Rättvisa och nåd del 3

I del 2 av denna miniserie finns en bild som visar Kain och Abel, Job, Josef och Jesus.

Josef var ju ungefär så perfekt som någon kan vara. Om Bibeln hade varit en sagobok skulle liknande perfekta människor ha varit dem vi läser om i Jesu släkttavla. Katolikerna försöker visserligen fixa till saken med hjälp av fabler om Maria och hennes släkt, för om Jesus över huvud taget var biologiskt relaterad till någon människa så måste det ju ha varit Maria.

I denna del 3 tänker jag ta upp en annan aspekt på Guds val.

Courtesy The Interactive Bible

Man kan välja sina vänner, men man kan inte välja sin familj. Men Gud kan faktiskt göra det! Och det var vad han gjorde. Han valde sitt eget släktträd i förväg. Först och främst valde han Abraham att bära sitt “frö”. Han valde sedan Isak, och sedan Jakob (tekniskt sett Isaks nummer 2). Av alla Jakobs tolv söner, valde Gud av någon anledning Juda – den fjärde i raden. Valet av Juda över alla andra bröder är lite av ett mysterium, och Bibeln anger ingen tydlig orsak till det.

För att riktigt förstå situationen med Juda ber jag dej att läsa Första Mosebokens 38:onde kapitel. Det är inte långt. Hade det hänt nu skulle veckotidningarnas skvallerspalter ha gjort stora löpsedlar och ökat upplagan ordentligt.

Juda ligger med den kvinna han anvisade som hustru åt sin son Er. Kvinnan är beslöjad och låtsas vara en prostituerad. Juda betalar med personliga egendomar som pant. Kvinnan Tamar blir gravid med tvillingar. Igen är det tveksamt vem som föddes först. Den som trängde sig fram fick namnet Peres och är en länk i Jesu stamtavla.

Lite längre ner i stamtavlan finner vi den Moabitiska kvinnan Rut. Abrahams brorson Lot lät supa sig full och låg med sina döttrar. 1 Mos. 19:36-37 Och båda Lots döttrar blev havande genom sin far. Den äldre födde en son som hon gav namnet Moab. Han är stamfar till de nuvarande moabiterna.  Den andra dotterns son blev stamfader till Ammoniterna. Och se vad som står skrivet i 5 Mos. 23:2-3 Ingen som är född i äktenskapsbrott eller blodskam ska komma in i Herrens församling. Inte ens efterkommande i tionde led ska komma in i Herrens församling. Ingen ammonit eller moabit ska komma in i Herrens församling, inte ens efterkommande i tionde led ska någonsin komma in i Herrens församling, Och likväl är Rut en länk i Jesu stamtavla. Moabiterna var kända för avguderi och barnaoffer.

Ännu lite längre ner finner vi David. Precis hur många hustrur och bihustrur han hade får vi inte veta. Men vi får veta att han trots alla dessa kvinnor tyckte sig behöva begå otukt med Batseba och när hon blev havande se till att hennes man dog. Trots det är David inte bara en länk i Jesu stamtavla men till och med en slags sinnebild eller förebild till Jesus som kung. Det är en av judarnas stötestenar som hindrar dem att tro att Jesus är Messias. Han liknade ju inte alls Kung David, säger de. Åt David och hans släkt gavs löftet: 2 Krön. 13:5 Skulle ni inte veta att det är Herren, Israels Gud, som har gett kungadömet över Israel åt David för evig tid, åt honom själv och hans söner, genom ett saltförbund?

I 1 Sam. 13:14 läser vi att “Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta och utsett honom till furste över sitt folk.“, detta handlar således om David och utspelar sig innan David blev kung.

För dem som letade, och inte hittade sin Bibel, har jag citerat både 1 Mos. 38 och släkttavlan i ett PS.

Och låt oss inte glömma Manasse. Han finns med i släkttavlan hos Matteus. 2 Krön. 33:1-2 Manasse var tolv år när han blev kung, och han regerade femtiofem år i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, efter den avskyvärda seden hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn.  Läs gärna vidare i texten. Manasse sysslade med trolldom, alltså häxkonster, ockultism, barnaoffer och han skändade Herrens tempel med altaren till avgudar.

Den katolska versionen: Anna, Marias moder enligt Wikipedia.

Anna var enligt det apokryfa Jakobs protevangelium jungfru Marias moder, hustru till Joakim och därmed mormor till Jesus. Hon vördas som helgon, Sankta Anna, inom Romersk-katolska kyrkan med festdag 26 juli (tillsammans med Joakim).

Anna är blivande mödrars skyddshelgon, eftersom hon blev havande genom den kyss hon fick av Joakim vid Gyllene porten i Jerusalem.

Joakim var tydligen en super-potent man 🙂 och tack vare det kunde även Anna bli “obefläckat” gravid med Maria.

Nedan, i mitt PS, har jag kombinerat släkttavlan i Matteus med den i Lukas. Fram till David stämmer släkttavlan i Matteus Evangelium nästan överens med släkttavlan hos Lukas, men efter David är dessa båda släkttavlor helt olika. En vanlig förklaring är att Lukas skrev släktleden på Marias sida, efter David, och Matteus släktleden på Josefs sida.

Hur det än må vara med det tänker jag inte spekulera om. Josef är ju adoptivfar till Jesus så man kan undra vad hans släkttavla har för betydelse. Men även Lukas tar med Josef som sista led innan Jesus. Hela vitsen tycks vara att visa att Jesus är en ättling till David både juridiskt och biologiskt.

Om Bibeln hade varit en sagobok skulle Jesu släkttavla ha varit full med människor som blev allt perfektare, generation efter generation. Men Gud utför sin frälsningsplan med vanliga syndiga, och ovanligt syndiga människor som alla är produkter av syndafallet. Jesus kom för att sona folkets synder och därför kan vi frimodigt gå fram till nådens tron och (1 Joh. 1:9) om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Hebr. 2:16-18 Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt, för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas.

Hebr 4:14-16 När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Jag stannar här igen och går vidare i del 4.

/Kjell

PS

1 Mos. 38

Vid den tiden lämnade Juda sina bröder och slöt sig till en man i Adullam som hette Hira. Där fick Juda se dottern till en kananeisk man som hette Shua. Han tog henne till sig och gick in till henne. Hon blev havande och födde en son som fick namnet Er. Sedan blev hon havande igen och födde en son som hon gav namnet Onan. Hon födde ännu en son och gav honom namnet Shela. När han föddes var Juda i Kesib. 

Juda tog åt Er, sin förstfödde, en hustru som hette Tamar. Men Judas förstfödde Er var ond i Herrens ögon, och Herren dödade honom. Då sade Juda till Onan: “Gå in till din brors hustru, gift dig med henne i din brors ställe och skaffa avkomma åt din bror.” Men Onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen, så han lät säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru, detta för att inte ge avkomma åt sin bror. Det Onan gjorde var ont i Herrens ögon, och han dödade också honom. 

Då sade Juda till sin sonhustru Tamar: “Stanna som änka i din fars hus tills min son Shela blir vuxen.” Han var nämligen rädd att också denne skulle dö liksom hans bröder. Tamar gick då tillbaka till sin fars hus och stannade där. 

En lång tid därefter dog Shuas dotter, Judas hustru. Efter sorgetidens slut gick Juda med sin vän adullamiten Hira upp till Timna, till dem som klippte hans får. När man berättade för Tamar att hennes svärfar var på väg till Timna för att klippa fåren, lade hon av sig änkekläderna, tog på sig en slöja och satte sig vid porten till Enajim på vägen till Timna. Hon såg nämligen att Shela var fullvuxen och att man ändå inte gav henne till hustru åt honom. 

När Juda fick se henne trodde han att hon var prostituerad, eftersom hon hade täckt för sitt ansikte. Han vek av till henne där hon satt vid vägen, och sade: “Får jag gå in till dig?” Han visste inte att det var hans sonhustru. Hon svarade: “Vad vill du ge mig för att få gå in till mig?” Han sade: “Jag skickar dig en killing ur min hjord.” Hon svarade: “Ja, om du ger mig pant tills du skickar den.” Han sade: “Vad ska jag då ge dig i pant?” Hon svarade: “Din signetring med kedja och staven som du har i handen.” Då gav han henne detta och gick in till henne, och hon blev havande genom honom. Sedan gick hon därifrån och lade av sig slöjan och tog på sig änkekläderna igen. 

Juda skickade killingen med sin vän adullamiten för att få tillbaka panten av kvinnan, men denne hittade henne inte. Han frågade männen på platsen var tempelflickan fanns, hon som satt vid vägen i Enajim, men de svarade att det inte hade funnits någon tempelflicka där. Och han kom tillbaka till Juda och sade: “Jag har inte hittat henne. Dessutom säger folket på orten att det inte funnits någon tempelflicka där.” Då sade Juda: “Hon får behålla det så skämmer vi inte ut oss. Jag har nu skickat killingen, men du har inte hittat henne.” 

Ungefär tre månader senare fick Juda höra: “Din sonhustru Tamar har begått otukt och dessutom blivit havande genom sin otukt.” Då sade Juda: “För ut henne och bränn henne!” Men när hon skulle föras ut skickade hon bud till sin svärfar och lät säga: “Genom en man som äger dessa saker är jag havande. Se efter vem som äger den här signetringen med kedja och den här staven.” Och Juda kände igen dem och sade: “Hon har rätten på sin sida, inte jag, eftersom jag inte har gett henne åt min son Shela.” Men han låg aldrig mer med henne. 

När hon skulle föda, se, då fanns det tvillingar i hennes moderliv. Vid födseln stack den ene fram en hand. Då tog barnmorskan en röd tråd och band den om hans hand och sade: “Han kom ut först.” Men när han sedan drog tillbaka handen kom hans bror ut. Då sade hon: “Varför har du trängt dig fram?” Och han fick namnet Peres. Därefter kom hans bror ut, han som hade den röda tråden om sin hand. Och han fick namnet Sera. 

Och så tar vi släkttavlorna

Abraham blev far till Isak, Abraham -> Isak
Isak till Jakob, Isak -> Jakob
och Jakob till Juda och hans bröder.  Jakob -> Juda
Juda blev far till Peres och Sera genom Tamar, Juda -> Peres
Peres till Hesron, Peres -> Hesron
Hesron till Ram,  Hesron -> Arni
Arni -> Admin
Ram till Amminadab, Admin -> Amminadab
Amminadab till Nahshon, Amminadab -> Nahshon
Nahshon till Salmon.  Nahshon -> Salma
Salmon blev far till Boas genom Rahab, Salma -> Boas
Boas till Obed genom Rut, Boas -> Obed
Obed till Ishai,  Obed -> Ishai
och Ishai till kung David. Ishai -> David
Så långt stämmer släkttavlan i Matteus Evangelium nästan överens med släkttavlan hos Lukas, men efter David är dessa båda släkttavlor helt olika.
David blev far till Salomo genom Urias hustru.  Natan
Salomo blev far till Rehabeam, Mattata
Rehabeam till Abia, Menna
Abia till Asa,  Melea
Asa till Joshafat, Eljakim
Joshafat till Joram, Jonam
Joram till Ussia,  Josef
Ussia till Jotam, Juda
Jotam till Ahas, Simeon
Ahas till Hiskia,  Levi
Hiskia till Manasse, Mattata
Manasse till Amon, Jorim
Amon till Josia,  Elieser
och Josia till Jekonja och hans bröder vid den tid då folket fördes bort till Babylon.  Josua
Efter bortförandet till Babylon blev Jekonja far till Shealtiel, Er
Shealtiel till Serubbabel,  Elmadam
Serubbabel till Abihud, Kosam
Abihud till Eljakim, Addi
Eljakim till Asur,  Melki
Asur till Sadok, Neri
Sadok till Jakim, Shealtiel
Jakim till Elihud,  Serubbabel
Elihud till Eleasar, Resa
Eleasar till Mattan, Johanan
Mattan till Jakob,  Juda
Josek
Shimei
Mattatias
Mahat
Josef
Jannai
Melki
Levi
Mattata
Eli
och Jakob till Josef, Marias man. Josef
Av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.  Jesus

Views: 42

One thought on “Rättvisa och nåd del 3”

 1. Vill i samband med min miniserie om nåd och rättvisa rekommendera 5 inspelningar som broder Lennart Jareteg har publicerat.

  Inspelningarna är rubricerade: Sven i Uppsala 1988

  Väl värt att ägna tid åt!

  Och högaktuellt även nu.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *