Valfrihet när alternativ saknas

Detta kommer att handla om ändens tid och framträdandet av den person som i Bibeln, bland annat, kallas Antikrist.

Som utgångspunkt för analysen kommer jag att använda den parodi på demokratiska val som vi har beskådat de senaste 18 månaderna i USA.


Bilderna är länkade från Wikipedia klicka på dem för att läsa artikeln


Men först en liten påhittad analogi.

Tänk dej att afrikaner skulle invadera Sverige. Att de sedan i blodiga krig skulle döda många och fördriva resten av svenskarna till Värmland och Dalarna. Sedan skulle de importera kineser och tvinga dessa att utföra obetalt arbete. Behandla dem som djur medan afrikanerna blev rikare och rikare.

Rikedomen användes för att exploatera andra delar av världen och idka rovdrift på råvaror och andra naturtillgångar. Efter blodiga inbördes strider blev till slut kineserna fria från slaveriet, men de fortsaatte att diskrimineras och behandlas som mindervärdiga. Afrikanerna ansåg att kineserna var mindre intelligenta och att de var odugliga att ta hand om sig själva.

Människor beundrar ju alltid rikedom och på så sätt spred sig afrikanernas “kultur” över hela världen. För många blev Sverige ett himmelrike på jorden och immigranter från när och fjärran kom för att förverkliga “the swedish dream”.

I ett senare skede kom det massor av både legala och illegala immigranter från Frankrike. De blev så många att afrikanerna till sist började klaga att de förstörde deras kultur och stal deras arbetsplatser. Ropet om att deportera fransmännen blev starkare och starkare. Under mottot “gör Sverige svart igen” fortsatte afrikanerna sin politik …..

Gissa tre gånger om denna kortfattade påhittade analogi egentligen handlar om hur “WASP’s” koloniserade Amerika och bedrev etnisk rensning av ursprungsbefolkningen.

Låt mej därför citera en text ur Bibeln. Paulus har ordet på Areopagen. (Apg. 17:24-27):

Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss.

Paulus vittnar för hedningarna i Athens kulturella centrum om Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Det ord som har översatts med “folk” är ordet “ἔθνος” (ethnos) alltså etniska grupper.

Det blir nog ganska långt, men jag vill dokumentera med ytterligare citat.

Efter syndafloden välsignade Gud Noa och hans familj och gav dem uppdraget: “Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden.” (1 Mos. 9:1)

Och tydligen tyckte de om att vara fruktsamma, men de hade ingen lust att sprida ut sig över jorden. De trivdes bra i en bördig dal. (1 Mos. 11:1-4):

Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sade till varandra: “Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

Lägg alltså märke till att det handlade om medveten olydnad. De ville inte spridas ut över jorden.

Men Gud är historiens skapare och han såg till att det skedde ändå. (1 Mos. 11:5-9):

Då steg HERREN ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. HERREN sade: “Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Så spred HERREN ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Detta är inga fabler. Till exempel det kinesiska skriftspråket består av en sort pictogram. Och dessa stiliserade teckningar berättar om skapelsen och syndafloden precis som de är beskrivna i Bibeln. (Du kan läsa om det här.)

Det blev alltså bråk för att man inte förstod varandra. Man drog iväg åt olika håll. Några stannde där de tyckte att de kunde bo och andra drog vidare. Jorden koloniserades, men inte i samma betydelse som vår tids kolonisation. Det fanns ju inga andra människor där de drog fram och de hörde inte själva till något imperium.

Några vandrade vidare till Asiens östligaste punkt och nådde fram till det vi kallar Berings sund. Där är det 8 mil till Alaska och mitt i sundet ligger två öar. Hade man båtar, eller gick man över isen en kall vinter? Jag vet inte! Men att man gick över sundet och sedan spred sig söderut och österut i Amerika tycks tydligt. Amerikas ursprungsbefolkning har ju tydliga “asiatiska” drag.

Om vi nu skall tro på Paulus vittnesbörd så var det Gud själv som tilldelade dessa “folk”, etniska grupper, de gränser inom vilka de ska bo. Och nu blir det jobbigt!

Amerika hade visserligen redan på tusentalet besökts av vikingar, men den kolonisation vi ser resultatet av i vår tid började i slutet på 1400-talet. De första “white anglo-saxian protestants” slog sig ner i Jamestown, Virginia år 1607. Det dröjde inte länge innan slavhandeln började. Här är en statistik över “slavimporten”.

    1619–1700 –  21,000
    1701–1760 – 189,000
    1761–1770 –  63,000
    1771–1790 –  56,000
    1791–1800 –  79,000
    1801–1810 – 124,000
    1810–1865 –  51,000
    Totalt    – 597,000

(Källa European colonization of the Americas)

Samtidigt beslagtogs allt land och ursprungsbefolkningen “rensades” bort. Bara en kvarleva överlevde och tvingades bo i reservat. (Jämför Syd-Afrikas “thuislanden”, “hemland”, “bantustans”, där de svarta fick sina medborgarskap. Dessa består av mindre territorier huvudsakligen på landsbygden.)

Dessa etniska rensningar och folkförflyttningar skedde med Bibeln i ena handen och svärdet i den andra. Och vi erinrar oss att Paulus sade att Gud “har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo”.

Var det nu verkligen så att Anglo-saxarna i Amerika utförde Guds plan genom att fördriva ursprungsbefolkningen? Var det nu verkligen så att Cesil Rhodes och de ursprunligen holländska Boerna utförde Guds plan genom att fördriva ursprungsbefolkningen?

Om vi tror det bör vi ju inte bråka om nutida diktatorers folkmord! Eller varför göra sig bekymmer om Putin ifall han nu väljer att annexera Sverige? Det är ju Gud som har bestämt vilka folk som skall bo inom vilka gränser i olika tider.

Ja, varför göra sig bekymmer om Islamic State och expansiv muslimsk politik eller den avsiktligt skapade folkvandringen av “flyktingar” och våldsverkare till Europa?

Eller, varför göra sig bekymmer om EU, Brexit, Sverige Demokraterna, Marie Le Pen, Ku Klux Klan och Trump?

Varför vill svenskar lämna EU, men inte splittra upp landet i de ursprungliga, delvis autonoma, landskapen?

Varför tycker svenskar om unionen mellan Amerikas stater, men inte om unionen mellan stater i Europa?

I en komande artikel skall jag söka en förklaring till detta. Tips: Det beror på global avundsjuka och vanföreställningen att just min etniska grupp är utvald på något sätt. Mer om det i nästa bloggpost, som blir en fortsättning av denna.

/Kjell

Views: 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *