Starkt sluttande plan

Det finns en vers i Uppenbarelseboken som fastnade i mitt minne för många decennia sedan. Versen (Upp. 9:6) I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den, de ska längta efter att dö men döden ska fly ifrån dem.

Precis vad detta betyder vet jag inte och tänker jag inte försöka utreda. Textsamman- hanget hör sannerligen inte till de lätt tydda i Bibeln.

Det jag tänker skriva om är “människor som söker döden”.


Kartans ursprung: Wikimedia Common Bilden redigerad genom overlay av två kraftlösa händer. Självmordsfrekvens i världen. Gult betyder lite och mörkrött betyder mycket.


I Holland finns det en intresseförening som heter “Laatste Wil”. Det betyder “Sista Viljan”. Deras mål är att var och en som vill dö måste få dö och att apoteken borde säla ett självmordspiller utan recept. Man brukar kalla det “pil van Drion” – “Drions piller” – efter en professor juridik som även var domare i Högsta Domstolen i Holland och vars namn var Huib Drion. Han föreslog detta 1991. (Hoppa inte över årtalen! Detta var alltså för 26 år sedan.)

Häromveckan gick föreningen Laatste Wil ut i media med “den glada nyheten” att man hade hittat ett preparat som vem som helst kan köpa. Med två teskedar av det preparatet i ett glas av din favoritdryck dör du inom en timme.

Alla från 18 år och äldre får vara medlemmar av föreningen och efter ett halvt års medlemskap kan de få information om detta preparat och hur man köper det.

På en vecka ökade föreningens medlemstal till det dubbla!

2001-04-12 beslöt en majoritet i det holländska parlamentet att legalisera “euthanasi” (ordet betyder ungeför “en skön död”, från grekiskans “εὐθανασία”). Majoriteten bestod av medlemmar av D66 (ateistiska humanister), VVD (högerpartiet) och PvdA (socialdemokraterna).

Premiärministern var Wim Kok, en föredetta fackföreningsledare som inte gjorde någon hemlighet av sina marxistiska ideal och kristendomsfientlighet. Han var premiärminister i två regeringsperioder och hans minister för Hälsa, Välstånd och Sport hette Els Borst. Som “hälsominister” och utbildad läkare spelade hon en huvudroll i propagandan för euthanasi. Hon kallades senare “Engel des doods” – “Dödens Ängel” av motståndare och mördades av en fanat 2014. 2015 hittade man DNA som ledde till en man med paranoia och schizofreni. Han sade sig ha fått uppdrag av Gud att mörda henne på grund av hennes skuld i att legalisera euthanasi. Året efter mördade han även sin syster på grund av åsiktsskillnader angående abort och euthanasi.

Den som vill läsa om euthanasi på svenska kan läsa Dödshjälp.

Detta var inledningen, nu kommer jag till huvudsaken som handlar om det sluttande planet.

Man skiljer på olika sorter “dödshjälp”. Jag citerar från Wikipedia (se länk ovan).

 1. Passiv dödshjälp
   
  Passiv dödshjälp innebär att livet förkortas genom att man undviker medicinska och tekniska hjälpmedel för att hålla en döende person vid liv. Passiv dödshjälp är ofta lagligt i västvärlden, och praktiseras bland annat i Sverige på människor som ligger i till exempel koma eller som avstår från fortsatt behandling av en dödlig sjukdom.
   
 2. Aktiv dödshjälp, läkarassisterat
   
  Aktiv dödshjälp innebär att man med aktiv handling avsiktligt påskyndar döden i relation till grundtillståndet (skadan eller sjukdomen), vanligen genom att administrera höga doser morfin, barbiturater eller en så kallad cocktailpåse, en blandning av droger. Aktiv dödshjälp är ett omdiskuterat ämne i hela världen och är förbjudet i stora delar av världen, bland annat i Sverige.
   
 3. Frivillig, aktiv dödshjälp
   
  Läkarassisterat självmord innebär att en läkare på uttrycklig begäran hjälper en patient att ta sitt eget liv genom att till exempel skriva ut ett preparat i lämplig dos, men patienten måste själv aktivt utföra den dödande handlingen, exempelvis inta preparatet. Läkarassisterat självmord är olagligt i de flesta länder; undantag är Schweiz, Nederländerna, Belgien och delstaterna Oregon och Washington i USA.
   
 4. Icke-frivillig dödshjälp
   
  Med icke-frivillig dödshjälp avses fall när en patient är oförmögen att uttrycka en vilja att dö. Detta inbegriper dödshjälp för spädbarn, personer i koma, et cetera. Icke-frivillig dödshjälp kan vara passiv eller aktiv. Aktiv sådan brukar kallas barmhärtighetsmord i massmedia, men ingår inte i sjukvårdens språk, och är olagligt i de flesta länder.
   
 5. Ofrivillig dödshjälp
   
  Med ofrivillig dödshjälp avses patienter som skulle kunna uttrycka en vilja att dö men beslutet ändå tas av någon annan, utan patientens samtycke. Sådan dödshjälp betraktas tämligen allmänt som mord, även av förespråkare för dödshjälp.
   

Själv skulle jag nog vilja lägga till abort och dödsstraff i listan under punkt 5.

Punkt 1 ovan anser jag vara fel att klassa tillsammans med euthanasi – dödshjälp. En person som t.ex. har terminal cancer och väljer att avstå från meningslös chemoterapi och bestrålning som stjäl hans sista dagar på jorden, och i stället får en morfinpump så att han kan vara hemma hos nära och kära, sysslar inte med euthanasi utan just med det liv han fortfarande har kvar.

I Holland och Belgien har man, på det sluttande planet, hunnit till euthanasi på barn, på deras egen begäran och samma för personer över 70 som är friska men trötta på livet. Nu vill således föreningen “Sista Viljan” och D66 dra ner den gränsen från 70 år till 18 år.

Helt säkert kommer kategori 4 att öka men klassas som kategori 3. En läkare eller psykiater eller annan rådgivare kan ju mycket lätt använda sin auktoritet att “övertyga” patienten att ethanasi är det bästa valet. Hur mycket fri vilja har en patient i den situationen?

Och nu kommer jag till sist till anledningen att jag skriver detta. Tyvärr kan jag inte ge en bestående länk till fliken på Berndt Isakssons hemsida. Allt ändras där nu och då. I stället skall jag ge den nuvarande länken och citerar texten.

Aktuella reflektioner
Uppdaterat den 5 september 2017
Till dig som förlorat en nära anhörig

Jag håller med pingstpastor Stanley Sjöberg när han i en intervju säger att ordet självmord är ett fruktansvärt ord. Han säger: tänk dig ett barn som inte orkat leva längre och att då inför barnets föräldrar tala om att barnet har begått självmord, när det egentligen handlar om att man inte orkade leva längre och därför valde att avsluta sitt liv och kasta sig i Guds famn.

Ungefär så uttryckte sig Stanley Sjöberg. Och jag delar helt hans uppfattning.

Förr fanns det särskilt i våra frikyrkoled den konstiga uppfattningen att om man tog livet av sig så fanns det ingen nåd utan man hamnar i helvetet. Men jag tror att de människor som i djup förtvivlan, och oavsett om man var en bekännande kristen eller inte, så är Guds stora nåd där och tar emot den som av någon anledning inte längre orkade leva.

Många människor med psykisk ohälsa lider på ett sådant sätt att livet blir totalt outhärdligt. Ja, psykisk ohälsa kan för många vara ännu värre än vad den fysiska ohälsans smärtor kan vara. Och inte kommer den Barmhärtige Guden uppenbarad i Jesus avvisa den som inte längre orkade leva utan avslutade sitt liv.

Så till dig som kanske förlorat en nära anhörig som valde att avsluta sitt liv – ett barn, en mor, ett syskon… – vill jag i Jesu namn tillsäga dig att du helt och fullt kan vila i förvissningen att denne din nära anhörige är upptagen i Guds stora kärleksfamn och en dag kommer möta dig i den Eviga Saligheten.

Så långt Berndt Isaksson, som enligt egen utsago arbetar som Equmeniapastor i Korskyrkan i Vetlanda. Men deklarerar att det är hans helt privata hemsida.


Ja, där står vi då!

Det är inte min sak att uttala mej om något enda specifikt fall av (förlåt termen) självmord.

Det finns säkerligen fall där en stackars människa som resultat av misshandel och/eller missbruk fullständigt har brutits ner och inte orkar vidare.

Men jag känner själv till fall där det inte kan klassas annat än som höjden av egoism och fördömande av de som blir kvar och sörjer.

Ett nödrop säger du kanske. Men slutar den gyllene regeln att gälla när man bara tänker på sig själv och kanske till och med avser att såra de sörjande?

Mycket tvivelaktigt att generalisera angående självmord.

På vilken grund Berndt kan utlova “evig salighet” till dem som begår olaga frivillig euthanasi vet jag inte. Kanske hoppas han på spädbarnsbegjutelsens frälsande verkan. Kanske beror det på att han har börjat tro på allförsoning.

Men varför han frivilligt krattar manegen för euthanasins förespråkare kan man verkligen undra.

Har han kanske samma inställning till abort? Ach, vi kommer ändå att möta dem i “den Eviga Saligheten”…..

Det går fort utför när man börjar tumma på Guds evangelium. När man börjar stryka över och lägga till i Guds ord.

Varför inte bara erkänna att det finns mycket vi inte vet och så länge vi lever ära det dubbla kärleksbudet och den så kallade gyllene regeln?

Det är Sanningen som gör fri. Inte snälla fabler.

/Kjell

Visits: 73

26 thoughts on “Starkt sluttande plan”

 1. 2 Tim 4:3-4

  Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. 

      (Reply)

 2. Tack Kjell, för att du uppmärksammar detta! Mycket bra att detta kommer upp.

  Min första tanke när jag läser är, att i Holland har man verkligen lyckats gå djävulens ärende i barmhärtighetens namn!
  Men, Nej! Jesus undervisar oss om den barmhärtige samariten, som låter sig vårda om sin nästa.

  Redan har jag träffat på punkt 2. Aktiv dödshjälp och punkt 5. Ofrivillig dödshjälp, när det gäller nära och kära. Detta är förbjudet i Sverige och betraktas som mord! Det är inte ovanligt att dödsängeln kommer med sprutan och säger till de anhöriga att stanna kvar, för de vet att den sjuke skall dö INOM NÅGRA TIMMAR! Av den anledningen har jag sagt till mina svärföräldrar att de inte skall hamna på sjukhemmet här. Men vart skall jag ta dem? Är det dags att vi som kristna börjar att ta hand om varandra, också den sista sträckan, och inte överlämna åt samhället att ta våra liv utan låta Gud ha det sista ordet i frågan?

  Tack för tipset om Svens undervisning Hjälp att leva. (Länken fungerar inte, men man kan googla.) Nu har jag fått fler tips att hitta hans underbara predikningar: Söndaghelaveckan och även undervisning.barach.se

  Sven Reichmann tar i sin predikan upp sådana som vill ta sitt liv; de kan nu blåsa upp sig och till slut göra något gott för mänskligheten när de donerar sina organ! Kanhända man tänker köpa sig en plats i himmelriket?

  Genom att man erbjöd aborten på slutet av 70-talet, kände jag att det var min SKYLDIGHET att inte belasta samhället med ett barn som inte hade båda föräldrarna och inte var önskat av människor. Men det var önskat av Gud! (Men kom ihåg; All synd kan vi få förlåtelse för, om vi ber Honom om det!) Finns det paralleller när det gäller dödshjälp här? Kommer det att bli vår SKYLDIGHET att göra oss av med de odugliga och sjuka, som bara är en belastning för samhället? Bara för den som ljum, låt oss vandra nära Jesus, så att vi tänker Hans tankar och utför Hans vilja.

  Gud bevare oss från ljumma kristna, sådana som Stanley och Berndt, som går djävulens ärende i barmhärtighetens namn! Och Gud bevara oss från feghet och att gå med skygglappar, nu är det dags att vakna!

  Gud välsigna sådana som Kjell och Sven som lyfter upp aktuella svåra frågor, men som vi måste ta till oss.

  Tack för ordet,

  gb

      (Reply)

 3. gb funderade:

  Kommer det att bli vår SKYLDIGHET att göra oss av med de odugliga och sjuka, som bara är en belastning för samhället?

  Redan nu är det så i Holland att anhöriga förväntas ta hand om invalider, sjuka och gamla som inte klarar sig själva. (Jag känner ju inte till hur situationen är i Sverige.)

  Bara förmögna har råd att anlita kommersiella vårdhem.

  I och för sig är det naturligtvis inte fel att familjemedlemmar med behov får vara tillsammans med resten av familjen, men det går dåligt ihop med “modern” 24 timmars ekonomi där man och hustru i en kärnfamilj båda förvärvsarbetar.

  Det blir både en ekonomisk belastning och additionell arbetsbörda. Och då kan man kanske ganska lätt falla för argument om så kallad livskvalitet.

  Nu för tiden anses det ju normalt att man kan resa bort när man har semester. Det har inte alltid varit så. Ekonomi, arbetsbörda, fritid och privatliv är starka argument.

  Det kan bli en ganska stor frestelse, inte minst för människor som saknar evighetsperspektiv.

  /Kjell

  PS. Jag skulle nog inte kalla Stanley för “ljum”. Han har alltid varit något av en rebell och aldrig varit rädd att uttala sina tankar och funderingar. I hans fall tror jag det handlar om att tänka högt även när han inte har tänkt färdigt. Det är kanske inte visligt för en person som hör till kategorin ledande pingstkändisar. Det vore bättre att tänka klart först och tala sedan.

      (Reply)

 4. gb,

  Jag minns när den stora nyheten var att Doktor Christiaan Barnard hade utfört en hjärttransplantation i Syd-Afrikas Grote Schuur sjukhus i Cape Town.

  Min reaktion då var att detta var ett säkert tecken på världens ände och att det var en oetisk handling.

  Jag minns inte nu om det var följnde text som ledde mej till sådana tankar. Upp. 18:11-13

  Och jordens köpmän gråter och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras fartygslaster, laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, fint linne och purpur, siden och scharlakan, allt slags tujaträ och alla slags föremål av elfenben och dyrbara träslag och brons och järn och marmor, dessutom kanel och salvor, rökelse och myrra och parfymer, vin och olja, fint mjöl och säd, boskap och får, hästar och vagnar och människors kroppar och själar

  Lade du märke till de sista tre orden? (Det sista ordet “ψυχή” kan även översättas med “liv”.)

  Trafficking och handel i donor-organ skulle vi nog kalla det met vår tids språk.

  Många fattiga mänskor i länder med stor social orättvisa säljer en njure till en mångmiljon-industri. Länken nedan handlar om en organliga som samarbetar med människosmugglare i Egypten!

  En läkare säljer en bra njure för ungefär 200.000 SKr. Den fattige får ofta inte mer än 10% av detta. Han använder pengarna till att betala kriminella organisationer som sedan smugglar honom till Europa där han hamnar i invandrarverkens händer och får leva åratals i limbo.

  Ekonomiska flyktingar säger många och fnyser. Inte kan de räkna med vårt medlidande inte!

  Vissa fattiga som söker hjälp för en sjukdom får höra att de behöver undersökas under narkos. När de vaknar vet de inte att läkarna har stulit organ.

  Egypt arrests ‘organ trafficking ring’

  Det är den tiden vi lever i och jag tror fortfarande att doktor Barnard fick vara instrumental att inleda denna handel.

  Jag är inte emot att avstå en njure till en anhörig, men tvivlar starkt på det etiska i t.ex. hjärt- och lever-transplantationer.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Stackars arma människor!(flyktingarna). Jag vet hur det var att leva med usla njurvärden, idag har jag en och en halv njure och klarar mig bra men jag är inte arbetsför, i allafall inte i samhällets mening att arbeta 40h per vecka utanför hemmet.

  Nej, jag har inte sett tidigare, eller reagerat på att det även handlas med människors kroppar och själar/liv i Upp 18:11-13. Det är skrämmande.

      (Reply)

 6. I Dagen berättade en tyckare (tyckerska?) glatt att man visst kan vara kristen och ändå vara för “dödshjälp”.

  Irene Nordgren säger: Det går att vara både kristen och för dödshjälp

  Givetvis undrade jag vilka bibeltexter hon hade funnit till stöd för “dödshjälp”.

  Det visade sig att artikeln inte innehöll något enda fakta och inte ett enda bibelcitat.

  Citat:
  ”Att strida för en sjukvård som ger var och en hjälp att leva ett värdigt liv till sitt sista andetag” är nog gemene man och kvinna oavsett trosuppfattning eniga om.
  Slut citat;

  Det är lögn på gång! Förespråkarna för aktiv “dödshjälp” vill kalla palliativ behandling för “dödshjälp”.

  Man vill sätta likhetstecken mellan att “hjälpa en medmänniska att leva tills hon dör” och att “döda en medmänniska så hon slipper vänta tills hon dör”.

  Lägg märke till att det finns en total väsens-skillnad mellan att (1) lindra symptom så att en terminal cancersjuk kan fungera så normalt som möjligt ända fram till döden, och att (2) avliva en terminalt cancersjuk så han/hon slipper vänta på döden.

  Att ge terminalt cancersjuka en morfinpump är att ge dem möjlighet att leva och vara tillsammans med sina kära ända fram till änden. Det är sant att morfinet kan påverka bland annat leverfunktion och njurfunktion, men samtidigt har patienten fått “hjälp att leva ett värdigt liv till sitt sista andetag“.

  Irene Nordgren gör som de flesta humanister och subjektivister, hon tror att tolerans och snällhet är en sorts kärlek.

  Man är snäll mot en hund om man avlivar den när den lider av obotlig skada eller sjukdom. Man mördar dock en människa om man behandlar henne med samma snällhet som en hund.

  “Men, om den människan inte själv vill, eller orkar leva längre?”

  Ja, då hjälper man den människan att begå självmord, i stället för att hjälpa henne “att leva ett värdigt liv till sitt sista andetag

  Det finns en gräns mellan palliativ behandling och avlivande av människor.

  Den gränsen får vi inte överskrida.

  Den gränsen vill euthansins förespråkare överskrida.

  Studera utvecklingen i t.ex. Holland – (se artikeln) – och se med fasa hur det går när man “lagstiftar bort” den gränsen.

  /Kjell

      (Reply)

 7. En professor emeritus som heter Stellan Welin och är ordförande i föreningen “Rätten till en värdig död” har skrivit en artikel i Dagen angående “dödshjälp”.

  Artikeln heter: Bibeln är inte emot dödshjälp

  Spännande, tänkte jag. Skall bli intressant att se vilka bibeltexter han anger som handlar om “dödshjälp”.

  Inte en enda! Inte ett enda bibelcitat!

  Hans enda referens till Bibeln består av svaret på en fråga som ställdes till en jesuit. Jag citerar:

  Det intressantaste för mig var när en kvinna i publiken frågade moderatorn för samtalet, jesuiten Dominik Terstriep, vad Bibeln säger om dödshjälp. Jag har läst en hel del i bibeln men absolut inte allt och jag tänkte att det finns säkert något som kan tolkas som ett uttalande mot dödshjälp. Men Terstriep svarade att Bibeln säger ingenting om detta.

  Sedan motiverar professor emeritus Stellan Wallin sin egen övertygelse med jämförelsen att “en kvinna är fri att göra abort, men hon måste inte”, samt att “människor av samma kön får gifta sig, men ingen tvingas ingå samkönade äktenskap”.

  Men den Bibel jag läser säger att jag bör medverka till att styrka kraftlösa händer och svaga knän. (Hebr. 12:12) Det står också att vi skall bära varandras bördor. (Gal. 6:2)

  Den säger också att (Jakob 5:13-16): Får någon av er lida, ska han be. Är någon glad, ska han sjunga lovsång. Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder, ska han få förlåtelse för dem. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. 

  Missade jag versen om: Är någon bland er sjuk skall han kalla på en läkare som skriver ut ett självmordspiller åt honom?

  Professor emeritus Stellan Wallin behöver inte oroa sig. Denna världens furste är en lögnare och en mördare från begynnelsen. Han har sina agenter strategiskt utplacerade och han kommer säkert att legalisera självmordshjälp även i Sverige. Han legaliserade barnamord och han lurade folk att människor av samma kön kan gifta sig.

  /Kjell

  PS. Man talar om “en värdig död”. Det betyder att man själv beslutar att begå självmord, med hjälp av gifter man får på recept av läkare, när man tröttnar på allt.

      (Reply)

 8. Den katolska tidskriften Respekt skriver:

  “Betydelsen av ordet eutanasi (dödshjälp) har gradvis förändrats. Under antiken och fram till 1800-talet hade ordet en betydelse som överensstämde med dess grekiska etymologi: eu – god, thanatos – död. Eutanasi syftade på en naturlig död som var skonsam och utan lidande. Den brittiske filosofen Francis Bacon (1561-1626) återintroducerade ordet eutanasi i början av 1600-talet. Han uppmanade läkare att göra sitt bästa för att lindra de döendes plågor, utan att fördenskull överskrida gränsen för en naturlig död. Från och med slutet av 1800-talet har ordets betydelse förändrats successivt. Numera syftar ordet vanligen på det att avsiktligt döda en obotligt sjuk människa för att skona henne från lidande. I vår tid är det bäst att använda ordet dödshjälp eller eutanasi enbart i bemärkelsen ”avsiktligt orsakad död” för att undvika missförstånd när ämnet diskuteras ”

      (Reply)

 9. Kjell,

  Om det stämmer i detalj vet jag inte men utvecklingen (i verklig mening avveckling av människans värde) att gå från hjälp att lindra vid livets slutskede till att döda stämmer med bibelns förutsägelser om människans gudlöshet.

  Det som fick mig att börja söka fakta är att jag hörde någon berätta att Hitler införde dödshjälpslagar. Inte helt lätt att finna mer fakta om detta men NE bjuder på en liten del och vill man läsa hela texten får man betala 58:- så jag söker vidare men det man fick läsa är:

  “I enlighet med den nazistiska rasideologin, och det förakt för svaga människor och grupper som den gav uttryck för, dödades hundratusentals gamla, kroniskt sjuka, ”asociala” och utvecklingsstörda, inklusive….” (Resten kostar 58:-)

      (Reply)

 10. Ulrika,

  Jag vill hänvisa till en artikel jag skrev i Mars i år.

  Darwin, Lucy, Dawkins med flera

  Efter en inledning där jag visar på evolutionslärans fundamentella betydelse för rashygien och därmed även eutanasi behandlar jag just rashygienen och dess historia.

  Sök upp rubriken som lyder:

  Det var inledningen, nu över till huvudtemat – Rashygien (eugenik)

  Du får läsa hela artikeln, alla länkar och kommentarerna, utan att betala 58 SKr.

  Jag anser således att rådet i tidskriften Respekt är ett bra råd.

  I vår tid är det bäst att använda ordet dödshjälp eller eutanasi enbart i bemärkelsen ”avsiktligt orsakad död” för att undvika missförstånd när ämnet diskuteras.

  Det är just förespråkarna för “avsiktligt orsakad död” som vill att man kallar all palliativ vård för eutanasi, för att om möjligt förvirra så många som möjligt, och för att rättfärdigförklara mord.

  /Kjell

      (Reply)

 11. En debattartikel vars thema passar bra in i sammanhanget här.

  Dödshjälp ges till allt fler

  De djupgående förändringarna i ett civiliserat samhälle som blir resultatet av sådana lagar är onödiga och olämpliga. Lidande och funktionshindrade patienter bör i stället ges full tillgång till en palliativ vård av senaste och högsta standard, som inte får kortslutas i moraliskt eller ekonomiskt hänseende genom institutionellt dödande som lockande presenteras som ett autonomt val. Detta “val” att avsluta sitt liv är ett pseudoval, filtrerat genom en läkares egna värderingar och ofta påtvingat genom högst begränsade val på andra områden, exempelvis ekonomi, socialt stöd och sjukvård.

      (Reply)

 12. Dagen rapporterar från en debatt om “dödshjälp”, alltså “assisterat självmord” vilket är något helt annat än “palliativ vård”.

  Dagens Elisabeth Sandlund försvarade nej till dödshjälp i debatt: Bibeln säger nej

  Dagens Elisabeth Sandlund försvarade nej till dödshjälp i Sverige när frågan debatterades på Svenska Dagbladets ledarpodd. Mot sig hade hon två motionärer från L och M, samt Fri Tankes vd Christer Sturmark. “Livet är heligt”, sa Sandlund och fick genast mothugg från Sturmark: “Livet är inte heligt”.

  I många fall handlar ropen på dödshjälp om en rädsla för svåra smärtor – och här finns mycket att göra inom den palliativa vården för att säkerställa att människor inte ska behöva leva sin sista tid med svåra plågor, sa Sandlund. Och vad ska ske med de läkare som inte vill utföra dödshjälp om den ska införas? undrade hon.

  Redan nu är det ju så att barmorskor som inte vill hjälpa till att mörda barn i moderns mage avskedas och vägras att göra tjänst. Målet är väl att “avkristna sjukvården”.

  Artikeln är ännu fri att läsa.

      (Reply)

 13. Följande artikel handlar inte om dödshjälp, och dock är den relaterad till ämnet.

  Humanisterna: Gör det möjligt att förvara avlidnas aska hemma

  “Försök att föreställa er sorgen hos de föräldrar som miste sin dotter för att sedan bli informerade om att det inte är tillåtet att förvara askan efter sitt älskade barn hemma – trots att det var dotterns och föräldrarnas gemensamma önskan”, skriver de.

  Humanisterna menar att lagstiftningen som finns i dag bygger på “traditionellt kristna föreställningar” som, enligt deras sätt att se, “i dag är olämpligt eftersom staten ska vara religiöst neutral”.

  Humanisterna säger “kristna föreställningar” men de menar “kristna vanföreställningar”. Humanisterna vill se ut som får men deras röst är en drakröst!

  Tilläggningsvis kan nämnas att i t.ex. Japan är det en buddhistisk tradition att göra ett litet altare i hemmet med benrester och aska från den avlidne. Man ber sedan vid detta altare och kommunicerar med den döde.

  Underskatta inte spiritismens inflytande i avgudareligioner, helgondyrkande religioner och gudsförnekande religioner som t.ex. humanismen.

  Nästa steg: Små lådor med rester av aborterade barn och avlivade föräldrar på en hylla i vardagsrummet?

      (Reply)

 14. Kjell,

  Sven Rechmann hade en predikan som tar upp ämnet dödshjälp.
  Om man går in på hemsidan Söndaghelaveckan och i sökfältet skriver Reichmann så hittar men inspelningen.

  Mvh Broder

      (Reply)

 15. Det heter om satan att “han är en mördare och lögnare från begynnelsen”. (Joh. 8:44)

  Dagen presenterar en artikel om en äldre man (bild finns) som kallar sig Maria Hansson och marscherar i en Prideparad.

  Denne man, detta slaktoffer för lögnen, anser att det går bra att kombinera “kristen tro” och transvestism. Och visst går det om man sätter likhetstecken mellan “kristen tro” och “subjektivism/liberalteologi”. Men inte går det om man vill leva enligt Den Tron som som en gång för alla har blivit överlämnad åt de heliga.  (Judas 1:3Älskade, när jag i min stora iver ville skriva till er om den gemensamma frälsningen, har jag funnit det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att kämpa allvarligt för den tro som en gång har blivit överlämnad åt de heliga.

  Kristen transaktivist: Okunskapen är stor

  Maria Hansson menar att könskorrigerande behandling av unga ska kunna genomföras, och berättar hor hon får ihop sin kristna tro med att vara en transperson.

  5 Mos. 22:5 En kvinna ska inte bära manskläder och en man ska inte klä sig i kvinnoplagg, för var och en som gör så är avskyvärd för Herren din Gud.

  Visserligen har den texten missbrukats till att betyda att kvinnor inte skulle få klä sig i byxor. Den som vill tänka lite själv torde förstå att det handlar om att klä sig så att man ser ut som det kön man inte tillhör. Just precis transvestism och ännu värre könsändrande kirurgi med hormonpreparat. För då har man gått ännu ett steg längre. Inte bara kläderna utan även den egna kroppen!

  Stackars alla bedragna människor som sätter sin tilltro till lögnen.

  Artikeln är tyvärr låst.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *