Far, får får får?

Matteus kapitel 25 består av två liknelser och ett profetisk scenarium. Alla tre delarna handlar om det som kommer att ske när Herren återkommer och upprättar fridsriket här på jorden. Jag tänker skriva om den tredje delen. Den som handlar om får och getter.

Oförståndiga predikanter har gett många magknip och mardrömmar i barn och ungdomsåren genom att hålla svavelpredikningar om jungfrurna och talenterna.

(Bilden visar en “geep” goat och sheep som det heter på engelska. En korsning mellan get och får. Till höger en söt liten blandning av zebra och åsna.)

Vad betyder “folk” i Matteus 25?

Ordet “ἔθνος” (ethnos), som används i Matt. 25, kan faktiskt i bland syfta på individer men vanligtvis syftar det på grupper av olika slag och specifikt på etniska grupper, alltså nationer. I NT används det väldigt ofta i texter där det talas om “mitt folk”, alltså judarna och som motsats i pluralis “folken” som brukar översättas “hedningarna”, alltså alla som inte är judar.

Om vi tittar på Apg. 2:5 “I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen.“; ser vi tydligt att det syftas på “riken” (politiska unioner) i den texten.

I Matt. 24:7 ser vi en anvisning att riken kan bestå av flera folk: “Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser.

Vi behöver inte söka länge i nyhetsmedia för att se att olika “folk” i det vi i dag (felaktigt?) kallar nationerna reser sig upp mot varandra. Alltså hävdar djupt rotade menings-skillnader och på flera platser faktiskt krigar mot varandra.

Så tar vi texten i Matt. 25 där Herden skiljer fåren från getterna. Det står att: “alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna.” (Kom ihåg att de frälsta inte är närvarande när detta sker.)

Kriteriet här är hur dessa “folk” har behandlat “Herrens minsta bröder”. Det är svårt att tänka sig att “det nord-koreanska folket” skulle dömas för hur deras galne despot handlar. Faktiskt lika svårt att tänka sig att alla med svenskt pass skulle kunna dras över en kam.

Vilka är då dessa minsta bröder?

Jag vill nog påstå att de minsta bröderna handlar om judarna i första hand, men inte enbart. Det saknas ju sannerligen inte exempel på aggression mot judarna. (Och inte heller mot Kristustrogna.)

Jesus sade en annan gång att barnen tillhör Guds Rike, så det handlar helt säkert även om missbruk och trafficking av barn och omyndiga.

Psalm 139 talar om hur Gud väver en människa i skyddet av livmodern, så den som kliver in och mördar den människan får räkna med svåra följder. Även grupper som slåss för rätten att få mörda ligger illa till.

Var flyktingar från totalitära stater, krig, naturkatastrofer och hungersnöd kommer in i bilden vågar jag inte uttala mej om. Bara konsatera att det finns “grupper”, även i Sverige, som har mycket olika uppfattningar om detta.

Summan av detta blir att det är svårt att föreställa sig att fåren och getterna definieras av etnisk tillhörighet.

Troligare är det att det handlar om “grupper”. Man blir ju av eget val en medlem av “Hells Angels”, “Nordic Resistance Movement” eller “Sweden Democrats”. Bara som exempel. Det finns massor av kultur-marxistiska alternativ också. Herren näpse dem!

Man väljer själv om man vill vara aktiv i politiska partier och intresseorganisationer, samfund och församlingar.

Men hur går det då med individerna i denna skara?

Kom ihåg att när Jesus återkommer så uppstår de “i Kristus döda” och tillsammans med dem kommer Kristustrogna levande att “uppryckas”. Låt mej avstå från detaljer för det blir bara bråk annars. Vitsen är att de som nu är frälsta inte finns med i skaran av får och getter.

Det är således rättfärdigt att döma grupper efter deras handlande.

/Kjell

Views: 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *