Laglöshetens hemlighet?

Läs detta för nu publicerar jag artikeln.

Det har grubblats och trätts mycket om texten i 2 Tess. 2:7. Där står det: “Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.

Och nu skulle man kanske ha trott, eller åtminstone hoppats, att det huvudsakliga grubblet skulle ha handlat om vad då denna hemlighet är för något.

Duterte, drug-abuser som mördar drug-abusers! Laglöshetens hemlighet avslöjad.

Men, icke så. Striderna har handlat om det som SFB15 har översatt med “han som håller tillbaka“.

Och medan man bråkade om vem “han eller den eller det” är som håller tillbaka så kunde “laglöshetens hemlighet” fortsätta att infektera “folken” med propaganda och “skenbara självklarheter”, med ett modernt ord, “paradigma”.

Laglöshetens hemlighet bygger på att byta ut Guds eviga bud mot “självklarheter”.

Vi får veta att Herren Jesus Kristus (Yeshua Ha-Mashiach) kommer att döda “Den Laglöse” när han kommer tillbaka som Judarnas Kung och hela världens Kung.

2 Tess. 2:9-12

Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 

Men snälle Paulus, nu tar du väl i! Vad kan detta betyda?

Låt oss ta det, bit för bit. Det står att Gud “sänder villfarelsens makt över vissa människor” och det leder till att “de tror på lögnen”.

Hur tror du det går om du (bevarad av Herren av bara nåd) går till någon av dessa som drabbats av Guds dom i form av villfarelse och vittnar om sanningens evangelium och upplyser dem om att de är vilsna?

Du kommer att betraktas som knäpp. Du kommer att kallas översittare som drabbats av storhetsvansinne. Du kommer att anklagas för att du diskriminerar. Det kommer att finnas “lagar” och “fängelser” och “vårdcentraler” där man tar hand om dej och dina gelikar. Euthanasi kommer troligen att höra till möjligheterna för obotliga fall som inte böjer sig för psykoterapi med hjälp av psykofarmaka.

Men vad är då “laglöshetens hemlighet” och hur njuter man av “orättfärdighet”?

Hebreerbrevet är troligen specifikt riktat till judar som redan är messiastroende, eller överväger att bli det, men det innehåller sanningar som är nyttiga för oss hedningar också.

I tredje kapitlet gör författaren (författarna) en jämförelse mellan ökenvandringen och livet som kristustroende. Författaren jämför Jesus och Moses och påpekar att Jesus bör äras högre än Moses. Och så säger han i verserna 12 och 13: “Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande Guden. Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra.

Jag skall nu citera ett antal texter. Dessa texter “hänger inte ihop”, men de har det gemensamt att de alla talar om synd, orättfärdighet och laglöshet.

Jesus talar om för lärjungarna att han skall sända Hjälparen, Den Helige Ande, Joh. 16:7-11 Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd: de tror inte på mig. Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom: denna världens furste är dömd. 

Det är synd att inte acceptera (ha förtroende för) att Jesus vet bäst och välja att hörsamma honom (vara honom trogen). Och vi vet att synden har “makt att bedra”.

Paulus förklarar hur det går när man vill bestämma själv vad man får och inte får göra. Då blir man en dåre. Rom 1:18-25 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. 

Guds dom består i att “hjärtats begär” får bortförklara “Guds bud” så att man lyder begären mer än Gud. Och visst kommer vi ihåg mer än “bara” Johannes 3:16? “(18) Den som tror på honom (Guds enfödde son) blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.” – “(36) Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.” Guds vrede blir en logiskt följd av domen.

Rom. 3:20 Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. 

Och nu skall jag tala om laglöshetens hemlighet ur ett helt annat perspektiv. Stanna inte här! Läs resten!

Paulus första brev till Korint innehåller åtminstone ett kapitel som skulle kunna kallas “karsimatikens höga visa”.

Som ungdom i Pingströrelsen fick jag intrycket att Första Korinterbrevets tolfte kapitel är ett av Bibelns allra mest centrala och viktiga budskap.

Jag vill genast poängtera att mina föräldrar inte var extrema karismatiker utan att jag fick detta intryck genom predikningar och handlingar i församlingen.

Man missade att Paulus skrev en inledning in kapitel 12, huvudbudskapet i kapitel 13 och en avrundning i kapitel 14. Vanligtvis hoppade man bara över kapitel 13 i sammanhanget.

Det har skrivits väldigt mycket om “nådegåvorna” (ordet kan även översättas “tacksamhetsgåvorna”) och jag tänker bara peka på några få saker som man lätt kan missa i sammanhanget.

Det finns några verser i början på tolfte kapitlet som jag aldrig har hört en predikan om eller läst en “avhandling” om. Jag skall citera dessa verser här (1 Kor. 12:4-11)

Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. 
Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. 
Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 

Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. 

Den ene får av Anden ord av vishet,
den andre får ord av kunskap genom samme Ande. 
En får tro genom samme Ande,
en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 
en annan att göra kraftgärningar.
En får gåvan att profetera,
en annan att skilja mellan andar.
En får gåvan att tala olika slags tungomål,
en annan att uttyda tungomål. 

Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. 

Som du ser har jag indelat texten typografiskt annorlunda än den står i den Bibel du läser.

Titta nu noga på de tre första raderna i citatet ovan.

Är det så att nådegåvor ges av Anden, medan tjänster administreras av Herren och kraftgärningar bara beviljas av Gud Fadern? Eller drabbades Paulus bara av någon slags poetisk retorik när han delade upp detta i olika kategorier?

Det är inte oväsentligt, för i karismatiska kretsar talar man ofta om de så kallade tjänstegåvorna. Och då utgår man gärna från Ef. 4:11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, 

Enkelt och tydligt! Eller hur? Fem tjänstegåvor! Varken mer eller mindre. Vem kan neka till att det måste finnas apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare?

Men man glömmer gärna att citera de följande verserna. Så då skall jag göra det (Ef. 4:12-16)

för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. 

Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran, när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. 

Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. 

Oavsett var du står i karismatikens spektrum från mörkblått förnekande till mörkrött omfamnande av guldstoft och änglafjädrar, hinduism och grave-soaking, ber jag dej att berätta vad Paulus menade med att “nå fram till enheten i tron”?

 • Vad menade han med att kunna uppnå en “fullvuxen mognad som motsvarar Kristi fullhet”?
 • Vad menade han med att inte kastas hit och dit av alla “vindkast” i läran?
 • Vad menade han med att det kommer att finnas “människor som spelar falskt och förleder till villfarelse”?
 • Vad menade han med att “hålla fast i kärlek till Sanningen”?

Om du tror att det var bara fromt prat kan du skippa resten. Du kan konvertera till RKK, Livets Ord eller Emergent Church. Du kan välja att bli asket eller liberalteolog. Det kvittar lika!

Fast, visst kan du även välja att hålla fast vid “kärleken till sanningen”. Det finns ett gudomligt löfte förknippat vid det valet. Vi läser i 2 Tess. 2:9-12

Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Men, va, nu, då? Inte njuter man väl av orättfärdigheten bara för att man är villig att lyssna på vad andra tycker och tänker och tror på?

Frågan är retorisk och avsedd att tvinga till eftertanke. (Helst i förväg….)

Nu tillbaka till ämnet.

Det handlar om huruvida Gud ger uppenbarelser som lägger till “absoluta order och information från Gud” allteftersom tiden lider. En av tjänstegåvorna är ju otvivelaktigt att vara profet.

När en profet talar så säger han “Så säger HERREN”. I text följer sedan “Herren:” vilket betyder att resten är direkta citat av Gud Faderns ord. Alltså med minst lika mycket auktoritet som allt annat i Bibeln.

Den som tror att Apostlagärningarna fortsätter i dag och att det finns både Apostlar (som de 12) och Profeter som i GT, av vilka Johannes döparen var den siste (Lukas 16:16), har ingen absolut norm att jämföra med och kan således inte bedöma om det som sägs (och skrivs) är “sanningen”.

Och nu kommer överraskningen! När man inte har någon norm så är man bokstavligen “laglös”.

Laglöshetens hemlighet är att man tror sig befinna sig på en glidande skala av nya uppenbarelser. Allt blir ju bara bättre hela tiden! Om du inte tror mej så fråga Darwin och Utvecklingslärans profeter.

Det kvittar totalt om det är RKK’s läroämbete eller Word_of_Faith’s supergurus uppenbarelser som plockar in nyheter eller skippar sanningar.

Snart nog kommer de att enas i det som kallas Emergent Church.

Kärleken till Sanningen är det enda som kan rädda dej och mej!

/Kjell

Visits: 151

29 thoughts on “Laglöshetens hemlighet?”

 1. Hittade ett citat från Sven Reichmann som ev. kan ha med saken att göra.

  Tyvärr vet jag inte i vilket sammanhang det har skrivits eller sagts.

  “Det har grubblats mycket på vem det är som hindrar Antikrist från att träda fram. Personligen tror jag att det är den splittringens ande som Gud utgöt över Babel och som lett till krig, så snart någon börjar satsa på världsherravälde. När tiden är inne, tycks Gud komma att dra denna ande tillbaka. Då blir Nimrods dröm möjlig att förverkliga, men då är också slutet nära.” SLUT CITAT

  Med vänlig hälsning
  Lillian

      (Reply)

 2. Lillian,

  Jag tror att citatet kommer från boken “Från Nimrod till Antikrist”. Och det intressanta är ju även här att funderingarna koncentrerar sig runt vem eller vad det är som hindrar.

  Men redan på Nya Testamentets tid var “laglöshetens hemlighet verksam”. Ordet som används där är “μυστήριον” som vi även har som låneord (via latinet) på svenska: mysterium.

  Ordet kommer av “μύω” som betyder att “hålla munnen stängd”, alltså tiga.

  Under 2000 år (och kanske längre) har alltså laglösheten varit verksam i lönndom.

  Och då skulle man kanske ha trott, eller åtminstone hoppats, att det huvudsakliga grubblet skulle ha handlat om vad då denna hemlighet är för något.

  Speciellt nu när laglösheten håller på att bli uppenbarad i världens maktsystem.

  /Kjell

      (Reply)

 3. En liten förklaring.

  De flesta vet att Johannes Uppenbarelse avslutas med en dubbel varning. (Upp. 22:18-19)

  För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok. 

  Många menar att detta bara gäller för Uppenbarelseboken. Men samma princip återfinns i flera texter i Bibeln.

  Guds Ord är “lag”, fast inte med den snäva betydelse som det svenska ordet lag har i vår tid. Guds lag handlar till största delen om goda råd, levnadsregler, hjälp, upplysning och bud, men givetvis även om förbud och följderna av överträdelser.

  En av Bibelns starkaste varningar mot villolärare och villoläror skrevs av Jesu bror Judas. I början av sitt korta brev skrev han (Judas 1:3) Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga

  Alltså samma budskap som i Johannes varning.

  Sekter gör inget annat än att lägga till och förkasta. Det kvittar om det handlar om RKK’s läroämbete eller om det handlar om den falska karismatikens alla så kallade “apostlar” och “profeter”.

  Läs hela Judas brev! Läs även gärna Petrus andra brevs andra kapitel. Samma varningar och samma budskap.

  Laglöshetens hemlighet (eller rättare mysterium) består i att lägga till och dra ifrån, från Summan av Guds Ord.

  /Kjell

      (Reply)

 4. White House discussing asking foreign visitors for social media info and cell phone contacts

  White House policy director Stephen Miller also noted on Saturday that Trump administration officials are discussing the possibility of asking foreign visitors to disclose all websites and social media sites they visit, and to share the contacts in their cell phones. If the foreign visitor declines to share such information, he or she could be denied entry.

  Om du har en vän som heter Ali Hassan i din addressbok bör du nu snabbt överväga att ge honom pseudonymen Anders Hanson.

  Jag som är gammal kan kanske lämna min notebook, tablet och smartphone hemma och köpa mej en gammaldags Nokia utan internet och sedan ljuga och säga att jag är för gammal för internet.

  Men Google har nästan lika bra minne som Gud, i alla fall den tid Google finns till, så om du inte har surfat med hjälp av “Tor” kommer man ändå snabbt att kunna hitta vilka sajter du har besökt och eventuellt vilka pseudonymer du använder.

  I mitt fall kommer man snabbt att hitta min blogg och eftersom jag (i ovanstående exempel) valde att inte berätta allt kommer jag att vägras att passera USA’s pärleportar. Fast det hade ju hänt även om jag hade berättat allt.

  Demokratin har ersatt Guds eviga bud. Din sanning är inte min sanning. Majoriteten har tagit över från Gud och bestämmer vad som är rätt och fel. Majoritetens ledare vinner anhang med så kallade alternativ-fakta. Dessa “post truth alternativfakta” är inte avsedda att kommunicera verifierbara fakta. Deras huvuduppgift är att manipulera känslor.

  Kanske är det inte så konstigt att de som har vuxit upp i villoläror av alla slag, både religiösa och sekulära villoläror, och således tränat sig i att anse teorier och dogmer väger tyngre än fakta, nu utgör majoriteten av dem som röstar på just populister som säger det de vill höra.

  Man har vant sig vid att bekänna lögnen som sanning. Kärleken till Sanningen, som skulle ha kunnat rädda från avfall och undergång har först saknats på lokalplanet. Och mer än axelryckningar har sådana lokala knäppgökar inte fått.

  Men, samtidigt med religiös ekumenik har samma destruktiva krafter även drabbat de sekulära, och “voila!”, plötsligen firar lögnen högtid och producerar valresultat som “på demokratisk väg sätter diktatorer i maktens säte”.

  Dominoeffekter och panikreaktioner kommer att leda till att snaran snabbt sluter sig runt jordens alla invånare allt medan totalitära ledare utan minsta medmänsklighet struntar totalt i dem som drabbas av nyckfulla, ogenomtänkta beslut.

  Deras motto är: Jag och ingen annan! De som stöder mej först! Screw the rest!

  /Kjell

      (Reply)

 5. Kjell,

  En vän med muslimskt namn flydde från Iran då han tagit emot Kristus. Han kom till Sverige och kom med i en svensk församling. Nu har myndigheterna bestämt att han inte får stanna här. Om han skickas tillbaka till Iran kommer inte hans muslimska namn hjälpa honom, där heller. Vi som följer mannen på nära håll delar givetvis hans förtvivlan. Han ska överklaga beslutet och ni som ber med hjärtat vet vad jag nu ber er om.

      (Reply)

 6. Ulrika,

  Sverige-Demokrater, Aletheia, MFS och andra Nazister jublar nu över sådant.

  Sekulära statstjänstemän tvättar sina händer i förment oskuld.

  Det kommer inte att dröja länge innan inhemska kristna blir nästa måltavla.

  Allt till pöbelns jubel, likasom nu i Amurka!

  /Kjell

      (Reply)

 7. Kjell,

  Det jublades både i Sverige, Norge och i många andra länder 1940. I Norge jublade Vidkun Quisling extra mycket. Hans bidrag till historien är ordet ‘quisling’. Historiens dom kommer att bli hård.

      (Reply)

 8. Jag skulle vilja ta upp en sak angående demokratiaspekten som jag tror är viktig i dessa dagar.
  Demokratin kan bara bestå och vara stark om det finns gemensamma regler och värderingar som följs.

  Om man ser Egypten och president Mursi så blev inte han långvarig. En av anledningarna till detta var att hans tolkning av demokrati. Han skrev en ny författning som var till nackdel till minoriteten. Hans svar på oroligheterna som bröt ut var ‘ni ville ha demokrati, ni fick demokrati och jag genomför politiska beslut eftersom jag har majoriteten’. Oroligheter utbröt militären var inte nöjda och tog makten. Därför är det svårt att genomföra demokrati i länder där befolkningen står så långt ifrån varandra, de kan inte kompromissa och se till minoritetens intresse.

  I Sverige och andra länder har vi byggt demokratin på block överskrivna överenskommelser. Detta är viktig i frågor som försvar, utrikespolitik och ekonomiska frågor. Utan breda överenskommelser så kan ett land kastas fram och tillbaka efter varje val. Ett exempel på detta är Italien som byter i snitt en regering varje år. Stabila länder och ekonomiskt framgångsrika kräver spelregler som gäller över tiden och efterlevs.

  Att vara i majoritet innebär inte att man kan göra som man vill om man vill ha ett långvarigt stabilt samhälle. Om ny president väljs om fyra år så ärver förmodligen denna president ett USA som inte har några goda förbindelser till andra länder. Dennes jobb blir att arbeta upp internationella kontakter och förtroende som kan ta årtionde att bygga upp. Det tar bara en vecka för att rasera tidigare arbeten. Av denna anledningen har alla tidigare presidenter fört en utrikespolitik som bygger på tidigare grunder för att inte kasta USA fram och tillbaka.

  När någon säger att man följer demokratiska fattade beslut så återstår det att tolka vad demokrati egentligen betyder. Med Trumps idéer så kan inte en demokrati bestå eftersom den skapar fler konflikter än den löser. Det är inte demokratiskt att dra in visum som är utfärdade, det sa också en domstol i USA. Sådana åtgärder kan bara genomföras i totalitära stater.

      (Reply)

 9. Om du läser engelska utan problem rekommenderar jag följande artikel om ‘eugenetics’ i USA.

  Eugenics in the United States

  The Immigration Restriction League was the first American entity associated officially with eugenics. Founded in 1894 by three recent Harvard University graduates, the League sought to bar what it considered inferior races from entering America and diluting what it saw as the superior American racial stock (upper class Northerners of Anglo-Saxon heritage). They felt that social and sexual involvement with these less-evolved and less-civilized races would pose a biological threat to the American population.

  Charles Darwin och USA lade grunden för Hitlers Tyskland, stödda av en stor “kristen” majoritet.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Många västerlänningar inbillar sig att buddhismen är en ärlig och fredsam form av humanistisk hinduism. Bilden stämmer inte med verkligheten. Se fotnot.

  Buddhist monk held after millions of meth pills found in monastery

  En buddhistmunk arresterades när man fann 400.000 methamfetamine-piller i hans bil. När man sedan sökte i hans kloster fann man ytterligare 4.2 miljoner piller. Försäljningsvärdet av dessa piller är ungefär 70 miljarder kronor. Inga småpengar!

  Mynmar ä världens största producent av methamfetamine. Mycket av det säljs i Thailand och Laos som har stora problem med drog-missbrukare.

  /Kjell

  Fotnot från Wikipedia

  Myanmar had become a stronghold of Buddhist aggression and such acts are spurred by hardline nationalistic monks. The oldest militant organisation active in the region is Democratic Karen Buddhist Army (DKBA), headed by a Buddhist monk U Thuzana, since 1992.

  In the recent years the monks, and the terrorist acts, are associated with the nationalist 969 Movement particularly in Myanmar and neighboring nations. The violence reached prominence in June 2012 when more than 200 people were killed and around 100,000 were displaced.

  As of 2012, the “969” movement by monks (the prominent among whom is Wirathu) had helped create anti-Islamic nationalist movements in the region, and have urged Myanmar Buddhists to boycott Muslim services and trades, resulting in persecution of Muslims in Burma by Buddhist-led mobs. However, not all of the culprits were Buddhists and the motives were as much economic as religious.

  According to the Human Rights Watch report, the Burmese government and local authorities played a key role in the forcible displacement of more than 125,000 Rohingya people and other Muslims in the region. The report further specifies the coordinated attacks of October 2012 that were carried out in different cities by Burmese officials, community leaders and Buddhist monks to terrorize and forcibly relocate the population.

      (Reply)

 11. Denna måste ni se!

  Härifrån sprids en fejknyhet om vilka som skändat en kyrka i Sverige.

  Finns även en kortare variant i Dagen.

  Fejknyhet om kyrka i Kristianstad fick världsspridning.

  Och varför inte denna?

  Trump är kungen av fake news.

  Och varför inte ett valtal av hollands Geert Wilders som är ledare för motsvarigheten till Sverige Demokraterna i Holland, nämligen PVV “Partij Van de Vrijheid” (Frihetspartiet).

  Holländsk högerpopulist kallade marockaner “avskum”.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Nyhetsmedia överallt i världen talar om detta, så jag förstår mycket väl att det blir tjatigt. Men jag vill här reflektera över den nye presidentens kärlek till lögnen. Detta sade Trump ordagrannt:

  • We’ve got to keep our country safe.
  • You look at what’s happening in Germany.
  • You look at what’s happening last night in Sweden.
   Sweden, who would believe this?
   Sweden!
   They took in large numbers.
   They’re having problems like they never thought possible.
  • You look at what’s happening in Brussels.
  • You look at what’s happening all over the world.
  • Take a look at Nice.
  • Take a look at Paris.”

  Enligt White House spokeswoman Sarah Sanders talade Trump om ökande kriminalitet och oroligheter i allmänhet och hänvisade inte till någon specifik händelse. (“the President was talking about rising crime and recent incidents in general and not referring to a specific incident”)

  Sarah Sanders påstod också att Trump oavsiktligt sade “last night”.

  Trump själv tycks mena att han tittade på en “dokumentärfilm” av Ami Horowitz på FoxNews “last night”. Han twittrade: My statement as to what’s happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.
  Så tydligen menade han: “Last night I looked at what’s happening in Sweden.

  Lite besvärligt är det väl ändå att Trump och hans team “är lögnare från begynnelsen”.

  De uppenbara lögnerna (foto-bevis) angående mängden tillbedjare, eh jag menar besökare, när han tog presidenteden.

  Den uppenbara lögnen när Trump hävdade att han vann presidentvalet med den största marginalen sedan Ronald Reagan.

  Alla så kallade “alternativfakta” som presenteras av Trumps lakejer. White House press secretary Sean Spicer icke att förglömma….

  Trumps rådgiverska (counselor) Kellyanne Conway som hänvisade till en “Bowling Green massacre” som aldrig hade hänt.

  Sean Spicer som hänvisade till en attack i Atlanta och sedan “förklarade” att han menade Orlando.

  Atlanta ligger i Georgia 50 mil från Orlando som ligger i Florida, men båda ligger ju söder om Washington. Så vad kvittar det? Alla östliga stater söder om “the Virginias” hör ju till det så kallade “bibelbältet”. The Confederate States (se noten) som krigade för att behålla makten och slaveriet sträcker sig längre.

  NOT angående The Confederate States:

  Den röda pricken är Washington DC.
  South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, och Texas. Senare utökat med Virginia, Arkansas, Tennessee, och North Carolina. Och till sist även Missouri och Kentucky.

  Jag vill nedan ge några stycken länkar med korta citat.

  /Kjell

  PS. Alla som gillar Trump kommer att köpa bortförklaringarna och anse att hans lögner, halvsanningar och alternativa fakta är oväsentliga. Han gör vad han lovade och “ändamålen helgar medlen”.

  Trump, ‘Alternative Facts,’ and Abuse

  Sean Spicer is a collaborator. Kellyanne Conway is a collaborator. Michael Pence is a collaborator. Steve Bannon, who must know very well the terrible, racist, anti-Semitic history of the phrase “America First” he inserted into the inaugural speech he co-wrote for his boss, is a collaborator. These are just a few collaborators. There are more. And you will know them by their refusal to acknowledge reality. Thus, “alternative facts.”

  In the Trump Administration, we see adults who have learned that to perpetuate lies will earn them cash and praise. Do they know these are lies? Of course they do. It does not matter. The abusive leader rewards them lavishly. If they dissent, he will punish them viciously. If they apologize and fall back in line, he rewards them again.

  And all the while, we the people suffer.

  Analysis: Trump’s ‘Alternative Facts’ Fight Carries Campaign Bluster into White House

  From his first moments as a candidate, Trump regularly made statements that were not only untrue but were easily debunked. In many instances, Trump used these “alternative facts” to paint a dire picture of the country that he claimed so-called experts were deliberately hiding from view. Often, numbers that he denounced as inaccurate were compiled by government agencies his appointees will now oversee.

  This dynamic raises questions about whether he will accept their findings as president or apply pressure to change the results if they run counter to his goals. Some activists spent the weeks leading up to Trump’s inauguration archiving government reports on issues like climate change for fear they might become inaccessible later. Concerns about Trump’s relationship have been reinforced by his intense skepticism of America’s intelligence community as well as his penchant for conspiracy theories.

  ‘Alternative Facts’: The Needless Lies of the Trump Administration

  One of the many things that is remarkable about the Trump administration is its devotion, even in its first days, to a particular variety of pointless falsehood.

  Mendacity among politicians and the spokespeople hired to spin for them runs across eras and aisles, though it is true that some are more honest than others, and Donald Trump was a historically dishonest presidential candidate. But the Trump administration has displayed a commitment to needlessly lying that is confounding to even the most cynical observers of American politics.

  Dear team Trump,’alternative facts’ are lies

  Donald Trump’s White House counselor Kellyanne Conway coined a new term Sunday morning when she stated that White House Press secretary Sean Spicer was not lying about the size of the crowd at Trump’s inauguration. Instead, Conway claimed, Spicer simply told us “alternative facts.”

  It’s truly hilarious that the Trump team, so vocally opposed to political correctness, is now being PC in describing a lie. Sorry, Kellyanne, I’m not buying it. “Alternative facts,” as NBC’s Chuck Todd so accurately put it in response to you on the air, “are not facts, they’re falsehoods!”

  This issue started back on Saturday, when the notoriously thin-skinned Trump visited the CIA and, while standing in front of the wall that pays tribute to CIA agents who sacrificed their lives for our nation, bragged about the size of the crowd that had attended his inauguration. Trump, after first trashing the media, told the audience of CIA employees that, “it looked like a million, million and a half people” were standing in the crowd cheering for him.

  Trump’s Sweden comment raises questions

  Carl Bildt, the former Swedish prime minister, also questioned the President’s statement on Twitter.
  “Sweden? Terror attack? What has he been smoking?” Bildt tweeted. “Questions abound.”

  PS. Kanske sympatiserar Trump med islam? Inte alla religioner fördömer lögnen!

  Visste du att Islam rekommenderar att man ljuger?

      (Reply)

 13. Kjell,

  Det är tragiskt att folk fortsätter lyssna på en notorisk lögnare. I boken ‘The Art of the Deal’ påstår han att han kommer från Sverige.

  Om någon skulle klaga över att MSM ljuger, uppgiften är kontrollerad. På sidan 66 finns uppgiften.

  Endast en notorisk lögnare kan komma undan med så många lögner.

      (Reply)

 14. Fredrik,

  Den tyske ekonomen Frank Appel är “Chief Executive Officer, Deutsche Post DHL Group, Bonn, Germany”. Läs vad han har att anföra mot Trumps isolationism och den national-socialism som predikas bland annat på Aletheia.

  A ray of hope for the global economy

  Multilateralism seems down and out. So does trade liberalisation. Any suggestion that the UN or WTO may bring about meaningful progress increasingly falls onto disbelieving ears. To be sure, the pace of globalisation has been rapid. The resulting feeling of nervousness is, therefore, comprehensible.

  Till andra, inte till dej Fredrik, vill jag säga.

  Fortsätt ni bara, så kallade rika nationer att profitera från slavar i den så kallade “tredje världen”, bara för att ni tror att ni har makt att göra detta. (Gud skapade inte tre världar! Bara en!)

  Kalla mej gärna för “vänster” eller vilka andra invektiv ni vill, kanske “kulturmarxist”! Det finns många ord att använda. Ordet dödar men Anden gör levande.

  Det kommer dock en dag, och vi ser den nalkas, när Herren själv landar på Oljeberget och skiljer get-nationerna från får-nationerna.

  Lyssna nu till vad Jesu bror skrev efter att han hade accepterat “storebror” som frälsaren och Messias. Jakob 5:1-6 Lyssna nu, ni som är rika! Gråt och klaga över de olyckor som ska drabba er. Er rikedom är rutten och era kläder är malätna. Ert guld och silver rostar, och rosten ska vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter under de sista dagarna. Nu ropar den lön ni undanhållit arbetarna som skördat era åkrar, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden, ni har gött era hjärtan på slaktdagen. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom, och han gjorde inget motstånd mot er. 

  /Kjell

      (Reply)

 15. Och för alla som läser här vill jag även hänvisa till en artikel skriven av en person som absolut inte känner Herren Jesus. Men som trots detta har något väsentligt att säga.

  Det har sagts att: “Det enda ondskan behöver för att segra är att goda människor tiger!

  Why silence should never be an option in a hellish society

  It seems that the inmates have taken over the asylum not just in America, but in many other parts of the world as well. In the Philippines, the president has given citizens the licence to kill drug dealers, and yet he has not suffered any sanctions from the United Nations; on the contrary, citizens have lauded his policy, and hundreds of people have been murdered as a result.

  Western countries, whose military actions in Iraq, Libya and Syria contributed to creating an unprecedented refugee crisis, and also gave birth to terrorist organisations, are now refusing to take in these refugees. Instead, many are looking to stop refugees from entering their countries altogether.

  Yet these same countries were among the first to reprimand Kenya for threatening to close down the Dadaab refugee camp.

  Lukas 16:8 (ryckt ur sitt sammanhang…) “den här världens barn är klokare än ljusets barn mot sitt eget släkte”.

  Förkasta inte det som sägs på grund av budbäraren, men lyd Herrens uppdrag att pröva allt och behålla det goda.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Jag måste få avrunda historien om “trump-fakta” angående Sverige. Fyra artiklar varav jag bara fann två på svenska.

  Allt som avsiktligt skrivs, sägs eller görs för att missleda är lögn.

  /Kjell

  Swedish Fox News cops hit out at filmmaker: ‘He is a madman’

  “We don’t stand behind it. It shocked us. He has edited the answers. We were answering completely different questions in the interview. This is bad journalism,” Göranzon told Dagens Nyheter, which said it had attempted to contact Horowitz for a comment.

  “It feels like hell. The real questions should be shown along with our answers. We don’t own the rights to the film, but the end result is that we don’t want to talk to journalists after this. We can’t trust each other.”

  Analysis: Why Trump’s false claims are bad news for Sweden

  Meanwhile, there is an ongoing domestic debate, where many do argue that Sweden has long been too willing to accept new arrivals. It received 163,000 asylum applications in 2015, but after tightening its rules and borders, the number dropped to fewer than 30,000 in 2016. The debate is widely thought to have boosted anti-immigration party the Sweden Democrats, currently polling at around 18 percent.

  “You should also remember that there are Swedish groups who market this image. There are Swedes who write for Breitbart,” says Wästberg about the self-described alt-right platform of which Trump adviser Steve Bannon is a former executive.

  —–

  But as history shows, once a lie sticks, it is hard to get it unstuck. In the 1960s, Dwight D Eisenhower claimed in a speech that Sweden’s welfare policies had contributed to a high rate of suicide, thus starting a still oft-quoted myth that Sweden has the highest suicide rate in the world (it doesn’t).

  “60 years later, that’s still around, which shows how these things survive,” says Wästberg.

  Här är felen i tv-inslaget Trump pratade om

  När USA:s president Donald Trump i helgen talade om Sverige syftade han på ett tv-inslag om svensk flyktingpolitik. Men inslaget innehåller en rad påståenden som är antingen tvivelaktiga, onyanserade eller direkt felaktiga.

  Elva bombhot riktade mot judar i USA på måndagen

  Elva judiska samlingslokaler i USA fick evakueras under måndagen efter att de bombhotats, i den senaste vågen av antisemitiska attacker sedan Donald Trump blev president för en månad sedan.

      (Reply)

 17. Idag börjar skid VM i Finland. Från hela världen kommer skidåkare för att delta. En del kan inte ens stå på några skidor.

  En deltagare från Venezuela stoppades under mellanlandning i Paris. De trodde inte på att han skulle delta i Venezuela. Från artikeln:

  “Sen förklarade han att han skulle åka skid-VM, men de bara skrattade åt honom. ”Du kommer från Venezuela, där finns det inte ens snö!””

  Han satt häktad i fem dygn innan han sändes tillbaka till Venezuela.

  Jag påstår inte att detta är vanligt men jag vill inte leva i värld där personer slumpmässigt häktas i fem dygn. Orolig över utvecklingen. Hata tycks vara viktigt.

  Expressen

      (Reply)

 18. Fredrik,

  Denna mening var kanske dum; “En del kan inte ens stå på några skidor.”

  Vad jag menar är att man inte behöver kunna åka skidor för att få delta i VM. Det räcker att bli nominerad av sitt land. Därför tycker jag att polisens agerande är under all kritik och kunde ha utretts på kortare tid än fem dygn.

      (Reply)

 19. Fredrik skrev: “polisens agerande är under all kritik och kunde ha utretts på kortare tid än fem dygn”

  Från “systemet” hade poliserna inget att vinna på att följa sina samveten.

  Inte heller något att förlora på att vara lydig som en robot.

  I alla revolutioner gör massan uppror mot eliten. De har ingen gemensam agenda men är ledda av dem som vill bli den nya eliten.

  Den nya eliten lovar runt och håller tunt. Men innan massorna hajjar så har de fått makten över politik, staat, polis, militär och rättsväsendet.

  Så börjar samma process igen eftersom man inte förstår att enda lösningen finns hos Herren Jesus Kristus.

  Jesus försvarade de utstötta och försvarslösa.

  Visste han kanske (javisst visste han det) att det till sist skulle bli hans trogna som hör till gruppen försvarslösa och utstötta.

  Det går fort nu! Jesus kommer med hast när han kommer.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Kjell,

  Har fått meddelandet att man måste vara prenumererad för att läsa artikeln.

  Det funkar också om man bor i Afrika 🙂

  Om du inte kan läsa artikeln, skriv en kommentar som jag inte kommer att publicera.

  Då skall jag sända dej artikeln per email.

  Detta är fundamentellt!

  Din email-address måste alltså stämma.

  /Kjell

      (Reply)

 21. Politik och religion! Engelskspråkig artikel om laglöshet.

  Politiker köper tjänster av trolldoktorer

  De är valår här i år och som vanligt anlitar man häxkonster för att “vinna”. Det är även vanligt att man betalar väljare för att rösta “rätt”.

  Många av dessa politiker kallar sig kristna och får även utrymme att predika sitt budskap i kyrkorna.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Oro för hatbrott efter skändning av judiska gravar

  Mer än 500 gravstenar vältes och slogs sönder på en judisk begravningsplats i Philadelphia. Vandaliseringen är en i raden av attacker eller hot mot judiska platser i USA senaste tiden. Hatbrott mot judar och andra minoriteter skapar nu oro.

  Detta är inte det enda exemplet på hatbrott. För bara en vecka sedan skedde samma med 170 gravstenar på en judisk begravningsplats i St Louis.

  Under den senaste månaden har det kommit inte mindre än 70 bombhot mot judiska samlingslokaler i USA.

  Undrar vad som hände för en månad sedan som kan ha satt igång detta drev?

  🙁 🙁 🙁

  /Kjell

      (Reply)

 23. Meet Dorsen, 8, who mines cobalt to make your smartphone work

  The mineral is an essential component of batteries for smartphones and laptops, making billions for multinationals such as Apple and Samsung, yet many of those working to extract it are earning as little as 8p a day in desperately dangerous conditions.

  Cobalt collected by small mining operations is sold to mostly Chinese traders, who we filmed secretly.

  They don’t ask questions about where their cobalt comes from or who has worked to extract it – they just want the best price.

  Traders then sell it mostly to exporter Congo Dongfang International, a subsidiary of Zhejiang Huayou Cobalt, which supplies most of the world’s largest battery makers.

  Laglöshet? Ja absolut säkert!

  Bor min nästa i DRC?

  /Kjell

  Lukas 10:25-29

  Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: “Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?” Jesus sade till honom: “Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där?” Han svarade: ” Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Jesus sade till honom: “Du svarade rätt. Gör det, så får du leva.” Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus: “Vem är då min nästa?” 

      (Reply)

 24. Visste du att det dröjde ända till 1972 innan alla amerikanska medborgare över 18 hade rösträtt, oberoende av ras och socialt status?

  Visste du att det var i December 1955 som det ledde till stor uppståndelse och kravaller när den svarta busspassageraren Rosa Parks vägrade lämna plats åt en vit passagerare på bussen i staden Montgomery i Alabama.

  Visste du att det var stort och våldsamt motstånd mot registrerandet av svarta väljare? Har du kanske sett filmen “Missisippi Burning” en sorts dokumentär. Jag citerar från Wikipedia

  In the summer of 1964, COFO brought nearly 1,000 activists to Mississippi—most of them white college students—to join with local black activists to register voters, teach in “Freedom Schools,” and organize the Mississippi Freedom Democratic Party (MFDP).

  Many of Mississippi’s white residents deeply resented the outsiders and attempts to change their society. State and local governments, police, the White Citizens’ Council and the Ku Klux Klan used arrests, beatings, arson, murder, spying, firing, evictions, and other forms of intimidation and harassment to oppose the project and prevent blacks from registering to vote or achieving social equality.

  On June 21, 1964, three civil rights workers disappeared: James Chaney, a young black Mississippian and plasterer’s apprentice; and two Jewish activists, Andrew Goodman, a Queens College anthropology student; and Michael Schwerner, a CORE organizer from Manhattan’s Lower East Side, were found weeks later, murdered by conspirators who turned out to be local members of the Klan, some of them members of the Neshoba County sheriff’s department.

  Visste du att Gud straffar intill fjärde generationen? “… jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, men visar nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud. (2 Mos. 20:5-6)

  Tänk då på ovanstående när du läser Couple jailed over racist threats at child’s birthday party

  Dessa männoskor och Dylann Roof, som i samma veva gick in i en kyrka med svarta amerikaner och skjöt ihjäl nio av mötesbesökarna, faller inom ramen för “tredje och fjärde led” som ättlingar till sydstaterna white supremacists.

  Till sist även detta.

  Many in the Jewish community supported the Civil Rights Movement. In fact, statistically Jews were one of the most actively involved non-black groups in the Movement. Many Jewish students worked in concert with African Americans for CORE, SCLC, and SNCC as full-time organizers and summer volunteers during the Civil Rights era. Jews made up roughly half of the white northern volunteers involved in the 1964 Mississippi Freedom Summer project and approximately half of the civil rights attorneys active in the South during the 1960s.

  Jewish leaders were arrested while heeding a call from Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. in St. Augustine, Florida, in June 1964, where the largest mass arrest of rabbis in American history took place at the Monson Motor Lodge—a nationally important civil rights landmark that was demolished in 2003 so that a Hilton Hotel could be built on the site. Abraham Joshua Heschel, a writer, rabbi, and professor of theology at the Jewish Theological Seminary of America in New York, was outspoken on the subject of civil rights. He marched arm-in-arm with Dr. King in the 1965 Selma to Montgomery march. In the Mississippi civil rights workers’ murders of 1964, the two white activists killed, Andrew Goodman and Michael Schwerner, were both Jewish.

  White supremacists hatar judar och afro-amerikaner och alla med färgat skinn!

  White supremacists utgjorde en viktig del av Trumps väljarkår och has rådgivare Steve Bannon är känd för sin antisemitism och sympatier med white supremacists.

  /Kjell

      (Reply)

 25. En otroligt bra och professionell artikel i Dagen, skriven av Daniel Ringdahl, predikant i Roseniuskyrkan, Stockholm.

  Jakten på sanningen

  Den senaste tiden har en strid om verklighetsbeskrivningar förts. Oxford Dictionary utsåg ”post-truth” till 2016 års ord, vilket betyder att ”objektiva fakta är mindre betydelsefulla för att forma den allmänna opinionen än känslor och personlig övertygelse” (oxforddictionaries.com).

  Artikeln avslutas med: “Post-truth kommer att vara med oss länge ännu. När människan överger kallelsen till sanning förminskar hon sig själv och ställer dörren till populismen på vid gavel. 1900-talets erfarenheter borde ha lärt oss att stänga den dörren med kraft.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *