Livsåskådning

Jag har valt att kalla denna artikel “livsåskådning” hellre än “religion”.

Vi lever i en tid där lögnen sprids att “tro” och “vetande” är konkurrenter som inte kan samexistera. När jag formulerar nästa mening kommer det att bli tydligt hur påverkade vi alla är av tidsandan.

Ateister tror att deras tro är fakta och grundad på bara vetenskap!

Jag kan rekommendera The Atheist Delusion Movie för en gedigen genomgång av hur ateister lurar sig själva. Men vill genast tillägga att ateister inte är de enda som lurar sig själva eller gärna lurar sig själva.

Bilden återfinnes i dia-serien från Ipsos Mori nedan. Den anger hur stor skillnad det är mellan upplevelse och verklighet i 40 undersökta länder.

En levande tro på en levande Gud är på intet sätt i konflikt med fakta och vetenskap! Men tyvärr finns det ju en hel del hittepå även bland människor som kallas, eller kallar sig “kristna”. Tänk på ritualer och liturgi, reliker och ikoner, mantror och grupptryck.

Tro nu inte att detta bara förekommer hos katoliker. Även om ordet liturgi inte används av protestanter så behöver man inte besöka protestantiska sammankomster många gånger innan man ser att det finns ett mönster, ett oskrivet program, för hur länge och i vilken ordning olika aktiviteter praktiseras.

NOT: Liturgi, eller ordagrannt leitourgia, är gammalgrekiska och betyder “offentligt arbete” eller “uppdrag i det allmännas tjänst”, ursprungligen från grekiskans leitourgia (λειτουργία eller λῃτουργία, av λαός / Laos, “folket” och roten ἔργο / ergo, “göra”). Det handlar alltså om vad “folket” gör för att tillsammans “tjäna” Gud.

Det får räcka som inledning. Nej, förresten, jag måste även säga något om fakta, data och tolkning.

Det allra viktigaste och mest betydelsefulla sakerna i livet är omätbara. Det betyder att de inte kan uttryckas kvantitativt, bara kvalitativt.

Ett exempel vi alla kan förstå. “Hur mycket älskar du din make, maka, son, dotter, Gud?” Det går inte att sätta en siffra på det!

Men även där man kan mäta och uttrycka resultatet kvantitativt, måste data tolkas. Data som inte tolkas är inget annat än meningslösa siffror.

Och just här kommer subjektiva åsikter med i bilden. Hur korrekt data än må vara är det ändå våra egna paradigma som riskerar att skymma sikten på fakta.

Nu vill jag presentera något som går att mäta.

Jag hittar inte undersökningens ursprung, men nyligen gjorde man en opinionsunder-sökning i många länder. Man frågade ett slumpvis utvalt antal människor hur stor procent av landets befolkning de tror är muslimer. Jag tror undersökningen gjordes av Pew Reserach Center. Bilderna finns här och får länkas i bloggar. Se nedan.

Faktiskt mycket intressant att se skillnaderna mellan upplevelse och fakta.

Man jämförde människors “upplevelse” med “fakta”. Bland annat angående hur många muslimer som bor i det tillfrågade landet. Största skillnaden mellan upplevelse och fakta fanns i Frankrike. Fransmännen (och Frans-kvinnorna) trodde att det finns 31% muslimer i Frankrike. Fakta (folkräkning) är att det finns 7.5% muslimer i Frankrike. En skillnad på runt 24%.

På listan finns bland andra Italien, Tyskland, Belgien, USA och Ryssland mellan Frankrike och Sverige. Det är en av bilderna i serien ovan.

Sverige hamnade på elfte plats med en skillnad på 13%. Svenskarna trodde att 17% av befolkningen är muslimer. Fakta är att 4.6% är muslimer.

Swedes wildly overestimate Muslim population: survey

Gissa vilket “politiskt” parti som har nytta av att låta folket tro det de tror! I Sverige är det SD och i Frankrike är det Front National.

Siffrorna för USA är intressanta. Folk tror att det finns 17% muslimer trots att det bara finns 1%! Gissa om Trump är glad över denna felaktiga tro.

Men det finns även två länder med i undersökningen där man har felbedömt åt andra hållet.

I Indonesien tror folket att 80% är muslimer. I verkligheten är det 87%.

Det värsta landet är Turkiet. Där tror folk att 81% är muslimer. I verkligheten är det 98%

Gissa vilken politik i dessa länder som gärna vill att folket skall fortsätta att vara miss-informerade! Muslim-radikalerna naturligtvis. I Turkiet med Erdogan i spetsen. Inte minst för att politiskt korrekta i EU skall låta Turkiet bli medlem. Herren sig förbarme!

Hur många kristna tror man det kommer att finnas år 2050?

Kristna 2.918.070.000
Muslimer 2.761.480.000
Hinduer 1.384.360.000
Icke troende 1.230.340.000
Buddhister 486.270.000
Folktro 449.140.000
Andra religioner 61.450.000
Judar 16.090.000

Men när man tolkar dessa siffror måste man ta med i räkningen vad t.ex. “kristna” betyder.

Det kan man kanske lättast göra genom att fundera på vad det menas med att Sverige har 52% “kristna” och att Turkiet har 98% muslimer.

Jag skulle gissa att antalet avgjorda, eller omvända, eller pånyttfödda “kristna” i Sverige inte kommer ens i närheten av 52%. Bland muslimer är däremot “seriöst praktiserande” en mycket större del.

Hur står det då till med judar?

Ja, i Israel utgör de 81% av landets befolkning. Det finns 4 huvudgrupper bland dem som bekänner sig till judaismen.

 1. Haredi – som brukar kallas ultra-ortodoxa – 8%
 2. Dati – som är mindre strängt ortodoxa – 10%
 3. Masorti – kulturellt och traditionellt engagerade – 23%
 4. Hiloni – som i princip är sekulära – 40%

I Israel finns dessutom 14% muslimer och 2% kristna, 2% druser och 1% religionslösa.

Av världens 14 miljoner judar bor nästan 6 miljoner i Israel, drygt 5 miljoner i USA.

Andra länder med relativt stort antal judar är Ryssland, Frankrike, Canada, Argentina, Stor-Brittannien, Tyskland, Syd-Afrika och Ungern.

Vad vill jag nu säga med denna artikel?

Jo, att det knappast finns något land som kan kalla sig “kristet” i ordets rätta betydelse även om majoriteten av befolkningen är registrerade som “kristna”.

Däremot finns det länder som kan kallas “muslimska”, “buddhistiska”, “ateistiska”, “sekulära” och “hinduistiska”.

Och det finns ett väldigt unikt land som är sekulärt organiserat men har 81% judisk befolkning.

Det kan vara bra att känna till fakta så att man förstår vilken situation som t.ex. Sverige befinner sig i.

Ett land där de som kallar sig kristna ledare flörtar med synkretism, liberalteologi och ekumenik har inget motstånd mot infiltration av främmande religioner.

En “tro” som förlorar “tron” på den egna”tron” är som salt som mister sin sälta!

/Kjell

Visits: 46

3 thoughts on “Livsåskådning”

 1. En liten fråga eller påpekande i all välmening.

  I Sverige är det förbjudet att registrera trosuppfattningar. Därför blir jag förbryllad över den exakta siffran 4,6% muslimer i Sverige. Antar att de har frågat ett antal personer vilken religion de bekänner sig till. Fast jag vet inte hur undersökningen gått till. Menar bara att det kan finnas en felkälla.

  Antal kristna i Sverige brukar man uppskatta genom att lägga ihop hur många medlemmar Svenska kyrkan har plus de andra kristna trossamfunden.

      (Reply)

 2. Fredrik,

  Håller helt med dej att det finns anledning att ifrågasätta hur exakta siffrorna är.

  Och sedan vet jag inte heller hur man frågade. Om det fanns ett begränsat antal svarsalternativ, vilket ju ofta är fallet.

  Tyckte dock att det var ett intressant uppslag.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Dagen har nu en artikel där Ipsos Mori undersökningen presenteras.

  Antalet muslimer överskattas grovt

  I Holland presenteras i dag en undersökning, gjord av “Sociaal en Cultureel Planbureau”, angående vilka saker holländare anser vara mest urgenta.

  Endast 2% av de tillfrågade anser att klimat och energi är det största problemet. Men 50% tycker det är bra om beroendet av olja minskar eftersom den kommer från opålitliga länder. 60% tror inte att klimatförändring beror på fossil energi.

  Högst på listan av urgenta problem står flyktingar och invandrare. Kanske inte helt oväntat.

  Nästan ingen av de tillfrågade har stort förtroende för information från ministrar, överhetspersoner och vetenskapliga institutioner.

  Det är således bäddat för skickliga populister att bygga sina politiska löften på majoritetens missuppfattingar av fakta.

  Demagogernas recept för makt har alltid varit samma. Se till att massorna förblir dumma och missnöjda!

  De som tror att missnöjespartiena kommer att lösa problemen, kommer att bli grovt bedragna. Den dag de löser problemen förlorar de sina väljare.

  Hosea fick profetera för Israel, men det finns även lärdom för oss i hans profetia. Hosea 4:1-3 Hör Herrens ord, ni Israels barn, för Herren går till rätta med dem som bor i landet, för det finns ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud i landet. De svär och ljuger, mördar och stjäl och är otrogna. De brukar våld och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför sörjer landet och allt som lever där tynar bort, både markens djur och himlens fåglar och havets fiskar försvinner. 

  Läs gärna kapitlet. och begrunda uttalanden som: “Mitt folk går under av brist på kunskap.” och “Ett folk som inget förstår går under. “.

  Och jag lägger till Paulus varning till hedningar i Romarbrevets först kapitel. “Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.” och “De påstod att de var visa, men de blev dårar 

  Jesus sade: “Se till att ingen bedrar er

  Det kommer att finnas många som kommer med politiska recept som skall rädda nationernas innevånare. Både politiska och religiösa “frälsare” konkurrerar om massornas röster i valen.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *