Sluta tjafsa om helvetet!

När helvetet blir viktigare än Himmelen är det något som är fel!

När straff får högre prioritet än lydnad har vi fått felaktiga prioriteter.

Det finns i princip tre olika mänskliga tolkningar. Kom ihåg att Gud har mer strängar på sin lyra än vi har.

 1. Elden och straffet är båda eviga i betydelsen att de pågår oändligen.
 2. Elden är evig men straffet begränsat i proportion till överträdelserna. Efter straffet dödar Gud även själen.
 3. Elden är evig men straffet begränsat i proportion till överträdelserna. Efter straffet blir man frälst.


Att Gud kan “förgöra” själen vet vi från Matt. 10:28 Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke hava makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna.

Och att han kommer att utföra straffet “den andra döden” vet vi från Upp. 21:8 Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden.

Att en person som pallar ett äpple* skulle få samma straff som en slavhandlare är inte acceptabelt. Flera texter i Bibeln garanterar att Guds domar är rättfärdiga. Alternativ 1 är svårt att rimma med vår uppfattning om “rättfärdig dom”.


* Jag tror ingen vuxen “bara” har skulden av ett pallat äpple den dag han/hon dör. Men det finns definitivt många som inte har idkat slavhandel, vare sig i gamla eller nyare former med sexslavar och små barn.


Alternativ 2 brukar framföras av både judar men även några få katoliker. Låt dej alltså inte luras av vem det är som säger något. (Skriften allena!) Bildspråket är att när en vedklabb brunnit upp så är den inte längre en vedklabb. Analogin – när en människa har genomlidit straffet existerar hon inte längre. Hon har brunnit upp och är förintad. Inget att sörja över, inte ens de som var familjemedlemmar och nu är i Himmelen har något kvar att sörja över.

Alternativ 3 är ordentligt lurigt. Ta t.ex. texten ur 1 Kor. 3:14-15 Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld.

Så långt finns det alltså något i stil med “skärseld”. Men inte som RKK har byggt dogmen.

Jag tycker nog att det är tydligt att Upp. 21:8 (se ovan) talar om människor som inte kommer att bli frälsta.

Lägg även märke till likheterna med karma och reinkarnation i Alternativ 3. Just denna lära har smugit sig in från hinduismen. Tyvärr blev ju trosförkunnelsen redan i tidigt stadium infiltrerad av hinduismen.

Alternativ 2 är för mej det mest acceptabla, men jag vill då tillfoga att troligen finns det ett alternativ som vi inte kan förstå med våra begränsade tillgångar på uppenbarelse och kapaciteter.

Vårt eget ENDA alternativ är att välja den enda erbjudna frälsningen i Jesu Namn medan det ännu heter “i dag” (Hebr. 3:12-14). Alltså innan vi dör. Och att vi efter omvändelsen och dopet, med Den Helige Andes bistånd, är kallade att VARA vittnen.

Leva i trons lydnad och lämna resten åt Herren.

Alternativ 4, det äkta alternativet, står Herren för. “Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom.” (1 Kor. 2:9)

/Kjell

Views: 102

44 thoughts on “Sluta tjafsa om helvetet!”

 1. I Romarbrevet kap 2 kan vi läsa “Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse?” Det är viktigt att påminna sig och andra om vad Gud vill: att ingen ska gå förlorad, men att bara peka på straff och undvika Guds nåd kan leda till en förvrängd tro.

      (Reply)

 2. Majlis,

  Det är märkligt hur många människor det finns som anklagar Gud för ondskan i världen. Det är även märkligt att det finns så många läror om helvetet nu för tiden.

  Visst och sant att svavelpredikanter har förvanskat det glada budskapet och satt fokus på “hotet” om straff. Motreaktioner där man bortförklarar både “evig” och “helvete” är dock att hoppa ner i andra diket.

  Naturligtvis kan man grubbla över hur det går med bönebarn man troget bett för i ett halvt sekel.

  Men livets, universums och skapelsens centrum handlar ju om frälsningens erbjudande.

  Guds ord är tydligt nog med både ledning och varningar, tröst och förmaning.

  Valet är vårt. Resten får vi lämna i Herrens händer.

  /Kjell

      (Reply)

 3. I en artikel skrev jag om Emergent Church. En av de personer jag nämnde var Rob Bell.

  Här finns en kommentar av Berndt Isaksson angående just Rob Bell.

  Nu rekommenderar Berndt en av Rob Bells mest kontroversiella böcker, boken “Kärleken vinner”. Du finner det här.

  Läs i sammanhanget även denna min kommentar.

  Läs även gärna Wikipedias artikel om Rob Bell. (Finns inte på svenska)

  Jag överlåter slutsatserna åt dem som läser detta.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Till Kjell

  Tack för att du tog upp detta ämne om helvetet (trots att himlen är bättre)
  Gick in på länken till Berndt Isaksson och har fått samma uppfattning om hur mycket han ärar både Mikael K. och Ulf Ekman med flera.
  “Guds ära eller människors ära”
  …Ty det som är stort i människors ögon är avskyvärt inför Gud.
  Gud väljer det som ingenting är för att det skall bli tydligt att resultatet inte ligger på människor utan på Gud.
  Den som talar av sig själv söker sin egen ära men den som söker Hans ära talar Sanning!

  Och dessa böcker som rekommenderas: “Tidens fullbordan” av paret Wallgren och “Kärleken vinner” av Rob Bell.
  Själv tycker jag att det är fruktansvärt!!

  Att helvetet existerar enligt Jesus och Guds Ord är absolut ingenting man kan förneka!! Det vimlar av förmaningar och varningar i Bibeln och det gäller den tiden vi har här på jorden och att den som inte tar emot Jesus Kristus skall gå evigt förlorad.

  När man gör orden till en annan innebörd så förmörkas förståndet!

  Vägen är Smal och Porten är Trång och det är FÅ som kommer in genom den!
  Han sade: Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er skall försöka komma in men inte kunna det!

  Vi har ett val!!
  Paulus: Har jag nu blivit er ovän för att jag säger er Sanningen!?

  Jag vet inte men jag tror mig har läst att när Judarna alltmer får öppnade ögon så går Blindheten över på Hedningarna???

  Guds Frid!! Britt

      (Reply)

 5. Britt,

  Jag ser att du förstod varför jag skrev Hur skall ni kunna tro.

  Att inte varna för stor fara är inget annat än förvillelse och verkligen ondskefullt mot dem som drabbas.

  Att det sedan finns felaktiga läror om straff, dom och helvete är ingen orsak att hoppa ner i andra diket.

  /Kjell

  PS. Jag är 1000 mil hemifrån och kommer bara ibland att kolla internet.

      (Reply)

 6. Tack Kjell för ditt svar!

  Ojdå 1000 mil hemifrån! Är Tacksam att du ibland ändå tittar in på internet!!
  Sanningen behövs i dessa tider av villfarelse!

  Guds Frid!! Britt

      (Reply)

 7. Kjell!

  Du skriver: Tyvärr blev ju trosförkunnelsen redan i tidigt stadium infiltrerad av hinduismen.
  – Oj, här har jag missat något, skulle du vilja vara snäll och beskriva hur och hur det yttrar sig. Fast jag har nog en lite aning om hur du tänker.

  Sen undrar jag om det faktiskt inte kan vara så, att vi läser den svenska bibeln utifrån svensk ordbetydelse. Om vi gör det och om vi inte vet vad dels NTs grundtext säger om ordet evigt och vad GTs grundtext säger om evigt, så är väl risken stor att Guds ord blir feltolkat?

  Bb

      (Reply)

 8. Britt,

  Noga räknat är det nog mellan 750 och 800 mil.

  Det längsta man kan vara från varandra i världen är ju 2000 mil “fysiskt”.

  Har ett antal veckor för många år sedan varit 1400 mil från min hustru. Roligare finns.

  Andligen kan man vara oändligt långt från varandra.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Björn bloggaren undrade: “skulle du vilja vara snäll och beskriva hur och hur det yttrar sig

  Ja, gärna, men inte nu.

  Och tydligen vet du det redan?

  Flum, kanaliserande, liv efter liv, och bara kärlek….. mitt i allt nattsvart lidande och all satanism.

  Den som inte kan se detta ligger illa till.

  Kärleken till Sanningen saknas.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Kjell

  Intressant med de 2000 milen att det är det längsta fysiska avståndet här i världen man kan vara från varandra.
  Och Andligen kan man vara gränslöst långt från varandra. (det bästa)!!
  Tack för detta!!

  Guds Frid! Britt

      (Reply)

 11. Tack Britt för vad du skrev den 28/6!
  När jag ser tillbaka – åtminstone 5 år – så kan jag inte låta bli att undra vad som hänt i Berndt I:s hjärta.
  Jag skrev faktiskt till honom och frågade när han gav “Dagens ros” till Anders Arborelius. Tycker det mer liknade “Dagens Ris”. Skrev också att jag ber för honom.

  Skönt med Elvor o Jannes hemsida också!

  Gud välsigne er alla!
  /Lillian

      (Reply)

 12. Det här med eld.

  En arbetsdag som skulle bli som vilken arbetsdag som helst med inarbetade rutiner och god tillgång till arbetsverktyg förändrades till något av ett eldprov då tillgången till arbetsverktygen av olika skäl minskades betydligt denna dag i kombination med flera olika unika och nya uppgifter som skulle lösas. Under denna dag for orden “som genom eld” genom mitt huvud. Mitt i allt slutade dagen som något mycket positivt. Alla inblandade hade lärt sig saker som stärkte oss inför framtiden. Jag tror att det är sådan eld vi ska vara intresserade av. Helveteselden får fienden ha för sig själv.

      (Reply)

 13. Britt,

  Jag vet inte men jag tror mig har läst att när Judarna alltmer får öppnade ögon så går Blindheten över på Hedningarna???

  Hur Gud handlar med Israels folk och vad som då händer med hedningarna, kan vara mycket upplysande.

  Du kan höra Sven Reichmanns bibelstudium på http://www.kristenmp3.se

  http://kristenmp3.se/SvenReichmann/Guds_vrede/3.%20Historien_ett_svartsjukedrama.mp3

  Lyssna även på Guds vrede, del 1.

  Jag kan inte nog hänvisa till Reichmanns undervisning, här får man märgstarka rätter, inte minst idag under rubriken Guds vrede.
  “Utan Guds vrede vore det ute med oss” är en av slutreplikerna.

  Guds frid,
  gb

      (Reply)

 14. Till Lillian!
  Tack för din kommentar!!

  Jag var också med på hans bloggsida några år, och när jag såg hans närmande till Katolicismen blev jag mer eller mindre chockad. Att man kan försvara en sådan lära (villolära) är för mig obegripligt.

  Bra att du skrev till honom och att du även ber för honom!

  Ja det är skönt att Elvor och Janne står fasta i sanningen!

  Gud välsigne dig! Britt

      (Reply)

 15. Britt skrev: “Ja det är skönt att Elvor och Janne står fasta i sanningen!”

  Oavsett vem man läser, lyssnar till eller “anhänger” gäller det att man måste pröva det som sägs och skrivs.

  Det är en stor skillnad mellan en person som talar “sött” men är ute efter att vilseleda, och en person som säger sanningar men likasom du och jag har fel på många punkter.

  Den svagaste punkten med paret Ohlins sida är väl att den är kommersiell och beroende av “nyheter”.

  Men jag håller med dej, de är inte avsiktligt ute att missleda. Och det de varnar för är väsentligt även om det nu och då handlar om vinklingar och rykten.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Till gb!!

  Tack gb för att du visade mig till Sven Reichmanns mp3 “Historien ett svartsjukedrama”
  Har precis lyssnat och det var mycket intressant och upplysande!
  Man fick verkligen tänka till!
  Skall också lyssna på “Guds vrede”

  Är mycket intresserad av Israel, var där år 2000 och blev döpt i Jordanfloden!

  Gud välsigne dig!! Britt

      (Reply)

 17. Kjell!

  Tack för det du skriver och om informationen om paret Ohlins svagaste punkt. Nu har även jag märkt det.
  Som du säger så måste man Pröva Allt som sägs och skrivs. Det är så jätteviktigt i dessa dagar. Man får verkligen se upp så man inte blir lurad!

  Håller med dig om att även de som talar sanning kan ha många fel precis som du och jag kan ha det!

  Jag har märkt att den församlingen jag tillhör “än så länge” där vill många höra det som känns gott här inne och tar sig då för bröstet och de tycker inte om när det blir en för allvarlig predikan. (jag tar mig för pannan)!!

  Gud välsigne dig! Britt

      (Reply)

 18. I den debatt om helvetet som Berndt har dragit igång citerar han ofta Rob Bell samt Peter och Madeleine Wallgren.

  Vad gäller Peter och Madeleine Wallgren verkar det som att hela deras argumentation utgår från halmgubbe-argument.

  Följande citat delade Berndt den 20 juli 2017:

  Tänk dig en ung kille som vuxit upp i slummen. Nästan dagligen såg han pappa slå mamma när han kom hem full och otrevlig. Aldrig fick han höra något bekräftande ord från pappa, bara att han var till besvär och kostade pengar. Våld var det enda språk han lärde sig. När han blev gammal nog gick han med i ett gäng och dog vid 15 års ålder i ett gängkrig. När han kommer inför Gud blir han också förkastad för evigt.

  Är det verkligen din bild av Gud?

  Lägg märke till retoriken.

  1. Tänk dig…. alltså en fantasi.
  2. Uppräkning av otrevliga saker.
  3. Ett påstående (kursiv stil ovan) som inte kan verifieras med någon text ur Bibeln.
  4. Och eftersom detta inte är din bild av Gud så bevisar det att det inte finns evigt straff?

  Mycket oärlig retorik. Var står det i Bibeln att Gud lämnar någon utan en chans? Svar: Ingenstans!

  Vi vet inte hur Gud kommer att handla med dem som fick leva i svåra situationer och inte nåddes av evangelii budskap.

  Det är ju inte svårt att hitta på hemska scenarier.

  Tänk dej en ung flicka i islams mörkaste länder där det är vanligt att familjens manliga medlemmar missbrukar flickebarn. Efter tillräckligt många våldtäkter av bröder, kusiner, farbröder och förfäder orkar hon inte längre och tar livet av sig.

  Hur kommer Gud att handla med detta när han skipar rätt?

  Det vet vi inte. Det får vi i tro överlämna åt honom.

  Det är oärligt att använda sådan retorik för att “bevisa” att Gud inte kommer att straffa de skyldiga rättvist om de har förkastat nåden.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Det får mig att tänka på Job (38:4). Gud svarade Job:

  “Var var du, när jag lade jordens grund? Säg det, om du har ett så stort förstånd.”

      (Reply)

 20. Kjell,

  Bilden av Gud bör väl vara att han är God, nådig och barmhärtig?

  Men ändå är bibeln tydlig med vägen till frälsning, tron på Jesus och utan denna tro så kan vi inte lägga till, eller dra ifrån något från skriften som gör att det är livets negativa omständigheter som ger frälsning. Vad sen Gud gör är upp till honom, men vi har skriften i denna fråga och den går inte att rucka på.

  Bb

      (Reply)

 21. Bara en kort kommentar; CS Lewis har en tolkning som ligger mitt emellan de du beskriver som 1 och 2 ovan. När en vedklabb brinner upp, så finns det någonting kvar, nämligen aska och rök. Men det finns inte längre någon vedklabb av trä kvar. Lewis tror att på samma sätt sker det en sorts förintelse där det mänskliga förintas, men det finns även en förtappad själ kvar i evighet, men som inte längre är mänsklig.

      (Reply)

 22. Micael Gustavsson,

  Ja, jag känner väl till Lewis tolkning, eller bildspråk, eller vad man kan kalla det. Och jag tror att det är helt okay att ha en egen “uppfattning” så länge man inte tvingar på den på andra.

  Det vi säkert vet är att det finns två slutgiltiga och eviga destinationer. Den ena destinationen är fullständig evig gemenskap med Gud och den andra destinationen är total evig skilsmässa från Gud.

  Mycket av det vi vet från Guds ord om frälsning, himmel och helvete är meddelat i bildspråk. Och då blir det en naturlig reaktion hos oss att vi försöker komplettera bilden med vår egen “inbildning”. Men låt oss inte göra misstaget att tolka bildspråk bokstavligt eller lägga till egna läror där Guds ord är sparsamt med information.

  Det vi också säkert vet är att Gud vill att alla skall bli frälsta. 1 Tim. 2:1-6 Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor, för konungar och all överhet, så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och värdigt sätt. Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen. Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus, han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne. 

  Visst! Man kan så tvivel genom att ändra ords betydelser. Två vanliga invändningar brukar vara att evig betyder en tidsålder som inte är oändlig och att “alla” i verkligheten inte betyder “alla” utan bara “alla av en viss grupp”.

  Den som accepterar Guds ord som det är givet kan dock förstå att fastän Gud vill att alla skall bli frälsta, och har givit en medlare som väg till frälsning, så kommer dock somliga att gå evigt förlorade i total skilsmässa från Gud.

  För mej personligen (alltså ingen lära eller något jag vill påtvinga andra) blir den enda rimliga slutsatsen att de som har sin destination i den så kallade andra döden själva väljer att inte bli frälsta. Det kan vara svårt att förstå hur detta skulle kunna ske. Vi har inte fått uppenbarelse om det.

  Den uppenbarelse vi har fått talar om att vi skall vara vittnen för dem vi kan vara vittnen för. Resten får vi överlåta åt Herren.

  Det vi absolut inte får göra är att hitta på alternativa frälsningsplaner.

  Jesus Kristus är den som frälser och den som dömer. Frälsning finns bara i och genom Honom. Det finns ingen annan väg.

  Hur han sedan kommer att verkställa detta måste vi (imperativ) överlåta i förtroende åt Honom. Vår kallelse är att vara Honom trogna.

  /Kjell

      (Reply)

 23. Kjell,
  Om Gud vill, att alla människor skall komma till insikt om sanningen, varför lät han då “den falske profeten” Muhammed på 600-talet grunda islam?
  Svaret ges i 2Tess.2:10
  Till straff!
  Guds tålamod räckte således i knappt 600 år. Om frälsning inte ges åt muslimen, var blev det då av Guds förhoppning, om att alla människor skall bli frälsta? Nej, muslim föds man till under domens dag. Det föds även fria själar ibland kristenheten där frälsning fortfarande erbjudes. Att bli frälst innebär, att man efter sin död kommer till Guds Rike och får stanna där tills Guds Rike upprättas på jorden.

      (Reply)

 24. Kjell,
  Jag förmodar att du har samma förhoppning som vår Herre, att alla människor skall bli frälsta.
  När det nu, för att räknas rättfärdig inför Gud, krävs att man bekänner Jesus som Kristus och Guds Son, då har ju Gud avhänt sig möjligheten, att få sin förhoppning uppfylld vad gäller muslimer. Den ängel som inspirerat Muhammed till Koranen har ju låtit förvanska sanningen, sådan som Bibeln har förkunnat den. Om islam nu är det straff dessa människor måste uppbära, för att “de inte gav kärleken till sanningen rum”, och de blir svårt bedragna, så må det vara så.
  Ja men, säger du kanske då, att muslimer kan ju också ta reda på sanningen ur Bibeln. Du, de hävdar sin vana trogen, att de kristna har förvanskat den. Sanningen finner man endast i Koranen enligt dem.
  Du vet säkert, att det är förenat med dödsstraff att överge islam i vissa länder bl.a. Saudi-Arabien. Så var det med Herrens förhoppning, att alla människor skulle bli frälsta.
  Med detta i åtanke, önskar jag trots allt, att Gud slutligen förbarmar sig över de flesta människor, som överlever hans ankomst till jorden. Rom.11:32 2Tess.1:7-10

      (Reply)

 25. Peter Hall du började med följande uttalande:

  Jag förmodar att du har samma förhoppning som vår Herre, att alla människor skall bli frälsta.
  När det nu, för att räknas rättfärdig inför Gud, krävs att man bekänner Jesus som Kristus och Guds Son, då har ju Gud avhänt sig möjligheten

  Sådant kallas “premis” och resten av resonemanget bygger på denna premis.

  Din premis består av två antaganden:

  1. Gud har en “förhoppning” att alla skall bli frälsta.
  2. Eftersom bara en väg finns har Gud “avhänt” sig möjligheten.

  Mycket egendomligt formulerade antaganden.

  Gud erbjuder frälsning till alla som vill ta emot den. Och Gud har tydligt deklarerat vad det innebär att ta emot erbjudandet.

  Jesu uttalande (och flera andra texter) visar ju tydligt att Gud inte har falska “förhoppningar”.

  Matt. 7:13-14  Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. 

  Och eftersom din premis inte stämmer så stämmer inte heller din slutledning.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Peter Hall,

  Jag vill tillägga att hela diskussionen om himmel och helvete är svårt infekterad.

  Visa mej, den som kan, ett enda bibelord som säger att vi kan och får bedöma vem som blir frälst. Det finns inte några sådana texter!

  Det finns heller inga texter som beskriver himmelen bokstavligt. Det är bildspråk och symbolik. Troligen för att vi inte har ord för verkligheten och således inte kan förstå den.

  Samma gäller beskrivningarna av dödsriket, helvetet och den brinnande sjön. Bildspråk som vi bör akta oss för att extrapolera till saker och situationer vi kan fatta med våra begränsade möjligheter.

  Men vi vet säkert, bokstavligen och faktiskt, att det finns två destinationer. En av dessa utmålas i positiva och njutbara former. Den andra destinationen utmålas i otäcka och fruktansvärda former.

  Längre än så behöver vi inte gå. Ja, jag skulle faktiskt vilja påstå att vi inte ens får gå längre än så.

  Vårt uppdrag är att presentera Guds erbjudande om frälsning till alla som inte har hört det.

  Vårt uppdrag är att vara vittnen genom det vi säger och gör.

  Vårt uppdrag är att ta hand om och vägleda alla som väljer att tro på Herren och vara honom trogna.

  Vi har inget mandat att presentera våra fantasier, tillägg till Skriften, om hur Gud kommer att handla med andra människor.

  /Kjell

      (Reply)

 27. Peter Wallgren skrev: “Gud söker alltså även i dödsriket människor.”

  Bok, Kapitel, Vers?

  Så kallade “nära-döden-upplevelser” är väl knappast en terräng som bibeltrogna kan bevandra.

  Huruvida det finns äkta sådana vet jag inte, men de blir då som att leta efter en nål i en höstack. Det finns massor av fake och lögn som säljs som “nära-döden-upplevelser”.

  Majoriteten av dessa framför budskapet att det kvittar hur man har levt och vilken religion man har följt. Den “gud” man möter är idel kärlek och allt blir bra till sist.

  Det är definitivt inte det budskap som Gud har gett oss i sitt ord.

  Svara gärna på argumenten i denna kommentar.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Boken Tidens Fullbordan ges ut av samma förlag som ger ut Rick Joyners böcker. Hur nykter är man då egentligen?

      (Reply)

 29. Uno,

  Länken funkade inte för mej, men man kan söka längre ner på sidan efter:

  Kommer alla till sist att bli frälsta?

  Tack Uno för länken till en bra artikel.

  /Kjell

      (Reply)

 30. Kjell,

  Boken “Tidens fullbordan” är på 414 sidor och grundar sig på flera års studier i grundtexterna och även på hur de allra tidigaste apostoliska fäderna uppfattade helvetet och de “eviga”straffen. Helvetet förnekas definitivt inte i boken. Dock visar vi på att termen som sådan har hedniskt ursprung och inte förekommer i Bibeln. Men tillståndet förnekas inte. Ingående behandlas Guds domar och olika termer som översätts med straff. Boken bygger alltigenom på Skriften och inte på den “halmgubbe” som du nämner. Läs gärna boken i sin helhet innan du drar förhastade slutsatser! GVD!

      (Reply)

 31. Madeleine,

  Jag hade skrivit ett ganska långt svar till dej men väljer att inte publicera det.

  I stället vill jag ställa två frågor till dej.

  1. Nämn minst en, gärna tre likheter mellan eran lära och det som Rob Bell förkunnar i sin bok “Love wins”?

  2. Nämn minst en, gärna tre skillnader mellan eran lära och det som Rob Bell förkunnar i sin bok “Love wins”?

  Jag kommer att skriva en kommentar om Rob Bell här nedan.

  /Kjell

  PS. Jag vet att det är välment, men skriv aldrig “GVD” till personer som talar holländska. På holländska är det en grov förbannelse.

      (Reply)

 32. Här kommer 4 citat av Rob Bell. Jag citerar ordagrannt och ger sedan en fri översättning till svenska.

  Citaten är tagna från WikiPedias sida om Rob Bell. På den sidan finns referenser och även beskrivningar av situationerna där Rob sade det han sade. Jag hänvisar till den sida för den informationen.

  Här tar jag bara med citaten, rakt av för att inte göra det alltför långt. Det finns mycket mer man skulle kunna citera för att avslöja Rob Bells totala förakt för Guds ord.

  1a. “Some people are gay, and you’re our brothers and you’re our sisters, and we love you. We love you… [Gay people] are passionate disciples of Jesus just like I’m trying to be, so let’s all get together and try to do something about the truly big problems in our world.”
  1b. “I am for marriage. I am for fidelity. I am for love, whether it’s a man and a woman, a woman and a woman, a man and a man…And I think the ship has sailed. This is the world we are living in and we need to affirm people wherever they are.”

  1a. Det finns människor som är homosexuella, och ni är våra bröder och ni är våra systrar, och vi älskare er. Vi älskar er… (Homosexuella) är tillgivna Jesu lärjungar precis som jag försöker vara, så låt oss alla samlas och försöka göra något åt de verkligt stora problemen i vår värld.
  1b. Jag förespråkar äktenskapet. Jag förespråkar trohet. Jag förespråkar kärlek, oavset om det handlar om en man och en kvinna, en kvinna och en kvinna, en man och en man… Och jag tror att tåget redan har gått. Det är denna värld vi lever i och vi måste bejaka människor oavsett deras situation.

  1 Kor. 6:9-11 Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande. 

  1 Tim. 1:8-11 Men vi vet att lagen är god, om man använder den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. Lagen är till för dem som misshandlar sin far och mor, för mördare, för dem som lever i otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och allt annat som går emot den sunda läran, enligt evangeliet om den salige Gudens härlighet som har anförtrotts mig. 

  2. “This is not just the same old message with new methods. We’re rediscovering Christianity as an Eastern religion, as a way of life. Legal metaphors for faith don’t deliver a way of life. We grew up in churches where people knew the nine verses why we don’t speak in tongues, but had never experienced the overwhelming presence of God.”

  2. Det här är inte bara samma gamla budskap med nya metoder. Vi återupptäcker Kristendomen som en Österländsk religion, som en livsstil. Juridiska formuleringar av tron leder inte till en livsstil. Vi växte upp i kyrkor där människorna kunde citera de nio verserna som talar om varför vi inte talar i tungor, men vi hade aldrig erfarit Guds överväldigande närhet.

  Lägg märke till den lilla anvisningen om “juridiska formuleringar” – Detta är i klartext förkastande av Guds “lag” och förespråkande av laglöshet, vilket kan sägas vara Rob Bells kännetecken.

  Det finns en gemensam nämnare för Österns religioner, det är Hinduismen. Hinduismen har gjort sitt inträde i Västerlandet det senaste halvseklet. Vi känner den som New Age vilket bara är en anpassning av hinduismen så att den kan förtäras av västerlänningar.

  Rob Bell, Oprah Winfrey och många andra New Age gurus använder sig ofta av ordet “spiritualitet”. Lägg märke till att så gott som alla som använder ordet “spiritualitet” är villolärare. Jag vet att det inte funkar på svenska, så jag tar det på engelska.

  We are not called to “spirituality” but we are called to “sanctity”.

  Hinduismen är laddad till bristningsgränsen med “spiritualitet”, men vi är kallade till “renhet = sanity” vilken är roten till ordet “helgande = sanctity”. En renhet i sundhet. Motsatsen är synd vilken har roten “insanity”.

  All synd är i grund och botten en form av det vi på svenska kallar mentalsjukdom.

  I hindusimen är “Mother Kali” och “Lord Shiva” de viktigaste gudarna. Lord Shiva har ofta ormar som ornament. Kolla bilden. Lägg märke till att alla villolärare även talar om “Moder Jord”. Och kom ihåg att både jorden och satan är skapade.

  Lägg även märke till hur “Lord Shiva” håller högerhanden. Hinduismen och alla dess dotter-religioner är mer eller mindre explicit satanism!

  3. “I affirm the truth anywhere in any religious system, in any worldview. If it’s true, it belongs to God.”

  3. Jag skriver under på sanning var som helst i vilken som helst religion, i vilken som helst livsåskådning. Det som är sant, tillhör Gud.

  Denna är ju mycket lurig. Först och främst uppstår då frågan hur man skall kunna känna igen sanning. Blir det ett demokratiskt val? Bestämmer majoriteten? Finns det en maktsperson som beslutar för oss? Handlar det om egen smak?

  Lurigheten blir inte mindre av att Rob Bell klart och tydligt förkastar delar av Guds ord, alltså klassar dessa som osanningar.

  Joh. 14:6 Jesus sade till honom: “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig

  2 Petr. 2:1-4 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande irrläror. De ska förneka den Herre som har friköpt dem och dra plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras lössläppthet, och för deras skull kommer sanningens väg att bli hånad. I sin girighet kommer de att utnyttja er med hjälp av falska argument. Men domen över dem är verksam sedan länge, och deras undergång sover inte. Gud skonade ju inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor för att hållas i förvar fram till domen. 

  Rob Bell som har den buddistiske new-age-filosofen Ken Wilbur som lärare, har sagt (fritt citerat):

  Lägg en hand på magen och en på bröstet. Bli stilla och bara andas. Och allt medan du andas djupt, bjuder du in universums gud in i din andedräkt. Din andedräkt är gud.

  Rob Bell står för mysticismen. Han propagerar meditation, mantror, kontemplativ bön och mycket annat som handlar om att tömma sitt inre på allt så att man kan uppleva gud inom sig.

  Jämför detta med Jesus svar (Matt. 6) när lärjungarna bad honom att lära dem bedja. Jesus kom med en konkret bön bestående av ord riktade till Gud Fadern. Och han varnade för mantror: “Men i edra böner skolen I icke hopa tomma ord såsom hedningarna, vilka mena att de skola bliva bönhörda för sina många ords skull.

  /Kjell

  PS. Läs även: Hur skall det sluta? (Gärna även Berndts kommentar.)

      (Reply)

 33. Kjell,

  Tack Kjell för din visdom!!! Så lätt att fara vilse bland alla dessa böcker. Ska lämna tillbaka mina böcker ifrån Wallgren. Så många villoläror idag. Själv blev jag frälst ifrån new age för ett år sedan. Sedan hamna jag i trosrörelsen. Nu är jag så trött på att bli lurad. Ska hålla mig till biblen. Sen Sven Reichmann tror var en sann Gudsman och förkunnare. Pratade även med Elvor igår och hon rekommenderade inte hellre deras böcker. Inte för att smutskasta någon, jag bara hoppas att alla lär sig den sunda och sanna läran.

      (Reply)

 34. Johanna,

  Hej Johanna,

  Vad glädjande att få läsa ditt vittnesbörd här.

  Du skriver “Nu är jag så trött på att bli lurad. Ska hålla mig till biblen.”

  Inget smakar så bra som att få höra om det vägvalet.

  (Jag blev även lite nyfiken på vilken ingången var till din new age erfarenhet. Självklart svarar du bara om det känns rätt för dig. Tack ändå för det du vittnar om).

  Mvh
  Ulrika

      (Reply)

 35. Det har ju varit populärt några decennia med historier som publiceras av människor som har dött och sedan kommit tillbaka. Människor som säger sig har varit i Himmelen och/eller helvetet.

  Det finns all anledning att inte tillgodogöra sig sådana historier. Dagen skriver om en sådan bok som har avslöjats som falsk.

  Alex Malarkey – pojken som ”besökte himlen” stämmer bokförlag

  ”The Boy Who Came Back from Heaven” handlar om hur den då sexårige Alex Malarkey efter en bilolycka hamnade i koma och fick se himlen och att det finns ett helvete.

  Alex överlevde och resultatet blev en bok om sina nära-döden-upplevelser som såldes i miljonupplagor runt om i världen.

  Men 2015 avslöjade Alex Malarkey att boken var ett påhitt av hans pappa för att få uppmärksamhet och tjäna pengar.

  För dem som förstår engelska rekommenderar jag Justin Peters intressanta predikan om Heavenly tourism

  Justin Peters är kalvinist så det bör man hålla i minnet om man lyssnar till flera av hans predikningar. Han har dock på ett alldeles förträffligt sätt avslöjat himmelsturism och trosförkunnelse i sina predikningar.

  Pröva allt och behåll det goda.

  /Kjell

      (Reply)

 36. Världens barn brukade håna kristna och säga att vi lockas av en “pie in the sky”.

  Och de kristna brukade svara att det aldrig kommer att bli “himmel på jorden”.

  Nu har världen slutat vara intresserad och majoriteten av “troende” har slutat tro på himmel i Himmelen. I stället längtar man efter en himmel på jorden.

  Det finns ett talesätt som säger ungefär: “Beskriv din himmel så skall jag säga dej vem din gud är!”

  Muslimernas tro om himmel och paradis är hedonistisk tillfredställelse i all evighet. Mat, vin, kvinnor och allt man kan drömma om. (Hur deras himmel funkar för kvinnorna vet jag inte.)

  Vi kristna får nöja oss med symboliska bilder om sång och harpospel, gator av guld och gnistrande diamanter, kristallfloder och livsträd. Vi kan inte se vad Herren har i beredskap för oss. Men alldeles säkert är det något gott. Ett ställe där vi alla kan trivas, och inte kommer att sakna någonting.

  Nu vill jag koppla detta till den pågående helvetesdebatten, för det finns likheter.

  Världens barn brukade säga att de inte vill ha något att göra med den hemske guden som inte kunde förlåta någon innan han hade misshandlat sin egen son till döds.

  Nu finns det dem som kallar sig kristna som hänger på i den retoriken. Sorgligt att läsa fliken Himmel och Helvete hos Berndt. Han uppdaterade den, den 17 juli 2018 och citerar från boken “Tidens fullbordan”. Jag skall återge citatet här:

  Liknelsen om en psykopatisk vän

  ”Tänk dig att du känner en människa som kräver att du ska älska honom. Han kräver att du ska tro på allt han säger. Han jobbar dessutom på krematoriet där den brinnande ugnen finns inom räckhåll. Om du inte lyder honom hotar han med att lägga dig i en brinnande ugn – levande! Hur lätt tror du det blir att älska denne ”vän”? Är Gud en psykopat som tvingar oss att lyda honom, för annars hamnar vi i helvetet? Hitlers förintelseläger bleknar ju i jämförelse, eftersom offrens dödsångest bara varade några minuter. Skulle han ha tappat kontrollen helt? En sådan gud vill djävulen gärna måla upp, och han ger därför syner och visioner som styrker denna uppfattning.

  Gatuevangelisten

  En predikant gav sig ut på gatorna för att predika evangelium. En av hans åhörare sade:

  – Kan jag ställa ett par frågor till dig.

  – Visst svarade predikanten.

  – Du har berättat för oss att Gud älskar oss innerligt.

  – Ja.

  – Och att han sände sin Son för att frälsa oss och att jag kan bli frälst i denna stund om jag vill.

  – Det stämmer.

  – Men om jag går iväg utan att på studs acceptera detta erbjudande och dör i en olycka på väg hem, så kommer jag till helvetet i evighet.

  – Ja, det stämmer, sade predikanten.

  – Om det förhåller sig på det viset, så vill jag inte ha någonting att göra med någon vars kärlek till mig förändras så drastiskt på bara fem minuter.

  Genom att ställa upp extrema påståenden och göra en fiktiv historia, kan man vinkla vad som helst hur som helst.

  Vi vet varken precis hur himmelen ser ut eller hur helvetet ser ut. Men vi vet att man kan gå förlorad. Och om vi får tro på Herren själv så måste vi erkänna att “alltför många” går förlorade. “Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den.”

  Vi är inte kallade till att vare sig lägga till något eller dra något ifrån Guds ord.

  Att det finns och har funnits svavelpredikanter i tilläggar-diket legitimerar inte förkunnarna i dra-i-från-diket.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *