Nyhetsmedia

Det har varit full fart på konspirationsteorier allt sedan jag hittade bloggarna 2008, och “vitt spridda subjektiva hopkok” verkar snarare tilltaga än minska.

Med hjälp av så kallade “social media” händer det att vilka galenskaper som helst sprider sig som skogseldar (eng. wildfires) runt hela jorden via internet.

Den person som i skrivande stund kallas president i USA har upphöjt Twitter och sitt eget “account” till det enda nyhetsmedium som aldrig presenterar falska nyheter, Fake News som det heter “over there”. Verifierbara fakta rapporterar dock att hittills har Donald Trump förnekat fakta, eller hittat på “fakta” mer än två gånger per dag under sin kandidatur och som president.

Det finns en sällskapslek som jag tror heter “viskleken” i Sverige. Man sitter i en ring och den som initierar “nyheten” viskar den i örat på den som sitter bredvid. Denne i sin tur viskar till nästa person, och så vidare tills “nyheten” slutligen når den som initierade den. Den första i ringen och den sista i ringer berättar för varandra och resten vad de hade sagt och hört. Det blir vanligtvis ingenting kvar av det ursprungliga meddelandet.

Allra roligast blir det ju om deltagarna är kreativa och lyckas få ihop något som låter bra men inte alls stämmer med det ursprungliga meddelandet.

När jag var nästan 14 år gammal blev min 4 år yngre bror ihjälkörd av en ung man som samma dag hade fått sitt körkort och nu var ute och roade sig i pappans Volvo Amazon. Det var inte mycket som stämde i den notis som trycktes i tidningen. Jag vill minnas att det handlade om Dagens Nyheter.

Det handlade säkert inte om avsiktliga skillnader utan om att skriva om något som inte rörde journalisten personligen och formulera det på några få rader med hjälp av ofullständiga fakta.

Den som har erfarenhet av att vara förälder, eller inneha en ledarställning, vet att när två råkar i luven på varandra och man frågar båda hur det gick till så får man två mycket olika redogörelser.

Till sist i raddan vill jag även nämna politiken. Är det inte konstigt att vänsterpartister anser att allt vad högerpartister säger och gör är fel? Och samma gäller i motsatt riktning. Har du någonsin hört en högerpartist säga att vänsterkollegan hade ett bra förslag och att det vore trevligt att samarbeta och försöka implementera detta?

Jag återkommer till allt detta men vill först citera tre texter ur Bibeln. Dessa texter beskriver bland annat “fake news”.

2 Tim. 3:1-5

Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 

2 Kor. 12:20-21

För jag är rädd att jag inte ska finna er sådana som jag skulle önska när jag kommer, och att ni inte ska finna mig sådan som ni skulle önska. Jag är rädd att jag ska finna strid, avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal, skvaller, högmod och oordning. Ja, jag är rädd att min Gud ska förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka, och att jag måste sörja över många som tidigare har syndat och inte omvänt sig från den orenhet, otukt och omoral som de har ägnat sig åt. 

Rom. 1:28-32

Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras. De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar, vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sådant, och de samtycker dessutom till att andra gör det. 

Ni får ursäkta mej att jag återkommer i kommentarer. Det som sker här just nu, där jag bor, är för mycket att fånga i en bloggpost.

Nyheter och “fake news” både lokalt och framför allt marxistiskt fake news i Europa blir för mycket att analysera.

I klartext får och kan jag inte skriva mina innersta tankar, men i min kammare, på knä, får jag hälla ut dem som vatten inför Guds tron.

Psalm 137:8-8 Dotter Babel, du ödeläggelsens stad, säll är den som får vedergälla dig allt vad du har gjort oss. Säll är den som får gripa dina späda barn och krossa dem mot klippan. 

Tar bara med en länk. Police battle rival gangs in Nairobi’s Kawangware

Detta är vad satan gör i dag i Kenya!

Återkommer i kommentarerna.

/Kjell

Views: 68

32 thoughts on “Nyhetsmedia”

 1. Kjell!

  Bibelns varningstexter är skarpa så det förslår och det är gott om dem, tycker jag. Och hur skulle det kunna vara annorlunda om man tänker på vad som föranledde Jesus kommande. Han kom ju med ett glädjebud och kärlek men möttes av människors hat påhejad av Satan. Då måste det bli konfrontation där Gud ger oss alternativen. Dina bibelcitat är ju exempel.

  De kristnas vandring på den smala vägen kommer att bli än svårare att komma fram på ju närmare slutstationen vi kommer, det tycker jag framgår. Kan vi skönja målet eller t.o.m. se det? Det borde vara av stort intresse för de flesta, med tanke på utvecklingen.

  Anders Gärdeborn har skrivit en bok i ämnet som jag tycker är mycket intressant

  http://www.masterdirigentensverk.se

  Jag har skrivit några inlägg på min blogg och försökt få ett intresse för ämnet och då speciellt Anders förståelse. Själv har jag förtroende för hans resultat och har väntat mig något mer intresse av det ledarskap vi har. Antingen bu eller bä, men intet.
  Inläggen har läst av många men väldigt få har vågat kommentera. Däremot har jag sett argumentet att ”ingen kan veta” förekommit

  Jag har tänkt så här, antingen Anders har rätt eller fel, så är ämnet högaktuellt att diskutera, för hur man än tror är ju frågan inte frälsningsavgörande. Samtidigt skulle frågan kunna skapa ett större intresse för alla vilken tid vi lever i.

  Det är ju inte bara återkomsten som berörs utan alla händelser som leder fram till den borde intressera hela kristenheten, ”eftersom vi ser hur dagen närmar sig”.

  Om du tycker frågan är av den digniteten att den kan diskuteras av dig och andra i ditt forum kommer det senaste inlägget här

  https://stigmelin.com/2017/10/23/bekraftar-gud-verkligen-aterkomsten/

  /Stig

      (Reply)

 2. Stig Melin,

  Visst tycker jag att frågan kan diskuteras här. Och jag flyttade den hit eftersom jag tror att du svarade på det jag skrev i denna bloggpost.

  Min personliga reaktion om (eller när) någon kommer och säger att han har räknat ut när Jesus kommer tillbaka är nog ganska simpel. Kort och gott: Sirener, varningsklockor och blinkande röda lampor.

  Min motivering är lika simpel: Vi bör vara redo att möta Herren varje dag och varje stund.

  Jesus själv var helt och hållet säker när han sade: “i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen”.

  Sedan må man vända och vricka på orden hur mycket man vill.

  Jag tror att Herren ville säga att vi inte bör spilla tid på spekulationer om tiden och stunden för hans återkomst.

  Vi har fått ett antal tecken.

  Vad gäller naturkatastrofer kommer det att vara som det alltid har varit, men vad gäller mänskliga relationer kommer vi att se att även de mest dyrbara nära familjerelationerna kommer att gå sönder.

  Och sedan har vi Herrens handlande med Israel. När de kringspridda återvänder till Israel bör vi vara vaksamma. Det verkar troligt att detta sker i ofredstider.

  Jag säger som den äldre systern sade: Så långt fram i tiden som vi är i dag har vi aldrig tidigare varit.

  Min ålder bjuder mej att räkna med att vara redo innan mina år och dagar är slut. Så länge det heter i dag.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell!

  Din reaktion och motivering tycker jag inte utesluter varandra

  Själv tror jag att det är Guds mening att vi skall veta så mycket som möjligt om det som utgör avslutningen på den tid vi har kvar. Gud vill att alla människor skall komma till tro och bli frälsta. Då tror jag också att han vill ge så mycket hjälp det bara går och jag tror att han lättar på slöjan efterhand för en utveckling han möjligen inte kunde meddela på en gång.

  Han vill nog inte undanhålla oss kunskap om sådant som kan vara människan till nytta.

  Hos 4:6: “Mitt folk går under i brist på kunskap.” låter han Hosea säga. Och är det någon brist hos oss så tror jag det är kunskap. Kunskap som man kan få genom Guds ord. En sådan brist kan vara en ovilja att ifrågasätta tidigare knäsatta ord.

  Fast vi har ju kastat ”syndkatalogen” överbord även om resultatet inte blev helt lyckat. Den vilade väl också på tidigare ”kunskap”.

  Snarare tror jag det är lättja som gör att vi håller fast vid att vi kan ingenting veta. Då menar jag inte någon individuell lättja utan en hela kristenhetens gemensamma lättja. Ämnet kanske anses för svårt att ta sig an och riskerar dessutom att splittra en redan sargad kristenhet. Gemensamhetstänket måste prioriteras så vi kan bli eniga, säger somliga.
  Då får vi offra något och då blir det bl.a. forskningen om att Jesus skall komma tillbaka och tiden när det skall ske.

  Nu har det forskats, av Anders Gärdeborn, och en ”avhandling” i form av en bok har skrivits, som kan utgöra utgångspunkt för fortsatt forskning. Och om man då fortsatt tycker sig inte veta, så har man i alla fall betett sig som en trogen tjänare, undersökt saken
  Möjligheten till vissa aha-upplevelser bedömer jag f.ö. som goda när man läser boken

  Min förhoppning är att ”droppen” urholkar stenen och det sker en omvändelse i frågan. Behöver inte betyda att man saklöst köper det Anders Gärdeborn redovisar, men det är en god början om man kan bekräfta något och ev. dementera annat och se om det finns en tidsaxel som Gud har redovisat och som berör oss och våra liv.

  Nyttan av att veta kan i många fall matchas med vad man tror.

  Men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som anförtrotts mig.

  Kjell, se inte detta som en stridsskrift, utan att vår kunskap som ett styckverk utsatt för mångas mer eller mindre väl underbyggda trossatser.

  /Stig

      (Reply)

 4. Vad är detta för strunt. Att tillgänglig statistik säger att världen är en bättre plats nu än någonsin tidigare. Färre krig, mindre våld, mindre svält och befolkningsökningen börjar avstanna. Visst det kan ändra sig, men ni kanske borde behärska er längtan till domedagen en smula.
  Intressant också att er gud tycker att skvaller, skryt, förtal och olydighet mot föräldrarna skall straffas med döden. Delar ni den åsikten?

      (Reply)

 5. Kjell,

  Hej Kjell,
  Du vill inte spilla tid på spekulationer om tiden för återkomsten skriver du. Men Jesus förebrådde judarna för att de INTE ägnat energi till att förstå TIDEN för hans första ankomst (enligt Luk 19:44). Låt oss inte falla i samma fälla igen!

  Den kronologi jag förespråkar kan inte jämföras med någon tidigare (vad jag känner till). Den är helt unik i flera avseenden:
  * Den använder uteslutande BIBLISK DATA. Det betyder att den endast räknar i “år efter skapelsen” och inte i “år före/efter Kristus”.
  * Den är KOMPLETT. Inte en enda tidsperiod fattas mellan skapelse och evighet.
  * Den är EXAKT. Summan av årtalen för hela historien blir exakt 6000+1000 år. (Och att just denna summa är den rätta argumenterar jag för på annat sätt i boken.)
  * Den är VERIFIERAD. Matematiken visar att alla för judarna viktiga händelser hamnar på jubelår. Dessutom hamnar de allra viktigaste händelserna på speciella jubelår. (T.ex. ligger Exodus på det 50:e jubelåret, dvs jubelårens jubelår.)

  När Jesus håller sitt stora tal om den sista tiden (i Matt 24) hänvisar han till ett ställe i Daniels bok som säger att kunskapen om tidpunkten för återkomsten kommer att öka när vi närmar oss. (Men bara de förståndiga kommer att förstå…) Detta är, menar jag, precis vad som håller på att hända idag. Låt oss inte missa tåget!

  Med detta sagt så förstår jag att beräkningar som dessa kan skrämma. Därför argumenterar jag i min bok om varför Jesu ord om att “ingen har vetat tidpunkten” (i Matt 24:36) gällde när Jesus sa det men inte längre. Men det för för långt att ta upp här.

  Allt gott önskar
  Anders Gärdeborn

      (Reply)

 6. Anders Åberg,

  All synd som inte är förlåten leder till döden.

  Notera att den diskussionen kan tas upp i t.ex. Q&A. Här är den off topic.

  Huruvida det är bättre eller sämre beror helt på vilka “kvaliteter” man anser vara viktiga och hur man prioriterar dessa.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Anders Gärdeborn skrev: Jesus förebrådde judarna för att de INTE ägnat energi till att förstå TIDEN för hans första ankomst (enligt Luk 19:44)

  Din argumantation från den texten håller inte. Specifikt därför att din parafras av texten inte alls stämmer med grundtexten. Jesus säger i den texten att de inte aktade på honom (underförstått vem han är) under tiden för hans närvaro bland dem.

  Jag vet inte vilken bibelöversättning du helst använder och skall därför citera ur SFB15 där inget annat anges.

  Lukas 19:44 De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig Ordet “καιρός” (kairos) bör översättas med “a short while” vilket är lite knepigt på svenska men i sammanhanget kanske kan anges som “den korta tid jag nu är hos er”. Levande Ordet har parafraserat texten mycket bra: “för du tog inte det tillfälle Gud gav dig.”

  Men det finns ännu ett viktigt ord i samma vers, och det är ordet “ἐπισκοπή” (epikospe). Ordet finns i ytterligare tre texter i NT.

  Apg. 1:20 I Psaltaren står det skrivet: Hans gård ska bli öde, ingen ska bo där, och: En annan ska ta över hans ämbete

  1 Tim. 3:1 Om någon gärna vill ha en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. 

  1 Petr. 2:12 Uppför er väl bland hedningarna, så att de som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker dem.  1917 har återgett denna vers bra: “när de skåda edra goda gärningar, må för dessas skull prisa Gud på den dag då han söker dem“.

  Att det handlar om Jesus som överstepräst, apostel, pastor är tydligt av ordvalet. Nästa gång kommer han som Kung och när han gör det rycks vi honom till mötes, alla frälsta, levande och döda. Det blir ingen “besökelsetid” då.

  Vill bara tillägga att jag inte avser att förkättra dina teorier och din matematik. Det blir inte fel förrän spekulationerna upphöjs till dogmer.

  Och kanske även påpeka att jag inte alls tycker att detta är skrämmande. Min Herre och Frälsare är hjärtligt välkommen när som helst. Om det berodde på mej så gärna i natt.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Anders Gärdeborn,

  Daniel 12:4 “literally” (bokstavligt) översatt till engelska.

  Now you, Daniel, stop up the words and seal the scroll until the era of the end, when many shall swerve as evil shall increase.

  Stämmer bra med andra profetior om slutet på ändens tid. Det stora avfaller jfr. t.ex. 2 Petr. 2

  Kankse intressant att notera att den gängse tolkning som eskatologer gärna använder, stämmer dåligt med grundtexten.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Kjell,

  “All synd som inte är förlåten leder till döden” Ja såklart, döden är ju det enda vi kan vara säkra på.

      (Reply)

 10. Anders Åberg,

  “vilka “kvaliteter” man anser vara viktiga och hur man prioriterar dessa” Det du tar upp i texten är ju att vänster och höger i politiken har olika åsikter, något dom flesta betraktar som en ren självklarhet och t.om. en förutsättning för en demokratisk debatt, plus oroligheterna i Kenya. Av detta tycks du dra slutsatsen att världen är på väg att klappa ihop och att domens dag närmar sig! Detta då i en artikel som tar upp fake news.
  Din slutsats är ju i sig snubblande nära just fake news, då, som jag påpekade, allting visar på en synnerligen påfallande förbättring av världens tillstånd på senare tid.
  Ärligt talat så blir det hela både självmotsägande, då du inte finner något rimligt stöd för din slutsats och av samma anledning fullständigt meningslöst.

      (Reply)

 11. Anders Åberg,

  Jag förstår din invändning. Om du läser min text så ser du att jag inte på ett enda ställe talar om världens undergång. Att den kommer är för mej ett faktum som jag inte behöver spekulera om. Det har nu blivit ett “sido-thema” eftersom det introducerades av en kommentator. Min avsikt är att behandla hur man kan ha totalt olika åsikter om allt.

  Jag hade tänkt att komplettera texten i ett antal kommentarer och det skall jag börja med i denna reaktion.

  Att jag tar upp situationen i Kenya beror på att den är ett aktuellt exempel på hur två partier har totalt olika tolkningar, eller förståelser av snart sagt allting. Och mitt i soppan hoppar nyhetsmedia, både lokala och utländska, in och väljer parti.

  Jag läser nyheter från olika delar av världen och blir faktiskt mycket ilsken när jag ser det de kokar ihop. Jag ser en massa ambassadörer stå som en grupp och påstå att de inte väljer parti, men i praktiken kräver åtgärder som gynnar ett av partierna.

  För första gången i landets historia sedan britterna överlämnade det nominala styret åt lokala makthavare, har vi haft en president och en vice president som verkligen har arbetat i landets intresse. De har åstadkommit mer på 5 år än tidigare ledare på 50.

  De har aktivt sett till att landets 43 etniska grupper är representerade i ledande ställningar. De har arbetat för att även kvinnor skall vara aktiva i landets styrande organ.

  Den så kallade “oppositionen” har avsiktligt missförstått sin uppgift och aktivt gjort allt de kan för att hindra allting. Om de hade förstått sin uppgift, för landets bästa, skulle de ha bidragit med positiva förslag till förbättringar. De hade då haft en mycket god chans att vinna valet.

  Det har både etniska och historiska orsaker. Deras ledare är 73 och vet att han troligen inte har någon chans kvar att delta i ett kommande val om 5 år. Han har nu allt sedan 2007 högljutt klagat att valen var manipulerade. Verifierbara fakta är att han inte har tillräckligt med anhängare utanför sin egen etniska grupp. Simpel räknesumma visar att han inte har en chans att få majoritet.

  2007 förorsakade han ett inbördeskrig där etniska konflikter ledde till mord på mer än 1600 människor och 600.000 tvingades lämna sina hem och bli flyktingar i eget land, för att inte glömma alla som misshandlades, våldtogs och hackades eller brändes så att de är invalider för livet. “No Raila – No Peace” var stridsropet. Han hade, nota bene, kunnat stoppa slakten på en gång om han hade beordrat sina människor att sluta bärsärkagången.

  Hans far ville göra revolution med hjälp av Sovjet och Kina, på sin tid. Det upptäcktes och man kunde förhindra det. Raila själv ledde en statskupp 1982. Det blev blodigt och han och andra kuppledare fängslades. De andra hängdes men han sparades och fick bara ett fängelsestraff.

  Den senaste regeringsperioden har Raila verkligen använt sig av alla marxisternas knep och Göbbels alla råd om hur man manipulerar massorna. Han har lyckats lura sitt folk att regeringen vill dem illa, ja till och med vill utrota dem. Denna propaganda saknar helt grund. Hans folk, Luo, har många högt utbildade läkare, advokater, lärare, professorer, ledare på viktiga platser i samhället. Men Raila har i “god marxistisk anda” även sett till att det finns ett tillräckligt stort “proletariat” av outbildade fattiga.

  Trots 40 år i olika ledande positioner i regeringen har Raila inte gjort ett enda dugg för att förbättra situationen i den jättelika Kibera-slummen, utanför Nairobi, där hans anhängare bor. Inte ens när han var Premiär Minister gjorde han något för dem. Så länge de är fattiga och dumma förblir de hans trogna väljare. Däremot har den nuvarande presidenten gjort massor av förbättringar i Kibera de senaste 5 åren.

  Den sista 5-års-perioden har han drivit hätsk propaganda enligt Göbbels alla regler för hur man kan manipulera ett folk. En mycket falsk manipulativ lögn har varit: “They can’t kill us all!” Alltså, slåss på grabbar vi kommer att vinna.

  Raila har allt sedan 2008 varit ledare för så kallade “peaceful demonstrations” där deltagarna startar mordbränder, kastar stenbumligar, rövar, stjäl, misshandlar och våldtar. Och när sedan några få idioter får för sig att anfalla polisen och blir skjutna skriker man högljutt om brutalitet och övergrepp och oproportionerligt våld från statsmakten. Och hela den internationella marxistiska media-maffian stämmer in i kören, stödda av falska rapporter från sina lokala spioner som finns närvarande i så kallade NGO’s (Non-Gouvernemental Organizations)

  En av de värsta av dessa NGO’s är de olika så kallade “human rights” grupperna. Varför jag kallar dem de värsta är att missbrukar en position som annars skulle vara nyttig. Faktum är att de mitt i soppan även gör bra saker. Tyvärr är huvudsumman så falsk att man skulle önska att de inte fanns där.

  Raila är själv en rik man. Han får sina pengar från socker och alkohol. Hans ideal var alltid Fidel Castro. Han gav till och med sin son namnet “Fidel Castro”. Sockerrör duger bra som råmaterial till rhum. En annan role model för Raila är Che Gue Vara. Raila fick sin utbildning i Öst-Tyskland tack vare pappans vänner bland Stasi.

  Pengar till propaganda och kampanjer får han från olika internationella organisationer. Bland andra från George Soros.

  Nå, tillbaka till topic.

  Genom åratal av propaganda efter Göbbels alla regler har Raila lyckats få majoriteten av sin egen etniska grupp och en del av angränsande grupper att se sig själva som slaktoffer för en våldsregim. Raila har använt sig av Gamla Testamentets historiska berättelser och positionerat sig själv som “Josua” som leder sitt folk från förtrycket och slaveriet i Egypten till all bosätta sig i Jerusalem.

  Samtidigt finns det en underton i detta som tilltalar landets muslimer. De vill ju också var den regerande makten i Kanaan. Och deras åsikt, stödda av politiker och nyhetsmedia i världen är ju att Palestinierna förtrycks av Israel.

  När Frankrike tar i med hårdhandskarna mot terrorister anser man inte att det är övervåld. Skjutna terrorister i Europa blir inte “mördade av polisen”, de blir “neutraliserade”.

  Men när Israel eller Kenyas ledande försvarar oskyldiga människor som rånas, misshandlas och våldtas, så heter det genast “övervåld” och läggs skulden på försvararen i stället för den som anfaller och attackerar.

  Hur blind kan man bli? Ja, faktiskt så blind man bara vill. Populistiska charlataner leder extrema grupper både på vänsterfronten och högerfronten. Extremerna möts i en villervalla utan etiska normer.

  Och detta är bara ett aktuellt exempel av många.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Jag skulle inte vilja vara skyldig till USA eller Australien och några fler på domens dag.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Jag skall avsluta biten om Kenya. Enda anledningen till att jag tog upp den var just som illustration till det jag anser vara paradoxalt och ett stort dilemma, nämligen:

  Två grupper som har olika åsikter, eller tolkningar, av fakta på alla punkter och där minst en av grupperna beskyller den andra för överträdelser de själva utövar.

  Mycket mer skulle kunna sägas, men jag avslutar med en länk till en artikel där de intervjuade erkänner att politik och religion flyter samman och att man ser Raila som en “messias”. Med den makten uppträder Raila som en sektledare. En sektledare som öppet flirtar med animister, ockultister, muslimer och kristna. En sektledare man är villig att dö för i en sekt med martyrer.For Nasa supporters, Raila Odinga is ‘our messiah’.

  I min följande kommentar vill jag fundera på om, och i så fall hur mycket man kan förändras och “fortfarande vara sig själv”.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Stig Melin,

  Jag har nu läst din senaste publikation flera gånger. Den som heter “2036”.

  Hur i hela världen kommer du från följande text till att det är frälsningsavgörande att försöka räkna ut året för Jesu återkomst?

  Apg. 17:10-12 Redan samma natt skickade bröderna i väg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Folket där var öppnare än de i Tessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro, likaså ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män. 

  Det de gjorde i Berea var ju att kolla i det vi kallar GT om Paulus verkligen kunde ha rätt angående evangelium om frälsningen. Och när de hade verifierat det “kom många till tro”. De sökte i GT, fann och förstod, anammade och tog konsekvenserna, och omfamnade det glada budskapet.

  Detta har totalt inget att göra med eskatologiska spekulationer. Snarare tvärt om. Med folket i Berea som förebild bör vi inte acceptera Gärdeborns teorier utan att först kolla om de kan verifieras i Bibeln.

  Och! Nota bene! Gärdeborns teorier har inget som helst att göra med erbjudandet om frälsning av nåd.

  Jag skulle gå så långt att jag påstår att du leder vilse med den artikel du kallar “2036”.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Kjell,

  Folket i Berea står som modell för vad vi också bör göra, om vi vill veta, dvs. forska i skrifterna. Det var jämförelsen ifråga. Ingen anknytning till frågan om Jesus återkomst. Så långt har du rätt. Jag formulerade mig kanske dåligt, men jag tycker det framgår

  Folket där var öppnare än de i Tessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde.
  För dem var det den frågan som var frälsningsavgörande. Inget om Jesus ankomst.
  Dvs. det Paulus predikade om och som var nytt för dem.
  Vad betyder egentligen frälsning? För de i Berea som kollade mot skriften alltså

  Detta har totalt inget att göra med eskatologiska spekulationer. Snarare tvärt om. Med folket i Berea som förebild bör vi inte acceptera .Gärdeborns teorier utan att först kolla om de kan verifieras i Bibeln

  Förebilden bestod i att man forskade för att se om det stämde, det Paulus sa. Och det gjorde det.

  Redan i andra meningen i blogginlägget skriver jag för övrigt om frågan:
  Det är inte frälsningsavgörande, men det kan hjälpa oss att förklara för vår omgivning vad vi tror.
  /Stig

  Det är svårt att förklara självklarheter, det blir ibland värre.

      (Reply)

 16. Stig Melin,

  Ett av de bevingade citat som tillskrivs Albert Einstein är följande:

  Om du inte kan förklara något så att din farmor förstår det, så har du själv inte förstått det.

  Och själv skulle jag vilja tillägga att så kallade “självklarheter” – med ett dyrt ord: “paradigma” – är summan av alla våra förutfattade meningar.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Stig Melin,

  Nu tvekar jag verkligen om jag kan ta dej på allvar. Orsak? Kolla detta citat från din senaste artikel!

  Det står också skrivet, svarade Jesus ofta när han får förklara sammanhanget, ord som har fler betydelser, och hänvisar i det här fallet till profeten Daniel som bl.a. skriver att kunskapen skall öka vid tidens slut. Om du själv läser vad Daniel skriver ska du finna att det inte bara handlar om återkomsten. Mycket av det han får se i sin syn anknyter till den sista tidens övriga händelser, en form av final för mänskligheten. Skulle inte hans folk få tillgång till hur det ska utvecklas? Naturligtvis, men han skulle låta det bli förborgat – till den här tiden..

  Låt oss därför kolla texten Daniel 12:4 

  SFB15: Men du, Daniel, ska gömma dessa ord och försegla bokrullen till den sista tiden. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor.” 
  1917: Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till.” 
  Karl XII: Och du, Daniel, fördölj dessa orden och besegla denna skriftena intill den yttersta tiden; så skola månge deröfver komma, och finna ett stort förstånd.

  Den allra senaste svenska översättningen, den så kallade Nu-Bibeln översätter: Men du, Daniel, bevara dessa ord som en hemlighet och försegla boken fram till ändens tid. Många kommer att gå hit och dit, men kunskapen ska öka.

  Ord för ord översatta till engelska står det: Now you, Daniel, stop up the words and seal the scroll until the era of the end, when many shall swerve as evil shall increase. (Citerat ur Concordant Literal Version CLV 2.1)

  Nu frågar jag dej: Stämmer det med resten av Bibelns texter att ju närmare vi kommer änden, desto bättre kommer vi att förstå och följa Guds ord?

  Här får du min parafras av texten i Daniel 12:4

  Daniel, jag befaller dej att skriva så att ingen förstår dessa ord förrän den allra sista tiden. För i den tiden kommer man att irra både hit och dit i egna tolkningar om tidens tecken. Och på grund av alla villoläror kommer ondskan att tilltaga. Och då, inte förr, är det dags att uppenbara profetians betydelse.

  Och den som tror att våra matematiska beräkningar kommer att bli bättre ju större avfallet blir, han får tro det.

  Tack och lov att det inte är frälsningsgrundande.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Kjell
  Jag kan inte se att dina bibelexempel skiljer sig från det jag skriver på något avgörande sätt.
  Anledningen till att det finns parafrasbiblar är för att de berättar samma sanning som originalbibeln, men med ett enklare språk som kan förstås bättre. Du får se mig som en parafras. Lite enklare

  Kjell: Nu frågar jag dej: Stämmer det med resten av Bibelns texter att ju närmare vi kommer änden, desto bättre kommer vi att förstå och följa Guds ord?

  Jag har inte kolla det, men det är troligt. Efterslängen, “och följa Guds ord” tror nog varken du eller jag på.
  /Stig

      (Reply)

 19. Stig Melin,

  Visst avviker väl den bokstavliga översättningen från den gängse? Röd text ovan, Concordant Literal Version.

  Vad gäller tanken att vi kommer att förstå Guds ord bättre ju närmare vi kommer änden är jag tveksam.

  Om jag måste svara ja, eller nej blir mitt svar nej. Men det beror ju på vad man menar.

  För hundra år sedan kunde man inte förstå hur människor av allahanda folk och stammar skall kunna se liken av de två döda vittnena (Upp. 11) ligga i Jerusalem i tre dagar. Men med internet och kommunikationssatelliter vet vi nu att detta är möjligt. Twitter, Facebook, Instagram och WhatsApp kommer att gå varma allt medan CNN rapporterar.

  Sedan har vi ju Guds ord på att “när ni ser skall ni”….. Det vill säga att om vi litar på att Guds ord är sant kommer vi att kunna urskilja händelser som sker i vår egen tid.

  Läs 2 Petr. 2 och jämför med Word of Faith och framgångslära. Inte kunde man se den likheten innan trosförkunnarna började skinna folk och leva i otukt.

  Det finns åtminstone tre läror som har med tidsålder och förståelse av Guds ord att göra.

  Progressive revelation – Denna lära säger ungefär att ju nyare en uppenbarelse är desto tydligare och sannare är den. Min åsikt är att den läran är smittad av samma högmod som all annan utvecklingslära. Allt blir bättre! Vi vet bättre i dag! Människor är smartare nu! Högmod!

  Continuing revelation – Gud berättade inte allt för Moses, men uppenbarade mer och mer genom senare skribenter. I Nya Testamentet uppenbarade han mycket mer än i Gamla Testamentet. RKK gillar denna lära för deras läroämbete lägger till ny, och således bättre, uppenbarelse hela tiden.

  Men det är inte bara RKK som gillar denna lära. Tänk på alla fantastiska nya uppenbarelser man påstår sig ha fått inom extrema grupper som menar sig vara karismatiker. Det är ju ingen ände på gamla och nya lögner i ny förpackning.

  Dispensationalism – Gud har olika handlingssätt i olika tider och om vi kan förstå hans handlingssätt i vår tid så har vi förstått Guds ord bäst. Hur Jesus Kristus kan vara densamme i går, i dag och för alltid, kan man inte förklara med denna lära.

  Precis som med andra villoläror tar man bibeltexter och isolerar dessa från resten av Guds ord. Sedan bygger man teologi på dessa texter och i praktiken blir det då att många andra texter måste “omtolkas” för att det skall hänga ihop alls.

  När jag ser på den så kallade “kristenheten” skulle jag nog snarast säga att summan är att Guds ord blir allt mer obegripligt för de flesta.

  Finns det något vete kvar bland allt ogräs? Kommer Herren att finna tron när han kommer tillbaka?

  /Kjell

      (Reply)

 20. Stig Melin,

  Det var bra att du skrev ditt inlägg “Ovan där” som avslutning på dina referat till Gärdeborns bok.

  Detta referat får mej att totalsåga Gärdeborns bok, och samtidigt förundra mej över att du köper detta.

  Var tacksam för bibeltrogna kommentatorer som signaturen Inge hos dej.

  Som broder Sven Reichmann uttryckte det i en av sina böcker. Fritt återgivet: “Judarna har Riket men inte Kungen och de kristna har Kungen men inte Riket.”

  Ersättningslära och andra tokigheter som blev resultatet av splittringen ledde till detta.

  Problemet är att så många gör sig tankebilder som består av motsatser.

  • Gäller nu nåden, eller gäller lagen?
  • Blir man ren av vatten och tvål, eller av att inte smutsa ner sig?
  • Skall vi till Himmelen eller Tusenårsriket?
  • Blir jorden förnyad eller skall vi förvänta oss en ny jord?

  Av nåd blir vi rättfärdigförklarade fastän vi är lagbrytare. Genom lydnad för Guds bud smutsar vi inte ned oss med ny synd i onödan, så långt som möjligt.

  Men vatten och tvål kan vi tvätta oss rena. Om vi slutar vältra oss i dyn eller slutar återvända till våra egna spyor, kan vi undvika att smutsa ner oss, så långt som möjligt.

  Jag skall till Himmelen medan Herren tar hand om Tusenårsriket på den förnyade jorden. När sedan denna jorden upphävs med dånande hast och Gud skapar en ny jord kommer Himmelen och det Eviga Riket att bli ett.

  Varför vill folk alltid göra allt till “antingen / eller”?

  Kanske minns någon här mina 4 punkter? Varnings-signaler!

  1. Det börjar med förnekandet av Himmelen. Vi skall istället till Jerusalem.
  2. Nästa steg är förnekandet av Korset. Istället var det en påle eller ett vanligt träd.
  3. Följande steg är att förneka att Guds Son är Gud. Det finns varianter på vad han då var istället. En tanke hos Gud, en ängel eller en profet. Låt inte lura dej av alternativen. Det är förnekandet det handlar om.
  4. Det sista steget i förnekelsen tycks vara att förneka att Den Helige Ande är en person.

  Kanske kan ordningsföljden vara olika från fall till fall.

  Jag har skrivit en hel del om dessa saker i tidigare inlägg så jag stannar här.

  /Kjell

      (Reply)

 21. Kjell!
  Vad var det i mitt referat som fick dig att totalsåga Anders Gärdeborns bok?
  Jag tycker inte man kan vara SÅ kategorisk.
  Du frågar:
  ◾Gäller nu nåden, eller gäller lagen?
  ◾Blir man ren av vatten och tvål, eller av att inte smutsa ner sig?
  ◾Skall vi till Himmelen eller Tusenårsriket?
  ◾Blir jorden förnyad eller skall vi förvänta oss en ny jord?

  Har du läst boken?
  /Stig

      (Reply)

 22. Stig Melin,

  Vad tycker du och Gärdeborn?: Skall vi till Himmelen eller Tusenårsriket? -Blir jorden förnyad eller skall vi förvänta oss en ny jord?

  /Kjell

      (Reply)

 23. Kjell,
  Egentligen strider vi om “påvens skägg”
  Jag hoppas både du och jag är på väg in i tusenårsriket, till att börja med, på jorden.
  Mycket talar för att jorden skall förnyas till sitt ursprungliga skick, det Gud tänkte från begynnelsen (Sak 2:10) Upp 5:10). Finns också andra texter i sammanhanget.

  Jag kallar min blogg för Viktigt och oviktigt, Lite pretentiöst kanske. Detta ser jag nog som mindre viktig. Slutresultatet blir ändå gott.
  /Stig

      (Reply)

 24. Stig Melin skrev: “Egentligen strider vi om “påvens skägg”. Jag hoppas både du och jag är på väg in i tusenårsriket, till att börja med, på jorden.”

  När jag började skriva i bloggarna 2008 hade jag den inställningen att både Himmelen och Tusenårsriket sker efter uppryckandet av uppståndna och levande troende.

  Således att det är av ringa intresse att bry sig om precis hur Herren har förordnat det. Det går som han vill och jag är nöjd med det han vill.

  Men! Sedan visade det sig att någonstans inom trosrörelsen hade ett skifte skett och när sedan Hebrew Root kom med i bilden uppstod läran att vi inte kommer att bli uppryckta till Himmelen utan göra ett snedskutt till Jerusalem.

  Det finns (fanns?) till och med folk som övade lövhyddohögtiden eftersom man menar att alla troende har plikten att göra detta efter Herrens återkomst. Jag till och med folk som menar att vi då även bör omskäras och vara med i offerritualer av röda kossor.

  Jag tvingades konstatera att avskaffandet av Himmelen ledde till en mängd irrläror, villoläror och heresier.

  Himmelen är Faderns hus där det finns många boningar och om de inte räcker så bygger Herren flera.

  Så, nej, jag tror att detta har större relevans än påvens skägg.

  Och eftersom jag tror på ett posttrib uppryckande när Herren kommer tillbaka, alltså innan Tusenårsriket, så tror jag alltså inte att jag behöver vara med i Tusenårsriket utan får vara i Faderns hus tills det nya Jerusalem dalar ner på den nya jorden.

  /Kjell

      (Reply)

 25. Kjell!
  Jag har lagt ut följande text på min egen blogg. Med din tillåtelse kommer den även här. Vi har ju haft vissa synpunkter på ämnet.

  Jesus kommer
  Lewi Pethrus debutbok från 1912

  Jag har skrivit ett antal blogginlägg baserade på vad Anders Gärdeborn, med boken ”Mästerdirigentens verk”, har lanserat 2017. Lewi Pethrus bok innehåller sju predikningar i det aktuella ämnet. Finns där skillnader?
  Eftersom LP är okänd för nutidens kristenhet inleder jag med en kort presentation.

  Lewi Pethrus, den svenska pingströrelsens ”grand old man” har blivit något av begrepp när det gäller väckelsekristendom i vårt land. Men hans namn är känt och aktat även utanför vårt lands gränser. Hans sunda bibelsyn och folkliga enkla framställningssätt – även när det gäller djuplodande ämnen – gjorde honom till en gärna hörd talare.
  Samma enkelhet och klarhet har präglat hans författarskap. Han skrev många både större och mindre arbeten under sitt liv.

  Debutboken ”Jesus kommer” kom ut 1912. Titeln anger klart vad boken handlar om. Bokens sju kapitel tar upp vad som kommer att ske vid Jesu återkomst. Framställningen är så enkel att även den som inte är riktigt hemmastadd i Bibeln får ljus över även sådana bibelställen som kanske verkat svårbegripliga tidigare. Det är väl inte minst detta som gjort att boken blivit något av en klassiker i ämnet. Sedan1912 har den gång på gång kommit ut i nya upplagor. Den nu föreliggande är den fjortonde i ordningen.

  Boken ”Jesus kommer” har ett angeläget budskap – ett varnande men samtidigt uppmuntrande och hoppingivande – som vi i vår allvarliga tid har all anledning att lyssna till.

  Med Jesus i tusen år, är titeln på ett av de sju kapitlen.
  Läran om tusenårsriket är okänd för många pingst- och andra vänner, så här skriver Lewi Pethrus hur han ser på frågan. Året var 1912.
  Kapitlet fördelar sig över flera bloggavsnitt för att inte bli för långa (kanske 3-4 inlägg totalt). Jag måste ändå redigera något. De går sedan att läsa i i sin helhet på bloggen, Viktigt och oviktigt, http://www.stigmelin.com
  Lewi Pethrus är verkligen läsvärd, så följ med på resan:

  – När Gud skall förverkliga sina frälsningstankar med avseende på människorna, så gör han det genom att upprätta ett rike på jorden. I både Gamla och Nya testamentet finner vi denna tanke bekräftad. När Gud skapade den första människan, Adam, sade han till honom: ”att han skulle råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som rörde sig på jorden” (1 Mos 1:28) Han fick i uppdrag att härska och sattes som konung över jorden. Men vi vet hur han föll och med honom hela släktet.
  Men i tidens fullbordan kom den andre Adam för att upprätta en ny skapelse på den gamla skapelsens ruiner och för att återta den spira, som våra första föräldrar förlorat.
  Vägröjaren, Johannes döparen, talade om Kristi rike, när han sade: ”Himmelriket är nära”. När Jesus kom sade han detsamma, och när han sände ut sina lärjungar sade han till dem: ”Gå ut och predika evangelium om riket, bota sjuka och gör spetälska rena” Och apostlarna predikade om det, som hörde till Guds rike. –
  När de frågade om han i den tiden skulle upprätta riket åt Israel, svarade han: ”Det tillkommer icke er att att få veta tider eller stunder, som fadern i sin makt har fastställt – Han sade icke ”Ni tar miste, jag har inte kommit för att upprätta något rike” utan han sade, att fadern hade bestämt i sitt rådslut och sin makt när detta rike skulle uppenbaras inför världen.
  De tog fel endast när det gällde tiden och sättet för rikets upprättande.
  Angående rikets upprättande sade Jesus till Nikodemus att han måste födas på nytt och att Guds rike på detta sätt skulle upprättas inom honom – och hur skulle detta ske? Jesus svarade: ”Såsom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd”
  Genom Jesu upphöjande på korset och genom tro på honom grundläggs riket i människans inre. Detta är vägen till gudsrikets upprättande på jorden. –
  Vi lever nu det fördolda livet med Jesus. Det är inte uppenbart inför världen, vad vi är, men det skall uppenbaras. Jesus brud är i dag föraktad av världen, men när slöjan faller, då skall världen se vem hon är.
  När slöjan faller ja –
  Lewi Pethrus visste sitt uppdrag vilket också exeplifierades i hans sista predikan på Nyhem, ”vi skall vinna dem en och en.” Sättet att göra det på varierar över tid med användandet av de resurser vi disponerar. Den viktigaste resursen är ändå hjärtats överlåtelse till Honom vi tjänar. Vi får inte bli så ”andliga” så vi glömmer bort att vi har ett uppdrag att utföra för Honom.

  Fortsättning följer nästa vecka. (Om Herren dröjer och vi får leva, som man sade förr).

      (Reply)

 26. Stig Melin skrev: “De tog fel endast när det gällde tiden och sättet för rikets upprättande.”

  Och i den traditionen fortsätter både du och Gärdeborn och alla som inte accepterar att bara Fadern har tidtabellen.

  Lycks till!

  I stället hade ni kunnat predika evangelium. Fast då hade ni ju inte fått så många intresserade läsare.

  /Kjell

      (Reply)

 27. På tal om ändens tid och tidstecken.

  Nu går blodmåneklubben upp i varv igen. Det förutspås nämligen att vi 2018 kommer att få se minst dubbelt så många svåra jordbävningar jämfört med 2017.

  Forskare varnar: Flera stora jordbävningar att vänta 2018

  Yesss! Säger blodmåneklubben, vi har rätt! Precis så sade Jesus att det skulle bli! Jordbävning på den ena platsen efter den andra.

  Jag skulle vilja uppmana dessa att läsa hela artikeln.

  Enligt “forskarna” har det sedan 1900 förekommit 5 perioder med ett ökat antal jordbävningar. Troligen är denna periodicitet inte ny, men man har inte tillräckligt med verifierbara data för tiden innan 1900. Periodiciteten korrelerar nämligen med de små variationer i jordens rotationshastighet som gör dygnet längre eller kortare. Ingen anledning att oroa sig över nattsömnen. Variationen är ungefär en tusendels sekund per dygn.

  De naturliga variationerna som förekommit även förr kan knappast vara det Jesus syftar på. Om han menade att jordbävningarna kommer att öka så lär det handla om mer dramatiska, och fortskridande ökningar.

  Något som däremot inte har fluktuerat hit och dit är “det stora avfallet”. Det är väl det tydligaste tecknet och som följd av avfallet tilltar laglösheten vilket leder till att kärleken kallnar. Resultat mer fiendskap människor emellan och tilltagande råhet.

  Rovdriften på jordens resurser, miljöförstöring och stora svältkatastrofer tycker jag nog också pekar ganska tydligt på änden av ändens tid.

  Stora krig har ju förekommit, men det finns en skillnad mellan nu och då. Nu har världens länder en samlad vapenarsenal som till mängd och kraft räcker att döda alla människor många gånger om och göra jorden obeboelig. Jag minns inte siffrorna men vill minnas att USA kan döda jordens alla alla människor och djur 15 gånger om. Och kapprustningen fortsätter.

  Med hjälp av fjärrstyrda drönare kan man sitta i skyddsrum med en monitor och en joystick och mörda människor på andra sidan av planeten.

  Änden kommer och Herren är välkommen!

  /Kjell

  PS. Angående jordens rotation.

  Jag här vid ekvatorn snurrar med i en hastighet av 463 m/s eller 1667 km/h. Ni där uppe i Sverige ungefär 300 m/s eller 1000 km/h.

  Allt medan jorden cirklar runt solen med en medel-hastighet av 107000 km/h.

      (Reply)

 28. Visst har väl alla här följt allt tjafs om tetrader och blodmånar?

  Håll i hatten nu!

  31:sta Januari får vi en “Blue Moon” totalförmörkelse. Den första på mer än 150 år.

  Du kan läsa om det här: First Blue Moon total eclipse in 150 years coming this month

  Hungersnöd, krig, svåra epidemier och krig, strider, osämja är naturligtvis de bästa tidstecknen.

  Låt teckentydarna hitta på tecken som inte är tydliga.

  Då blir de ju själva viktiga.

  /Kjell

      (Reply)

 29. Kjell,

  Ibland brukar jag tänka på bilden om den kokande grodan. Det ligger en groda i en gryta med vatten och tycker att det blir ju behagligt varmt ett tag medan vattnet kokar upp och märker inte att vattnet kommer att bli så varmt att grodan kokar sönder. Det var om jag minns rätt Bibelfokus som gav bilden. Och det är så där jag upplever att avfallet går till. Människor märker inte avfallet för man får vänja sig steg för steg att tro att det som händer är mer och mer kärlek fastän det är mer och mer gudlöshet. Jag är efter 12 års frånvaro tillbaka på min gamla arbetsplats. När jag lämnade den hade vi ett paket abortpiller bakom disk. Nu har vi en hel hyllrad full från olika leverantör bland övriga produkter utanför disk. 12-åringar kommer in för att köpa p-piller. Givetvis inte könsmogna varken själsligt eller kroppsligt, om nu inte bibliska argument biter. Äldre tonåringar låter hela omgivningen veta varför de kommit in i butiken, för att köpa p-piller. De är stolta över det.

  Visst vill jag ha ett annat jobb.

  Du ska veta att i de sista dagarna✱ blir det svåra tider. 2 Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

      (Reply)

 30. Ulrika,

  På engelska finns det en term som beskriver detta. Det heter: The new normal. Alltså att det sker en glidning mot dekadens och lastbarhet och att det som ansågs förkastligt blir det nya normala.

  En amerikansk författare, James Traub, har skrivit om civilisationers undergång på grund av detta. Han säger att “kanske dekadensen inte i första hand uppstår på grund av laglöshet, utan i stället självupptagenhet”.

  Det intressanta är ju att Jesus sade precis detta. Läs Matt. 24:11-12 Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta.

  Jesus visar på sambandet mellan laglöshet och självupptagenhet. James Traub tror att det handlar om skilda saker. I övrigt skidrar han en framtid som stämmer väl överens med Herrens profetia i Matt. 24.

  Det är faktiskt så att självupptagenhet utgör stommen i de flesta falska religioner och heresier. Se till exempel på trosförkunnelsens ledare som gottar sig på andras bekostnad och lever i utsvävningar. Se till exempel på upploppen, våldet och hatet mot andra som är varp och inslag i islam. Se till exempel på politiska partier som normaliserar, eller verkar för normaliserande av perversiteter och rena rama brott mot mänskligheten.

  Allt detta har sin grund i laglöshet vilket inte betyder något annat än att var och en har sin egen sanning och sina egna normer.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *