Förtroende för troende

Nog är det väl märkvärdigt att förvirringen angående ords betydelse är proportionell till ordens signifikans (viktighet).

Jag nosade runt lite i vad uppslagsböcker och ordböcker har att förmedla angående förtroende. Det var tunt och ospecifikt.

Eftersom jag aldrig missar ett tillfälle att deklarera att biblisk tro betyder förtroende och trohet, känner jag mej nödgad att skriva något om förtroende. Speciellt då om vi talar om förtroende för någon som vi samtidigt kallar “Herre”. Det handlar således om betydelsen av förtroende för alla som vill vara troende.

Ordet “herre” finns i 264 verser in SFB16 i Nya Testamentet (671 om man söker på “herren”, “herrens” och andra former). Om man söker i den grekiska texten efter “κύριος” (kyrios) finner man 687 verser! Detta är “mycket”. Jag skall bara citera 2 verser.

Matt. 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.

Lukas 6:46 Varför kallar ni mig ‘Herre, Herre’, när ni inte gör vad jag säger?

Titeln, eller tilltalet, “κύριος” (kyrios) anger en person med obetvistlig auktoritet att bestämma, styra och leda. En allra högsta auktoritet.

I de två citerade verserna blir det tydligt att den som inte underkastar sig, lyder och följer “Herrens” bud inte ens har rätt att kalla Honom “Herre”. Resultatet blir motsatsen till förtroende.

I varje valsituation och varje handling kan det bara finnas en högsta auktoritet. Den högsta auktoriteten kan vara vår egen vilja, en annan person, något som vi läst och gillade, eller Herren vår Gud så som Han har uppenbarat sig själv och sin vilja i Guds eviga ord.

Det torde vara uppenbart att ett sådant förtroende för Herren kan ingen av oss prestera med egen kraft. Och det torde även vara uppenbart att om vi ibland väljer en annan högsta auktoritet än Herren så har vi fortfarande vårt eget jag som högsta auktoritet, för då är det det egna jaget som bestämmer vem eller vad vi vill lyssna på, ledas av och lyda.

Vår vilja, våra känslor, valda bibelcitat ryckta ur sina sammanhang, pastorer, prelater, påven, läroämbetet, Darwin, Dawkins, Aftonbladet, CNN, kaffesumpen, tärningen, horoskopet, och listan kan göras hur lång som helst.

I verkligheten finns det bara en högsta auktoritet. Låt oss jämföra det med mätbara fysiska storheter. En “Imperial inch” (engels tum) och en amerikansk tum var olika långa, ända fram till 1959. Fortfarande användes i Amerika den gamla tummen till vissa ändamål.

Före 1959 blev resultatet olika om en amerikan och en engelsman mätte samma objekt med sina egna måttband. Det blir galet på många sätt om man har olika mallar. Inte undra på att det finns så mycket oenighet och förvillelse inom den så kallade “kristendomen” när man inte kan enas om en högsta auktoritet, Bibeln utan tillägg och överstrykningar.

Kan man koppla allt detta med Paulus goda råd till Filippos?

Fil. 4:6-8 Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.

Och därmed har jag skrivit det jag ville skriva om betydelsen av begreppet “förtroende”. I alla fall för “troende”, det är “kristustroende”.

/Kjell

PS. Två texter ur Guds ord som understryker detta och ger oss mod.

Ef. 5:6-12 Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Ha därför inget med dem att göra. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som gläder Herren. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna.

1 Tess 5:14-23 Vi uppmanar er, bröder: förmana de oansvariga, uppmuntra de missmodiga, ta hand om de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont, utan sträva alltid efter att göra gott både mot varandra och mot alla. Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

Släck inte Anden. Förakta inte pro- fetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont.

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer.

Visits: 186

5 thoughts on “Förtroende för troende”

 1. Hej Kjell!

  Du skriver: I de två citerade verserna blir det tydligt att den som inte underkastar sig, lyder och följer “Herrens” bud inte ens har rätt att kalla Honom “Herre.

  Detta med bud har ju kristna olika åsikter om, är det de 10 buden, dvs inklusive sabbaten, eller är det de moraliska buden, eller är det alla bud som Jesus och apostlarna uttryckte?? Viktigt att veta så att man kan underkasta sig och vara lydig.

  Bb

      (Reply)

 2. Björn bloggaren,

  Din fråga låter ungefär som den laglärdes fråga. “Vem är då min nästa?”

  Luk 10:25-29 Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: “Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?” Jesus sade till honom: “Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där?” Han svarade: ” Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Jesus sade till honom: “Du svarade rätt. Gör det, så får du leva.” Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus: “Vem är då min nästa?” 

  Jesus är den högsta auktoriteten och “kyrios” Herre erkänner den auktoriteten. Alltså blir det en motsägelse om man kallar honom Herre och sedan struntar i det han säger.

  Syndakataloger leder inte till välsignelse. Du får själv låta ditt samvete bedöma om bekännelse och handling stämmer överens.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Endast 17 visningar…….jag behövde i alla fall höra den här texten.

  Thanks.

      (Reply)

 4. Ulrika,

  Nej, den har nog “visats” många fler gånger innan räknaren fanns där.

  Titta t.ex. på Q&A #3 som enligt räknaren har visats 15 gånger fastän det finns 62 kommentarer där.

  Det finns massor av äldre poster där räknaren står på noll. Räknaren startades 2019-01-13. Alltså för 20 dagar sedan. 17 visningar på 20 dagar för en artikel som skrevs för mer än 100 dagar sedan.

      (Reply)

 5. “Och det torde även vara uppenbart att om vi ibland väljer en annan högsta auktoritet än Herren så har vi fortfarande vårt eget jag som högsta auktoritet, för då är det det egna jaget som bestämmer vem eller vad vi vill lyssna på, ledas av och lyda.”

  Och det är den viktigaste anledningen till att det vore så underbart gott om den otro-undervisning som florerar på youtube fick upphöra. Otro-undervisningen som inbjuder till att tro av egen kraft, be och “inkassera” med en tro (inbillning) att besitta Herrens auktoritet öppnar ju alltid dörren för en genväg att tro (efter eget smak o tycke) utan trohet.

  Han som predikar otro (länken nedan där jag kritiskt granskar hans ord) vet jag ingenting om som person. Han är sannolikt troende på sätt som bara hans närmaste och Herren vet men den undervisning som han ger på youtube önskar jag av djupet ska få upphöra:

  https://www.hurleverman.se/452060549

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *