Solnedgång och paradigma

Kanske har du ibland beundrat en soluppgång, och säkert har du någon gång beundrat en solnedgång. Ja några få av oss har till och med sett en solförmörkelse.

Nu är det ju bara så att solen faktiskt aldrig går upp, eller ner. Inte har den slocknat heller, hitintills. Inom parentes kan man väl säga att månen “går upp” och “ner”. Slockna kan den däremot inte för den har aldrig lyst.

Dock talar man om soluppgång oavsett var man bor, oavsett vilket språk man talar och oavsett om man är analfabet, lärare, meteorolog eller astronom.

Astronomer och meteorologer vet säkert hur verkligheten ser ut, fastän de väljer ett språkbruk som alla kan förstå.

Mikołaj Kopernik, bättre känd som Kopernikus, gillades inte av RKK’s läroämbete eftersom hans konstateranden stred mot deras dogmer.

Jag skall nu saxa från flera olika artiklar på Wikipedia. Texten är blandad med egna kommentarer.

I sitt verk Om himlakropparnas kretslopp, publicerat 1543, beskrev Kopernikus hur Jorden roterar kring sin axel, och hur den och de andra planeterna cirkulerar kring solen (den heliocentriska världsbilden). Detta stod i strid mot den vedertagna uppfattningen att jorden utgjorde universums mitt med sol, måne och de andra planeterna i banor runt detta centrum, vilket var grundat på vad Aristoteles och Ptolemaios hävdade under antiken.

Kopernikus bok censurerades 1616 mot vissa textavsnitt och effektuerades huvudsakligen i de exemplar av boken som fanns i Italien, vilket yttrade sig så att man där gjorde anbefallda handändringar på några kätterska ställen. I ett exemplar har någon bara skrivit “Detta kapitel får inte läsas”! Trots att Kopernikus “friserade” en del av sina teorier. Så trodde han t.ex. att jordens bana runt solen var en perfekt cirkel. (För givetvis är en deformerad ellips allt annat än perfekt och kan således aldrig ha varit Skaparens avsikt.)

Kopernikus levde i en tid när man trodde att vetenskapsmän skulle vara allvetare. Därför kunde han vara en astronom, matematiker, jurist, ekonom, militärstrateg, tolk, ambassadör, läkare, astrolog och kanik. Framför allt den sista titlen är intressant. Alltså en person som har inflytande på kanon.

Men problemen för RKK blev större i och med Galileo Galilei som anses vara en av den moderna naturvetenskapens grundare.

År 1590 fick Galilei kännedom om Nicolaus Copernicus bok De revolutionibus orbium coelestium. Hans egna observationer gjorde honom alltmer övertygad om att det var Copernicus heliocentriska världsbild som var den korrekta.

Boken med titeln Dialog om de två världssystemen, som Galilei gav ut 1632, skapade kaos. År 1633 ställdes han inför inkvisitionens domstol, där han blev tvungen att avsvärja sig allt rörande den så kallade ”felaktiga läran”. Den katolska kyrkan lärde att det var jorden, som var världsalltets centrum (den geocentriska världsbilden enligt Ptolemaios och Aristoteles). Det sägs att han efter domen mumlat ”och väl rör hon sig!” (italienska E pur si muove!), men för detta finns få belägg. Tack vare den dåvarande påvens Urban VIII beskydd, och kanske även på grund av Galileis ålder och sjuklighet, blev det ett milt straff för Galilei. Han fick husarrest under resten av sitt liv. Men Galilei fortsatte sitt vetenskapliga arbete och gav år 1638 ut boken Samtal och matematiska demonstrationer om två nya vetenskaper, där han skrev ner sina fysikaliska teorier. Det var dessa som Isaac Newton senare skulle ha stor framgång med. I den boken föreslår Galilei också en metod att mäta ljusets hastighet.

År 1992 beklagade katolska kyrkan inkvisitionens dom genom ett uttalande av påven Johannes Paulus II, och år 2000 upphävde man domen.

Från år 1632 till år 2000 hade således läroämbetet och påven fel! Fastän alla deras sektmedlemmar var tvungna att ge dem helt rätt!

Kepler bör även nämnas i sammanhanget. Johannes Kepler.

Det blev lite långt så nu tillbaka till artikelns avsikt. Avsikten är att visa att människor med olika paradigma inte kan kommunicera med varandra. Jag har skrivit om detta förr, i många artiklar. Du finner dem om du söker på ordet paradigm.

Nu vill jag ta upp det igen med anledning av diskussionerna om Gerdmars bok, och specifikt på grund av Mikael Karlendals artikel Har jag varit oartig mot Anders Gerdmar?

Och dock konstaterar Karlendal själv i en kommentar följande (min fetstil):

Mikael Karlendal den 25 september, 2016 kl. 22:13 skrev:

Jag har inte idiotförklarat Anders Gerdmar. Det är din tolkning av vad jag skriver och ditt eget omdöme om Gerdmar. Jag påpekar endast att det är ytterst märkligt att en skolad teolog inte har klarsyn nog att känna igen renodlad katolsk teologi hos sin pastor när den så tydligt uttrycks. Hur du sedan tolkar Ulf Ekman och vad du tillvitar honom är din sak. Men det är också ett faktum att den som är stadd i en lång process av att ändra hela sitt tänkande, hela sitt paradigm, faktiskt inte kan diskutera allt detta offentligt om man står i en sådan position som Ekman stod i. Du bör betänka att Ekman under mycket lång tid med all säkerhet själv kämpade mot tanken på att behöva bli katolik.

Jag var inte överraskad när Ulf Ekman i mars 2014 tillkännagav sin blivande konversion. Jag förutsåg redan på hösten året innan att exakt detta skulle inträffa i september 2014. Och detta baserade jag på det lilla jag faktiskt läst av Ulf Ekman. Och kunde jag förutse detta, jag som inte hade någon personlig kontakt med Ulf Ekman och som bodde i Ängelholm i Skåne och inte i Uppsala, då borde Anders Gerdmar med flera ha kunnat förutsäga det långt tidigare än jag. Att hävda något annat är rent nonsens!

Visst var Ekmans position en extra svårighet när det gällde att förklara hur “hela hans tänkande ändrades“. Men problemet är större än så, och det är välkänt sedan gamla tider i alla “civilisationer”. Det sägs att Konfucius har skrivit att: “Från dem som följer en annan väg är det omöjligt att ta råd.” (fritt översatt ur minnet)

Detta blev mej tydligt för flera år sedan i diskussioner med hängivna medlemmar av MFS (en Hebrew Roots sekt som förnekar Jesu gudom).

Det som hände var att motparten hängde upp sig på oväsentligheter och aldrig svarade på väsentligheter. Diskussionerna ledde ingen vart!

Det beror inte på ovilja, svårigheter att uttrycka sig i skrift eller bristande läskunnighet. Det är bara så att en persom med ett annat paradigm har andra tankar om vad som är väsentligt och vad som är oväsentligt.

I Bibeln talas det om “fästen”, “tankebyggnader”, “förhärdade hjärtan”, “falska föreställningar”, “förblindelse” och “förmörkat förstånd”. Jag skall citera två texter som ger exempel på detta. Texterna är avsedda att belysa principen. De handlar således inte specifikt om debatten mellan protestanter och katoliker, eller trinitarer och unitarer.

Paulus talar om fästen och tankebyggnader, falska beskrivningar av Gud och om olydnad i 2 Kor. 10:4-6 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad, så snart ni har blivit fullkomligt lydiga.

Paulus talar om att man kan bli förblindad på grund av “sina falska föreställningar”, alltså ett felaktigt paradigm. Vi har inga svårigheter att se detta hos andra. För att vara tydlig skall jag då bekänna att jag ser det som att t.ex. Mikael Karlendal har förblindats av sina falska föreställningar så att mörkret har sänkt sig över hans tänkande.

Och från hans position är det naturligtvis så att jag är förblindad på grund av en falsk tradition så att jag sitter fast i mörkret och inte som han har sett ljuset.

Öst är öst och väst är väst och aldrig mötas de två! Jag skriver inte detta för att raljera eller som personanfall. Följande citat av Paulus är mycket allvarligt och något som gäller oss alla. Något att begrunda!

Rom 1:18-23 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. (Jämför bildförbudet: 2 Mos. 20:2-6)

Det finns flera texter som handlar om detta, men ovanstående får räcka. Var och en som är intresserad kan själv lätt hitta resten.

Jag vill avsluta med att citera en kommentar skriven av Daniel (Aletheia) i samma artikel (min fetstil):

Daniel – My Two Cents den 24 september, 2016 kl. 21:45 skrev:

JAG gillar som bekant vassa debatter istället för tama diskussioner men noterar följande till Gerdmars försvar:
1.) Din lite raljerande och cyniska ton brukar faktiskt ogillas bland akademiker. Du låter lite som när vi protestantiska lekmän kritiserar RKK. Känslomässig och aggresiv.
2.) Gerdmar påpekade om du läst boken att den inte var en teologisk avhandling som underlag till en debatt med just såna som dig (andra teologer) utan skriven på ett enkelt vis ‘för vanligt folk’ (min tolkning).
3.) De allra sämsta ‘samtalen’ jag haft med katoliker som utgivare av det som kommit att ses som en ‘antikatolsk bligg’ har ALLTID(!) varit med nya konvertiter, aldrig eller högst sällan med gammelkatoliker som är trygga i sin tro.
4.) Med hänvisning till p3 gör han rätt i att inte gräva ner sig i dina analyser och jag tror du hade tjänat på att inte ‘brusa upp’ så nära inpå din egen konvertering.

Du måste inse att det krävs ett mått berusning av katolsk lära för att svälja hela betet. Vi är ett gäng som helt enkelt inte vill röra bägaren eftersom den första principen som avkrävs av oss då är att ge avkall på Sola Scriptura. (Jo, jag vet att du underkänner SS). Att bli katolik är att koka grodor då denna grund MÅSTE brytas ner lite i taget. Anar att det är därför processen är så lång.

För många av oss är chansen lika stor att vi blir Jehovas Vittnen som katoliker. Trots röran inom Evangelikal kristendom trivs vi i den Lutherska myllan och förblir där tills Jesus kommer….

Som avslutning vill jag utmana med en fråga:

Hur kan man idka ekumenik mellan samfund med olika paradigma angående frälsningsgrundande sanningar?

/Kjell

Views: 80

28 thoughts on “Solnedgång och paradigma”

 1. Kjell!

  Angående Ulf E och Mikael K, så funderar jag på hur deras sk process har uppstått och blivit till sanning att katolicismen är sanningen?

  Vi människor är väl mer eller mindre i olika processer hela tiden, men just deras process blir ogripbar. Jag menar, att Ulf har ex gått emot Påvens besök i Sverige på 80 talet och var stark motståndare till katolsk lära, han menade ju att trosläran var sanningen.
  När själva processen började borde det uppstå en massa teologiska hinder och som egentligen inte går att hoppa över, eller gå runt, eller låtsas att de inte finns.
  Så hur i hela friden kan en sådan process fortgå och leda till det den gjort?

  Om jag själv skulle börja fundera på om katolicismen är den rätta lära, så dröjer det inte länge förren det tar stopp. Inte ens om jag har överseende med att det alltid finns lite fel i alla läror, så skulle jag inte komma så långt i min fundering, det blir ju aldedes för många stopp och hinder som jag inte kan acceptera.
  Så hur kan man med biblen i hand komma till denna slutsats som Ulf och Mikael har gjort? För mig är detta obegripligt!

  Bb

      (Reply)

 2. Björn bloggaren skrev: “hur kan man med biblen i hand komma till denna slutsats”

  Det är väl till stor del där som skon klämmer. Det är ju tydligt att katolska konvertiter hatar “sola scriptura”. Det är inte svårt att hitta inlägg där de spyr galla över detta.

  Svaret blir således att man inte kan komma till deras slutsats med Bibeln i hand. I alla fall inte så länge man tror att Bibeln har högre auktoritet än läroämbetet och påven tillsammans.

  Sedan är det ju ett omvittnat faktum att man kan slumra och att oljan i lampan kan ta slut. I den processen är det lätt hänt att man söker “sanningar” på annat håll än i Guds Ord.

  När det känns trögt och man upplever att inget “funkar”.

  Har man då huvudet fullt med citat från nästan 2000 år gamla predikningar, alltså de så kallade kyrkofädernas tankar, och inte prövar dessa tankar mot Skrifterna så är nog risken stor att man byter väg.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Björn bloggaren,

  Sedan kan man väl med rätta undra hur säker t.ex. Karlendal nu är på sin sak.

  Han har ju en historia som består i att successivt bli säker på andra saker.

  För inte så länge sedan var han både säker och vältalig angående felen med RKK’s läror.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Kjell,

  Ett lite stickspår angående Kopernikus…

  Det verkar finnas ett ökat antal människor som tror att jorden är platt.
  Om man söker på “flat Earth” på Youtube så finns det mycket publicerat.
  “Flat Earth” troende anser att exempelvis NASA försöker dölja fakta etc.
  När Christer Åberg på sin blogg visade sakligt att jorden är ett klot, så var det förvånansvärt många som i kommentarerna hävdade att jorden är platt.

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 5. intressant är din lilla notering : från år 1632 till år 2000 hade alltså läroämbetet fel.
  jag har förstått det så att Läroämbetet med Påven inte kan gemensamt fatta ett felaktigt beslut . Om så.. hur hanterar man två skriftliga men motstridiga beslut ?
  borde väl framkalla vissa tvivel om läroämbetets ,ofelbarhet,eller är jag helt fel ute ..?

      (Reply)

 6. Ingbert,

  Det intressanta är ju att enligt RKK’s regler så måste man anamma det läroämbetet säger. Det är till och med frälsningsgrundande.

  Mikael Karlendal har ett antal gånger påpekat detta. Om man efter att ha konverterat väljer att förkasta läroämbetets dogmer så förlorar man frälsningen.

  Det är RKK’s variant på “rör inte Herrens smorde”.

  Tala om sekt!

  /Kjell

      (Reply)

 7. Jag vill citera ett vittnesbörd som Mikael Karlendal gav i går:

  Jag har ju själv konverterat, och under en ganska lång tid av processen som ledde dit, så bekämpade jag faktiskt det som från dåtida perspektiv skulle ha kunnat vara slutmålet (dvs konversion). Det är ett väldigt stort steg för en protestantisk pastor att ta, om han blir katolik. Och även för en lekman, förstås. Under den tid man kämpar med frågorna, från tiden man mest är emot det, till tiden då man längtar efter det men inte riktigt är mogen att våga ta steget på grund av de oerhört stora konsekvenserna inte bara för en själv utan också för många andra, då kan man inte diskutera öppet och lägga fram alla sina innersta tankar om detta. Man kan inte då säga som svar på en rak fråga om man håller på att bli katolik, ”ja, det gör jag.” Vissa saker i livet, som stora existensiella frågor och förändringar/paradigmskiften kan inte alltid diskuteras i det offentliga. Alltså måste man hålla det för sig själv.

  Jag måste vara väldigt försiktig i det jag skriver här, så det bästa är kanske att bara fråga om någon kan ge exempel på goda processer som måste ske i lönndom.

  1 Joh. 1:3-7 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

  Jag avstår från att skriva om analoga processer där man kämpar i det fördolda innan man kommer ut ur garderoben.

  Men jag skall försöka ge ett “positivt” exempel: Om een muslim i ett land med sheria-lagar inte vågar vittna om att han har blivit en Kristi efterföljare innan han tar steget definitivt.

  Konsekvensen blir då att protestantism och katolicism är lika oförenliga som islam och evangelium enligt Kristus.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Ulrika,

  Nej jag skojar inte…
  Det kanske var överdrivet av mig att skriva “många”, borde nog stått “en del”.
  Om du orkar och har tid så kan du googla. “apg29 + platt jord”.
  Då får man träff på många (borde nog stå “en del”) inlägg där Christer visar på att jorden är ett klot. Om du orkar läsa genom alla kommentarerna så ser du…

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 9. Broder,

  Läs gärna om Platt jord på Wikiedia.

  Jag citerar två korta stycken:

  Platt jord är uppfattningen om att jorden skulle vara platt.

  Denna tes har förekommit sedan förhistorisk tid, men även idén om en rund jord är gammal. Det har sedan 1800-talet funnits en felaktig uppfattning om att kyrkan fram till nya tiden trodde att jorden var platt, och att Columbus visade att så inte är fallet genom att segla västerut för att nå Indien. Dock var 1400-talets lärda och sjöfarare väl medvetna om att jorden var rund, och redan på 200-talet f.Kr. bestämde Eratosthenes genom mätningar av jordens omkrets att så var fallet. De flesta nutida historieforskare menar att det bara är en myt att kunskapen om jordens form glömdes bort under medeltiden och att detta är ett exempel på en faktoid.
  /../
  Redan Bibelns gamla testamente talar om “jordens rund” i Jesaja 40:21-22. Å andra sidan talar några bibelställen om “jordens fyra hörn”, bland annat Jesaja 11:12.

  Under mitten och slutet av 1800-talet rasade en vetenskaplig strid mellan darwinister och teologer om evolutionsläran. Myten om den platta jorden blev ett argument mot kyrkan och användes för att visa att kyrkan även hade fel i denna fråga. I flera böcker, exempelvis The History of the Conflict Between Religion and Science (1873), hävdas att kyrkan under medeltiden trodde på en platt jord. Samtidigt tog tanken att folk var dummare förr form. Synen fick spridning och började uppfattas som sanning.

  Det är också lätt att blanda ihop myten om den platta jorden med den förändring som skedde från en geocentrisk till heliocentrisk världsbild, som kyrkan länge var emot.

  Not: Ordet “kyrkan” betyder i denna text RKK.

  Vad gäller uttrycket “jordens fyra hörn” kan det jämföras med uttryck som “solnedgång”. Låt oss ta ett exempel.

  Jesaja 11:12 Han skall resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn.

  Om det nu i stället hade stått från norr och söder, öster och väster så hade ingen missat poängen. Vi talar om fyra väderstreck. Det räcker för att beskriva vad vi menar.

  Jerusalem ligger på breddgraden 31.771959 och längdgraden 35.217018. Det är väl ingen som tror att de som inte bor precis på dessa meridiander utesluts från Guds plan att samla hem dem.

  Det blir fånigt att skriva norr och söder, öster och väster, nordväst och sydost, nordost och sydväst, nord-nord-ost … tja… ni hajjar.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Broder,

  “borde nog stått “en del”.

  Det gör ingenting. Att ens någon tror att jorden är platt är häpnadsväckande och jo, jag fann en på platsen du refererar till som gav uttryck för att hon börjat tvivla på att jorden är rund….Sedan kunde jag inte läsa mer för min dator orkade inte med alla 114 kommentarer. Man får hoppas att hon väljer att resa åt rätt väderstreck nästa gång hon ska ut och flyga så att hon inte flyger över kanten…..

  “Om du orkar och har tid så kan du…”

  Har börjat använda andra sökfunktioner än “g – le.”

  Mvh Ulrika

      (Reply)

 11. Kjell och Ulrika,

  Tack för era responser.

  Kjell,
  Sådana sakliga argument som du gav verkar inte “platt jord” anhängarna ta till sig alla gånger.
  De flesta plattjordanhängare tror inte heller att människan varit på månen, utan att det skulle vara en konspiration och trickfilmat etc.
  Om man kan lite om fysik så visar denna filmen från månen att det inte är trickfilmat.
  Med ett pendelexperiment.

  https://www.youtube.com/watch?v=NxZMjpMhwNE

  Ulrika,
  Vilka “sökfunktioner” använder du?

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 12. Broder,

  Jag skall ta ett bibelcitat ur sitt sammanhang, men tror att det faktiskt är allmängiltigt.

  Hosea 4:6 Mitt folk går under av brist på kunskap.

  Ignorance is gloom!

  Konspirations-troende litar inte på fakta. De tror att det handlar om påhitt av illasinnade.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Broder,

  “Vilka “sökfunktioner” använder du?”

  Nu ska du få skratta ihjäl dig för jag ser att det “andra” jag använder också är kopplat till g – le.

      (Reply)

 14. Kjell,

  1 Kor 14:20″ Bröder, var inte barn till förståndet, utan var barn i ondskan och
  fullvuxna till förståndet.”

  Vad menas med “var barn i ondskan”?

      (Reply)

 15. Ulrika,

  Bildspråk har sina risker. Inte minst om man tillhör olika kulturer och i detta fall med 2000 år skillnad i “historia”.

  Som exempel kan jag nämna att i Afrika är ugglan ett dumt djur och haren en klyftig rackare som vet att lura den fega räven. Fablernas värld funkar inte i Afrika. Den ger fel associationer.

  Ett annat exempel är att det står i NT att Jesus hade “goda tarmar” eller “goda inälvor”. Det översätts med “ett gott hjärta”.

  Jag tror att du skall tänka så här angående “barn i ondskan”.

  Tänk dej en person som i många år har ägnat sig åt någon viss kriminalitet. Han blir duktigare och duktigare i att lura och bedra och skada andra. Någon gång började han. Övning ger färdighet och han har genom åren blivit “fullvuxen i ondskan”.

  Motsatsen blir då någon som fortfarande är “barn i ondskan”. Och det betyder således att det är en person som ännu inte har börjat och säkert inte har övat sig i ondska.

  Att bli fullvuxen till förståndet innebär att vi skall öva oss i att låta Guds Ord ha högsta auktoritet och låta vårt handlande styras av förståndet hellre än att känslomässigt brusa upp och agera ansvarslöst.

  Pröva allt, även egna tankar och handlande.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Kjell,

  “Bildspråk har sina risker”

  Behöver jag / vi som skriver här ta mer hänsyn till osvenska läsare?

  “Motsatsen blir då någon…”

  Tack för den beskrivningen. Den förstår jag.

  “Pröva allt, även egna tankar och handlande.”

  Känner mig värdelös på att pröva det egna. Men Den Helige Ande är bevisat skicklig på det. Han avslöjar mig dagligen….eller nåväl ofta. Då är det genom Bibelord som får mig att börja skruva på mig.

      (Reply)

 17. Ulrika,

  Bortsett från läsare från Norge och Finland är jag troligen själv den “osvenskaste” här.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Kjell,

  Och nu tänkte jag “Vad i allsin dagar vill han (Kjell) säga med en bild på ett troll nu då..?”

  Jag älskar att gissa och det får bli utifrån bloggpostens tema och mina egna referensramar: “För fram trollen i Herrens ljus så spricker de.”

  Det gäller i första hand ens egna “troll”.

      (Reply)

 19. Ulrika,

  Skämt åsido, som fiskhandlaren sade till sin assistent.

  Jag tyckte att trollet var “osvenskt” 🙂 kanske till och med “osvenskare” än jag själv.

  Men om man vill filosofera kan man ju undra vad “osvensk” betyder. För om man kan vara “osvensk” måste man ju till exempel även kunna vara “ostockholmsk” eller “osundsvallsk”.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Med osvensk menade jag att man uppfattar bildspråket på ett annat sätt än vad svensken gör.

  I den Kenyanska Bibeln står det alltså inte “var listiga som rävar” utan “var x som en hare.” x=et innebär att jag inte vet om “listig” är bra eller dåligt i Kenya.

      (Reply)

 21. Jag fick ett mejl som drog min uppmärksamhet till en mycket bisarr ceremoni.

  Man behöver inte gissa länge för att förstå “konstnärens” paradigm. Och när något kallas “konst” får det inte ifrågasättas. Vad skit som helst måste då beundras.

  How Switzerland decided to mark opening of Gotthard Base Tunnel

  The Opening Ceremony of the World’s Largest Tunnel Was a Bizarre

  Was the Gotthard Base Tunnel Opening Ceremony an Illuminati Ritual Intended to Honor Satan?

  Jag avstår från att länka till YouTube där man kan se hela spektaklet.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Ulrika,

  Hmm… inte ens i svenska översättningar av Bibeln står det att vi skall vara listiga som rävar. Matt. 10:16

  1917: Se, jag sänder eder åstad såsom får mitt in ibland ulvar. Varen fördenskull kloka såsom ormar och menlösa såsom duvor.

  SFB: Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor.

  Swahili: Angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa-mwitu; basi iweni na busara kama nyoka, na kuwa watu wapole kama hua.

  Ordet nyoka betyder orm, ordet busara betyder (bland annat) praktisk vishet.

  Svårigheten att översätta denna vers ligger i att dåtiden ansåg att ormar har stor synskärpa. En vaksam orm kan man således inte överraska.

  Ordet “ὄφις” (ofis) betyder orm och är härlett från ordet “ὄπτομαι” (optomai) som betyder att se. Kanske ser du likheten med ordet “opt”-iker?

  /Kjell

      (Reply)

 23. Kjell,

  “dåtiden ansåg att ormar har stor synskärpa. ”

  Ah! Det är intressant information!

  (Det där med räven har blivit en förvrängning av texten här hemma. Man ska givetvis undvika att ändra på ord i texten. I Sweden är ju orm ett skällsord.)

      (Reply)

 24. Kjell,

  Host, host….höst…

  Utgår ifrån att det finns åtminstone någon mer som är lika okunnig som jag och vill dela detta med denne.

  Från någon i Illustrerat Bibellexikon:
  “Räven är Israels vanligaste rovdjur. Det finns två arter, den egyptiska som företrädesvis förekommer i södra delen av landet, och den syriska som mest lever i trakterna norrut. Den egyptiska räven är liten, men eljest (vilket bortglömt ord!) lik vår nordiska räv med sin rödbruna päls, den syriska är större och har gulaktig päls.

  Där vår bibelöversättning talar om rävar är det ibland kanske snarare fråga om schakaler. Så är förhållandet tex i Domarbokens berättelser om de 300 rävarna, som Simson, släppte in i filistéernas åkrar där de spridde förödande eld medelst (vilka ord!) facklor som var bundna vid deras svansar. Det hebreiska ordet för djuret i fråga har nämligen den dubbla betydelsen av “räv” och “schakal”.

  I Höga Visans vingård skedde ödeläggelse på annat sätt. Det var “rävarna, de små rävarna” som gjorde sig skyldig till den. Räven är en mångsidig rövare; (semikolon..på väg att dö ut? ) för det animaliska rovet försmår han inte det vegetabiliska. De öde platserna är hans egentliga tillhåll. Det kan i profetiorna heta, att när straffdomen går fram över en folkrik stad, förvandlas den till en strövplats för rävar.

  Rävens kända illistighet har sedan gammalt fått ge stoff för mänsklig karakterisering. Sålunda liknar Hesekiel de falska profeterna vid “rävar på öde platser”, och “den räven” är i Jesu mun en träffande beteckning på den illfundige konung Herodes.

      (Reply)

 25. Ulrika,

  Orden eljest och medelst är mycket användbara. Det tråkiga är ju att språket har blivit mycket fattigare. En väldigt stor förlust!

  Det lär nog gå ännu fortare utför nu när de flesta bara ser på video och twittrar i stället för att läsa god litteratur.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *