Apostolisk succession

Apostolisk succession (latin successio apostolica) är ett teologiskt begrepp som betyder att man hävdar en obruten vigningskedja mellan Jesu apostlar och deras efterföljare, biskoparna.

Summa summarum: Alla som finns kvar och redan är apostlar möts och kastar lott om vem som skall uppfölja den överlidne aposteln.

Fundera på hur det kan bli fler och fler Apostlar. Fundera även på om de “äkta” apostlarna finns i västkyrkan eller östkyrkan.

Den bibeltekst som Katoliker stöder sig på finner vi i Apostrlagärningarnas första kapitel.

Först får vi reda på hur Herrens vänner reagerade på hans himmelsfärd. Apg. 1:10-11 Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sade: “Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.” 

Sedan får vi reda på hur de reagerade på grund av denna “himmelstormande” händelse. Visst skulle även du och jag ha varit ganska (eller ordentligt) förbryllade. Apg. 1:12-14 Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget, som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara: Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Tomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. 

Det står inte Jesu “kusiner”! Det står Jesu bröder! Ordet som används antyder “barn av samma livmoder”. Den närmaste jordiska familjen till Jesus fanns med. Inget konstigt med det. Det finns inget som helst stöd i Bibeln att Maria aldrig fick vanliga biologiska barn tillsammans med Josef. Efter Jesu födelse. Bibelns ord anger att (Matt. 1:24-25) När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus. 

Katolikerna lär att Josef och Maria aldrig delade ett liv tillsammans som man och hustru. Till råga på allt lär de att Marias mödomshinna inte sprack när Jesus föddes. Plus en massa fabler om Marias moder och hennes tidigare liv.

Men, tillbaka till den så kallade apostoliska successionen. Apg. 1:15-20 En av de dagarna reste sig Petrus bland bröderna – omkring 120 personer var då samlade – och sade: “Bröder! Skriftens ord måste uppfyllas, det som den helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han räknades som en av oss och hade fått del i samma tjänst. För pengarna som han fick för sitt brott köpte han en åker, och han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor rann ut. Det blev känt för alla som bodde i Jerusalem, och åkern kallas på deras språk Akeldamak, Blodsåkern. I Psaltaren står det skrivet: Hans gård ska bli öde, ingen ska bo där, och: En annan ska ta över hans ämbete. 

Läs nu noggrannt följande två verser ur Apg. 1:21 Därför måste en av de män som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss.” 

Och innan du läser vidare… Fundera först på hur många nu, 2000 år senare, det finns som fullgör dessa krav.

Så vad hände sedan? Jo (Apg. 1:23-26) Man förde fram två: Josef Barsabbas, även kallad Justus, och Mattias. Och de bad: “Herre, du känner allas hjärtan. Visa vem av dessa två du har utvalt till att få den apostlatjänst som Judas övergav för att gå till den plats som var hans.” Därefter kastade de lott mellan dem. Lotten föll på Mattias, och han räknades sedan som apostel tillsammans med de elva. 

Hur det senare gick med Mattias får vi inte veta. Men det är inte heller väsentligt. Det väsentliga är att RKK grundar sin höna på denna fjäder och ser sedan bort från det absoluta kravet att “Därför måste en av de män som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss.

Fundera nu igen på hur många som nu, 2000 år senare, det finns som fullgör dessa krav.

/Kjell

Views: 68

16 thoughts on “Apostolisk succession”

 1. Kanske bör jag berätta varför jag skriver denna serie om den Romersk Katolska Kyrkan.

  Dels beror det på att jag tog mej tid att lyssna på två välkända katoliker som vittnade om hur de konverterade från protestantismen till RKK.

  En av dessa, Peter Kreeft, professor vid ett katolskt univeristet. Han är en mycket skarp apologet som vet att hålla sig till det som C. S. Lewis kallade “Mere Christianity”. Alltså det som är gemensamt för protestanter och katoliker.

  Peter Kreeft är ättling till holländska immigranter och hans föräldrar var kalvinister. Han fick således lära sig att katoliker är avgudadyrkare.

  Hans vittnesbörd om “omvändelsen” var dock ganska slätstruket. Det började med att had tyckte att katolska kyrkor och katolsk konst var vackra. Senare gick det den kända vägen via de så kallade kyrkofäderna.

  Den andre jag lyssnade på var Scott Hahn. Han var protestantisk pastor och han predikar som en protestant. Förutom att han nu och då gör reklam för katolska läror skulle man lätt kunna tro att han fortfarande är en predikande protestant.

  En viktig ingrediens i hans “omvändelse” var de katolska “eukaristin” alltså den katolska varianten av nattvarden. Som bekant anser katoliker att de så kallade sakramenten samverkar till frälsningen och just eukaristin, där man äter Jesu kött och dricker hans blod anses mycket viktigt. Man grundar detta på Joh. 6:53-56

  Både Kreeft och Hahn säger att dereas “protestantiska tro” finns kvar men att den har “kompletterats” med den fulla sanningen som finns i katolska läror.

  Man kan utan tvekan säga att båda gör reklam för RKK och att deras vittnesbörd och argument kan leda till “omvändelse” för alla som inte är stadigt förankrade i Guds ord.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Hej Kjell

  Tycker du lägger dig platt på Mikaels blogg med ursäkten att du ej vill bråka och att bloggägaren ska ges sista ordet…ja med den argumentationen kan man utgå som “vinnare” trotts att det framstår klart för oss läsare att så är inte verkligheten.
  Håller i övrigt helt och hållet med dig i den diskussionen, samtidigt som det blir så tydligt att man på sin egen blogg kan verka säker på sin sak när man inte bemöts av proffs. Mikael framstår som en svår nöt att knäcka för dig i detta samanhang.
  /Läsare

      (Reply)

 3. Läsare,

  Jag tror inte att man vinner något på att köra hårt på en annan blogg med annan tro.

  I mina inlägg gjorde jag “mitt bästa” för att inte uttrycka mej så att jag på grund av ordval och laddade termer skulle trampa någon på tårna.

  Helt säkert läste Mikael mellan raderna och visste precis vad jag talade om.

  Han parerade på det sätt som numera är nästan standard när väl underbyggda katoliker vill övertyga protestanter att det egentligen inte finns några väsentliga skillnader.

  Risken finns ju att dåligt underbyggda protestanter låter sig övertygas av Mikaels argument.

  Jag är inte alls rädd för en mer tillspetsad diskussion, men jag tror inte att den är till välsignelse på bortaplan i en blogg.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Ok Kjell
  Jag köper ditt resonemang förutom att man inte kan köra en tillspettsad debatt på “bortaplan” Varför ska man inte kunna göra det. Blir ju underförstått som att ägaren av en blogg då alltid ska tillåtas ha rätt, vad än denne har för åsikter.

      (Reply)

 5. Läsare,

  Vill du ge din tolkning av följande vers?

  1 Kor. 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över den ene på den andres bekostnad.

  Visa mej nu med Skriftord hur uppdraget lyder att storma in i villolärares hem och kyrkor och ställa till bråk!

  Törs du? Eller kommer du bara att tiga och ge upp, bara för att jag är en svår nöt att knäcka för dig?

  /Kjell

  PS. Gillar storligen att du utmanar mej. Skulle önska att flera ville och kunde göra det. Återkommer med nästa del av min skarpa konfrontation med RKK.

  Läs vidare här: http://unajuaje.niwega.net/2018/11/11/apostolisk-succession-katekesen/

      (Reply)

 6. Haha Kjell

  Tycker inte det är att skryta på den andres bekostnad. Du uppträdde dessutom väldigt lungt å sakligt. Det var ju en diskussion med god ton mellan två stycken som respekterar sina motståndares kunskaper. Kommer tillbaka men måste åka iväg nu

      (Reply)

 7. Läsare,

  När man vill kommunicera med någon med sanningen som utgångspunkt kan det man skriver upplevas som tillspetsat av andra fast det aldrig var ens mening att vara tillspetsad. Skriver man ärligt kan det nog också uppfattas som en medveten tillspetsning av andra fast ens enda avsikt var just att vara ärlig i sin tro på sanningen. Ju längre bort på bortaplan man går desto mer uppfattas nog det man skriver som tillspetsat för då växer kontraster mellan det man säger och vad den andre säger. Sanningen är den samme oavsett plats, tid och sammanhang och behöver inte spetsas till utan talar för sig själv. Tack för tillfället att reflektera över min läggning att stundom vara spetsfundig. Nu kastar jag ut den skiten. Ärlig med avsikt att växa i sanningen vill jag dock fortsätta att vara.

      (Reply)

 8. Om man uppfattar en saklig diskussion som att storma in å starta bråk…ja då ser vi så olika på detta så jag vet inte om det är någon mening att argumentera mer

      (Reply)

 9. Läsare,

  Jag skall svara med ett mini-bibelstudium. Jag citerar bara kort. Du får själv kolla sammanhangen och parallellställen.

  Jesu halvlillebror Jakob skämdes för sin storebror. Han var inte ensam om det.

  Markus 3:20,21,31,32,33 Sedan kom Jesus hem. På nytt samlades så mycket folk att de inte ens fick tid att äta. När hans anhöriga fick höra om det gick de ut för att ta hand om honom, eftersom man sade att han var från sina sinnen.  Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. Folket som satt omkring honom sade: “Se! Din mor och dina bröder är här utanför och frågar efter dig.” Han svarade: “Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?” 

  Joh. 10:20 Många av dem sade: “Han är besatt och galen. Varför lyssnar ni på honom?” 

  Senare får vi veta att Jakob, Kefas och Johannes ansågs vara pelarna i församlingen i Jerusalem. (Gal. 2:0)

  Och Jakob inleder sitt brev med att kalla den storebror han en gång skämdes för “Herren Jesus Kristus” och säga att han är Hans tjänare. Jakob 1:1 Från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare. Hälsningar till de tolv stammarna i förskingringen. 

  Orden i grundtexten är mycket starka. Ordet “κύριος” (kyrios) som översatts med “Herre” betyder “överhöghet, obetvistbar härskare”. Ordet “δοῦλος” (doulos) som har översatts med “tjänare” betyder “slav”.

  Judas var, även han, Jesu halvlillebror. Han börjar sitt brev med: (Judas 1:1) Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror. Till dem som är kallade och älskade i Gud Fadern och bevarade i Jesus Kristus. 

  Ville bara med denna inledning berätta varför jag sätter stort värde på dessa bröders brev. Och nu skall jag citera den text jag ville ge dej som svar på din kommentar.

  Jakob 1:19-20 Detta vet ni, mina älskade bröder. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede, för en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud. 

  Alla förstår vad “snar att höra” betyder. Ingen tvivlar på vad “sen att tala” betyder. Många har svårt att tillämpa den visheten. Men vad betyder “sen till vrede”?

  Jag tror att man kan förstå det om man tittar närmare på det ord som helt korrekt har översatts med ordet “vrede”, nämligen ordet “ὀργή” (orge). Andra korrekta översättningar är ilska, indignation, hämnd.

  Ordet är härlett från “ὀρέγομαι” (oregomai) som betyder åtrå, ha begärelse till. Och detta ord har sin rot i “ὄρος” (oros) som betyder att “stegra sig” och således visa att man inte kan hålla sig lugn.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Vad kan Aposteln mena med sig själv som föredöme när han sa så här till församlingen i Filippi?

  “Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss.”(Fil 3:17)

  Vad är föredömligt i tron?

  (Om man ids kan man jämföra Apostelns ord med katekeser, annars räcker det med att höra på Aposteln)

  Några saker som Aposteln predikar:

  “gläd er i Herren” (Fil 3:1)
  ” tjänar genom Guds Ande” (Fil 3:3)
  ” berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting,” (Fil:3:3)
  ” allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. (Fil 3:7)
  ” bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus,” (Fil 3.9)

  “i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, skall Gud uppenbara också det för er. Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till.” (Fil 3:11 ff)

  När Paulus predikar “ta mig till föredöme” predikar han på vilka sätt vi ska leva och tro på Jesus.

      (Reply)

 11. Håller på o lyssnar på vad olika lärare skriver om salt och sälta. När man skriver “salt” i sökrutan hos denne lärare kommer denna bloggpost upp. Men var står det i texten om det jag söker?

      (Reply)

 12. Ulrika,

  Databasmotorn inte känner igen skillnaden mellan “salt” och “psaltaren”. Ibland går det att begränsa sökningen med olika tecknen men hitta inga tecken som funkade med wordpress databas, för att begränsa sökningen.

  En liten förklaring till sökresultatet.

      (Reply)

 13. Fredrik,

  Du har helt rätt. Sökfunktionen i WordPress är inget vidare.

  Dessutom finner den bara bloggposter, men inga kommentarer.

  Jag har installerat en bättre sök-funktion. Testa den och låt mej veta.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Kjell,

  Kul att du installerade en bättre sökfunktion. De tester som jag gjorde gav betydligt mer relevant resultat.

  /Fredrik

      (Reply)

 15. Fredrik,

  Och det funkar att använda små och/eller stora bokstäver som det råkar sej. Även om sökordet i texten är skrivet med små boskstäver så hittar sökaren igen texten om man skriver med stora bokstäver i sökrutan. “frälsaren” hittar man även om man skriver “Frälsaren”, “FRÄLSAREN”, “frÄlsAren” osv Smidigt att få fokusera på funktion och inte på form måste jag säga.

  Passar på att önska dej Fredrik och de dina en välsignad sommar. Gäller givetvis även andra som läser här och vill ta emot Herrens välsignelser.

  /Ulrika

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *