Hur är man svensk?

Om du skulle fråga 100 svenskar, ja svenskar som är födda i Sverige av svenska föräldrar, i alla fall i nutid, så skulle 36%, alltså mer än 1 av 3 inte veta det. Detta enligt en opinions-undersökning utförd av Ipsos på uppdrag av DN.

Lugn, bara lugn, jag tror det är helt okay att inte veta det.

Men lägg till de 9% som tycker att frågan är nonsens och vi kommer till en total av 45%. Korrigera sedan för mätfelen och alla som känner sig tvingade att svara något.

Utan överdrift kan man sedan konstatera att majoriteten av äktsvenska svenskar inte kan berätta vad det innebär att vara svensk.

En jude vet vad det är att vara jude. Endera är man jude för att mamma är jude eller så är man jude (proselyt) för att man har konvetrerat.

Med svenskar är det lite mer invecklat för vi vet om Gud att “av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo“. (Apg.17:26)

Och när Gud “fastställde bestämda tider och gränser” så bestämde han för ett folk att deras gränser skulle bestå så länge världen består.

Det gjorde han inte för svenskarna. Därför är det fullt relevant att ställa frågan: När blir man svensk och hur förblir man svensk och vad innebär det att vara svensk.

Om jag läser i nyheterna att svensken Ali Muhammad Faizal har dött i striderna i Syrien har jag faktiskt svårt att tycka att det handlar om en person som rätteligen kan kallas svensk.

I USA bor det ungefär 2.5 miljoner svenskättlingar. När slutade de att vara svenskar? Eller för att bara titta litet närmare min egen dörr…. Är jag svensk eller har jag slutat vara svensk? Räcker mitt svenska medborgarskap för att jag skall fortsätta att vara svensk, fastän jag har bott största delen av mitt liv utanför Sveriges gränser?

Och om Ali Muhammad Faizals föräldrar föddes i Sverige och innehar svenskt medborgarskap, blir Ali Muhammad Faizal då svensk på riktigt?

Har namnet eller hans DNA betydelse för hans svenskhet? Eller är det kanske knepigt bara för att han valt att vara sina föräldrar till lags och kalla sig muslim?

Om det är livsåskådningen som spelar en roll, hur skall man då tänka om humanister, ateister, kristna, asa-troende, socialister, nazister och andra? Vilka av dessa får (med rätta) kalla sig svenskar?

Om Ali Muhammad Faizal byter namn och kallar sig Sven Johansson, blir han då mer svensk?

Hur går det med Ali Muhammad Faizals barn om han ändrar namn till Sven Johansson och har fått dem tillsammans med Anna Larsson som har en “svensk pedigree” stamtavla. Får Klas Johansson och Ester Johansson, barn till Ali Muhammad Faizal (aka Sven Johansson) och Anna Larsson räknas som äkta svenskar, eller är de fortfarande misstänkta?

Nu tänker jag ta det från andra hållet.

När jag bodde i Holland hände det sig att jag bilade från södra Holland till Sverige och även turistade i Svealand och Norrland. Det är en mäktig upplevelse att köra på svenska landsvägar mellan berg och dalar, skogar och fält, bondgårdar och sjöar, röda stugor med vita knutar, när nattens timmar börjar och det fortfarande är tillräckligt ljust på sommaren.

Inget smakar så gott som svenskt knäckebröd eller rallarhalvor rikligt bredda med extra-saltat smör och försedda med med lagrad svecia eller västerbotten.

När jag ber talar jag svenska med Herren. Det känns väldigt konstigt när jag måste be på annat språk.

Och så mysigt det är med svenska hem, inredda i svensk stil. Ljusa furu- och björk-möbler. Textil med svensk färggladhet. Trähus har en atmosfär som aldrig kan uppnås i stenhus. Lukt av dagg i gräset och tallskog runt trädgården, granskog och kantareller lite längre bort..

Ett glas färsk saft gjord på svarta vinbär, lite smörkransar och kanske jordgubbar med vispgrädde.

Ni får ursäkta att jag låter sillen och nubben vara. De passar inte i min smak. Men vi får inte glömma det pålägg som kallas kaviar i Sverige och säljs i tandkrämstuber…. 🙂

Och i samma Sverige är det skämmigt att vara kristen. Man är knäpp och man diskriminerar om man vågar citera att Jesus är Vägen, Sanningen och Livet, och ingen frälsning finns annat än hos Honom.

Om man böjer knä och ber till Herren i sin kammare varje morgon är man knasig, men om man sitter i lotus-ställning och mumlar namn på demoner är det “väldigt fint”.

Om man späckar det svenska språket med svordomar är man “vanlig och normal”. Jag vet inget folk som svär så mycket som svenskarna. Ja kanske lågutbildade engelsmän med sina “bloody hit och bloody dit”.

Läs Ipsos/DN rapporten! om du inte redan gjorde det.

Titta noggrannt på grafiken!

Vad gör dej svensk? Vad är svenska värderingar för dej?

Handlar det om vad man gör?

Handlar det om vad man inte gör?

Vad måste man i sådana fall göra för att klassa och vad får man inte göra för att inte diskvalificeras?

Hur avvikande får ens DNA vara innan man blir chanslös?

Hur stor roll spelar 6,14-dimethyl-4,12-diazapentacyclo[8.6.1.1;{2,5}.0;{13,17}.0;{9,18}]octadeca-1(17),2,5,9(18),10,13-hexaene-7,8,15,16-tetrone eller kortfattat C18H10N2O4? Vanligen kallat “melanin”…. – för dem som inte vet det kan jag avslöja att detta är det ämne som ger färg åt huden. Afrikaner har mycket melanin i huden och “äktsvenskar” har väldigt lite melanin i huden.

Brunögda har melanin i iris. Blåögda saknar det. Kan man verkligen kalla brunögda människor för “äktsvenska”? Borde man inte begränsa den äktsvenska befolkningen till att bara bestå av blonda människor med blå ögon?

Avrundning

Om undersökningen hade skett i ett annat land skulle resultatet ha varit jämförbart. Svaren skulle ha varit lika subjektiva och variationen lika stor.

Kortfattat skulle svaret bli: “Det jag tycker om och värderar är” svenskt, holländskt, amerikanskt, japanskt, tyskt, franskt, italianskt, kenyanskt etcetera.

Därför är en politisk diskussion om “svenska värderingar” ett ofelbart sätt att klassa allt man ogillar för “osvenskt”.

Men det man kollektivt gillar förblir inte konstant. Det ändrar sig hela tiden.

Det finns bara ett folk där kultur, religion och etnisk tillhörighet inte kan skiljas åt och därför inte kan ändras. Det är Guds utvalda folk.

Alla andra folk som inbillar sig vara “utvalda” bedrar sig själva.

/Kjell

Views: 50

18 thoughts on “Hur är man svensk?”

 1. Denna artikel är inte skriven för att visa på att svenskar är speciella eller konstiga.

  Avsikten är precis den motsatta, nämligen att visa på att svenskar är precis som andra hedningar.

  Att inte kunna beskriva vad “svenskhet” betyder är helt normalt och helt okay.

  Tänk nu efter. Om du har välsignats med föräldrar och syskon som formade (formar) en unik enhet så kan du faktiskt inte beskriva varför, eller hur, detta skedde.

  Det beror på att “de allra viktigaste sakerna i livet kan varken mätas eller kvantifieras”.

  Det finns inga svar på frågor som: “Hur mycket älskar du din “man, hustru, son, dotter”? Det kan inte mätas! Det finns inga sätt att uttrycka kvalitativ kvantitet!

  Tillbaka till “svenska värderingar”.

  Inte skulle du väl släppa in vem som helst i ditt hus, för att vara som familj och bo tillsammans med dej och dina barn?

  Inte skulle du väl acceptera att grannarna beslutade vem du borde släppa in?

  Visst förstår du (och jag) att precis detta är felet med politiskt styre av flykting- och invandrar-politik?

  I ditt personliga liv är det bara du som beslutar vem du vill acceptera som vän och ha förtroende för.

  I din familj har du bara en “demokratisk” del av ansvar och beslutande-rätt.

  I samhället är det de “folkvalda” som beslutar vad än du må tycka och tänka.

  Om du inte hör till 50%+1 person så får du finna dej i vad som helst.

  Nu kommer jag till den stora frågan i detta.

  När måste man sluta vara “demokratisk” och börja lyda Guds bud?

  /Kjell

      (Reply)

 2. Frågan som ställdes var “”Vad, om något, betyder svenska värderingar för dig?”!”

  Det är inte enkelt att snabbt ge något svar. Det framhålls ofta på radio och tv att det inte finns specifika svenska värderingar. Men det gör det ju. Svårare är att mitt i vardagen formulera detta. Oftast enklare att stå sidan om och observera än att vara i mitten. Dessutom tycker jag att frågan inte är välformulerad vilket gör den än svårare att svara på.

  Lagstiftningen är en respons på värderingar i samhället. Det innebär inte att alla dela dessa värderingar men majoriteten gör det. Genom att jämföra lagstiftningen med andra länder så kan man komma fram till svenska värderingar.
  En italienare för några år sedan som var på besök i Stockholm blev anmäld för barnmisshandel. I Italien tyckte att vi svenskar var konstiga som har en snäv definition av barnmisshandel. De flesta i Sverige tycker nog att vi har en korrekt definition.

  Sedan finns det andra värderingar som inte går att uttrycka i lagtext, som att komma i tid och andra sociala koder.

      (Reply)

 3. Fredrik skrev: “Lagstiftningen är en respons på värderingar i samhället.”

  Jag tror att det är mer komplicerat än så.

  Exempel: Den svenska lagstiftningen tillåter barnamord i livmodern till och med “vecka 22”. Alltså tills barnet är 6 månader.

  Detta är således en “svensk värdering”.

  Är man då mindre svensk om man anser att abort är mord?

  Och omvänt.

  De flesta holländare skulle skriva under på de mesta svenska lagarna. Likheterna är stora.

  Blir holländare därmed svenska?

  Avsikten med min artikel är att visa på att politisk debatt om “svenska värderingar” bara är avsedd att efter tycke och smak kunna avvisa oliktänkande.

  Jag stannar där, men har mer att säga.

  /Kjell

  PS. Håller helt med dej att enkäter är ganska värdelösa på grund av frågornas formulering och svarsalternativen.

      (Reply)

 4. Kjell,

  Generaliseringar är just generaliseringar, gäller inte förr alla. Svenska uppfattningar är inte unika möjligtvis kombinationen av olika uppfattningar.

  Allt ändrar sig också över tid. Tror inte heller att det sitt i DNA utan har med uppväxten och politiska klimatet som råder.

  Jag tror att det finns saker som är typiskt svenskt men som ändras över tid.

      (Reply)

 5. Fredrik,

  1. Jag tror att språket spelar en huvudroll.
  2. En annan huvudroll torde vara de erfarenheter man fått med sig från landet i fråga.
  3. Och en tredje huvudroll spelar den närmaste familjen.

  Kanske är nummer 3 den viktigaste.

  Språk kan man lära sig, och ju bättre man behärskar ett språk desto mer känner man sig “hemma”.

  Erfarenheter får man så att säga på köpet men det tar tid och troligen förblir barndomens erfarenheter signifikanta hela livet ut.

  Många nära och kära får man i första generationen acceptera att inte ha i samma land.

  Andra generationen får sina barndomsminnen i landet man bor i, men vanligtvis lever de i en situation där fädernas språk och traditioner har ganska mycket inflytande.

  Tredje generationen har mor- och far-föräldrar i samma land, om dessa inte väljer att pensionera sig i sina hemländer.

  Tredje generationen är sällan tvåspråkig och vanligtvis förekommer ingifte av “infödda” i andra och tredje generationen.

  Om man inte nämnvärt avviker i utseende från de “infödda” tror jag att kanske tredje gegerationen och säkert fjärde generationen kan känna sig hel-svenska och accepteras som hel-svenska.

  Men om man har avvikande hudfärg (eller dylikt) blir man aldrig “hel-svensk”. Vare sig i egna ögon eller i svenskars ögon.

  Vad gäller traditioner kan jag berätta att det var “Sinterklaas” i Holland igår. Det är den holländska varianten på “julaftonens kväll med klappar”.

  Själv säger den festen mej ingenting. Lika lite som Ramadan har något att erbjuda mej.

  Första generationen kan kanske vara med i typiska traditioner, men det blir aldrig deras egna traditioner.

  /Kjell

      (Reply)

 6. OECD PISA global education survey har publicerats.

  Titta gärna på den interaktiva grafiken på denna sida.

  Kolla “Equity – Immigrant students”!

  Det finns utrymme för förbättring där…..

  En missad chans att lära eleverna vad “svenska värderingar” är?

  Eller hör kanske diskriminerande till dessa värderingar trots att “jämlikhet – allas lika värde” stod högst på listan i Ipsos/DN undersökningen. Teori och fakta stämmer inte med varandra.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Läs detta när du har tid. Det är minst lika långt som en separat artikel.

  Kanske känner du till uttalandet: “The only thing necessary for the perpetuation of evil is for good people to do nothing.”

  Fritt översatt: “Det räcker att goda människor tiger för att ondskan skall segra!”

  Jag tänker skriva lite om nationalstater och värdenormer. Kom därför ihåg att för hundra år sedan rasade första världskriget.

  Som brunn använder jag diverse artiklar på Wikipedia. Dels i form av citat och dels i egna formuleringar.

  Första världskriget varade från den 28 juli 1914 till den 11 november 1918

  Strax efter krigets slut skickades Hitler av högerextremistiska professorer vid Münchens univereitet för att granska Deutsche Arbeiterpartei DAP. Lägg märke till det som i våra ögon verkat motsägande här (höger-extremister som stöder arbetarpartiet). Hitler deltog i debatten och åhörarna imponerades. Som resultat blev han invald i arbetsutskottet, utan att vara medlem i partiet.

  Han blev med tiden propagandaansvarig och 1921 partiledare. Partiet bytte då namn till Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP – pun intended). 1923 försökte Hitler göra en statskupp, men misslyckades och dömdes i April 1924 till 5 års fängelse. Det var under fängelsetiden han började skriva sin bok “Mein Kampf”. Hitler avtjänade bara en liten del av sitt fängelsestraff och frisläpptes redan den 20 December 1924.

  Mein Kampf präglas av ett rasistiskt elittänkande och en våldsam kritik mot villkoren i Versaillesfreden efter första världskriget. Hitler lanserade här de viktigaste punkterna för sitt program – nämligen upphävandet av Versaillesfreden, revansch mot Frankrike samt skapande av Lebensraum (’livsrum’) för det tyska folket österut.

  Och lägg nu märke till följande!

  Perioden 1925-1930 ägnade Hitler främst åt att agitera och bygga ut partiapparaten med sig själv som enväldig Führer. Den stora depressionen i början av 1930-talet ledde till massarbetslöshet i Tyskland, som i kombination med utbrett politikerförakt och missnöje med Versaillesfreden gav Hitler den hjälp han behövde för att vinna stöd från de breda folklagren. Vid riksdagsvalet 1930 gick NSDAP från 2,8 procent år 1928 till att bli det näst största partiet efter socialdemokraterna med 18,3 procent av rösterna. Under de närmaste två åren gjorde han sig berömd genom att resa landet runt med flygplan i mycket stor omfattning till olika arrangerade massmöten där han med mycket stor prakt spred ut sitt program och vann gehör för sitt budskap. I juli 1932 blev Nationalsocialisterna Tysklands största parti med drygt 37,3 procent av rösterna.

  Hitlers slogan och taktik skulle kunna parafraseras som: “Make Germany great again!”

  Den som inte ser likheterna med vår tids politik, vill inte se det! Ekonomisk nedgång, massarbetslöshet, politikerförakt och missnöje med gällande internationella avtal.

  Gissa vem som nyligen vann ett viktigt val med en exakt kopia av denna politiska princip?

  Efter misslyckade försök att ena socialdemokrater och konservativa till en koalition insvors Hitler den 30 januari 1933 till rikskansler av president Hindenburg.

  Så kallade “purple” koalitioner mellan höger och vänster har vi ju sett i flera länder de senaste decennierna. Handlingsförlamning och ökat missnöje blir vanligtvis resultatet. Ropet om en stark ledare ökar.

  Hitler var en skicklig talare med demagogisk rutin och han hade en enastående förmåga att piska upp en näst intill hysterisk stämning under sina synnerligen välregisserade tal. Många tyskar beskriver det som att de blev “trollbundna” av att höra hans politiska tal. Många såg i Hitler en “räddande ängel” som kunde få landet på fötter igen och rädda Tyskland från det kaos som rått under hyperinflationen 1923.

  Vad händer sedan? Efter att national-egoister får för stor makt. Låt oss se på förebilden:

  Hitler hade kommit till makten främst tack vare sina löften att utplåna arbetslösheten (som var cirka 40 procent 1932) och upprätta landets “heder” genom att befria tyskarna från de enligt honom helt oacceptabla villkoren i Versaillesfreden. Tre år efter att NSDAP fått makten var arbetslösheten så gott som utraderad. Detta hade blivit möjligt dels genom en intensiv militär upprustning och jättelika offentliga byggnadsprojekt, inte minst motorvägsbyggen (Autobahn) och dels genom att kvinnor uppmuntrades att stanna hemma. Detta gjorde att Hitler även efter maktövertagandet behöll sin popularitet hos befolkningen. Upprustningen och nybyggena finansierades till stor del av valutamanipulation men de negativa effekterna kom att skjutas upp tills Tyskland kunde tömma erövrade nationers guldreserver.

  Lägg speciellt märke till hur man kan urholka ekonomin, utan att förlora anhängare, ända till totalt kaos plötsligen drabbar.

  Andra världskriget pågick från år 1939 till 1945.

  • Tror du att många visste vad som hände i Tyskland, även under krigets gång?
  • Tror du att man visste det 3 år efter kriget?
  • Tror du att man erkände det?
  • Tror du att man lärde sig något från historien?

  Svaret är NEJ!

  Jag tänker nu citera från Etnisk rensing i Sverige år 1948.

  Raskravallerna i Jönköping (i samtida press kallade “tattarkravallerna”) betecknar en serie händelser som ägde rum runt midsommaren 1948 i Jönköping.

  Bakgrund

  Jönköping hade under 1940-talet en ökning av resande (“tattare”) som var bosatta på Öster (främst kring Östra Torget). Öster var vid denna tid stadens slum, speciellt Kålgårdsområdet. Det hade länge funnits stora motsättningar mellan resande och andra svenskar, och i Jönköping med sin stora resandekoloni var dessa extra starka. Det gick rykten om att resande överföll människor ur den övriga befolkningen och att de fick ekonomiskt stöd från Jönköpings stad.

  År 1924 tillsatte stadsfullmäktige en kommitté vars uppdrag var att utreda det som fattigvårdsstyrelsen definierade som ”tattarplågan”. Utredningen kom aldrig igång men uppdraget återkom i den stora så kallade ”Tattarutredningen” 1934-1944. En grundtanke i utredningen, vars grund var rasbiologisk, var att de resande utgjorde en speciell ras vars individer var ”degenererade och nervöst belastade – anfrätta inifrån”.

  Ett talande uttryck för fattigvårdens syn på dem är det uttalande dess ordförande gjorde så sent som 1948: “De rasrena tattarna i allmänhet är arbetsovilliga och vill helst försörja sig på köpenskap o.d, till exempel hästaffärer och gårdfarihandel. (…) De sakna en ärlig vilja till ordnat arbete (…) Vad korsningsprodukterna beträffar (är de) i allmänhet arbetsvilliga och oftast hyggliga och skötsamma.„ (Källa Fattigvårdsstyrelsens rapport om tattarfrågan i Jönköping 1948)

  Åren före 1948 hade präglats av stora spänningar i staden. De resande ansågs anfalla vita kvinnor, vara skojare som lurades i affärer, suga ut stadens kassa genom att leva på fattigvården, vara ett parasiterande skikt som borde rensas ut ur samhället så fort som möjligt, med flera liknande påståenden. Till slut genomförde Jönköpings fattigvård (den dåvarande socialförvaltningen) runt år 1945 en utredning. Resultatet visade att av de 450 invånare som fanns registrerade som “tattare” fick endast tre stöd från fattigvården. Detta var klart under genomsnittet för staden om man delade upp invånarna i resande och övriga svenskar. Ryktena om att de resande levde på fattigvårdsbidrag från staden avklingade dock inte i folks medvetande.

  Denna stämning var inte enbart koncentrerad till Jönköping vid denna tid. I hela Sverige skedde olika sorters “upprensningsprojekt” bland sådana som ansågs utgöra det “sociala bottenskrapet” (se antisocialitet). Tvångssterilisering, bortadopterande av barn till resande och andra som ansågs vara störda eller socialt missanpassade kan ses som uttryck av den då rådande tidsandan och dess preventiva åtgärder. Under mellankrigstiden hade det förekommit rubriker som “Tattarplågan kostar 10 miljoner om året” (signaturen Cervus, Dagens Nyheter 8 dec 1935). 1942 publicerade Göteborgs-Posten en artikel där en åtalad resande beskrivs med följande ord: ”Framför skranket stod den ynkligaste figur man skådat på länge: En typisk tattare, snedvriden till kropp och själ, oförskämd, krypande och fräck på samma gång.”
  Kravallernas händelseförlopp

  Kring midsommar 1948 var det en laddad stämning i Jönköping. Under våren och försommaren har flera gatuslagsmål ägt rum mellan resande och icke-resande. Två chaufförer som under midsommarhelgen vittnat om ett slagsmål mellan en resande och en icke-resande hade kort därefter blivit illa misshandlade av sju andra resande. På söndagskvällen förklarade de att de tänkte “ta revanschen i egna händer”. Tillsammans med en skrothandlare och hans gäng, “De vita”, samt flera hundra nyfikna åskådare, attackerades Kålgårdsområdet på Öster i staden där de flesta resande bodde. Niklas Orrenius (29 november 2014). ”Mekanismerna från 1948 lever kvar i vår egen tid” (på svenska). Dagens Nyheter. Läst 5:e december 2015. Folkmassan gick i stort sett till attack mot alla som tillhörde resandefolket. De resande barrikaderade sig i sina lägenheter. Folkhopen trängde sig även vid vissa tillfällen in i bostäderna, som vandaliserades. Det finns uppgifter om resande som fick kasta sig ut ur fönster för att komma undan att bli skadade. Ögonvittnen beskrev det som att folket “väntade på en boxningsmatch” vid tillfället. Många småpojkar utnyttjade tillfället och skrek åt folkmassan att det var slagsmål mot de resande, varefter folk rörde sig dit för att sedan när det inte blev slagsmål troppa av en efter en. Detta mönster upprepades under flera dagar.

  Både Polisen och pressen tog i stort sett folkhopens sida i kravallerna. I lokaltidningarna framställdes det snarare som en boxningsmatch än som kravaller och man menade att de resande hade sig själva att skylla. Kravallerna hade brutit ut på grund av de egenskaper som de resande påstods ha, vilka ledde till en “fullt berättigad aktion” från hederliga svenskars sida. Kravallernas ledare, vilka ansågs vara två lastbilschaufförer, intervjuades i lokalpressen och kallades “de vitas ledare” där de lovade att fortsätta tills de resande var utkörda ur staden. I omkring fem dagar höll jakten på “tattare” igång. Män körde omkring i bilar beväpnade med blydaggar och påkar på jakt efter resande att misshandla, medan andra gick omkring beväpnade på gatorna. Till slut stävjade polisen de värsta våldsamheterna och de ebbade så småningom ut. Många personer ur resandefolket misshandlades men ingen dog. De resande flydde staden under och efter kravallerna för att slippa repressalier.

  Efter kravallerna

  Polisens reaktion kom sent och först på hösten fick kravallerna sitt rättsliga efterspel i Jönköpings rådhusrätt. De två chaufförer som trädde fram som ledare för oroligheterna dömdes till fängelsestraff, och deras närmaste anhängare dömdes till dagsböter, Också några resande blev straffade för misshandel.

  Stadens tre tidningar antingen teg eller stödde gärningsmännen. Smålands Allehanda hade redan ett par år tidigare krävt att hela Sveriges resandebefolkning skulle steriliseras och under upploppen skrev Smålands Folkblad i en ledare: ”Hur man ska komma till rätta med dessa ofta asociala människor är inte lätt att säga. Deras ingrodda avsky för ordnat arbete tycks vara oövervinnerligt. Man kan således säga att de har sig själva att skylla …”. Den genomgående uppfattningen var just att de resande hade “sig själva att skylla” på grund av att de hade provocerat “hederlig svensk” lokalbefolkning så mycket och nu borde de lugna ner sig för sitt eget bästa.

  Konsekvenserna av kravallerna blev långtgående. Många resande lämnade staden och av de som blev kvar försökte många dölja sitt ursprung.

  Jag har nu citerat hela artikeln på Wikipedia. Jag är inte 100% säker på om det är tillåtet. Men SD-sympatisören Martin kan säkert ge klarhet på den punkten. Han brukar signalera när hans egen teologi trampas på tårna.

  Nu vill jag berätta varför jag skrev detta.

  På vanligt vardags-språk, använt av “vanliga” (majoritet) svenskar kan jag säga att jag tror det “går åt helvete med Sverige”.

  1948 var det “svenska värderingar” att utföra folkmord, även om skalan och målgruppen delvis var andra än de som Hitler installerade hos tyskarna.

  Missnöje öppnar alla dörrar för själafienden. Tacksamhet till Gud är det absolut bästa skyddet mot satan.

  Nu blir nog resten av mina “vänner” så arga att de hakar av. Det må då ske!

  Härtill är jag nödd och tvungen:

  • Svenska värdenormer släppte igenom Hitler till Norge och Finland!
  • Svenska värdenormer ledde till “tattar-kravallerna”!
  • Svenska värdenormer leder i dag till att man “gillar” populister som repeterar Hitles taktik.


  Detta är i sanning Guds dom över Sverige!

  Kommer Putin att annexera Gotland och kanske resten av Sverige?

  Ja, kanske! Men det är inte Guds dom över Sverige. Det är bara en logisk följd av den totala vilsenhet som är resultatet av att överge Guds bud.

  /Kjell

      (Reply)

 8. “Jesus såg att Natanael var på väg till honom och sa om honom: Se, en sann israelit, en som är utan svek.” Joh 1:47

  Nyligen blev jag anklagad för att byta fokus i inläggen. Så länge jag tex hellre vill förstå vad en sann israelit är än Svenska turistföreningens bild av Sverige anno 1970 tänker jag förlåta mej själv.

  Under Hitlertiden stod tyska barn (inget fel på tyskar eller barn) och inledde skoldagen (inget fel med skolor) med orden “Hitler är vår Frälsare, Hitler är vår Gud.” Om någon vill ha hela citatet ordagrant får jag väl truga mej igenom en av mina dokumentärfilmer igen men själva chocken när jag såg vad de sade gör min minnesbild stark. “Frälsare och Gud!” En annan grej: Hitler snackade om att hans tredje rike skulle vara i 1000 år….

  Ersättningsteologi extremus.

      (Reply)

 9. Ulrika,

  Nu har jag räckt ut handen och gjort din kommentar synnerligen On Topic.

  Har du sett hur Hebreiska Rötter anhängare samlas kring SD?

  Har du sett hur Trosrörelsens slaktoffer vilset söker rötter var som helst?

  /Kjell

  PS. Anledningen till “Off Topic” när du kommenterar är att du har en förkärlek till att sända in 25 korta snuttar med gåtfulla kommentarer i stället för att skriva en välredigerad analys med början och slut. (Du kan det, för du gör det på egen blogg och i sällsynta fall även här.)

      (Reply)

 10. Ulrika,

  Vad märkligt. Nu är klockan 9.35 och det står att mitt inlägg innan skrevs 9.30. Jag har väntat minst 20 minuter innan publicering och såg att inlägget låg in moderation ovan Kjells senaste inlägg. Alltså: Mitt inlägg skickades in innan Kjell publicerade sitt senaste inlägg. Jättekonstigt. Det jag vill säga är att mitt inlägg är inte påverkat av Kjells senaste inlägg.

      (Reply)

 11. Ulrika,

  Helt korrekt. Du skrev helt utan att påverkas av det jag skrev, för vi skrev samtidigt och vi visste inte om varandras inlägg.

  Det tog tid att redigera mitt långa inlägg. Min reaktion är en efterkonstruktion.

  Ändrar det din åsikt?

  Jag hoppas att det inte gör det.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Kjell,

  “Ändrar det din åsikt? ”

  Jag har även blivit anklagad för att lyssna på dej. Då kan det vara bra att visa att jag tänker själv även när vi tänker lika.

      (Reply)

 13. Ulrika,

  När helst någon anklagar dej för det är jag beredd att underteckna att det inte är fallet.

  Och inte heller skulle jag önska att en enda av bloggens läsare skriver under på det jag skriver utan att först pröva det.

  Och nu tillbaka till topic.

  Det går åt helvete med världen och satan klappar i händerna medan antikrist står vid dörren och klappar.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Citat: “The only thing necessary for the perpetuation of evil is for good people to do nothing.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Eftersom det duggade irrelevanta små-kommentarer vill jag i synnerhet repetera en bit av min långa kommentar ovan.

  Orkar du inte läsa den (och få det historiska perspektivet) så läs åtminstone följande! Smått redidgerat och kompletterat.

  Jag tänker nu citera från Etnisk rensing i Sverige år 1948.

  Raskravallerna i Jönköping (i samtida press kallade “tattarkravallerna”) betecknar en serie händelser som ägde rum runt midsommaren 1948 i Jönköping.

  Bakgrund

  Jönköping hade under 1940-talet en ökning av resande (“tattare”) som var bosatta på Öster (främst kring Östra Torget). Öster var vid denna tid stadens slum, speciellt Kålgårdsområdet. Det hade länge funnits stora motsättningar mellan resande och andra svenskar, och i Jönköping med sin stora resandekoloni var dessa extra starka. Det gick rykten om att resande överföll människor ur den övriga befolkningen och att de fick ekonomiskt stöd från Jönköpings stad.

  År 1924 tillsatte stadsfullmäktige en kommitté vars uppdrag var att utreda det som fattigvårdsstyrelsen definierade som ”tattarplågan”. Utredningen kom aldrig igång men uppdraget återkom i den stora så kallade ”Tattarutredningen” 1934-1944. En grundtanke i utredningen, vars grund var rasbiologisk, var att de resande utgjorde en speciell ras vars individer var ”degenererade och nervöst belastade – anfrätta inifrån”.

  Ett talande uttryck för fattigvårdens syn på dem är det uttalande dess ordförande gjorde så sent som 1948: “De rasrena tattarna i allmänhet är arbetsovilliga och vill helst försörja sig på köpenskap o.d, till exempel hästaffärer och gårdfarihandel. (…) De sakna en ärlig vilja till ordnat arbete (…) Vad korsningsprodukterna beträffar (är de) i allmänhet arbetsvilliga och oftast hyggliga och skötsamma.„ (Källa Fattigvårdsstyrelsens rapport om tattarfrågan i Jönköping 1948)

  Åren före 1948 hade präglats av stora spänningar i staden. De resande ansågs anfalla vita kvinnor, vara skojare som lurades i affärer, suga ut stadens kassa genom att leva på fattigvården, vara ett parasiterande skikt som borde rensas ut ur samhället så fort som möjligt, med flera liknande påståenden. Till slut genomförde Jönköpings fattigvård (den dåvarande socialförvaltningen) runt år 1945 en utredning. Resultatet visade att av de 450 invånare som fanns registrerade som “tattare” fick endast tre stöd från fattigvården. Detta var klart under genomsnittet för staden om man delade upp invånarna i resande och övriga svenskar. Ryktena om att de resande levde på fattigvårdsbidrag från staden avklingade dock inte i folks medvetande.

  Denna stämning var inte enbart koncentrerad till Jönköping vid denna tid. I hela Sverige skedde olika sorters “upprensningsprojekt” bland sådana som ansågs utgöra det “sociala bottenskrapet” (se antisocialitet). Tvångssterilisering, bortadopterande av barn till resande och andra som ansågs vara störda eller socialt missanpassade kan ses som uttryck av den då rådande tidsandan och dess preventiva åtgärder. Under mellankrigstiden hade det förekommit rubriker som “Tattarplågan kostar 10 miljoner om året” (signaturen Cervus, Dagens Nyheter 8 dec 1935). 1942 publicerade Göteborgs-Posten en artikel där en åtalad resande beskrivs med följande ord: ”Framför skranket stod den ynkligaste figur man skådat på länge: En typisk tattare, snedvriden till kropp och själ, oförskämd, krypande och fräck på samma gång.”
  Kravallernas händelseförlopp

  Kring midsommar 1948 var det en laddad stämning i Jönköping. Under våren och försommaren har flera gatuslagsmål ägt rum mellan resande och icke-resande. Två chaufförer som under midsommarhelgen vittnat om ett slagsmål mellan en resande och en icke-resande hade kort därefter blivit illa misshandlade av sju andra resande. På söndagskvällen förklarade de att de tänkte “ta revanschen i egna händer”. Tillsammans med en skrothandlare och hans gäng, “De vita”, samt flera hundra nyfikna åskådare, attackerades Kålgårdsområdet på Öster i staden där de flesta resande bodde. Niklas Orrenius (29 november 2014). ”Mekanismerna från 1948 lever kvar i vår egen tid” (på svenska). Dagens Nyheter. Läst 5:e december 2015. Folkmassan gick i stort sett till attack mot alla som tillhörde resandefolket. De resande barrikaderade sig i sina lägenheter. Folkhopen trängde sig även vid vissa tillfällen in i bostäderna, som vandaliserades. Det finns uppgifter om resande som fick kasta sig ut ur fönster för att komma undan att bli skadade. Ögonvittnen beskrev det som att folket “väntade på en boxningsmatch” vid tillfället. Många småpojkar utnyttjade tillfället och skrek åt folkmassan att det var slagsmål mot de resande, varefter folk rörde sig dit för att sedan när det inte blev slagsmål troppa av en efter en. Detta mönster upprepades under flera dagar.

  Både Polisen och pressen tog i stort sett folkhopens sida i kravallerna. I lokaltidningarna framställdes det snarare som en boxningsmatch än som kravaller och man menade att de resande hade sig själva att skylla. Kravallerna hade brutit ut på grund av de egenskaper som de resande påstods ha, vilka ledde till en “fullt berättigad aktion” från hederliga svenskars sida. Kravallernas ledare, vilka ansågs vara två lastbilschaufförer, intervjuades i lokalpressen och kallades “de vitas ledare” där de lovade att fortsätta tills de resande var utkörda ur staden. I omkring fem dagar höll jakten på “tattare” igång. Män körde omkring i bilar beväpnade med blydaggar och påkar på jakt efter resande att misshandla, medan andra gick omkring beväpnade på gatorna. Till slut stävjade polisen de värsta våldsamheterna och de ebbade så småningom ut. Många personer ur resandefolket misshandlades men ingen dog. De resande flydde staden under och efter kravallerna för att slippa repressalier.

  Efter kravallerna

  Polisens reaktion kom sent och först på hösten fick kravallerna sitt rättsliga efterspel i Jönköpings rådhusrätt. De två chaufförer som trädde fram som ledare för oroligheterna dömdes till fängelsestraff, och deras närmaste anhängare dömdes till dagsböter, Också några resande blev straffade för misshandel.

  Stadens tre tidningar antingen teg eller stödde gärningsmännen. Smålands Allehanda hade redan ett par år tidigare krävt att hela Sveriges resandebefolkning skulle steriliseras och under upploppen skrev Smålands Folkblad i en ledare: ”Hur man ska komma till rätta med dessa ofta asociala människor är inte lätt att säga. Deras ingrodda avsky för ordnat arbete tycks vara oövervinnerligt. Man kan således säga att de har sig själva att skylla …”. Den genomgående uppfattningen var just att de resande hade “sig själva att skylla” på grund av att de hade provocerat “hederlig svensk” lokalbefolkning så mycket och nu borde de lugna ner sig för sitt eget bästa.

  Konsekvenserna av kravallerna blev långtgående. Många resande lämnade staden och av de som blev kvar försökte många dölja sitt ursprung.

  Jag har nu citerat hela artikeln på Wikipedia. Jag är inte 100% säker på om det är tillåtet. Men SD-sympatisören Martin kan säkert ge klarhet på den punkten. Han brukar signalera när hans egen teologi trampas på tårna.

  Nu vill jag berätta varför jag skrev detta.

  På vanligt vardags-språk, använt av “vanliga” (majoritet) svenskar kan jag säga att jag tror det “går åt helvete med Sverige”.

  1948 var det “svenska värderingar” att utföra folkmord, även om skalan och målgruppen delvis var andra än de som Hitler installerade hos tyskarna.

  Missnöje öppnar alla dörrar för själafienden. Tacksamhet till Gud är det absolut bästa skyddet mot satan.

  Nu blir nog resten av mina “vänner” så arga att de hakar av. Det må då ske!

  Men vet då att svenskar inte är sämre (och inte bättre – det är ju det som högmod har svårt att acceptera) än andra “nationer”. Alltså det som i Bibeln kallas “folken” i motsats till Guds utvalda folk, Israel.

  Härtill är jag nödd och tvungen:

  • Svenska värdenormer släppte igenom Hitler till Norge och Finland!
  • Svenska värdenormer ledde till “tattar-kravallerna”!
  • Svenska värdenormer leder i dag till att man “gillar” populister som repeterar Hitles taktik.


  Detta är i sanning Guds dom över Sverige!

  Kommer Putin att annexera Gotland och kanske resten av Sverige?

  Ja, kanske! Men det är inte Guds dom över Sverige. Det är bara en logisk följd av den totala vilsenhet som är resultatet av att överge Guds bud.

  Något, liknande “tattarkravallerna” kan (och troligen kommer att) repeteras i Sverige, inom en snar framtid.

  Fråga: Hur mycket behöver man provoceras innan det blir okay att förkasta Guds bud?

  /Kjell

      (Reply)

 16. För mig personligen är frågan helt ointressant beroende på att under uppväxten var frågan : är jag troende eller inte? Så det här med att vara svensk är en masspsykos av oanad storlek. Hur är mitt förhållande till bibeln var den ständiga frågan. Jag är tacksam för att det blev så och är så! Idag är jag mera äcklad av att höra och läsa om hur bra det är att vara svensk. Vi (eller rättare sagt : De) är världens bästa folk. Om man tittar på text-TV så får man veta att Sverige är nummer ett till höger och vänster och till slut är vi bäst i allting. “Vi” är t.o.m. bäst i att ta hand om flyktingar även om vi misshandlar dem i attidyder av : VI ÄR BÄST ! Okej , nog om det, och jag instämmer i att ” på vanlig svenska” det kommer att gå åt helvete med Sverige; (för min persoliga åsikt) Sverige har hängett sig åt SODOMI , DÄRFÖR GÅR DET ÅT HELVETE MED SVERIGE! Historiskt, från ett bibliskt perspektiv, har alla samhällen gått under totalt när sodomi får ha en sådan betydande roll.

      (Reply)

 17. Gerdt Malm,

  Det är alltid riskabelt att utropa specifika synder till den absoluta orsaken eller allra värsta.

  Det finns medveten synd och omedveten synd.

  Dödande synd är alltid medveten.

  De värsta synderna kan man känna igen på att deras utövare säger jag är.

  Sällan hör man någon säga “jag är en lögnare” och meddela detta med stolthet.

  Däremot hör man ju dagligen människor säga “jag är homosexuell” och sedan springa runt i underbyxorna i en pride-parad.

  Man hör även människor säga “jag är ateist” och mena att det är något att vara stolt över. Man har ju lyckats skilja på tro och vetenskap. (tror man)

  Alla synder där man är stolt över att säga “jag är” hör till de svåraste.

  /Kjell

      (Reply)

 18. White Supremacy!

  Church gunman Dylann Roof laughed after confessing to FBI

  A man accused of killing nine worshippers at a church in South Carolina laughed and made gun motions as he recounted the attack in a videotaped confession, it has emerged.
  —-
  He told FBI agent Michael Stansbury that he wanted to kill black people because they rape white women daily.
  —-
  He carried eight magazines which could hold 13 bullets each, but only loaded 11 bullets so he could shoot 88 times – a number revered among white supremacists because it stands for Heil Hitler as H is the eighth letter of the alphabet.

  Skulle något sådant kunna hända i Sverige om White Supremacists kommer till makten?

  Näääääää…….. inte i Sverige! Va?

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *