Jag och ingen annan

Det finns en liten historia om en kapten och en förste styrman på ett skepp. Dessa två var inte varandras bästa vänner.

Kaptenen var nykterist och han störde sig omåttligt över förste styrmans drickande. För att hämnas brukade han skriva i loggboken: “I dag var förste styrman drucken igen.”

Men så hände det sig att kapten blev sjuk, och då är det förste styrman som tar över kommandot.

Förste styrman tog ut sin hämnd genom att skriva i loggboken: “I dag var kapten nykter!”

Lögn handlar om att missleda. Visst kan den bestå av förvrängda och påhittade fakta, numera kallade “alternativfakta”. Men de lögner vi alla bombarderas med handlar vanligtvis om urval och vinkling av fakta.

Liksom i historien ovan kan man mycket lätt ljuga genom att presentera valda fakta. Den som vill vara ärlig måste nog erkänna att han/hon själv har använt metoden att selektera vissa fakta och förtiga andra fakta.

Det tenderar alltid att bli för långt och breda ut sig när man citerar ur Gamla Testamentet. Därför får du själv läsa sammanhanget.

Saul hade som vanligt struntat i att lyda Guds föreskrifter och när han efteråt gick till Samuel för att urskulda sig med svepskäl (alternativa sanningar) blev han strängt tillrättavisad. 1 Sam. 15:23 Ty gensträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han ock förkastat dig, och du skall icke längre vara konung.

Även de som vill avskaffa allt vad lag heter brukar erkänna att avguderi är synd. 2 Mos. 20:1-7 Och Gud talade alla dessa ord och sade: Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. 

Och nu kommer alltså Samuel med en förmaning mot avguderi. Ty gensträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan. I texten används ordet “terafim” som betyder “husgud” och var den tidens symbol för det vi numera kallar framgångsteologi. En terafim som man bad till, offrade till och bevekade kunde göra dej rik, frisk och vacker, trodde man.

Lägg även märke till att Saul bröt mot Herrens uppdrag för att gynna sin egen rikedom, nutning och makt.

Saddukeerna trodde att när en människa dör så dör hon kroppsligen, andligen och själsligen. Alltså upphör helt att existera. Men Jesus visade dem till rätta med hjälp av texter ur Gamla Testamentet.

Mat 22:34-40 Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa och samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: “Mästare, vilket är det största budet i lagen?” 

Han svarade: “Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. 

Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” 

Jesus presenterade Guds eviga bud i form av en grundlag med två författningar. Texten i 2 Mos. 20:1-7 (se ovan) måste alltså stämma med “Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.” Och när man förstår det så kan man även förstå att texten i 2 Mos. 20:1-7 ger exempel på vad detta betyder.

I Sverige lagbok (den röda lagboken årlaga 2006) finns det 950 stycken författningar. Under dessa faller sedan förordningar, brottsbalken mm. Det stiftas årligen hundratals lagar. De allra flesta handlar om exempel på tillämpning av grundlagen på nya företeelser. Det står ju inget i grundlagen om “twitter”. Och dock kan man bli åtalad för det man skriver där om man inte är president av någon stor nation, eller dylikt 🙂

De flesta av världens länder erkänner i alla fall nominellt det andra budet i Guds grundlag. Även om man sedan lägger till undantagsregler så att budet urholkas. Jag tror inte att det finns något enda land som erkänner det första budet. Säkerligen inte med förklaringen som finns i 2 Mos. 20:1-7

Ett land som vill använda Guds grundlag tvingas att lägga till följande: “Vi erkänner att det bara finns en enda Gud, nämligen Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Men vi överlämnar straffet för avguderi åt Herren den högste. Detta kallar vi “religionsfrihet” och “yttrandefrihet”. Denna “frihet” får dock inte missbrukas till förfång för rättrogna.”

Tänk dej att en politiker i Sverige (eller vilket annat avgudadyrkande och egocentriskt land som helst) skulle lägga fram detta lagförslag. Hans politiska karriär skulle ta abrupt slut och nyhetsmedia från alla världens länder skulle annonsera “Breaking News!“.

Låt oss till avslutning titta på den raka motsatsen till Guds grundlag. Hur tänker en människa som är motståndare till Gud den högste?

Jesaja 47:7-9 Du tänkte: “För alltid skall jag vara en drottning.” Därför ville du inte ta dig i akt och tänkte inte på slutet. Hör nu detta, du som lever i vällust, du som sitter så trygg, du som säger i ditt hjärta: “Jag och ingen annan! Aldrig skall jag sitta som änka, aldrig veta av vad barnlöshet är.” Plötsligt skall båda dessa olyckor komma över dig, på en och samma dag: barnlöshet och änkestånd. I fullt mått skall de komma över dig, trots mängden av dina trolldomskonster, trots dina besvärjelsers stora kraft. 

Har du någonsin sett foton på Robert Mugabes palats? Allt medan han mördar meningsmotståndare och låter folket svälta ihjäl.

Hur tycker du att Rysslands makthavare och budget kan försvara att de använder ytterligare resurser för upprustning allt medan de fattiga får det allt sämre och barn med fysiska handikapp blir gömda i mentalsjukhus och utlämnade att tyna bort i undernäring, brist på behandling vid sjukdom, överlämnade utan kunskap och utbildning?

Hur väl stämmer politskt korrekta uttalanden om avgudareligioner, erkännande och legaliserande av synder, förbud mot att följa Guds bud, subsidierande av mord på ofödda barn, och så vidare?

Får ett land förrika sig på bekostnad av andra länder och deras folk?

Hör nu detta, du som lever i vällust, du som sitter så trygg, du som säger i ditt hjärta: “Jag och ingen annan!

Jesajas profetia är “gammal, men den upprepas av Johannes i uppenbarelseboken. Detta är högeligen aktuellt. Ja, man skulle kunna säga att det bara blir aktuellare hela tiden. För, hur långt kan ännu rovdriften och orättvisorna få eskalera?

Upp. 18:1-13 Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen med stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika av hennes omåttliga lyx.” 

Och jag hörde en annan röst från himlen: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Häll upp dubbelt åt henne i bägaren som hon har blandat. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx, för hon säger i sitt hjärta: Jag tronar som drottning, jag är inte änka och ska aldrig behöva känna någon sorg. Därför ska hennes plågor komma på en och samma dag: död och sorg och svält, och hon ska brännas upp i eld. Mäktig är Herren Gud som har dömt henne. 

Jordens kungar, som har horat med henne och levt i lyx, ska gråta och sörja över henne när de ser röken från den eld där hon brinner. Skrämda av hennes plåga står de på avstånd och säger: Ve, ve, du stora stad! Babylon, du mäktiga stad! På en enda timme kom domen över dig. 

Och jordens köpmän gråter och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras fartygslaster, laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, fint linne och purpur, siden och scharlakan, allt slags tujaträ och alla slags föremål av elfenben och dyrbara träslag och brons och järn och marmor, dessutom kanel och salvor, rökelse och myrra och parfymer, vin och olja, fint mjöl och säd, boskap och får, hästar och vagnar och människors kroppar och själar.

Den sista fetstilade texten kan lika gärna översättas med människors kroppar och liv. Det handlar således om det vi nu kallar “trafficking” och säkerligen om handeln i organ avsedda för transplantation. Allt som har med slaveri att göra, sexhandel, barnarov, knarklangande, sekter, maffiapraktiker, förförelser och mycket mer.

Hur går man ut från henne?

/Kjell

Visits: 42

4 thoughts on “Jag och ingen annan”

 1. Alla följande texter innehåller något av orden “ἀνομία” (anomia), “ἄνομος” (anomos) eller “ἀνόμως” (anomōs) i grundtexten (TR). Alla tre orden kommer av ordet “νόμος” (nomos) vars ordboksbetydelse (denotation) motsvarar det svenska ordet “lag”. Det nekande prefixet “α” i alla te orden anger “avsaknad av”, alltså laglöshet eller utan lag. (NB. Ordet “nomos” konnotation var helt annorlunda på bibelns tid. Det handlade om positiva råd, vård och grönbete.)

  I en del av texterna har man valt att parafrasera och tala om ondska, ogärningsmän, förbrytare, överträdelser och orättfärdighet. Dessa är inte synonymer till laglöshet, men givetvis följder av laglösheten.

  Laglöshet kan betyda två ganska olika saker:

  1. Att man helt enkelt inte vet av någon lag.
  2. Att man känner lagens bud men själv vill välja vilka man anser vara tillämpliga.

  Adam och Eva visste inte av någon lag men hade en önskan att känna lagens bud, trots att Gud hade varnat dem för följderna av att “äta av kunskapens träd” kunskapen om gott och ont.

  För ett par år sedan blev det stort rabalder i bloggvärlden när Sven Reichmann jämförde Mose lag med Kunskapens träd och kallade Mose lag för en andra dos av Kunskapens träd. Från Hebrew Roots sidan reagerade man hätskt och häftigt, inte minst eftersom man just från den sidan en längre tid hade proklamerat att “Yeshua är den levande Thorah” alltså lagen personifierad.

  Å ena sidan hade vi således HRM som jämförde lagen med Livets träd och Sven Reichmann som påpekade likheterna med Kunskapens träd. Och som vanligt vid dispyter ledde det till polarisation och fiendskap, hårda ord och brutna relationer. Från HRM-kant ville man inte veta av möjligheten att båda lägren kunde ha en viss poäng. Jesus är den som gav lagen till Moses på bergets topp. Jesus är “Guds Ord” och det står ofta i GT att “Guds Ord kom till…..”.

  Samtidigt påpekar även Paulus likheten mellan Kunskapens träd och lagen i Rom. 7:7-11 Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Verkligen inte! Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lag är synden död. En gång levde jag utan lag, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det

  Tänk om vi någon gång skulle kunna lyda Herrens uppdrag att pröva allt och behålla det goda!

  Här nedan följer alla texter i NT där ordet “laglös” finns med. Jag har fetstilat översättningen av ordet.

  /Kjell

  Matt. 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

  Matt. 13:41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet,

  Matt. 23:28 Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.

  Matt. 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.

  Markus 15:28 Och så fullbordades detta skriftens ord: “Han blev räknad bland ogärningsmän.” 

  Lukas 22:37 Ty jag säger er att på mig måste det ord uppfyllas som står skrivet: Han blev räknad bland förbrytare. Ja, det ordet om mig blir nu uppfyllt.”

  Apg. 2:23 Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom.

  Rom. 2:12 Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen, och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen.

  Rom. 4:7 Saliga är de, vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda.

  Rom. 6:19 – För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. – Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse.

  1 Kor. 9:21 För dem som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag, för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag.

  2 Kor. 6:14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?

  2 Tess. 2:7-8 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.

  1 Tim. 1:9 och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare,

  Titus 2:14 Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.

  Hebr. 1:9 Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

  Hebr. 8:12 Jag skall i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.

  Hebr. 10:17 och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg.

  2 Petr. 2:8 – Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem, och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. –

  1 Joh. 3:4 Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.

      (Reply)

 2. Läs gärna följande artikel (engelska) av Professor Jeffrey D. Sachs, Columbia University.

  Never underestimate demagogue’s willingness to use fear to maintain power

  Short summary:

  • Trump is a non-stop font of lies, who brushes aside the inevitable corrections by the media with the charge of “fake news.”
  • A growing body of circumstantial evidence suggests that Trump has been backed by Russian money for decades.
  • Russian oligarchs may have saved Trump from personal bankruptcy.
  • Trump seems intent on turning up the pressure on the FBI, the intelligence agencies, the courts, and the media to back off.

  Två citat ur artikeln:

  When Flynn’s lies were exposed, Trump’s reaction, characteristically, was to attack the leak, not the lies. The main lesson of Washington, and indeed of strongman politics in general, is that lying is the first, not last, resort.

  But no one should ever underestimate a demagogue’s willingness to use fear and violence – even war – to maintain power. And if Putin is indeed his backer and partner, Trump’s temptations will be strong.

  Joh. 8:44 Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. 

  Matt. 12:33 Säg antingen att trädet är gott och frukten god, eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. 

  Den som inte kan känna igen frukten redan nu är grundlurad! Vilket säkerligen är Trumps guds avsikt.

  Trumps trosbekännelse är: “Jag och ingen annan!”

  /Kjell

      (Reply)

 3. Alternativ heter på grekiska “εναλλακτική” (enallaktike). Det numera mycket populära uttrycket “alternativa fakta” heter “εναλλακτικών γεγονότων” (enallaktikon gegonoton).

  En bra synonym till alternativ är ordet “valmöjlighet”. Det heter på grekiska “προαιρετικά” (proairetika), kanske känner du igen roten “airetika” som uttalas ungefär “heretika”. (Utan alternativ finns det ingen valmöjlighet.)

  Ordet “alternativ” är en modenr konstruktion som inte finns i gammal koine grekiska, men däremot finns ordet “αἱρετικός” (airetikos) i följande text, Tit 3:10-11 En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång, eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv. I grundtexten står det “αιρετικον ανθρωπον” (airetikon anthropon) alltså en “heretisk människa”. Så låt oss titta på det ordet först.

  Strong number Koinge grekiska Trans- litteration Betydelse
  G141 αἱρετικός aihretikos heretiker
  G140 αἱρετίζω aihretizō att göra ett val
  G139 αἵρεσις hairesis sekt i betydelsen att avskilja sig på grund av att man förkastar vissa tidigare gemensamma “fakta”
  G138 αἱρέομαι aihreomai att ta för sig det man gillar och förkasta resten

  Nu skall jag titta närmare på ordet “fakta”. Här finns det en skillnad i nutida betydelse och betydelsen för 2000 år sedan.

  Den koinegrekiska betydelsen är “vetenskap” eller “kunskap”, alltså något man upplever, erfar, ser och därför tror är sant.

  Strong number Koinge grekiska Trans- litteration Betydelse
  G1097 γινώσκω ginōskō veta, vara säker på, känna till, uppleva, förstå
  G1096 γίνομαι ginomai mycket bred betydelse av att anhänga subjektivt vetande (teorier, scenarier och modeller), även att medverka till att något faktiskt händer fast det inte skulle ha hänt utan eget initiativ

  Detta är så nära jag kan komma betydelsen av “alternativa fakta” i biblisk betydelse.

  Det är viktigt att påpeka att det inte är fel att välja. Väljer man rätt är det en dygd och en välsignelse. Väljer man fel är det till förbannelse.

  Nedan alla citat i NT där valet står i centrum. (G138, G139, G140, G141) Lägg märke till att det ingår flera goda val i listan.

  /Kjell


  Matt. 12:18 Se min tjänare som jag utvalt, min älskade som min själ gläder sig över. Jag ska sända min Ande över honom, och han ska förkunna rätten för folken.

  Apg. 5:17 Översteprästen och alla hans anhängare, det vill säga saddukeernas parti, fylldes av avund

  Apg. 15:5 Men några från fariseernas parti som hade kommit till tro steg fram och sade att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Mose lag.

  Apg. 24:5 Vi har nämligen funnit att den här mannen är en samhällsfara som sprider oro bland judar över hela världen. Han är en ledare för nasareernas sekt,

  Apg. 24:14 Men detta bekänner jag för dig: att jag enligt Vägen, som de kallar en sekt, tjänar mina fäders Gud på så sätt att jag tror på allt som står skrivet i lagen och hos profeterna.

  Apg. 26:5 De känner mig sedan lång tid tillbaka, och om de vill kan de vittna om att jag levt som farisé, enligt den strängaste riktningen i vår religion.

  Apg. 28:22 Men vi vill gärna höra från dig vad du tänker, för vi vet att den här sekten blir motsagd överallt.”

  1 Kor. 11:19 Det måste finnas partier bland er, för att visa vilka av er som är äkta.

  Gal. 5:20 avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror,

  Fil. 1:22 Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja.

  2 Tess. 2:13 Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av Anden och tror på sanningen.

  Titus 3:10 En villolärare ska du ge en första och en andra varning och sedan avvisa,

  Hebr. 11:25 Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden.

  2 Petr. 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande irrläror. De ska förneka den Herre som har friköpt dem och dra plötsligt fördärv över sig.

  PS. Åtta av tio svenskar anser att fejknyheter påverkar synen på fakta

      (Reply)

 4. Citat Donald Trump: “If they screw you, screw them back 10 times as hard,

  Citat Guds ord Rom. 12:17-21 Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. 

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *