gifta.

  Judarna i texten hade inte ännu förstått vem Jesus var, men att Jesus föräldrar var gifta enligt dem som kände dem och levde sida vid sida med dem står utan tvivel.

      (Reply)

 4. Ulrika,

  Inte heller katolikerna tvivlar på att Josef och Maria var gifta. Men de har hittat på en massa fabler om både Josef och Maria.

  Jag citerar från Wikipedia Josef från Nasaret

   
  Apokryfa källor utvidgar ibland de korta kanoniska evangeliernas berättelser. Således beskriver de hur Jesus arbetade sida vid sida med Josef i hans snickarverkstad i Nasaret och ibland hur han stannade med Josef medan denne arbetade. De berättar också hur Josef fattade ett viktigt beslut när han fick reda på att Maria var gravid innan deras äktenskap hade fullbordats och istället för att låta henne stenas till döds av stadsbefolkningen tog henne i beskydd. I vissa katolska traditioner beskrivs Josef dö i Jesus och Marias armar.

  I de kanoniska evangelierna beskrivs Jesus som broder till Jakob, Joses (Matteusevangeliet stavar det Josef, Markusevangeliet stavar det Joses), Judas och Simon och till ett antal systrar vars namn inte nämns. Den östortodoxa kyrkan lär att Josef var änkeman och att dessa bröder och systrar var barn från hans första äktenskap. Denna version berättas i den apokryfa Josef snickarens historia som kallar den äldsta brodern för Justus och systrarna för Assia och Lydia, men nämner inte hustrun. Efter hustruns död trolovas den då 90-åriga Josef med den 12-åriga jungfrun Maria. Två år senare gifter de sig. Josef dör sedan 111 år gammal. Den katolska traditionen, såsom helige Jerome och kyrkofäderna lärde, lär att ordet broder under biblisk tid hade en vidare betydelse än den vi lägger i ordet idag och inkluderade även kusiner och ännu mer avlägsna släktingar.

  Den romersk-katolska traditionen är klar på att dessa “bröder och systrar” är Kristi kusiner och betonar även starkt att Josef förblev celibatär i sitt äktenskap med Maria. Vissa protestantiska samfund (bl.a. många evangelikala protestantiska traditioner) har numera inga starka uppfattningar i frågan.

   
  Allt som har berättats om Josef i de kanoniska evangelierna ägde rum innan Jesu födelse och under hans barndom. Den sista händelsen där Josef är närvarande som beskrivs i evangelierna är familjens påskbesök till templet i Jerusalem när Jesus är ungefär tolv år gammal och således i slutet av hans barndom.

  De kanoniska evangelierna är tysta om de kommande decennierna av Jesu familjeliv. Generellt anses det att Josef dog när Jesus var tonåring och att Jesus fick ta hand om familjens försörjning.

  Inte förrän Jesus döps av sin kusin Johannes får vi veta mera om hans liv.

  Jag hör som bekant till den fundamentalistiska falangen som absolut och resolut avvisar alla utombibliska berättelser som fabler.

   

      (Reply)

 5. Kjell,

  Apg 1:13ff”Och när de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig – Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon ivraren och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder. ”

  Bönen skedde tillsammans. Maria bad som de andra.

  När man läser texten förstår man att ” vidare hans bröder” endast kan syfta på de bröder som är Marias söner. Det är helt enkelt så man läser texten. Först troende bröderna, sedan kvinnorna, sedan Jesus mor och Marias söner då “hans” i “vidare hans bröder” syftar tillbaka på Jesus.

  Vill man påstå att bröderna i “vidare hans bröder” handlar om trosbröder får man förklara varför man väljer att skriva “vidare hans bröder” då författaren redan radat upp namnen på de närvarande trosbröderna i meningen innan.

      (Reply)

 6. Ulrika,

  Intressant iakttagelse. Du citerar förmodligen Folkbibeln 1998. 2015 version är “vidare” borttaget. Sökte på King James Bibel och där finns inte heller ordet “vidare” med. Tyvärr hittar jag inte längre Reformationbibeln på nätet och har därför inte kunnat jämföra texten vidare.

      (Reply)

 7. Fredrik,

  Tusen tack Fredrik för hjälpen,

  Utan “vidare” i texten blir det ännu tydligare att det är de bröder till Jesus som Maria födde som texten syftar på.

      (Reply)

 8. Ulrika,

  Ordet “vidare” står inte ordagrannt i texten. Endast ordet “och” finns där. Men det är inte heller väsentligt.

  Däremot är det intressant att titta på de följande 2 verserna också.

   
  Apg. 1:12-16
  Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget, som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara: Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Tomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder (αδελφοις – pluralis av ἀδελφός = bror kommer av ordet δελφύς som betyder livmoder)
  En av de dagarna reste sig Petrus bland bröderna (μαθητής – pluralis av μαθητων = discipel/lärjunge) – omkring 120 personer var då samlade – och sade: “Bröder (ανδρες αδελφοι = vänner bröder*)! Skriftens ord måste uppfyllas, det som den helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. 
   
   
  Man har således på tre ställen i denna text bara skrivit ordet bröder. Fastän det bara förekommer två gånger och helt tydligt i två olika betydelser.

  Reformationsbibeln återger vers 16 med “Ni män och bröder!” vilket inte heller är helt korrekt för ordet “och” finns inte med. Helt klart är “vänner bröder” ett hälsningsuttryck som syftar på trossyskon och inte specifikt på biologiskt brödraskap. Däremot används “ἀδελφός” som kommer av sammanställningen “ἄνευ δελφύς” som ordagrannt betyder utan(för) livmoder(n) på ett specifikt sätt i vers 14.

   

  * Egentligen “män bröder”, ett uttryck för gemenskap.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *