Utvald eller folkvald

Franklin D. Roosevelt lär ha sagt: “Presidents are selected, not elected.” Vilket på svenska blir ungefär: “Presidenter utväljs, de folkväljs inte.”

Donald J. Trump sade flera gånger: “This whole election is being rigged.” Alltså: “Hela detta val är manipulerat och styrt.” Och medan han sade det gjorde han 4 tecken med handen. Bildsekvensen är inte helt skarp för jag har tagit den från TV.

Jag utgår från att de som läser här känner till avsikten med dessa 4 tecken.

Jesus sade till Pilatus: “Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan.”

Detta blir min femte och sista artikel i serien om valet i USA. De tidigare tre finner du här:

 1. När ni ser
 2. Val saknas
 3. Självhävdelse
 4. Patent på sanningen

För att förstå det Jesus sade går vi först tillbaka ungefär 2000 år.

Vi befinner oss i Jerusalem. Det är påsk och Jesus och de 12 har firat “kvällsmåltid”. Johannes skildrar allt detta på ett mäktigt sätt i kapitlen 13 till och med 21. Efter måltiden, Jesu samtal med lärjungarna och den översteprästerliga förbönen gick han med sina lärjungar över till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och hans lärjungar gick in i.

Judas kommer med vaktstyrkan och översteprästen tjänare. Jesus tillfångatas, skymfas, hånas och misshandlas hela natten. När morgonen kom fördes Jesus till Pilatus. Efter ett ganska egendomligt förhör, som tycks handla om huruvida Jesus är judarnas konung, låter Pilatus “gissla” honom, alltså låta soldaterna roa sig med att tortera Jesus.

Efter detta fördes Jesus igen till Pilatus klädd i törnekronan och purpurmanteln. Pilatus är inget vidare pigg på att uttala någon dom men judarna vill att Pilatus skall uttala en dödsdom. För att motivera detta säger de: “Vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, för han har gjort sig till Guds Son.”

Och nu blir Pilatus rädd, för han är ju van vid att det finns “gudar” med både söner och döttrar. Och han var van vid att blidka dessa “gudar” och vara försiktig så att han inte misshagade dem och drabbades av deras vrede.


NOT: Om du tycker att det är svårt att förstå att Pilatus brydde sig om bildstoder och dylikt kolla då denna Unwanted gods find new home in Hong Kong . Inte mycket har ändrats i vår värld efter Nimrod. Och glöm inte att Roms “pantheon” (guda-församling) ersattes av RKK med Maria och helgonen. Gå till vilken katorlsk kyrka du vill i t.ex. Frankrike eller Italien och du kommer att finna liknande “helgon-kyrkogårdar”. Tror du att det finns israeliska bildstoder eller protestantiska bildstoder i “guda-församlingen” i Hong Kong? Nej, bara katolska!


Joh 19:8-11

När Pilatus hörde det blev han ännu mer rädd. Han gick tillbaka in i pretoriet och frågade Jesus: “Varifrån är du?” Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sade till honom: “Talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?” Jesus svarade: “Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld.”

Vad menade Jesus? Menade han att Pilatus hade fått sin makt från Gud? Eller menade han att Pilatus hade fått sin makt från mäktigare makthavare som i sin tur hade fått sin makt från Gud?

Och hur skall vi tolka Paulus ord i Rom 13:1-2 Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom. Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning, och de som gör så drar domen över sig själva.

Jag tror att Jesus antyder det med orden: “Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld.

Den enda rimliga tolkningen blir att alla får makt från någon mäktigare och alla är själva ansvariga för hur de använder makten. Det innebär således att även om jag får makt av en syndig och ogudaktig människa är jag själv ansvarig för hur jag använder makten.

Ord måste tolka ord så låt mej ta ännu ett citat ur Apg. 5:27-29 När de nu blivit hämtade ställdes de inför Stora rådet, och översteprästen förhörde dem och sade: “Har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss!” Då svarade Petrus och apostlarna: “Man måste lyda Gud mer än människor.

Paulus ord i Rom. 13 kan således inte vara förutsättningslösa. Låt oss därför även komma ihåg Jesu egna ord (Matt. 28:18) “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.Nu vill jag ta några exempel på att vara utvald ur Bibeln. Det är ju lätt hänt att man tänker sig att det är fantastiskt att vara utvald av Gud.


1 Mos. 4:3-5 Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. 

Varför Gud valde Abel vet vi inte, men vi kan konstatera att den som inte utvaldes blev “mycket vred”.


1 Mos. 6:9-14 Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Och Noa blev far till tre söner, Sem, Ham och Jafet. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Då sade Gud till Noa: “Jag har bestämt mig för att göra slut på allt levande, för jorden är full av våld på grund av dem. Se, jag ska förgöra dem tillsammans med jorden. Gör dig en ark av goferträ, inred den med kamrar och bestryk den med jordbeck både på insidan och utsidan. 

Här har vi ett exempel på en helt annan sorts utväljelse. Gud utvalde alla utom Noa och hans familj till att förintas. Noa och hans familj blev givetvis inte vreda, men själafienden blev vred och inspirerar sina tjänare än i dag att förneka att floden ägde rum.


Jakob föddes 450 år efter syndafloden och levde i 180 år. Jag vet inte precis när han brottades med Herrens ängel, men troligen var han ungefär 100 år.

Efter brottningskampen gav Herren honom namnet Israel. Även om detta redan tidigare fanns med i Guds plan, kan vi kanske säga att det var då som Gud utvalde Israel.

Vi talar således om ungefär 550 år efter syndafloden. Folken hade nått fram till de områden som Gud hade anvisat för dem. (Kolla gärna denna: Världens urbanisering. Apg. 17 “Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo.”

Visserligen kände Gud alla “folk”, men hans val var inte grundat på någon slags demokratisk process där dessa folk deltog.

Och vad har hänt? Jo, allt sedan dess har resten av folken gjort mer och mer gemensam sak för att i Kains anda döda Israel. Både Guds Israel och alla som lever efter “denna” regel. Gal. 6:14-16 För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren, det viktiga är att vara en ny skapelse. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, och över Guds Israel. 

Det är inte viktigt om man är en ättling av Jakob (Israel) eller (bara) en kristustrogen hedning! Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, och över Guds Israel. 

Ja här har vi avsikten med all “utvaldhet” och inte alls egendomligt att många, till synes oförenliga makthavare står på andra planhalvan.

Vilka är de då?

Jo de är ateister, humanister, marxister, nazister, muslimer, hinduer, sekulära och ledare av nationer som tror sig vara “utvalda” och prisar sig vara “jag och ingen annan”!

Upp. 18:1-13

Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen med stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika av hennes omåttliga lyx.” 

Och jag hörde en annan röst från himlen: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Häll upp dubbelt åt henne i bägaren som hon har blandat. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx, för hon säger i sitt hjärta: Jag tronar som drottning, jag är inte änka och ska aldrig behöva känna någon sorg

Därför ska hennes plågor komma på en och samma dag: död och sorg och svält, och hon ska brännas upp i eld. Mäktig är Herren Gud som har dömt henne. Jordens kungar, som har horat med henne och levt i lyx, ska gråta och sörja över henne när de ser röken från den eld där hon brinner. Skrämda av hennes plåga står de på avstånd och säger: Ve, ve, du stora stad! Babylon, du mäktiga stad! På en enda timme kom domen över dig. 

Och jordens köpmän gråter och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras fartygslaster, laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, fint linne och purpur, siden och scharlakan, allt slags tujaträ och alla slags föremål av elfenben och dyrbara träslag och brons och järn och marmor, dessutom kanel och salvor, rökelse och myrra och parfymer, vin och olja, fint mjöl och säd, boskap och får, hästar och vagnar och människors kroppar och själar

(Jag och ingen annan är stridsropet! Människors kroppar och själar är slavhandel.) Och nu kommer jag till summan av denna artikel.

Jag tror att vi har hunnit fram till den super-hemliga tidpunkt där Fadern har beslutat att änden av ändens tid får sin början.

Matt. 24:6-12

Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. 

Det kvittar om det blir Trump eller Hillary som får kallas “makthavare” när den tiden får sin början. Men samtidigt bör man kanske inte heller helt bortese från det faktum att Trump mycket väl passar på det signalement som Johannes gav om Antikrist.

Hans hand-tecken i bilden ovan signalerar: “666, vilddjur med horn, övervinnare, universum”

Man kan ju, likt Aletheia, fortsätta att hylla denne “antikrist” och hoppas att han blir USA’s “messias”. Ja varför inte hela världens reformator i den så kallade “Trump-effekten” som ger populister, extremister, demagoger och all slags zzzzz nytt mod.

Jag skall bara ta ett exempel. National Socialist Movement (United States) gläder sig åt att plötsligen ha ändrat status från “ultra höger” till “main stream” i och med Trumps riggade vinst.

Lycka till! Besluta själv! Med Trump vid makten kommer det inte att dröja länge innan kristustrogna kommer att förföljas. Med Hillary kommer det troligen att dröja lite längre. Vad är bäst?

Jag vet inte!

/Kjell

Views: 41

29 thoughts on “Utvald eller folkvald”

 1. NIXON – EN FRÄLSARE?

  En Facebook-vän (en finsk präst, som jag inte namnger här eftersom jag inte frågat om jag kan göra det) skrev idag på FB om ett par “storpolitiska händelser” som kan illustrera hur svårt det är att i förväg göra meningsfulla bedömningar av politiska utnämningar och program. Jag replikerade på mitt särpräglade sätt (med inledande “rubrik”) med några reflektioner om Nixon, som även efter nedanstående märkliga beslut gick rakt emot sin egen administration, säkerhetskabinettets, samt sina allra närmaste medarbetares rådgivning. Med resultatet att han i USA firades och hyllades med stora folkmassor ute på gatorna (vilket strax innan hade förgåtts av hela världens fördömanden, inklusive upprorsstämning på alla campuses runt om i hela USA och…).

  Han firades som den geniala geopolitiska strateg han faktiskt var, genom att tvinga fram ett slut på kriget i Vietnam och tvingade alla parter tillbaka till fredsamtal i Paris, vilket samtidigt spräckte den påbegynta koalitionen mellan Kina och Sovjetunionen, vilket även satte stopp för Sovjets planerade utökningar av kärnvapenprogrammet och… till världens häpnad kunde man plötsligt se på TV hur en amerikansk president för första gång satte sin fot på Himmelska Fridens torg, bland idel glada ansikten. D.v.s. han normaliserade förbindelserna med Kina. Det mest anmärkningsvärda som drev fram denna totala tvärvändning, var att Nixon personligen, i trots mot alla omkring honom, struntade i hela världens krav på att stoppa bombningarna i Vietnam, och istället intensifierade och UTÖKADE dem till att inkludera även grannlandet Kambodja. Han beordrade nämligen en plötslig MASSIV upptrappning av bombningarna, och tolv dagar senare tvingades alla motståndare i panik återuppta fredssamtalen. Och själva kriget upphörde. Nixon hade nämligen hela tiden hävdat att det inte var bombningarna som var problemet, det var ju KRIGET som var problemet.

  Idioter, tyckte han om alla människor omkring sig.

  Men han hyllades till slut för dessa enorma framgångar, som om det inte hade lyckats, med stor sannolikhet hade kastat världen ner i en mörk avgrund av förtryck och elände.

  Och bara en kort tid därefter brakade Watergateskandalen lös.
  Allt motstånd mot Nixon hade gjort honom paranoid. Han höll inte för detta tryck (jag har tidigare skrivit om detta på annan plats, även om det brukar vara känsligt att påpeka någons förtjänster när de flesta bara hört om vad som ledde till deras fall).

  Men nu till en annan händelse som inträffade under Nixons president period. Citerar först prästens FB inlägg, och därefter mina kommentarer:

  Sexdagarskriget 1967:

  “Kriget inleddes då Israel efter att ha inringats (obs!) av en militärpakt attackerade Egypten. Under sex dagar erövrade därefter den israeliska armén Västbanken från Jordanien, Golanhöjderna från Syrien samt Gazaremsan och hela Sinaihalvön från Egypten.”
  (läs också om bakgrunden, besluten att hindra Israels vattenförsörjning, senare mobilisation och över 100 000 soldater vid Israels gränser.

  Jom Kippurkriget, oktober 1973:

  “Kriget började när koalitionen påbörjade ett gemensamt överraskningsanfall mot Israel under Jom Kippur, den heligaste dagen i judendomen, som sammanföll med den muslimska fastemånaden Ramadan. Egyptiska och syriska styrkor korsade vapenstilleståndslinjer för att gå in i den israelkontrollerade Sinaihalvön och Golanhöjderna, som hade blivit erövrade och ockuperade sedan Sexdagarskriget 1967.”
  Gilla Visa fler reaktioner
  Kommentera

  Jag i min tur replikerade följande:
  —-

  ISRAELS VÄN – ANTISEMIT?
  Det var nära ögat vid Jom Kippur kriget. President Richard Nixon tog ett i princip egenmäktigt beslut, som gick emot flera av sina politiska rådgivares inrådan, om att skicka iväg i en luftbro allt krigsmaterial Israel behövde, efter att Golda Meir ringt och underrättat honom om att Israel nog inte skulle klara sig många dagar till.

  Efter ett tag kontaktade en högre befälhavare Nixon med motfrågan om hur mycket material de skulle skicka? Propparna brann då för Nixon, som skrek i luren:

  – “Dubbelt så mycket!”

  Det slutade med att Israels anfallare i panik fick fly till FN för att utverka ett eld-upphör för att [rädda ansiktet genom att förlora slaget, samt] undvika enorma förluster. Nixons karrirär tog senare ett snöpligt slut, men han var på rätt plats vid rätt tillfälle.

  Outgrundliga äro Guds vägar, även om Nixons beslut var väl motiverat realpolitiskt, sett från Nixons perspektiv.
  —-

  ANTI-SEMIT?
  Jag finner det intressat att Nixon ofta beskylls för att ha varit antisemit, detta trots att hans administration till stor del bestod av judar, varav den kanske mest kände var Henry Kissinger, som dessutom var EMOT att USA ställde upp för Israel.

  Vad många väljer att bortse ifrån var att Nixons irritation främst bottnade i den bristande insikten om USAs geopolitiska intressen, i vilken Israel spelade en avgörande roll i Mellanöstern. Dvs, de [judar] som inte förstod att det låg i USAs intresse var antiamerikanska, inte antisemitiska.

  Dessutom visste Nixon att just de amerikanska judarna (inte judar generellt) drev en multikulturell agenda i USA som hade sina orsaker i att försöka säkerställa att det i USA därmed alltid skulle finnas en fristad även för judar [dvs i viss mån förståeligt]. Men Nixon ansåg att dessa politiska krafter därför satte sina egna intressen framför USAs, vilket han ondgjorde sig över.

  Men Nixon var ett erkänt geopolitiskt geni som från USAs samt övriga västvärldens perspektiv sorterade olika intressen i rätt prioritetsordning. Det kompakta motståndet mot hans glasklara geopolitiska blick, även inom den egna administrationen, gjorde honom dock paranoid till sist. Så beklagligt.

  Gilla · Svara · 1 · 5 tim

  Rolf Lampa

  ALLT SOM FLYGER
  Hittade en intressant artikel som ytterligare belyser Nixons tämligen ensamma kamp inom sin egen administration, t.ex. då Nixon “flög i taket” inför rådgivarnas överdrivna utrikespolitiska finkänslighet, som kunde kostat Israels existens:

  >> “Nixon hit the roof when he learned that Kissinger was delaying the airlift because of a concern that it would offend the Russians. Despite the opposition of his national security and foreign policy brain trust, Nixon ordered the airlift, saying, “We are going to get blamed just as much for three planes as for three hundred,”� and later in exasperation at the slow start of US support, said “Use every [plane] we have—everything that will fly.”>>

  Jobbigt att vara omgiven av folk som inget begriper.

  Senare i livet uppges i artikeln att Golda Meir föll i gråt av rörelse då hon hörde om Nixons beslut om luftbron.

  Hela artikeln:
  https://www.algemeiner.com/2014/08/11/exclusive-how-richard-nixon-helped-save-israel-excerpt/

  Slut citat.

  Vi har en i flera avseenden väldigt annorlunda “geopolitisk” situation idag, men absolut inte mindre komplex och farlig. Och när jag mot den bakgrunden analyserar de hätska debatter som först för och emot de två enda kanditater som fanns att välja på i senaste presidentvalet är nog mitt intryck att vi hellre borde ägna oss att försöka den aktuella situationen i världen, och utifrån den inse att Gud trots allt vet vad som KOMMER ATT SKE, och om han tycker att tiden har kommit för att låta världsordningen tippa över ända, då låter han människor utan förstånd släppa utvecklingen bortom all mäbsklig kontroll, eller så låter han människor utan förstånd banka in skallen på andra männiksor (utan förstånd) och så kanske en viss ordning och stabilitet fortsätter ännu en tid.

  Och nej, Nixon var ingen frälsare i någon andlig mening. Men det är svårt att inte tro att Gud ändå lät de faktorer samverkja som ledde till att han tog de beslut som verkar vara resultatet av Guds försyn.

  Låt oss inte begå Moses misstag. Det är nämligen inte gårdagens värld som skall hanteras idag, det är dagens situation som måste hanteras med de mått och steg som krävs idag.

  Vi kommer heller inte att få veta hur det skulle gått om Hillary hade blivit president, och vi vet inte hur det kommer att gå med Trump vid rodret. och samtalsklimatet kring vad som ser ut att ha förutsättningar att hantera dagens situation är inte det bästa. Men om vi lever och världen står så kommer vi får veta hur det går med president Trump.

  Trump är SOM PERSONLIGHET i många avseenden Nixons raka motsats. Nixon var en ganska stabil personlighet, och alldeles “omöjlig att ha att göra med” om han inom sig visste att han förstod saker bättre än andra. Låt framtiden visa hur det är med den saken när det gäller Trump.

  En sak i förbifarten: Det har sagts på olika håll att kristna inom trosrörelsen i USA utmärkte sig genom att rösta på Trump. Som om det hade funnits massor med alternativ att välja på. I princip alla mina vänner i USA är konservativa lutheraner, och de jag talat med om saken röstade med bävan “inte på Hillary”.

  Eller hur man nu skall uttrycka saken.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 2. Rolf Lampa,

  En kort replik blir: My Lai, Found: The monster of the My Lai massacre, Phan Thi Kim Phuc och “State sponsored terrorism”.

  Vi får väl se en gång hur Herren dömer får-nationer och get-nationer. Vi kan tro att vi har facit, men slutfacit har vi inte.

  Men visst tycker jag som du att hjälpen till Israel var bra.

  Det jag försöker skriva om i dessa fyra artiklar är inte i första hand personerna som kunde väljas utan hela processen.

  Jag valet som en generalrepetition på Antikrists kommande val.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell,
  KULSPRUTESKYTT BERÄTTAR

  Ytterligare något om Vietnamkriget som bakgrund till Nixons åtgärder för att stoppa det.

  Som ung vistades jag i ett par perioder några månader åt gången i USA. Detta var i slutet av sjuttiotalet, strax efter att Vietnamkriget avslutades.

  Ett av de starkaste minnena från vistelsen där var en kristen man i 35 års ålder som hade deltagit som soldat i Vietnamkriget. Vi besökte mannens hem, en familjefar med några små barn. Jag var tillsammans med min egen far på hans tre månader långa predikoresa i USA. Jag förstod först inte vad som var på gång, men man bad mannens hustru och barn lämna rummet där vi satt och mannen började berätta.

  De hade fått veta att en stor grupp VietCong soldater hade förskansat sig i en avsides mindre by, och att stridsledningen hade en färdig plan för hur dessa skulle elimineras.

  Han berättade hur han och hans stridskamrater intog sina positioner i ett bakhåll bakom en kulle strax utanför byn. Han själv var kulspruteskytt och skulle med konstant spärrled se till att täcka upp kamraterna, och förstås nedgöra så många fiender som möjligt ifrån sitt bakhåll.

  De flesta känner till att kulspruteskyttarna brukar ha en relativt kort medellivslängd i krig, eftersom deras dödsbringande ledgivning orsakar så stora förluster. Kort sagt, kulspruteskyttarnas funktion är mycket viktig. Mannen visste alltså hur viktigt det var att han gjorde sitt jobb grundligt, så länge han bara kunde.

  Bomberna började så falla över bortre änden av byn och enda flyktvägen för VietCong var ett stycke ganska låglänt terräng mitt framför deras postering på andra sidan kullen. Gestalter från byn började röra på sig åt deras håll. De hade nu bara att invänta skotthåll och sedan började mannen gråta.

  Han sade att då vi såg dem komma ut ur byn så var adrenalinet på topp och att de (de amerikanska soldaterna) inte hade för avsikt att var de som strök med först vid konfrontationen som var på väg.
  Så kom ordern om eldgivning och helvetet bröt loss. Mannen ville inte verka kaxig utan hade istället svårt att få fram resten av sin berättelse. Men vi fick veta att eldgivningen gick ganska bra för honom, för tydligen var hans position inte upptäckt av fienden, skymd som han var, men han kunde i alla fall se att de flesta som rörde sig åt hans håll föll ganska snabbt för hans massiva kulspruteeld.

  Efter ett tag började dock stridskamraterna tycka att det var något med hela situationen som inte stämde. Deras eld besvarades inte, men motståndarna föll en efter en. Detta var helt enkelt inte som det brukade vara. Efter en stund (jag minns inte alla detaljer längre, men mannen grät nu så öppet att mycket av det han sade gick mig förbi) så upphörde skjutandet helt och allt blev lugnt. Och fortfarande hördes inte ens punktvis eld från fiendesidan. Ingen besvarade elden.

  Man började nu sammanfatta hela situationen. De soldater som hade de främsta positionerna snett framför kulsprutorna hade en bättre bild av fienden än kulspruteskyttarna, som bara strök över terrängen varhelst någonting rörde på sig. Och dessa kunde rapportera tillbaka att de enda de hittills hade sett komma ut ur byn var gamla, kvinnor och barn.

  Samt att ett väldigt stort antal av dessa nu låg badande i blod bara en lite bit framför dem.

  Vi som satt i rummet och hörde den förtvivlade småbarnpappan berätta om händelsen var överens om att han inte behövde plåga sig med att snyfta fram ytterligare detaljer. Amerikanarna hade blivit grundlurade. Song My och bakgrunden till ett antal andra kända massakrer har inte alltid beskrivits precis som det var.

  Men poängen i det jag tog upp i förra inlägget handlade inte om att försvara krigets fasor eller någon av de fasansfulla misstag som begås i alla krig, av alla parter och oavsett syftena med kriget.

  Bakgrunden var dessutom i Nixons fall att han blev vald till president just på sitt uttryckliga löfte om att bringa kriget till ett slut. Första presidentperioden passerade dock utan att han lyckades. VietCong hade som bekant visat sig vara mycket svårare att hantera än amerikanarna och även Nixon själv hade trott (exempel ges ovan på hur VietCong kunde trixa, deras sätt att bedriva propagandakrig genom att driva både gamla, kvinnor och barn rakt in i döden och…).
  Och eftersom jag nämnde ”grannlandet” kan det vara värt att påpeka att grannlandet Kambodja användes av VietCong som vilostad där de kunde ladda upp mellan krigskampanjerna.

  De amerikanska generalerna å sin sida hade inga klart uttalade målkriterier för krigsinsatsen, vilka kunde avgöra när målen med insatsen var nådda och därmed när det var dags att göra halt (den målstrategi som vid Kuwaitkriget kom att kallas for Powell-doktrinen). Man hade inte ens en hållbar strategi för själva krigföringen medan det pågick. Och Nixon visste att alltihop håller på att sluta med total katastrof. Inte bara det nämnda kriget hade spårat ur, utan ännu värre, hela den globala maktbalansen genom den pågående alliansbildningen mellan Sovjetunionen och Kina hotande bli precis den livsfarliga förskjutning av den globala maktbalansen som USA försökt förhindra sedan andra världskriget och desarmeringen av Japan.

  Avskräckande exempel på vad som höll på att hända – om USA skulle ha tappat initiativet helt – kunde man på nittiotalet studera närmare i misären i spillrorna av Sovjetunionen (jag var dit i början av nittiotalet, ut på landsbygden och såg med egna ögon ett mörker och en förbannelse jag aldrig kunnat föreställa mig, syner som ännu inte lämnat mig). Och i Nordkorea kan man fortfarande studera de mörka krafter i rörelse som också då var i rörelse, och som var mycket nära att ta kontrollen över Asien och mest troligt större delen av kontinenten ända upp till Sovjetunionen.

  Nixon visste att vad som helst fick hända men det fick absolut inte hända.

  Men alla tjatade bara om att bombningarna måste upphöra (medan Sovjet och Kina förtjusta såg på och väntade på att få ta över initiativet) trots att den egentliga katastrofen var kriget, ett krig som de hade tappat kontrollen över och som därigenom alltså skapade ett tillfälle som inbjöd till en allians mellan Sovjetunionen och Kina som vid den tiden hade medfört en världsordning som knappt någon vågar tänka på.

  Nixon förstod alltså att det var kriget som måste stoppas, och därmed samtidigt att bombningarna uttryckligen inte fick stoppas! (så att den faktiska “våldskontrollen” hade glidit USA helt ur händerna). Att kriget måste stoppas innan den globala maktbalansen havererade helt var något som alltså inte enbart bestämdes av militär styrka, utan sedan TV ålderns inträde, även av allianser eller försvagning av allianser, som i medianåldern förstås påverkas starkt av världsopinionen.

  Sista chansen var alltså att bomba sig till ett snabbt slut på krigsfasorna.

  En eftertanke som dock är lätt att hoppa över är att t.ex. Nordkorea än idag ger eftervärlden en kuslig fingervisning om vad som kunde hänt med större delen av Asien om inte den katastrofala utvecklingen hade stoppats (d.v.s. förskjutningen av maktbalansen). Det skulle då ha blivit Sovjetunionen och inte USA som hade vunnit Kalla Kriget, genom USAs totala moraliska, militära OCH strategiska nederlag. Nu blev det ”bara” de två första. Följden hade blivit en världsvid instabilitet som följd som skulle gjort det mesta otänkbart av det vi idag ser som självklarheter i form av frihet och välstånd säkerställt av USAs militära styrka (handelsutbyten möjliga endast om handeln och investeringarna är skyddade mot plötslig plundring). Och så vidare.

  Det är detta som USAs roll som “världspolis” fortfarande handlar om. Åtminstone när deras “Big Stick” inte missbrukas med katastrofala följder. Det är också olika generationer som håller i den stora käpp de svingar över jorden. Åtminstone var detta vad saken handlade om i Vietnam. Det handlade alltså inte primärt om att som krigsstrategi försöka bränna upp skrikande flyende gamlingar, kvinnor och barn levande, naturligtvis inte.

  VietCong lurade dem flera gånger in i sådana situationer. Det kan vara bra att erinra sig hur Israel också drivs in i liknande situationer gång på gång. En fiende helt utan samvete slaktar alltså medvetet sina egna i moderna mediakrig. Samvetslösa fiender ser till att konsekvenserna blir förödande vad du än tar dig för.

  Men även krigslutet i Vietnam blev fasansfull för åtskilliga tusentals människor som hade stått på USAs sida under kriget. Det fanns inga “bra” lösningar, bara “sämre eller ännu sämre”. Tolv dagars ständig upptrappning av bombningarna skrämde dock vettet ur mörkmännen bland de större geopolitiska spelarna, som alltså bara väntade på USAs slutliga geopolitiska haveri. Nixon drog dock dem vid näsan i sista stund. Jag hoppas att den sidan saken blev tydligare, för det var detta jag syftade på i förra inlägget

  VIETNAMESER BERÄTTAR
  Några bekanta till oss i Gävle var med om fasorna i Vietnam både under kriget och under det som hände strax efter att USA drog sig ur. De har berättat för mig och min fru om hur de under sin flykt undan VietCong efter kriget tillbringade månader i båtar längs stränderna för att undgå att våldtas och sedan slaktas av kommunisterna som vidtog stora utrensningar efter krigslutet. Några av de som lyckades fly kom alltså till Sverige och kan fortfarande berätta vad kriget handlade om för den vanliga befolkningen och vad de utsattes för av kommunisterna.

  Men det är främst vänstern som definierat och beskrivit huvuddelen av efterkrigshistorien. Och det var VietCong som, om än indirekt, behärskade mediakriget på sjuttiotalet då mediakonsumenterna främst bestod av pårökta flower-power hippies.

  För övrigt finns det bara smutsiga krig, även om jag tyckte mina släktingar i Finland gjorde en hedervärd insats i motståndet mot Sovjetunionen, däribland min morfar som inte kom undan med livet i behåll. För att inte glömma de allierade som stoppade Hitler. Allt gick smutsigt till, även om vissa anses ha varit smutsigare än andra, osv.

  Låt oss därför vara tacksamma för fred så länge den är möjlig. Ty,

  ”Bäst de säga: “Allt står väl till, och ingen fara är på färde”, då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan.” (1 Thess_5:3)

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 4. Rolf Lampa,

  Nicolae Ceaușescu och Robert Mugabe var USA’s favoriter. Jag växte upp när USA’s inblandning i Latin-Amerika ledde till minst en revolution i veckan.

  Jag bor i ett land där jag ser hur USA’s manipulationer ställer till problem. Som tur är har deras favorit inte ännu vunnit presidentsvalen.

  Jag är inte pacifist utan tror att vi har både rätt och plikt att försvara vårt liv, vårt hus, vår familj och vårt land.

  Upp. 18:9-13  Jordens kungar, som har horat med henne och levt i lyx, ska gråta och sörja över henne när de ser röken från den eld där hon brinner. Skrämda av hennes plåga står de på avstånd och säger: Ve, ve, du stora stad! Babylon, du mäktiga stad! På en enda timme kom domen över dig. Och jordens köpmän gråter och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras fartygslaster, laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, fint linne och purpur, siden och scharlakan, allt slags tujaträ och alla slags föremål av elfenben och dyrbara träslag och brons och järn och marmor, dessutom kanel och salvor, rökelse och myrra och parfymer, vin och olja, fint mjöl och säd, boskap och får, hästar och vagnar och människors kroppar och själar. 

  Mina iakttagelser stöder att de flesta krigen har handlat om exploiterande av människor och naturtillgångar. Lägg märke till slavhandeln “fetstilad” ovan.

  Håller givetvis med dej angående “fiendens” användande av “de egna” som human shield.

  /Kjell

      (Reply)

 5. INSTABILITET – NYCKFULLHET
  Kjell,

  de flesta krigen har handlat om exploiterande av människor och naturtillgångar.

  Självklart är det så.

  Det finns dock även den sidan av saken att vi får “… sök[a] den stads bästa, dit jag har fört eder bort i fångenskap, och bed för den till HERREN; ty då det går den väl, så går det ock eder väl.” (Jer 29:7)

  Hur detta skall ta sig uttryck är dock inte så självklart alla gånger.

  Men det vi moderna människor kanske bryr oss minst om är exploaterande av själarna. Jag undrar om man någonsin i världshistorien ens kunnat exploatera “själar” i den grad man kan idag, då vi genom kommunikationer kan sälja in vilka budskap och vilken underhållnings som helst till miljontals själar, utan större ansträngning.

  Jag tror att förhoppningar man har på världsliga ledare i frågor om andliga ting ALLTID är riskabelt. Människor är mer eller mindre till salu, antingen för världsliga intressen eller för andliga fällor. Ledare lovar saker och sedan kan de pressas till något helt annat, antingen av omständigheterna eller av personlig instabilitet.

  Just idag är dock många nervösa för just instabilitet (ja, jag syftar på en viss person), samtidigt som man inte önskar en fortsatt stabil utveckling mot att den kristna värdegrunden undergrävs.

  Att rösta är en sak, att ställa upp på konkreta politiska åtgärder är en annan. Jag tänker på farhågor om en kommande Anti-Krist. Om en sådan träder fram är det ju inte sagt att han ens går att identifiera förrän hans (igenkännings)tecken blir synliga, vilket kanske sker först sedan han intagit sin plats(?)

  Hursomhelst, som jag förstår det är det också först då som enskilda (isåfall) kommer att tvingas ta ställning – att gå med på dennes nya spelregeler eller inte.

  Jag förstår dock inte hur dessa viktiga frågor skall ens kunna genomlysas ordentligt med det diskussionsklimat som uppstått på senare tid. Ett problem som jag ser det är att många tar ställning enbart på basen av sakfrågor och dithörande politiska program, medan andra betraktar världsiga politiker som om de vore biskopar. Det blir minst sagt förvirrande för många.

  Ponera till exempel att plötslig instabilitet uppstår nu, idag, eller i morgon (det kan redan ha börjat). Alla griper efter halmstråety – den andra kandidaten. Hoppsan, tänk om en Anti-Krist även är en anti-man. Eller någon helt annan som dyker upp ur kulisserna när alla andra möjligheter är “politiskt förbukade.” Politiska klaner tenderar att bli just detta, förbrukade. Bush är bara en av dem.

  Vi får se hur fort saker och ting ändrar riktning.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 6. Jag ställer nog inte upp på att “nazi-sympatier” passar in i detta sammanhang.

  En av orsakerna är för att rasistkortet är överspelat. Det finns nazister, visst, men de är idag det minsta problemet vi har. I den mån nassar finns, så finns enskilda sådana i alla läger.

  Vi har värre problem, som jag ser det, genom att ha byggt samhällen i Väst som blivit andliga gaskammare, framförallt för de unga. Och dessa “gaskammare” drivs inte av nazister, de har utvecklats och införts av vänsterideologer. Hela skalan från Castrohyllarna till… tja, vad är inte vänsterinfluerat och uttryckligen fintligt mot kristna värderingar idag, både inom traditionell höger och förstås vänstern som alltid haft det på sin agenda?

  Jag ställer nog inte upp på naziststämpeln.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 7. Rolf Lampa,

  Det intressanta är att både extrem-höger och extrem-vänster gläder sig åt Trumps “seger”.

  Igen säger jag: Vi har bevittnat generalrepetitionen för Antikrists val.

  Stressade av bristen på val kommer massorna som kallar sig kristna att välja Antikrist.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Rolf Lampa,

  Jag håller inte riktigt med dig att “rasistkortet” är utspelat. Jag har läst Flashback och andra sidor de senaste 6 åren från och till (mår inte bra att läsa sådana sidor hela tiden). Jag har noterat hur mörkakrafter flyttat fram sina positioner över tiden. Idag skriver många lovord om Hitler och mannen från Norge. Ju mer de allra mörkaste flyttar fram sina positioner så ser jag att samhället i stort också flyttat fram sina positioner, de använder ett annat språkbruk i den offentliga diskussionen. Det är lätt att avfärda Flashback men jag har noterat ju mer vissa flytta fram sina positioner desto kan andra flytta fram sina positioner. Denna tes stöds av vad som hände efter Brexit och valet av Trump. Hur långtid tog det innan Trump tog avstånd från Heilandet av Trump? Hur långtid tog det innan Trump kritiserade det som hände Mike Pence på teatern?

  Om man helt seriöst ska göra en analys av politik så går det inte enbart att läsa manifest och lyssna på de senaste talen. Man måste gräva sig djupare och fråga sig vad avsänder faktiskt vill. Både du och jag är akademiskt utbildad. Källkritik är; vem har skrivit en boken, vad vill författaren egentligen säga oss och vem gett ut boken; på ett ungefär. Poängen är att det inte bara går att läsa senaste texten och tolka den rakt upp och ner. Men på många sajter läser jag att tex Trump säger bra saker i de senaste intervjuerna. Jaha, vad har han sagt innan och vad säger han imorgon?

  Det största problemet är att Trump vänder kappan hela tiden. Hur många tweets skrev han när han skulle träffa New York times? Inte mindre än fyra tweets där han ändrade sig fram och tillbaka. En annan politiker som ändrat sig så ofta skulle åka ut ifrån offentligheten snabbt. Nu ska han inte utse en special åklagare angående Clinton, han har börjat tro på klimat hotet osv. Vem vet han kanske utser en specialåklagare i slutet av januari? Det är omöjligt att veta vad som kommer hända. Han lovordade New York Times efter mötet, det gjorde han inte före mötet.

  Det är inte så enkelt att jämför honom med tidigare presidenter. En del jämför honom med järnladyn och Reagan. De var betydligt stabilare och hade mer erfarenhet än Trump. Trump har också utsett en del personer med bakgrund som går att ifråga sätta, läs rasistiska åsikter. Detta samtidigt ha sagt att han vill vara en president för hela USA och överbrygga klyftor. Det går inte ihop.

  Hur många tror att VPK blev ett bra parti utan tvivelaktiga åsikter när bara för att de byte bokstäverna till V och började prata om väl om småföretag?

  Ps. En liten anekdot. Jag kunde inte begripa varför Åkesson for runt i Sverige och talade på olika torg i en våldsamfart. Han hann med att besöka många städer och byar på samma dag inför valet 2014. I Dorotea, av alla ställen, fanns det enligt vissa källor inte fler än noll åhörare. På foton syns tre poliser i uniform. Kanske någon från säpo också i kostym. Kanske är förklaringen att en viss person från 30-talet höll en stort antal tal varje dag i olika städer inför riksvalet. Det finns faktiskt likheter även om många kommer att rasa över liknelsen.

  Om Åkesson försvinner tror jag att bilden utåt kommer att förändras, dvs krafter släpps lösa när de inte blir tyglade. Varför får t ex Ekeroth stanna kvar?

  Summa sumaro det är inte så lätt att helt avfärda vissa saker.
  Som det brukar sägas, enda vi kan lära oss från historien är att vi inte lär oss något.

      (Reply)

 9. Fredrik,

  Det största problemet är att Trump vänder kappan hela tiden.
  ….
  Det är inte så enkelt att jämför honom med tidigare presidenter.

  Jag tror du har helt missuppfattat vad jag skrivit om här i tråden.

  Jag har skrivit om stormakternas geopolitiska strategier. Och ifråga om personligheter, om Nixons extrema envishet att köra enligt sin övertygelse i det globala maktspelet på sin tid (och faktiskt ända till sin död, eftersom alla presidenter efter honom hängde på telefonen till Nixon i utrikespolitiska frågor fram till hans död). Som personlighet var Nixon som jag påpekat Trumps raka motsats. Om jag citerar mig själv:

  Trump är SOM PERSONLIGHET i många avseenden Nixons raka motsats. Nixon var en ganska stabil personlighet,

  Underförstått, den är instabilitet som gör Trump till ett så plågsamt val för många, även när de bedömer Hillary som en ännu större fara, men ifråga om andra saker.

  Det om personligheter. Jag har vidare skrivit om hur politiker i mediaåldern påverkas starkt (eller rent av tvingas) av folkopinioner att agera när det kanske inte är det bästa läget för att agera. Jag nämnde om påtryckningarna som Nixon iofs stod emot då han ändå körde sitt eget race, men samtidigt gick han inre kompass “sönder” då han efter en tid inte kunde lita på folk längre.

  Det står verkligen inte i “senaste artikeln” om dessa saker. Inte heller om hur väl motiverad hans misstänksamhet dessutom var, eftersom hans egen administration faktiskt läckte ut extremt viktig information om Nixons strategi till Ryssarna, som vid ett tillfälle höll på orsaka att USAs (eller Nixons) utrikespolitik höll på att haverera. Och så vidare.

  Men bortsett ifrån personligheterna jag försökt belysa så har vi en annan sida av saken som jag också försökt belysa – politiska sakfrågor FRIKOPPLADE från personligheter. För en tid sedan skrev jag t.ex. om USAs geopolitiska strateger, som normalt INTE läggs upp av presidenten själv, Nixon var därför ganska unik i det avseendet, utan av grupper av s.k. “hökar” som lägger upp USA utrikes-policys.
  Sammanfattning – personer och politiska program (med fokus på stormakternas dito som påverkar hela världen) är två av de aspekter vi ställs inför, men som inte är samma sak.

  Jag brukar inte besöka Flashback. Och det brukar nog inte hökarna heller göra. Det jag känner till är de böcker de skriver om hur de resonerar inom sitt område.

  Och en viktig poäng är att geopolitiska frågor handlar om realpolitik, som kommer att fortsätta drivas realpolitiskt. Men i mediaåldern med allt större påverkan av opinionen.
  Jag tror för övrigt inte att olika personers åsikter svänger särskilt mycket. Däremot varierar känsligheten för ANDRAS ÅSIKTER ganska mycket mellan olika personer, särskilt mellan de som hittills nämnts i tråden. Vilket är en av de saker jag försökt belysa. Folk som lagt sin röst på icke-Hillary har bekymrats över just detta.
  GT’s profeter hade för övrigt ganska bra koll på sin samtids “geopolitiska giganter”. Jesaja t.ex. hade ganska nära kontakter med kungahuset, och var följaktligen ganska väl informerad om vad som var på gång i den dåtida kända världen. ”Politisk bedömare” skulle han ha kallats idag. Även om de analyserna var sammanvävda med andra viktiga budskap av Gud att frambära både till konungen och till folket. Stormakterna på GTs tid hade inte heller idel goda avsikter, men trots detta spelade de avgörande roller i Guds plan för historiens gång. Vilket jag tror att de gör än idag.

  Vi lever hursomhelst fortfarande i en värld där det drivs realpolitik. Och jag förstår uppriktigt sagt inte hur det kom sig att de saker jag reflekterat över förutsätts ha härletts ur den “senaste artikeln” där ute(?)

  Jag läser inte Flashback, och talet om nazism och rasism ter sig obegripligt för mig. Om något enskilt nyckelord vore motiverat skulle jag hellre lyft fram det som totalt dominerar sinnena på vår tids politiker i Väst – kulturmarxismen och dithörande nedmontering av kristna värderingar.

  Men att stämpla de farhågorna med “Breivik” och “nazism” är jag helt likgiltig inför. Korrelation är inte relevans eller kausalitet.

  Men ju längre den farsoten ignoreras kan folkliga motreaktioner (överreaktioner) kanske resultera även i utbredd nazism, bland annat. Att associera nationalism med nazism är som att likna USA vid hitlertyskland. Personligen är jag helt emot globalism som riskerar att sluta med en global totalitär otäck historia.

  Men med associativa stämplingar lär den färg- och luktlösa andliga giftgasen från andligt destruktiva vänsterideologier fritt få fortsätta att döda de sista resterna av kristna värderingar i västvärlden. Det går ju inte ens att diskutera vad som sker.

  Jag blev för övrigt häpen över då en församlingsledare i USA som jag samtalat mycket med i samband med en skandal inom den väckelseörelse jag själv växte upp inom. Det fanns en del kaxiga svenska kristna som menade att de minsann skulle sätta hårt emot om frågan om samkönade äktenskap drevs igenom i Sverige. Plötsligt säger personen att han som aktiv understödjare av ADF varit till Sverige och personligen träffat en viss Åke Green, och han undrade om jag kände till namnet?

  Jag skämdes nästan ihjäl. Låt oss därför prata om annat istället än det som sakta men säkert förändrar människors värdeskalor, bort från Gud.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 10. ADF – Åke Green

  Jag kanske borde påpekat i klartext att ADF står för Alliance Defending Freedom
  och att sammanhanget alltså var det juridiska försvaret av Åke Green. Min amerikanske vän, skjutglad cowboy från västkusten (en väckelsekristen lutheran, som inte ens döpts ordentligt) hade alltså personligen träffat pingstpastorn Åke Green och på olika sätt stött honom vid rättegången och….

  De kaxiga svenskarna däremot som jag nämnde (varav en riksdagsman från mina egna sammanhang), öppnade inte ens näbben (Jes 10:14).

  Jag fattar uppriktigt sagt inte vad vi svenskar håller på med. Det är inte alla därute som tar oss svenskar på lika stort allvar som vi själva tenderar att göra.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 11. Rolf Lampa vågade skriva:

  Jag fattar uppriktigt sagt inte vad vi svenskar håller på med. Det är inte alla därute som tar oss svenskar på lika stort allvar som vi själva tenderar att göra.

  You can say that again! 🙂

  I bästa fall en pudel, men kanske en chihuahua…. i anglosaxisk ägo.

  Men för att vara ärlig måste det påpekas att flera små nationer rapporterar ymnigt i egna nationala media angående sina bragder på den globala scenen.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Rolf Lampa,

  Fast nu var det “rasistkortet” som jag reagerade främst över. Anser att det är farligt att negligera “rasistkortet” i dagens samhälle då polariseringarna växer.

  Du skriver intressanta saker om Nixon. Men det finns ingen som ändrat sig så ofta som Trump. Därför blir alla jämförelser irrelevanta.

      (Reply)

 13. Kjell,

  “I bästa fall en pudel, men kanske en chihuahua…. i anglosaxisk ägo.”

  Ni är inte roliga. Om ni vill att man ska läsa det ni skriver på allvar får ni sluta med sånt där.

  Uppenbarligen duger vi svenskar att blogga inför.

  Ska vi fortsätta att lyssna på er?

      (Reply)

 14. Ulrika,

  Ett aternativ är att försöka förstå vad som säges. Och sedan besluta själv.

  Under Hitlers regim transporterade Statens Järnvägar (SJ) tyska soldater för att strida i Norge och norra Finland.

  Varför tror du att Sverige inte är medlem av NATO? Fastän allt var (är?) klart ifall Sovjet då, Ryssland nu, skulle anfalla? Neutralitet? Du skojar!

  Sveriges viktigaste råmaterial säljs i “dollar”. Tror du att det finns en nationalekonomisk anledning att man agerar pudel till USA? När dollarn förlorar värde förlorar Sverige pengar. Trump har (för en kort tid) ökat dollarns värde med 5%. (Sieg Heil?)

  När jag var ung var vi mäktigt stolta att Dag Hammarskjöld var FN’s Generalsekreterare. Inte visste vi att det var en djupt occult person.

  Vi var mäktigt oroliga när Dag Hammarskjöld mördades i en flygplanskrasch i Afrika September 1961. Inte mycket senare drabbades vi av Kubakrisen där Sovjet installerade atombomber på Kuba. Det var Oktober 1962. Det föregick av en varm sommar med katastrofala utsikter.

  Vi blev inte mindre oroliga när J. F. Kennedy mördades November 1963. Det var tre oroliga och negativt spännande år.

  Men kanske är detta stenålder för dej. Kanske kan du mer relatera till namn som: Nils Daniel Carl Bildt, född 15 juli 1949 i Halmstad.

  Svensk politiker (moderat) och diplomat. Han var riksdagsledamot 1979–2001, partiledare för Moderata samlingspartiet 1986–1999, statsminister 1991–1994 samt utrikesminister 2006–2014.

  På Wikipedia läser vi:

  I USA:s sekretessbelagda diplomatdokument som publicerades av Wikileaks 2010 beskrevs Carl Bildt som en respekterad person i Sverige som har mycket kunskap om omvärlden och ett imponerande kontaktnät. Samtidigt är omdömet att Bildt har “begränsad politisk förmåga”. Bildt beskrevs också som någon som tror att han har mer makt och inflytande än han egentligen har, en ”medium size dog with big dog attitude”.

  Du kan läsa mer om Bildt här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Bildt

  Fast inte tycker svenskar om att läsa detta. (Det båtar föga om jag skulle skriva om liknande saker som handlar om Holland eller Kenya. Men om du vill skall jag göra det.)

  Jag har bott länge (mer än ett decennium och ibland flera decennia) i tre världspolitiskt små land.

  I alla dessa länder utmäts den egna positionen och det egna inflytandet, världspolitiskt sett, med superlativer i nationella medier. Men i praktiken handlar det om “musen som röt” eller om myran som hotade elefanten med: “om du inte går ur vägern kommer jag att sparka dej”.

  Som sagt. Döm själv. Lev i en bubbla av Sveriges (och infödda svenskars) storhet, eller vakna upp och förstå att det är en tuppfjät om inte Sverige och svenksarna kan utnyttjas.

  Samma gäller de två andra länderna jag länge har bott i.

  /Kjell

  PS. Man må bli hur stött i kanten man vill. Jag skriver inte för att ta hem poäng eller prisas.

      (Reply)

 15. Fråga till Rolf Lampa,

  Vad menas med;
  “som inte ens döpts ordentligt”,
  som du skrev 28/11/2016?

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 16. Kjell,

  Vad är det Trump gör för tecken menar du? Och kan det inte vara så att du läser in för mycket i vad som helt enkelt kan vara omedvetna handrörelser?

      (Reply)

 17. Broder,

  Vad menas med;
  “som inte ens döpts ordentligt”,

  Egentligen menade jag inget djupare, bara ett litet påpekande i förbifarten om det ironiska i att en (egentligen flera, men jag nämnde bara en) barndöpt konservativ lutheran kom hit från USA för att ge sitt stöd åt en pingstpastor som hamnat inför skranket.

  Detta medan många kristna namnkunniga svenskar (i alla läger) utmärkte sig främst genom sin frånvaro eller genom att distansera sig från Green, eller bådadera. Svenskarna var som vanligt väldigt snabba att kränga av sig ryggraden när det gällde.

  Påpekandet om dopet var mer av en retorisk liten extra knorr än något annat. Det övriga om svenskarnas särpräglade flexibilitet var dock allvarligt menat och något som jag som svensk tar mig friheten att påpeka ibland. Jag skämdes nästan ihjäl å mina egna samt mina landsmäns vägnar.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 18. Andreas Frost,

  Visst finns möjligheten att jag “läser in för mycket” i hans gestikulerande.

  Men nog är det märkligt att han gör en tydlig sekvens av tecken.

  Det jag menar att han “tecknar” är – “666, vilddjur med horn, övervinnare, universum”.

  Och han gör det flera gånger när han upprepar: “This whole election is being rigged.”

  I kombination med hans egocentriska personlighet och tydligen totala brist på fasta normer kan jag inte annat än att tolka det som avsiktligt.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Rolf Lampa,

  Jag förstod din lilla pik med glimten i ögonvrån. Fast då får vi väl samtidigt minnas att Petrus skiljer på dop och omvändelse.

  Sedan vad gäller din väns “klarsynthet” kan kanske tilläggas att en “utomstående” ofta ser klarare vad som sker i en viss kultur.

  Det är ju därför det är viktigt med ojäviga vittnen.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Kjell,

  Vilken religiös hundras liknar du Kenya vid?

  Innan du svarar, tänk på vilka konsekvenser det får på dina kenyanska läsare.

  Du brukar tala om för andra att man ska svara med ödmjukhet och respekt.

  Visa det själv.

      (Reply)

 21. Ulrika,

  Hur ordet “religiös” halkade in vet jag inte. Men …

  Redan dagen efter att valet blev känt började “pudlarna” svänga.

  Den enda som vågade vara rakryggad var Angela Merkel.

  I landet där jag bor är det mer komplicerat eftersom man här av naturliga skäl står helt på Obamas sida och Trump gjorde ju allt han kude för att göra livet surt för Obama.

  Bland annat lögnerna om var han föddes.

  Men jag antar att politiken även här kommer att göra en pudel förr eller senare.

  /Kjell

  PS. Har du svårt att förstå bildspråk?

      (Reply)

 22. Kjell,

  “Hur ordet “religiös” halkade in vet jag inte”

  Du skrev: “i anglosaxisk ägo.”

  Varför man måste hålla på med bildspråk i onödan vet jag inte. “En anglosaxisk chihuahua” blir ditt ansvar att förklara. Inte förstår jag heller varför man behöver kategorisera en hel befolkning. Och inte förstår jag vad en befolkning har med församlingen att göra. Är det här en kristen eller en politisk/religiös blogg?

      (Reply)

 23. Ulrika,

  Anglosaxisk – de germanska folk som migrerade till Storbritannien.

  Anglosaxare, eller angelsaxare, kallas de germanska folk som migrerade till Storbritannien, i synnerhet England, och blev dominerande där från 300-talet, sedan romarna dragit sig tillbaka.

  Nya England hette Englands koloni i Amerika. Nya England låg norr om Nya Sverige och Nya Nederländerna. Engelsmännen var en viktig del för koloniseringen av Nordamerika, och grundlade bland annat Boston.

  Och så kom även USA att utgöra en dela av “den anglosaxiska världen”. Det handlar om folkslag och inte om religion.

  Vore det inte bättre att kolla upp fakta innan du irriterar dej?

  Vad gäller politik kan du inte bortse från fakta att president-kandidaterna i USA alla presenterar sig som “kristna” för att få väljare bland alla som kallar sig kristna “over there”.

  Så även denna gång med två kandidater varav den ena är liberalteologisk och gillar att legalisera synd och den andre öppet anti-kristlig.

  Det kommer en dag, och jag tror den ligger nära i tiden, när “kärleken till Sanningen” kommer att vara enda skyddet mot att luras av den antikristliga unionen mellan affärsmän, politiker och andliga ledare. I en del länder, bland annat där jag bor, är den unionen redan ett faktum.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Läs detta fastän “ärevörda” skribenter på Aletheia vill bannlysa pressen.

  Du måste skämmas – annars är vi förlorade

  Verkligheten löses upp i det post-sanna samhället där fakta bara är en av flera valmöjligheter, och där den republikanske presidentkandidaten kan se rakt in i kameran och säga ”det har jag aldrig sagt” samtidigt som man hör honom säga exakt det han förnekar ha sagt i ett Youtube-klipp. Och detta leder över i något som nästan är ännu värre – den skräckslagna känslan av att verkligheten håller på att lösas upp. Om sanning och lögn har samma värden, om sanning och lögn är något vi väljer allt eftersom det passar oss för stunden, var hamnar vi då?

  Läs hela artikeln och kolla mitt PS om du tycker att det finns betänkligheter.

  /Kjell

  PS. Läs även min bloggpost: Patent på Sanningen där jag skrev:

  Ingen människa har patent på sanningen! Dock kan det hända även om man är en åsna eller en egoistisk, ateistisk maktmänniska, även om man är en världslig människa eller anhängare av en villolära, att man uttalar en “sanning” som håller att prövas.

  Det jag vill säga är att vi lever i en tid när man inte kan följa människor men måste pröva all som säges, skrivs, påstås och praktiseras. Jonas Gardells liberalteologi duger inte.

  Hur kommer det sig att han ser klart i det han skriver om i artikeln ovan?

      (Reply)

 25. Läs detta om du förstår engelska!

  We need to avoid underestimating Trump

  The bottom line for anyone dealing with Trump is that he is the ultimate Machiavellian prince, operating almost exclusively on ruthless self-interest. According to Machiavelli, “the first opinion which one forms of a prince, and of his understanding, is by observing the men he has around him”. So, to determine Trump’s plans, we should start with his appointments.

  Om du inte känner till Machiavelli, läs då här om Niccolò Machiavelli.

  Det handlar om makt, egoism och totalt förakt för allt och alla andra.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *