Sanna fakta ur fel mun

Eller varför inte lögn och falskhet ur munnen på någon man idoliserar?

Jag vill skriva om något som har sysselsatt mina tankar i flera år.

Politiker, filosofer, populärmedia och predikanter,
troll, själafienden själv, huvudlösa munnar och
folk som gömmer huvudet i sanden.

Varför inte följa Herrens bud att pröva allt och bara behålla det goda?

Är det verkligen för mycket begärt av dem som säger (med munnen) “Jesus är Herren” att de skulle ta hans bud på allvar?

Här följer första redovisningen av tankar och råd från läsare som valde att kommentera anonymt.

Kommentar nummer 1: Jag tycker man får citera alla människor, felet uppstår när man börjar förespråka personer med fel livsåskådningar för att antingen leda folk vilse, eller för att skapa synkretism.

Håller helt med dej. Det är precis detta som jag vill försöka belysa med denna artikel. Det är alltför mycket fokus på personer. Inget nytt under solen för Paulus varnade för “partiformning”. (1 Kor. 1:12 och 1 Kor. 3:4)

Men tänk dej nu att du i 50-talets pingströrelse skulle ha vågat yttra tvivel angående något Lewi Pethrus lärde. Du skulle ha blivit exkommunicerad och därtill ansedd som avfälling och mycket illa omtyckt.

Eller, närmare i tiden…. Tänk dej att du skulle ha kritiserat Ulf Ekman i slutet på nittitalet. I båda dessa grupper var ledarens ord “gudaord” och faktiskt tolkningsnycklar för Bibeln.

Yttra dej om villor och vanföreteelser hos Arken och du kommer att få veta att du troligen hädar den Helige Ande genom att ifrågasätta ledningen där.

Kanske minns du även det ståhej som uppstod när den där danske gaphalsen Jens Garnfeldt hade sina “väckelsemöten” i Älmhult, som skulle leda till stor väckelse i Sverige och sedan breda sig ut över världen. Även där stod talaren, den store profeten, i centrum fastän han visade allt annat än evangelisk frukt.

Kanske jag bör tillägga att Lewi Pethrus felaktiga tolkningar i stort sett handlade om “irrläror” medan Ulf Ekman introducerade svåra “villoläror”. Principen blir dock densamma.

Samma tolkningsdiktatur gäller i den stora RKK-sekten. Där måste man acceptera det så kallade “Läroämbetets” tolkningar, tillägg, överstrykningar och andra tokigheter. En utombiblisk soppa utan all like. Enligt Mikael Karlendal är det så att om man har tillträtt (konverterat) till RKK och sedan förkastar läroämbetets dogmer så förlorar man frälsningen.

Problemet sitter helt enkelt i idoldyrkan. Och det är inte “helt enkelt” utan snarare “mycket svårt” att bli kvitt denna trons cancer.

Kommentar nummer 2:Jag har lärt mig att pröva det och de som jag har förtroende för. Det o de jag inte litar till förkastar jag. Har svårt att lita till förkunnare som citerar ex. något från katolskt håll eller annan villolära, om, han inte själv talar om att han för övrigt inte lyssnar till denne. Människor som kallar sig kristna men kompromissar med andra religioner och utombiblisk lära vill jag inte ha del av.

Att pröva allt, även det som kommer från personer du fortfarande har förtroende för, är ju helt i enlighet med det uppdrag vi alla har fått. Det är ett allmänt uppdrag till alla. Fastän man numera riskerar att kallas “självutnämnd väktare” när man följer Herrens ord.

Men vi får inte glömma att uppdraget är “att behålla det goda”.

Min undran till dej är:

 1. Hur mycket fel får en person ha innan du förkastar allt han säger?
 2. Mikael Karlendal skrev många värdefulla artiklar innan han avföll från evangelisk tro och blev katolik. Betyder det att det han skrev förr, nu bör sättas i giftskåpet?

Att vi skall ta avstånd från villolärare är helt bibelenligt. Precis som du säger skall vi tydligt “märka” människor som kallar sig kristna men kompromissar med andra religioner och utombiblisk lära.

Men kriteriet måste vara om dessa personer leder andra vilse. Det räcker inte med att de har ett antal teologiska förvirrelser.

Jag skall ta några exempel på vad jag menar.

Bör jag undvika att citera Berndt Isaksson och kanske avlägsna alla hans kommentarer på min blogg bara för att han företräder den katolska dopläran och har börjat göra reklam för katolska nykonvertiter? (Skulle inte bli förvånad om han själv konverterar när han har blivit pensionerad.)

Bör jag porta Erik & Birgitta och avlägsna det de har skrivit bara för att de nyligen framkom att de förespråkar läran att “Jesus dog andligen”? Den så kallade JDS-läran, om än i något anpassad form.

Fastän jag i princip är ense med dej tycker jag nog ändå att det du skrev “…. de jag inte litar till förkastar jag.” kan bli väldigt subjektivt.

Kommentar nummer 3:Orsaken [till brist på] respons, kan kanske vara att många upplever det som en intellektuellt svår frågeställning. Alla som läser kanske inte heller är bra på engelska. Därför är det ju bra som du gjort, att du översatt en del.

Fast, genom att reagera, protestera eller vad som helst blir det ju tydligare vad som menas. Min förmodan är nog att majoriteten anser frågeställningen vara irrelevant eller svaret självklart. Inget att spilla tid på.

Vad gäller engelska vet jag ju att det finns några som har angett att de inte behärskar det språket. Därför gav jag översättningen på det längre citatet.

Och sedan har jag kanske svårt att förstå att någon under 70 års ålder skulle ha svårigheter med engelska. Lektionerna i engelska började ju redan på mellanstadiet. De flesta hade 5 år av undervisning i engelska i grundskolan. Fast visst kan det finnas personliga situationer som försvårade studierna.

Här avslutar jag första redovisningen av tankar och råd från läsare som valde att kommentera anonymt, samt min respons till dessa.


Just nu tänker jag bara inbjuda till åsikter som du får presentera helt anonymt i form av en kommentar. Jag kommer inte att publicera dina åsikter annat än om du kräver att jag gör det. Avsikten är att samla åsikter tills jag har skrivit artikeln.

Efter detta kommer kommentarer givetvis att släppas in som vanligt.

Jag hoppas att därmed även blyga kommentatorer kommer att våga ge input.

Frågorna som jag vill behandla är följande.

 1. Blir en sanning dålig, eller falsk, om den uttalas av en person som har fel livsåskådning?
 2. Får man citera sanningar som har uttalats av personer med fel livsåskådning?

I den tid vi lever tycks det vara viktigast för många “vem som har sagt vad”. Men inte säger Skriften att vi skall “pröva alla’!

Uppdraget blir allt viktigare att “pröva allt” som väller över oss i en störtflod av “information”, både fakta och “alternativ-fakta = lögn”.

Det har faktikst hänt att jag samtidigt blev beskylld för att vara en “skåp-jesuit” och en “ny-judaist”.

Jag hade citerat sanningar från båda sidorna.

Tro mej! Jag är inte vare sig det ena eller det andra.

Det räcker faktiskt ibland att bara citera Bibeln för att bli kallad “satans assistent” av ägare till ledande bloggar.

Men det handlar inte detta om.

Frågan är bara denna: Vem får man citera och vem får man inte citera?

Kommer själafienden att (försöka?) bedra även “de utvalda” genom att utsätta dem för “ad hominem” och “guilt by association”?


Tack
Stig Melin för att du tog upp texten ur Jakob 3:11. Låt oss därför läsa den i sitt sammanhang. Jakob 3:1-12 texten blå och inlagda kommentarer grå.


Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. (En varning som stämmer till eftertanke. En uppmaning att sätta en vakt för vårt handlande, vår mun och vårt tangentbord.)
Vi begår alla många fel. Om någon är felfri i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. (Hoppa inte över den versen för snabbt. Det finns bara en som är fullkomligt och felfri i sitt tal! Jag tror att Jakob här visar på skillnaden mellan vanliga människor och Jesus.)
När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen, som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de med ett litet roder dit rorsmannen vill. På samma sätt är tungan en liten lem som kan skryta stort. Tänk på hur en liten eld kan sätta en stor skog i brand. Och tungan är en eld, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand och får själv sin eld från Gehenna. (Lite bildspråk.)
Alla slags fyrfotadjur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämjda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja, den är ostyrig och ond och full av dödligt gift. (Hur många människor kan tämja tungan, sa han?)
Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder(Talar Jakob här om fel i vår teologi? Svar: NEJ! Visst är det viktigt att vara renläriga, men det är inte det Jakob talar om.)
En källa kan väl inte från samma åder ge både sött och bittert vatten? Mina bröder, ett fikonträd kan väl inte ge oliver eller en vinstock ge fikon? Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. (Hur många människor kan tämja tungan, sa han? Så får det inte vara, sa han! Sense moral: Ingen av oss är fullkomliga. Vi behöver alla syndernas förlåtelse, helgelse och frälsningens nåd.)


Att använda texten i Jakob 3:11 för att klassa människor som “källor med sött vatten” eller “källor med salt/bittert vatten” är att använda den till något annat än vad Jakob avsåg. Det liknar det felaktiga användandet av texten i 1 Sam. 24:7 för att hindra människor att “pröva” vad förkunnare säger. Texten lyder: Han sade till sina män: “Aldrig inför Herren att jag skulle göra detta mot min herre, mot Herrens smorde, att räcka ut min hand mot honom! Han är ju Herrens smorde.”  Uttrycket “Herrens smorde” förekommer på flera ställen i Samulesböckerna. Följande brukar även användas för att hota dem som prövar. 2 Sam. 19:21 Då sade Abishaj, Serujas son: “Borde inte Shimei mista livet när han har förbannat Herrens smorde?” Och då blir kopplingen med Jakob 3:9 tydlig när texterna missbrukas av förkunnare som inte tål att ifrågasättas.

Så vill jag även nämna att Petrus ger samma råd och varning angående tungan. Jag skall citera tre sammanhang.

1 Petr. 2:1 Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. 

1 Petr. 2:21 Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. 

1 Petr. 3:8-11 Till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse. För: Den som älskar livet och vill se goda dagar ska vakta sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska undvika det onda och göra det goda, söka friden och följa den. 

Skall man då inte vara uppmärksam på personer som lär ut villor och kan leda vilse? Jovisst skall man det. Titus 3:10-11 En villolärare ska du ge en första och en andra varning och sedan avvisa, eftersom du vet att en sådan är på fel väg. Han syndar och har dömt sig själv. 

Lägg märke till att det handlar om personer som avsiktligt vill introducera läror som inte håller när de prövas mot Skriften. De envisas med att proklamera villor även efter att ha blivit tillrättavisade mer än en gång.

Om villolärarna kallar sig profeter eller apostlar och dyligt, och uppträder som lärare säger Petrus följande (2 Petr. 2:17) Dessa människor är källor utan vatten och moln jagade av stormvinden. Det djupa mörkret väntar dem. 

Källor utan vatten. Varken sött, bittert eller salt.

/Kjell

Views: 47

39 thoughts on “Sanna fakta ur fel mun”

 1. Notera att jag inte förespråkar någon slags lärjungaskap till de två personer jag nedan citerar.

  Inte heller vill jag påstå att det handlar om “fel mun” även om jag inte kan förena mej med en av dessa personers samfundstillhörighet och har stora frågetecken vad gäller den andres samfundstillhörighet.

  Men berätta för mej var de eventuella felen i deras argument sitter.

  Själv kan jag inte finna felen i dessa 6 citat.

  Vet du vilka dessa två var?

  /Kjell

  1. Den som gifter sig med tidsandan kommer mycket fort att bli änka/änkling.

  2. “The Bible tells us to love our neighbors, and also to love our enemies; probably because generally they are the same people.”

  Bibeln uppmanar oss att älska vår nästa, och även att älska våra ovänner (fiender), troligen för att de vanligtvis är samma personer.

  3. “If there were no God, there would be no atheists.”

  Om det inte fanns någon Gud skulle det inte finnas några atheister.

  4. “Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted in spite of your changing moods.”

  Tro (trohet) är att hålla fast vid sanningar som du en gång accepterade, fastän dina känslor (senare) kommer att variera.

  5. “There would be no sense in saying you trusted Jesus if you would not take his advice.”

  Det är ganska knäppt att säga att man “tror på Jesus” om man inte vill följa hans bud.

  6. I am trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about Him: I’m ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don’t accept his claim to be God.

  That is the one thing we must not say. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic — on the level with the man who says he is a poached egg — or else he would be the Devil of Hell.

  You must make your choice. Either this man was, and is, the Son of God, or else a madman or something worse. You can shut him up for a fool, you can spit at him and kill him as a demon or you can fall at his feet and call him Lord and God, but let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to. …

  Now it seems to me obvious that He was neither a lunatic nor a fiend: and consequently, however strange or terrifying or unlikely it may seem, I have to accept the view that He was and is God.

  —— Jag citerar Alf Ahlbergs utmärkta översättning.——

  Jag söker här hindra att man kommer med den verkliga dårskap man ofta får höra av folk: “Jag går gärna med på att Jesus var en stor morallärare, men jag kan inte gå med på hans krav att själv vara Gud.”

  Det är det enda vi inte får säga. En människa som endast vore människa och talade så som Jesus stundom gjorde, skulle inte vara någon stor morallärare. Han skulle antingen vara sinnesjuk – i nivå med mannen som påstår sig vara ett förlorat ägg – eller en djävul från helvetet.

  Ni måste träffa ert val. Antingen var denne man Guds Son eller en galning eller något ännu värre. Ni kan spärra in honom som en sinnesjuk, ni kan spotta på honom och döda honom som en demon – eller ni kan falla ned vid hans fötter och kalla honom Herre och Gud. Men låt oss slippa något beskyddande nonsens om att han var en stor mänsklig lärare. Den utvägen har han inte gett oss. Han avsåg inte det.

  Nu förefaller det mig uppenbart, att han varken var sinnessjuk eller ondskefull. Och följaktligen måste jag, hur underligt eller skrämmande eller otroligt det än kan tyckas, ansluta mej till den uppfattningen att han var och är Gud.

      (Reply)

 2. 50 personer har läst mitt upprop.

  1 person har reagerat.

  Endera är det ointressant eller …..

  Slutspurten innan Jesus kommer åter blir en lurig tid. Kanske har du märkt det de senaste månaderna. Alternativa fakta (lögner) strider mot politisk korrekthet (lögner) och religiösa makthavare (lögnare?) blandar sig i leken.

  Den som inte kan känna igen Sanningen kommer att luras av “karismatiska ledare”.

  Därför uppmanas vi alla att pröva allt och bara behålla det goda.

  Du läser väl din Bibel?

  /Kjell

  PS. Count your many blessings!

      (Reply)

 3. “Religious liberty might be supposed to mean that everybody is free to discuss religion. In practice it means that hardly anybody is allowed to mention it.”

  “It [feminism] is mixed up with a muddled idea that women are free when they serve their employers but slaves when they help their husbands.”

  “Fallacies do not cease to be fallacies because they become fashions.”

  ― G.K. Chesterton

      (Reply)

 4. För tydlighetens skull!

  Texten ovan är inte den bloggpost jag ämnar skriva. Jag bara försöker få input från bloggens läsare. De par hundra som bara läser och aldrig skriver…….

  Hittills har jag utmanat genom att citera en katolik och en anglikan.

  De som läser här vet att jag absolut inte är vän av RKK’s hittepå och villor.

  Om du inte vet det, läs då gärna alla de artiklar där jag behandlar RKK’s villor.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Jag fortsätter att utmana för att få input!

  Watch your thoughts; they become words.
  Watch your words; they become actions.
  Watch your actions; they become habits.
  Watch your habits; they become character.
  Watch your character; it becomes your destiny.

  —Lao-Tze

  We’ve heard that a million monkeys at a million keyboards could produce the complete works of Shakespeare; now, thanks to the Internet, we know that is not true.

  —Robert Wilensky

  Normal is getting dressed in clothes that you buy for work and driving through traffic in a car that you are still paying for – in order to get to the job you need to pay for the clothes and the car, and the house you leave vacant all day so you can afford to live in it.

  —Ellen Goodman

      (Reply)

 6. Kjell!

  1.Blir en sanning dålig, eller falsk, om den uttalas av en person som har fel livsåskådning?

  – En sanning är väl alltid en sanning, men sanningen uppkommen ur fel källa skulle jag inte lyssna på. Gud kan tala genom vem som helst, även genom de som har fel livsåskådning, frågan blir då om mottagaren känner igen Guds röst i det som någon talar.

  2.Får man citera sanningar som har uttalats av personer med fel livsåskådning?

  – Ja varför inte, men som du vet, kan även den onde tala sanning och då kallas det för att fresta och vilseföra, så det får man se upp med så att man inte gör.

  Bb

      (Reply)

 7. Följande citat från en berömd Baptist Pastor. (Måste också prövas…)

  “There is nothing wrong with men possessing riches. The wrong comes when riches possess men.”

  “Take one day at a time. Today, after all, is the tomorrow you worried about yesterday.”

  “World events are moving very rapidly now. I pick up the Bible in one hand, and I pick up the newspaper in the other. And I read almost the same words in the newspaper as I read in the Bible. It’s being fulfilled every day round about us.”

  /Kjell

  PS. 4 har nu reagerat. Om du reagerar var vänlig och säg tydligt om du vill ha in kommentaren nu.

      (Reply)

 8. Kjell!

  Frågan är bara denna: Vem får man citera och vem får man inte citera?

  Kommer själafienden att (försöka?) bedra även “de utvalda” genom att utsätta dem för “ad hominem” och “guilt by association”?

  – Detta är intressant och som jag tror är fullständigt fel, för inte blir ex jag en villolärare pga att jag har en vänskapsrelation med ex Ulf E?

  Om vi tar detta ämne som vi nött och blött, nämligen tro. Blir mitt budskap om tro en villolära per automatik pga min vänskap Med U E? Nej jag anser inte det, varför kan man undra?
  Jo därför att man kan vara vän med någon, utan att för den skull ha samma grund och utgångspunkt i det man lär ut. I mitt fall står U E och jag nog långt från varandra angående läran om tro, vi har stått nära, men det är många år sedan och varför vet du.

  Om jag då har samma relation och har samma lära om tro, trots att jag är en svk präst, så blir det en annan sak.
  Med andra ord blir man skyldig om man annammat det som den man har relation till förkunnar. Grunden och utgångspunkten blir den samma vilket innebär att utflödet blir orent.

  Bb

      (Reply)

 9. Kjell,
  1. En sanning är sanning oavsett, alltså nej.
  2. Nu blir det svårt; självklart kan man presentera en sanning även om den som sagt den inte är troende/lydig; en sanning är en sanning, men i en fallen värld; hur kan jag veta att alla som hör mig citera en person med fel livsåskådning, kan skilja på det som är sant och det som är falskt i den citerade personens liv?

  Paulus tar upp frågan om att avhålla sig från att t ex äta om någon som är svag, därför skulle komma på fall.

  1 Kor 8:9-12 Se till att den frihet ni fått inte blir till fall för de svaga. För om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppmuntrad att äta kött från avgudaoffren? Genom din kunskap går då den svage förlorad, din broder som Kristus har dött för. När ni på så sätt syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus.

  Om jag skall undervisa andra, så skall jag veta att jag kommer att få en strängare dom.

  Jak. 3:1 Mina bröder, bli inte lärare allesammans, ni vet att vi får en strängare dom, ty vi felar alla på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig och kan tygla hela sin kropp.

  Jesus är också väldigt skarp mot villolärare:
  Mark 9:42 Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att få en kvarnsten om halsen ock kastas i havet.

  Av detta kan man utläsa att de faktiskt kan gå förlorade av felaktiga läror.

  “Kommer själafienden att (försöka?) bedra även “de utvalda” genom att utsätta dem för “ad hominem” och “guilt by association”?”

  Här skulle då självaste själafienden, gå till rätta med de som är rättfärdiga/sanna, och då måste han ju använda sanningen mot de som är sanna; detta har han gjort mot Jesus när Han frestades i öknen och vad gjorde Jesus? Jo, Han svarade med Guds Ord. Skillnaden är den att Jesus inte kunde bli skyldig- Han är Gud och Hans association är Gud, men vi är människor med ofullständig kunskap, ett styckverk och vi skall tillsammans med alla de heliga förstå. Och om jag så hade all kunskap men saknar kärlek, säger Paulus, så är jag bara en ekande brons, en skrällande cymbal! Allt måste ske i kärlek. Det Ord jag väljer när själafienden kommer blir då

  1 Joh 3:19 Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta, om det fördömer oss, att Gud är större än våra hjärtan och vet allt.

  Så svaret på fråga 2 blir att man inte bör citera en sanning hos en person som har en falsk livsåskådning, för att inte vilseleda någon. Om vi ändå skulle råka göra det, så ser Gud till våra hjärtan. Säkrast är att citera Guds Ord, i sitt sammanhang.

      (Reply)

 10. Björn bloggaren,

  Du har nog missförstått vad jag syftar på med “guilt by association”. Men jag kan ge ett exempel.

  På Aletheia finns det en artikel om att häxor förenar sig för att försöka avsätta Trump genom besvärjelser.

  Samtidigt antyds det att de som inte gillar Trump på något sätt förenar sig med dessa häxor och sexuellt perversa och abortförespråkare och så vidare. Citat: “Amerikansk vänster har allt sedan demokraterna förlorade valet börjat samlas i en mörk blandning av feminister, abortförespråkare och satanister.” slut citat.

  Nu är det ju faktiskt så att man på mycket legitima grunder kan ha invändningar mot Trump, utan att därför på minsta sätt höra till de nämnda grupperna.

  Att denna “guilt by association” funkar i den bloggen blir tydligt av en kommentar som låter så här:

  Kanske man ska fundera över varför Satan skulle strida mot sig själv? (Om nu Trump går djävulens vägar som så många verkar anse.)? För mig blir det här snarare det slutliga bevis på det motsatta.

  Han får medhåll av bloggägaren.

  Vet vi säkert att det inte handlar om själafiendens spel för gallerierna? Alltså att han mobiliserar de sina i ett skenanfall för att lura troende att stödja Trump.

  Trump bekände själv att han aldrig har bett Gud om förlåtelse och att han anser Jesus vara en “Hippie looser”.

  /Kjell

  PS. Mycket “on topic” här. I artikeln på Aletheia citeras Kim Clement i ett videoklipp av en så kallad profetia. Och vidare länkas det (stort citat!) till World Net Daily. Det är väl då båda mycket dubiösa länkar om du har rätt att man inte skall citera om man inte är säker på den andres teologi.

      (Reply)

 11. Björn bloggaren,

  Inget problem.

  Jag håller helt med dej att man kan ha vänner och bekanta som inte har evangelisk tro.

  Vi skall leva i världen, inte av världen.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Jag tänker nu börja redovisa de tankar och råd jag fick, som inte publicerades som kommentarer.

  Genom att klicka på länken nedan hittar du texten utan att behöva söka.

  För att göra det ännu lättare har jag gett texten denna färg.

  Läs nu Del 01

  /Kjell

      (Reply)

 13. Kjell,
  Du nämnde Lewi Petrus och Ulf Ekman, de är ju strålande exempel – framförallt för sina ledarpositioner och för att de flesta vet vilka de var/är. Frågan är varifrån de har fått dessa positioner?

  Paulus ber för församlingen:

  Ef 3:16-19 Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska NI TILLSAMMANS med ALLA DE HELIGA kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

  ”Du läser väl Bibeln”, frågar du Kjell.
  Om det över huvud taget läses i församlingarna idag, vilken översättning är det då, kan man undra?

  Jesus svarar oss, när det gäller dem som inte tror, att vi ska låta dem vara:

  Matt 15:12 Lärjungarna gick då fram till honom och sade: “Vet du att fariseerna tog illa upp när de hörde det du sade?” Jesus svarade: “Varje planta som min himmelske Far inte har planterat ska ryckas upp med roten. Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, så faller båda i gropen.”

  Men när det gäller de som vi har i våra kyrkor:

  Matt 18:15-17 Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt, er emellan. Lyssnar han på dig så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare.

  Men hur skall det gå till? I min församling citeras Richard Foster, Tomas Sjödin och Wilfred Stinnissen av t f föreståndare! Moder Theresa och väldigt mycket av Bill Johnson (Bethel Church) har förekommit och förekommer fortfarande. Församlingen VILL INTE laga maten själva och smaka av den! Om vi alla hade varit rotade i grunden (Bibeln), så skulle dessa tillfällen av felaktiga läror varit bra för oss. Vi skulle ha vuxit och mognat som kristna. Istället svälter vi ihjäl, det finns inget evangelium i det som förkunnas idag.

  Igår var jag på gudstjänst i samhället där jag bor; man predikar så fint om hur vi skall ta hand om de svaga i samhället, men utan att ens nämna Jesus! Ironin blir ännu större; det berättas att vi har ett hem, men vi går tomhänta därifrån.

  Det är som om man har glömt vem det är vi samlas kring, predikanterna tror inte att församlingen behöver höra om Jesus, istället talas det ständigt om vad du skall göra, vilka böcker med andliga tekniker du skall läsa mm. Så när församlingen går ut i vardagen, så följer samma budskap – inget evangelium. Det är ingen som säger ifrån; ”vad är detta för förkunnelse? Vi hade kommit för att höra om Jesus!”

  Kristna bloggar får nu fylla tomrummet efter församlingen, därför hoppas jag på lyhördhet hos dessa som ägnar sina liv åt evangeliet. Tyvärr har vissa tagit till sig lärare som är viktigare än bibelordet, det framkommer efter vädjanden enskilt och när man tagit med sig fler in i ärendet.

  Avslutar med Jesusordet:

  Matt 5:6 Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.

  gb

      (Reply)

 14. Missa inte signaturen “Mats” viktiga kommentarer i Q&A.

  De är 100% on topic här.

  /Kjell

  PS. Såg ni att jag har satt en beskrivande bild som artikelns huvud?

      (Reply)

 15. Kjell,
  Jag har dragit mig för att skriva om detta men känner att jag inte kan släppa ämnet.

  Jag håller inte med om en extensiv tolkning av ‘pröva allt’, jag tror att det leder fel. När breven skrevs fanns det andra brev i omlopp och det predikades fel läror på olika ställen. Men idag finns så stor mängd böcker och så många predikanter att det blir omöjligt att pröva allt.

  Om jag har fel på mitt ‘hjärta’ så uppsöker jag en kardiologi och inte en ortoped. Båda har en lång utbildning inom medicin och en ortoped har stor kunskap om hjärtat men inte lika stor kunskap som en kardiologi. Därför lyssnar jag hellre på en kardiolog.

  Vi är akademiker båda två. När jag köpte mina böcker i juridik så var det första jag tittade efter, vem var författaren. Om han var en professor i juridik så titta närmare på boken. Nästa jag tittar efter är om professorn är professor i det ämne som boken handlar om. Till sist kontrollerade jag vilket förlag som gav ut boken. Om det var Norstedts förlag så kunde jag känna mig trygg i ett köp. De har stor kunskap om juridik och skickliga förläggare. Självklart måste också boken vara uppdaterad.

  Självklart måste vi pröva allt även om det kommer från författare med stor auktoritet. Men att ta in allt för att pröva känner jag blir för stort arbete som inte bär med sig någon välsignelse. Jag kommer inte att läsa böcker från t ex Ekman och pröva det. Det behöver jag inte för han befinner sig så långt från sanningen att det är bortkastad tid och inte leder ingenstans. Det går säkert att hitta saker som stämmer men jag känner att det blir fel att använd mig av honom som referens.

  Det finns många författare med goda intentioner. De är bland dessa vi ska söka kunskap och använda som källor som stöd för våran tro. Broder gå inte över ån för hämta vatten.

  Din broder i Kristus
  Fredrik

      (Reply)

 16. Fredrik,

  Tack att du tar upp detta. Jag vet att det finns två (kanske flera) misstolkningar av den texten.

  Kanske är den lättare att förstå om man formulerar om den för nutida tankesätt.

  Texten säger kort och gott: “Anamma inga läror annat än om du först dokumenterar dem mot Guds ord. Och när du en gång har gjort det, glöm dem då inte.”

  Alltså ingen maning att pröva crack och heroin och ingen maning att läsa “Mein Kampf” och se på Aljazeera.

  I 1 Tess. 5:21 står det: men pröva allt, och behåll det som är gott.

  I grundtexten står det: παντα δοκιμαζετε το καλον κατεχετε

  Det handlar i första hand om ordet “δοκιμαζετε” som kommer av “δοκιμάζω” – dokimazo, och inte har den negativa konnotation som ordet pröva har i det svenska språket.

  Ordet betyder evaluera och validera, och är även besläktat med ordet dokumentera. Det finns inga undertoner av att pröva med avsikten att underkänna, utan avsikten är just att vaska fram guldet.

  Ordagrannt står det: allt validera det goda fastlägga

  Kanske känner du även igen det sista ordet i grekiskan? Ordet “κατεχετε” kommer av “κατέχω – katecho som betyder fastlägga och behålla. Ordet katekes kommer av samma root.

  Wikipedia definierar: En katekes (av klassisk grekiska: κατηχισμός “undervisning”) är en summering av doktriner, traditionellt en lärobok för undervisning i kristen tro.

  Tro nu inte att jag gör reklam för de böcker som utges av samfund som kallar sina organisationer för Kyrkan med stor bokstav och bestämd form. Jag bara förklarar ordens betydelser.

  Det handlar absolut säkert inte om dogmer som ställts upp av en institution. Texten är ett personligt bud. Anamma ingenting på andra grunder än att det stämmer med Guds ord.

  Det är ingen maning att läsa alla tidningar, kolla alla sajter och se alla nyhetsprogram. Det enda vi inte får försumma att läsa är Guds ord.

  Och om någon skulle råka läsa något som skrivs här får han inte anamma det utan att först pröva det mot Guds ord.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Kjell,

  Men jag förstår inte varför man ska hämta argument från författare som man inte delar tro med?

  Generell regel är alltid svårt. Men i huvudsak så hämtar jag argument från personer som jag generellt delar åsikter med.

      (Reply)

 18. Fredrik,

  Har någon påstått att man ska hämta argument från författare som man inte delar tro med?

  Om din icke frälste vän säger något som stämmer med fakta och är sanning och håller i prövning mot Guds ord, bör du då säga att du inte lyssnar på sådana som han. Eller är du fri att säga att du håller med honom på den punkten?

  /Kjell

      (Reply)

 19. Det må bära eller brista! Jag tänker ändå vittna om ett antal erfarenheter ur mitt liv.

  Jag var ungefär 24 år, hemma i Sverige efter en tid i Afrika. Mina föräldrar gav mej en inspelning med en predikan av Erik Ewalds.

  Han berättade om ett “själavårdsfall” och jag hörde en predikan som var så väldigt olika alla pingstpredikningar jag hade hört att jag blev totalt chokerad.

  Jag minns att jag funderade om denne man var inspirerad rakt från själafienden själv. Ja visst kan man skämmas såhär i efterhand. Tack och lov att det finns förlåtelse.

  Dock kunde jag inte låta bli att fundera på det denne Lutherske präst sade. Och givetvis pröva om det han sade kunde stämma med Guds ord.

  Nu hoppar jag till nästa del av mitt vittnesbörd. Vi bodde i Holland och jag kan med sorg bekänna att jag hade blivit ljum i tron.

  På min födelsedag fick jag en bok av mina föräldrar. Det var en kristen religiös bok, och jag minns att jag tänkte: Nej, inte igen!

  Jag läste först recensionen på baksidan. Hmmmm intressant. Sedan läste jag förordet. Sedan satte jag mej på sängen och läste inledningen. Och till sist lade jag mej och läste ut boken.

  Det kan inte beskrivas hur tacksam jag är för mina föräldrars gåva. Boken gav mej mod att på nytt vilja följa Herren. Den visade mej att det inte handlar om flum och känslor men att förtroende och trohet är mycket konkreta och praktiska saker.

  Boken var en samling föredrag som hade givits av en Anglikan vid namn C. S. Lewis och samlats i en bok med namnet “Mere Christianity”, publicerad översatt till svenska med namnet “Kan man vara kristen?”.

  Inte trodde jag att Lutheraner och Anglikaner visste något om evangelium. Svenska Kyrkans präster rökte och Anglikaner är ju nästan katoliker.

  I samma veva började jag lyssna till en ganska originell predikant vid namn Sven Reichmann och senare även läsa hans böcker. Skön att lyssna på. Avspänd och seriös på samma gång.

  Jag läste många böcker av Erik Ewalds, C. S. Lewis (se not) och Sven Reichmann och under tiden motiverade det mej till dagligt djupstudium av Bibeln. Det var 25 år som jag verkligen njöt av. Bibeln på flera språk och flera översättningar, även så kallad grundtext. (NOT: Läste bara hans apologetiska böcker. Har aldrig läst Narnia och andra sagor. Är inte intresserad av allegoriska påhitt. Se även detta förtydligande)

  Jag tackar Herren att han motiverade mina föräldrar att sända precis det jag behövde för att inte helt slockna i tron.

  Ledde nu dessa tre mycket kära författare mej vilse?

  Svaret överlåter jag åt dem som läser här. Det kan nog bli mycket olika uppfattningar.

  Mitt svar är att Herren lät dessa tre visa mej att tron inte handlar om flum, utan är realitet från början till slut.

  All ära till Frälsaren!

  /Kjell

      (Reply)

 20. Kjell,

  Jag har troligen missuppfattat artikeln. Jag fick intrycket att artikeln handlade om att citera människor med annan tro och att det inte var fel.
  Det var så jag uppfattade artikeln.

      (Reply)

 21. Fredrik,

  Tja, dels beror det väl på vad man menar med “människor med annan tro”. Var drar man gränsen.

  Men sedan tror jag faktikst inte att det är fel att citera sanningar oavsett vem som har uttalat dem.

  Låt oss ta ett exempel. Om jag skriver följande:

  Vaka över dina tankar, för de blir dina ord.
  Var försiktig med dina ord, för de kommer att bli dina handlingar.
  Vaka över dina handlingar, för de blir dina vanor.
  Känn igen dina vanor, för de kommer att bli dina värderingar.
  Vaka över dina värderingar, för de blir ditt öde……

  Sedan kan man ju diskutera om det stämmer och är korrekt formulerat. (se noten)

  Men så långt, ingen panik!

  Men om jag säger att jag plagierade och översatte ett uttalande av Mahatma Gandhi så skulle det plötsligen bli galet?

  För han hade definitivt en annan tro än du och jag.

  Jag menar inte att man skall springa runt och leta vishet både här och där, men varför det skulle vara fel att använda kända bevingade ord, eller historiska uttalanden som de flesta allmänbildade känner till, det förstår jag inte.

  /Kjell

  NOT: Detta säger Guds ord om tankar, handlingar och deras resultat. Lägg märke till att Bibeln ger ledning i vad man skall tänka på och syssla med. Det gjorde inte Gandhi.

  Psalm 1:1-3 Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. 

  Fil. 4:6-9 Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. 

      (Reply)

 22. Om du vill läsa. Inget tvång att läsa! Men om du läser, glöm inte att pröva.

  Jag har ingen som helst vetskap om Elisabeth Sandlund och hennes tro. Kanske citerar jag en kvinna som har annan tro!

  Det är för tidigt att räkna ut populismen i Europa och Sverige.

  /Kjell

  PS. Vi bombarderas varenda dag 24/7 med slugt sammansata opnioner som alla kallar sig själva “fakta”.

  Den som inte lär sig att välja och vraka, och sedan verifiera det valda, drunknar i ett sammelsurium av bla-bla.

  /Kjell

      (Reply)

 23. Kjell,
  Det är svårt med diskussioner på internet eftersom man kan mena så många olika saker i olika situationer. Saker som i ett samtal går fort att reda ut.

  Det jag tänkte mig var underlag till en debattartikel angående en specifik trosfråga. Om jag t ex skulle skriva om varför jag tror att vuxendopet är den enda giltiga dopet så skulle jag inte citera gamla artiklar av t ex MK. Du tycker säkert att det är fel. Men jag ser inget värde att citera någon som senare har gått helt fel.

  Jag tycker också att debatten kring ‘guilt by association’ har gått för långt. Enligt de som brukar slänga det i ansiktet på mig så kan jag inte angripa SD på grund av deras historiska rötter. Jag måste förhålla mig till deras offentliga partiprogram, fastän jag har kunskap både om deras historia och vad som jäser i leden.

  Jag ser inget värde i att citera någon som har tvivelaktiga kopplingar. Varför skulle jag citera en jesuit bara för att denne någon gång har uttryckt sig korrekt? Som jag ser det kan underlag från tvivelaktiga källor leda fel i förlängningen.

      (Reply)

 24. Jag vill bara lägga till att jag skiljer mellan ‘pröva allt’ och kritisk granskning.

  När jag läser en artikel som handlar om politik, samhällsåskådningar eller om ny teknik så är det ‘kritisk granskning’ jag använder mig av.

  När jag läser om trosfrågor är jag än mer försiktig och frågar mig hur det förhåller sig till skriften.

      (Reply)

 25. Fredrik skrev: “jag skiljer mellan ‘pröva allt’ och kritisk granskning”

  Bara för att du tolkar “pröva allt” till att betyda att du måste läsa allt som publiceras?

  Hur som helst. Som jag förstår det är vi ense att man inte bör anamma någon lära utan att först pröva den mot Guds ord.

  Och det är ju precis det texten handlar om.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Kjell,
  Du skriv:
  “Bara för att du tolkar “pröva allt” till att betyda att du måste läsa allt som publiceras?”

  Jag tolkar det inte så. Jag tolkar att allt måste prövas oavsett vem som säger det. Men jag är mer försiktig i trosfrågor än i allmänna frågor.

      (Reply)

 27. Jag skriver ju i en blogg, och även i andra sammanhang, jag citerar vad andra skriver, jag har trott mig förstå vikten av att pröva sanningshalten mot en sann källa varav bibeln är den förnämsta . Eftersom kunskapen inte är ”fullkomlig” blir det ”ofullkomligt” ibland. Även om sammanhanget håller för prövning kan det ändå i texten smyga in något ”ofullkomligt” eftersom allt inte går att få verifierat.

  ”Vi förstår bara till en del
 och profeterar till en del,
 men när det fullkomliga kommer
 ska det som är till en del 
 försvinna”.
 (Det blir då det)
  Jag tror mig förstå vikten av att vara noga med källan, lite grann i olika grad, beroende på ämnet som behandlas.

  Jak 3:11
  En källa kan väl inte från samma åder ge både sött och bittert vatten?

  En huvudregel tror jag är att undvika den som i sitt dagliga liv levererar både sött och bittert vatten för att inte bli missförstådd.
  Det betyder inte att jag tycker mig alltid ha lyckats, uppmärksamheten måste alltid vara på topp, det är en bra början.

      (Reply)

 28. Kjell,

  Ett förtydligande angående C. S. Lewis.

  Själv har jag aldrig läst hans sagor. Sådant intresserar mej inte.

  Däremot har jag läst alla hans apologetiska böcker och essäer, samt hans självbiografiska böcker.

  Faktiskt även “Helvetets brevskola” och “Den stora skilsmässan”. Båda dessa innehåller tveksamma tankar.

  Han var en otroligt skarp apologet. Och han analyserade sin tids världshändelser i Bibelns ljus.

  Och eftersom han var en professor i engelska språket är det en njutning att läsa hans välformulerade meningar.

  Hans egen förtjusning i fornnordiska sagor, Tolkien och myter har jag aldrig förstått. Men det var ju förstås det han studerade innan han blev frälst.

  /Kjell

      (Reply)

 29. Kjell,

  Jag tror det var 1975, som det sändes “sommarlovsföljetong” i radion. Om jag minns rätt kl. 09.00. Kan ha varit vardagar…
  Då var det om Narnia.

  Som barn tyckte jag mycket om det och läste därefter alla sju böckerna i S C Lewis narniaserie. Läste även om dem.
  Det var mina favoritbarnböcker.

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 30. Broder,

  Som jag redan skrev faller sådan litteratur utanför “mitt kompetensområde”.

  Jag saknar förmågan att förstå dess nytta och därmed även förmågan att bedöma eventuell “skada”.

  Jag har svårt att föreställa mej att det inte påverkar hur man sedan “förstår” evangelium.

  När jag var i första klass, på den tiden vid 7 års ålder, läste lärarinnan ur en bok. Vet inte om det var en bok av Selma Lagerlöf. Historien handlade om Josef och Marias flykt till Egypten. När de blev inspekterade av vakterna hade jesusbarnet förvandlats till en blombukett i Marias famn. Så de blev inte förbjudna att passera.

  Jag minns fortfarande hur bedrövad jag var över denna falska historia. Kanske påverkade det min misstänksamhet mot myter och fabler med så kallad religiös sense moral.

  /Kjell

      (Reply)

 31. Stig Melin citerade Jakob 3:11 En källa kan väl inte från samma åder ge både sött och bittert vatten?

  Tack för att du tog upp denna text. Låt oss därför läsa den i sitt sammanhang. Läs nu Del 02 Genom att klicka på länken hittar du min respons utan att behöva söka.

  /Kjell

      (Reply)

 32. Vi hade en pastor och föreståndare som stod i ledningen för New Wine. Vid våra bönemöten var det vi som förebedjare som stod i centrum, pastorn lade mycket tid på att lägga händerna på oss och be att vi skulle bli rustade att fungera i olika gåvor och tjänster.

  Vid dessa tillfällen “upplevde” jag en sådan ljuvlig närvaro av “herren” och var övertygad att det var från Honom.

  En gång när jag bad i bönemötet kände jag en fantastisk blomdoft i anslutning till min bön. Jag tolkade det som att Guds välbehag vilade över oss (Mig) på ett särskilt sätt. Jag talade om det för de övriga i bönemötet.

  Min reflektion idag, över hur det “faktum” att Gud skulle erkänna sig till enskilda människor och upphöja dem, istället för Jesus och evangeliet, är att det leder bort från Honom. Det är naturligtvis inte Gud som gör så.

  Likaså, när det gäller känsloyttringar i form av varma strömmar och “elektricitet” i kroppen. Det är detta som händer när man sätter upplevelserna i centrum, som så ofta på New Wine.

  Jesus visade mig i en predikan om Honom att jag var förlorad och jag fick be om förlåtelse. Därför är det så viktigt att vi får höra evangeliet i kyrkan.

  gb

      (Reply)

 33. Om du har förstått avsikten med denna artikel så förstår du att jag tror att det är fel utgångspunkt att klassa “munnar” som rätt eller fel.

  Därför tvekar jag inte att tacka Berndt för att han citerar Holger Nilsson med följande uttalande:

  USA och Ryssland har fått två ledare som inte kan betecknas som att de är “normala människor”. Deras personlighetsdrag är oroande och eftersom de har sådan oerhörd makt så har världen blivit farligare att leva i. Bäva månde världen.

  Tack till Berndt för att han genomskådar SD, Putin, Trump anhängare fastän de samtidigt säger sig vara Pro Israel.

  Tack (ja egentligen stort tack) till Holger Nilsson att han trots sin andliga gemenskap med extrem karismatik, och förkärlek för dramatik, inte har lurats med i Ny-Nationalismen (SD, Trump, Putin etc.)

  Sannerligen! Bäva månde världen! Och alla missledda som kallar sig “kristna” och tydligen saknar förmågan att skilja mellan andar.

  Målet är ju att få även “de utvalda” på fall.

  /Kjell

  PS. Jag tror att man får citera vem som helst!

  Visste du att det finns en “sky-scraper” i New York som har addressen 666 Fifth Avenue?

  Visste du att 666 stod med stora siffror på fasaden?

  Visste du att Jared Kushner äger denna byggnad? Han köpte den för ett “överpris”.

  Enligt uppgifter jag inte kan verifiera finns det ett research center i byggnaden som jobbar med utvecklingen av RFID chips.

      (Reply)

 34. Visste du att SD vill införa förbud att med klädsel bekänna sin tro?

  SD vill förbjuda religiösa symboler för anställda i regioner

  Visste du att den svenske turken Eli Göndör (se korrektion – han är Ungersk jude!), tycker att den lag som eventuellt möjliggör detta är en bra lag?

  EU-domen om religiösa symboler jämställer

  Visste du att Ryssland vill förbjuda Jehovas Vittnen? Helt korrekt menar de att det handlar om en icke kristlig sekt.

  Tyvärr bara på utrikiska: Rusland overweegt verbod Jehova’s Getuigen

  Vilka tror du står på tur?

  Visste du att abortförespråkare ville smutsa ner en pro-life politiker genom att göra en donation till “Planned Parenthood” i hans namn.

  Pro-abortion group Planned Parenthood likened to Dachau Nazi death camp

  Och nyhetsmedia vågade inte fördöma detta smutsiga trick!

  Visste du att Cavusoglu hotar Europa med religionskrig bara för att diktatorn Erdogan inte fritt får göra propaganda bland turkar i Europa.

  Tyvärr bara på utrikiska: Snart börjar religionskrigen i Europa

  Visste du att det går otroligt for nu!

  Uppenbarelseboken avslutas med meddelandet att “Jesus kommer med stor hast!”

  Var därför redo nu och alltid att möta Honom!

  /Kjell

      (Reply)

 35. Hej, bara ett lite faktapåpekande: Eli Göndur är inte svensk turk, utan svensk jude. Han är son till förintelseöverlevaren Ferenc Göndur. Efternamnet är ungerskt.

      (Reply)

 36. Mikael kör ytterligare en runda mission för RKK’s villoläror om Maria och helgon. Han utmanade “Joakim Lundqvist” till att reagera.

  Jag tycker att det passar väldigt bra att länka just till Joakim Lundqvist’s svar här. Vilket inte betyder att jag anser att Joakims mun är fel mun. Hela artikeln handlar om att sanning förblir sanning och att det är vår egen uppgift att pröva och behålla det goda.

  Sluta klassa människor och börja pröva det det säger!

  Ingen kan ju tycka det är egendomligt om man har tveksamhet över allt som kommer från “Livets Ord”. Att hans bakgrund är Svenska Kyrkan är knappast en tröst i sammanhanget eftersom Ulf Ekman är prästvigd i SveK.

  Det jag dock vill peka på är den utmärkta apologetik som Joakim Lundqvist presenterar som respons till Mikael Karlendal.

  Hur mycket vikt man skall lägga i snällheterna i inledningen och avslutningen må var och en själv besluta.

  Hans argument mot helgondyrkan och reliker i allmänhet och överdrifterna angående Maria i synnerhet, är läsvärda.

  Håll till godo!

  Svar till Mikael Karlendal om Maria och helgonen

  /Kjell

      (Reply)

 37. Här är ett bra exempel på sanningar och osanningar ur en massa munnar.

  I Dagen finns en artikel om att en Utmärkelse till Tim Keller dras tillbaka.

  Den korta inledningen lyder:

  Välrenommerade Princeton Theological Seminary i New Jersey meddelade först att Redeemer Presbyterians grundare Tim Keller skulle få 2017 års Kuyper Prize. Men nu har skolledningen ändrat sig.

  Vad var då Tim Kellers “synd”? Vad hade han gjort för att diskvalificera sig själv?

  Jo, i dagenartikeln berättas det att: “Kuyper Prize delas varje år ut till en person vars insats “speglar de kännetecknande idéer och värden för Neo-kalvinistiska syn på religiösa engagemang i frågor av social, politisk och kulturell betydelse”.

  Tim Keller är motståndare till prästvigning av såväl kvinnor som hbtq-personer.

  Jag skulle nog vilja påstå att Tim Keller har Guds ord på sin sida i detta ställningstagande. Fast själv skulle jag gå ett steg längre och säga att prästvigning inte hör till Det Nya Förbundet.

  Princeton Theological Seminary är ett så kallat “lärosäte” för Presbyterian Church of USA. Presbyterianerna har sitt ursprung hos Jean Calvin och har vinglat både hit och dit sedan dess. I början på 1800-talet var många av dess församlingar unitariska. Å ena sidan hyllar man det allmänna prästadömet och tillsätter “äldste” (πρεσβύτερος, presbýteros) som ledare av församlingarna, därav namnet. Å andra sidan sysslar man med prästvigning.

  Kyrko-institutioners lärosäten formar studenterna till att omfatta samfundets läror. Man skulle kanske våga säga att samfundets läror blir tolkningsnyckel för Bibeln. För att uppnå liknande inflytande över medlemmar utger man katekeser och trosbekännelser.

  Jag skulle inte rekommendera teologiska studier vid Princeton Theological Seminary! Precis vad Dagen menar med “välrenommerat” vet jag inte. Kanske betyder det bara “känt sedan länge”. Det grundades 1812.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *