Eoner av mållöshet!

Mållöshet i kombination med ändlöshet tror jag hör till själafiendens största frestelser för vår tids “kristenhet”. Denna artikel handlar om Himmelen och helvetet.


Jag ogillar ordet “kristenheten”, men tvingas ändå använda det för att kommunicera det jag vill meddela.

Frälsande tro handlar bara om förtroende för (till) Kristus och trohet till Kristus.

“Kristenhetens” båda diken består å ena sidan av traditioner, ikoner, formler och liturgi med Messias Herren i bakgrunden, och i det motsatta diket det humanistiska flummet byggt på lagiskhet, gärningsläror och människodyrkan.

När pingströrelsens invaderades och ersattes av trosförkunnelsen hände något mycket betydelsefullt. Himmelen som mål bleknade medan helvetet som hot bara blev värre.

Efter en tid upptäckte fler och fler att det inte fanns några löften om att blir rik, vacker och frisk, här och nu. Trosförkunnelsen lade målet inom vår livstid, här på jorden.

De som inte lyckades bli rika på de lurade och skinnade fåren letade efter nya vägar att hitta på ministries. Jag skall inte nämna någon av dessa, men jag skall nämna en av deras villoläror.

De bytte ut det himmelska målet mot en framtid på den restaurerade jorden. Både uppståndna döda och levande kristustrogna kommer enligt dem att nå målet här på jorden när Herren återvänder.

De förkastade evigheten och anammade en oändlig tid som substitut. Märk väl att målet fortfarande blev materiellt och att det är beroende av tidsbegreppet.

Nästa steg blev liberalismen (subjektivismen) eller om du vill, laglösheten. För med oändliga tider kommer naturligtvis allt att utvecklas till något gott. Evolutionstron garanterar det.

Den eviga skilsmässan från Gud blev en tidsbegränsad uppfortringsanstalt.

Allt blir bra till slut! Gud kommer att bli allt i alla! Gud är allsmäktig och hans kärlek kommer att göra allting nytt!

Och där står vi då i lorten och stampar medan vi i samvetet anar att något av Evangeliums sanningar har fallit bort och flum-evangelister lockar oss att söka “gud” i vårt inre. Mystik utan mål och utan tidsgränser.

Inget annat blir kvar än en humanism med liturgi och ett modlöst “hopp” om att “guds” kosmiska balansvåg har tillräckligt många russin i den goda skålen så att vi slipper helvetets uppfostringsanstalt och bara behöver genomlida skärseldens pina.

Nej vänner!

Vårt mål är en evighet (tidlös och oändlig) i samvaro med universums skapare.

Men vi har fått den fruktansvärda friheten att tacka nej!

Detta kallas “den dubbla utgången” och valet är vårt. Vi behöver varken spekulera om Himmelen eller om helvetet. Bibelns bildspråk är tydligt. Vi bör avstå från att lägga till det vi inte vet och att dra ifrån det vi ogillar.

Man må försöka stjäla min längtan hem till mitt rätta hem. Det kommer inte att yckas!

Jag sjunger med Stuart Hamblen:

På vägen hem, mitt hjärta må du sjunga. På Guds väg ditt jubel här uppstäm, intill den dag mitt öga skådar staden, och Herren själv mig kallar hem.

Du kan lyssna på sången här: Bill & Gloria Gaither – Until Then (Live)

Du kan läsa om Stuart Hamblen här: Stuart Hamblen

Jag sjunger gärna med Lydia Lithell:

Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det må kosta vad det vill, men jag vill hem till Himmelen! Det är längtan hem som driver mig, jag vill ej stanna här. Ty en främling här på jorden jag ju är.

Låt dej inte luras av moderna strömningar.

Låt dej inte luras av traditioner och liturgi.

Joh. 14:1-3

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många boningar. Om det inte vore så, skulle jag ha sagt er, att jag går bort för att bereda er rum. Och om jag än går bort för att bereda er rum, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vart jag går, vet ni, och vägen vet ni.

Raka svar nu!

Är Faderns hus Himmelen, eller är det det jordiska Jerusalem?

Sysslar Jesus med att bygga lägenheter i det jordiska Jerusalem?

Vårt mål är Himmelen och de som förnekar det följer en villolära.

Låt inte lura dej!

/Kjell

PS. Hur sedan Gud kommer att skapa ett nytt universum är ett annat kapitel.

Views: 60

8 thoughts on “Eoner av mållöshet!”

 1. Från Rom 15:”Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger. Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Far.
”

  Vi har fått en tro och ett hopp att bevara genom uthållighet och tröst som Skrifterna ger.

  Syftet är att prisa Herren.

  Vi ber: Tillkomme DITT rike.

      (Reply)

 2. Tack Kjell!
  Håller med dig i det du skriver, så bra!! Man frågar sig hur läser man sin Bibel ?? De förvanskar tar bort och lägger till för sitt Eget behag!!

  Britt!

      (Reply)

 3. Till Lillian!

  Tack för länken du satte in här! Det är bedrövligt att höra och läsa detta! Det verkar som det har kommit in en blindhet?? hos vissa som tror och tyvärr så verkar den spridas och gör människor osäkra i hur dom skall tro eller inte tro om detta!

  Vi får inte glömma att vi har en motståndare den gamle ormen. “Har Gud verkligen sagt” ni får inte äta……. “Ni skall visst Inte dö”

  Britt!

      (Reply)

 4. Från Joh 14:” I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är.”

  Ovanstående sanning är raka svar på frågorna: Är Faderns hus Himmelen, eller är det det jordiska Jerusalem? Sysslar Jesus med att bygga lägenheter i det jordiska Jerusalem?

      (Reply)

 5. Ulrika,

  De som svarar fel på frågan citerar samma text.

  Därför måste du alltid både citera texten och tillfoga din motiverade tolkning.

  Din motivering är starkast om den tas ur andra bibeltexter.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Kjell,

  Det får bli ett ganska enkelt och spontant svar. (Har just nu en dags ledighet på tre veckor.)

  Vi ber Fader vår som är i Himmelen. Fadern är alltså i himmelen.

  Jesus säger att han ska gå till Fadern. Alltså att han ska gå till himmelen. Och sitta på Faderns höga sida där.

  Så texen jag valde: “Från Joh 14:” I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är.”

  I texten står det att Jesus bereder plats BORTA. Alltså inte här. Det står även att han ska HÄMTA oss till sig. När man hämtar någon tar man den till en annan plats. Vart? Jo, till Faderns hus som är i himmelen.

  Fader vår som är i himmelen.

      (Reply)

 7. Ulrika,

  Ja, nog kan man tycka att det är konstigt att så många nu för tiden misslyckas med den analys du presenterar.

  Jag har bara en teori om hur det gick till när paradigmerna förändrades.

  Historiskt sammanfaller förändringen med den tid när Pyramidspelet som kallas “Trosförkunnelse” (men som hellre borde heta Baalsdyrkan) började falla sönder.

  Pyramidspel faller alltid sönder när inte alla giriga kan profitera på en växande skara deltagare. De som inte tog hem miljonerna i trosförkunnelsen började starta egna “ministries”. Men deras strävan var ju fortfarande vinst på denna jorden.

  Man flyttade målet från här och nu till fridsriket efter Jesu återkomst. Jag vet inte om detta katalyserades av den uppkommande “Hebrew Roots Movement” eller om det var tvärt om.

  Faktum är dock att Darbys villolära om uppryckande innan vedermödan (så kallad pre-trib) kastades ut. Och det var ju bra. Men i stället hoppade man ner i motsatta diket förvanskade läran om uppryckelsen. För det står ju att vi i samband met Jesu återkomts alltid skall vara tillsammans med honom.

  Slutsatsen blev att eftersom Jesus kommer att regera som kung i Jerusalem så “snedrycks” vi dit. Detta är en snäv, materialistisk reduktionism som i princip förnekar Matt. 18:20 – För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.

  Missförstånden förvärrades av ett antal ledare för HRM-ministries som undervisade att “Nya Testamentet” egentligen betyder “Det Förnyade Testamentet”, och extrapolerande på det påstod att det inte kommer att bli “en ny jord” utan att den jord vi har kommer att “förnyas”.

  Jesu återkomst blir därför en början på evigheten. Till skillnad från att det tusenåriga fridsriket är sista fasen i historien. Och att sedan det gamla universum rullas ihop som en gammal matta och försvinner med “dånande hast” (big bang på nutida språk) innan den tidlösa evigheten med en ny himmel och en ny jord skapas.

  Det får stora konsekvenser för tron när man börjar lägga till och dra ifrån från Guds ord.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *