Nationalism

Detta är en opinionsartikel. Jag kommer att hävda min övertygelse att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud utvalde Jakobs ättlingar, Israels barn, och gav dem en unik, specifik roll i historien.

Karta av SydAfrika från Wikipedia.

Resten av världens befolkning kallas i GT גּוֹי “goj – gojim” och bör fullt ut förstås som att betyda “utlänningar” eller “de andra/annorlunda”, och i NT ἔθνος “ethnos” som vi kan känna igen från ordet “etnisk”. Bibelns terminologi talar om två grupper, Israel och “de etniska”.

Med moderna ord och tankemönster skulle vi kunna säga att Gud beslöt att introducera “apartheid” (svensk ordagrann översättning – särskildhet), eller att han introducerade “diskriminerande”. Men kom då ihåg att vi på grund av maktmissbruk har gett båda orden en värdeladdning som i nutid anses vara, eller har blivit, mycket negativ.

En positiv bild kan man kanske se i liknelsen där en ung man förälskar sig i en ung kvinna och får önskat gensvar. Vi vet alla hur fjolligt övertygade båda är att de är mycket speciella och skiljer sig väsentligt från resten av människosläktet.

Och visst är nyblivna föräldrar ofta övertygade att just deras baby är unik i positiv mening.

Att “dis-criminera” av latin discriʹmino ‘avskilja’, betyder ordagrannt att konstatera skillnader och välja hur man vill agera på grund av skillnaderna. i NT finns ordet 21 gånger i både positiva och negativa betydelser. Värdeladdningen ligger inte i att man konstaterar skillnaderna utan i hur man handlar med dem. Exempel: Vi uppmanas att diskriminera (skilja) mellan andar och läror. Vi uppmanas att inte diskriminera (särbehandla) fattiga och rika.

Så, skall vi då särbehandla kvinnor och män?

Javisst skall vi det! Var och en bör uppskattas för den unika och specifika roll som Herren har tilldelat var och en av oss. Det är ju rena rama vansinnet att börja behandla män som kvinnor eller kvinnor som män. Inte undra på att man behöver krångla till det med “könsneutrala könsord”. Såg du det? Redan uttrycket anger att det är vansinne.

Men nu skall jag koncentrera resten av artikeln på “nationalism”, och jag skall ta ett exempel som kanske är oväntat.

1600-talet var ett mycket händelserikt århundrade. Jag kan rekommendera att läsa historia om det på Wikipedias artikel – 1600-talet.

Kortfattat kan man väl säga att krig & politik, litteratur, filosofi och nya teorier, teknik och vetenskap, konst, arkitektur och musik genomgick förändringar som ingen hade kunnat föreställa sig.

De fattiga märkte kanske inte mycket, men de rika och priviligierade trodde precis som människor nu tror, nämligen att de vara avancerade och hade begripit naturen. Högmod gick hand i hand med den rikedom som var beroende av slaveri och fattiga arbetare.

Det fanns dock en viktig skillnad med nutiden. I vår tid handlar “nationalism” om att tro sig vara väldigt speciell och ha plikten att stänga alla gränser för att bevara denna “utvalda” särställning. På 1600-talet handlade det om att bilda imperier och utbreda sin nationalism genom att annexera land och förslava dess outvecklade invånare.

Det som finns kvar, och är samma i vår tid, är den självklara rätten att vara bättre och på något sätt utvald (av vem?) till att vara den som bestämmer.

United Kingdom, Great Britain tvivlade aldrig på den gudagivna rätten att bilda ett världsherravälde.

WASPs – White Anglo-Saxian Protestants – tillsammans med utvandrare från svältdrabbade europeiska länder, tvivlade inte på sin rätt att stjäla land från, och mörda de ursprungliga “vildarna” som genom någon slags misstag av Gud bebodde Amerika, eller på något sätt hade förlorat rätten till landet.

Amerikaner ser sig själva som någon slags “Guds utvalda folk”. Och de är sannerligen inte ensamma om detta. Lite lustigt (eller kanske olustigt) är det ju att de enda äkta amerikanerna är de infödda och att invandrarna inte består av en etniskt homogen grupp. De som i nutid betraktar sig som “äkta amerikaner” erkänner i princip Bibelns definition att det bara finns en skiljelinje, nämligen med Israel på ena sidan av strecket och resten av folken på andra sidan.

Stolligheten börjar dock där. De invandrade folken vill nämligen flytta på linjen så att de står på samma sida om strecket som Israel. På andra sidan av strecket står folkens avskräde. Dessa kommer enligt Trump från världsdelar och länder som bäst kan beskrivas som jordens dynghögar. Han använder visserligen ett grovt skällsord, en obscenitet, för att uttrycka detta. Jag vill inte återge det här, de flesta känner dock hans anala retorik.

För att använda George Orwells berömda ord i boken Djurfarmen: Alla folk är lika, men somliga folk är likare än andra.

Nationalism bygger just på denna lögnaktiga världsbild där man flyttar på Guds gräns mellan Israel och hedningarna. Hednafolket förhäver sig och kallar sig utvalt. Samtidigt devaluerar man Israels särställning.

Jag skall ge ännu ett exempel på hur folk från en blandning av det vi kallar nationer kom att betrakta sig som “ett utvalt folk”.

Holländska, belgiska, tyska och danska emigranter bosatte sig till största delen i Sydafrika, Namibia och Rhodesia. På svenska kallas de “afrikander”, man har stoppat in ett “d” för att skilja mellan dessa och “afrikaner”. Holland hade ju nära samröre med Spanien och Belgien har som bekant till hälften samspråkighet med Frankrike, så även lite fransmän och spanjorer hängde med.

I våra ögon en stor blandning av nationaliteter, enligt Guds definition var de allihopa hedningar. Dessa emigranter försörjde sig på jordbruk. De var bönder och kallades därför så, men på holländska. Order “boer” (uttalas “bor”) betyder bonde, pluralis “boeren” – bönder.

Gruppens språk blev en blandning av huvudsakligen holländska/flamländska, men med några få ord från danskan, tyskan och de andra språken. Utvandrarna var outbildade och lågutbildade så grammatiken utvecklades på en låg språklig nivå. Man använder sig t.ex. av dubbla negationer. Ex: “Jag tycker inte om spenat icke”; eller: “Jag inte vet inte.”

Språket kallas “Afrikaans” och den som kan holländska kan obehindrat läsa afrikaans. Att förstå det när det talas är en annan sak. Det kan jämföras med situationen där en svensk kan läsa och förstå norska men har vissa svårigheter att förstå talspråkets rytmer och intonationer.

Jag är ju som bekant intresserad av språk och skall ge ett litet exempel på språken i området från Danmark till Belgien och Tyskland. Det finns ett övergångs-område som kallas Frisland och har sina egna språk. Jag tar även med engelskan. Uppräkningen är delvis tagen från Wikipedia.

Du kan hoppa över detta om du tycker att det är av ringa intresse.

 • Svenska: Pojken smekte flickan längs hakan och kysste henne på kinderna.
 • English: The boy stroked the girl around the chin and kissed her on the cheeks.
 • Danish: Drengen strøg/aede pigen på hagen og kyssede hende på kinden.
 • German: Der Junge streichelte das Mädchen ums Kinn und küsste es auf die Wange.
 • Dutch: De jongen streelde het meisje langs haar kin en kuste/zoende haar op de wangen.
 • Afrikaans: Die seun streel die meisie by die ken en soen haar op die wange.
 •  

 • Saterland Frisian: Die Wänt strookede dät Wucht uum ju Keeuwe un oapede hier ap do Sooken.
 • North Frisian (Mooring dialect): Di dreng aide dåt foomen am dåt kan än mäket har aw da siike.
 • West Frisian: De jonge streake it famke om it kin en tute har op ‘e wangen.
 • Gronings: t Jong fleerde t wicht om kinne tou en smokte heur op wange.
 • East Frisian Low Saxon: De Fent/Jung straktde dat Wicht um’t Kinn to un tuutjede hör up de Wangen.

Kanske lätt att förstå att det går att göra ett bland-språk av detta men att grammatiken kan bli egendomlig.

Tiden för emigrationen sammanföll med mycket oroliga tider i Europa och även med Reformationen. Jag har inga exakta siffror, men de flesta av dessa emigranter var Kalvinister.

Bibeln finns sedan länge tillgänglig på afrikaans. Joh. 3:16-18 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word. Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.
I texten finns det 5 förekomster av dubbla negationer.

Afrikanderna kom att betrakta sig som utvalda och civilisationens representanter i Afrika.

År 1948 kom nationalistpartiet till makten. Valresultatet ledde till att många afrikander upplevde en ökad självkänsla. År 1960 blev Sydafrika republik. Fram till 1970-talet införde landets regering hårda raslagar med syftet att säkra de vitas och därmed afrikandernas situation i landet. Detta system av rasrelaterade lagar kom att kallas apartheid.

Och sedan brakade det ihop för de vita. De förlorade alla sina privilegier och sin särställning. Fastän landet kallar sig “The Rainbow Nation” och vill ge skenet av en multi-etnisk nation är sanningen den att de fattiga inte blev rika och att de tidigare privilegierade blir diskriminerade. Inte heller kan de klara sig på samma löner som landets rättmätiga ägare. Afrikanerna (utan d) har ju många generationer levt i fattigdom och förtryck och lyckats hitta livsstilar som gör att de kan överleva i sådana omständigheter.

I Syd-Afrika introducerade den vita maktens regering så kallade “thuislande”, vilket betyder “hemland”. På svenska vanligtvis kallade “Bantustan” eller “Hemländer”. Se kartan som finns som inledning på denna artikel.

De inhemska etniska grupperna hör alla till huvudgruppen “Bantu” och de talar således “bantu-språk” ungefär som vi i Sverige talar ett germanskt språk. De största etniska grupperna är Zulu, Xhosa, Basotho, Bapedi, Venda, Tswana, Tsonga, Swazi och Ndebele. Alla dessa fick “thuislande” under apartheidsregimen.

När afrikanderna föll från maktens position och tvingades bli vanliga medborgare, grep de tillbaka på konceptet met “thuislande” och grundade ett eget hemland som kallas Orania.

På Wikipedia meddelas följande om Orania.

Orania är en mindre sydafrikansk ort vid Orange River i Karooregionen i Norra Kapprovinsen. Folkmängden uppgick till 892 invånare vid folkräkningen 2011, varav nästan alla (98,4 %) utgjordes av afrikaaner. Stadens målsättning är att den skall utgöra ett starkt fäste för afrikaaner i landet och bidra till att stärka minoritetens språk, identitet och kultur. Alla som identifierar sig med den afrikaanska etniciteten är enligt stadens hemsida välkommen i Orania. Staden har en egen flagga, en egen radiostation och sedan 2004 även en egen valuta (Ora).

Not: I denna artikel använder man ordet “afrikaaner” vilket är synonymt med “afrikander”. Alltså ättlingar till vita kolonister från 1600-talet.

I princip är Orania ett “thuisland” där apartheid fortfarande praktiseras. Boer-erna som bor där anser sig vara ett utvalt folk. Ett folk som Gud har utvalt på grund av att de håller Guds bud i enlighet med sträng kalvinistisk lära.

De anser sig vara ett folk! De anser sig vara utvalda! De anser att Gud står på deras sida och inte på urinnevånarnas sida! De har gamla profetior som talar om hur en mäktig befriare (en boeren-messias) kommer att låta deras land vara/bli “det utlovade landet”.

Nu tänker jag avsluta med ett kontroversiellt uttalande!

Nationalism av den sort som bedrivs av Sverige Demokrater, Partij van de Vrijheid, Alternative für Deutschland, Vlaams Blok, UK Independence Party, Freiheitliche Partei Österreichs, Front National, Trump och många flera, tror jag är satans bländverk och inget annat än en fortsättning på 2000 års ersättningslära.

Så nära änden som vi är nu har vi aldrig tidigare varit!

/Kjell

PS. Lite referens angående etniska grupper och Afrika klicka här

Views: 78

94 thoughts on “Nationalism”

 1. Hei, Kjell. Long time – no see!

  Ikke desto mindre, jeg følger med må du vite og bruker arkivet ditt stadig vekk. Vennligst ikke steng nettstedet (om du noen gang har vært inne på en så vannsindig tanke. Digitale bokbål liker jeg ikke… Hehe).

  Du har vel lagt merke til en ikke helt ubetydelig detalj allerede? At jeg har frigjort meg fra et dårlig og selvpålagt, stivt svensk skriftspråk i spalter som denne!

  Så til saken; den utelatte, norske oversettelsen av “Svenska: Pojken smekte flickan längs hakan och kysste henne på kinderna.” Den lyder slik:

  Norsk: Gutten strøk jenta (forsiktig) langs haken og kysset henne på kinnene.

  Når det gjelder postens tema om nasjonalisme, er jeg i ‘tenkeboksen’ foreløpig. Nasjonalisme versus nasjonalstat, globalisme versus globalister – det er distinksjoner her. Uansett, kaos og rystelser står i kø for vår arme jord! Hvem kan tyde klart Der Zeitgeist? Gud forbarme seg over oss menneskebarn.

  Alt godt! /NorskaBent

      (Reply)

 2. NorskaBent,

  Ja, det var länge sedan. Välkommen tillbaka. Och visst är det okay att skriva på norska. Lite knepigt bara att det finns två norska språk. Ärligt talat vet jag inte vilket av dessa du använder.

  På tal om språk och små, men viktiga variationer, så är du ju Norske Bent för dem som talar svenska.

  Bra att du påtalar skillnaden mellan “Nasjonalisme versus nasjonalstat, globalisme versus globalister”. Helt klart är det inte nationalstaten jag vänder mej mot. Å andra sidan ser jag inget fel i att nationalstater går samman och samarbetar med varandra.

  Det är faktiskt ganska svårt att definiera vad det innebär att vara t.ex. “svensk”. Fastän jag lämnade Sverige på sjuttitalet och fastän jag har holländskt medborgarskap och fastän jag bor i Afrika kallar jag mej subjektivt “svensk”.

  Men om du ber mej berätta varför det “känns” så har jag svårt att svara annat än att jag är född i Sverige och talar svenska.

  Men de gånger jag har bilat från Skåne till Jämtland måste jag konstatera att vyerna, naturen rör en sträng någonstans i själen. Speciellt skogar och ängar, berg och dalar, sjöar, röda stugor med vita knutar ….

  Om det “bara” handlar om ett “baby duck syndrome” eller om det sitter djupare vet jag inte.

  Vad gäller ditt bidrag på norska. Gutten får vara försiktig så att jenta inte rapporterar honom 30 eller 40 år senare.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell,

  Takk for et ‘mycket trevligt och mysigt’ gjennhør, Kjell!

  Signaturen min ‘NorskaBent’ er ironisk og intendert bruk av språket ‘svorska’ som vi synger på her vest for Kjølen. Våre granner, västkust-svenskene er våre favoritter:
  ‘De talar så fint och är så glada och lyckliga’.

  Alla svenska humoristiska människor kommer från västkusten!

  Vi snakkes senere, Kjell.

  /NorskaBent

      (Reply)

 4. Artikeln är intressant och lockar stundom till skratt. Dock är citatet från Orwell fel återgivet. Angående utvalda folk finns endast ett enda utvalt folk, Israel, vilket även hävdas i artikeln. Gott så.

      (Reply)

 5. Lars W,

  Om du kollar igen ser du kanske att det inte är ett citat. Jag bara använder hans sätt att leverera denna cynism.

  Hemma igen?

  /Kjell

      (Reply)

 6. Ja, då är det ok. Ordet är annars jämlikhet.

  Hemma? Beror på vad som är “hemma” 😉

  /Lars W

      (Reply)

 7. Nu är jag i Sverige. Men hemma? Jag föredrar den eviga sommaren i Afrika framför snön och kylan här…

      (Reply)

 8. Lars W,

  Hej Lars,

  Senaste tiden har jag fått ögonen på Hebreerbrevet 11. Först som ett vaccin mot galenskaperna i trosförkunnelsen. Och nu som en djup tröst och glädjande upptäckt för tron. Som de här verserna tex:

  ” I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat, så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska”

  Vad säger man?

      (Reply)

 9. Ja, vad säger man? Galenskaperna i trosförkunnelsen torde vara uppenbara för varje tänkande lärjunge till Yeshua. Hebréerbrevet är fint, troligen skrivet av Yeshua broder i kött och ande, Jakov. Ordet i 15:5 (citat från Joshua) har jag alltid inför mig i finrummet. Köpte tavlan av Stojan när han besökte vår lilla by. Just de ord jag fick till mig 1983 på arameiska och som sedan dess har präglat mitt liv i Herren Yeshua. Jag kan inte uttala orden men visste och vet vad de betydde.

      (Reply)

 10. Lyssnar nu till repris av gudstjänst från S:t Nicolai kyrka i Lidköping. Många fina texter och sånger. SvK är en slags ryggrad i den svenska kristenheten, nu när frikyrkorna i övrigt löper efter trender såsom trosförkunnelsen. Jag är fortfarande medlem i SvK och har inga planer att utträda.

      (Reply)

 11. Lars W,

  “Ordet i 15:5 (citat från Joshua) har jag alltid inför mig i finrummet. ”

  15:5? Vilken bok?

      (Reply)

 12. Men låt oss nu ta upp temat igen.

  Nationalism kan bara finnas om det finns något man kallar “sitt eget land” och “sitt eget folk” och “sitt eget språk”.

  De grundar sig alltid på en uppdelning mellan “vi” (oss) och “resten”. Det finns ett “utland”. Det finns människor (kanske en sort apor) som inte ser ut som vi. Det finns mindervärdiga individer som tydligen inte ens vill lära sig att tala ett tydligt språk.

  Det jag vill poängtera just nu är att “nationalism” alltid alltid innehåller att man anser andra vara mindervärdiga.

  Läs gärna med svenska ögon vad som var “Utlandet” för inte så väldigt länge sedan.

  Utlanden

  Utlanden kallades förr Askims, Vättle och Sävedals härader vid mynningen av Göta älv. Området blev svenskt vid 1200-talets mitt, då även det från Norge erövrade Svenska Hisingen (från 1680 Östra Hisings härad) kom att ingå i Sävedals härad. Sannolikt blev området annekterat från Danmark under Birger jarl år 1254.

  I vår tid bråkar man om European Union.

  Snälla någon! Berätta var skillnaden finns?

  Visst kan man hitta på en massa eskatologiska tolkningar av gamla skrifter. Men kom då ihåg att det alltid har funnits “skäl” som de samtida populisterna lyckades lura sina samtidiga medmänniskor med.

  /Kjell

  PS. Läs om Maffia, Cosa Nostra, Camorra, Ndrangheta och Sacra Corona Unita? Typiska yttringar av snäv nationalism.

      (Reply)

 13. Lars W,
  Ursäkta min kanske korkade fråga, jag är trots allt ganska nyfödd, men vad menar du med “SvK är en slags ryggrad i den svenska kristenheten” ?
  Menar du att SVK är ett föredöme ??

      (Reply)

 14. Kjell,

  Ser på Forum nu. Morgan Johansson vill begränsa brottsligheten i Sverige. En punkt i hans program är att hindra utförsel av stöldgods. Men en av de fyra grundpelarna i EU är ju fri rörlighet för varor. Hur löser de det?

      (Reply)

 15. Lars W,

  Tänker du på något specifikt som skulle göra SVK mindre fallen än frikyrkorna?

  Är det månne i hbtq eller abort frågor som dom står upp för den Bibliska synen?
  Eller är det deras senaste hån mot skaparen när dom benämner Jesus som “hen” som får dig att vilja göra reklam för denna avfallna kyrka.

      (Reply)

 16. Är inte säker på vad du vill få fram. Du har konstaterat tidigare att demokrati kräver att det finns ett mått av gemensamma normer för att de ska fungera. Någon form av gemensam grund. När olika religioner möts i stort antal som i Sverige under kort tid uppstår problem som i förlängningen kan sätta demokratin ur spel, i alla fall urholka den.

  Jag känner inte till en bättre styrelseform i denna värld där vi lever nu än demokrati. Demokratin kräver en ömsesidig respekt för att fungera. I Sverige vill man ha stabil grund för utrikespolitik, försvarspolitik och skattepolitik för att Sverige ska vara stabilt även om en majoriteten förändras i nästa val. Sverige har många problem och blivit avkristnat, det är inte alls bra.

  Jag känner inte att jag är överlägsen någon annan ras eller religion. Men det är svårt att bibehålla en stark sammanhållen demokrati när många kommer från en annan kultur och värderingar. Det är det som är problemet med stor invandring under en kort period. Kanske är det nationalism men jag är inte rasist i alla fall.

  Jag vet att i många länder fungerar inte demokrati som tex i Polen. De styrande tolkar en majoritet som att de kan göra vad de vill utan att ta hänsyn till minoriteten. Det fungerar inte. Det var också därför som Mursi i Egypten inte blev långvarig. Han hade en liten majoritet och tolkade det som att kunde göra vad han vill och kalla det för demokrati. Militären tröttnade och avsatte honom eftersom det uppstod orolighet när minoriteten blev av med sina rättigheter.

  Jag känner att du målar i två färger. Det finns många nyanser. Jag skulle inte vilja kalla mig nationalist bara för att jag vill att demokratin ska bestå. Och då är jag starkt kritisk mot socialism som finns i Sverige. Men om demokratin sätts ur spel uppstår oroligheter som jag hoppas att slippa uppleva.

      (Reply)

 17. Micke,

  Du kan inte bedöma SvK utefter några få representanters uttalanden (oftast kvinnor). Se reprisen av gudstjänsten jag avnjöt istället.

  Hur ser de övriga “fria” samfunden (Maranata och Adventister samt några till borträknade) på hbtq, abort etc?

      (Reply)

 18. Lars W,

  Har ingen TV men brukar köpa 5 kronors-filmer ibland. För ett par dagar sedan såg jag en dokumentär om ett nationellt fotbollslag från en liten nation som bara förlorat matcher och bestämt sig för att storsatsa på att börja vinna och kvala in till VM. Laget lånade in erfarna tränare från framgångsrika lag som lärde spelarna mer effektiva tekniker. Spelarna i laget är mycket religiösa och besökte varje söndag kyrkan. I filmen får man se att pastorn ber mycket för framgång för laget. Underförstått att de ska få vinna. Ur ett mänskligt perspektiv kan man le åt den bönen. Pastorn vill säkert sina spelare väl men hur väl tänkt är det egentligen att be om en sådan bön? Vad lär han dem och sin församling? Om man tänker lite längre än till sina egna ber man med en sådan bön i praktiken om förlust för andra enkomt för att de andra inte tillhör samma nation som man själv. Varför? Vad är det som är så viktigt att ens egna stolhet över den nation man råkar tillhöra är viktigare än männsikors ve och väl från annan nation?

  Jesus till sina Apostlar innan de fick gå ut med evangeliet om Jesus Kristus till hedningarna: ” Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig. 5 Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter✱ och torka dem med handduken som han hade runt midjan. ” (Från Joh 13)

  Det måste finnas väsentliga skillnader mellan att tvätta människors fötter och att glidtackla undan dem?

      (Reply)

 19. Fredrik,

  Det tog ett tag innan jag fick börja känna en människa som identifierar sig med att vara muslim. Denne unge man möter jag i stort sett dagligen och vad “värre” är, jag tror att jag får börja passa mer på vad jag säger och gör för någonstans har jag börjat uppleva att han ser mig som en slags reservmamma. Mmm…..lite skärpning nu.

      (Reply)

 20. Fredrik,

  Ursäkta engagemanget här. Du skriver”Sverige har många problem och blivit avkristnat, det är inte alls bra.”

  Ett påtagligt problem i Sverige i dag är synen på den höga rätten till sexuella upplevelser oavsett konsekvenser. Ungdomsmottagningarna skriver ut p-piller till barn utan hänsyn till konsekvenser och vad som kan anses vara normalt. För oss kristna behöver jag inte motivera det sjuka i det som sker. Och grejen är att detta får pågå i ett land som utövar demokarati. Jag fortsätter att kolla upp huruvida det kan komma sig att 12-åriga barn kan få ut p-piller i Sverige i dag. Det har visat sig att kollegor på andra håll i landet tidigare reagerat men har ingen makt, de heller. När jag samtalat med min, numera lagvigde, man om saken gissar han på att landet ärvt tankegångarna om fri sex och idén om p-piller från Holland. Som tur är har vi Kjell som kanske kan klargöra mer om det då han bott i Holland. Är Holland också en demokrati?

      (Reply)

 21. Lars W,

  Vad det gäller övriga samfunds sätt att se på dessa frågor ser jag som ovidkommande, du rekommenderar fortfarande en “Kyrka”, som tex valt att gifta homosexuella i Guds namn och med Guds välsingnelse, högre form av hädelse mot hans skapelse är nog svårt att uppbringa, sedan kan predikan vara hur bra den vill, prästen likaså, SVK är en styggelse och sånt bör man inte lyfta fram som ett alternativ mot något annat.

      (Reply)

 22. Jag rekommenderar ingen s k kyrka men bön, bibelläsning och psalmsång är uppbyggligt även för en messianskt troende som mig. Det var vad TV-gudstjänsten hade att erbjuda. Någon vigsel, vare sig med heterosexuella eller homosexuella, förekom inte i sändningen.

  Vilka samfund tar bestämt avstånd från homosexuell samlevnad?

      (Reply)

 23. Lars W du skriver: “Jag rekommenderar ingen s k kyrka”

  Men det är ju inte helt sant för här skrev du “SvK är en slags ryggrad i den svenska kristenheten“.

  Det kan vara bra att komma ihåg det man skriver eller säger. Det är inte svårt om man verkligen menar det man säger. Men om man bara hittar på olika skäl att vara motvalls blir det svårt i längden att vara konsekvent.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Vill bara nämna att jag är hemma igen efter nästan 2 veckors resa.

  Jag kommer att reagera på en del av kommentarerna här.

  Inklusive de flesta som inte tycks handla om nationalism.

  /Kjell

      (Reply)

 25. Lars W,

  SVK har varit dragdjur för denna synd, hur det ser ut idag bland div församlingar är inte relevant, av flera onda ting rekomenderar man inget..

  ”Svenska kyrkan öppnade upp för könsneutrala äktenskap i slutet av oktober 2009. Det är dock viktigt att betona att detta beslut inte stödjs av de flesta andra protestantiska kyrkorna i världen, eftersom Svenska kyrkan är en av de första som öppnar upp för en sådan vigsel [3]. Engelska kyrkan kritiserade Svenska kyrkan, och ansåg att man omdefinierade teologiska grundtankar om äktenskapet.[4]”

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kristendom_och_homosexualitet

  ”Av tolv tillfrågade samfund står tio relativt tydligt enade i att äktenskapet mellan man och kvinna är den samlevnadsform som är att föredra, och säger – antingen tydligt eller underförstått – att både homosexualitet och samboskap är något avvikande. Det är bara Svenska kyrkan som skiljer sig tydligt från mängden, genom att likställa hetero- och homosexuella relationer fullt ut.”

  http://www.varldenidag.se/nyheter/stor-enighet-i-samfunden-i-synen-pa-aktenskapet/cbbkfa!0GLz4nih7ojA@9aIujHXg/

      (Reply)

 26. Micke,

  Jag vill nog påstå att Episcopal Church USA var före SvK. De anställde 2003 en öppet homosexuell biskop, Gene Robinson, som hade en manlig partner och sedan “gifte” sig.

  Lite kufiskt att han sedan 2014 tog ut skilsmässa från Mark Andrew.

  http://www.bbc.com/news/world-us-canada-27278938

  Före 1985 var Gene Robinson gift med en kvinna och har två barn med henne. De skildes “i vänskap” på grund av “biskopens” sexuella preferenser.

  Men mer eller mindre öppet homosexuella präster och biskopar har funnits redan mycket tidigare. Kolla denna artikel.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Gay_bishops

  Rom. 1:22-24 De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. 

  2 Petr. 2:2 Många ska följa dem i deras lössläppthet, och för deras skull kommer sanningens väg att bli hånad. 

  När Gud utlämnar en människa “åt sitt hjärtas begär” förmörkas sinnet så till den grad att man inte längre kan skilja mellan vänster och höger.

  Man tror att man är normal, objektiv och neutral!

  /Kjell

      (Reply)

 27. Kjell,

  Kanske fel uttryckt. Min uppfostran var i stort sett luthersk med inslag av pentacolism och baptism. Det mest bestående minnet fick jag från den lutherska skolan i åk 1-6. Där fick jag ryggraden s a s.

      (Reply)

 28. Lars W,

  Jag håller på med en uppföljare som handlar just om hur vi alla i hög grad tenderar att lägga det vi anser normalt och neutralt väldigt nära våra egna uppfattningar och vår egen livssituation och vår egen bakgrund.

  Detta ligger, som jag ser det, till grund för bland annat “nationalism”.

  Vad gäller nationalism kan du fundera lite grand på relationen mellan “äkta svenskar” och “skåningar”. De senare kan ju inte ens tala ren svenska… 🙂

  Vad gäller “religion” måste vi väl alla erkänna att alla samfund har medlemmar som av nåd har blivit kristustrogna trots fel och brister i samfunden.

  Om de sedan fortsätter att vara medlemmar är en annan sak.

  /Kjell

      (Reply)

 29. Lars W,

  Har det någon betydelse om alla övriga samfund i världen har slagit in på samma spår, är inte problemet att du rekommenderar SVK, att du t.o.m kallar dom ett föredöme?

      (Reply)

 30. Micke,

  I delar är SvK ett föredöme. Tänk på de gamla lutherska hjältarna såsom Bertil Gärtner och Bertil Werström.

      (Reply)

 31. Kjell,

  Jag är nationalist i själ och hjärta. Sedan är det en senare fråga vilken nation jag vill tillhöra. Det lutar inte åt Sverige numera, men nationalism är förordat i Bibeln.

      (Reply)

 32. Lars W skrev: nationalism är förordat i Bibeln

  Sådant bör man stödja med minst två, hellre flera, texter som är bokstavliga och kan tolkas bokstavligen.

  /Kjell

      (Reply)

 33. Gud är en så endast ett ord av Honom behövs (såvida man inte är rabbinskt troende).

  Apg 17:26

  Sedan kan man se hur t o m stammarnas utstakade gränser kommer att bli viktiga i Tusenårsriket. Se Hes kap 47-48. Huru viktiga blir då icke nationernas?

  Se i Sakarja hur regn kommer att utebli över de nationer som ignorerar Lövhyddohögtiden under “de tusen åren”. Ska de nationer som älskar Lövhyddohögtiden och den Herre som bjuder in dem att fira drabbas av torka p g a internationalisering?

      (Reply)

 34. Lars W,

  Låt oss börja med att skippa den text du syftar på i Hesekiel. Den texten säger inget annat om hedningar än att proselyter skall indelas med Israels stammar. Texten säger inget om någon annan “nation” än Guds Israel.

  Låt oss sedan konstatera att du relaterar både texten ur Hesekiel och texten ur Sakarja till det vi brukar kalla “Tusenårsriket”. Det sker således efter Jesu återkomst. Låt oss därför se vad som kommer att ske när Herren återkommer.

  1 Tess. 4:15-18 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. 

  Jag utgår från att du håller med om att alla “i Kristus döda” har sitt på det torra. Inget kan hota deras frälsning och de kommer aldrig att drabbas av sorg, olycka eller förbannelser.

  Paulus gör ingen skillnad mellan de “i Kristus döda” och “Kristustrogna levande” vad gäller deras lott och destination.

  I första korinterbrevet talar Paulus också om detta “uppryckelsens moment”.

  1 Kor. 15:50-52 Men det säger jag, bröder: kött och blod kan inte ärva Guds rike, och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. 

  Ordet hemlighet här är ordet “μυστηριον” vilket vi känner på svenska som “mysterium” men som RKK envisas med att översätta med ordet “sakrament”.

  När översättningen av Pauli ord säger: “jag säger er en hemlighet”; då betyder det att han säger: “jag skall avslöja något vi inte kan begripa”. Alltså, fastän vi får reda på detta kan vi ändå inte begripa att det är möjligt eller hur det skall ske.

  Huvudsaken med texten är att både de i Kristus döda och de levande Kristustrogna i “ett ögonlick” kommer att förvandlas och få “härlighetskroppar”. Ordet som har parafraserats med ordet “ögonblick” är det grekiska ordet “ατομω” – atomo. Ordet atom betyder odelbar. När man i början på 1800 talet började förklara fysiska och kemiska fenomen med atomer trodde man att atomen var odelbar.

  Men tillbaka till de “förvandlade”.

  Lövhyddohögtiden är ursprungligen en skördefest. Senare lades befrielsen från Egyptens slaveri till. Innehållet av festen är att glädja sig åt detta och prisa Herren för detta. I likhet med resten av högtiderna finns det en symbolisk betydelse. Det handlar om en skuggbild som pekar fram mot det fullkomnade.

  Efter Herrens återkomst består skörden av alla frälsta som befriats från syndens slaveri och som därför prisar Herren för detta.

  Upp. 7:9-10 Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer, och de ropade med stark röst: “Frälsningen tillhör vår Gud, som sitter på tronen, och Lammet!” 

  Detta är vad lövhyddohögtiden pekar fram mot. Det stora “hallel” som utspelar sig i evigheten.

  Till sist då texten ur Apg. 17:26 Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. 

  Visst kan man läsa den texten med predestinationens och fatalismens glasögon. Gör man det så blir vartenda folkmord hittills ett resultat av att Gud helt enkelt hade beslutat att det folket inte längre hörde till tiden och definitivt inte fick bo där de bodde.

  Och då måste man ju även tro att de vansinniga landgränser som kolonialmakterna hittade på i Afrika är i enlighet med Guds vilja. Där drogs gränser mitt genom etniska gruppers områden.

  Vidare är det väl Gud då som utplånar t.ex. Syrien och sprider dess folk till andra länder.

  Jag skulle vilja påstå att texten övertolkas om man läser så. Det Paulus ville meddela är att alla människor har samma ursprung trots att de efter Babels torn hade spridits ut över hela jorden, såg olika ut och talade olika språk.

  Åter igen blir min tolkning att det bara finns en definitiv skiljelinje. Det är skiljelinjen mellan Guds utvalda folk Israel som består av Jakobs ättlingar med visst ingifte av proselyter å ena sidan, och hedningarna, “folken”, å andra sidan.

  /Kjell

      (Reply)

 35. Lars W,

  Ett litet PS.

  På Aletheia skrev signaturen “Alias” en artikel som heter Lövhyddohögtiden kommer att firas i tusenårsriket Citat: Alla som är kvar kommer att år efter år att fira lövhyddohögtiden, så jag säger er. Det är lika bra att ni vänjer er. Se upp så det inte är Herren som ni strider emot. Slut citat.

  Nu sade Alias visserligen att han inte avsåg det som ett hot. Kanske hade han vunnit flera hjärtan om han hade sagt att han gruvligt felaktigt hade formulerat sig.

  Men det är ju mycket lättare att säga att andra har missförstått, än att medge att man själv har trampat i klaveret.

  Alias skrev också: “För alla er som blir arga på att det finns kristna som uppskattar att följa de bibliska högtiderna så har jag dåliga nyheter. De kommer att firas av alla folk i tusen år så det är nog lika bra att ni vänjer er.

  Jag känner ingen som blir arg för att det finns kristna som tycker om att fira bibliska högtider.

  Samma egendomliga ande, hela tiden: Jag har rätt och ni har fel och Herren kommer att straffa er om ni inte tror som jag!

  /Kjell

      (Reply)

 36. Lars W,

  Du skriver “I delar är SvK ett föredöme” men det beror på vad du pratar om, pratar du om lärarna och de som lärs har du rätt, det finns syskon i dessa led, men pratar du om läran har du däremot fel.
  Sanningar som finns i Svks lära blir en snara då den blandas ihop med lögner som är avgörande för frälsningen, man lurar människor direkt till helvetet, inte ett dugg bättre än RKK, LO eller vad du vill.

  Om man “sitter fast” i en församling som avfallit, har man ett val att ta avstånd och gå ur den, kämpa inom mot den, eller delta i avfallet, det du gör är att delta i avfallet då du rekommenderar en “kyrka” såsom “ett föredöme”, som så öppet genomsyras av antikristlig ande och ändrar på lagar som omöjligen kan misstolkas i Herrens ord.

  Både Rom 1 och 1 Kor 6 beskriver detta tydligt ”

  32. De känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjä­nar döden, ändå gör de inte bara sådant, utan håller också med dem
  som gör det.”
  “9. Vet ni inte att de orättfärdiga inte ska ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Varken otuktiga eller avguda­ dyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10. eller tjuvar eller giriga eller drin­kare eller smädare eller utsugare ska ärva Guds rike. ”

  Det är skillnad på att rekommendera en präst eller en församling inom SvK, men rekommenderar du SvK som Kyrka så accepterar du och rekommendera du hela paketet som den står för.

  Kjell, jag vet att detta är off topic och jag ber om ursäkt för mitt tjatande, nu låter jag Lars få sista ordet och lämnar det där.

      (Reply)

 37. Micke,

  Jag är faktiskt inte säker på att det är off topic. Det finns nog en hel del människor som skulle lista Svenska Kyrkan som en del av det nationella arvet.

  Nostalgi och idyll tycks höra till det man upplever som ingredienser i det nationella arvet.

  Jag kan utan tvekan säga att det svenska landskapet rör en sträng i mitt inre när jag ser det. Berg och dalar, sjöar och ängar, skogar och fält och röda stugor med vita knutar.

  /Kjell

      (Reply)

 38. Kjell,

  “Jag känner ingen som blir arg för att det finns kristna som tycker om att fira bibliska högtider.”

  Jag känner inte en enda. Tipsa mig gärna.

  Du kan inte läsa in symbolik i vare sig Hesekiels eller Sakarjas profetior. De beskriver den verklighet som kommer. Vad som kommer att ske under “de tusen åren” och under “en liten tid” därefter. Paulus profetior om bortryckandet handlar om tiden efter “en liten tid”, när det är nödvändigt att “de heliga” evakueras från den jord som då snart kommer att gå under.

      (Reply)

 39. Micke,

  Jag har inte tillhört någon kristen församling de senaste nio åren. Ok, jag betalar fortfarande skatt till SvK, men det är bara för att kunna hota med utträde varje gång de hittar på nya dumheter. En gudstjänst i SvK kan vara just en gudstjänst där Guds ord förkunnas i tal och psalmer och där Israels Guds Ande trivs väl.

      (Reply)

 40. Lars W,

  1. Herrens högtider är första klassens symbolik.

  2. RKK har i alla tider velat mellan postmillenial uppryckelse, ingen uppryckelse och inget tusenårsrike.

  /Kjell

      (Reply)

 41. Kjell,

  1.Herrens högtider är första klassens symbolik, absolut. Det är därför vi skall fira dem och kommer så att göra tusentals år framöver.

  2. RKK uppfann pretribulationsläran. Läs Nils Ibstedts redogörelse för detta faktum.

      (Reply)

 42. Lars W,

  Lars, du är verkligen en mästare i att deviera från alla samtalsämnen. Här får du en bild av de fyra huvudlinjerna i de olika tolkningar som finns. Men visst går det att lägga till ytterligare kombinationer.

  Alternativ 2 kan vi helt skippa. Du får uppenbara svårigheter med uppryckelsen i alternativen 3 och 4. Men rita gärna din egen tidlinje, för jag förstår att den avviker från alla dessa 4 alternativ.

  Sedan det där med symboler och deras värde och tillämpning efter att det verkliga har kommit.

  Det finns en liten skämthistoria om en teolog som dör och kommer till himlens port. Sankte Petrus kollar i sin bok och det visar sig att teologen får välja mellan att gå in i himlen eller att gå till en föreläsning om himlen. Han väljer föreläsningen.

  Jag skall bara trötta med tre citat fastän det finns många fler. Läs gärna Hebr. 10

  1 Kor. 13:9-12 Vi förstår bara till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd. 

  Kol. 2:16-17 Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. 

  Hebr. 9:10  Liksom med reglerna om mat och dryck och olika reningar handlar det bara om yttre regler fram till tiden för en bättre ordning. 

  Lars, no way att vi kommer att syssla med symboler och skuggbilder när vi alltid är tillsammans med Herren.

  Visa nu att du är intresserad av det du kommenterar. Det gör du genom att skriva mer än bara enrads-blänkare. Det kostar en hel del tid att svara på dessa. Ömsesidig respekt kräver att även du använder tid och utarbetar dina reaktioner.

  Kortisar kommer jag inte att släppa in.

  /Kjell

      (Reply)

 43. På ett sätt är alternativ 1 och 4 av millenniealternativen ovan de som rent praktiskt är närmast varandra, även om de inte är det rent teologiskt. I båda fallen är Kristi synliga återkomst det som avbryter historiens vanliga gång, även om de teologiska orsakerna till det är olika (i det ena fallet pga att millenniet kommer efter återkomsten, i det andra för att millenniet inte har något konkret historiskt innehåll alls). I 2 och 3 däremot, så förväntas kristna vänta på något annat innan Hans synliga återkomst. I det ena en osynlig återkomst, i det andra ett millennium.

      (Reply)

 44. Micael Gustavsson,

  Håller med, och om vi jämför Petrus och Paulus verkar de tycka samma sak.

  Paulus verkar predika #1 och Petrus kan tolkas som att han menar #4.

  Paulus talar om hedningarnas perspektiv. Petrus talar om Israels perspektiv.

  Vore trevligt 🙂 om båda kunde kommentera här och förklara.

  Kan de båda förenas?

  /Kjell

      (Reply)

 45. Kjell,

  Om Paulus verkar predika #1 bör väl även kristenheten göra sålunda? D v s om de tror på Bibeln och anser att Paulus brev är Guds ord. Jag ligger nog själv närmast #1. Yeshuas återkomst beskrivs mycket tydligt i Sakarja. Nedstigandet på Oljeberget, bekräftat i Apg. Någon “osynlig återkomst” finns inte beskriven någonstans i Bibeln. I Hesekiel ser vi hur Herren återvänder till sitt tempel från öster, d v s från Oljeberget där han nedstiger. Han kommer därefter att regera från Jerusalems tempel i tusen år +. När tiden är inne för för jordens undergång sker “bortryckandet på skyar” och då handlar det om evakuering av “de heliga” till den nya Jorden. Det står ingenstans i Bibeln om “uppryckandet av de kristna” i förtid. Detta,”bortryckandet på skyar”, sker tusentals år efter Harmagedon.

      (Reply)

 46. Lars W,

  Tänk så otroligt pretribbarna och trosförkunnarna har trasslat till det.

  Många som flydde diket med dessa villoläror halkade ner i motsatta diket och grävde efter hebreiska rötter.

  Du har rätt i att jag tror att #1 är den bästa modellen.

  Du har fel när du tror att #1 förutsätter en osynlig återkomst.

  Herren kommer synligt som blixten från öster till väster och när han gör det uppstår de i Kristus döda och upprycks tillsammans med de i Kristus levande.

  Sedan börjar tusenårsriket och efter det kommer Guds Big Bang där universum rullas ihop som en gammal matta.

  Sant att mycket i NT är svårbegripligt om man inte känner till GT, men den förste och störste apologeten, Paulus, gör sitt bästa att förklara så att hedningar kan höra hans predikan och ta emot evangelium.

  Den som använder GT för att tolka NT spänner vagnen för hästen. NT ger oss facit!

  Men jag vet att jag talar i gåtor för alla som först var beslöjade med ersättningslärans slöja och sedan drog på sig mose slöja över den.

  /Kjell

      (Reply)

 47. @Kjell:

  Rent praktiskt så är det ju så att de inte behöver förenas för att ge praktisk vägledning. Båda vägleder oss att inte vänta oss något innan Hans synliga återkomst. Rent teoretiskt så vet jag inte; möjligen om lagarna för tid och rum (i synnerhet tid) ändras väldigt drastiskt efter Hans återkomst.

  @LarsW:

  Om två av Bibelns gudomligt inspirerade författare förefaller motsäga varandra, så kan det knappast vara en lösning att säga att man bara skall läsa den ena pga att man ska tro på Bibeln.

      (Reply)

 48. Kjell,

  “Tänk så otroligt pretribbarna och trosförkunnarna har trasslat till det.”

  Ja.

  “Herren kommer synligt som blixten från öster till väster och när han gör det uppstår de i Kristus döda och upprycks tillsammans med de i Kristus levande.”

  Det är tydligt i Upp vilka det är som har delaktighet i “den första uppståndelsen”. Något “uppryckande” av de heliga kommer inte att ske förrän tusentals år efter Harmagedon.

  Efter Harmagedon och tusentals år därefter kommer världens folk att årligen samlas vid Jerusalems tempel för att fira Lövhyddohögtiden. Man kommer att offra, äta och glädjas tillsammans. År efter år. Detta är tydligt beskrivet i Sakarjas profetia. Mer i detalj i Hesekiels profetia.

      (Reply)

 49. Micael Gustavsson,

  “Om två av Bibelns gudomligt inspirerade författare förefaller motsäga varandra, så kan det knappast vara en lösning att säga att man bara skall läsa den ena pga att man ska tro på Bibeln.”

  Vad syftar du på?

      (Reply)

 50. Micael Gustavsson,

  Även denna gång håller jag helt med dej. Gud sköter både tidtabellen och händelseförloppet. Och tidtabellen hör till Guds hemligaste hemligheter.

  Enda anledningen till att jag över huvud taget deltar i diskussion om detta är att man nästan tvingas till det i bloggarna.

  Det gäller att alltid vara redo att möta Herren för ingen av oss vet om vi lever i övermorgon.

  /Kjell

      (Reply)

 51. Lars W,

  Du får tro det du tror. Jag orkar inte köra ännu en runda med bevis ur Guds ord att du har fel.

  Vill bara igen påpeka att den som använder GT som facit till NT spänner vagnen för hästen.

  Bortsett från det praktiska faktum att det är omöjligt att samla jordens befolkning i det jordiska Jerusalem.

  /Kjell

      (Reply)

 52. Bibelns ord är både tydliga och otvetydiga angående den samtida återkomsten av Herren Jesus, uppståndelsen av “de i Kristus döda” och “till mötes ryckande” av dessa tillsammans med “de i Kristus levande”.

  1 Tess. 4:13-18

  Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. 

  När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. 

  Trösta därför varandra med dessa ord

  Detta sker innan tusenårsriket när Herren kommer för att göra slut på “den stora prövningen” (vedermödan) och inrätta Gudsrikets teokrati.

  I 1 Kor. 15:51-52 ger Paulus en annan viktig detalj. Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. 

  Två texter som är avsedda att förstås bokstavligen!

  /Kjell

      (Reply)

 53. @LarsW:

  Kjell hävdade att Paulus verkade predika 1 och Petrus 4.
  Du svarade att eftersom Paulus predikade 1, så måste alla som tror på Bibeln tro på 1. Som om inte Petrus skrifter också vore en del av Bibeln.

      (Reply)

 54. Kjell,

  “för att möta Herren i rymden. ”

  Jag är nyfiken på vad som menas med rymden. Dit rymdskeppen far alltså? Då kommer våra förvandlade kroppar ha nya biologiska förutsättningar också. Det visar hur mycket Herren kan och vet utan att vi behöver kunna och veta.

  Tack för att du vill tala om de här sakerna.

      (Reply)

 55. Micael Gustavsson,

  Kanske borde jag ha varit utförligare angående Paulus och Petrus.

  I samband med Petrus skriverier om sista tiden kan vi läsa i 2 Petr. 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. 

  Om man då tolkar “Herrens dag” som den dag då Herren kommer tillbaka, hamnar man i en postmillenial tolkning. Det är där Lars sitter.

  Men om man tar Herrens egna ord i Matt 24:27 För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. Då förstår vi att det finns människor på jorden, vilket är omöjligt om jorden samtidigt förintas.

  Och lägger vi till Paulus tröst till Tessalonierna, plus andra skriverier och även Upp. 20 förstår vi att “den första massa-uppståndelsen” sker innan tusenårsriket.

  Petrus beskriver ett judiskt perspektiv. Judarna, Israel, spelar fortfarande en central roll i Guds frälsningsplan. Det finns mycket där som fortfarande är ett “mysterium” alltså inte fullständigt uppenbarat.

  Paulus är hedningarnas apostel, hedningarnas apologet, och ger således relevant och begriplig information till oss hedningar.

  /Kjell

      (Reply)

 56. Ulrika,

  Det handlar om ett “översättningsproblem”. Reformationsbibeln återger det med “luften”. “Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas bort tillsammans med dem på skyar Herren till mötes i luften. Och så skall vi alltid få vara hos Herren.”

  I grekiskan används ordet “νεφελαις” (nefelais) för “skyar” och “αερα” (aera) för “rymden/luften”. Ordet “rymden” är ett dåligt val.

  Flera språk har tagit ordet “nefele” och använder det för företeelser vi väl känner igen. På svenska har vi ordet “nebulosa” vilket ser ut som moln i rymden. På holländska har vi ordet “nevel” vilket betyder dimma. Samma gäller tyska.

  I Apg. 1:9 läser vi: Och när han hade sagt detta, lyftes han upp inför deras ögon, och en molnsky tog honom bort ur deras åsyn.

  Här väljer reformationsbibeln “molnsky”. SFB säger bara “moln”. 1917 säger “sky”.

  Min tolkning, som jag inte kan bevisa, är att Jesus helt enkelt lämnade vår 3-dimensionella värld och gick in i himmelen. I SF filmer brukar man visa något som liknar detta. Personer bara tonas bort och försvinner.

  Jag skall visa tricket… Här försvinner jag i en sky, en dimma…

  Jesus sade (Matt. 18:20) För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.

  Tror du att detta är på riktigt eller bara symboliskt?

  /Kjell

      (Reply)

 57. Kjell,

  “Tror du att detta är på riktigt eller bara symboliskt?”

  Jag tror att det är på riktigt.

      (Reply)

 58. Kjell,

  “Jesus sade (Matt. 18:20) För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.

  Tror du att detta är på riktigt eller bara symboliskt?”

  Knövlig men bra fråga.

  Jesus säger bara riktiga saker, alltså saker som är verkliga och sanna. Är vi samlade i hans namn så är han här. Eftersom han kroppsligen farit upp till himlen är han här genom Den Helige Ande. Han står inte kroppsligen bland oss och på så sätt “är jag mitt ibland dem”även en symbolisk bild. Han är här utan att synas kroppsligen. Det är ganska nytt för mig att börja förstå att det Jesus säger är synligt riktigt och symboliskt riktigt samtidigt. Man brukar tala om att bibelord ska förklara bibelord. Vill man sanningsförklara symbolik får man först sanningsförklara det synliga. Petrus och de andra såg Herren fara upp i himlen på moln då kan det ligga till grund för en symbolisk bild av hur det kommer att gå till när de frälsta får fara upp honom till mötes på samma sätt. Där blir bilden symbolisk i den utsträckling vi inte kan förklara hur uppryckelsen går till. Herren ger oss bilder utan att vi ska förstå dem fullt ut. Det var nog alldeles tillräckligt för de som såg Herren fara att få bilden utan att kunna förklara den. Sedan fokuserade de på att föra ut evangeliet om varför han som for varit hos dem.

      (Reply)

 59. Ulrika,

  Innan jag svarar… Fundera på Paulus ord i Apg. 17:26-30 Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig.

  Termen “Guds rike” finns 135 gånger i Nya Testamentet. I sammanlagt 65 verser. Jesus sade att Guds rike är oss nära.

  Vad menade han med det?

  Det handlar inte om känslor.
  Det handlar inte om teorier.
  Det handlar inte om kyrkor, samfund och sammankomster.

  Vad handlar det om?

  /Kjell

      (Reply)

 60. Kjell,

  “Och tidtabellen hör till Guds hemligaste hemligheter.”

  ”Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.” (Amos 3:7)

  Allt av vikt som har skett och allt av vikt som kommer att ske finns i Livets bok.

      (Reply)

 61. Det står att Guds rike är mitt ibland oss. Jag tror att det är så enkelt att det är Herren Jesus som är Guds rike, genom den Helige Ande och riket får sin fulla betydelse när Han tar oss till sig. ” Så får vi vara hos Herren alltid” Halleluja.

      (Reply)

 62. Kjell,

  “Detta sker innan tusenårsriket när Herren kommer för att göra slut på “den stora prövningen” (vedermödan) och inrätta Gudsrikets teokrati.”

  Var i Bibeln står detta skrivet?

      (Reply)

 63. Lars W,

  När sker DEN FÖRSTA UPPSTÅNDELSEN enligt Bibeln? Före eller efter “den stora vedermödan?

      (Reply)

 64. Kjell,

  “Utan tvekan efter vedermödan och utan tvekan som start på tusenårsrike”

  Där får du credit från min sida 🙂

  Pretribbarna har förlorat sedan start. Ända sedan katolikerna uppfann dessa idiotier under den mörka medeltiden. De mörka fantasier som de “fria samfunden” av någon outgrundlig anledning tycks ha hakat på därefter.

  Det finns inga hemligheter om framtiden. Allt om vår personliga och om jordens framtid är uppenbarat genom de profeter YHWH har givit oss. Från Moses till Johannes. Allt står skrivet.

      (Reply)

 65. Lars W,

  Du skrev: “Det finns inga hemligheter om framtiden.

  Där har du fel

  Matt. 24:34-36 Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. 

  /Kjell

      (Reply)

 66. Kjell,

  “Om man då tolkar “Herrens dag” som den dag då Herren kommer tillbaka, hamnar man i en postmillenial tolkning. Det är där Lars sitter”

  Japp, det är där jag sitter. Innan denna jord, och merparten av vårt nu kända universum, går under kommer en “evakuering av “de heliga” att ske. Många inkarnerade, reinkarnerade och även endast karnerade (men trogna) måste evakueras innan vårt nu kända universum förgås. Denna evakuering blir till den nya Jorden Johannas (Jean) beskriver så underbart i sin uppenbarelse.

  Detta sker minst 1000 år framöver men låt mig tippa att det handlar 2000 år framöver eller mer .

  “Det första vilddjuret” kan framträda snart – men – det första vilddjuret är INTE Antikrist, bara en del av av den treeniga fullkomlighet som har bekämpat Guds Rike ända sedan Adam, bekämpar Guds Rike nu och fortsätter intill tidens ände (i blindhet)

      (Reply)

 67. Kjell,

  “När Jesus kommer tillbaka sker uppryckelsen. (Den första uppståndelsen.)”

  Nej, där har du hamnat i katolska fantasier, Sakarja kan ge dig den korrekta berättelsen.

  Varför skulle “de kristna” ryckas upp inför “de tusen åren”??? De kanske är alltför oheliga 🙂

      (Reply)

 68. Lars W,

  Såg du även kapitlets början?

  Amos 3:1 Hör detta ord som Herren har talat mot er, Israels barn, mot hela det släkte jag fört upp ur Egyptens land.

  Följande “hemlighet” var inte uppebarad i GT.

  Kol. 1:25-27 Dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull: att överallt predika Guds ord, den hemlighet som varit dold genom tider och generationer men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna: Kristus i er, härlighetens hopp. 

  Lars, du glömmer ofta att ta med vem som sade vad, i vilket sammanhang, till vem, och när.

  /Kjell

      (Reply)

 69. Lars W,

  De som är i Kristus, döda och levande, får komma hem till Guds himmel och förbereda sig för “nederdalningen av Det Nya Jerusalem” på den nya jorden.

  Tusenårsriket är till för att bevisa att ingen blir frälst av egen vilja även om satan är bunden.

  /Kjell

      (Reply)

 70. “Amos 3:1 Hör detta ord som Herren har talat mot er, Israels barn, mot hela det släkte jag fört upp ur Egyptens land.”

  Man kan endast lita till profetior som berör Israel om man blir israel. Firar Sabbat, undviker fläskkött etc.

  Var i Kolosserbrevet finner man hänvisning till Tess 2?

  “Lars, du glömmer ofta att ta med vem som sade vad, i vilket sammanhang, till vem, och när.”

  Hela Bibeln är given till hela mänskligheten. “De heliga” tror på hela Bibeln.

      (Reply)

 71. Lars W skrev: “Hela Bibeln är given till hela mänskligheten. “De heliga” tror på hela Bibeln.”

  Ja! Och man måste alltid ta med vem som sade vad till vem, när och i vilket sammanhang!

  Matt. 27:5 Sedan gick han bort och hängde sig.
  Lukas 10:37 Gå du och gör sammalunda.
  Apg. 22:16 Varför dröjer du då nu?

  (I SFB15 står det: (Matt. 27:5) Sedan gick han bort och hängde sig. (Lukas 10:37) Gå du och gör som han. (Apg. 22:16) Och nu, vad väntar du på?)

  /Kjell

      (Reply)

 72. Kjell,

  “Det står att Guds rike är mitt ibland oss. Jag tror att det är så enkelt att det är Herren Jesus som är Guds rike, genom den Helige Ande och riket får sin fulla betydelse när Han tar oss till sig. ” Så får vi vara hos Herren alltid” Halleluja.”

  Så skrev Uno i en kommentar. Jag tar det med mig när jag går in i bibelorden.

  I Luk 17 möter Jesus några människor som frågar Jesus om Guds rike och Jesus svarar “Ty se, Guds rike är mitt ibland er.” Det kan bara tolkas på ett sätt: Jesus talar om sig själv. (Uno har rätt) I Matt 3 bereder Johannes döparen vägen för honom som skulle komma med orden “Omvänd er, ty himmelriket är nära.” Det tolkar jag som att himmelriket/Guds rike är nära för att Jesus var nära.” (Uno har rätt) (Och Jesus är nära nu genom Den Helige Ande. Uno har rätt)

  Om Uno menar att Guds rike får sin fulla betydelse när han tar oss till sig till himmelriket håller jag med honom. Det man får uppleva av Guds rike nu är en försmak av det riket som blir fullkomligt för oss i himlen. På den här jorden kommer det inte att ske. Här på jorden går vi mot Noas dagar.

      (Reply)

 73. Kjell,

  Nu är ju jag ute efter ditt svar men jag kan väl svara först, igen. (Jag kan bli ganska irriterad när jag upplever mig nonchalerad).Det handlar om det här: “Jesus siger til ham: »Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig.”

  Du har kollosalt rätt i att det inte handlar om kyrka eller samfund. Vi kan lägga till att det inte heller handlar om att tillhöra vissa länder, folkslag eller kön. (Tips, det handlar om att tillhöra Jesus som är…….svaret återges ovan.)

  Just nu funderar jag , utifrån ditt svar till Rolle, när påven var på rockbottom senast och hur han hanterade det.

      (Reply)

 74. Ulrika,

  Detta var frågan:


  Jesus sade (Matt. 18:20) För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.

  Tror du att detta är på riktigt eller bara symboliskt?


  Jag kan inte se att du har svarat på den frågan.

  Vad jag tror?

  Ja, jag tror att det är bokstavligt, således på riktigt.

  /Kjell

      (Reply)

 75. Kjell,

  Jaha, du menar så. Vi definerar ordet “riktigt” olika. Nu vet jag hur du menar. Du sätter likhetstecken mellan riktigt och bokstavligt medan jag mer tänkte på riktigt som rätt även om det händer både bokstavligt eller exempelvis är en sann liknelse. Sanna liknelser kommer från Jesu mun och är således riktiga. Också. Vi har även de andliga dimensionerna man kan få när man läser Bibeln. De som man kan få när man ser hur historien går igen och ord som finns i GT går att applicera i NT-livet ur en mer andlig än konkret synlig dimension. Även de är riktiga.

  Jag tar gärna emot ett svar till från dig om du har lusten i behåll men jag kan inte deltaga mer här själv mer nu. Än att läsa ibland.

  Guds välsignelse önskar jag er alla.

      (Reply)

 76. Ulrika,

  Ordklyveri!

  En liknelse måste tolkas. Om den tolkas rätt har den med “riktigt” – alltså verkligheten att göra.

  Om den tolkas fel, eller “förandligas” är den inget annat än en fabel.

  Kanske använder jag ordet “på riktigt” annorlunda än du. Det är varken fel eller rätt, det är bara ett resultat av den babyloniska språkförbistringen.

  Kvarstår kärnan av frågan.

  Är Jesus verkligen närvarande, mitt ibland oss, när vi kommer tillsammans som kristustrogna i bön?

  Mitt svar blir tveklöst ett JA!

  Fastän vi inte kan se honom eller registrera det med 5 sinnen eller mätapparatur.

  /Kjell

      (Reply)

 77. Ulrika,

  Det finns flera ord som kan användas. Det viktigaste i det jag skrev är att jag tror att Jesus, faktiskt, på riktigt bokstavligen är närvarande.

  figurativ = avbildande, föreställande (motsatsen är “abstrakt”)
  bildlig = figurlig, symbolisk, metaforisk, överförd, framställd genom liknelser, allegorisk (motsaten är bokstavlig)
  symbolisk = sinnebildlig, uttryckt i symboler, formell (motsatsen är bokstavlig)

  Exempel: Höll ett öga på honom! Ingen tror väl att man skall plocka ut sitt öga och hålla det i handen, tryckt mot hans huvud.

  Exempel: Han äter som en häst! Ingen tror väl att han står på alla fyra och betar hö.

  Exempel: Jag ville tala med honom, men dörren var stängd. Betyder detta att han hade låst in sig, eller att han totalvägrade?

  Exempel: Jesus står för dörren och klappar. Öppna ditt hjärtas dörr och släpp in honom. – Detta är symboliskt för hjärtat har ingen dörr.

  Exempel: Ett hus som är byggt på sand faller när storm och vatten kommer. – Detta är bildligt för det stämmer med verkligheten men är även en liknelse.

  Men skillnaden är oviktig. Det finns inga riktigt vattentäta gränser mellan betydelsen av dessa ord. De flyter över i varandra.

  Motsatsen är viktig!

  En lite tankeställare. För några dagar sedan kallade Abbas USA’s ambassadör till Israel, David Friedman, för “son of a dog” (son till en hund).

  I den delen av världen är det en av de värsta förolämpningar man kan ge någon, att kalla honom hund. På engelska har vi “son of a bitch” (son till en tik) vilket således kallar någons mamma för hund. På ryska säger man “мать тваю” (din mamma) och på kiswahili säger man “mamako” (din mamma) och i båda fallen är den underförstådda fortsättningen “är en tik”.

  Räkna med att få en kniv mellan dina revben om du säger detta i arabiska länder, ett blått öga och utslagna tänder i Ryssland och evig fiendskap i Kenya.

  Det är till och med så känsligt att om man på kiswahili säger att någon skäller som en hund, så anser åhörarna att man har kallat den personen för hund. Man förstår inte symboliken, eller om du hellre vill, bildspråket.

  /Kjell

      (Reply)

 78. Kjell,

  “Det finns flera ord som kan användas. Det viktigaste i det jag skrev är att jag tror att Jesus, faktiskt, på riktigt bokstavligen är närvarande.”

  Där håller jag inte helt med dig. Det viktigaste är att han är närvarande. Därefter kan jag hålla med dig om att vår tro på det kommer. 🙂 😉

  Jag hoppas att alla här förstått att jag tror som du, att Jesus är med oss (närvarande) genom Den Helige Ande. De är ju ett i två personer.

  Önskar fler kom med i dialogen. Jag avskyr att ta över den. Sätt mig på avbytarbänken.

      (Reply)

 79. Jag har försökt att återge grafiskt hur jag tänker på Sverige och demokrati.

  Ett folk, eller en nation, består av alla som har:

  1. Ett gemensamt språk
  2. En gemensam historia
  3. Gemensamma traditioner
  4. Gemensam religion

  Första bilden som jag har kallat “Sverige förr” är lättast att förstå. Med en glimt i ögonvrån “den gamla goda tiden”.

  Jag har representerat varje egenskap med cirklar av olika storlek, beroende på hur viktiga de är, samt olika färg. Det finns en teckenförklaring i bilden.

  Religion och språk har jag tecknat lika stora, historia mindre och tradition minst. Men det är kanske svårt att se hur de överlappar varandra. Därför har jag tecknat samma bild med de överlappade områdena olikfärgade.

  Kärn-nationen blir då det strukturerade området i mitten. Men politisk enhet är mölig i hela det granulerade (korniga) området i bilden nedan. Demokrati funkar!

  Situationen har förändrats drastiskt. Det som folken (sic! pluralis) som bor inom landets geografiska gränser har gemensamt har krympt drastiskt. Kärn-nationen har nästan försvunnit.

  Politiskt blir det mycket komplicerat för gemensam politik blir bara möjlig i det granulerade området nedan.

  Inte undra på att det fanns 50 partier vid det senaste valet. Inte undra på att de mest valda är så oense att de inte kan samarbeta. Demokrati funkar inte!

  Någon lösning på problemet kan jag ju inte verkställa. Men jag tror jag förstår orsaken. Orsaken beskrivs i Romarbrevets första kapitel. Ett folk som överger Gud utlämnas åt sina egna villor.

  Lösningen är att återvända till Gud. Lösningen är inte att rösta in totalitära politiker.

      (Reply)

 80. Kanske vore det bättre att skriva en ny artikel, men jag väljer att publicera detta som kommentar.

  Sveriges Nationella Förbund, en av Sverige-Demokraternas föregångare, publicerade följande folder 1939. (Lägg märke till årtalet!)

  Läs texten! Känns tongångarna igen?

  November 1972 publicerades följande artikel i deras blaska. Läs texten!

  Känns tongångarna igen?

  Det är inte bara i USA som mytomaner och konspiratoriker säljer sin smörja under rubriken “Faderlandskärlek”. USA’s främste konspiratoriker just nu är President Trump. Hans främsta strävan är att skapa splittring, misstänksamhet och rädsla. Han lyckas mycket bra med det. Egoism, girighet och rädsla är säkra politiska kort att spela.

  Jag skall nu citera några få klipp från: David Icke’s antisemitism

  När det gäller kodord för judar så finns det en hel del som används idag av antisemiter. Vi har de vanligaste som ”globalister”, ”kulturmarxister”, ”sionister” och ”kosmopoliter”. Flera personer och familjenamn används också när de egentligen menar judar och dessa kan vara Soros, Rothschild. Arvet från den antisemitiska texten ”Sion den vises protokoll” från där myten om att judar styr världen anses ha sitt ursprung visar sig när det talas om en elit eller en världsregering som då styr. Nätverk som illuminati och frimurarna sägs ha startats av judiska intressen.

  …..flera familjenamn som Rockefeller, Rothschild,
  Morgan, Harriman, Milner, Dulles, Warburg, Roosevelt, House, and Baruch och det handlar om judiska släkter. I Rockefellers fall så är familjen inte i sig judisk, men räknas som judisk av antisemiter efter att Godfrey S. Rockefeller gifte sig med den judiska Helen Gratz.

  Nationalismen bygger på en myt om den egna etniska eller geografiska gruppens superioritet. Den myten är nära besläktad med det som kallas “Ersättningslära” och handlar om hur Katolska kyrkan ända till ganska nyligen körde hårt med myten att Gud hade avskaffat projektet Israel och att Rom (Vatikanen / Kyrkan) är det nuvarnade Guds Israel.

  Låt det vara klart att Gud bara utvalde ett folk, Jakobs ättlingar och gav dem ett land, Israel. Skiljelinjen går mellan Guds utvalda folk Israel och Nationerna (hedningarna).

  Israel har nu bara några få procent av det land som Gud lovade åt Abraham för evärdelig tid.

  Att hedningarna (nationerna) består av folk och stammar och tungomål är ju ett faktum. Ett direkt resultat av de folkvandringar som blev följden av Babels torn när Gud förbistrade språket.

  När Gud får vara med samverkar allt till det bästa, för dem som är honom trogna och sätter sin tillit till honom. (Rom. 8:28)

  Detta är den enda grund en “Nation” kan hävda som fördel över andra “nationer”.

  Rom. 1:25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tjänade och dyrkade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.

  2 Thess. 2:9-12 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen, för att de ska bli dömda, alla de som inte har trott sanningen utan har haft sin glädje i orättfärdigheten.

  PS. Sveriges Nationella Förbund (SNF) var en högerradikal politisk organisation i Sverige som grundades 1915. Organisationen, som ursprungligen bildats som ett ungdomsförbund till Högerpartiet, kom med tiden att utvecklas i en allt mer pronazistisk riktning och periodvis samarbetade man med nationalsocialistiska grupper. SNF gav även ut den protyska dagstidningen Dagsposten som efter 1950 fortsattes av en politisk veckotidning med namnet Fria Ord.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *