Skål moder Svea – idyll!

De som är lite äldre här minns säkert Baron Povel Ramel. Mycket begåvad på musikens och ironins område. Jag citerar från Wikipedia.

Povel Karl Henric Ramel, född 1 juni 1922 på Östermalm i Stockholm, död 5 juni 2007 på Lidingö, var en svensk friherre, text- och revyförfattare, kompositör, pianist, sångare och komiker, tillhörande ätten Ramel från Skåne.

Ramel åstadkom en rik och mångsidig produktion av sånger, revyer och krogshower samt kom framförallt att kännetecknas av sina underfundiga låtar, fyllda med kluriga och halsbrytande texter tillsammans med stor musikalisk lekfullhet. Hans kännetecken var alltid tjockbottnade glasögon och varierande huvudbonader.

På inget sätt vill jag skriva under på hans livsfilosofi men det finns ändå några få visor i hans produktion som är väl värda att lyssna på.

En av dem handlar om Svea Rike när landet var en enda stor idyll för de rika. Dess titel är: “Varför är det ingen is till punschen?”

Innan du lyssnar på Povels satiriska visa kan det vara av intresse att veta vad för slags tjänare rika människor i idyllen Svea Rike hade på 1800-talet och början på 1900-talet.

Läs här: En stab av tjänare servade i förmögna hem

Vad var det för skillnad på en husa, en jungfru, en köksa, ett hembiträde etcetera. Vad hade olika tjänare, män och kvinnor, för olika funktioner och arbetsuppgifter under 1800- och början av 1900-talet?

En ännu “lägre” nivå av arbetare utgjordes av Statare

Även om statarnas villkor var reglerade i ett bindande kontrakt på ett år, ouppsägligt för båda parter under året, blev vissa statare i det närmaste livegna på de gårdar där de var anställda. På grund av den begränsade kontantlönen förekom det att statare hamnade i skuld hos gårdens butik där olika förnödenheter såldes, och kunde inte lösa skulden.

Morfar berättade att han fick ett par nya skor och 25 öre som bonus till julklapp vid årets avslutning.

Statarsystemet avskaffades i slutet på år 1945.

Nu när du vet detta kan du lyssna på Povels visa här: Varför är det ingen is till punschen?

Jag tänker citera texten här. Hela texten! Text och musik: Povel Ramel, 1964

Herr Patrik han föll i schaggsoffan alltmed en belåten duns
efter att ha fyllt buken sin med sju åtta rätters luns,
tände en stor havanna nästan fetare än han själv,
stängde sitt jättegap
kring en ansjovisrap.

Sträckte sig över magen, fick ett punschglas uti sin hand,
ämnade skåla med sig själv för Kung och för Fosterland.
Fann hela kylarn torr och tom och punschen så gott som varm.
Fällde monokeln i sin harm
och vråla:

Varför är det ingen is till punschen?
Varför är det ingen is till punschen?
Varför är det ingen is till punschen?

Detta hände sig på den goda tiden,
den gamla goda tiden
då landet var en enda lycklig –
Leve Kung Oscar! –
idyll.

I pigkammarn låg Augusta både gammal och snäll och ful,
huttrande uti fyra meter tyg som hon fått till jul.
Dörren flög upp och korsdraget förtog fotogenets glöd,
lampan blev överflöd:
Herrn var tillräckligt röd.

Isen, Augusta! röt han till så råttorna dog av chock.
Pigan hon svara, knäppande en vägglus ifrån sin rock:
Iskarln har inte kommit hit, ej heller till mjölkaffärn!
Själv är jag lika brydd som herrn
och undrar:

Varför är det ingen is till punschen?
Varför är det ingen is till punschen?
Varför är det ingen is till punschen?

Detta hände sig på den goda tiden,
den gamla goda tiden
då landet var en enda lycklig –
Skål Moder Svea! –
idyll.

På snabbare tid än fyra bloss var Patrik utom sin dörr,
nu skulle iskarln lära sig en läxa som aldrig förr.
Han ropade kvickt en droska an och kastade sig däri,
kärran var vind och skrallt,
hästen var blind och halt.

Kusken han sa att sme´n som lovat sätta en hästsko dit,
hade besökt en tandläkare som var förstörd av sprit.
Trampborren hade missat och gått rakt genom mannens kind,
nu låg han dödssjuk på en vind –
Håll käft, karl!

Varför är det ingen is till punschen?
Varför är det ingen is till punschen?
Varför är det ingen is till punschen?

Detta hände sig på den goda tiden,
den gamla goda tiden
då landet var en enda lycklig –
Slå Dig för Bröstet –
idyll.

Innan man hade hittat rätt på iskarlens gamla skjul,
hade rätt mycket lera sprätt på Patrik från droskans hjul.
Byxorna var besudlade med sopor och jord och träck,
arg var han som ett bi,
dörrn’ slog han huvet i.

Inne i dunklet såg han några barbenta magra glin.
Ett av dom sade hostande av oset ifrån kamin:
Mor är i stan och tigger så en brödbit till kvälln’ vi får,
far dog i kolera igår,
förlåt oss!

Därför är det ingen is till punschen!
Därför är det ingen is till punschen!
Därför är det ingen is till punschen!

Detta hände sig på den goda tiden,
den gamla goda tiden
då landet var en enda lycklig –
Leve Kung Oscar!
Skål Moder Svea!
Slå Dig för Bröstet! –
idyll.

Jag är absolut inte kommunist eller ens socialist, men inte heller kan jag förneka historiens översitterier och orättvisor.

Herr Patrik var 100% svensk.

Måste det alltid finnas en klass av mindre värdiga för att de högmodiga skall trivas?

Detta blir mitt sista inlägg om nationalism.

Jag ser fram mot kommentarer om van nationalism är och vad det innebär att vara “SVENSK”.

Inte kommer det att lösa något enda av de problem som inkompetenta politiska översittare och globala makthavare har skapat, men det kan kanske hjälpa att visa var skulden ligger.

Skål Moder Svea!

/Kjell

Views: 69

5 thoughts on “Skål moder Svea – idyll!”

 1. Om man känner sig som svensk, dansk eller någon annan nationalitet beror på gemensamt språk, historia och värderingar. Det kan även kallas för kultur. Men inget av detta är statiskt utan allting utvecklas. Även gränser är dynamiska.

  Nationalist är ett ord som har en otrevlig historia. Därför är det få som kallar sig för detta. På senare år har det dykt upp ett parti som är nationalistiskt och för fram svenskhet. En svaghet är att de inte lyckats förmedla vad som är typiskt svenskt. Det beror i sin tur på att det inte finns något i generna som är svenskt utan är en uppsättning av värderingar som ständigt ändras. Därför är det svårt att fånga vad som är svenskt och hur det skiljer sig från andra nationer.

  Eftersom jag erkänner att jag delar ett språk, historia och värderingar blir jag per definition nationalist. I ordet nationalist går det att lägga många olika värderingar och åsikter, många olika konstiga nationalism, som vit nationalist, vänster nationalism och så vidare. Dessa har jag inga beröringar med.

  Med värderingar i svenskt sammanhang åsyftar jag, fri religionsfrihet, yttrandefrihet, fri radion och press. Om dessa inskränks så kommer jag att en dag att inte kalla mig svensk. Det är hemskt att t ex barnmorskor tvingas att lämna landet och arbeta i Norge därför att man inte respekterar religionsfriheten. Sker fler inskränkningar i yttrandefriheten och religionsfriheten kan jag inte kalla mig svensk.

      (Reply)

 2. Fredrik,

  Som du kanske har sett av tidigare skriverier tror jag att det sitter mycket djupare. Ja, jag tror faktiskt att du aldrig kan sluta att vara svensk.

  Du kan givetvis vara oense med svenska seder, bruk och lagar, men likväl förblir du svensk.

  Det hjälper inte om du bosätter dej i ett annat land och hänger med i alla dess seder och bruk. Kanske lär dej språket så att du behärskar det perfekt. Kanske antar landets nationalitet.

  Det hjälper inte ens om du ser ut som resten av det folket eller skaffar dej ett namn som är vanligt hos det folket. (Men det kan hjälpa dina barnbarn att känna sig hemma där.)

  Du är och förblir svensk.

  Det finns till och med anvisningar att man tar med sig detta ända in i evigheten för Johannes såg “en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk“. (Upp. 7:9)

  I Psalm 139:13 får David meddela att vi är specialdesignade av Gud. “Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet.

  Verserna innan antyder tydligt att omsorgen och ledningen inte upphör efter födelsen. Och i uppenbarelseboken får vi se avsikten med allt detta vävande och ledande. Den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten, och på stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. (Upp. 2:17)

  Skulle då Gud ha tappat några maskor, eller slagit över några trådar i varpen, eller trasslat till inslaget?

  Jag förstår inte detta. Det är omöjligt för mej att få det att gå ihop med allt jag ser i världen. Därför säger jag som David: “Den kunskapen är för underbar för mig, den är så hög att jag inte kan fatta den.” (vers 6)

  Tänk om man kunde få se ett foto på hela familjen, 8 personer, alldeles efter att arken hade landat. Alla dessa hade en full uppsättning av oskadat DNA. Deras ättlingar fick sedan förlora delar av arvsanlagen och eftersom de drog bort från resten fick de inte tillbaka de “förlorade” arvsanlagen.

  Principen tillämpas hela tiden när man särodlar egenskaper hos växter och djur. Ett bra exempel som alla känner till är hur alla hundar som ser så olika ut, har selekterats från ättlingar av det som en gång var den “ur-hund” som Noah hade med i arken.

  Nu får man således endera tro att Gud aldrig slutar att väva, eller att han gav upp i och med Babels torn och helt enkelt sade åt människorna att de skulle “dra åt skogen” och överlämnade dem åt sina öden. För att sedan ur massan plocka upp Abram och Sarai och preparera dem så att David igen kunde säga att Gud väver.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Tjugoandra Februari publicerades i Dagen en artikel skriven av Linda Alexandersson.

  Artikeln har titeln SD är inte räddningen, och handlar om en så kallad profetia av en “svensk förkunnare bosatt i Israel”.

  Namnet Lars Enarson nämns inte men det finns tillräckligt många anvisningar i artikeln för att förstå att han är den svenske förkunnaren. Jag skall citera en liten del av Lindas artikel.

  Utifrån detta budskap fruktar han att Sverige ska uppgå i Ryssland och bli en shariadikatur. För att hindra detta uppmanar han bland annat till bön för att Sverigedemokraterna blir största parti i valet 2018, eftersom alla andra partier ingår i en odemokratisk allians genom Decemberöverenskommelsen, och eftersom SD vill flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem. Att DÖ redan är bruten och att Ryssland inte har sharialagar verkar han bortse ifrån.

  Nu skall man nog inte förundra sig över bristen på logisk konsekvens i Enarsons “profetia”. Han har en historia av opportunism.

  Mitt i den svenska “hebrew roots yran”, när han hoppade av från Livets Ord, började han förkunna att Jesus inte är Gud. Men den nishen var redan tagen av Stefan Ketriel Blad, en annan avhoppare från Livets Ord.

  Efter en tid insåg emellertid Enarson att det inte gick att konkurrera med Blad och att han därför förlorade både anhang och vänner genom heresin att förklara Jesus som “vanlig, men speciell människa”. Därför skrev han en bok där han bekände att han ånyo hade anammat tron att Jesus är Gud.

  För att inte göra det för långt hänvisar jag till att googla på “Stefan Ketriel Blad”, samt att använda sökfunktionen på denna blog och söka efter “Enarson” vilket ger 9 träffar. På Aletheia finns det också många artiklar som handlar om detta.

  Hur som helst. Om jag inte är felinformerad har Ketriel Blad tagit steget ut och blivit Proselyt.

  Att Lindas artikel handlar om Enarson blev bevisat när han fick sin protest publicerad.

  Omvändelse är enda räddningen!

  Den enda lösningen på Sveriges svåra problem i dag finns nedtecknat i Andra Krönikeboken 7:14: ”… men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land”. Detta är mitt centrala budskap i den video Alexandersson kritiserar.

  Ett väl beprövat recept som alltid går hem i alla samfund där pietismen finns med som grund.

  Man tage ett textfragment ur Gamla Testamentet. Bortser sedan från den historiska kontexten. Bortser från vem det var som talade och till vem han riktade sitt budskap. Bortser från hur textfragmentet samstämmer med profetior och senare nedtecknade händelser.

  Man presenterar det sedan i ett sammanhang där åhörarnas otillräcklighet och ljumhet har betonats och påstår till slut att Gud själv har uppenbarat att just detta textfragment gäller för åhörarskaran i dag.

  Lägg sedan till att tiden är kort och att om åhörarna inte agerar på direkten så är det deras eget fel att de hemska framtidsvisionerna mycket snart inträffar.

  Jag stannar där. Det torde vara mer än tydligt att jag varnar för irrlärare och villolärare oavsett om de är idealister eller agerar på grund av vinstintresse.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Var och en , oavsett i vilket land man bor, får, om man tror på Gud alltså, fråga och pröva sig själv om man går Guds vilja, “är en sann Israelit utan svek.” Går man med Gud vrider det sig inombords titt som oftast när man känner att man går fel. det blir inte färre anledningar att be Gud om förlåtelse, be för dem man drabbar coh tacka Gud för hans nåd. När ens ande kvävs fattar man att något är galet och man får desto större anledning att söka Gud. Det är klart att han visar en vägen ut om man i själ och hjärta vill leva som en sann Israelit utan svek. Vad det innebär för var och en har bara han svaret på. (Surprise…?)

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *