Min kollega Jesus

I början på 1970-talet arbetade jag i ett företag som hade en fabrik i Spanien. En kollega till mej där hette Jesús Hervella.

I Holland hade jag många katolska kollegor, män, som hade 4 förnamn varav ett var Maria.

Mormonerna säger sig tro på Jesus, men deras Jesus är en människa som presterade så bra att han blev gudomlig.

Mormonerna anser att det finns många gudar men man får bara be till Gud Fadern.

Det finns en hel del likheter mellan mormonernas Jesus och Messianska Föreningen Shalom’s (MFS) Yeshua.

MFS anser dessutom att man gör fel när man använder det översatta namnet “Jesus” i stället för det transkriberade “Yeshua” eller “Yehoshua”.

Islams Jesus (eller Issa) är bara en människa, en profet av lägre rang än Muhammed. I Islam finns bara gärningslära, ingen nåd och förlåtelse för synd.

RKK’s Jesus är ett spädbarn eller en död person hängande på ett kors och därför behöver han en ställföreträdare på jorden och sin mamma som sköter spakarna i himmelen.

Katolikerna målar bilder av Jesus, men det är nog minst lika viktigt att fundera över våra personliga “gudsbilder” som finns i våra tankar.

Trosförkunnelsens (Word of Faith) Jesus är maktlös och behöver hjälp av andefyllda människor som kämpar mot satan. Och presterar tro som Jesus inte själv klarar av,

Framgångsteologins Jesus vill oss bara väl. Han står klar att göra oss vackra, rika och friska bara vi vill börja älska oss själva och slutar vara pessimister.

2 Kor. 11:3-4 Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna.

Matt. 24:4-5 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många.

Matt. 28:16-20 De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Det går ju inte att förneka att om man predikar “en annan Jesus” så predikar man “ett annat evangelium” och vi vet alla vad Paulus skrev om dem som gör det.

Gal. 1:6-9 Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse.

Ekumeniken tycks kasta alla skillnader i baksätet. I andra diket är det bara jag själv som har rätt.

Detta utmynnar i en fråga som tycks vara “livsviktig”.

Hur mycket annorlunda får vår gudsbild (kristusbild) bli innan det handlar om ett annat evangelium och vi hamnar under förbannelse?

Det leder till och med till strider mellan människor som har olika tankar om vad som kan accepteras och vad som inte går att förena.

Jag anar ett svar på frågan men vill först lämna fältet till förmån för andra.

/Kjell

Views: 57

7 thoughts on “Min kollega Jesus”

 1. Hej Kjell!

  Det här är ett mycket intressant ämne tycker jag.

  Du skrev: “Hur mycket annorlunda får vår gudsbild (kristusbild) bli innan det handlar om ett annat evangelium och vi hamnar under förbannelse?”

  Jag tror att Kristusbilden inte får förvanskas överhuvudtaget. Den Kristus som följde fäderna under GT måste vara samma Kristus som frälser oss undan ondskan. Samma Kristus i GT som i NT. Han var vägen sanningen och livet då och Han är densamme nu. Jesus “Jag Är”

  Den osynlige Guden som blivit synlig genom Jesus Guds Son.

  Som komprimerat svar på din fråga så är bibelstället i Efe.4:5 bra. “En Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader”

  En millimeter tro utanför detta bibelställe så leder det till ett problem. Det blir en tro och ett organisationsväsen typ katolska kyrkan. Det är lite vad jag tror men det kan säkert fyllas på med bättre svar.

  Herrens frid i Jesu namn önskar jag dig.
  lärjungen S

      (Reply)

 2. lärjungen,

  Konsekvensen av det du säger blir att det finns 2 alternativ:

  1. Du har rätt och alla som har avvikande mening har fel och riskerar att inte bli frälsta.

  Eller…

  2. Någon annan har rätt och du själv hör till massan som riskerar att inte bli frälsta.

  Frälsningen handlar inte om en teoriexamen teologi där man måste ha minst 85% rätt för att kvalificera.

  1 Kor. 13:12 Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd.

  Ef. 3:17-19 och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan, och att I mån vara rotade och grundade i kärleken, så att I, tillika med alla de heliga, till fullo förmån fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är och så lära känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap. Ty så skolen I bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet.

  Dessa två texter säger ju tydligt att vår kunskap är ofullständig och att vi tillsammans kan förstå mera än allena tack vare våra olika insikter.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell,

  Alldeles rätt Kjell, som Paulus säger ” min kunskap ett styckverk” o.s.v.
  Däremot så är Guds kunskap om Kristus Jesus fullkomlig. När vi är i Kristus så lever inte längre vi , utan Kristus i oss… eller hur.

  Efe. 4:5 går inte att kompromissa bort, så är det bara. Den som tror det lever under okundskapens ande.

  Herren Jesu frid
  /lärjungen S

      (Reply)

 4. Här kommer ett svar till Broder.

  Svaret kommer att handla om “intressanta pedikanter”. Jag skulle lika gärna ha kunnat svara i Barnatro men valde att göra det här.

  Paulus skrev: När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga.
  (1 Kor. 13:11)

  Flera texter i Bibeln handlar om mognad och att växa upp. När jag var ett barn trodde jag att essensen av Guds Ord, Bibeln, var hjälte-historierna i GT, Jesu födelse, under, korsfästelse och uppståndelse. (Som tonåring lurades jag en tid att tro att essensen var amerikansk politisk eskatologi med de mest fantasirika tolkningar av Uppenbarelseboken och tydligt tids-schema på ändens tid.)

  När jag senare i livet började läsa Bibeln på allvar hade jag en favorit bland evangelie-skribenterna. En som jag tyckte skrev bäst och var mest intressant att läsa. Det är inte viktigt vem av de fyra det var. Det viktiga är att efter en tid tyckte jag bättre om en av de andra.

  Och detta fortsatte, och växlade, allteftersom livssituation och behov växlade. Resultatet blev att jag gärna läser Johannes angående den personliga relationen med Jesus, Lukas för att få historiska fakta, Matteus för att sätta mej in i hur samtida reagerade och Markus för ett antal unika iakttagelser.

  Nu tillbaka till “intressanta predikanter”.

  Beroende på ålder, mognad, livssituation och erfarenheter kan en predikant vara mer eller mindre intressant och relevant att lyssna på.

  Det betyder inte att predikanten är bra eller dålig. Så länge han har en bibeltrogen förkunnelse är det helt okay.

  Kort och gott. Femåringar har andra behov än femtioåringar och därför kan de inte ta till sig undervisning som är avsedd för den andra åldersgruppen.

  Vi har alla olika behov och det en tycker är jätteintressant, tycker kanske någon annan är bara tjat som han har hört femtielva gånger redan.

  De predikningar jag själv tycker bäst om är bibelstudier, gärna med apologetiska inslag och belysta med personliga erfarenheter. Predikanter jag tycker om är lugna, sakliga som talar med vanlig samtalston, stöder allt de säger på Guds Ord och utmanar till ställningstaganden och egna studier.

  Fil. 3:10-16 Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka, vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till.

  Den som bygger ett hus fortsätter inte dag, efter dag att mura samma stenar. Han bygger vidare på det som redan har byggts.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *