Barnatro

Detta blir en kort bloggpost som handlar om “tro”. Frågan är på vilket specifikt sätt “Barnatro” är speciell.

Jag tar mej friheten att citera den kända sången med text och musik skriven av Einar Westling (1896-1971) Häng nu inte upp dej på detajer som inte passar i vår tids paradigma. Det finns alltid frågetecken när man läser texter eller hör sånger från en annan tid. Det gäller i båda riktningar. Inte hajjar jag, som gammal morfar/farfar vad som barnbarnen hör och ser i oljud och galna texter i vår tids så kallade musik.

Om du av någon okänd anledning inte känner till sången kan du lyssna på ett gammat original där Lapplisa sjunger om barnatro.Har du kvar din barnatro
ifrån hemmet lugna bo?
Kan du bedja än, som förr du alltid bad:
“Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är”.
Gamla mor då känner sig så nöjd och glad.

Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!

Du har kanske vandrat kring
runt kring hela jordens ring,
och i fjärran land du sökt att lyckan nå.
Du har gråtit mången gång,
då du hört en gammal sång,
som du minnes ifrån hemmets lugna vrå.

Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!

Likt en seglare i hamn
blev du lugn i modersfamn,
ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land.
Hennes stämma blev så varm,
när du låg vid hennes barm,
hon din framtid lade tryggt i änglars hand.

Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!

Du blir lycklig liksom förr,
om du öppnar hjärtats dörr,
barnaårens sällhet åter bliver din.
Uti himmelen blir fröjd,
och du själv blir glad och nöjd.
Du kan sjunga se´n med jubel i ditt sinn:

Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!
Barnatro, barnatro,
till himmelen du är en gyllne bro!


Markus 10:13-16 Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

Amen sade Jesus. Det är ordet “amina” som betyder “tro” i imperativ form.

Jesus tycks stämma in och säga att barnatro är nyckeln till “Guds Rike”. Och doktor Lukas, erkänd historieskrivare, verifierar att detta verkligen hände.

Lukas 18:15-17. Man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det, visade de bort dem. Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig ditin.”

Amen sade Jesus. Det är ordet “amina” som betyder “tro” i imperativ form.

Men sedan kommer Paulus med i bilden, och som vanligt krånglar han till det! 🙂 Eller försöker han kanske förklara något vi annars skulle ha missat?

1 Kor. 13:11 När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man, har jag lagt bort det barnsliga.

Läs texten mer än en gång och fundera sedan på hur den passar i sammanhanget. Har du sett sammanhanget? Det är en till synes omaka text i kapitlet som brukar kallas “kärlekens lov“.

Och det kapitlet är en till synes omaka del av sammanhanget om Andens gåvor som börjar i kapitel 12 och avslutas i kapitel 14.

En omaka vers i ett omaka kapitel! Eller missar vi något väsentligt här?

Vad menade Jesus med att ta emot Guds rike som ett barn?

Ef. 4:11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

Låt oss utgå från att Paulus inte predikar “ett annat evangelium” än Jesus. Och låt oss utgå från att deras lära har mer vishet för livet och evigheten än det man eventuellt skulle kunna lära sig av Pippi Långstrump och hennes andliga mamma, Astrid Lindgren.

I en av Pippi-historierna tar Pippi tillsammans med Tommy och Annika ett bär i munnen och uttalar den magiska formel jag citerar från Raben & Sjögrens egen hemsida:

Pippi Långstrump vill inte bli stor. Pippi, Tommy och Annika sväljer varsitt krumelurpiller och uttalar de magiska orden: “Fina lilla krumelur, jag vill aldrig bliva stur.” Men nu har hon blivit hela sjuttio år, fast hon fortfarande är nio till kropp och själ.

Men det är inte bara Paulus som anser att Jesus vill att vi skall växa i tro, vishet och mognad. Johannes, den lärjunge som Jesus älskade, tycker sammalunda.

1 Joh. 2:12-14 Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, unga män: ni har besegrat den onde. Jag har skrivit till er, barn: ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er, unga män: ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.

Som förälder vill du inte att dina barn skall förbli barn. Barnens relation med föräldrarna byggs när barnen är barn. Men avsikten är att de skall kunna växa upp och bli mogna vuxna. Som i sin tur kan vara trogna förebilder för barn som med rätta har förtroende för dem och är dem lydiga så att även de kan mogna till …….

Här brister det i läran och predikningen. Visst får vi nådens erbjudande oförtjänt. Lika oförtjänt som ett barn blir till utan egen vilja eller förtjänst. Vi får bli födda på nytt, men det är sannerligen inte avsikten att vi skall förbli barn livet ut.

Livet har ett mål och början är inte det målet!

/Kjell

Views: 64

3 thoughts on “Barnatro”

 1. Kjell!

  Barnatro är bla att lita på vad den man tror på säger är sant och våga agera på det.

  Hör man inte vad den man tror på säger, så är barnatron rätt så värdelös, dock inte helt.
  Man kan ju faktiskt vara döv, men ändå ha tillit och förtröstan, men grunden är ändå att hörsamhet och lydnad till det man hör är sann tro.

  Bb

      (Reply)

 2. Björn bloggaren,

  “Hör man inte vad den man tror på säger, så är barnatron rätt så värdelös, dock inte helt.”

  Tänker att den blir mer värdelös ju äldre man blir om man samtidigt inte lyssnar för att växa.

  Är det en slump att man idag föreställer sig ett antal ledare, som till vardags bär kostym, i baby-sparkdräkter?

  Ingen nämnd och ingen glömd. Och eftersom jag tidigare kritiserat bruket av karikatyrer vill jag inte försöka göra en sådan heller. Ganska barnsligt med karikatyrer men bilden finns där inne i huvudet ändå. Jag vet precis vilken av dem som skulle ha en rosa megasparkdräkt och vilken som skulle ha en ljusblå.

      (Reply)

 3. Låt mej peka tydligare på avsikten med denna artikel.

  Avsikten är att koppla “karismatikens viktigaste kapitel”, nämligen 1 Kor. 13, med den så kallade “trons höga visa” eller “trons epistel”, nämligen Hebr. 11

  Den som vågar sig på det slår “topic” mitt i prick!

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *