Mind control

På grund av det som sker runt omkring oss och de diskussioner som nu pågår på grund av Awakening Europe och Påvens besök, vill jag ta fram denna artikel som jag skrev för 2 1/2 år sedan.


Jag tänker skriva om något oerhört allvarligt. Det kommer att handla om sekter och det som Skriften kallar “onda andars läror”. Och jag kommer att ta fram det allra viktigaste tecknet på att det handlar om en sekt, nämligen det som brukar kallas “mind control” och kan översättas med “mental styrning”. Programmering, personlighetsförändrande tekniker och tankereform är också uttryck för samma sak.

1 Tim. 4:1-3

Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen.

Låt oss till att börja med hoppa över de tydliga referenserna till den katolska kyrkan och ny-judaisterna och bara koncentrera på vad det kan betyda att man avfaller från tron och vad det kan betyda att man håller sig till villoandar och vad det kan betyda att man håller sig till onda andars läror.

Nu kanske du undrar varför jag har delat upp det i 3 bitar. De båda sista låter ju ungefär lika. Jo det beror på att det finns en väsentlig skillnad i grekiskan (grundtexten).

När man håller sig till villoandar står det i grundtexten “προσεχοντες πνευμασιν πλανοις” vilket ordagrannt betyder sätta tilltro till vilsna andar men även sätta tilltro till vilseförande andar. Och nu är det så att ordet “pneuma” är ganska ospecifikt i det att det kan beteckna en persons vilja, ett paradigma, en princip och en “ande”. Jämför: Ef. 4:14 där samma tanke presenteras utan det ospecifika ordet “pneuma”. Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.

Viktigt här är att inse att vilseförda människor vilseför andra människor.

Den tredje fetstilade biten “onda andars läror” (διδασκαλιαις δαιμονιων) betyder kort och gott “demoners läror”, eller “demoners undervisning”.

Det finns således en väsentlig skillnad mellan den andra och den tredje biten. I den andra biten handlar det om vilseförda människor och i den tredje biten handlar det om demoner, alltså satans direkta sändebud.

Så måste vi även titta på grundtexten för den första biten. Det står “αποστησονται τινες της πιστεως”.

När det står “της πιστεως” i grundtexten så betyder det något mycket specifikt. Det betyder Tron i singularis bestämd form.

Men vad består då denna specifika tro av? Jo den består att förtroende för Herren och trohet till honom. Inget mer, och inget mindre! Alltså det största och första budet som sammanfattar hela lagen: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

Det handlar inte om i vilken mån vi har förstått alla läror felfritt. Med andra ord skulle man kunna säga att det handlar om vår kärlek till Sanningen.

Vi tar nästa vers ur Efeserbrevet. Ef. 4:15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

Och lägger till den otroligt allvarliga varningen i 2 Tess. 2:9-12

Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Nu undrar du kanske varför denna bloggpost heter “Mind control”. Men jag tror faktiskt att du vet det om du tänker efter.

Har du någonsin gjort ett ärligt försök att föra en sansad diskussion med Jehovas Vittnen så vet du vad jag menar. De är “vilseförda villoandar som är ute på uppdrag att vilseföra”. De fruktar att deras eviga väl är beroende på hur många de lyckas vilseföra!

Kanske har du mött Mormoner? Jag hade en klasskamrat på gymnasiet, en introvert och blyg flicka som var mormon. Hon kom från en annan värld och levde i det blå med Mormons Bok som förklarade allt för henne. Att Smith nedtecknade demoners läror behöver vi inte tvivla på.

Har du läst bloggkommentarer skrivna av katolska konvertiter? Även där är det som att hälla vatten på en gås. Man kommer helt enkelt inte igenom, oavsett vilka bibeltexter man än citerar. De är “vilseförda villoandar som är ute på uppdrag att vilseföra” och de matas med “demoners läror”.

Har du kanske försökt vittna för Muslimer och Hinduer? Då förstår du Jesu liknelse om såningsmannen: “En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde, föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det.” Det händer oftast att de nickar igenkännande och säger att de förstår, men det får ingen som helst effekt.

Allt detta beror på “mind control”. De har fastnat i ett nät och identifierat sig själva med de tvingande läror som de har indoktrinerats med. De tror att deras tro och deras personlighet utgör en odelbar enhet. Och kanske är det även så. För det behövs Guds Ord, som är skarpare än något tveeggat svärd och kan skilja märg och ben, för att Sanningen skall göra dem (oss) fria.

Gud vävde oss med avsikt medan vi ännu var i våra mödrars liv (Psalm 139). Blåkopian finns hos Herren och därför kan Sanningen göra oss fria. Men bara om vi har kärlek till Sanningen och prioriterar Sanningen över allt annat.

Och nu kommer jag till den kontroversiella delen av denna bloggpost.

Det finns nämligen en demonisk lära som formulerades av den ockulte Essek William Kenyon. För att förstå bakgrunden måste man känna till något om hypnotisören Phineas Parkhurst Quimby, Mary Baker Eddy och hennes Christian Science, Ralph Waldo Trine som importerade New Age till västerlandet, i Sverige Emmanuel Swedenborg som predikade idén att man kunde ändra verkligheten genom sina tankar och sin tro,

Jag citerar Sven Reichmanns utmärkta sammanfattning om detta:

Så långt jag kan förstå tog Kenyon över Quimbys teknik för helande och gjorde en mindre stötande koppling till bibelordet än vad Mary Baker Eddy hade gjort. Han sade inte att sjukdom skulle vara en bluff. Han hävdade i stället att den var ”Satans attacker”. Men sedan blev undervisningen ungefär den samma. Man skall inte frukta, för då kommer Satan åt en utan man skall tro. Det är inte Gud som helar den sjuke utan tron.

I Christian Science får man inte säga att man är sjuk, för har man inte varit dålig förut så anses man bli det då. Som bekant är det lika ”förbjudet” i trosrörelsen. Och sina sinnen får man inte lita på, säger Christian Science – och Kenyon.

Sinnena förmedlar symptom på det som bara är en bluff och kan därmed få en att gripas av sådan fruktan för sjukdom att man till sist tror sig vara sjuk – och blir det. Båda lägren hävdar också att människan inte är identifierad med sin kropp utan hon är en ande som har en själ och bor i en kropp. Anden är det enda verkliga både i trosförkunnelsen och i Christian Science.

Det märkligaste är att både Kenyon och Mary Baker Eddy förnekar att Jesu verk skulle vara fullbordat när han själv säger att det är fullbordat. Kenyon säger att Jesus frälste oss genom att pinas av demonerna i tre dygn i helvetet tills Fadern säger att ”Nu är det nog.” Då skall Jesus ha rest sig, tagit nycklarna från djävulen och gått. Det är denna lära som kallas JDS. Den har blivit så kritiserad att man numera ligger lite lågt med den. Men den har förkunnats öppet på Livets Ord och i många andra sammanhang.

Mary Baker Eddy uttrycker samma sak på följande vis: ”Gravens ensliga kammare gav Jesus en tillflykt undan hans fiender, en plats där han kunde lösa varats stora problem. Hans tre dagars arbete i griften satte evighetens insegel på tiden. Han bevisade, att Livet är fritt från död och att Kärleken är hatets överman. På grundvalen av Christian Science, Förnuftets makt över materien, bemötte han alla medicinens, kirurgiens och hygienens anspråk.” (Vet + Hälsa sid 44, rad 5-12)

Om alla dessa likheter är slumpens verk, så må det ursäktas att jag undrar vad slumpen i så fall är.

Vill du läsa en hel artikel om dessa människor kan du läsa Trosförkunnelens rötter av Sven Reichmann.

Innan jag nu presenterar den starkt kontroversiella biten vill jag påpeka att vi inte skall tro att alla som har blivit utsatta för religiös mind control är besatta av onda andar. Det finns troligen de som är besatta, men det stora flertalet är “bara” förvillade villoandar och kan räddas om de sätter sin tilltro till Sanningen. De verkligen besatta lämnar jag därhän i denna artikel.

Den lära som Kenyon lade grunden till spriddes sedan av Kenneth Hagin som brukar kallas “trosförkunnelsens fader”. För närvarande är en av de mest inflytelserika “översteprästerna” i denna lära Kenneth Copeland. Jag tänker kalla denna lära för KHC-läran i resten av bloggposten för den korrekta termen “Trosförkunnelse” har kapats och leder till missförstånd.

Har du läst Dagens artikel Påven talade om kristen enhet med trosrörelsepastorer? Jag skall citera en liten del:

Deltagarna på Kenneth Copelands årliga pastorskonferens fick en oväntad videohälsning från påve Franciskus. I den sju minuter långa filmen talar påven om kristen enhet samtidigt som han ber om förbön.

– Snälla be för mig. Jag behöver era böner. Jag kommer att be för er, det kommer jag att göra, men jag behöver era böner. Och låt oss be att Herren förenar oss alla. Kom igen, vi är bröder … låt Gud göra klart det arbete som han har påbörjat, säger påven.

KHC-läran är demonisk, en lära från demoner, en lära ur satans högkvarter. Dess mest framträdande ledare är sannolikt inte bara “mind controlled” men verkligen besatta.

Men sedan finns det alla som utsatts för mind control. En del som elever i rörelsens “bibelskolor”. En av dessa startades av Hagin i Tulsa och Ulf Ekman studerade där innan han hämtade KHC-läran till Sverige och även startade en egen “bibelskola” för att effektivt föra smittan vidare.

De som har bevistat dessa “bibelskolor” är inte bara “mind controlled” de har även utbildats till att bli “mind controllers”. De har fastnat i lögnens nät och kan inte längre se skillnaden mellan personlighet och åsikter. De sitter fast och tror att om de överger sina åsikter begår de ett andligt självmord.

De sitter helt enkelt fast och kan bara räddas om de låter kärleken till Sanningen bli första och högsta prioritet i sina liv. Det är KHC-läran i sig själv som leder till att man blir mind controlled. En så kallad “karismatisk” förkunnare, och ledare man ser upp till, kan hjälpa på traven men är inte nödvändig för att man skall bli förledd.

Därför lyckas det inte att övertyga tillgivna medlemmar av Livets Ord och Trosrörelsen att deras enda räddning är att “dra ut från henne”.

Läs till sist även det citat ur Petrus andra brev som förklarar hur man kan känna igen KHC-lärans apostlar. Jag citerar det som ett PS. Om du tror att man kan reformera bort denna demoniska lära eller göra den rumsren så bedrar du dej själv ordentligt!

Glöm inte heller att när Antikrist kommer att uppträda måste massorna vara mind controlled för att det skall fungera. Och de som inte ännu är det kommer att utsättas för mer eller mindre sofistikerat tvång att bli det. Se där det som kommer att bli “vilddjurets märke”.

/Kjell

PS:

2 Petr. 2

Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.

I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor, för att de skulle hållas i förvar till domen. Han skonade inte heller den gamla världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med sju andra, när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv. Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem, och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. –

Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag, särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att smäda höga makter, under det att änglar, som står högre i fråga om makt och styrka, inte uttalar någon smädande dom mot dem inför Herren.

Dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur skall de också gå under.

Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen. De är smutsfläckar och skamfläckar, där de vid sina kärleksmåltider festar och frossar tillsammans med er. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. De lockar till sig obefästa själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig, dessa förbannelsens barn.

De har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Bileam, Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet. Men han blev tillrättavisad för sitt brott. En stum åsna talade med människoröst och förhindrade profetens vanvett.

Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under.

Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen.

Här kan du läsa något om VAD ÄR MIND CONTROL? HJÄRNTVÄTT?

Vill även hänvisa till följande två artiklar av Lennart Jareteg:

Den långsamma tillvänjningens strategi att koka grodor!

Trosrörelsen – katolicism i kostym och slips?

Views: 96

104 thoughts on “Mind control”

 1. Det här bidrog till att räta ut en del frågetecken jag länge haft. Jag har förundrats över hur omöjligt det verkar vara att få vilseledda att se att de är just vilseledda. Det hjälper inte ens att hänvisa till Guds Ord. Det är som att tala med en vägg.

  En följdfråga för mig är: finns det något jag kan göra för att hjälpa till att öppna ögonen på andra? Jag har försökt både med Guds Ord, och välskrivna och väl underbyggda artiklar t.ex. på Bibelfokus, men den enda effekten det haft är vredesutbrott hos den vilsne. Så den vägen verkar inte fungera.

  För mig är nog det bästa att uthålligt och tålmodigt bedja för dem jag känner till, och förtrösta på Herren och Hans verk.

      (Reply)

 2. MS skrev: “Det är som att tala med en vägg. /../ den enda effekten det haft är vredesutbrott hos den vilsne.”

  Det handlar om självförsvar eftersom den vilsne identifierar sig med sina tankebyggnader. Det är således detta som förorsakar den häftiga reaktionen.

  För den som försöker hjälpa den vilsne med bibelord och fakta kan det se ut som om den vilsne inte är sig själv utan en annan person. Men, som jag påpekade i artikeln, vi får inte lättvindligt börja tala om besättelse.

  Du kan googla på “deprogramming” och “cults”. De metoder som finns är drastiska och diskutabla. Men visst finns det fall där dessa metoder bör övervägas. Till exempel om det handlar om ditt tonårs-barn som har bedragits av The Moonies, eller dylikt.

  Deprogramming går i princip ut på att man själv utövar mind control i syftet att bryta den tidigare bindningen, alltså måste man då utöva tvång, vanligtvis både fysiskt och andligt.

  Så i vardagen har vi knappast några andra möjligheter än att vara stabila, öppna och ärliga och som du skriver, uthålligt och tålmodigt bedja för dem vi älskar och bryr oss om, och förtrösta på Herren och Hans verk.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Begt-Olof Lindskog,

  Jag tycker nog mest att det känns tungt och hopplöst.

  När det var väckelse i Sverige fick folk syndanöd och lämnade spelhålor och krogar för ett liv som evangeliskt troende.

  De visste att de hade synd och de visste att de inte var troende.

  Men alla dessa förförda som tror att de är evangeliskt troende, till och med av en bättre sort än medlemmar i det de nedlåtande kallar “traditionella samfund”, inte kan de få någon “syndanöd” och känna behov av att återvända till evangelium enligt Guds Ord.

  Det vill säga, om inte Gud sänder en sådan väckelse.

  Nu kör man ju egen “väckelse” här och där och grosserar i “trosförkunnande”, falsk karismatik, framgångsteologi och överdrifter man baxnar för.

  Detta är ju precis raka motsatsen till väckelse. De förvillade organiseras för att förvilla så många andra som möjligt!

  /Kjell

      (Reply)

 4. 180 grader tvärtom!

  Kjell

  En mycket tankeväckande bloggpost igen Kjell!

  Jag fäste mig särskilt vid följande påpekande:

  Det handlar om självförsvar eftersom den vilsne identifierar sig med sina tankebyggnader. Det är således detta som förorsakar den häftiga reaktionen.

  Om detta skulle det finnas mycket att säga, men till att börja så tror jag det är viktigt att skilja på tre saker:
  1. Min personlighet (den särpräglade natur jag är född med),
  2. mina åsikter och
  3. “vad JAG identifierar mig med”.

  Se till exempel på 1. min personlighet och hur ANDRA uppfattar den. Jämför detta med hur JAG “identifierar” mig själv, dvs min självuppfattning. Det kan råda en enorm skillnad mellan de två.

  Och dessutom har endast en “sund”, frisk och balanserad person en någorlunda korrekt självuppfattning (#3), men enligt Guds ord – som jag här utelämnar tillsv – så har inte ens den “friskaste” en fullständig och korrekt insikt om sin sanna personlighet. Bara Gud har en sådan insikt (se t.ex. 1Ko 13:12, slutorden i versen; “men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd.”). Denna del är lite “djup” men vi släpper den biten och ser även på #2, dvs “mina åsikter.”

  Mina åsikter
  Jag kan känna en dragning till synd och bli så upprörd att jag önskar slå en person. Detta är en del av vad och vem jag ÄR. Den naturliga fallenhet jag har sådan jag föddes. Denna del inom mig kan “matas” och “gödas” så att jag till sist lever som ett djur. Men min åsikt kan vara att detta är helt fel och bryter mot mitt bättre VETANDE. Det är inte ens min egen åsikt att det är rätt att göra eller leva fel, även om jag lever fel. Detta gäller dock bara så länge mitt samvete är “vaket” som man säger. Poängen är; “Min natur och mina åsikter är inte identiska med varandra. Åtminstone inte ännu.

  Guds åsikter
  Men vad händer om jag låter mina drifter, istället för mina åsikter, forma mig och mitt beteende udner många år? Kan man ändras så mycket att sättet att tänka och värdera helt ändras? Jag tror det. Annars framstår följande ord i Bibeln som tämligen meningslösa: “… sina har han också förutbestämt till att formas [‘summorfos‘] efter hans Sons bild” (Rom 8:29 SFB, se även 2 Kor 3:18). Min tanke om detta med åsikter och dess betydelse för vem och VAD jag är (vad jag med tiden blir) är att jag har två alternativ:

  1. Låta mig formas och BLI enligt mina egna åsikter.
  2. Låta mig formas och BLI enligt Guds åsikter (dvs Guds ord).

  Gud har bestämt att han skall undervisa och forma oss till att allt mer efterlikna Guds son. Oavsett att detta formande inte fullkomnas här i tiden (vi bär ju samtidigt en köttslig natur med oss) så kommer vi att fullkomnas senast när “vi ser honom ansikte mot ansikte”.

  Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. (2 Kor 3:18)

  Min poäng är att vi KAN verkligen ändras. Och att tankar och åsikter medverkar till denna förändring.

  Det gäller alltså även i fallet med Guds Ande och ord att “vi blir som den vi umgås med.” Men frågan är VAD som ändras? Vår köttsliga personlighet?

  Hm. Snarare måste den underkuvas så att det som är “fött av ande” får överhanden och vår köttsliga natur får stå tillbaka (“dödas” säger Guds ord).

  Huvudpoäng: Köttet kommer ALLTID att stå i strid med anden (tills vi får en ny kropp, en “förhärligad” kropp). Vi slits alltså mellan två naturer, en köttslig och en andlig. Och fram till vi befrias från den köttsliga delen kommer nog många att grubbla över skillnaden mellan §1, §2 och §3… Men den som känner förvirring kring detta kan istället ägna sig åt att lyssna till “Guds åsikter” (Guds ord) och ivrigt be om att Gud formar vad Guds redan beslutat att forma hos dem som ser fram emot Jesu tillkommelses dag.

  Syndanöd är en hemsk upptäckt. Nämligen man låtit den köttsliga naturen helt kontrollera ens sätt att tänka (åsikter). Men Kain, mördaren, som OCKSÅ lät den köttliga naturen styra sig, fick hör: “Du skall RÅDA ÖVER…”

  Låt alltså Guds åsikter blir Dina åsikter. Och om kroppen inte lyder, tvinga den då att lyda. Och om Guds ord väcker din vrede eller avsky… Omvänd dig! (Dvs 180 grader tvärtom!)

  Blev det för “djupt” detta nu?

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 5. Rolf Lampa,

  Hänger med och håller med i din analys.

  Det är alltid svårt att välja precis vad man skall ta med och hur utförlig man skall vara i en blogg-artikel. Mediet lämpar sig inte att skriva kompletta avhandlingar och böcker.

  Utan att vilja dela upp, och specifiera, eller göra lära av det, tar jag bilden av människan som består av en enhet av ande, själ och kropp.

  Och då tycker jag det är tydligt att det som händer i kroppen, eller det vi gör med kroppen, påverkar själen i den meningen att det påverkar våra tankar och känslor.

  På samma sätt, i motsatt riktning, kan vi låta våra tankar och känslor styra kroppen. Eftersom det verkar i båda riktningarna kan det bli knepigt att veta om det var hormonerna eller begärelserna som initierade processerna.

  I likhet med detta påverkar anden våra känslor och tankar. Men detta känns betydligt mer abstrakt än kopplingen mellan kroppen och själen. Troligen för att vi har svårigheter att se vad som är själ och vad som är ande.

  Det torde dock gälla att våra tankar och känslor kan påverka vår ande. Det verkar dock finnas en viss tröghet i påverkan i den riktningen. Och just här ligger den aspekt som jag försökte ta upp i artikeln.

  Man påverkar kroppen och tankarna och känslorna för att få makt över själen, alltså utöva mind control. När detta har skett kan man säga att personligheten ännu inte är ändrad, fastän den är påverkad, av detta.

  Men efter en tid blir dessa nya tankebanor så invanda att man anser dem vara ens egna, och då öppnas det en “spricka i muren” så att de kan smitta av sig i anden.

  I och med det står man mer eller mindre “öppen” för direkt påverkan av andemakter och således för påverkan av onda andars läror. Demoners läror står det i grundtexten. KJV kallar det “doctrins of devils”.

  Jesus säger (Joh. 10) att han är dörren och att “den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare”.

  Detta tror jag är en bild på det som sker när man blir utsatt för mind control. Man bryter sig in genom muren eller något fönster och öppnar så en väg för demonisk påverkan.

  Vår kärlek till Sanningen utgör ett skydd mot andlig påverkan om vi låter våra tankar och känslor vara Guds Ord lydiga.

  Men om vi lyssnar mer på “villoandar”, förvillade förvillare, förlorar vi detta skydd.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Sanningen befriar

  Kjell,

  Jag tycker det är mycket intressat tankegång du har Kjell. Blir faktiskt lite häpen över synen du har på “onda andars läror”, för jag har senaste åren tvingats tänka mycket på detta med “onda andar” och då noterat att det pratas så mycket om dem, men att man himlar och är så rädda för dem, eller domderar så förskräckligt och skriker och “befaller” och överhuvudtaget är väldigt uppdagen med dessa andar. Men man har lämnat bort ett viktigt ord. Se här vad man lämnat bort:

  1. onda andars läror
  2. onda andar

  “läror”. Man har man tappat bort ordet “läror” någonstans på vägen.

  FÖr det är läror som är precis vad som sysselsätter våra tankar. Och efter att tankar har slagit rot så styr de vårt beteende och till sist “är” och gör vad vi tänker. Och på detta sätt når den andliga smittan väldigt djupt.

  Men notera att vi fortfarande talar om läror/tankar/åsikter. Men tankar får alltså konsekvenser. Och förvirrade, felaktiga och rent av lögnaktiga tankar har faktiskt bara en medicin som hjälper, oavsett om de blivit en del av oss eller om vi bara kämpar med tankarna – Sanningen.

  Precis det som också du kommit fram till Kjell. Den som älskar sanningen söker sig till sanningen och kan bli bevarad. Du sammanfattade saken så bra så att jag citerar dig:

  “Vår kärlek till Sanningen utgör ett skydd mot andlig påverkan om vi låter våra tankar och känslor vara Guds Ord lydiga.

  Sanningen skall göra oss fria. Andliga gaphalsar däremot “trollbinder” människor vars sensationslystnad drar dem in i olycka.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 7. Vill gärna förstärka detta som Kjell skriver: “Vår kärlek till Sanningen utgör ett skydd mot andlig påverkan om vi låter våra tankar och känslor vara Guds Ord lydiga.

  Men om vi lyssnar mer på “villoandar”, förvillade förvillare, förlorar vi detta skydd.”

  Att läsa Guds Ord är viktigt. Men om jag gör det, och kompletterar med böcker eller predikningar av förvillade förvillare har Ordet ingen verkan. Jag vet det av egen erfarenhet. Först när jag började läsa Ordet och begrunda det, och låta Herren själv i stället för förvillade människor undervisa mig blev jag befriad från lögnen. Alltså: Ordet gör oss fria när vi låter Ordet allena befria oss.

      (Reply)

 8. MS skrev: “Ordet gör oss fria när vi låter Ordet allena befria oss.”

  Och om du har läst på bloggarna vet du att just “sola scriptura” är det som RKK’s anhängare anser vara den största heresin i historien.

  Bloggtroll som Anders Gunnarsson, helt mind controlled av Vatikanen brukar fortsätta att tjata om det.

  Mind controllers som Tuve kallar Luther för historiens störta heretiker.

  När man inte håller med förvillare blir de aggressiva!

  /Kjell

      (Reply)

 9. För att undvika eventuella missförstånd: att läsa vad sunda predikanter skriver och lyssna till bra och uppbyggliga predikningar och undervisning är jag helt för. Det gäller dock att göra så som Ordet säger: pröva allt mot Ordet och behålla det goda. Detsamma gäller inte för villolärare eller förvillade predikanter/motsvarande. Sådana undviker jag helt numera. Att tro att det går att behålla det goda ur ett annat evangelium (ett där Jesu försoningsverk inte räcker till, där Jesus inte är Gud, där människan är huvudet i stället för Herren, kort sagt där människan är gud) utan att bli besmittad av det falska är omöjligt, vi blir påverkade vare sig vi vill det eller inte.

      (Reply)

 10. Kära vänner,

  Saxade denna del av en broders vittnesbörd om sin tid i New Age. Tycker detta bekräftar vad denna bloggpost handlar om!

  “Jag kunde gå genom eld och vatten med min “nya” upptäckt. Jag tom ringde en del av mina ungdoms Guds män och missionerade med den nya upptäckt och uppenbarelser som jag hade fått erfara. Jag skulle kunna gå i döden för det jag upplevde. Att vara snärjd i denna villolära som new age erbjöd och konkret bevisade sig med de olika manifestationerna, ingen kunde tala mig till rätta…..det var omöjligt. Jag var såld och fast och bunden. Manifestationerna lade grunden till det budskap som man sög i sig, och bekräftade dess riktighet och sanning. Jag var uppåt och salig. Det spelade ingen som helst roll om någon skulle visa vad bibeln säger…..mina upplevelser var min sanning.”

  Brodern undkom med blotta förskräckelsen, men hur många gör det? Vi kan aldrig underskatta – eller nog varna för- dessa sataniska krafter, ytterst handlar det ju om vårt eviga liv eller död!

  Den som söker manifestationer/upplevelser istället för en äkta gemenskap med Herren, lever mycket farligt! Att först söka Guds rike och Hans rättfärdighet kliar inte i öronen, och detta vet vår stjäla fiende att utnyttja!

  /Antonia

  (P.s mina mark.)

      (Reply)

 11. Denna bloggpost handlar ju om mind control i allmänhet men även specifikt om just den mind control som utövas av den lära som har sina rötter hos Kenyon, Hagin och Copeland (se ovan). För att undvika ordkonflikter kallade jag den läran KHC-läran.

  Det torde dock vara tydligt att denna lära är identisk med “trosförkunnelsen”, “trosrörelsen”, “Livets Ord”, “Word of Life”, etc.

  Bloggposten handlar inte om Ukraina, men det kan ändå vara intressant att följa den diskussion som nu har presenterats i flera delar på bloggen Aletheia på Aletheias eget initiativ.

  Diskussionen har fått uppmärksamhet i Dagen, Världen i Dag och på en nystartad blogg som Livets Ord satte upp i all hast.

  Titta framför allt på kommentarerna.

  I stort sett alla deltagare utgår ifrån att Livets Ord startade bra men att något gick snett.

  I stort sett alla deltagare utgår från att “trosrörelsen” är bra i grund och botten.

  Tre huvudspelare och ett antal kommentatorer kommer således inte att addressera den allra viktigaste frågan, nämligen den om KHC-lärans demoniska förvillelse.

  Resultatet kan lätt förutspås. Det kommer inte att bli någon omvändelse från denna villolära.

  Alla deltagare är ju ense om att läran är bra. Det gäller nu bara att medla i den konflikt som har uppstått.

  För mej är den största frågan hur man bäst skulle kunna nå alla dessa mind controlled församlingsmedlemmar i trosrörelsen med Sanningens Evangelium så att de blir befriade. Detta vore en äkta väckelse!

  Och jag måste bekänna att jag inte har något svar på den frågan. Men att jag inte tror att man kommer någon vart med att mumla i skägget.

  Nedan finns länkarna till Ukraina-storyn som får vara ett exempel på RHC-lärans följder.

  /Kjell

  Dokument Livets Ord Ukraina
  Bakgrund: Dokument Livets Ord Ukraina – Historik
  Del 1: Rysk frilansjournalist uttalar sig om Livets Ord i Öst
  Del 2: Mångårig medlem: Varför kom inte Ulf Ekman själv?
  Del 3: Carl-Gustaf Severin ger sig på pastorsbarnen
  Del 4: – Varför höra från Gud när ni redan har ett ord från ledande Aposteln?
  Del 5: Robert Ekh: – Om det rasar, låt det rasa!
  Del 6: Pastor Padun själv svarar på anklagelserna
  Del 7: Pastorsfrun Yuliya Padun kommenterar de utökade anklagelserna från Livets Ord

      (Reply)

 12. Jag vill tillägga att det naturligtvis vore fantastiskt om syskonen i Donetsk skulle vända om från KHC-läran och hålla sig till Guds rena evangelium.

  Men tron (singularis beständ form) kommer ju av predikan av Guds Ord. Vem skall predika för dem?

  /Kjell

      (Reply)

 13. Läser med intresse vad här har skrivits. Tack för denna viktiga bloggpost! Men jag undrar vad som menas med KHC-läran? Det är kanske fler som undrar och jag önskar att du Kjell vill förklara för en som inte vet! Tack!

      (Reply)

 14. Rolle,

  Jag skall försöka förklara varför jag gjorde denna konstruktion, som inte är officiell.

  Med KHC-läran menar jag den lära som snickrades ihop av Essek William Kenyon och sedan gjöts i “pingstaktig” form av Kenneth Hagin och numera har Kenneth Copeland som en slags ledare. Initialerna på deras efternamn blir KHC.

  Det allmänt accepterade namnet är “Trosförkunnelsen”. Men om man använder det namnet börjar genast ett antal förvillade yra om att “visst skall vi ha tro”.

  Javisst skall vi ha tro, men det är inte detta som “Trosförkunnelsen” handlar om. Inte “Tron” som talas om i Bibeln. (Jag förklarar detta även i bloggpostens text.)

  “Trosförkunnelsen” lär ut en prestations-tro på tron och sig själv. Man skall prestera tro och bekänna saker som inte är sanna, så kommer de bli sanna.

  Detta har inget som helst att göra med förtroendet för Herren och troheten till Honom.

  Det är i själva verket “Otro”, på samma sätt som “Ogräs” inte betyder att inget växer, utan betyder att fel plantor växer.

  Prestationstron ställer människor i centrum. Jesus blir maktlös om vi inte tvingar demonerna att skingra sig så att vi kan plocka välsignelser ur det himmelska förrådet.

  KHC-läran en en i grunden demonisk lära som huvudsakligen med hjälp av Ulf Ekman (Livets Ord / Trosrörelsen) har infekterat och genomsyrat även den svenska kristenheten.

  Den för med sig falsk karismatik och härjande med demoner och framgångsteologi. Det är helt enkelt en ny form av Baalsdyrkan. Gammal demonisk lära i ny kostym.

  Man kan inte reformera bort denna lära. Det enda som fungerar är att bekänna denna ockulta lära som synd och vända om till det sanna evangeliet.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Hoppas att jag inte hamnar helt off topic, skulle bara vilja lägga till en sammanfattning jag hittat om Hagin.

  Enligt sammanfattning som jag har hittat (från en omvänd Livets Ordare) så har
  Hagin varit i helvetet fyra gånger och träffat Jesus åtta gånger. Enligt Hagin har Jesus ingen makt längre då han har lämnat över all makt till församlingen.

  För att inte göra denna post för lång så klistra jag in länken. http://joseflowdin.files.wordpress.com/2014/02/synerochvisionerhagingrankning.pdf

  Varnar för obehaglig läsning men kan vara bra att känna till.

      (Reply)

 16. Fredrik,

  Bra att du tar upp detta. Det är sannerligen inte off topic.

  Det finns mycket mer att citera från Hagins heresier.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Här en egentligen otrolig video om hur den nämnda farsoten med bla Kenneth Copeland drar iväg med full fart till påven. Doug Batchelor (sjundedagsadventisten) kommenterar på ett mycket artigt sätt.

  http://www.youtube.com/watch?v=IsF2q-8ez08

  Man tar sig för pannan.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 18. Hej Kjell!

  Jag vill först tackar dig för att du tar upp ämnet. Själv känner jag väl igen beskrivningen då jag varit Jehovas vitne och med i trorörelse.. Du nämner mind Control, ju man börjar inte tänka själv förrän man har lämnat culten. Personligen tog det flera år för mig att bli fri från Jehovas vitne men sedan hamnar jag hos trosrtrosrörelsen.

  Det är Herrens nåd som har befriat mig från villfarelse.

  Gäande eukumenik, så börjar det dras igång, riktigt otäckt är när KC går i förbund med påven! Håller profetior att uppfyllas inför våra ögon?

  Herren bevara oss från onda andas läror..

  God bless Marie O

      (Reply)

 19. shirlay Vaara skrev: “eukumenik, så börjar det dras igång, riktigt otäckt är när KC går i förbund med påven! Håller profetior att uppfyllas inför våra ögon?”

  Det ryktas att i dag på förmiddagen kommer Ulf Ekman att göra ett “avslöjande” som så många som möjligt bör bevittna. (Det kommer säkert att skrivas om det i Dagen och ViD.)

  Min gissning är att det handlar om konverterande till RKK och att alla de som nostalgiskt trånar efter det goda som trosrörelsen hade med sig kommer att dra en lättnadens suck och tro att nu allt blir bra “igen”.

  De andemakter som står bakom trosförkunnelsens heresier kunde inte ha planerat detta bättre. Nu tas fokus bort från Copeland och Ukraina.

  Nästa steg blir “försoning” på stor skala och “back to business as usual”.

  Har jag fel skall jag offentligt be om förlåtelse!

  /Kjell

      (Reply)

 20. Av intresse i sammanhanget! Kolla vad KGC-lärans prosperitypreaching gör i Afrika….

  ‘Prosperity pastors’ guilty of leading their naive flock astray.

  Kort citat:

  Their money grubbing is bad enough. But their worst trait is the slimy psychological tricks they play on our gullible youth. I don’t care when they target adults. Grownups have only themselves to blame for falling prey to these modern-day con artists.

  One of those targeting that underclass, or so the newspapers reported recently, is a church in Nairobi’s Eastlands that requires its female congregants to attend services without their underwear. I have no clue why.

  There has been too much stuff about bizarre pastors in this country lately. Remember the fellow who paid a prostitute — whose regular client he was — to fake miracles so that he could better bring in the money? And the chap who was caught in bliss in a lodging house in Karatina with a boda boda driver’s wife?

  Let me be up front. I and people of a certain bent are quite familiar with a particular kind of religious authority who sticks to basics – don’t fornicate, don’t steal, don’t commit adultery, et cetera. This type will tire you quite a bit, but you understand where he is coming from.

  Tro nu inte att det handlar om andra demoners lära här i Afrika. Det är samma skrot och korn varhelst KHC-läran predikas.

  /Kjell

      (Reply)

 21. Ulf Ekman skriver på DN debatt ( http://www.dn.se/debatt/darfor-lamnar-jag-livets-ord-och-blir-katolik/ ).

  ” Dessutom måste jag med sorg konstatera att slitningar, meningsskiljaktigheter och tvister har skapat ovänskap och att enskilda människor har tillfogats sår och lidanden genom sina kontakter med rörelsen. I detta har jag själv och andra företrädare för Livets Ord ett ansvar, och jag är uppriktigt ledsen över det som sårat och det som har orsakat att människor fått lida.”

  —-
  Senaste dagarna har jag tänkt på att många rörelser bygger på att pastorn fått en uppenbarelse från Jesus. I Sverige har vi Arken med Linda Bergling med sin sju-stegsmodell som hon fått från Jesus (modellen finns inom hinduism). Det finns många fler.

  De som kommer med uppenbarelser blir svåra att kritisera, vem är jag att sätta mig över Guds uppenbarelse? Det är ett enkelt sätt att förleda människor med hänvisning till personlig uppenbarelse från Gud.

  Ulf Ekman byggde LO på uppmaning från Gud. Nu har han fått nya order och går vidare till RKK. Har Gud ändrat sig?

  Se upp för alla läror som bygger på personliga uppenbarelser. Finns inte det en klar grund i Bibeln så är det något som är fel.

  Bra att Ulf Ekman ber om ursäkt. Undrar hur Dahlman kommer att reagera på detta? Hur många ur pingst och LO kommer att konventera i spåret efter Ulf Ekman?

      (Reply)

 22. Bygg och reparera murar, inte broar!
  Fredrik,

  Ulf Ekman byggde LO på uppmaning från Gud. Nu har han fått nya order och går vidare till RKK. Har Gud ändrat sig? Se upp för alla läror som bygger på personliga uppenbarelser. Finns inte det en klar grund i Bibeln så är det något som är fel.

  Jag hade en vän uppe i Norrbotten, teologiprofessor som doktorerat på Luther, som såg som en viktig uppgift så länge han predikade i den församling jag tillhörde då, att understyrka just detta – att uppenbarelsen (läromässig sådan) upphörde med Jesus och apostlarna.

  Det är bara ett annat sätt att säga “Sola Scriptura” (Skriften allena).

  Jag vet att det för min egen del betytt en oerhörd trygghet att veta att Gud tillkännagett i sitt ord tillräckligt för att vi skall kunna förstå vem han är och så lära känna honom (stället för någon vilseledande ande).

  Man pratar idag så vackert om att “bygga broar”, men man struntar i Guds ord som aldrig nämner broar men som dessto mer talar om att bygga upp skyddande murar, och om murarna förfaller eller rivs ner, att reparera och bygga upp dem igen. Dvs skydd mot villolära. Vi får absolut inte “bygga broar” över till fienden, och jag anmäler mig därför som frivillig till att RIVA broar för att istället satsa på att bygga upp de fallna murarna igen.

  Postade ett inlägg om detta för en stund sedan hos Dahlman:
  http://blogg.varldenidag.se/dahlman/2014/03/09/oppet-brev-till-ulf-ekman/#comment-10523

  Jag känner på mig att jag aldrig blir någon riktig politiker. Har aldrig fattat varför. 🙂

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 23. Kjell skrev,

  Tro nu inte att det handlar om andra demoners lära här i Afrika. Det är samma skrot och korn varhelst KHC-läran predikas.

  Kjell, jag vill gärna offentligt säga att jag är tacksam för det sätt på vilket du förklarat hur “demoners lära” fungerar i Afrika (vars religiositet ju också är starkt sysselsatt med bortviftande av andar hit och dit) samt på vilket sätt detta i grunden utgör samma demoniska lära som ligger KHC, med likasinnade hysteriska utlöpare.

  Det hjälper enormt mycket att förstå grundprinciperna, för då förstår man även varianterna på grundtemat när dessa sveper förbi. Tack Kjell, och tack Gud för det arbete du utför genom Kjell.

  Gud har lovat att bevara dem som uthålligt håller fast vid hans ord:

  Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. (Upp 3:10)

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 24. Rolf Lampa,

  Ja, låt ditt ljus lysa klart! Inte under en skäppa.

  Huvud-ulfven har lämnat Livets Ord men det finns nog ingen brist på andra ulfvar som nu kommer att slåss om makten.

  Vi får hoppas att åtminstone några i församlingen börja ifrågasätta läran.

  Det är nog väldigt viktigt att göra skillnad på läran, lärarna och de som drabbats av läran.

  Vi får alla massor av manipulativ “information” över oss varenda dag. Det mesta sorterar vi bort redan innan det har nått vår själ.

  Du vet att ditt liv inte blir lyckligare bara för att du dricker Coca Cola och tvättar med Ariel. Lite svårare blir det när det handlar om musli och margarin med fleromättade fettsyror eller en liten flaska med blaskig youghurt som innehåller bifidus-kulturer.

  Detta skall du inte äta, detta skall du inte syssla med! Men däremot skall du……

  Och ännu knepigare blir det när en tvålfager auktoritetsfigur som är slängd i käften kommer och berättar för dej hur han (eller hon) äntligen har funnit knepet hur man kan smita undan keruberna med de brinnande svärden som vaktar ingången till paradiset.

  Var dag har nog av sin egen plåga så det finns alltid utrymme för mer eller mindre mirakel som skall ta oss ur förbannelsens värld så att vi kan leva på himmelska villkor redan nu.

  Och de som är oroliga att de kanske inte “är som de ska” får goda råd hur de skall “ändra sig själva”.

  Världen är full av lärare som kallar sig experter och inte gör något annat än att visa upp sina egna vackra fasader och få oss att tro att de har funnit vägen och knepet för att kunna “leva livet” här och nu.

  Så långt lärarna och läran. Nu till de som har drabbats av läran.

  Jag är säker på att man inte automatiskt blir smittad genom att lyssna på några predikningar av Benny Hinn.

  Beroende på vad som man har kärt kan det endera betyda att man upptäcker villorna, eller att man överväger de “möjligheter” som villoläraren skissar upp.

  Efter att ha lyssnat på några stycken “predikningar” av Benny Hinn var jag fullt övertygad att han är en villolärare, en heretiker.

  Men det berodde nog på att jag hade Guds Ord som utgångspunkt för min bedömning, och att Benny Hinn några gånger sade saker som var uppenbart stridiga mot Guds Ord.

  Låt oss nu antaga att någon inte reagerar mot villorna, kanske inte ens ser dessa som viktiga, utan i stället blir entusiastisk av de möjligheter som Benny Hinn skissar upp.

  Jag tror inte att man bör tänka att den personen därmed har förlorat sin tro på Herren eller genast avfallit från tron. Men det kan bli ett vägskäl där personen i fråga blir mer och mer intresserad av metoder och makt, ritualer och liturgi.

  Och då går det som alltid. Det blir en Jesus-OCH-lära. Man kanske börjar med Jesus OCH veganism. Efter en tid blir det huvudsakligen veganism och väldigt lite Jesus. Det kryllar av Jesus-OCH-läror.

  Där ligger faran. Den äkta kontakten med Frälsaren reduceras successivt och kan helt försvinna mellan törnen och tistlar.

  Vi bör däremot aldrig vara snara att bedöma var på vägen “de drabbade” befinner sig. Det skall vi överlåta åt Herren och gärna tala med honom om på knä i vår bönevrå.

  Läran är vi däremot kallade att pröva mot Guds Ord och lärarna får väl acceptera att bli identifierade med läran, om de inte offentligen omvänder sig.

  /Kjell

      (Reply)

 25. Mikael Karlendal bloggar om Ulf Ekman.

  Jag är inte förvånad.

  Han skriver bland annat:

  När det gäller Ulf Ekman personligen, så vill jag endast gratulera honom till ännu ett modigt ställningstagande att följa sin inre övertygelse om vad som är sanningen, oavsett vad det kostar.

  Liknande uttalanden återfinns på flera bloggar och i flera publikationer. Och jag förvånar mej över detta för det innehåller ju ett implicit påstående att det är bra att följa sin övertygelse även om man tar ett allvarligt felsteg.

  Enda alternativet blir att de som skriver detta anser att det är bra att konvertera till katolicismen.

  Sedan förstår jag inte vad kostnaden skulle vara i Ekmans fall. Pensionerad och förmodligen med stabila ekonomiska förhållanden och troligen även ett sparkapital och investeringar.

  Det enda han kanske förlorar är att bli beundrad av somliga. Hoppas det blir så för personkulter är inte bra för någon.

  Sedan tycks man överallt tiga om den smörja Ulf har importerat till Sverige och spritt till alla landets hörn.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Många hävdar att de inte tänker konventerar men samtidigt beundrar Ulf Ekman för det han gjort. Jag blir inte förvånad om pingstpastorer, nuvarande och fd inom något år ett två konventera.

      (Reply)

 27. Fredrik,

  Eftersom flera tidningar, radio och TV, massor av bloggar, rapporterar och kommenterar om dessa saker blir det givetvis en hel del repetition.

  Jag brukar inte läsa Världen i Dag eftersom den är starkt partisk. Men en fördel just nu är att den säkerligen inte kommer med förtal mot Ulf Ekman.

  I denna artikel Där Ulf själv vittnar berättar han fäljande. (Min fetstil)

  För att kunna upptas i katolska kyrkan krävs studier i katekesen. En bok som Ulf menar är “den bästa bok han läst”. Studierna har Ulf och Birgitta gjort privat och det var förutsättningslöst. Det sista var viktigt, berättar de.
  – När vi bestämde oss för att gå igenom undervisningen var det inte automatiskt förenat med något beslut. Vi kunde välja att göra klart alla studier och sedan säga att vi inte var intresserade, säger Ulf.
  Ulf berättar att han vid varje viktigt vägskäl i livet har fått en bekräftelse, ofta genom en profetisk hälsning. Och den här gången är inget undantag.
  Nyligen skickade påven en hälsning till en konferens som Kenneth Copeland höll i USA. Samma dag fick Ulf ett telefonsamtal från en predikant som just hade varit med på mötet, men som inte kände till den situation som makarna Ekman stod i.
  Mannen som ringer berättar att han varit på nämnda möte och ropar sedan i telefonen: “Gud säger till mig: Det ni beslutar er för är rätt. Dit ni är på väg stämmer. Det ni känner att ni ska göra ska ni göra. Ni ska gå till katolikerna. Ni ska göra det ni har bestämt er för att göra”.
  För Ulf och Birgitta blev detta ännu en bekräftelse på det beslut de redan hade fattat.

  Jag använder mej av Svens uttalande (se ovan) i något modifierad form.

  Om alla dessa sammanträffanden är slumpens verk, så må det ursäktas att jag undrar vem slumpen i så fall är.

  Sedan skall vi väl inte glömma att Ulf är prästvigd i SveK. Och således har en bakgrund som står betydligt närmare katolicismen än baptister och traditionella pingstvänner.

  Det är dock oroande att så så gott som ingen av huvudspelarna i detta mediapådrag nämner något om det faktum att Ulf är huvudpersonen i Sverige som importerade KHC-läran, den villolära man kallar “trosförkunnelsen”.

  Steget att konvertera leder till att många talar i termer som att Ulf lämnar något bra och går till något dåligt. Och detta är ju lögn! Han lämnar inte något bra!

  /Kjell

      (Reply)

 28. Jag tänkte på det igår att framgångsteologin och katolska kyrkan har gemensamma nämnare.

  KHC menar att Jesus inte har någon makt, den överlämnade han till församlingen. Du kan inte bli helad om du inte tror. Heliga Anden tycks vara viktigare än Jesus, plus en del andra skumma teorier som JDS mm.

  Katolska kyrkan har Maria dyrkan som överskuggar Jesus.

  Det som är den gemensamma nämnaren är att Jesus kommer i skymundan. Jesus är inte den viktigaste delen i tron. Att de sedan hävdar att Jesus är viktigaste i diskusioner förändrar inte hur det ser ut i praktiken.

  Jag läste i somras på många amerikanska bloggar att trosrörelsen är på väg till Rom. Att Ulf Ekman väljer att gå ut offentligt med detta nu tror jag beror att han bedömer att flertalet LO medlemmar är redo att föja efter.

  Är lite trött på att pastorer säger att någon har ringt och gett ett tilltal att göra si eller så. Hur vet man att det är sant? Jag menar att om alla sådana vittnesmål vägssammman så går det inte ihop. Det är ett farligt sätt att manipulera på. Självklart upplever jag att Gud leder mig och att man blir ledd av Gud. Men jag får inte ihop alla påstådda tilltal från Gud. Jens Garnfeldt fick samtal från USA i sommaras att fortsätta möten i Älmhult eftersom det brann en stor eld över Älmhult. Igår fick jag brev från Citykyrkan att mötesserien upphör 2 april.

  Jag vill förtydliga att jag inte ifrågasätter Gud. Jag vill också förtydliga att Heliga Anden är helig och viktig men HA är hjälparen. Mästaren är Jesus.

      (Reply)

 29. Rolf Lampa,

  “Jag hade en vän uppe i Norrbotten, teologiprofessor som doktorerat på Luther, som såg som en viktig uppgift så länge han predikade i den församling jag tillhörde då, att understyrka just detta – att uppenbarelsen (läromässig sådan) upphörde med Jesus och apostlarna.”

  Rolf, det var en träffsäker analys. Den tar jag til lmig och behåller.

      (Reply)

 30. Så skrev Stefan Swärd Kommentar över Livets ord och Ekmans som katoliker.

  Jag kommer att höra till dem som kommer att respektera Ekmans beslut. Det är mycket ovanligt att en så betydande kyrkoledare helt byter samfund, men förändringsvilja bör respekteras. Däremot tycker jag att det är klokt att göra på detta sätt att Livets ords verksamhet fortsätter med nya ledare. Livets ord fortsätter som församling inklusive den internationella verksamheten, och Ekmans tar steget in i Katolska kyrkan. Att försöka pressa in hela rörelsen i detta hade nog upplevts som traumatiskt och kunnat skapa splittring internt.

  Eftersom jag har mycket av mina rötter i sjuttiotalets karismatiska väckelse, då vi upplevde så påtagligt att Herren förenade kristna från alla läger, inklusive katoliker, är detta inte så dramatiskt som en del andra upplever det som.

  Lägg märke till den bit jag har fetstilat!

  En småsak! Inget att fästa sig vid! Skillnaderna är inte stora!

  Man baxnar!

  /Kjell

      (Reply)

 31. Kjell,

  Tyvärr är jag inte förvånad. Stefan Swärd är mycket för ekumunik.

  Stefan Swärd sitter i styrelsen för New Wine
  http://www.newwine.se/hem/styrelse/

  Sitter i styrelsen för Jesusmanifestationen (det gör RKK också):
  http://www.jesusmanifestationen.se/viewNavMenu.do?menuID=35

  Här skriver han en gästkrönika, underteckand som ordförande i EFK:
  http://katolskakyrkan.blogspot.se/2009/02/stefan-sward-gastbloggar-om-ekumenik.html

  Som jag skrev innan kommer nog fler att lämna olika trossamfund och ansluta sig till RKK. Även om jag syftade på Pingst så kommer det att drabba andra samfund också.

  Hans Marklund skriver en bra krönika:
  http://hansmarklund.blogspot.se/2014/03/ulf-ekman-har-kommit-ut-ur-garderoben.html

  Problemet är att han sitter på samma gren som Copeland.

  Jag är inte så bra på grekiska men vad jag förstår så betyder ekumunik “världsvid”, katolicism på grekiska “katholikos” som betyder “allomfattande, allmän, universell”.
  Som jag tolkar grekiskan är ekumunik synonymt med katolicism.

  Det är rörigt inom Pingst, tyvärr är det rörigt inom EFK också.

      (Reply)

 32. Kompletterade med ett inlägg borta på Dahlmans blogg. Någon tolkade mitt inlägg, förhoppnignsvis positivt, men med risk för att jag själv framstår som otydlig (efter tolkningen alltså). Så jag ville förtydliga några saker:

  http://blogg.varldenidag.se/dahlman/2014/03/09/oppet-brev-till-ulf-ekman/#comment-10818

  Katolikernas närstående
  Och Kjell, hm, men ta detta helt kärvänligt nu. Jag är ju med iu SvK så nu stampade du stenhårt på en tå som redan för länge seddan tappat känseln! 🙂

  Du sade nämligen nåt om SvK som stående “betydligt närmare katolicismen” (än baptismen). Hm igen. Jag kan ju ha fel, men om du preciserar dig: Är det så att själva läran inom SvK som har 95 punkter, och baptismen 96, eller menar du att ledarskapet samt den extrema högkyrkligheten som OCKSÅ finns inom SvK är närmare RK? 🙂

  Jag då? Något “lågkyrkligare” får man nog leta efter (men kanske finns det något ännu lägre som jag missat).

  Men ifråga om sakramentalismen mm inom den extrema högkyrkligheten – där ger jag dig mitt i prick. Om detta brukar jag själv säga “Sådan mor, sådan dotter.” 🙂

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 33. Rolf Lampa skrev: “Du sade nämligen nåt om SvK som stående ‘betydligt närmare katolicismen’”

  Du har nog helt rätt att jag till stor del reagerar på högkyrkligheten om man med den menar den hierarkiska uppbyggnaden, dräkter, ceremonier och kyrkbyggnader.

  Skillnaden i utseende, både inuti och utanpå, mellan een SvK-kyrka av det gamla slaget, och en katolsk kyrka av det gamla slaget, är så liten att man knappast kan se den. Statyer och målningar, gravar i golvet och mosaikfönster et cetera.

  Sedan har vi präster klädda i ceremoniella kläder som utför föreskrivna ritualer på grund av datum och sammanhang.

  Vidare finns det ju trots allt ett antal dogma som Luther tog med sig och som inte anses korrekta av alla frikyrkliga, utan vara “katolska”.

  Jag är ju uppfödd väldigt lågkyrkligt. Inga bilder i andaktsrummet. På sin höjd ett tomt kors. Alla medverkande i vanliga kläder. Inga föreskrivna predikotexter.

  Men även i sådana sammanhang uppstår det en viss “liturgi” i betydelsen gudstjänstordning.

  Hur som helst tror jag att en SvK-präst inte behöver ta ett så värst långt kliv om han konverterar till katolicismen. Och det var det jag syftade på riktning Ekman som ju de facto är prästvigd i sin ungdom.

  Hans 30 år långa egotripp har troligen inte lett till större förändringar av grunden.

  /Kjell

      (Reply)

 34. MÅNGA POÄNG

  Kjell,

  Kjell skrev: // Statyer och målningar, gravar i golvet och mosaikfönster et cetera. //

  Angående statyer och målningar: Alla “kyrkliga” bilder från svenskt sjuttiotal ger mig samma rysningar nu som då – fulhetens årtionde. Men mosaikfönster kan vara snygga. 🙂

  Gravarna i golvet däremot… Mina tidiga minnen från gudstjänster utspelade sig visserligen mycket sällan i regelrätta kyrkobyggnader, men när de gjorde det så har detta med gravarna alltid fascinerat mig – hur i fridens namn fick man för sig att orena den levande Gudens hus med de dödas ben? Har man aldrig läst följande ord av Jesus? :

  “Ve eder, I som ären lika gravar som ingen kan märka, och över vilka människorna gå fram utan att veta det!” (Luk 11:44)

  Men även sådant kan man alltså vänja sig vid. 🙁

  Inte där
  Kjell: // Jag är ju uppfödd väldigt lågkyrkligt. … På sin höjd ett tomt kors. //

  Och detta är viktigt, för Jesus hänger ju inte kvar där. Han uppstod.

  Men många Lutherska kyrkor brukar faktiskt beakta detta. Där jag växte upp, i norr, så långt norrut att “kulturen” och civilisationen inte nådde ditt förrän för cirka hundra år sedan, där såg man inte till så mycket krafs i form av statyer och gammalt katolskt bråte. 🙂

  Bredd
  Kjell: // Alla medverkande i vanliga kläder. Inga föreskrivna predikotexter. //

  Vanliga kläder är viktigt. Allt som drar bort uppmärksamheten från orden och undervisningen är mindre bra. Men det gäller även åtbörder och okontrollerade känsloutbrott hos talarna, så där finns ett och annat att tänka på på olika håll…

  Föreskrivna texter minns jag att även jag hade aversioner mot. tills jag själv på en ort jag tidigare bodde skötte undervisningen.

  Det visade sig vara en passande utmaning att på ett år tvingas sätta sig in i HELHETEN av Guds ord, så att det framstod som innehållsrikt och meningsfullt för lyssnarna. En tema-plan är ju inte tvingande trots allt, och närsomhelst kunde en aktuell händelse få styra val av tema, men som jag antydde, det är inte så dumt som det låter med “Söndagens text” (eller (tre-)årsplan för temat åtminstone).

  Sladdrigt
  Kjell: // … uppstår det en viss “liturgi” i betydelsen gudstjänstordning. //

  Ja. Men ibland tänker vi att “ordningen” i sig skulle vara dålig. Men allt behöver en form. Utom amöban. 🙂

  Men allvarligt, form är underskattat. Form har inget “egenvärde” förutom just detta att det inte är “oformligt” eller “oordnat”. Men allt behöver någon sorts form. Den viktigaste frågan är om formen innesluter något INNEHÅLL. Så om jag sammanfattar:

  1. Innehåll med Form = Bra. Lugnande.
  2. Innehåll utan Form = … okej då, men inte lika rogivande.
  3. Endast Form, utan Innehåll = Katastrof.

  Och tänk er även Formless and void – Outhärdligt.

  Inte sjumilakliv precis

  Kjell: // … en SvK-präst inte behöver ta ett så värst långt kliv om han konverterar till katolicismen. //

  Sant. Vilken chock det var när några av mina vänner uppe i norr plötsligt hörde prästen de hade valt in i (väckelse)församlingens styrelse säga “Å vad jag trivs när folk börjat kalla mig “Fader!” (inte ordagrant, förutom “Fader”).

  Ridå. (Och nej, jag ids inte länka).

  Men Kjell, du satte (nästan) alla bollar rakt i målburen, och mina kommentarer gällde främst de som gick stolpe in. Många poäng i ett enda inlägg! 🙂

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 35. Rolf Lampa skrev:

  1. Innehåll med Form = Bra. Lugnande.
  2. Innehåll utan Form = … okej då, men inte lika rogivande.
  3. Endast Form, utan Innehåll = Katastrof.

  Och tänk er även Formless and void – Outhärdligt.

  Jag har blivit klassad som allt mellan Jesuit och Judaist. Ofta samtidigt! 🙂

  Det får man räkna med om man inte sjunger psalmer och trosbekännelser tillsammans med både lämlar och anarkister.

  Man måste ju vara endera fullständigt mind controlled av högerpartiet eller av vänsterpartiet för att klassa. Eget tänkande är av ondo i villoandarnas ögon.

  Låt mej av hjärtat deklarera som Paulus” Jag anser allt detta vara “skubala” (sök upp ordets betydelse de som inte redan vet det. Fil. 3:8)

  När man tror sig klara situationen kan man lugnt säga att man inte behöver några “för-formulearde” böner. Men jag kan vittna om att när man inser sin totala konkurs utan Jesus (kommer vanligtvis inte i omvändelse-ögonblicket) då är det en stor tröst att t.ex. få be med Jesu egna ord i “Herrens bön”.

  Håller helt med dej att form, för formens skull är av ondo!

  Och håller av hjärtat med dej att form, erbjuden av Herren till tröst och förmaning är obeskrivligt härlig räddning från existentialism och andra maniska och depressiva situationer vi kan hamna i. Oberoende av orsaken att vi hamnade där.

  Gud obeskrivliga nåd och hans outtömliga gåva i Skriften kan vi aldrig tacka nog för.

  Fast, inga problem, vi får en evighet på oss att lovsjunga detta.

  Jag kan garantera att det inte kommer att bli att stå upp och repetera mantran tills ryggen värker (Trosrörelsens liturgi)……

  /Kjell

      (Reply)

 36. Fredrik,

  Återkommer med reaktion. Det har bara blivit för mycket de senaste dagarna.

  Inte för att jag är förvånad av UE’s meddelande. Utan för att jag nu vill koncentrera på vad som de “väldigt ingripande” följderna kommer att bli.

  Gemensamt för alla villoläror är att Jesu unika position blir antastad.

  Detta sker i trosförkunnelsen och hos RKK och resten av demonernas lärosystem.

  Ibland med några få steg. Ibland smygande och med små steg.

  /Kjell

      (Reply)

 37. Fredrik skrev: “Tyvärr är jag inte förvånad. Stefan Swärd är mycket för ekumunik.”

  Stefan berättar själv att när han var med på “Världspingst konferensen” där Ulf Ekman hade bjudit in Benny Hinn som en av huvudtalarna så gick han (Stefan Swärd) fram för att få “fallande-förbön” av Benny Hinn himself.

  Det kan ju inte bli annat än katastrof när en ledare av större samfund har så otroligt dålig urskiljningsförmåga.

  När en blind leder blinda går det garanterat galet!

  Lägg till detta hans humanistiska högmod och egocentricitet.

  Det blir ett recept för katastrof.

  Och nu skriver han galenskaper angående Ekman och RKK!

  Kommentar över Livets ord och Ekmans som katoliker.
  Kommentar över debatten om katolicismen.

  /Kjell

      (Reply)

 38. Kjell,

  Det visste jag inte men det förklarar en hel del. Tråkigt, känner en stor sorg att han varit ledare för EFK.

      (Reply)

 39. Kjell,

  Jag har blivit klassad som allt mellan Jeusit och Judaist. Ofta samtidigt!

  OK, då kallar jag dig för Jesuit. För i hemlighet kommer du ändå att känna dig lite hedrad också av det! (men jag tänker inte utveckla) 🙂

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 40. Kjell,

  Så har jag tänkt:
  Man är kristen om man åkallar Jesus. “Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.”

  Det gör ju inte exempelvis Jehovas vittnen så de räknar jag inte som kristna.

  Däremot finns det väl personer inom exempelvis trosrörelsen och katolicismen som gör det!?
  De organisationerna har kanske gjort tillägg till Bibelordet eller feltolkningar och kanske därmed inte är helt renläriga.

  Men var går “gränsen” för den kristna kyrkan?
  Var ligger gränsen, om ena ytterligheten är “bred ekumenik med alla religioner” och den andra ytterligheten är “en sekt som säger att bara de som tillhör den” är den enda riktiga kyrkan.

  Med vänlig hälsning
  A.J.

      (Reply)

 41. A.J. skrev: “Men var går “gränsen” för den kristna kyrkan?”

  Mycket viktig fråga!

  I Jesu, så kallade, översteprästerliga förbön säger han bland annat:

  Joh. 17:3 Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

  Paulus gör ett emotionellt anfall på falska apostlar och säger då bland annat:

  2 Kor. 11:3-4 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

  Lite senare i sitt anförande talar Paulus om: 13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 20 Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet.

  I Ef. 5:23 står det: “Kristus är församlingens huvud, han som ock är denna sin kropps Frälsare.”

  Det kan vara av intresse att titta på grundtexten: “ο χριστος κεφαλη της εκκλησιας και αυτος εστιν σωτηρ του σωματος”

  Vissa saker försvinner när man översätter. “ο χριστος” betyder “The Christ” men man kan ju inte skriva “Kristusen” på svenska. Men man kan gå ett steg tillbaka och skriva ordet “χριστος” egentliga betydelse och då blir det “Den Smorde”. Lägg märke till att det handlar om singularis och står i bestämd form.

  Det talas i flera texter om “Kristi kropp”. Ett exempel: 1 Kor. 12:27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.

  Jämför nu de båda senaste citaten. Den Smorde (finns bara en) är huvudet på den “kropp” som kallas “της εκκλησιας” alltså något som beskrivs med ordet “ekklesia” och även det står i singularis, bestämd form.

  Och nu blir det knepigt för när vi överstätter detta lägger vi in nutida betydelser i detta ord. RKK och SvK brukar tala om “Kyrkan” som de båda skriver med stor bokstav i singularis, bestämd form. Med “Kyrkan” menar de den hierarkiska organisation som de tillhör.

  Frikyrkliga brukar tendera åt motsatta hållet och tala om “Församlingen” i betydelsen av den lokala församling i det samfund de tillhör.

  Matt. 18:20 Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.

  I grundtexten står det “συνηγμενοι” (synegmenoi) som du ser kommer av samma ord som “συναγωγή” (synagogä) eller det vi kallar “synagoga”. Och då tänker de flesta av oss troligen på en sorts judisk kyrkobyggnad. Men ordet har i princip ingenting med byggnaden att göra för det betyder helt neutralt “samling” eller “församling”. En vattensamling beskrivs med samma ord. Vill du se hur ospecifikt ordet används kan du söka på det i Septuaginta.

  Och nu skall jag krångla till det ytterligare.

  Johannes skrev att Jesus sade att “det är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus”. Paulus talade om “den uppriktiga och rena troheten mot Kristus” och varnade att man faktiskt kan predika “en annan Jesus”. Du själv citerar: “Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.”

  Och just om detta finns det ett slags konsensus bland alla medspelare på religionens slagfält. Fast alla har sin egen mening om vad detta innebär.

  Jehovas Vittnen citerar gärna Joh. 17:3 när de proselyterar hos kristustroende. Det är ett av deras metoder att få dej att tvivla på din frälsning. Du tror ju att Jesus ÄR Gud, vilket JV’s menar är totalt fel. Så om de har rätt “känner du inte den Jesus Kristus som Gud har sänt”!

  Jehovas Vittnen predikar “en annan Jesus”!

  Ny-Judaister är inne på samma linje och lägger till man skall samlas i Jesu namn. Eftersom hans riktiga namn är Jehoshua (beroende på hur man transkriberar det) så är det viktigt att man inte använder någon grekisk, latinsk eller svensk förvanskning av detta namn. Jehoshua heter “יהושׁוּע” och är en kombination av “יהוה”, vilket är Guds namn, och “ישׁע” vilket betyder att vara öppen, fri, i säkerhet och räddad. För att oroa ditt samvete ytterligare påpekar de att man inte skall använda ordet “Gud” och att man inte skall be till Jesus utan till Fadern.

  Ny-Judaister predikar “en annan Jesus”!

  Katolikerna gick längre och längre i att smäda allt judiskt och förfölja Guds egendomsfolk. Detta kulminerade med de så kallade korstågen då man mördade och plundrade judar i hela Europa och även i Israel. Man lärde att Judarna har djävulen som fader och att Gud hade gett upp med dessa olydiga människor och att nu var “Kyrkan” Guds utvalda folk. Inte Abrahams fysiska ättlingar.

  Jesus blev en “kung utan land”. På Berndts samtalsforum finns det en person som kallar sig Martin. Han anser att den nuvarande staten Israel är ett sataniskt påhitt. Han är, så vitt jag vet, inte katolik, men jag nämner detta för att du skall veta att den så kallade ersättningsläran är långt ifrån avskaffad. (Martin sällar sig till islamisterna och tror även att rymdvarelser kommer att invadera jorden.)

  Jag skall inte ta upp katolicismen i detalj, det blir alldeles för långt, men jag vill nämna att katolicismen värvade medlemmar, dels med våld, och dels med synkretism. Man importerade det grekiska pantheon i form av helgon och man importerade Maria som “Himmelens Drottning” för att tillfredställa de hednareligioner som dyrkar gudinnor. Du minns säkert händelsen med upploppet i Efesus angående “Diana”. Nu kan dyrkare av Artemis, Diana, Eros, Afrodite, etc. förena sig kring tillbedjan av den “Maria” som RKK har fantiserat ihop.

  Det är egentligen den “Maria” som styr och ställer i Himmelen. Hon säger till Jesus vilka han skall meddela frälsning. Hon ger uppdragen och hon medlar med Gud fadern.

  Katolikerna predikar “en annan Jesus”!

  Trosförkunnelsen

  För att det inte skall bli oläsbart långt skall jag begränsa det till att säga att trosförkunnarna också predikar en maktlös Jesus. Fastän Guds Ord tydligt säger att Jesus har blivit given all makt i himlen och på jorden.

  Jesus sitter där, hjälplös och ledsen i himlen och bara väntar på att vi skall jaga bort alla demoner som hindrar honom att göra sitt jobb. Det är således på oss det beror. Jesus ljög alltså när han sade “det är fullbordat”!

  Det finns ett flertal villoläror som bygger vidare på detta men jag klassar dem alla under rubriken “trosförkunnelse”.

  Trosförkunnelsen predikar “en annan Jesus”!

  Så, till sist sammanfattningen till den oerhört viktiga fråga du ställde: Men var går “gränsen” för den kristna kyrkan?

  Lika lite som man kan vara “lite grand gravid” kan man vara “lite grand frälst”. Gränsdragande funkar inte!

  Om du, med hjälp av ovanstående långa kommentar kan berätta exakt vad du menar med:

  1. kyrka
  2. kristen
  3. gräns

  Då vet du svaret på din fråga.

  Bara förtroende för “Gud Frälsning, Den Smorde, Vägen, Sanningen, Livet”, trohet mot “Gud Frälsning, Den Smorde, Vägen, Sanningen, Livet” och gemenskap med “Gud Frälsning, Den Smorde, Vägen, Sanningen, Livet” leder till frälsning.

  Det duger inte med en annan Jesus.

  /Kjell

      (Reply)

 42. Tilläggas bör!

  Det blir allt viktigare att kunna skilja på läran, lärarna och de som har drabbats av läran.

  Enligt Skriften är “Herren en mästare i att frälsa och hjälpa”, låt oss därför aldrig drista oss att tro att bara för att man har fötts här eller där och i viss mån “tvingats” bli del av den ena eller andra villolärande förkunnelsen, detta automatiskt leder till evig förtappelse.

  När går man då över “gränsen” från förvillad till förvillare?

  Där vill jag ge aktuella konkreta exempel.

  Andreas Glandberger som kommer från Trosrörelsen och hade en tid som “Extrem nådesförkunnare” a la “Åge Åleskjær” en heretiker från andra diket, men som sedan återförenandet med Aletheia har upprättats och numera talar om allt gott som fanns i Livets Ord och det goda i Knutby, skriver följande:

  Men vi talar om Ulf Ekman, den kanske största gestalten som stått i fronten för reformatorisk väckelse.

  Tappar du inte hakan på grund av detta uttalande så kommer du inte heller att tappa hakan när Antikrist kommer och påstår att han är Jesus Kristus!

  Ulf Ekman är troligen Sveriges största heretiker i historien. Något som man, med andra ord, underskriver i en artikel på Dagen Ulf Ekmans beslut är världsunikt.

  Kyrkohistoriskt är alltså Ulf Ekmans beslut att lämna Livets ord och gå med i Katolska kyrkan en milstolpe.

  – Det här är jämförbart med drottning Kristinas konvertering till Katolska kyrkan 1654 och Sven Lidmans övergång till Pingströrelsen 1921 – två övergångar som blev både uppseendeväckande och betydelsefulla, säger Joel Halldorf.

  Och vad säger Aletheias ägare Daniel (MyTwoCents) efter allt berusande mediaberöm?

  Skulle jag nog säga ”den mest högljudda gestalten” 🙂

  Hur som helst, bra funderingar med risk att bli beskylld för inbördes beundran.

  Sakligen Okay alltså!

  Koppla det med följande religiösa, politiskt korrekta bla-bla som finns i en av Daniels kommentarer på Aletheis:

  Det står jag för. Teologer må skratta åt mig och min “enfald”, men jag filtrerar all tradition via Guds Ord istället för tvärt om. Jag är obotligt “Sola Scriptura”.

  Traditioner väl förankrade i Guds Ord är vill jag leva efter. Annat som kan klassas som det Luther skulle kalla icke inspirerad skrift, är också intressant nu och då en regnig kväll. Har haft en bloggpost (avhandling) om de så kallade kyrkofäderna redo i ett halvår nu. Även om jag söker mina fäder i Messias längre bak än så, finns det guldkorn för den som söker i fler sammanhang än det egna.

  D.v.s. jag finner både BIBLISKA kristna traditioner och senaste åren BIBLISKA judiska traditioner intressanta. Det betyder inte att jag skulle konvertera eller kantra åt något av dessa håll som kanske hänt i större utsträckning åt det ena hållet än det andra. På så vis tror jag det finns mycket gott att hämta även inom RKK, precis som det exempelvis gör inom Judendom.

  Min poäng i P4 var främst att det mest anmärkningsvärda med konverteringen var just det långa mörkandet åren innan och att han släpper nyheten som en bomb i olika sammanhang, även om en och annan journalist i kristen media försöker verka oberörda.

  Om jag vänder på frågan Dick: Anser du själv allt vara fel i den Katolska kyrkan?

  Där använder Daniel ungefär samma ord som han använder när man försöker tala med honom om trosförkunnelsen och Livets Ord.

  “Anser du själv allt vara fel i den Katolska kyrkan?”
  “Anser du själv allt vara fel i Trosrörelsen?”

  Svens konstaterande gäller båda dessa och flera andra “sekter”. Det som är bra är inte nytt och det som är nytt är inte bra!

  Och sedan blir ju konsekvensen: “Vad UE gjorde är okej men inte hur han gjorde det!”

  Runt om nu smörar framför allt pastorer och präster riktning UE.

  Vad gäller Ulf Ekmans konvertering sägen kyrkoherden i S:t Lars katolska församling, enligt Jag blev helt förbluffad att:

  Den katolske biskopen, Anders Arborelius, utsåg en person som tog hand om undervisningen.

  – Ibland väljer man en enskild förberedelse. Det kan handla om att man bara behöver fräscha upp vissa kunskaper, eller så kan det bero på andra saker, säger Andreas Bergmann, som på grund av tystnadsplikten inte kan säga vilken person som har tagit sig an paret Ekman.

  Man gjorde det i smyg med välsignelse av RKK’s svenska överhuvud!

  Jag tänker inte döma eller sia, men vill uppmana dej att pröva hur stor möjlighet det är att Aletheia-teamet någonsin kommer att lämna den diaboliska KHC-läran!

  Månne en stor prövning skulle kunna väcka dem?

  Detta kommer att få stora konsekvenser i svensk kristenhet. Jag skall nämna tre av dessa.

  1. Trosrörelsen blir nu det som kommer att representera “klassisk kristen tro”.
  2. RKK kommer att anses vara relativt okay eller kanske mycket okay.
  3. Religion är tydligen bara fantasi, jag ger upp!

  Jag fruktar att kategori nummer 3 kommer att få många anhängare som sedan bara hänger med i församlingarna på grund av de sociala kontakterna. Detta är ju i viss mån redan de förenings-kristnas ledmotiv!

  Jag har, under 30 år när jag arbetade i Holland, träffat åtskilliga högt placerade män i Tyskland som efter några drinkar på kvällen blev lyriska över den goda tid de hade när de var medlemmar i Hitler Jugend. Ofta mycket trevliga människor i ledande ställning i stora företag.

  “Det goda som Hitler Jugend hade med sig!”

  Det går bokstavligen åt helvete om man sätter sig själv som Ordets domare.

  Följderna av detta kommer att bli katastrofala.

  Men, frälsningens evangelium gäller så länge vi kan säga “i dag” om du hör Guds inbjudan (kallelse) förhärda då inte ditt hjärta!

  /Kjell

      (Reply)

 43. Kjell,

  Värt att tänka på att Daniel förlöjliga Tom Dicksson som ställde fråga i sista raden:

  “Om jag vänder på frågan Dick: Anser du själv allt vara fel i den Katolska kyrkan?”

  Tom ställer en berättigad fråga eftersom Daniel går hårt åt Swärd men svajar själv i P4. Uppfattar heller inte att Tom försöker snärja honom eller provocera utan ställer frågan neutralt. Därför finns det ingen anledning att kalla honom “Dick”.

  Om hjärtat är rent borde man avhålla sig för sånt.

      (Reply)

 44. Fredrik,

  Bra och vaksamt uppmärksammat!

  Du har helt rätt och det är väldigt lätt att bli berusad av beröm!

  Man blir då övermodig.

  /Kjell

  PS. Fast så finns det ju faktiskt även möjligheten att “Dick” och “Danny” är på familjär fot med varandra.

  Jag känner personligen 2 personer som kallas “Dick”.

      (Reply)

 45. Rolf Lampa skrev: “Du sade nämligen nåt om SvK som stående “betydligt närmare katolicismen” (än baptismen).”

  Det finns nu ett utmärkt “studieobjekt”. Nämligen en artikel på Anders Gerdmars blogg.

  Anders Gerdmar är ju före detta SvK-präst som “konverterade” till Trosrörelsen….

  Varför jag aldrig valde att konvertera till Rom.

  Konkret! Har du synpunkter på innehållet?

  Min undran är givetvis hur eufemistisk man får vara angående essentiella skillnader.

  /Kjell

      (Reply)

 46. “Kanske törs nu den mystiske ‘inhopparen’ att berätta vem han är?”

  Han heter Martin Ekenvärn och har varit pastor inom pingst.

  Han länkade till sin hemsida för något år sedan eller så (i kommentar på Aletheia).

      (Reply)

 47. Kjell,

  Jag tror att det vi ser nu, inom svensk kristenhet är början, av Herrens skakningar. 

  Han kommer att skaka ut alla de som är sant troende på Honom, ut ur alla falska system och från alla falska apostlar, profeter, lärare, herdar och evangelister.

  Och, det verkar som om Han har börjat med den “störste” av dom alla   😉

  Även om processen blir smärtsam, är den nödvändig för att vi skall inse att vi kan inte förlita oss på någon, annan än Herren. 

  Alltför många, har sett upp till och följt människor, sin församling elller samfundet, i stället för Herren.

  Är vi en äkta, lärjunge till Herren, tillåter Han inte att vi sätter någon eller något, före Honom.

  Mvh
  Annelie Bäcklund

      (Reply)

 48. Kjell,

  Egentligen vill jag inte kommentera någon annans kommentar… Så jag nöjer mig med att konstatera att alla former av högkyrklighet och sakramentalism tenderar att dö som de formaliserade riter de är.

  Men man kan faktiskt dö på olika sätt. Vissa av en kula i huvudet, andra av långsam kvävning medan andra dör av ren korkad dumhet och därpå följande höga (andliga) risktagning. SvK är nog ett kadaver av det senare slaget.

  Det spelar egentligen ingen roll om mindre eller större delar av teologin är “rätt” eller inte, andlig död är ändå död, inte bara lite död. Problemet är alltså inte kvantitativt utan kvalitativt.

  Men jag skall definitivt tänka vidare på dessa frågor och försöka skapa mig en tydligare bild av situationen.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 49. Kjell,

  Tack för en lång redogörelse om “gränsen”.

  Känner att jag inte är kapabel att reda ut:
  Citat:
  Om du, med hjälp av ovanstående långa kommentar kan berätta exakt vad du menar med:

  1. kyrka
  2. kristen
  3. gräns

  Då vet du svaret på din fråga.
  Slut citat.

  Jag får istället vila i denna förtröstan:
  “Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.” 1 Tim 2:1-4.

  Jag vill även fortsätta att be till Jesus i hoppet om att:
  “Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.”

  Med vänlig hälsning
  A.J.

      (Reply)

 50. A.J.,

  Ordet “kyrka” finns inte i Bibeln. Däremot talas det om att samlas “i Jesu namn”.

  Ordet “kristen” var ett skällsord man gav de Kristustrogna i Antiokia på Paulus tid. Ordet används bara 3 gånger i Bibeln: Apg. 11:26, Apg. 26:28, 1 Petr. 4:16 I vår tid missbrukas ordet så att det har blivit oanvändbart.

  Någon annan gräns än “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”

  Lägg märke till ordet “hela”.

  Det är samma som i ett äktenskap. Endera är man trogen eller så är man det inte.

  /Kjell

      (Reply)

 51. Kjell,

  1.
  Jag kollade upp ordet kyrka i wikipedia:

  Kyrka, grekiska kyriakon, “det som hör Herren till”, underförstått “Herrens hus”. Ordet hus kan i det här sammanhanget inte bara betyda byggnad utan även familj, släkt eller hushåll; jämför kungahus.

  Finns inte det ordet i grekiska grundtexten i Bibeln?

  2.
  Tycker du att man inte ska använda ordet kristen?

  3.
  Hur många av oss har klarat att till 100% leva innanför gränsen: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”

  Men det är ju en nåd att vi får åkalla Jesus och be om förlåtelse.

  Med vänlig hälsning
  A.J.

      (Reply)

 52. A.J.,

  1. Stämmer! Ordet finns inte i Bibeln. Inte heller i grundtexten. Det är ett utombibliskt hittepå.

  Apg. 17:24 Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand.

  1 Kor. 3:16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.

  2. Jag tror nog att man kan använda ordet “kristen” men föredrar själv “Kristustrogen”.

  Jag känner många som kallar sig “kristna” för att det blev spädbarnsbegjutna och bor i ett “kristet land”, fast de aldrig någonsin brytt sig om Kristus.

  3. Det finns naturligtvis ingen som har klarat detta utom Jesus Kristus himself.

  Men din fråga gällde hur mycket villolära man får introducera och fortfarande kalla sig “kristen kyrka”.

  Ser du nu det tvetydiga i klassifikationen?

  /Kjell

      (Reply)

 53. Annelie skrev: “Jag tror att det vi ser nu, inom svensk kristenhet är början, av Herrens skakningar.”

  Det luriga i denna situation är ju att det sker en polarisering som leder till att de allra flesta ännu mera tror att Livets Ord och Trosrörelsen är bra saker, i grund och botten. Men att något gick snett med vissa saker och personer.

  Retoriken och striden kommer inte att grunda sig på Guds Ord utan på “Livets Ord”.

  Typiskt hur själafienden alltid stjäl ord så att det uppstår missförstånd och så att orden blir obrukbara.

  Både “Livets Ord” och “Trosrörelsen” / “Trosförkunnelsen” har blivit totalt missvisande termer som bara leder till förvillelse.

  Klippan är Jesus Kristus och på den står Hans församling!

  /Kjell

      (Reply)

 54. Kjell,

  Tack för bra svar på mina tre funderingar!

  Tvär så blir jag inte klokare på var “gränsen” går enligt dig.
  Det kan ju smugit sig in lite felaktig lära i ett för övrigt renlärigt samfund.
  Är det bara “Lutherska bekännelsekyrkan” eller “Maranata” som får godkänt?
  Exempel för att spetsa till det:
  Om en församling har en ikontavla på en vägg och undervisar helt enligt Bibeln. Är det en OK församling?
  Om enförsamling har en bok med “framgångsteologi” på sitt bokbord och undervisar helt enligt Bibeln. Är det en OK församling?

  Med vänlig hälsning
  A.J.

      (Reply)

 55. Nästa kapitel hos Stefan Swärd har kommit ut. Ekman, Livets ord och Katolska kyrkan – reflektioner från en semestrande bloggare.

  Jag citerar:

  Jag är baptistisk, evangelikal och karismatisk kristen och det innebär att det finns en rad punkter där jag inte håller med Katolska kyrkan. Jag har dock inte sett någon anledning till att gå i polemik mot denna kyrka. Vi måste alltid bygga vårt församlingsliv och kristna engagemang på vad vi är för, och vad vi själva gör och verkar för, vi kan aldrig bygga en församling i kritik mot andra kristna. Det blir fel fokus. Det låter som att det finns en sådan rädsla för Katolska kyrkan, ett sådant hot. Från min horisont är det inte alls så.

  Denna insiktslöshet predikas av en av centralfigurerna i Sveriges kristenhet!

  På Mikael Karlendals blogg prisas en artikel skriven av Anders Gerdmar. Bra av Anders Gerdmar!.

  Jag citerar ett litet stycke av Gerdmars artikel:

  Våra katolska karismatiska vänner ropar själva efter mer av bibelundervisning, beroende på att detta är en svag punkt i mycket av katolskt liv. En rejäl bibelväckelse skulle kunna ändra mycket på sikt i Romersk-katolska kyrkan!

  Ställningen här är att en villolärande sekt kan reformeras att bli bibeltrogen i små steg genom att sluta marknadsföra villorna.

  Eller lite mera grafiskt: Genom att ansa tisteln kommer man i sinom tid att kunna sköra dess fikon?

  Att Anders Gerdmar gärna vill att det skall vara så kan jag mycket väl förstå. Då har ju även Kenyon/Hagin-läran (Trosförkunnelsen) en chans att bli rumsren med tiden.

  Min undran är: Med vilka bibeltexter kan man försvara denna religiösa variant på evolution mot något bättre?

  Villolära är synd. Synd kan inte reformeras bort. Den måste man bekänna och omvända sig från. Förtiga duger inte.

  Villolärare är syndare. För syndare finns det bara en väg till frälsning. Syndanöd, bekännelse, omvändelse och helgelse.

  Vilseförda behöver befrielse genom sund predikan av Guds Ord. Även dessa måste erkänna att de har haft felaktiga tankebyggnader.

  /Kjell

      (Reply)

 56. A.J.,

  Låt oss ta det mening för mening. Jag citerar dej kursivt och kommenterar direkt efter.

  Tvär så blir jag inte klokare på var “gränsen” går enligt dig.

  Det är bra, för domen är Herrens. Om jag skulle dra en gräns i allt så skulle det bli kristen sheria, syndkatalog och rättfärdighetskatalog.

  Det kan ju smugit sig in lite felaktig lära i ett för övrigt renlärigt samfund.

  Några helt renläriga samfund har det nog aldrig funnits. Huruvida man måste stå och sjunga mantror eller får sitta och sjunga lovsånger är väl inte frälsningsavgörande. Men falska läror om Jesus Kristus leder i sinom tid till heresier som gör att somliga avfaller från Tron.

  Är det bara “Lutherska bekännelsekyrkan” eller “Maranata” som får godkänt?

  Det får du fråga deras medlemmar och anhängare. Jag är inte en av dessa.

  Om en församling har en ikontavla på en vägg och undervisar helt enligt Bibeln. Är det en OK församling?

  Någon måste ha hängt upp den. Om det skedde i smyg borde åtminstone någon annan ha tagit upp det. Om det skedde som gemensamt beslut saknas det tydligen vilja att lyda Guds bud.

  2 Mos. 20:3-6 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud.

  Ord och inga visor!

  NOT: Det finns bara en “kristen församling” och den är inte en intresse-förening. Kristi kropp består endast av återlösta syndare.

  Om enförsamling har en bok med “framgångsteologi” på sitt bokbord och undervisar helt enligt Bibeln. Är det en OK församling?

  I princip samma svar som angående ikonen. Framgångsteologi är en del av KHC-läran “trosförkunnelsen”. Framgångsteologi är Baalsdyrkan.

  Om boken inte föll ner från himlen så måste någon ha placerat den där. Etc….. Det borde finnas åtminstone någon bibeltrogen äldste som har förkovrat sig i Guds Ord och därför kan tillrättavisa den som har smugit in villolära.

  När, och om, man skall lämna en lokal “församling” är ett personligt val.

  /Kjell

      (Reply)

 57. A.J.,

  Låt oss runda av med Psalm nummer 1 som innehåller ett fantastiskt löfte!

  1. Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare
  2. utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
  3. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.
  4. Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort.
  5. Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.
  6. Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.

  Lägg märke till att “de ogudaktiga” är de som inte bryr sig om att “begrunda Guds Ord”.

  Löftet gäller oss alla och vi har alla Den Helige Andes hjälp att kunna vara Herrens tjänare och hjälpa till att hålla “lokala församlingar” sunda.

  /Kjell

      (Reply)

 58. A.J.,

  Broder Sven Reichmann brukar ibland skämta och säga:

  “Icke genom någon människas kyrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN!”

  Därmed anspelande på texten ur Sakarja 4:6 Då talade han och sade till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.

  /Kjell

      (Reply)

 59. I hela debatten runt “Kejsaren Ulf Ekmans nya kläder” finns det i stort sett ingen som vill berätta att Kejsaren är naken.

  Men en person har modigt uppträtt i härdsmältans centrum, bloggen Aletheia, och skrivit följande:

  Kaj Avila.

  En liten fråga bara om man har fötterna i framgångsteologi som inte har stöd för fem öre i Bibeln men ändå säger att det är fel att kliva in i Katolska diket som Gerdmar tycker – är man inte en hycklare då? Båda är väl fel när läran inom Framgångsteologin, JDS och annat som är villolära inom karismatiska rörelsen? Först åkte Ekman över till Hagin och tog emot ett annat evangelium där rikedomar och framgång har mer betydelse än att vara ett hjälplöst litet barn i Guds famn – sedan öppnade han eget och alla flög som fåglar till Uppsala – sedan tog han beslutet att följa efter en människa som påstår att han kan ersätta Jesus på jorden – har inte Ekman ifråga då gjort det som var väntat? Jag vet för övrigt inget sammanhang där man sväljer väldigt mycket som är så långt bort från att korsfästa sitt kött, som den karismatiska rörelsen – och samtidigt inte har någon ande bedömning utan gör som “ledarna” säger. Idag när jag följt vilka s. k “väckelser” som påstås hända på olika platser så blir jag mörkrädd att det är likadant idag – ja, ännu värre – när man ser vilka yttringar som sker. Jag vill jätte gärna har ETT bibelord på att man ska ramla baklänges och tappa kontrollen över kroppen, och bli så “full” så man inte kan prata utan skrattar som en hyena i två timmar! Jag vill gärna ha ETT bibelord på att man ska rycka som en besatt på golvet och bli en “holy -roller”. DÅ, ska jag omvända mig från dessa bibelord som säger att man ska vara vaken – nykter – pröva det som sägs i ljuset av Guds rena ord och bedjande. DÅ, ska jag börja “meditera” (kontemplativ bön) och utöva “kristen yoga”, deksha, och annat som har blivit jättetrendigt inom kyrkan idag. Tills dess håller jag mig till Skriften, vakar och ber att jag inte ska avfalla till en annan Jesus, ett annat evangelium och en annan ande. Så här skrev vår vän Paulus i den Helige Ande:

  “Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.” ( 2 Kor. 11:3-4)

  I en annan kommentar skrev samme Kaj Avila:

  O vilken människa (Ekman) som påpekar att kristenheten är splittrad när HAN SJÄLV är en stor orsak till att relationer och församlingar har splittrats från det rena evangeliet! En orm är han och gift är på hans tunga! Vilken dikes-körare…helt otroligt att människan får uppmärksamhet men människor är ju totalt förledda idag – framförallt kristna som inte vet skillnaden på rent och orent!

  Han bemöttes genast av

  David Smeds

  Det är splittringen och fragmentiseringen i kristenheten som är orsak till att en del kristna kommit i kläm? påstår Ulf. Du hör detta i slutet på det korta videoklippet ovan. Om vi vill samtala med livetsordare så är det bra om vi inte använder stötande uttryck. Jag kan förstå att måttet ibland känns rågat flera gånger om. MVH David

  Med andra ord “don’t rock the boat!”.

  I de himlastormande gratulationerna från pastors-skrået, och tigandet om vad det egentligen handlar om, är det en välsignelse att det finns kommentatorer som inte är portade och som inte tvekar att stå upp för Sanningen!

  /Kjell

      (Reply)

 60. Kjell,

  Kjell: ” I de himlastormande gratulationerna från pastors-skrået, och tigandet om vad det egentligen handlar om, är det en välsignelse att det finns kommentatorer som inte är portade och som inte tvekar att stå upp för Sanningen!”

  Ja, det kändes som en frisk fläkt – att som ett undantag – få höra Sanningen om att Kejsaren faktiskt var naken.

  Man blir så trött på allt personupphöjande och fjäskande hit och dit!

  /Antonia

      (Reply)

 61. Kjell,

  Tack, ( något sent  )  för din respons på mitt inlägg …

  Instämmer, i ditt svar och tillägger, att polariseringen kommer att öka, tills det bara finns två läger.

  De som går in under påvens diktatur och de som följer Herren.

  Eller – enligt Uppenbarelseboken – de som går ut ur Babylon / de som stannar kvar där.

  Annelie Bäcklund

      (Reply)

 62. Om du inte ännu visste hur vi skall se till att det blir väckelse i Sverige så kan du läsa det här: Mångårig medlem om Livets Ords nya möjligheter.

  Jag citerar från David Smeds kommentar:

  Nu lämnar Ulf LOs omfattande arbete, och tar förhoppningsvis med sig de främmande läror som han försökt introducera bland sina medlemmar. Jag menar att precis som katolska kyrkan ibland blivit tvungna att ”skära bort” evangelikala inslag t.ex. det vi såg i Jesusväckelsen och i den katolska delen karismatiska förnyelsen. Om du är en katolsk karismatiker så måste du tro allt vad din kyrka lär. Du kan inte bara plocka bort vissa helgonberättelser, relik- , monstrans eller ikonvördnad, eller välja att inte tro att Maria uppstod från de döda och precis som Jesus blev upptagen kroppsligen till himlen. Hela paketet måste man erkänna som katolik, Ulf och Birgitta erkänner allt detta.
  I Sv. Kyrkan och frikyrkan kan man tro litet som man vill. Medan Rkk står för tydlighet vilket är attraktivt för många som tröttnat på ”flummet”.
  Om LO skär bort de ”främmande lärorna” som kommit in under Ekmans mångåriga ”pilgrimsvandring” mot Rom, då blir det väckelse och seger på LO. Jag vill nu att alla medlemmar stannar kvar och sluter upp runt pastor Lundkvist. Jag erbjuder min hjälp. Situationen är radikalt ny.

  Inte ett enda ord om den smörja som Ulf Ekman importerade från Kenyon-Hagin-Copeland och lade som grund för Livets Ord!

  Jag vill deklarera min synvinkel. Korrigera mej gärna om du anser att jag har fel.

  Villolära är synd!

  Villolärare är syndare!

  Synd försvinner inte av sig självt efter att alla har glömt den.

  Synd kan inte förtigas eller reformeras bort.

  Synd måste bekännas och sedan måste man ta avstånd från den.

  Endast syndanöd, syndabekännelse, omvändelse och kärlek till Sanningen kan leda till en “väckelse” i den betydelse som Guds evangelium ger åt ordet väckelse.

  /Kjell

      (Reply)

 63. Kritiken mot Livets Ord som Aletheia och David Smeds har drivit handlar främst om närmandet till katolicism och Ulfs ledare stil. Jag tror inte det har handlat så mycket om kritik mot framgångsteologin även om det har ibland berörts.

  Jag trodde fram till för några månader sedan att Daniel tagit avstånd från framgångsteologin. Blev överraskad när han bemötte mitt avståndstagande från framgångsteologi med att jag och några andra var “bakgångsteologer”.

  Jag håller med dig till 100% om det som du skrivit om villolära och synd.

  Ps. Jag vill tillägga att den som en gång gått in under KHC har svårt att lämna detta bakom sig. Den främande anden i kroppen lämnar en inte friviligt. Det är en process att bli ren från KHC, på samma sätt som det är att lämna andra sekter. Jag vet detta av egen erfarenhet. Och då har jag endast under 10 år sporadiskt varit på sådana möten, kanske 30 gångar under dessa 10 år. Jag har alltid varit kritisk till när framgång predikas, dock stannat kvar av sociala skäl, men ändå sätter det sig djupare än vad man kan ana. Sedan i höst tar jag fullständigt avstånd från allt som har med detta att göra och kommer aldrig lyssna till pastorer som gått på Livets Ord skola eller liknade.

      (Reply)

 64. Jag har nu lyssnat på Davids video. Han säger klart och tydligt att han vill gå tillbaka till Ulf Ekmans doktrin, han uttrycker det så, och skära bort de katolska inslagen. Han hoppas att församlingen ställer upp på det.

  Någon större förnyelse lär det nog inte bli, förutom att ikonerna flyttar ut.

      (Reply)

 65. Fredrik skrev: “Någon större förnyelse lär det nog inte bli, förutom att ikonerna flyttar ut.”

  Det är ju just detta som är kärnan i det som händer nu.

  Alla som nostalgiskt längtar efter det goda som man anser att trosförkunnelsen hade med sig, sitter nu fastare än någonsin.

  Detta blir ett av huvudresultatetn av Ulf Ekmans manöver.

  Resten förskingras endera åt katolskt håll eller bara genom att svalna och ge upp.

  /Kjell

      (Reply)

 66. Fredrik,

  Gå tillbaka till Ekmans doktriner? Sanlöst! Riv sönder boken och riv ner avgudastatyn Ulf och börja läsa Skriften istället! Om det mesta ska tolkas med Ulfs bibelkunskap kommer det att gå dem illa.

      (Reply)

 67. Kjell,

  Läste Dahlmans senaste artikel om “hatet” mot Ekman. Kallade Ulf broder och så vidare. Enligt Skrfiten ska vi inte ha med Ulf att göra ju. Han är en bedragare och sannerligen inte Guds tjänare!

      (Reply)

 68. Andreas Frost,

  Du missade väl inte det Andreas Glandberger skrev i sin artikel?

  Vi lever i märkliga tider, men även också väldigt härliga tider. Livets Ord faller inte i och att Ulf Ekman försvinner, utan jag tror tvärtemot att det nu finns möjlighet att församlingen kan utveckla sig på ett positivt och sundare sätt än tidigare. Nu skall de ta sina första steg utan att pappa, eller ‘pastor Ulf’ som han även kallas, är där och vakar. Kanske blir det ett och annat felsteg och att de snubblar, men på sikt får vi tro att det kommer gå alldeles utmärkt.

  Ulf Ekmans strategi är ungefär så perfekt som den kunde bli. Han har nu verkligen satt pucken i mål.

  • Först introducerade han KHC-läran i Sverige.
  • Sedan satte han upp en “bibelskola” för att så ut detta ogräs.
  • Resultatet blev att i stort sett alla “karismatiska” församlingar infekterades.
  • En stor majoritet vet inte ens mer vad sunt evangelium betyder.
  • Ulfs steg till RKK leder nu till att de kämpar för att stanna kvar i den smörja han introducerade.

  Jag skulle säga att hela projektet har styrts av en övernaturlig plan med suverän timing.

  (1 Tim. 4:1)

  /Kjell

      (Reply)

 69. Det kan vara värt att kolla hur utomstående reagerar på det som händer.

  Skall man bry sig om det? Ja, det tror jag för även Skriften anger detta.

  Broder Petrus skrev i sitt andra brevs andra kapitel, de tre första verserna:

  Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

  I Expressen skriver en utomstående Vore jag församlingsmedlem i Livets ord skulle jag bli satanist i ren protest.

  Vitsen här är inte hans felaktiga lösning på problemet. Vitsen är att han och alla utomstående som bryr sig får en ännu högre tröskel till frälsningen på grund av alla hycklare.

  Så skriver Lars Lindström:

  I mer än 30 år har familjen Ekman levt ett segerrikt liv och styrt församlingen och koncernen. Enligt en utredning som Upsala Nya Tidning gjorde förra året drar Livets ord in 45 miljoner kronor om året i gåvor från församlingsmedlemmar.

  Nu lämnar paret Ekman Livets ord, säger ett vagt förlåt om någon råkat lida – och blir katoliker. Det är som om Jimmie Åkesson och Björn Söder skulle hoppa av SD efter valet och bli miljöpartister.

  Under nästan 15 år har detta beslut växt fram, säger Ulf Ekman. Under alla dessa år har han och hustrun tvivlat på sin tro, men de har inte tvekat att tillsammans inkassera omkring en miljon i lön varje år från församlingens tionde. De har inte heller tvekat att ta emot de årliga pensionsavsättningar som nu gör att de kan gå i pension som välmående katoliker.

  Är inte det hyckleri, så vet jag inte vad hyckleri är. Vore jag församlingsmedlem i Livets ord skulle jag bli satanist i ren protest.

  Och på tal om hycklare …..

  Och visst har han rätt i sin bedömning av “hycklarna” fastän han inte förstår att hans “lösning” är uppåt väggarna.

  Lösningen ligger i att ta reda på vad Gud vill och leva efter detta. På domens dag kan man inte ge skulden till någon annan människa.

  Vi tar ännu ett citat ur Guds Ord. Det står att folket (de utomstående) tyckte om de troende efter pingstdagen. Apg. 2:47 De (troende) prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

  Tycker ni att jag gör fel, och är cynisk, om jag tillönskar Ulf Ekman den “belöning” som Guds själv anser passa hans livsverk?

  /Kjell

  PS. I ren självbevarelsedrift kan det kanske vara nyttigt att göra en lista på namnen på alla predikanter, präster, teologer och förkunnare som nu har gratulerat Ulf för sitt steg ut ur garderoben in i RKK-sekten.

      (Reply)

 70. Jag vill även citera delar av en kommentar som Daniel MyTwoCents (Mr. Aletheia) skrev hos Mikael Karlendal.

  Vi vare sig köper eller accepterar Ekmans struntprat om att vi är en del av dem som ”fragmentiserar” Kristi Kropp. Den bygger utifrån en felaktig teologisk grund.

  Jag hatar inte katoliker. Jag är inte så korkad att jag tror mig kunna omvända dem eller Vatikanen, som har några av världens främsta apologeter.

  Men jag och några av skribenterna på aletheia kommer fortsätta kampen mot den hybrid-kristendom Ekman predikat. Vi kommer fortsätta kampen mot dolda eller öppna agendor att förringa reformationen. Vi kommer fortsätta kampen mot en ohederlig ekumenik som bygger på politisk och religiös korrekthet och alla “infiltratörer” i de egna kretsarna.

  Vi kommer hånas, förringas och kalls bakåtsträvare och enfaldiga. So be it. Bring it on. Jag bryr mig inte. Vi kommer fortsätta kämpa för det enkla evangeliet en gång för alla om så Ekman får med sig alla teologer i Sverige.

  Och jag lägger till ännu ett citat av samme skribent på samma blogg:

  …. skrämmande hur ogrundade “vi” karismatiker blivit i både kyrkohistoria och Guds Ord med tanke på hur den där lite sliskiga katolska prästen Copeland plockat in står och reducerar reformationen till en enda fråga och sedan lyfter fram hur någon liberalteologisk del av Lutheranerna nu “kommit överrens” med katolska kyrkan och “protesten är över”.

  Och nu får jag det inte att gå ihop!

  Ulf Ekman och Kenneth Copeland var, enligt vissa källor, Kenneth Hagins bästa elever på “bibelskolan” i Tulsa. Ulf leddes till att förföra Sverige och sedan missionera utifrån den basen.

  Copeland fick TBN (Trinity Broadcast Network) i Amerika som sin bas och nådde snabbt en stor del av världen.

  Men de är barn av samma ande. Mesmerismen och ockultismen som gjordes lite grand rumsren av Kenyon och anpassades till pentekostalismen av Kenneth Hagin.

  Och tyvärr är det så att de som gick på Livets Ords “bibelskola” blev programmerade att föra villoläran vidare, eller åtminstone blev “mind controlled” så att de inte skulle försätta sig mot dessa läror.

  Och precis detta ser vi nu i dessa dagar.

  Inte en enda av “innegänget” ifrågasätter den grund som Livets Ord, Trosrörelsen, Trosförkunnelsen, Framgångsteologin är byggd på!

  På den nyligen avslutade internationella Livets ord-kongressen i Efesos, Turkiet, konstaterade man:

  Vi var också tydliga med att Livets ord vandrar vidare på den väg som vi har haft. Redan första dagen började det växa fram positiva saker och den känslan förstärktes även under kongressen.
  /../
  Men redan nu kan han se en generell positiv effekt av Ulf Ekmans beslut.

  – Vi är alla överens om att inte gå i den riktning som pastor Ulf har gjort. Vi har också nått en ny nivå av mognad. Mötet i går kväll (söndag) var fantastiskt, tidigare följde vi Ulf när han sa att vi skulle gå dit eller dit, men nu är vi ännu mer beroende av varandra. Vi kände en total enhet.

  Inte tänker man lämna den villolära som ligger till grund för Livets Ord, Trosrörelsen, Trosförkunnelsen, Prosperitygospel etc….

  Helt tydligt är Aletheia-teamet och majoriteten av de kommentatorer som finns kvar där ense i detta beslut.

  Någon offentlig omvändelse från heresier kommer vi inte att få se.

  Så nu vet du det!

  Jag vill dock kommentera som direkta svar på Daniels slutkläm:

  Vi kommer hånas, förringas och

  Är det hån om man visar på felet i ett resonemang?

  kalls bakåtsträvare och

  Sträva gärna längre bakåt än Livets Ords grundande!

  enfaldiga.

  Nej, “mind controlled” är ordet.

  So be it. Bring it on. Jag bryr mig inte.

  Precis som Jehovas Vittnen, Mormoner och vissa ny-konvertiter till katolicismen. Guds Ord rinner av dem som vatten på en gås. Detta är resultatet av “mind control”.

  Vi kommer fortsätta kämpa för det enkla evangeliet en gång för alla om så Ekman får med sig alla teologer i Sverige.

  Det är inte “enkelheten” som det handlar om. Det handlar om Sanningen. Bara Sanningen kan göra oss fria från det som binder.

  Det gäller således att identifiera de villor som Kenyon – Hagin – Copeland – Ekman har introducerat och bekänna dessa som synd.

  Omvändelse är det enda som öppnar vägen för Evangelium.

  /Kjell

      (Reply)

 71. Jag som aldrig tillhört trosrörelsen har lite svårt att förstå er fixering vid KHC-lärorna.

  Försvann inte framgångsteologin nästan helt i samband med den senaste finanskrisen?

      (Reply)

 72. Ludvig skrev: “Försvann inte framgångsteologin nästan helt i samband med den senaste finanskrisen?”

  Nej, sannerligen inte!

  På vilken planet bor du?

  /Kjell

      (Reply)

 73. Kjell,

  Jag bor i mellansverige. Inom pingströrelsen försvann det mesta kopplat till (ekonomisk) framgångsteologi i samband med tillnyktringen efter Karismakrashen 2005. Att er favoritförsamling att hata (LO-Ua) varit inne på ett mycket mer sakramentalt spår sedan dess har också varit uppenbart.

  Att denna farsot visat sig ha fortsatt spridning i andra länder är dock beklagligt.

  För övrigt passade vi på att “mata värmepannan” med merparten av böckerna vi hade tillhörande denna kategori under vintern som var. (Även de psykologiböcker som fanns kvar gick upp i rök.)

      (Reply)

 74. Ludvig,

  Låt mej få begrunda din kommentar ett par timmar så att jag kan ställa ett antal meningsfulla frågor till dej.

  /Kjell

      (Reply)

 75. Ludvig,

  Det är bra att ni rensat ut. Tyvärr har inte alla kyrkor gjort detta. Citykyrkan i Älmhult där flödar KHC. Jag vet för jag varit där, flera gånger.

  Arken har ständigt behov av pengar och skyr inga medel för att få in dessa.

      (Reply)

 76. Ludvig,

  Tack för din något annorlunda infallsvinkel. Först en liten “kommentar”.

  Jag upplever nog inte att jag hatar någon församling. Att Ulf Ekmans (före detta) hemförsamling nämns kan knappast undvikas eftersom det var han som importerade de läror vi talar om.

  Därför tänker jag ändå ställa den första frågan om just denna församling.

  1. Anser du att det fanns en tid (har funnits en period) när läran i den församlingen var sund?

  2. Om läran i en församling har infekterats av grav villolära typ KHC, anser du att det räcker att bara sluta förkunna villorna, eller måste man på något sätt markera att man vänder om från dessa villor?

  3. Framgångsteologin = Prosperity lever väl inte bara utomlands. Jag har förstått att det inte saknas långa kollekttal med “profetior” till dem som vågar “sow a seed”.

  4. Prosperity är ju bara en av galenskaperna i KHC-läran. Kanske inte ens den allra värsta, för man upptäcker ju själv, förr eller senare, att det inte funkar. Andra villor i läran förkunnar att vi är “gudar”, att Jesus är maktlös, att vi kan plocka kroppsdelar ur ett himmelskt förråd, att vi skall spy ut demoner i hinkar eller plastpåsar, att vi skall tala krigstungor, att vi skall härja med demoner, att vi skapar vår framtid genom att prestera “tro”, att vi måste bekänna helanden som inte har skett, och lägg till dessa galenskaper även JDS-läran.

  5. Ofta kombineras speciellt villan om att prestera tro med metoder av olika slag. Metoder som även används i avgudareligioner och specifikt i New Age. Böne- och meditations-tekniker.

  6. Min stora farhåga angående de uppräknade punkterna är att man inte bara kan sluta, eller tona ner. Utan att man helt enkelt måsta komma fram till en punkt när man explicit bekänner synd och låter omvända sig. Det går inte att dalta, eller tiga bort skadan. Man kan inte ansa en tistel så att den bär fram fikon.

  Det vore, som sagt, intressant att läsa din reaktion på alla dessa punkter, utifrån din erfarenhet och synvinkel.

  /Kjell

      (Reply)

 77. Kjell,

  1. Nej. Den stora “villan” inom livetsords-inspirerade delen av (den svenska) kristenheten har handlat om ledarsyn och följande av en auktoritet. Denna osunda centrering kring en “Guds smorde”, som på något udda sätt betraktats som “oberörbar”, har varit till stor skada. Denna villolära har hindrat många från att komma med välbehövlig förmaning utifrån Skriften.

  2. Personligen föredrar jag mycket tydliga besked i dylika frågor. Tyvärr känner jag inte till någon kyrka/sekt/församling som verkligen varit tydliga med att de haft fel i någon för dem central lära. Oftast pratar man bara på om att “se framåt” istället. (Möjligen har jag hört talas om något liknande när det gäller tjafset kring “nådesförkunnelsen”.)

  3. I vilken svensk församling utanför TV-sammanhang återfinns det idag? Visserligen har jag vant mig vid att kunna läsa av en församlings ekonomiska status utifrån hur tätt det är mellan predikningarna om tionde (alt “Jabes bön”), men det brukar mer handla om församlingsledare som inte har modet att banta församlingens budget än något som rätterligen kan kallas “prosperity gospel”.

  4. Att spy ut demoner var om jag inte missminner mig något som endast förekom under paret Whaley:s tid i Uppsala. Alla brorsans kassetter från den epoken gav jag till en missionsförbundare som avsåg skämta lite med några bekanta i Uppsala. Kroppsdelar i himmelskt förråd kommer från den svartlistade Roberts Liardon. Tror ni verkligen att ett sådant påstående har betydande påverkan på den grundläggande läran? Visserligen möter jag fortfarande en och annan som håller sig till läran om att “människan är en ande som har en själ och bor i en kropp”, men de är relativt få i mina sammanhang och ganska underhållande att argumentera emot. Finner ni en svensk församling på mer än 25 medlemmar som faktiskt säger sig lära ut att “vi är gudar” (i någon annan betydelse än den Jesus använde i Joh10), att “att vi skall härja med demoner”, att “vi skapar vår framtid genom att prestera ‘tro'”, eller att vi “måste bekänna helanden som inte har skett” så vill jag gärna ha kontaktuppgifter till pastorn eller någon pratvillig medlem inför ett närradioprogram.

  5. Metoder och tekniker lider svensk kristenhet ingen “brist” på tyvärr. De flesta teknikerna och metoderna som jag råkar på numera bär stämpeln “Warren”, “Willow creek” eller något annat som bäst passar in hos någon amerikansk företagskonsult – inget andligt alls med andra ord.

  Likadant är det med många predikningar jag hör från de stora namnen inom svensk frikyrklighet. Om det inte är citerande av kyrkofäder, skryt om andliga upplevelser eller reseberättelser så är det mest bara peptalk som antingen ska få oss att må bra eller ge pengar till något behjärtansvärt arbete. (Undantag finns givetvis, men dessa undantag vill sällan glänsa i rampljuset på de stora konferenserna precis…)

      (Reply)

 78. Ludvig,

  Tack för dina utförliga och sakliga svar. De inbjuder till ytterligare tankeutbyte.

  Framför allt är det uppfriskande att få tala om dessa saker med en person som inte går ur vägen för problematiken men i stället håller sig till ämnet och koncentrerar sig på det som är essentiellt.

  Ändlöst svammel, sidospårande, insinuationer, självförsvar och politisk korrekthet är tyvärr det vanliga när man försöker diskutera om dessa viktiga saker.

  Detta skapar onödig polarisation, fast “svamlarna” just vill motsatsen.

  Jag återkommer med kommentarer på sakinnehållet av ditt svar så snart jag har begrundat det.

  /Kjell

      (Reply)

 79. Ludvig,

  Jag fortsätter att referera med samma numrering.

  1. Om du har följt artiklar och kommentarer i media, Aletheia inte att förglömma, så kan du se att majoriteten nu hoppas kunna återvända till den situation som de anser var för handen när det var bra i deras församling.

  Du tycks vara ense med mej dat någon sådan period aldrig har funnits. Min mening är att detta inte bådar gott för församlingens medlemmars framtid.

  2. Att inte kunna erkänna fel, utan hela tiden vifta bort dem med “vi är på god väg, men inte där ännu”, kan inte vara rätt och bra. Det blir en slags “kristen” evolutionslära. Troligen accepteras den på grund av att majoriteten redan är förgiftade av Darwins evolutionslära, och reklam för tandkräm och tvättmedel som har “NYA” (underförstått bättre) recept.

  Men i verkliga livet är det ju faktiskt så att om man kör på fel väg måste man förr eller senare vända om för att nå det mål man hade i sikte.

  3. Du frågar angående kollekttal: I vilken svensk församling utanför TV-sammanhang återfinns det idag?

  Jag nämner Arken som exempel. Enligt flera vittnesbörd är detta vanligt i den församlingen. Jag tvivlar på att det är så sällsynt som du hävdar.

  4. Tråden handlar om “mind control”. Jag skulle lika gärna ha kunnat kalla den paradigm-skifte. När man en gång har förletts från förtroende och trohet till prestations-tro får man automatiskt andra “självklarheter”. Dessa försvinner inte lätt. Samma gäller den dualistiska uppfattningen att Gud inte klarar slaget med satan utan vår hjälp.

  Andens vapenrustning som bara har ett “vapen” som kan användas offensivt, resten är defensiva vapen, byts ut mor krigstungor och härjande med demoner. Detta tror jag (av erfarenhet från vittnesbörd) förvrider själva grunden för evangelium.

  5. Flödesbön, meditation, visualiseringar, etc. etc.

  Bibeln talar om rötter och träd och grenar och frukter. Den talar om tistlar och fikon. Den talar om ogräs som har såtts för att kväva vetet. Vi får reda på att det kommer att finnas förvillade förvillare och även ondskefulla villolärare.

  Jag har svårt att tro på att allt blir bra igen bara man tonar ner galenskaperna, och upprepar därför min punkt nummer 6.

  6. Min stora farhåga angående de uppräknade punkterna är att man inte bara kan sluta, eller tona ner. Utan att man helt enkelt måsta komma fram till en punkt när man explicit bekänner synd och låter omvända sig. Det går inte att dalta, eller tiga bort skadan. Man kan inte ansa en tistel så att den bär fram fikon.

  /Kjell

      (Reply)

 80. Jag vill tillägga att det inte var så länge sedan som Jens Garnfeldt predikade om “himmelskt förråd av kroppsdelar”. Jens gick LO:s bibelskola. Jag tror inte att ränderna går ur så lätt.

  Vad det gäller arken är flödesbön och deras sjustegsmodell väldigt likt det som finns inom hinduism. Linda säger hon fått den av Jesus.

      (Reply)

 81. Fredrik skrev: “Jag tror inte att ränderna går ur så lätt.”

  Ja, det är väl det som många, som blivit befriade av sanningen, vittnar om.

  Vissa villoläror färgade hela deras tankevärld innan de blev befriade.

  /Kjell

      (Reply)

 82. Kjell,

  1. Att en majoritet av medlemmarna, som hörts i debatten, uttryckt en vilja återgå till hur det var förr i livetsord har delvis gått mig förbi. Det jag däremot lagt märke till är frågan huruvida uppsalaförsamlingen kommer att ändra sättet de firar nattvarden på, vilket är en typisk indikator mellan katolsk, luthersk eller reformert/frikyrklig inriktning.

  2. Här är vi sannolikt överens.

  3. Visstja, Arken existerar fortfarande… Har hört väldigt blandade åsikter om den församlingen. Generellt verkar det vara så att en del “söker tröst” där efter en tid i någon livetsordsliknande församling. Min kusin var med där förut, men jag tror inte hon ser sig som kristen längre. Anledningen till att jag frågade efter ett sammanhang “utanför TV-sammanhang” var just den älmhultsförsamling som Fredrik nämner om ovan. Är inte den kopplad till Kanal10 och sänder massa möten med “Sveriges svar på Todd Bently”?

  Efter att ha diskuterat saken med en god vän får jag nog erkänna att framgångsteologin som koncept tycks finnas kvar hos många människor helt eller delvis, även om den ekonomiska aspekten fått sig en rejäl knäck inom pingst i samband med de händelser jag angav ovan. Även den så kallade “apostoliska” ledarstilen kom delvis på skam samtidigt vad jag förstår.

  (Måste rusa till jobb nu, men återkommer sannolikt med mer tankar senare…)

      (Reply)

 83. Ludvig,

  Du är välkommen när helst du har tid.

  Det mest oroande är väl alla förändrade paradigma. Sådant hänger med väldigt länge.

  Alltid lättare att böja något rakt än att göra något böjt rakt.

  Försök själv med en ståltråd 🙂

  Krävs mycket explicit arbete och resultatet är inte perfekt.

  /Kjell

      (Reply)

 84. Rolf skriver:”Ja. Men ibland tänker vi att “ordningen” i sig skulle vara dålig. Men allt behöver en form. Utom amöban. :)”

  Det som jag saknar i amöbaförsamlingarna är ryggraden. Där ryggraden består av ledare som står upp för sanning och sann Gudsfruktan. Ledare som inte syndar på nåden.

  Kan vittna om en del märkliga företeelser i närliggande amöbaförsamlingar. Tänk följande: Jag kopierar Kjells bloggpost och kör igenom en pappersstrimlare och får ut en massa lösa meningar. Av dessa strimlor bygger jag ihop något som påminner tillräckligt mycket av ett kristet budskap för att verka trovärdig och har samtidigt eliminerat det som egentligen Kjell ville få sagt.

  Så fungerar det i “undervisningen” i en av dessa amöbaförsamlingar. Ett ständigt kopierande av andras ord och ageranden för egen vinnings skull samtidigt som man förstör budbärarens egentliga mening.

  Vilken ande eller kraft som jag ska tillskriva sådant beteende vet jag inte. Men sant blir det inte.

      (Reply)

 85. Ögnar vidare i senaste numret av EFS tidning BUDBÄRAREN och läser:

  “Tillsatta tjänster Mikael Karlendal, pastor, Kristofferkyrkan, Karlshamn”

      (Reply)

 86. Ulrika,

  Att det är ett steg åt höger (mer traditionellt) förstår jag, men precis vart det bär kan jag inte bedöma.

  De som vill försöka kan ju kolla deras sajt: Kristofferkyrkan.

  /Kjell

      (Reply)

 87. Kjell skriver angående Karlendals nya tjänst:
  “Att det är ett steg åt höger (mer traditionellt) förstår jag, men precis vart det bär kan jag inte bedöma.”

  En sak är jag redo att påstå: Om det i hans nya församling finns en “Gunnarsson” och en “Ulrika” blir det inte den sistnämnda som får ordet.

  Sedan vet jag som fd EFS,are att aningslösheten o okunskapen om traditionerna o historien är lika utbredd där som i andra samfund och om jag ställer det mot Karlendals aktiva stöd o ställning för “modiga nykatoliker som lyssnar till sin inre sanning/egen röst” och följer den bort från Skriften blir jag inte lugnad.

      (Reply)

 88. Ulrika,

  Mikael Karlendal gör sig själv ingen tjänst genom att låta bloggtrollet Anders Gunnarsson härja fritt med sina skymfanden och lögner.

  /Kjell

      (Reply)

 89. Kjell,

  Mikael Karlendal gör sig själv heller ingen tjänst när han kallar Ekmans konvertering för modig.

  Som blivande EFS-pastor kunde han sagt “sorglig” i stället.

      (Reply)

 90. MS,
  Hej Hej!
  Finns det någon eller några som verkligen verkligen har Herren alltid på Hjärtat? I sådana fall, önskar jag kunna träffas och ha lite gemenskap i Herren. Vad jag vet sedan en bra tid tillbaka, får man inte ens visa sin kärlek och sin glädje i Herren och lyfter upp Herrens Sanning och prisar Honom såsom Han är. Här ska jag inte behöva nämna ut kyrkliga gemenskaper eller personer som tror sig vara nära och är kallad att vara Guds tjänare omkring oss. Som går omkring (själva så osäkra är dem att de förödmjuka, tysta ner en, använda och missbruka auktoritet och makt inom sin tjänst och missbedömma sin nästa så totalt, känslomässigt och köttsligt. Det är brist på Ödmjuket bland dessa, fåfänga och skrytsamma är dessa och högljudda. De vill och verkar ge en religiös attityd men ändå lyckas visar sin agression på sann och rättfärdig tillbedjan där man visar enbart kärleksfull attityd som består av Kristi kärlek gentemot dem. Det verkar inte som om de kan eller vill godtar det. Tror mig vänner i Kristus, Herren vet vad jag gått genom om och om igen sedan jag blev frälst och verkligen frälst. Han har också talat om för mig att de som inte ta emot mig/oss alla som Han skickar för att tala Hans röst , som en trovärdig syskon och som går under lydnad för Honom , tar inte heller emot Honom som har sänt mig/oss. De vill döma och bedöma fast utan möjligheten och potential att kunna urskilja . Det finns så mycket att få dela med sig om Herren. Det är så djup. Tiden har närmat sig ytterligare. Herren vill och önskar att Hans folk skall närma sig Honom i djupet lika mycket som i bredden. Varför är man då rädd när man träffar ett oskyldigt lamm?. Som varker skryter eller skäller. Vad är det jag pratar om?,, ja, precis bröder och systrar i Herren. Varför säger folk att Herren själv har givit de uppdrag att sätta sig över andra och varandra, men ändå kan urskilja vem är vad eller vilka är vad???.
  Tänk på detta, och ge mig snarast ett svar om ni/du har också fått uppleva detta någon- gång?
  I Herrens Närhet!/Frid vare med er.
  Sinai

      (Reply)

 91. sinai,

  “Finns det någon eller några som verkligen verkligen har Herren alltid på Hjärtat?”

  Nej, det gör inte det. Det är därför han var tvungen att ta vår synd på sig.

  En syster gav mig en bild om att vandra med Gud. Att man är som en lök. Man får avlägsna skal efter skal för att komma nämre. En del syskon tycks ha fått gåvan att leva verkligt gudfruktigt och vackert. Själv är jag ett exempel på nådens nödvändighet. Det är inte alltid så himla käckt.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *