Slugt och fiffigt!

Eller hur man kan påstå nästan vad som helst med väl selekterade fakta.

Den välkände apologeten Mikael Karlendal som avföll från protestantismen och via ett kalvinistiskt bananskal halkade in i katolicismen har skrivit en mycket slug artikel med fiffiga slutsatser kamouflerade som argument.

Artikeln heter Finns det utombibliska läror som både protestanter och katoliker tror på?You need flash.

Berndt Isaksson rekommenderar och prisar Mikael Karlendals artikel.
Snart ser man inte skillnaden mellan dem.


Jag tänker inte konkret ta upp de exempel Mikael Karlendal nämner, för där klämmer, primärt, inte skon. Givetvis talar han om den överenskomna kanon, om sola scriptura och om trosbekännelsen.

En liten parentes!


Har protestanter och katoliker samma kanon? Nja, inte riktigt för katolikerna inkluderar apokryfer i Bibeln. Det gör de för att kunna stödja dogmer som inte erkänns av protestater.

Med apokryfa stöder katoliker läran att man kan, får och bör be till (teoretiskt inte tillbe men vädja till) döda kristna som skötte sig så bra i livet att en påve helgonförklarade dem. Givetvis med “Himmelens Drottning”, Maria, som de främsta av dessa.

Även dogmerna om “Maria den eviga jungfrun” stöder sig på apokryfa. I detta fall “The Infancy Gospel of James” på svenska “Jakobs protoevangelium”.

Något cyniskt eftersom Jakob var Jesu ‘halvbror’ samma mor men Josef som far. Men genom detta “evangelium” antyder man att han var en äldre kusin eller något sådant och inte “halv-lillebror”.

Matt. 1:22-25 Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder: Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus. 

Katoliker brukar genmäla att det inte står att han “rörde henne” efter att Jesus var född. Dessutom brukar de påstå att Josef var en gammal man.


Nog om detta och till saken. Det handlar om hur man kan använda fakta för att påverka människors tänkande.

Mikael argumenterar att: Protestanter anklagar katoliker för att tro på utombibliska texter (källor) men tror själva på samma texter som dessutom har producerats av katoliker.

Han poängterar att trosbekännelsen och dogmerna om treenigheten är tolkningar av bibeltexter, och som sådana “utombibliska”. Inte i den meningen att de strider mot Guds ord utan i den meningen att det inte finns direkta citat man kan använda för att summera samma tolkning.

Den underliggande motiveringen är att: Om protestanter håller med katoliker om utombibliska (tradition) texter i vissa fall, varför opponerar de sig då i andra fall? Dessa tillägg har ju producerats av män som har fått sitt ämbete genom så kallad Apostolisk succession. Pronto!

Men, det är ju precis här som äkta protestanter protesterar.

Protestanter säger “Bibeln allena” (fastän de som praktiserar detta är få). Sola Scriptura betyder ungefär samma sak som ordet “kanon”. De texter som valdes i praktiken och sedan fastslogs som genuina kallas för “kanon”. Kanon kan översättas till svenska med ordet “måttstock”.

I 1 Tess. 5:21 står det: men pröva allt, och behåll det som är gott.

I grundtexten står det: παντα δοκιμαζετε το καλον κατεχετε

Ordet “δοκιμαζετε” kommer av “δοκιμάζω” – dokimazo, och betyder evaluera och validera, och är även besläktat med ordet dokumentera.

Skillnaden mellan en renlärig katolik och en renlärig protestant är den att:

 • Katoliken måste acceptera och anamma läroämbetets tolkningar och uttalanden som “gudaord” för att bli frälst.
 • Protestanten säger “sola scriptura” och följer sedan uppmaningen i 1 Tess. 5:21. Håller tolkningen mot måttståcken “kanon” så anammar han det som stämmer. Annars icke!

För den renlärige protestanten kvittar det om Pelle Johansson, Stefan Karlsson, Ulf Ekman, Lewi Pethrus eller en Biskop i Apostolisk succession har sagt något. Om Pelle Johansson sade något som höll och var värt att dokumentera så har det lika mycket auktoritet som biskopsmötets proklamationer.

Allt prat om “Läroämbetet” och “Apostolisk succession” är den katolska varianten på den protestantiska villoläran om “Rör inte Herrens Smorde!”.

Sorgligt nog har både Mikael Karlendal och SÅ Gerdvall till stor del rätt när de säger:

Mikael Karlendal (min sammanfattning): Protestanter är ute på hal is eftersom de väljer och vrakar i katolska, utombibliska läror. Efter egen smak grundar de sin tro på både Bibeln och Traditionen.

SÅ Gerdvall (direkt citat): “Protestanter är till största delen inget annat än protesterande katoliker. Därför tror de på läror som den Athanasiska trosbekännelsens formulering av treenighetsläran. Citat: ”Den kan inte bliva salig som inte tänker så om de tre personerna i Gudomen”. I katolsk tro handlar det om att tänka rätt.”

Två varningar

Mikael Karlendal missionerar för RKK och vill gärna övertyga dej att du egentligen är katolik. Kanske bara halv-katolik men då är du inkonsekvent och bör ta steget ut.

Tyvärr är det nog så att icke pånyttfödda, icke omvända, kulturkristna, namnkristna är som mynt som står på sin kant och kan falla åt vilket håll som helst.

SÅ Gerdvall missionerar för MFS och vill gärna övertyga dej att Jesus inte är Gud.

Detta förnekande har MFS gemensamt med Jehovas Vittnen, Islam, Judar som inte bekänner Yeshua som HaMashiach och alla andra varianter på Unitarismen.

Vad blir då summan av detta?

De Romersk Katolska Läroämbetet har producerat dogmer som totalt strider mot Guds ord (kanon). Det faktum att de även har producerat texter som till viss del håller “prövning mot Guds ord (kanon)” legitimerar på inget sätt de falska lärorna.

Känn dej inte skyldig om du skulle tycka att någon an deras läror håller måttet.

Det är var och ens personliga anvar att pröva och bara anamma det som håller.

Ingen blir frälst av att anamma andras läror, formuleringar och övertygelser.

Gissa om den meningen skorrar i katolska öron!

Den skorrar mer än vad deras villoläror om spiritism och Maria skorrar i dina öron.

För jag hoppas verkligen att dessa villor skorrar i dina öron och gör ont i ditt hjärta.

Lukas 10:21 I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: “Jag prisar dig Far, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja, Far, så var din goda vilja. 

Gud har dolt sanningar för de sluga och fiffiga som kan missbruka det för egen makt, men uppenbarat det för harmlösa barn. Jesus jublade när han sade detta!

/Kjell

Visits: 43

18 thoughts on “Slugt och fiffigt!”

 1. Tack Kjell!
  Mycket bra skrivet och jag vill bara säga att jag håller helt med dig! Det var mycket lärorikt och intressant!! Hur kan man gå över till dessa villor som finns i Katolicismen är för mig obegripligt?! (Och även andra villor som cirkulerar i världen). Dessa läror skrollar verkligen i mina öron och gör ont i mitt hjärta!
  Om man är frälst och pånyttfödd så måste man väl ha gått tillbaka i köttet och drabbats av blindhet för att vilja gå över till en, flera villoläror som den Katolska kyrkan förkunnar och en “Påve helige fader” Jesus säger: Ni skall inte kalla någon för fader här på jorden. Ty EN är er Fader Han som är i himmelen.
  I Bibeln, “frälst alltid frälst” står inte vi måste kämpa för vår tro och frälsning som vi fått ja t.o.m. gå i döden för vår Herre Jesus Kristus och det gäller ända till slutet. Endast då kan vi behålla frälsningen.
  I 2-a Kor kap.11 v.14-15 står det att det är inget att förvåna sig över att Satan själv gör sig till en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att hans tjänare uppträder som tjänare åt orättfärdigheten. Men de kommer att få det slut de förtjänar.
  Och i Gal 1 v 9 om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni tagit emot, skall han vara under förbannelse.
  Allvarliga ord!
  “Högmod hatar nådens evangelium” varför kan vi ju förstå!
  Det du förmedlade i Lukas 10 Och den sista meningen! Bra, JA så är det!!

  Med vänlig hälsning Britt!

      (Reply)

 2. Britt skrev: “Hur kan man gå över till dessa villor som finns i Katolicismen är för mig obegripligt?!”

  Ja, det är svårt att förstå. Men både Ulf Ekman och Mikael Karlendal har sagt att det var en lång process.

  I Ulfs fall kan man ju tveka på att han talade sanning. Han ljög ju om så mycket hela tiden och skodde sig på församlingen. Andlig och medmänsklig oärlighet kan läggas honom till last.

  Mikael har däremot så vitt jag kan förstå aldrig missbrukat sin tjänst till egen vinning. I stället har han tagit konsekvenserna av sin förändrade tro och lämnat sina tjänster.

  Mikael har berättat att den ena dogmen efter den andra föll och byttes ut i hans sinne. En slags domino-effekt.

  Hur mycket av teologiska tvivel han hade med i baggaget från början, och hur mycket som uppstod när han tjänade som pingstpastor vet nog bara Herren.

  Jag kan dock mycket väl förstå att det medför både extra påfrestningar och extra frestelser att vara pastor i vilket samfund som helst om man är en aktiv sökare.

  Det enda jag vill påpeka med min artikel är att Mikaels slutledningar inte stämmer. Det finns många läror i katolicismen som inte rimmar med Guds ord och därför måste förkastas.

  Man kan mycket väl vara ense med vem som helst på en punkt samtidigt som man är oense om mycket annat.

  I de fall han nämner, till exempel med trosbekännelsen, är det till och med så att man kan vara delvis ense med dess exakta lydelse och betydelse.

  Ingen blir frälst av att anamma andras läror, formuleringar och övertygelser.

  Därför är formuleringen ingen “trollformel” genom vilken man blir frälst.

  Är den inte till nytta kan man lugnt lägga den åt sidan. Tycker någon att den är till nytta behöver man inte protestera mot det.

  Tolkningar och sammanfattningar av andra kan vara bra, men det är “mjölk”. Bara Bibeln är fast föda.

  1 Kor. 3:1-3 Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan bara som till köttsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka. Fast föda fick ni inte, för den tålde ni inte än. Och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är köttsliga. För när det finns avund och strid bland er, är ni då inte köttsliga och lever som alla andra? 

  Hebr. 5:11-14 Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara, eftersom ni har blivit så dåliga på att lyssna. Ni borde ha blivit lärare för länge sedan, men nu behöver ni någon som lär er de första grunderna i Guds ord igen. Ni behöver mjölk, inte fast föda! Den som lever av mjölk är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet, för han är fortfarande ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. 

  Lägg speciellt märke till den fetstilade texten.

  Det står inte att vi för länge sedan borde ha anammat läroämbetets dogmer. Det står faktiskt att vi skall växa upp andligen så att vi blir skickade att undervisa andra.

  /Kjell

  Jag kan visserligen inte

      (Reply)

 3. Bra Kjell att du varnar, för MK särskilt! Han har en riktig övertygelse och pressar den på andra. Kan vara svårt att inte kantra bara av hans smått hotfulla tonfall och efterhängsenhet. Jag har några vänner på FB (är inte med längre i diskussioner) som har MK och en kille som hade Ave Maris Stella bloggen förut. MK och han de kan dyka upp direkt i diskussioner med protestanter och de försöker mala ner allt motstånd. Den andra killen utpekar dig som en heretiker och “smutshund” ungefär och sen när man viker en cm tror han att man ger upp och vill “konvertera till läroämbetet.” Vi kommer nog att få konfrontera dessa och fler riktiga katoliker framöver och de kommer att kunna peka ut oss som samhällsförbrytare i åsikter, PK brottslingar och “fundamentalister.” Då kan man glädja sig i att Herren är med och kan mota bort dem med sin makt. Så ska alla frukta och ära Gud, som han själv säger! Vi är små, får, men han är Herden och känner våra vägar.
  Jag tycker synd om en kristen som faller av vägen och inte kan ta sig tillbaka. Dels för att han inte kan och inte längre vill. Fariseeismen blir njutbart istället, att ta hämnd på de omvända, ett utbyte mot riktig tro.

  GB!

  Janne114

      (Reply)

 4. JanneO,

  I sammanhanget bör även varnas för Berndt Isaksson som prisar varenda artikel av Karlendal och varenda podcast av Ulf Ekman.

  Berndt presenterar tills vidare den ekumeniska sidan av katolicismen och bjuder på blandad kompott. Just nu rekommenderar han en bok som lutar åt “allförsoning”.

  Och om frälsningsplanen är allförsoning så kvittar det ju vilken trosriktning eller religion man bekänner, bara man är “ärlig”.

  Vi måste komma ihåg att RKK bara blir en del av den stora ekumeniska sammanslagningen som kan kallas “Emergent Church” eller ibland “Emerging Church”, alltså den “kyrka” som uppenbarar sig. Underförstått i änden på ändens tid.

  Läs gärna detta om Emergent Church.

  /Kjell

      (Reply)

 5. BI…Ja, eller hur! Flera år av överhettade samtal på hans hörna. Och sen slog han ihop och blev rak i ekumeniska partilinjen…Rätt så otroligt faktiskt. Dessa pastorer verkar tro att Gud går att “kohandla” med. Fattar inte hur man kan komma dit faktiskt, om man är troende och läser GT och NT. Salomo drogs iväg men omvände sig till sist vad jag förstår…

      (Reply)

 6. JanneO,

  Så länge du vet att jag är en person som inte kan läsa andras tankar är det okay.

  Som vanligt mycket att gissa i dina kommentarer.

  Liknar för mej poem eller allegori och ingen av båda klarar jag något vidare.

  Förlåt en korktorr gammal gubbe som även läser Bibeln som fakta-information.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Berndt Isaksson hade en samtalshörna där det var vilda diskussioner under några år. Sen ändrade han riktning och tog in ekumeniska artiklar och började försvara “mellanmjölk” läromässigt. Man kan tex döpa sig som barn och som vuxen, gå i eukaristi och nattvarden symboliskt, man kan ta till sig det goda i alla kyrkor som lär mot och med varandra. Tom Romersk katolska kyrkan blev för honom kristen. Han försvarar sig mot sådana som inte köper dagens kristenhet och förvirringen i kyrkor som tappar besökare och sen slår ihop sig och heter equmeniakyrkan. Kung Salomo föll av vägen, dvs hålla sig till Gamla Förbundet och de tio budorden för han hade många fruar som dyrkade kanoniska gudar och gudinnor men omvände sig och har skrivit flera böcker som är Guds ord. Hoppas att Bernt fattar att vägen till Herren är smal och inte går över stock och sten, dvs oklarhet och förvirring om vad Guds lär oss i Bibeln. En liten överraskning var det för mig att han inte förklarade att han inte är någon bibeltroende fundamentalist utan tar till sig kristen snabbmat, som liberalism, katolicism och bred ekumenik. Detta uppfattar jag som stridande mot Gud och Bibelns ord. OK! Var det otydligt nu också? Det var bara ur vänster hjärnhalva denna gång. Lovar dig det! haha!

      (Reply)

 8. JanneO,

  Berndt gör mycket reklam just nu för en bok som heter “Tidens Fullbordan”.

  Boken är skriven av ett äldre par och de utmanar med frågan: “Vill du veta om Gud kommer att lyckas med sin plan att själv bli allt i alla?

  Huvudpoängen tycks vara att bevisa att man kan bli frälst efter döden.

  På sidan där boken kan beställas läser jag: “Vi jämför också Bibeln med det omfattande materialet nära-döden-upplevelser och de tidigaste kyrkofädernas uppfattningar.

  Och i ett citat på Bendts sida läser jag: “Att därefter bestämt uttala att frälsning efter döden är villfarelse är hyckleri! Det är samma innebörd, bara olika uttryckssätt. Det står faktiskt ingenstans i Skriften att man inte kan vända om efter döden.

  Glöm inte att RKK har snickrat ihop en omfattande lära om “skärselden” vilken ju handlar om det som sker efter döden.

  1. Ett argument att “det står ingenting i Skriften att inte” är ett så kallat “argumentum ex silentio”. Alltså att man försöker bevisa något på grund av att det inte finns något som mottalar påståendet. Denna typ av argumentation är i bästa fall mycket svag och vanligtvis avsedd all missleda. I detta fallet har man lagt in ett “inte” vilket gör det till missledning. Det står nämligen ingenstans i Skriften att man kan vända om efter döden!
  2. Det finns massor av himmel- och helvetes-turister nu för tiden. Det finns massor av hopdiktade “nära döden upplevelser”. Det är ett New Age älsklingstema. Att tolka Guds ord med sådant som nyckel kan inte annat än leda vilse.
  3. Vi vet inte vad som sker i dödsprocessen. Vi vet inte på vilket sätt Herren verkar där. Men vår sorg över nära och kära som vände Gud ryggen får inte leda till att vi fantiserar ihop läror som är utombibliska. Det är att lägga till i Skriften!

  Om det inte skräller av varningsklockor i ditt hjärta vill jag råda dej att verkligen läsa vad Skriften säger om omvändelse och frälsning.

  /Kjell

  PS. Det står ingenstans i Skriften att man inte kan bli frälst genom att ta en silverkula i munnen och gå naken, tre varv motsols, runt en gammal ek vid fullmåne.

  (Lägg märke till det fetstilade ordet “inte”. Gå inte på sådana argument!)

      (Reply)

 9. JanneO,

  Visst vet jag att du inte tror så.

  Kommentaren är avsedd som info till bloggens läsare.

  Berndt kollar nog in nu pch då.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Kjell!

  När döden till fullo inträffat är det nog rätt så slut, men frågan är varför Jesus gick ner till dödsriket och predikade när han dött?

  1Pe 3:19  I anden gick han gick han ock åstad och predikade för de andar som höllos i fängelse, 
  1Pe 3:20  för sådana som fordom voro ohörsamma, när Guds långmodighet gav dem anstånd i Noas tid, då när en ark byggdes, i vilken några få – allenast åtta personer – blevo frälsta genom vatten. 

  Bb

      (Reply)

 11. Björn bloggaren,

  Nu står det ju inte ordagrannt något om dödsriket i den text du citerar, men det är kanske inte så viktigt i sammanhanget.

  Givetvis är det så att Gud har makten över det tillstånd vi befinner oss i efter den kroppsliga döden. Annars skulle det ju inte kunna bli någon uppståndelse.

  Joh. 5:28-29 Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom. 

  Jämför med texten i Upp. 20:11-15

  Men nu gäller ju diskussionen inte om Gud kan kommunicera med kroppsligen döda. Diskussionen gäller om det finns vägar till frälsning efter den kroppsliga döden.

  Jag har inget emot om det finns det. Och man kan mycket riktigt undra över hur Gud handlar med t.ex. barn man har bett för i ett halvt sekel.

  Men, och det är ett stort MEN! Gud har inte uppenbarat något om detta för oss och då blir det att lägga till, till Guds ord, att göra teologi av det.

  Däremot har jag nog vissa svårigheter att acceptera tanken att Nero, Stalin, Hitler, Amin, Jong-Un och grabbarna, eller dem som driver människohandel, skulle kunna bli frälsta efter döden.

  En del allförsonings-förkunnare menar till och med att djävulen kommer att bli frälst.

  /Kjell

  PS. Kolla även: http://unajuaje.niwega.net/2017/06/24/sluta-tjafsa-om-helvetet/

      (Reply)

 12. Björn bloggaren skriver: ”När döden till fullo inträffat är det nog rätt så slut, men frågan är varför Jesus gick ner till dödsriket och predikade när han dött?”

  OM man tror att själen dör när kroppen dör DÅ blir frågan relevant.

  Ska vi vara exakta står det inte ”predikade”, och det är viktigt att förstå, även om det ibland används synonymt.

  1 Petr. 3: ”19 I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset, 20 för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. ” (SF 1998)
  1 Petr. 3: ”19 I Anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset, 20 för dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, åtta själar, frälsta genom vattnet.” (SF 2014)

  1 Petr. 3: ”19. I vilken han också gick bort och predikade för andarna i fängelset. 20. De hade en gång i tiden vägrat tro, när Gud tålmodigt väntade i Noas tid, då arken byggdes, där endast några få, åtta själar, blev frälsta genom vatten.” (Ref.bibeln 2003)
  1 Petr. 3: ”19. i vilken han också gick bort och proklamerade för andarna i fängelset, 20. de som en gång i tiden var olydiga, den gången när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, det vill säga åtta personer, frälsta genom vatten.” (Ref.bibeln 2016)

  1 Petr. 3:19 ”ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν,”

  ἐκήρυξεν: verb aorist indikativ aktiv 3:e person singular av κηρύσσω betyder egentligen ”proklamera”.

  Jag kallar inte vad Jesus gjorde i dödsriket, Hades, för ”predikan”.

  Jag uppskattar Folkbibelns översättning (SF 1998) ”utropade ett budskap”. Det grekiska verbet κηρυσσω betyder i sin grundbetydelse ”proklamera”. Att här översätta det med ”predika”, vilket många gjort, är fel. Dessa personer hade ingen möjlighet att förändra sin situation med avseende på frälsningen. Tyvärr har Folkbibelns nya översättning SF 2014 blivit en parafras på grundtexten, ”förkunnade sin seger”. ”Sin seger” finns inte i grundtexten. Även om innebörden blir korrekt får man inte lägga in sina egna tolkningar och förändra texten.

  Folkbibeln har också problem med översättning av 1 Petr.4:6: ”Ty avsikten med att evangeliet predikades också för dem som NU är döda, var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, men leva andligen, liksom Gud lever.” (SF 1998)

  Obs. det finns inget NU i grundtexten. Bibeln varnar för att lägga till eller ta bort något från Guds ord. Här låter man sin egen teologi vara viktigare än vad texten säger.

  Ordet ευαγγελιζω kan översättas med ”predika”, men här är det bättre att översätta med grundbetydelsen ”att förmedla det glada budskapet”. Det glada budskapet var ju att Jesus hade dött för deras synder. Synderna, som tidigare var överskylda, var nu utplånade.

  De behövde endast vänta på Guds formella acceptans av Jesu försoningsoffer genom uppståndelsen.

  Det är ingen tillfällighet att den grekiska grundtexten använder olika ord (κηρυσσω resp. ευαγγελιζω) för de två platserna i dödsriket, Hades.

  Slutstationen blir ju helt väsensskild.

      (Reply)

 13. Tachbulah,

  Tack för hjälpen. Jag hade inte tid att behandla dessa fakta i mitt svar till Björn. Därför tog jag inte heller upp 1 Petr. 4:6

  Jag begränsade mitt svar till att behandla läror om frälsning efter den kroppsliga döden.

  Något märkligt är det att det finns mer intresse för helvetet än för himmelen i våra dagar.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Kjell,

  Jag äger boken “Faith Undone” av Roger Oakland vilken förklarar Emerging Church bra. Även Oakland ser kopplingen mellan Emerging Church och katolska kyrkan. Citat från boken:

  “Grounded in a centuries-old mystical approach, this movement [Emerging Church] is powerful, yet highly deceptive, and it draws its energy from practices and experiences that are foreign to traditional evangelical Christianity. The path that the emerging church is taking is leading right into the arms of Roman Catholicism and ultimately to an interfaith perspective that has prophetically profound ramifications.”

  Boken kan bra köpas här

  http://www.lighthousetrails.com/home/400-faith-undone.html?search_query=emerging+church&results=117

  /Frost

      (Reply)

 15. Umm ok. Man blir lite fundersam. Berndt citerar idag Rob Bell och jag tolkar det som att Isaksson håller med Rob Bell. Det lät annat 2011 då Berndt skrev om bla Bell:

  Citat

  Alla dessa förkunnare som jag här har namngett är definitivt att kategoriseras som villolärare, därom tvekar jag inte en sekund. De predikar ett annat evangelium!

  Slut citat

  http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_119.html

  Ni får själva analysera vändningen.

      (Reply)

 16. Andreas Frost,

  Ja, nog är det tydligt att Berndt endera bara vänder kappan efter vinden, eller har genomgått en stor förändring i sin “tro”. Han har även publicerat en “betraktelse” av Frank. Där de som tar Bibelns ord om himmel och helvete på allvar liknas vid insnöade dumbommar som tror att jorden är platt.

  Citatet av Rob Bell är dessutom en så kallad halmgubbe, och argumentationen är dualistisk och reduktionistisk. Typisk strategi för charlataner och populister.

  Rob Bell kombinerar extrema människo-läror om helvetet och ponerar att det bara finns en motsats, nämligen att alla blir frälsta till slut. Jag skall återge citatet här:

  “Är det så att av alla miljarder människor som någonsin har levat kommer endast ett utvalt fåtal att hamna i en bättre värld och resten plågas och bestraffas för alltid? Har Gud under tiotusentals år skapat miljontals människor som kommer tillbringa evigheten i yttersta lidande? Kan Gud göra detta, eller ens tillåta att det sker, och fortsätta göra anspråk på att vara en kärleksfull Gud? Bestraffar Gud människor i tusentals år med eviga plågor för saker de gjorde under den korta tid som deras liv varade?”

  Han börjar med en så kallad sluten fråga. På slutna frågor finns det bara två svarsalternativ, ett “ja” eller ett”nej”. Men faktum är att det inte finns några uppgifter i Bibeln om hur många procent av alla människor kommer att bli räddade.

  Sedan antyder han att Gud skulle ha skapat människor för helvetet. Visst, det finns kalvinister som tror så, men även detta är ju en villolära. Det vi får veta i Bibeln är att:

  Upp. 20:10 Och Djävulen som hade bedragit dem blev kastad i sjön av eld och svavel, där vilddjuret och den falske profeten var. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

  Lägg märke till att detta tycks ske efter att de som fick del av, och tog emot frälsningens evangelium är hemma hos Herren. Och stycket efter är mycket märkligt. Där finns det ett tydligt inslag av gärningslära. Läs det noggrannt! Jag tar det från reformationsbibeln för översättningarna gör ofta en soppa av dödsriket, helvetet och den brinnande sjön.

  Upp. 20:11-15 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns inte plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför Gud och böcker blev öppnade och en annan bok blev öppnad, som är livets bok. Och de döda blev dömda enligt det som var skrivet i böckerna, efter sina gärningar. Och havet gav igen de döda, som var i det, och döden och dödsriket gav igen de döda som var i dem, och de blev dömda var och en efter sina gärningar. Och döden och dödsriket blev kastade i den brinnande sjön. Detta är den andra döden. Och den som inte fanns skriven i livets bok, blev kastad i den brinnande sjön.

  I Refobibeln står det “dödsrike” i SFB står det “helvete”. Den brinnande sjön är inte helvetet och inte dödsriket och summan av texten är att vi vet att djävulen, vilddjuret och den falske profeten kommer att plågas ständigt i evighet.

  Sedan vet vi att “dödsriket” och döden kommer att kastas i den brinnande sjön. Troligen för att förintas.

  Vi vet även att det kommer att finnas männskor som kastas i den brinnande sjön. Det står dock inte att de kommer att plågas i evigheter. En tolkning är att de “brinner upp” (förintas) för detta kallas även “den andra döden”.

  Och vi vet även att alla de som dog i tro på Herren Jesus är frälsta och kommer inte att vara med inför den vita tronen och se detta.

  Det är detta vi är kallade att predika, proklamera och meddela dem vi möter i livet.

  Rob Bell kommer nog inte att läsa här, men om han gjorde det skulle jag vilja påminna honom om Bibelns sista verser…

  Upp. 22:18-19 För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok. 

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *