Laglöshet

Detta blir en uppföljare till den föregående artikeln som har rubriken Nationalism.

Då undrar du kanske vad nationalism och laglöshet kan ha gemensamt. Jag skall genast förklara.

Det finns bara en absolut definition på “laglöshet”. Laglöshet är det när man känner Guds bud och väljer att i stället hitta på egna bud.

Laglösheten kan praktiseras helt privat, men man kan även praktisera den tillsammans. Kanske två som väljer att handla efter eget tyckande, kanske en hel grupp, och varför inte en etnisk grupp eller en nation.

Lägg alltså märke till att man kan vara oförvitlig i förhållande till ett lands lagar och samtidigt förkasta Guds bud. Bra exempel på detta är abort och euthanasi. Men det är lätt att hitta fler exempel. Samkönade äktenskap, legaliserad prostitution, antisemitism….

När Jesus talade om “falska profeter” är det inte alls säkert att han bara syftade på lögnpredikanter med kristet förtecken. Han kan ha syftat på politiker, filosofer och opinionsbildare av alla slag.

Matt. 24:11-13 Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. 

Viktigt att se att Jesus anger orsak och verkan. Orsaken är laglösheten. Verkan är kärlekslösheten. Vi skulle annars lätt ha trott att det var tvärtom.

Visst ser vi att kärlekslösheten tilltar, men kanske ser vi inte lika lätt hur laglösheten tilltar. Därför talas det om “laglöshetens hemlighet”.

2 Tess. 2:7a Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam.

Men vi har blivit varnade att laglöshetens dammluckor en gång kommer att öppnas. Det är en dramatisk beskrivning av lögn och ondska som skildras i följande text.

2 Tess. 2:9-12 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 

Formuleringen i den svenska översättningen skulle kunna leda tanken till att man är chanslös om man någon gång i förfluten tid förkastade sanningen, men grundtexten är tydlig att erbjudandet att få “kärlek till sanningen” finns kvar ända till det moment där Gud säger “stopp” och sänder villfarelsens makt över alla som dittills inte ville ta emot “kärlek till sanningen”.

Jag citerade inte hela vers 7 ovan och jag hoppade över vers 8. Anledningen är att jag vill undvika diskussion angående vad eller vem det är som hindrar “Den Laglöses” uppenbarande (eller avslöjande). Men nu skall jag citera första delen av vers 8: “Sedan ska den laglöse träda fram

Det kommer alltså ett moment när laglösheten slutar att vara ett “mysterium” och jag tror att det finns minst två tydliga indikatorer.

  1. När en nations lagar förbjuder Kristustrogna att bekänna Guds bud och leva i enlighet med bekännelsen.
  2. När en nations lagar tvingar till uppenbara brott mot Guds bud.

Vi tar några exempel.

Miljonböter för nej till bröllopstårta:

Drygt 1,1 miljoner kronor. Så mycket får en bagare i Oregon betala för att han vägrade att baka en bröllopstårta till två kvinnor som skulle gifta sig.

Kanske inte helt irrelevant att notera att Oregon har en längre historia av ockultism.

The Temple of Oculus Anubis: Creepiest place in Oregon?

Kanske inte irrelevant att USA har välkomnat hinduistisk ockultism med bland annat Beatles och Maharishi Mahesh Yogi som stiftade en super-promiskuös gemenskap i USA. New Age där alla former av perversitet prisades som “himmelen på jorden”. Hans sista projekt, tror jag, var en gemenskap i Holland med universitet och andakt sammanvävt.

Kolla vart det leder! Reportedly haunted locations in Oregon och kom sedan och säg att onda andar inte finns eller att de inte kan manipulera människor.

Nästa exempel blir Ellinor Grimmark, en barnmorska som vägrar att mörda barn som finns i mammans mage. Ellinor Grimmark.

Som tredje exempel kan vi läsa om Samkönade äktenskap.

Kan man vara “präst” i Svenska Kyrkan och samtidigt vara Kristustrogen? Ja, kanske ännu en tid, ända till man endera måste svära sin ed till SvK eller stå fast vid Kristi bud.

Uppräkningen kan göras väldigt lång. Det finns ingen brist på exempel.

Vakna gärna. Gnid ögonen. Drick morgonkaffet. Ta en dusch. Och fundera sedan om du behöver mer av “avslöjande” eller “uppenbarande” av “Laglöshetens Människa”.

Var befinner vi oss på Guds kalender?

Laglöshetens dammluckor håller på att brista!

Nationalismen är inget annat än satans bländverk.

/Kjell

Views: 46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *