Slämna eller sstanna?

Det finns ett uttalande som låter ungefär så här: Förutspåelser av framtiden är mycket osäkra, speciellt om de görs i förväg.

Inte utan orsak har detta formulerats. Det är nämligen så att den största delen av förutspåelser formuleras så allmänt och brett att men efteråt kan hävda att man i alla fall hade ganska så rätt.
Rubriken “slämna eller sstanna” är givetvis en svensk variant på “brexit or bremain”. Just nu när jag skriver denna mening öppnar nämligen vallokalerna dörrarna för ett referendum i United Kingdom. Ett referendum som lagligt sett är rådgivande, men de ledande har beslutat och annonserat att de kommer att agera i enlighet med resultatet. Vi talar om en “union” i “unionen” och dessutom om en union där Irland är delat och Skottland vill få självstyre och bli medlem i EU. UK är en union som inte använder euron och som inte är med i Schengen och har tusentals undantag.

Jag skulle nog kalla sådant för att vara skenmedlemmar eller halvmedlemmar i EU. Att vilja ha så många fördelar som möjligt men helst slippa dra sin del av lasset.

Hur det kommer att gå i detta uppmärksammade referendum, vet vi i morgon kväll. Om du hör till EU-hatarna kan du sluta läsa här. Jag tänker nämligen att presentera neutrala “fakta”. Om du vill läsa starkt ensidig propaganda råder jag dej att läsa Aletheias artikel i ämnet. Där rekommenderas även filmen “Brexit the movie”, vilken är ett propagandisktist hopkok av utopier och förfalskad historia. Back to nostalgia, Rule Britannia, stormakten och imperiet som försvann apellerar till de historielösa och etnocentriska.

Låt oss börja med en bibeltext. Vi läser Apg. 17:24-27

Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss.

Visst tycker vi lätt att Gud har misslyckats kapitalt med detta? Det har ju krigats vilt från urminnes tider och inte tycks det ha motiverat människomassorna att “söka Gud”.

Låt mej ta två exempel ur Sveriges historia.

Det fanns en tid när Östergötland och Västergötland var två olika “länder”. På den tiden var straffet olika om en “göte” mördade en annan “göte” beroende på om de båda var från samma “götaland” eller från var sitt “götaland”.

Men Sveriges landskap gick ju samman i den “Svenska Unionen” och bildade landet Sverige. Det är förmodligen för sent nu för Östergötland att hålla ett referendum om de vill utgöra del av den Svenska Unionen och använda den Svenska Kronan som valuta.

Det fanns en tid när Sveriges konung ville göra Sverige till en stormakt och bilda ett svenskt imperium i Europa. Flera blodiga och långa krig fördes. Projektet misslyckades till slut men även i Sverige finns det en kvarleva av längtan att vara världsbäst, världstörst och vackrast.

Detta är inte unikt för Sverige eller UK. Etnocentrisk egoism finns överallt. Alla vill profitera maximalt av “resten av världen” till så låga kostnader som möjligt.

Finns det över huvud taget någon möjlighet att vara saklig och realistisk mitt i den emotionella soppa som erbjuds när extrema politiker från båda lägren förkunnar sina egna överdrifter och fantasier?

Ja, kanske om man försöker förstå varifrån argumenten kommer.

Frikyrkliga i Sverige har fått väldigt mycket tankegods från USA. Jag tänker se tillbaka på de senaste 60 åren. USA var bra, faktikst jättebra. På andra sidan Atlanten var Union en väldigt bra ide men på på vår sida om Atlanten är union väldigt dåligt.

Det var inte svårt att “bevisa” detta axiom, för visst vet vi svenskar sedan gammalt att Ryssland och Sovjetunionen är synonymt med ondska och förtryck, medan den Amerikanska Unionen, USA, som fördrev och mördade den inhemska befolkningen och byggdes upp av slavar, är synonymt med frihet och godhet.

I alla eskatologiska böcker från USA spelade Sovjetunionen en huvudroll. Givetvis var en annan huvudroll tilldelad USA själv. Europa fick vara med på ett hörn.

Men sedan besegrades Sovjetunionen och föll isär. Ryssland var knock out en tid. I USA kunde man koncentrera sig på nästa hot. Och det hotet var givetvis den Europeiska Unionen. Vem som helst som läser Uppenbarelsebokens sjuttonde kapitel med amerikanska glasögon kan ju se att Europeisk Union är skurken som beskrivs där.

De senaste åren har det tillkommit ännu en skurk-union, nämligen den Muslimska Unionen, men det finns flera orosmoln vid horisonten. Låt oss bara ta Kina som exempel. Är kanske Kina också en Union?

Lösningen på dessa globala problem är givetvis att slå ner och splittra alla unioner utom USA!

Men, säger du, från kristet perspektiv är det väl tydligt att EU är antikristligt? Man använder Babels torn som symbol och bilderna har femarmade stjärnor varav en del är vända och proportionerade så att de, utan minsta fantasi, kan kallas pentagram eller baphomet.

Frågan är väl bara vilka slutsatser man bör dra av dessa fakta. Glöm inte bort att Sverige är ett av världens mest sekulariserade och ateistiska länder fastän en majoritet troligen skulle rösta för ett “swexit”, ett “slämna” EU.

Inte kommer den etablerade Kyrkans draksådd att försvinna bara för att man lämnar en union. Nu skall jag ge min tolkning av religionshistorien i mycket breda penseldrag.

Kyrkan avföll när den anammade ersättningsläran och gjorde gemensam sak med satan i projektet att utrota Guds folk. Kyrkan stelnade till ett avskyvärt maktmonster och det resulterade i det vi kallar Reformationen.

Resultatet blev “kristna”, “politiska” och sekulära “protestanter”.

 • De sekulära protestanterna är humanisterna med i sitt följe liberalteologerna, agnostikerna och ateisterna.
 • Till de politiska protestanterna kan man räkna Anglikaner, men även “protestanter” som agerade i en eller annan form av “stats-kyrka”. Tänk på Kalvins politiska makt och även på Svenska Kyrkans politiska makt.
 • Så har vi då kvar den del dit “fri-religiösa” med lite olika signatur räknas.

Det finns säkert en “kvarleva” av kristustroende bibeltrogna trossyskon, men samtidigt finns det massor av “kristna” som lockas till megakyrkor, framgångsteologi, falsk karismatik och dylikt. Liberalteologi saknas inte. Namnkristendom saknas inte. Synkretism saknas inte. Ockultism saknas inte…..

Kort och gott även på denna front kan man tala om ett avskyvärt monster.

Så kommer då frågan om Gud fortfarande har koll på saken och leder fram historien till den punkt han har bestämt. För oss troende måste svaret bli ett rungande JA!

Glöm då inte att Gud har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka människorna skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom.

Glöm inte heller att svensken Dag Hammarskjöld var med och lade grunden till det “sekulära” (egentligen ockult synkretiska) maktmonster vi kallar United Nations.

Det finns ingen väg tillbaka till mitten på förra århundradet. Varken för dem som har detta som ideal eller för dem som kan se vad som var galet då.

Tiden är enkelriktad, samma gäller historien. Gud har skapat det så. Det finns inga vägar tillbaka. Back to the future är science fiction, forward to the past likaså.

Det går inte att o-uppfinna atombomben. Det går inte att göra det sagda osagt.

Folkomröstningar eller ej, det är inte mycket vi kan göra för att ändra historiens gång.

Visst kan vi inbilla oss att vi har “skapande makt” och kan skapa Guds rike på jorden, Kingdom Now. Visst kan vi inbilla oss att det är vi som genom våra gärningar bereder vägen för Herrens återkomst. Vi kan inbilla oss vadhelst vi vill.

Matt. 24:35-36 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Och vad kan man då säga om brexit och eventuellt swexit?

Fåfängligheters fåfänglighet! säger Predikaren. Fåfängligheters fåfänglighet! Allt är fåfänglighet! Vad förmån har människan av all möda som hon gör sig under solen?

Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid, förrän de onda dagarna komma och de år nalkas, om vilka du skall säga: “Jag finner icke behag i dem”; Ja, förrän solen bliver förmörkad, och dagsljuset och månen och stjärnorna; före den ålder då molnen komma igen efter regnet, den tid då väktarna i huset darra och de starka männen kröka sig; då malerskorna sitta fåfänga, så få som de nu hava blivit, och skåderskorna hava det mörkt i sina fönster; då dörrarna åt gatan stängas till, medan ljudet från kvarnen försvagas; då man står upp, när fågeln begynner kvittra, och alla sångens tärnor sänka rösten; då man fruktar för var backe och förskräckelser bo på vägarna; då mandelträdet blommar och gräshoppan släpar sig fram och kaprisknoppen bliver utan kraft, nu då människan skall fara till sin eviga boning och gråtarna redan gå och vänta på gatan; ja, förrän silversnöret ryckes bort och den gyllene skålen slås sönder, och förrän ämbaret vid källan krossas och hjulet slås sönder och faller i brunnen och stoftet vänder åter till jorden, varifrån det har kommit, och anden vänder åter till Gud, som har givit den.


Fåfängligheters fåfänglighet! säger Predikaren. Allt är fåfänglighet!

Sela!

/Kjell

Views: 53

95 thoughts on “Slämna eller sstanna?”

 1. DN vågar rapportera om positiva reaktioner på Brexit. En omvälvning och vändpunkt för hela EU

  Det handlar om uttalanden från människor och grupper som tycker det är bra med ett Brexit:

  • Men det finns definitivt andra röster i till exempel Frankrike och Belgien som anser att Storbritannien har varit en bromskloss i EU och som hoppas att samarbetet ska kunna utvecklas när britterna inte är med.
  • Applåder kommer också från flertalet EU:s högerpopulistiska och högerextrema partier i Europa, som hoppas att britternas val innebär början på slutet för EU.
  • Franska Nationella frontens ledare Marine Le Pen har till exempel redan före den brittiska folkomröstningen uppmanat till Frexit, att Frankrike ska lämna EU. Det finns dock för närvarande inga planer folkomröstningar i andra EU-länder, men det kan komma.

  Vad kan man tillägga?

  Anti-EU populister jublar. Är deras national-socialistiska etnocentricitet verkligen en välsignelse?

  De som ser både behovet och fördelarna med ett EU gläder sig åt att den engelska uppfinningen, Europa à la carte, nu hör till historien.

  En sak är dock säker. Demokrati som styreleskick fick en döds-stöt. Kanske kommer det fortfarande att kallas demokrati, men det handlar om något som inte kan fungera annat än i homogena kulturer. Och sådana finns inte längre.

  I universitetsstaden Oxford ville 70% av väljarna vara kvar i EU. I vänstersympati- serande Wales ville 55% lämna EU. Tydliga skiljelinjer mellan utbildningsnivåer och olika yrken. Att Gibraltar hör till Great Britain är kanske inte helt lätt att förstå, men gissa om Gibraltars invånare helst vill vara EU-medlemmar? Nästan 100%

  Törs jag vara väldigt politiskt inkorrekt? Ju mindre man själv förstår desto större inflytande från populister typ Nigel Farage.

  Även intressant att 62% av skottarna hellre är med i EU än i UK!

  Ranglistan med världens ledande ekonomier ser för närvarande ut så här på nationalnivå:

  1. USA
  2. Kina
  3. Japan
  4. Tyskland
  5. UK
  6. Frankrike
  7. Brasilien
  8. Italien
  9. Ryssland
  10. Indien

  The World Bank och International Monetary Fund bedömer lite olika. Här är deras beräkningar av top 5 med EU inkluderad:

  Jag upprepar den retoriska frågan om Gud fortfarande har koll på saken och leder fram historien till den punkt han har bestämt. För oss troende måste svaret bli ett rungande JA!

  /Kjell

      (Reply)

 2. Kjell, “Jag upprepar den retoriska frågan om Gud fortfarande har koll på saken och leder fram historien till den punkt han har bestämt. För oss troende måste svaret bli ett rungande JA!”
  Detta är det enda viktiga! För mig har denna visshet inneburit trygghet och hopp i alla möjliga och omöjliga situationer. Skulle jag tvivla på detta, då vore jag förlorad.

      (Reply)

 3. CNN meddelar Trump on Brexit: America is next

  The referendum campaign — just like the U.S. election — has boiled with populist anger, fear-mongering by politicians, hostility towards distant political elites and resurgent nationalism, and exposed a visceral feeling in the electorate that ordinary voters have lost control of the politics that shape their own lives. Its success raises the question of whether those forces will exert a similar influence in America in November.

  Vi har passerat mitten på året och olyckskorparnas favorithögtider närmar sig i rask takt.

  Med andra ord… mycket att se fram emot. Där ser man vad blodmånar kan ställa till med om de får hjälp av nationalsocialistiska populister.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Får jag rekommendera läsningen av denna blogg?

  Nu måste vi andra vara starkare.

  Artikeln är skriven av en Europarlamentariker från Moderaterna. Det måste man givetvis ha i minnet när man bedömer det han skriver.

  Samtidigt är det svenska populistiska EU-motståndet så högljutt att sunda motargument tystas ned. I Hökmarks artikel finns det en hel del sunda motargument.

  Jag tar mej friheten att citera:

  För att undvika konflikter inom sitt parti har David Cameron lett sitt land in i motsättningar och konflikter som riktar sig mot Det förenade kungadömets grundläggande existens. Men motsättningarna är också av en annan art. De handlar om synen på Storbritannien i Europa och i världen.

  En äldre generation har röstat för att Storbritannien i framtiden ska stå ensamt i tron att samväldet därmed uppstår medan den yngre generationen, alla åldrar under 50, röstade för en framtid i EU. Det förflutnas minnen har nu format framtidens gränser.

  Det kan säkerligen finnas de som tror att rösten för ett utträde är en röst för marknadsekonomi och avreglering. Det är en tulipanaros som är lika osannolik som tulipanaroser är. Först och främst därför att Brexit-sidan dominerades av hoppet om stängda gränser, mindre värld i Storbritannien, protektionism liksom det faktum att främlingsfientligheten kom att bli en dominerande kraft i Storbritannien.

  Det är också just dessa krafter som runt om i Europa nu jublar inför tanken på stängda gränser och en politik som bygger på motsättningar mellan länder. Tron på att man i ensamhet löser svåra utmaningar som präglar hela vår kontinent är inte bara ansvarslös utan också utan grund.

  YouGov har gjort en opinionsundersökning som visar att unga, mellan 18 och 24, röstade 75 procent att stanna i EU. För 65-plus var det bara 39 procent. Men bara 36 procent av de unga gick och röstade, medan 83 procent av de äldre gjorde det.

  Vi har UKIP i UK, Pegida i Tyskland, PVV i Holland, Vlaams Blok i Belgien, FPÖ i Österrike, Front National i Frankrike och SD i Sverige, et cetera. Samtidigt verkar Trump ha chansen att vinna i USA. Missnöjespartierna kommer snart att ha majoritet i valen och kommer då att kunna regera utan koalition.

  Man kan undra hur länge det dröjer innan majoriteten upptäcker att de har förlorat sina “demokratiska rättigheter” genom “demokratiska val”.

  Demokrati kan inte fungera annat än i homogena befolkningsgrupper. I multikulturella och mundiala sammanhang är demokrati en utopi.

  /Kjell

      (Reply)

 5. “Tron på att man i ensamhet löser svåra utmaningar som präglar hela vår kontinent är inte bara ansvarslös utan också utan grund. ”
  Jag skulle nog vilja säga att även motsatsen är lika utopisk.

  Med tanke på mänsklighetens avfallna tillstånd och faktumet att planetens regeras av “härskaren över luftens härsmakt” genom “eliten” så finner jag att ju mer motsättningar mellan de inomvärldsliga makterna som finns – dess då mer livsluft finns det för oss kristna som inte låter oss anpassas till denna världens tänkande.
  Globaliseringens babelstornsprojekt utmålas som ett freds- /miljö-/humanism initiativ.
  Men vi skall veta att vi har att göra med lögnens fader vilken ständigt förkläder sig till ljusets ängel och där slutmålet är alltid att förslava och skilja människan från Gud.
  Genom PK-elitens alltmer hårdnande kontroll över våra liv, i vad vi får säga eller tycka, så kommer tumskruvarna dras åt allt hårdare på de kristna att tystna med sitt vittnesbörd om Jesus som enda vägen till Fadern.

  Slutmålet i kontroll är naturligtvis märket på handen eller pannan utan vilket man inte kan köpa eller sälja, och som inte ges utan att man “böjer knä inför Baal”.
  Den tekniska utvecklingen för detta märke är genom IT-åldern redan mogen.
  Nu krävs bara en global harmonisering genom överstatligheten för att alla pusselbitar skall vara på plats, för den nye världsledaren att kunna inta sin tron.

  Som kristen behöver man inta en anarkistisk ståndpunkt i dessa dagar och då välkomna Brexit, Trump och Putin som gudomligt grus i domedagsmaskineriet.
  Må Gud återigen riva Babels torn som trotsigt reser mot Herren och hans smorde.

      (Reply)

 6. Biblethumper skrev: “Som kristen behöver man inta en anarkistisk ståndpunkt i dessa dagar och då välkomna Brexit, Trump och Putin som gudomligt grus i domedagsmaskineriet.”

  Att vi inte skall gå med i allt, och att vi kan ställas inför val mellan att lyda Gud eller människor, håller jag med dej om.

  Däremot må anarkism spegla din egen åsikt. Där håller jag inte med dej, och tror mej kunna försvara detta med bibelcitat.

  Och jag stöder definitivt inte Brexit, Trump, Putin eller några andra populister.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Oj, så lite du fattade av det jag skrev. Du måste verkligen vara förblindad av denna världens tänkande.!
  Självklart “stödjer” jag inte denna världens Brexit, Trump eller Putin. Det finns endast en Exit – JESUS !
  Men allt grus som kastas i domedagsmaskineriet är välkommet 🙂

      (Reply)

 8. Biblethumper skrev: “Oj, så lite du fattade av det jag skrev. Du måste verkligen vara förblindad av denna världens tänkande!”

  Givetvis! För det är otänkbart att det skulle bero på att du skriver en sak och menar en annan. 🙂 😛

  /Kjell

      (Reply)

 9. Enligt TSN Sifo opinionspejling efter Brexit:

  SD mest kritiska

  Starkast EU-stöd finns i Stockholms- och Malmöområdet, där flest anser att Sverige tjänat på att vara med i EU och där även flest skulle rösta ja om det skulle vara en ny EU-folkomröstning i dag.

  Mest stöd för EU ger Centerpartister och lägst förtroende har Sverigedemokrater. Där ville sju av tio se en ny folkomröstning om EU-medlemskapet och 67 procent av SD-väljarna skulle rösta för att Sverige ska gå ur EU om det vore val i dag.

  Inte så svårt att veta vilken ande som styrde valet!

  Racist incidents feared to be linked to Brexit result.

  People have been reporting incidents of racism believed to be fuelled by the result of the EU referendum, including alleged racist graffiti and cards reading “no more Polish vermin” posted through letterboxes.

  Suspected racist graffiti was found on the front entrance of the Polish Social and Cultural Association (POSK) in Hammersmith, west London, early on Sunday morning.

  The Metropolitan police confirmed they had been called to the cultural centre on Sunday morning and were pursuing inquiries related to “allegedly racially motivated criminal damage”.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Jag vill ge utrymme för en artikel som Lennart Jareteg har skrivit. Den heter Brexit ur ett bibelperspektiv.

  Oftast brukar jag kunna rekommedera Lennarts artiklar rakt av, utan förbehåll, men denna gång måste jag nog tillägga att han har låtit sig ledas av en “kristen” högerflanks misstanke mot allt som inte är amerikanskt och som följd av detta presterat eiseges.

  Eller uttryckt på ett annat sätt. Hur skulle Lennart ha skrivit om California eller Florida gjorde en exit från USA? United States of America är ju faktiskt en union. Och knappast en union som kan skryta med sin kristlighet vad gäller behandlingen av den som inte var en WASP. (White Anglo-Saxian Protestant)

  Utan den etniska rensningen av landets ursprungsbefolkning och utan slaveriet skulle det inte vara mycket bevänt med USA.

  Lennart skriver: Kanske Gud nu använder England ännu en gång för att ge den antikristliga utvecklingen ett slag på höften? Kanske detta innebär en liten paus i den utvecklingen?

  Det skulle ju även kunna vara så att England i och med brexit blir en katalysator som påskyndar Antikrist framträdande.

  Det finns nog inga neutrala analyser angående brexit. Varken mina eller Lennarts och absolut it Aletheias 🙂 som ju mest liknar SD-propaganda.

  Vi får se vad som sker. Min åsikt är att UK som ju betyder united Kingdom, borde ändra namn och kalla sig DK med betydelsen Divided Kingdom. De har aldrig kunnat svälja att dereas imperium misslyckades.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Hej Kjell,

  Jareteg skriver inte att hans tolkning är 100% riktig, utan istället:
  “Brexit sett ur det bibelperspektiv som jag tycker mig se”

  Jag tycker det är helt OK att han gör en reflektion över ämnet och hans personliga inställning till EU. Han avrundar dessutom med
  “Mycket mer än så här bör vi nog inte spekulera anser jag”.

  PS. Roligt att du är tillbaks från din “out of office”. Ser fram mot kommande inlägg från dig. Uppskattar din sätt att skriva, som jag uppfattar det, med “viss stränghet”, “pondus” och att “inte kittla i öronen” fast med ett varmt hjärta.

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 12. Trodde fram till igår att brexit var en konstgjord valuta tills jag valde att blanda mig i middagssamtalen här hemma och frågade vad det hela egentligen handlade om 🙂

  Personligen hade det varit bättre om britterna varit kvar i EU. Vet av erfarenhet hur trassligt det är att försöka sälja något till ett land utanför unionen. Trots att Norge är vårt närmaste grannland tar det flerdubbelt i kostnad och tid att leverera enkla grejer dit. Och hit….

  Andligen kunde det mer än gärna få bli en brexit ut ur landet. Britternas New Wine, omförpackad trosförkunnelse, vill vi inte ha!

  https://litevardagstro.wordpress.com/

      (Reply)

 13. Broder,

  Min vän och broder Lennart Jareteg är välkommen att skriva sin tolkning och åsikt. Att den sedan visar sig vara påverkad av den allmänna svenska tolkningen är en annan sak.

  Helt säkert är EU inte ett instrument att sprida frälsningens budskap, och anspelningarna på Babels torn kan mycket väl visa sig vara profetiska.

  Jag har ju varit med lite längre än Lennart och känner därför till ursprunget av hans tolkningar. De kommer alla från andra sidan av Atlanten. Troligen skulle jag ha exakt samma tolkningar som Lennart om jag hade stannat alla dessa år i Sverige.

  Men, nu har jag ju varit utlänning den största tiden av mitt liv, och det påverkar givetvis mitt perspektiv. De som minns reaktionerna när det närmade sig 10 stater i frihandelsunionen kan kanske tona ner eisegeserna angående brexit.

  Medan brexit-ledarna förnekar att det handlade om invandring, samtidigt som opinions-undersökningarna visar att invandringen spelade en huvudroll, kommer det rapporter om ökad aggressivitet mot framför allt polacker och asiater.

  Man vill bli av med “polsk ohyra” och man föreslår att asiater har 48 timmar att lämna landet. Läs gärna Brexit: Wave of hate crime and racial abuse reported following EU referendum

  På frukten skall man känna trädet! Det är national-socialistiska sympatisörer som jublar över brexit. Ärkerasister tar tillfället i akt att propagera för utträde av sina egna länder.

  Men, säger SD’s sympatisörer, vi missar roten på problemet. Det är inte nynasisterna som har skapat invandrarproblemet. Detta har skapats av EU’s felaktiga politik. Så det är ändå EU som är boven i dramat.

  Bra att Lennart har presenterat sin åsikt för annars hade vi bara haft extrema bloggar som Aletheia kvar i opinionsbildningen. Lennart öppnar ju ändå dörren för alternativa tolkningar.

  /Kjell

  PS. Jag är fortfarande out of office. Hoppas vara hemma igen om en vecka.

      (Reply)

 14. Vill även länka till något som Stanley Sjöberg skriver på sin blogg:

  Just i det här läget kommer Europas starke ledare att framträda

  Kort citat:

  Just nu upplever vi nog alla att det saknas ledarskap. Även om EU-politiker, kvinnor och män, vill ta makten, är det ingen som upplevs ha förutsättningar att samla världens nationer, än mindre Europas folk.


  ”Brexit” kommer att liknas vid en ekonomisk och politisk jordbävning, ett ”Tjernobyl”, när demokratins värderingar började överges. Jag tror att det här är en blick in i en nära framtid. Men jag vågar inte säga mer just nu. Kanske har jag rätt. Kanske har jag fel. Några kommer att söka sig närmare Gud, medan fler kommer att vända sig bort från Gud.

  Vad gäller den citerade biten tänker jag nog ungefär likadant som Stanley.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Kjell,

  Tack för responsen.

  Bara en liten undran… du skrev att Aletheia var en extrem blogg.
  Nu var det länge sedan jag läste där. Då uppfattade jag den inte som extrem, utan som en ganska stor etablerad blogg.
  Skulle du kunna fördjupa lite?

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 16. Broder,

  Min åsikt är att det har blivit en blogg som inte protesterar mot trosförkunnelsen, ofta kör konspiratoriska artiklar, lutar åt nyjudaism och sist men inte minst…. står med båda fötterna hos Sverige Demokraterna.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Kjell,

  Så du menar att dom(aletheia) enbart borde protesterat mot trosförkunnelsen!!! Då kan jag tycka att du enbart borde protestera mot barndop tex så märkligt. Har nog sällan följt en intressantare blogg och som träffat rätt så många ggr. Visst kan jag undra en del ibland över vissa inlägg, men vars kan man inte det, du är nog inte felfri heller om än jag uppskattar denna blogg väldigt mycket och även jaretegs, men felfri är den inte. En sak till nyjudaism är väl inget som proklameras och basunerar ut på denna blogg, vet ej om du läser mellan raderna, visst finns ett intresse där men inget som man försöker pracka på läsare med. Som tankesmedja är den svårslagen tycker jag

      (Reply)

 18. Läsare,

  Jag är inte säker på att jag förstår dej rätt, men skall ändå göra mitt bästa med att svara. Jag kursiverar citaten från dej.

  1. Så du menar att dom(aletheia) enbart borde protesterat mot trosförkunnelsen!!!

  Jag vet inte vad du menar med enbart. Jag menar att man hos Aletheia aldrig har tagit tydlig ställning mot “trosförkunnelsen”, alltså det som på engelska heter “Word of Faith teaching”. I Sverige fanns tendensen redan hos Pingst och Maranata, men det var Ulf Ekman som stod för genombrottet med “trosrörelsen” och Livets Ord.

  Hos Aletheia talar man om “det goda som trosrörelsen hade med sig”. Man anser även att det var bra på Livets Ord tills “något” gick snett.

  Trosförkunnelsen har ett ockult ursprung och kan utan minsta tvekan klassas som “onda andars läror”. (Paulus varnade för sådant bland annat till Timoteus. Se 1 Tim. 4:1-2. Jämför gärna med vad Petrus skrev i 2 Petr. 2 och Judas (Jesu bror) skrev i sitt brev.)

  Hos Altheia vill man inte explicit erkänna att läran som uppfanns, och introducerades av Phineas Quimby, Essek Kenyon och Kenneth Hagin är satanisk villolära. I stället vill man dalta med situationen och försöka göra trosrörelsen rumsren. (Ulf Ekman och Kenneth Copeland var cum laude studenter i Kenneth Hagins bibelskola. Kenneth Copeland och hans närmaste brukar halvt öppet göra djävulstecken.)

  Sanningen är den att trosrörelsen inte hade något gott med sig. Det nya var inte gott och det goda var inte nytt. Och sanningen är att Livets Ord är byggt på ockult grund.

  2. Då kan jag tycka att du enbart borde protestera mot barndop tex så märkligt.

  Igen vet jag inte vad du menar med enbart. Jag har på ett tydligt sätt deklarerat min övertygelse att barndop inte är bibliskt, utan uppfunnet av en “kyrka” som vill vara maktens institution.

  3. Har nog sällan följt en intressantare blogg och som träffat rätt så många ggr.

  Ingen förbjuder dej att tycka om Aletheia.

  4. Visst kan jag undra en del ibland över vissa inlägg, men vars kan man inte det, du är nog inte felfri heller om än jag uppskattar denna blogg väldigt mycket och även jaretegs, men felfri är den inte.

  Igen förbryllar du mej. Var har jag ens antytt att det skulle kunna finnas felfri förkunnelse, felfria förkunnare eller felfria församlingar?

  5. En sak till nyjudaism är väl inget som proklameras och basunerar ut på denna blogg, vet ej om du läser mellan raderna, visst finns ett intresse där men inget som man försöker pracka på läsare med.

  Det stämmer att man har tonat ner detta. Jag talar ur ett perspektiv som sträcker sig från 2008 tills nu.

  Jag har absolut inget emot firandet av Sabbat och att avhålla sig från vissa typer av mat och dryck. Inte heller har jag något som helst emot firandet av Herrens Högtider. Var och en må själv välja i sin relation med Herren. (Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Kol. 2:16-17)

  Men när man manipulerar andra och ponerar att A-laget firar Sabbat och Lövhyddo-högtid, då har man passerat en gräns. Läs gärna om omskärelse och kanske Open reaction to Eddie.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Läsare,

  Hej Läsare,

  Ang felfrihet.

  I går kom det in en okänd man till min arbetsplats för att han behövde tala med någon om sina andliga erfarenheter. Och få sitt sunda förstånd bekräftat. Det var lätt för allt han tog upp hade jag funnit svaren på tidigare via R-mann, J-teg, Kamau mfl.

  Ja, det är vad som håller i herrarnas undervisning som gick vidare till den okände mannen. Bristerna i deras undervisning fanns ingen anledning att ens beröra.

  Å så härligt det var att få bekräfta mannens förstånd! Han visste egentligen redan allt men behövde få det bekräftat. Och bibelorden, via olika herrars undervisning, fanns där!

      (Reply)

 20. Kjell,

  Hej kjell
  Visst kanske jag misstolkade dig lite grann, men min uppfattning av det du skrev blev att du tycker att deras huvuduppgift skall vara att protestera mot trosförkunnelsen. Upplever det som att man gjort upp med den.
  Sedan, när man funnit en hel del gott och matnyttigt på en blogg så blir min reaktion när du på slutet gett aletheia en del kängor att det finns inga perfekta människor/bloggar och att dom bör få creed för mycket dom belyser.
  I övrigt så är det väldigt intressant att läsa här och håller med Ulrica att det finns mycket matnyttigt på dessa bloggar hon räknar upp och aletheia 😉
  Forsätt det goda arbetet.

      (Reply)

 21. En fråga om länder och federationer. Dra man inte bibelordet lite för långt när man kritiserar alla former av federationer och konfederationer? Det är inte bara UK och USA som är federationer, t ex är Tyskland, Österrike och Schweiz uppbyggda som delstater.

  Länder är inte heller statiskt. Sverige kom till någon gång mellan 1100-talet och 1500-talet, beroende vilken historisk bok man läser, långt efter att Bibeln hade skrivits.

  Ett litet tillägg. Vi har välgrundad anledning att misstro ryssar. Rysshärjningarna var inte så roligt (1719-1721). De behandlade Finland illa under andra världskriget samt Sverige hade en incident med Ryssland 1918 på Åland. Om man ser hur Ryssland betedde sig efter andra världskriget mot östländer så att det inte konstigt att vi ser med misstänksamhet mot just Ryssland. Både historiskt och i nutid har Ryssland varit allt annat än pålitliga.

      (Reply)

 22. Fredrik,

  “Dra man inte bibelordet lite för långt när man kritiserar alla former av federationer och konfederationer?”

  Jag skulle svara ja på den frågan. Som jag uppfattar Bibeln är den till församlingen.

      (Reply)

 23. Läsare,

  Okej,

  Säg till om jag skulle bli för trevlig 🙂

  Sedan kan jag väl passa på o berätta att när jag skriver har jag aldrig en tanke på att vara specifikt trevlig eller otrevlig. Jag börjar avvänja mig de sociala koderna inom trosförkunnelsen där man alltid är trevlig, utåt, i allt. Sedan kan man sticka in riktiga otrevligheter under huden på människor och vara hur otrevlig som helst när ingen ser. Har du upplevt sådant?

      (Reply)

 24. Kyrkoledare som begår grova bedrägeribrott, en partiavdelning som tas över i en kupp och en riksdagsledamot som dras in i en utredning om mordförsök.

  Bilden som reportern Federico Moreno tecknade av läget i norra Botkyrka i torsdagens Expressen var mörk. Där har parallellsamhällen växt fram som till stor del kontrolleras av familjer i maffialiknande strukturer.

  Om integrationen ska fungera måste Sverige förstå hur betydelsefull släkten eller klanen är för många invandrargrupper. Det var författaren Per Brinkemos viktigaste budskap när jag intervjuade honom för ledarredaktionens podcast (Expressen 7/6).

  I stora delar av världen är det klanen eller ätten som står för trygghet och skydd, medan staten ses som ett hot. Tilliten till människor utanför den egna gruppen är också ofta låg.

  I Sverige är läget det omvända. Välfärdssystemet har i hög utsträckning gjort oss oberoende av familjen och tilliten till såväl staten som andra människor är internationellt sett mycket hög.

  Detta brukar lyftas fram som en viktig förklaring till Sveriges framgångar. Länder med hög social tillit har i regel lägre brottslighet, jämnare inkomstfördelning och en bättre ekonomisk utveckling.

  Men tillit är djupt liggande värderingar som inte förändras per automatik bara för att människor passerar en landsgräns. En nyckel till lyckad integration är därför att få nyanlända att lita mer på stat och medmänniskor.

  Forskningen ger visst skäl till optimism. Turkar blir exempelvis mer tillitsfulla när de flyttar till Danmark (ett annat högtillitssamhälle), om än inte lika tillitsfulla som danskarna själva.

  Men Expressens artikelserie “Utanförskapet inifrån” visar hur tilliten till staten snabbt eroderar i Sveriges 15 särskilt utsatta områden. Där vill människor inte ställa upp som vittnen och polisen har svårt att sköta sitt jobb. I stället växer parallellsamhällen fram – ofta med etniska förtecken, som i norra Botkyrka.

  Frågan är också vad som kommer att hända när köerna nu växer i hela mottagningssystemet efter höstens kraftiga flyktingvåg till Sverige. En förklaring till att svenskar fortsätter att hysa tilltro till det offentliga är ju att många upplever att välfärdssystemet – trots sina fel och brister – fortfarande levererar en hel del för skattepengarna.

  Men kommer de som nu väntar på uppehållstillstånd få samma bild? Är det välfärdsstaten som löser deras problem? När statsminister Stefan Löfven blåser till strid för “den svenska modellen” är det en idealbild han målar upp. I Sverige gör man sin plikt och kan därmed kräva sin rätt.

  I verkligheten är bostadsbristen nu så skriande att desperata flyktingar betalar stora summor för svartkontrakt till och med på mindre orter som Nybro och Krylbo. Andra köper i stället svarta adresser för att åtminstone få rätt till etableringsersättning och SFI-studier. De nyanlända som däremot troget väntar i kön lär få bo kvar länge på flyktingförläggningen. Vad kommer deras reaktion att bli? Att det är häftigt att betala skatt?

  Lika illa ser det ut på arbetsmarknaden. Regeringen satsar på validering och branschprogram, men för många flyktingar med låg utbildning kommer det vara svårt att någonsin få ett vitt jobb.

  Den svarta ekonomin är det verkliga snabbspåret in i Sverige. Det bådar inte gott för kampen mot parallellsamhällena.
  (Källa Expressen)

  Eftersom EU har tagit bort ett EU-lands rätt att skydda sig mot denna tilltagande laglöshet, som den fria rörligheten och invandringen har skapat, så är mångas naturliga reaktion att återställa ordningen till det läge som rådde i landet innan EU. Detta är varför brexit m.fl. XXexit kommer att ske framgent.

      (Reply)

 25. Ulrika,

  Hej Ulrika
  Nja är nog ett bra svar bor en bra bit från trosrörelsen centrum, dock var det många härifrån som vallfärdade dit. Hade en hel del vänner och dom var ju givetvis vänner när dom flyttade hem. Kan dock meddela att vänskapen icke blev densamma. Tråkigt att dessutom nu se att många av dessa inte längre är med på vägen som man så fint säger. Naturligtvis finns dem som är kvar, men dessa har nog mer eller mindre lämnat UE och hans lurendrejeri. Detta blir ju utanför ämnet så jag väljer att stanna här.
  Lev väl Ulrika

      (Reply)

 26. Betraktare,

  Var lugn! Jag dristade mej till att skriva en politisk artikel. Det kommer inte att bli uppföljare. Det får fanaterna stå för på egna sajter.

  Aletheia förutspår allt otäckt om brexit inte kommer att hända. Flera artiklar där handlar om xxexit. Det har blivit nästan frälsningsgrundande där. Apg-29 publicerar som vanligt extrem … ja, vad skall man kalla det?

  Man blir mörkrädd att läsa att både Boris Johnson och Nigel Farage nu lämnar det sjunkande skeppet efter att ha “lyckats”. Och än mer mörkrädd när man läser Berndts Isakssons prisande av den sistnämnde.

  Det visar för mej hur nära bekännade kristna står att acceptera en Antikrist som tycker som dem själva. Demagogerna i världen kan börja slicka sig om läpparna.

  Insnöat! Starkt vinklat! Manipulerat! Demagogiskt!

  Det enda jag kan säga är: Låt inte lura dej av någon xx-centrisk monokultur för då blir du lättlurad.

  Och om du tror att jag är blind för det som sker så tror du fel.

  Skillnaden är att jag inte hejar på någon av partierna.

  /Kjell

      (Reply)

 27. PS. Vi är tillbaka hemma igen efter en lång och tröttsam resa.

  Herren har bevarat oss hela vägen!

  Lovat vare Herrens Namn!

  /Kjell

      (Reply)

 28. Jag tänker citera från en Irländare som skriver i Daily Nation varje vecka.

  There was a surprise victory for EU quitters, but where are their smiles?

  For a victory celebration, there weren’t many laughs. Boris Johnson, Michael Gove and Nigel Farage appeared before the media after winning the referendum which will take Britain out of Europe. They were wearing what one newspaper called “coffin-lid faces”.

  Their victory, which will have incalculable, life-changing effects, was a total surprise and will lead to Britain’s greatest constitutional convulsion of modern times. The Leave-ites won, not big but they won, so why were they not cock-a-hoop?

  My belief: They were scared stiff. They did not expect victory and they had no concrete plans for the way ahead. Indeed, in no time at all, they were casting doubts on two of their own much trumpeted claims—that they would reclaim a supposed £350 million which Brussels takes from us each week and give it to the National Health Service, and that they would immediately cut back on immigration.

  Nick Cohen in The Observer recalled two lines from a Rudyard Kipling poem: “I could not dig, I dare not rob, therefore I lied to please the mob”.

  Daniel – Aletheia – har som bekant andra tankar om saken.

  Den skrämmande verkligheten: Det folkvalda BREXIT kanske aldrig blir av

  Som en förespråkare av både BREXIT och SWEXIT börjar jag nu ana att Englands demokratiskt baserade beslut att lämna EU-samarbetet kanske aldrig blir av. Trots en rad undantag i ‘samarbetet’ med EU har landet trots allt varit med sedan 1973 (exakta vägen in, hinner jag inte gå in på nu).

  Men, glädjen för BREXIT-anhängare kan komma att bli kortvarig. Oavsett hur detta slutar kommer hela BREXIT-förloppet att bli intressant att studera. Jag förutspår att efter den initiala chocken bland byråkraterna i EU lagt sig, sätter de sig på tvären.

  Demokratins flagga hänger på halv stång över hela världen.

  Jag håller med Daniel att demokratins flagga hänger på halv stång.

  Demokrati fungerar inte i multinationala stater och vi lever i den tid när hedningarna rasar och folk reser sig upp mot folk. Demokratin är död om man tar den som ett koncept för folkstyre. Tyvärr lever den kvar i alla läger som något man eftersträvar. Det vi kommer att se blir diktatur in demokratins namn.

  Britain har gett detta en stor skjuts framåt genom att låta professionella rasister manipulera dåligt insatta egoister till ett val som skadar alla parter.

  Boris Johnson, Michael Gove och Nigel Farage är de lokala skurkarna, men de har en jubelkör med andra demagoger som ledare i många andra länder.

  /Kjell

      (Reply)

 29. Läs gärna följande artikel på BBC.

  Nigel Farage says he’s ‘done his bit’ but how will his leadership be remembered?

  “He could not dig, he dared not rob, therefore he lied to please the mob”

  En hycklare vars talekonst hyllas av Berndt Isaksson! citat: “Vilken skicklig talare han är denne EU-kritiske politiker Nigel Farage. Lyssna och njut till brittisk retorikkonst när den är som bäst, ja, riktigt underhållande” (scrolla ner på hans ‘twitter-sida‘)

  Här gäller principen som uttrycks av många med följande ord: Ja, du har så rätt! Precis så tycker jag också.

  /Kjell

      (Reply)

 30. STORMAKTSPOLITIK, EKONOMI OCH FÄLLDA TÅRAR
  Jag tror – men kommer inte här att kunna redogöra för hela bakgrunden, men jag tror att synen på brexit och synsätten på “unioner” i allmänhet är, om inte överförenklade, så åtminstone inte alltid helt rättvist belysta i sitt rätta och fullständiga sammanhang.

  Det finns en komplex bakgrund både till hoten och möjligheterna med unioner sådana som t.ex. EU. Och den komplexa bakgrund jag tänker på handlar både om handelsprinciper (fördelar och nackdelar med helt fri handel) men också, och detta kan vara rätt knepigt att sätta sig in i, geopolitisk stormaktsstrategi.

  Låt mig därför först senare återkomma till ämnet handel och istället först beröra geopolitik och samtidigt anknyta till den fredspolitik som åtminstone påstås vara grundtanken med EU (något som senare utvecklats till att omfatta ekonomi, och inte minst, “statlig ideologi” vilket dock även nationella politiker pysslar med). Observera att jag nämner fredspolitik, ett begrepp som kan byta innehåll beroende på vem intressenten är i EU projektet.

  Låt mig börja med att bara konstatera faktum (och nu skippar vi alla former av konspirationstänkande och spekulerande som är så vanligt särskilt rörande t.ex. USA roll i världspolitiken, förutom EU som också anses vara ett Babelstorn, och vi bryr oss alltså inte om att gissa vilken av de två som är “rätt”, om ironin uppfattas). Kort sagt, från ett enbart världsligt perspektiv så är det USAs ofantliga maktposition – läs noga nu – ekonomiskt, militärt, och kulturellt(!) – som hållit tillbaka en rad maktspelare från att omskapa maktbalansen från den vi levt i “relativ trygghet” under sedan andra världskriget.

  Det som följer är inte enbart mina egna lösa funderingar utan bygger på studier av de explicita faktorer som geopolitiska strateger lagt upp olika strategier för, i syfte att behålla, well, det “globala geopolitiska initiativet”.

  Påstående: USA lyfte inte ett finger till försvar för “västerlandets kultur” innan Japanerna bombade sönder Pearl Harbor.

  Avsikten är att få dig att rycka till. Avsikten är alltså inte att “skönmåla” USAs oreserverade självuppoffrande mentalitet till något som helt enkelt inte stämmer med verkligheten (vilket inte alls minskar betydelsen av att de kom till vår undsättning, men min avsikt här är en annan än att skönmåla).

  USA vaknade upp först när de såg sin maktställning hotad. Och den maktställningen handlar för stormaktsambitioner alltid om, och har alltid handlat om, inflytande över….

  Eurasien.

  Det handlar alltså inte primärt om EU. Och inte om Asien. Utan om Eurasien. Dvs den största landmassan på jorden med de största naturrikedomarna som finns på jorden, med de största antalet innevånare som bor på jorden. Har du inte koll på, eller lite lösare uttryckt, inte inflytande över detta, så har du också tappat din globala maktställning.

  Jag skall försöka att inte vara alltför långrandig, men det kommer ändå att bli långt detta.

  Napoleon. Vad i fridens namn hade han i Moskva att göra? Svar:
  – Eurasien!

  Huh? kanske du tänker. Men som jag nyss påpekade, den som inte har inflytande över den största landmassan på jorden, med de största naturrikedomarna på jorden, med de största (och minst förutsägbara) folken och folkmängderna på jordklotet, då är du ingen global maktfaktor att räkna med överhuvudtaget.

  Hitler. Vad i fridens namn hade han i Eurasien (i Moskva) att göra? Svar:

  – Eurasien!

  En gång till: Den som inte har inflytande över den största landmassan på jorden, med de största naturrikedomarna på jorden, med de största (och minst förutsägbara) folken och folkmängderna på jordklotet, utgör ingen global maktfaktor.

  Kina. Okay, vi har nu passerat tidpunkten för Pearl Harbor, och spolar fram historiens film fram till tiden för när USA krossade Japan och gjorde den till sitt protektorat. Japan är vad det är, men i det globala geopolitiska spelet är Japan USAs utpost på ÖSTRA SIDAN av Eurasien, för att där utgöra ett brohuvud för USA inflytande över… what?

  Eurasien.

  Men, det ena gav det andra kanske du invänder? Javisst, geostrategerna i USA försatt inte sin chans att kamma hem de spelbrickor i det globala maktspelet som bjöd ut sig.

  Korea, eller mer bestämt, Sydkorea fick bli den SYDLIGASTE utposten för att influera, eller kontrollera deras intressen på jordens största landmassa…(<>). Ni fattar.

  Men som jag sade, vi skippar sublimt spekulerande och konspirationsteorierna. Vi tänker oss istället (en aning generöst) att vi fortfarande talar om en tid och en generation som vi för resonemangets skull kan kalla “the good guys”. Det bara råkade sig så att i konflikter med “the bad guys” så fick “the good guys” möjligheten att intaga strategiska positioner i det tämligen gamla strategispel som kallas för geopolitisk strategi. Det där stora “dataspelet” som redan gamla tidens storspelare som Napoleon, Kalle dussin och muselmanernas Suleiman och grabbarna spelade (det spelet pågår fortfarande, nämligen). Alla har redan glömt att muselmanernas Suleiman stod vid porten av självaste Wien medan Luther, den hetsporren var satt på undantag och den lite mildare i sinnet Melanchton tog debatten med de världsliga och kyrkliga makter som inte tyckte sig ha råd med interna religionsstrider i Europa medan hela den klassista civilisationen hotade att falla under islams våldsamma svärd. Det var under de omständigheterna som en mer försonlig sammankomst enades kring den Augsburgska trosbekännelsen. Under hot om undergång åsamkad av en våldsam fiende som, om de hade intagit Wien, hade haft en ingång rakt in i resten av Europa.

  Men åter till USA och “västmakterna”. Hitler. Pang bom, och USA landade rakt ner i vad som påpassligt med dess VÄSTRA BROHUVUD för att utöva både kulturellt, ekonomiskt och militärt inflytande på… what?

  Eurasien.

  (Vi håller oss fortfarande bara på skolboksnivå om rådande geopolitisk strategi, inga åsikter så här långt). Och vi byter inte ämne ännu i detta skede. Jag nämnde ju redan tre grundläggande områden med vilka man utövar makt över folk och länder, nämligen genom :

  Kulturen (i USA:s fall, läs ungdomskulturen, vem slår den?),

  Ekonomin (Ganska nytt vapen i denna kamp, men hursomhelst, ute på Asiens stäpper ligger enorma tillgångar helt låsta nere i marken, vem vill inte ha USA:s finansiella styrka att finansiera utvinning, för att därmed komma åt tillgångarna). Fakta: styrkan i USAs ekonomi utgjorde 50 procent av jordens sammanlagda ekonomiska tillgångar när andra världskriget var slut. Lång tankepaus.

  Detta skall ställas mot alla andra länders, unioners och samväldens sammanlagda tillgångar, inklusive Sovjetunionens. Som redan “var på plats” så att säga på/i… Eurasien! Glöm inte detta krassa faktum. Napoleon och Hitler glömde det inte, och USA:s geopolitiska strateger har inte glömt detta för ett ögonblick.

  Militären – Behöver jag påpeka att närmaste “konkurrent” på det militära området, som är Ryssland, har en militär budget om ca 1/5 del av USAs.

  Vi talar om en exempellös jordisk maktkoncentration av aldrig tidigare skådat slag i historien. Hur kunde den uppstå, och under vilka villkor? (tja, det får bli föremål för ett annat inlägg, i bästa fall).

  Det var Hitler vi höll på med när vi avvek in på den översiktliga bakgrundsbelysningen av USAs position(er) beträffande Eurasien. Man krossade alltså Hitler, liksom man krossade Japan, och så började man av ruinerna skapa sig en pålitlig vasall i själva hjärtat av det “västra brohuvudet” in mot Eurasien.

  Observera att inget av ovanstående så här långt, är föremål för “åsikter”. Det är basics bland ALLA stormakters geopolitiska strateger, som Napolen, Hitler, inklusive USA:s så kallade “hökar” och… glöm inte Putin. Putin har koll på allt detta. Som enskild person kanske den som har bäst koll på detta. Varför? Tja, han är inte dum i huvudet. Och så fattar han precis varför …

  Napoleon ville ha Moskva. Hitler drogs som en magnet till Moskva. Varför utmanade dessa ett helt “berg” när det fanns massor av “småsten” att leka runt med? Jo, för att den som har tillgång till den enorma Ryska landmassan, som sträcker sig ända från väster till öster tvärs över, what? (Eurasien), antingen som anförvant, eller genom invasion eller på annat sätt kontroll, den har också säkrat sin globala maktposition.

  Vi talar bland annat om den maktposition med vilken man kan styra världshandeln (men fortfarande avser jag här endast en vag association till brexit och dithörande handelsfrågor). Dvs vem som får bestämma (men gå inte händelserna i förväg nu) vem som får köpa och vem som får sälja. På världsmarknaden, på helst endast en enda stor marknad, inte flera, ähum, marknader.

  And the “good guys”? Oavsett om de verkligen var “good” eller inte så är dessa grabbar, den generationen, inte med oss längre. Det är idag helt andra grabbar som styr USAs geopolitiska strategier, men många tänker fortfarande “de hederliga kristna amerikanarna”. Haspen har lämnat på, men verkligheten har ändrat sig enorm bara de senaste två, tre decennierna!

  Och de grabbarna (not the “good guys” som jag först nämnde), vet ni vad dessa gjorde och planerade? Jo, de planerade för minst två decennier sedan att placera ut USAs (läs Natos) militära installationer vid Rysslands gräns, i Baltikum. Och i Ukraina. Detta planerade man alltså innan Puttomanerna hade upprättat sitt (nuvarande) styre.

  Och Puttomanernas kejsare (Putin) har läst sin militära och stormaktspolitiska historia, och han lite mindre än jätteförtjust över den uppvisade fräckheten. Spelpjäserna alltså placerade, inte bara i “västra Europa” med den och den påstådda räckvidden, utan PÅ SJÄLVA GRÄNSEN till Ryssland.

  Och så blir amerikanarna häpna över att den ryska björnen blir uppriktigt putt (arg). Ryssarna börjar genast minnas Napoleon, de minns Hitler och de…

  De vet vad geopolitisk strategi går ut på. Men de vet också att precis som grannländerna kring Japan, så varken vill eller ens vågar dessa länder närma sig Japan efter de illdåd japanerna gjorde i samband med andra världskriget. Av liknande anledning vill ingen av de forna sovjetstaterna, ni vet de där med oändliga vidder fulla av enorma naturtillgångar, vars utvinning behöver finansieras, samt rent tekniskt behöver utvinnas och processas. Men trots detta, ingen vill (vågar) ha med Ryssland att göra. De är livrädda för Björnen. Och björnen vet om det.

  Putin vet om detta.

  Men de är inte bara “rädda” för Puttomanerna. Oavsett äktheten i Puttes sympatier med och politiska trassel med kyrkan i Ryssland, så är Rysslands KULTUR uttalat kristen, punkt. Detta medan resten av “eurasierna” är något helt annat, och ofta tyvärr är de muslimer. Dvs helt inkompatibla med rysk kultur, förutom den rent historiskt betingade rädslan. Och asiaterna? Varken muslimer eller kristna. Inte kompatibla med någondera. Men Asiaterna bidar sin tid (främst Kina, men med “bubblare” i maktspelet såsom t.ex. Indien). Muslimernas spelare å andra eller tredje sidan är främst Turkiet samt Iran, som båda står för snabbt växande influenser som gör allt för att hålla Ryssland borta, men som gärna “bedriver hor” med USA, vars NUTIDA grabbar är religiösa analfabeter ur den kulturmarxistiska skolan, vilka muselmanerna följaktligen kan lura in i den ena fällan efter den andra. Och medan USA är fortfarande starka och inte kan slås till marken av jihad, så kan man åtminstone mjölka dem på deras pappersdollar.

  Och så vidare.

  Brexit? Jag vill inte utmana någons redan låsta uppfattningar om spelet om och spelet inom EU (men saken handlar INTE om EU, det handlar om… läs vidare) men jag vill erinra om en till synes oviktig liten detalj:

  Obama, Kulturmarxist javisst. Men det är i detta sammanhanget kanske mindre viktigt. Det viktiga är att vi är på det klara med att USA idag INTE längre leds av Andra världskrigets generation som vi för framställningens skull valde att kalla för “the good guys” (oavsett hur goda de i själva verket var). Det viktiga är att veta vem som driver det geopolitiska spelet om inflytandet (eller, de desperata försöken att rädda något av det redan uppnådda inflytandet) över händelseutvecklingen och maktbalansen inom….

  Eurasien. Spelet om global supermakt.

  Notera USAs tre primära påverkansfaktorer militär, kultur och… ekonomi. Då säger karln (Obama) rakt ut i TV intervju nyligen att (min förenklade version) “vi förhandlar inte fram ekonomiska handelsavtal med enskilda länder (han adresserade, brexit) utan vi jobbar enbart med ‘plattformar’ ” (läs, EU, USA språngbräda till Eurasien).

  Hånleende sade han detta.

  Vasaller. Maktens arrogans. Och även om “vasall” inte är de enda band vi européer har till USA, men de som tror eller har trott att de som driver dagens stormaktspolitik bryr sig om vår gemensamma allra heligaste kristna kultur, vet ju bättre idag sedan denna kultur (läs: våra kristna värderingar) redan har krossats avsiktligt (mer eller mindre) och enligt plan, av ideologier designade och exporterade från USA och omhuldade av i stort sett alla västländers politiker. De tankarna kommer inte från Ryssland (där hatar man dem) utan de kommer från och odlas i USA. Med motreaktioner nere i folklagren sådana som Trump som följd.

  Men EU ÄR, oavsett vad man i övrigt tycker och tänker, en spelbricka i en stormaktspolitik som tidigare (lyckligt nog) fallerade under maktgalningar som Napoleon, för att senare fallera igen under maktgalningar som Hitler, för att ännu senare (idag) …. ah, never mind.

  Man behöver faktiskt inte vara Putin-anhängare för att önska ryssarna välgång i sina försök att hålla rent mot diverse maktgalningars globala maktambitioner. Jag vill passa på att påpeka igen att så länge de ledare som vi kallade för “the good guys” hanterade “the big stick” som man ironiskt kallar den militära supermakten, så har vi alla fått åtnjuta en period av fred och välstånd som saknar motstycke i historien.

  Men vem tror att USAs geopolitiska strateger inte fattar vad jag lilla jag fattar, så att de släpper sin blick från Eurasien? Jag har försökt sätta mig in i vad dessa grabbar tänker, genom att studera deras egna ord om hur de tänker. Det är alltså deras synsätt jag försöker förmedla, om än inte med deras ord. Och vad de tänker är ungefär följande; “Oh sh-t”, vi borde inte ha varit så klumpigt utmanande att vi ställde oss på GRÄNSEN till Ryssland, som aningslösa idioter, och därtill öppet hotade ta ifrån dem självaste den ryska “kornboden” (Ukraina) samt därtill ryssarnas viktigaste industripartner, med avsikt att ställa våra militära installationerna på gränsen till Ryssland även där. Under namn av att försöka trygga freden.

  Så de tänker därför nu istället, efter att projektet havererade, att borde vi inte förhandla med Ryssarna istället? Kanske intaga en aningen vänligare approach. För enda sättet att komma åt den mäktigaste och effektivaste positionen för att kunna dra nytta av och influera Eurasien är att göra det tillsammans med Ryssarna. Som redan är på plats, så att säga. Och redan täcker hela bredden av jordens största kontinent. Och så vidare. De ryssar som redan börjat bli nervösa över att ha en dryg miljard trångbodda Kineser som sneglar norrut på det glest bebyggda östra Ryssland, som har…

  Läs noga nu: Som har mindre folk som befolkar området öster om Uralbergen än det bor människor i Sverige.

  Ryssarna har tappat tiotals miljoner från det ödsliga östra Ryssland de senaste två decennierna. Det bor bara 8 miljoner Ryssar öster om Uralbergen. Hur skall ryssarna på sikt kunna behålla inflytandet över detta väldiga område? Och hur skall dessa få kvarvarande i sin tur kunna hålla koll på de galna muslimer som trycker på längs nästan hela den södra gränsen?

  Putin vill har samarbete med USA. . SÅ klart. Men tokstollarna i USA tog väldigt lång tid på sig att begripa vad Putin försökte säga hela tiden. Att USA är beroende av Ryssland. För sin (USAs) stormaktspolitik!

  Låt mig flika in ännu en gång något jag påpekade tidigare: Är vi tacksamma över den “relativa” stabilitet (läs fred) vi haft på jordklotet sedan andra världskriget, väsentligen på grund av den järnnäve (USA) som riskerat att slå in skallen på den som mopsat upp sig alltför mycket? Nej, Gud kan göra att både “goda” och galna maktambitioner tjänar hans syfte. Men den som vill förstå vad som händer nu, i ljuset av Guds profetior i den mån den berör just vår tid specifikt – vilket är grundfrågan – måste vi ju också förstå vad som händer just nu, inte för att alla hemligheter skall rulla upp sig, utan för att de hittills gömda profetiska hemligheter som med rätta kan kopplas ihop med den faktiska händelseutvecklingen, också skall kunna sammankopplas. Utan en massa konspiratoriska spekulationer som kunde passat lika bra (eller lika dåligt) på vilken tid eller maktkoncentration som helst i tiderna (som jag antytt, det har funnits många sådana i tiderna).

  Observera, jag har ännu inte kommit till de frågor som EU INTE handlade om från början, dvs handel, valutor, lagstiftning, immigration, etcetera, etcetera. Men EU var och ÄR ett “fredsprojekt”, eller ett för USA betydligt mindre stötande sätt att benämna projektet, dess “västra brohuvud” eller språngbräda in mot Eurasien i det geopolitiska maktspelet. OBS, i klartext, de amerikanska “hökarna” som lägger upp dessa strategier blir allt mer öppna om att de anser att de nu, idag, behöver lägga om strategin (typ, har ni märkt att det blev dödstyst om Ukraina) för istället förhandla med Putin. Vilket de gör just nu för fullt.

  Och även om det har mindre betydelse, bättre är att höra om dessa saker från hökarnas egen mun, men till och med Finlands president Niinistö påpekade detta om USAs samtal med ryssarna (som alltså sker tyst i bakgrunden) i klartext åt svenska politiker, som han menade “är efter sin tid” då han i fredags träffade Putin som inbjudits till att besöka Finland för personliga överläggningar.

  Jag rubricerade denna text med “STORMAKTSPOLITIK MED INSLAG AV EKONOMI”. Detta eftersom ekonomi inte är huvudfrågan för EU, utan bara ett av “instrumenten” eller spelpjäserna i det stormaktspolitiska spelet. Och det är spelbrädet och det stormaktspolitiska spelet man måste ha koll på för att inte “missa hela den stormaktspolitiska föreställningen” innan den redan är överspelad (sett ur vårt gräsrotsperspektiv alltså).

  Ämnet ifråga är svårt att presentera kortfattat utan att riskera stöta hårt emot låsta uppfattningar och positioner. Jag har här därför försökt presentera fakta, på mitt sätt, för att ge en bakgrund för mer nyanserade bedömningar också av de “mindre” skeenden i det större hela som syns på våra löpsedlar. Och släpper vi fredspolitiken (eller, EU som “brickan i den geopolitiska stormaktsstrategin”) och analyserar även de hårda villkoren för fungerande frihandel, så blir det på tok för lång text av detta. Men redan Salomo gjorde handelsavtal och drev omfattande internationell handel, och med det försöker jag antyda att mänskligheten visste något om handelns och frihandelns grundläggande villkor redan medan vi sprang omkring i djurhudar i t.ex. Skandinavien. Kunskaper vi kan analysera och se konsekvenserna av, de goda såväl som de dåliga.

  Och i modern tid vet vi dessutom sedan några decennier någonting om handelsvillkoren för hur man bygger en supermakt så ofantlig att alla världens övriga länder tillsammans inte överträffar den i makt och styrka (dvs USA efter andra världskriget), även om USAs *relativa* makt samt andel av världsekonomin har sjunkit sedan dess.

  Men jag har här målat upp en bakgrund som vem som helst kan ta till sig genom fritt tillgängliga källor. Vi befinner oss någonstans längs den tidsskala som leder till de sista eskatologiska skeendena, mot en tidpunkt då köpmännen kommer att gråta då den globala handeln kollapsar och går upp i rök. Jag är dock inte tvärsäker på att jag kommer att ställa in mig i ledet för att gråta tillsammans med dem.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 31. Rolf Lampa,

  Det vore verkligen intressant att få in en kommentar från någon EU-hatare som åtminstone vill försöka tänka längre än dagens dimma täcker.

  Bidragen från eisegetiska dagsländor är till mer skada än nytta.

  Det saknas tyvärr inte demagoger inom den så kallade “kristenheten”.

  Vi tar Rudyard Kiplings poem igen: “I could not dig, I dare not rob, therefore I lied to please the mob”.

  Jag stack ut näsan och skrev min artikel, väl medveten att den inte leder till att få fler vänner. Jag har faktiskt vägrat några kommentarer. En av dem citerar jag här:

  Skönt att jag avslöjat dig som en fraud – du tjänar medvetet satan genom din globalism och längtan efter antikrists rikes utbyggnad med denna blogg. Det faktum att du refuserade mitt inlägg visar precis vilken falsk typ du är. Men Gud skall löna dig efter din mörkrets gärning att fördölja sanningen. Stackars människa!!!

  Maybe I should lie to please the mob?

  Rolf, om du har tid och orkar…. Kan du komplettera din redogörelse med Israels och judarnas roll i det geopolitiska maktspelet. Den är ju per definition unik.

  Anledningen till min önskan till dej är att många som kallar sig kristna, och samtidigt (som sig bör) välsignar Israel, låter sig lockas av “maskerade nazister” typ SD i Sverige och PVV i Holland.

  /Kjell

      (Reply)

 32. Rolf Lampa,

  Tack för en grundlig genomgång av fakta om världspolitik. Det handlar som jag förstår det om maktkamp med flera aktörer som kämpar. Om EU krymper bör rimligtvis några aktörer glädja sig och se möjligheter att stärka sina positioner.

      (Reply)

 33. JUDISK LIVSKRAFT OCH POLITISK TROSBEKÄNNELSE
  Majlis, jag för min del ställer inte riktigt upp på den polarisering som uppstått kring EU-frågan. EU är ett politiskt projekt med många “fasetter”, men det är inte ett religiöst projekt.

  Med “fasetter” menar jag att vitt skilda aktörer i världspolitiken drar olika slag av nytta (av olika aspekter) av det EU som existerar idag, och detta oavsett vad man ansåg om projektet innan det antagit dagens form. Se t.ex. hur USA ser EU som en “plattform”, å ena sidan som en samlad part att förhandla med (det förenklar), men å helt andra sidan som en part som är användbar om de kan styra och pressa EU att spela rollen som brohuvud österut för att säkra deras globala maktposition (men kom ihåg hur mycket alla bedyranden om vår “gemensamma kultur” som förenar oss betydde innan Pearl Harbor bombades – dvs den “gemensamma kulturen” betydde ingenting).

  I detta perspektiv blir det konstigt när man ser hur helt olika slag av argument, som berör helt olika aspekter av EU-projektet, ställs mot varandra trots att de inte alltid är särskilt jämförbara och således ofta inte ens relaterade.

  Men om vi gör en snabbanalys av hur “viktig” USA bedömer att EU är i deras stormaktspolitik idag jämfört med tidigare, så kan det sammanfattas med vad som kan verka vara en lös association (men tro inte amerikanarna tycker att det är en lös association, de tänker faktiskt ungefär som följer). Amerikanarna (åtminstone de geopolitiska strategerna) tycker att EU är en “döende gamling” som saknar förmåga – och vilja – att försvara sig själv. Och varför skulle då unga amerikaner vilja mönstra på och åtaga sig att med sina liv försvara Europa (en gång till)?

  BESKYDDARVERKSAMHET KOSTAR PENGAR
  Det globala geostrategiska perspektivet handlar dock inte bara om militära resurser, för militär makt kräver stark ekonomi. Det kräver urstark ekonomi. Men, och detta är alltså viktigt, USA:s relativa styrka i ekonomiskt avseende är i farozonen. Och denna styrka urholkas gradvis samtidigt som de har utställt (dvs självpåtaget) förbindelser “över hela jordklotet” om att komma olika parter (läs, “vasaller” och rena protektorat som t.ex. Japan och Tyskland) till hjälp, i händelse av konflikt.

  Redan nu har vi faktiskt en omöjlig situation i det avseendet. Och det är också därför som “gamarna” bara sitter och väntar på att USA:s ekonomiska styrka skall ha tunnats ut så mycket att man enkelt kan “ta för sig” av områden som USA tidigare kontrollerat via sina (tidigare) enorma militära resurser både i luften och till havs.

  Jag upprepar, samtidigt som antalet och omfattningen av USA:s “beskyddarverksamhet” (för att säkra sin globala ställning) ökar till enorma proportioner, så har de MINSKAT sin faktiska förmåga att faktiskt tillhandahålla detta (militära) beskydd.

  VILL OCKSÅ LEKA BESKYDDARE
  Putin gjorde – mot den bakgrunden – ett snabb-race i Syrien bara för att visa, för det första att även Ryssland “beskyddar sina allierade” (i detta fall Assad). Och för det andra, att USA redan nu sitter och snålräknar och tvekar om var man skall sätta in de idag mycket begränsade resurser som återstår, efter de idealistiska “fredsduvornas” tidevarv då man trodde man kunde skrota nästan hela USA:s militär.

  USA framstod som handfallna åsnor när Putins virvelvind drog fram med sina bomräder av IS. Att anmärka på att Puttomanerna snabbt drog sig tillbaka och därmed exponerade Rysslands svaghet ( dvs att de inte har råd att leka Tarzan särskilt länge) är helt vid sidan av Putins poäng. Budskapet gick fram hos småstaterna på den Eurasiska landmassan – nämligen att USA:s resurser också har en limit, och att de kanske ändå borde överväga att söka “beskyddare” på närmare håll (dvs Ryssland).

  Då först fick USA tummen ur.

  Men tillbaka till EU. EU är svagt och blir bara svagare, både på grund av åldrande befolkning och på grund av sin relativa ekonomiska tillbakagång (andra ekonomiska regioner går snabbare framåt). Livskraften saknas helt enkelt, och någon boost i livskraft uppstod inte heller genom det överstatliga EU-projektet, och USA, som var kanske dess främsta ivrare, tappar därför gradvis intresset för EU som nyckelspelare i det globala geopolitiska spelet.

  Låt oss vara realister och lämna åt idealisterna att klösa ögonen ur varandra istället.

  Även om vi inte skulle bry oss om vad “andra tycker om Europa” (läs, vad USA tycker) så återstår ändå vad vi själva tycker om vår världsdel och våra länder. Och ja, vad tycker vi? Ingenting upphetsande där heller. Gloomy eyes, tomma trötta ögon, sitta och surfa på nätet, dricka öl och slå runt tills ridån går ner. Vi Européer har ju inget att bevara, och därför inget heller att kämpa för?

  Mentaliteten i Europa är skrämmande, oavsett med vems ögon man analyserar den.

  Så jag upprepar därför att jag för min del inte ställer upp på den polarisering som uppstått kring EU-frågan. Vi kristna lever visserligen för det tillkommande, men det gjorde även våra förfäder, som slet sig fördärvade med att skapa vad de överlämnade åt oss – frihet och välstånd, som vi nu raserar i en takt som knappt går att förstå.

  Med den pågående faktiska nedgången i åtanke, jämför t.ex. den handelspolitik som gällde då styrkan och välfärden byggdes upp (för 30+ år sedan och längre tillbaka i tiden) med den handelspolitik som gäller nu medan den tidigare styrkan gradvis rinner ut i sanden och välfärden urholkas, och när våra politiker (som inte ensamma bär skulden för detta) i ett sista desperat försök att rädda den försöker finansiera den – inte med arbete och produktion – utan med lån.

  HÄR KRÄVS EFTERTANKE
  Lån, för att bekosta fortsatt Konsumtion (av välfärd och produkter) som ersatt den Produktion (av välfärd och produkter) som tidigare skapade dessa värden.

  Dessa två, Produktion och Konsumtion, är idag nämligen i stor grad åtskilda och placerade i olika världsdelar (det är därför som “köpmännen” i Uppenbarelseboken måste frakta sina varor på haven, annars hade det gårr bra att dra dem på en åsna in till staden).

  Men notera var på kartan kostnaderna för Välfärd och sociala trygghetssystem finns placerade. Kostnaderna finns placerade i “Konsumtionsländerna”. Medan man i Produktionsländerna har låga eller inga kostnader alls för sociala välfärdssystem (det är därför som “Konsumtionsländerna” idag lånar för att driva sina ekonomier, sin kunsumtion av både social välfärd och produkter). De “köpmän” (låt oss kalla dem så) som tidigare BYGGDE UPP sina hemländer (tänk t.ex. Wallenberg och grabbarna) vill idag inte veta av nationsgränser (notera att politikerna inte har full koll på dessa aktörer, aktörer som tidigare åtminstone i någon mån arbetade sida vid sida). Istället maximerar dagens internationella köpmän sina vinster genom att placera (sociala) kostnader där de knappt existerar, och säljer marknader där de sista resterna av välfärd fortfarande konsumerar (dock med lån).

  Och mellanskillnaden, den som tidigare BYGGDE UPP LÄNDER, den hamnar nu istället i de internationella storbolagens och finansieringsinstitutens balansräkning.

  Lång tankepaus.

  BYGGA LÄNDER – NOT

  Alla som levt lite längre vet att “den som inte arbetar” (“producerar”) inte heller kan räkna med att få äta. Vad som åligger en enskild människa åligger också när många människor är samlade i grupp, t.ex. i storleksordningen nationer. Detta har dock helt ställts på huvudet de senaste decennierna.

  Observera alltså hur hela värdeskalan har bytt förtecken hos dem som tidigare förvaltade sina pund till förmån för sina hemländer och landsmän. Idag gör man precis tvärtemot vad den gamle Wallenberg sade åt nykomlingar i sina bolagsstyrelser. Han sade strängt:

  – “Här bygger vi inte förmögenheter utan här bygger vi länder”.

  Och så byggde de Sverige.

  Utan att använda värdeord för att ytterligare polarisera debatten, så hoppas jag alla noterar hur en viss sorts handel i en viss historisk kontext alltså kan fungera på ett sätt, och hur den kan fungera på helt annat sätt (eller inte alls) i en helt annan historisk kontext. Det är insikter om detta som borde ökas genom sakligt underbyggda samtal.

  Vi kommer inte framåt genom att stämpla och döma ut människor som kanske inte haft en chans att sätta sig in i hur saker faktiskt fungerar, och som aldrig kommer att kunna göra det heller just på grund av de stämplingar som dödar alla konstruktiva samtal. Detta gäller åt båda hållen i polariseringen kring en röra av olika aspekter och åsiktsgrupperingar.

  JUDARNA
  Men Kjell undrade om jag kan skriva något om judarnas situation mot bakgrund av den stormaktspolitik som omger dem. Jag skall fundera på saken och återkomma om jag har något att säga om det.

  Rent allmänt så finns ju i mitt bakhuvud alltid det faktum att Israel är lokaliserad mitt i vad vi kanske kan kalla för den “politiska “brännpunkten” i det Eurasiska stormaktsdramat, dock utan att själva vara särskilt betydelsefulla i ekonomiska eller militära termer (OK, de försvarar sig, men de bedriver ingen expansionspolitik eller har globala stormaktsambitioner).

  Jag säger detta även med Kjells länk om Israels snabbt ökande handelsförbindelser samt teknikutbyten med afrikanska länder i åtanke (jo, jag noterade nogsamt Israels betydelse för bl.a. agrikultur och diverse relaterade teknologier då jag besökte Etiopien, och det är en glädjande utveckling). Men omfattningen av denna handel är fortfarande rätt liten och jujst de faktorerna påverkar kanske inte stormaktspolitiken särskilt mycket.

  Vad som dock alltid har gällt gäller även nu – att Gud utvalde just judarna för sin Grand Master Plan, men INTE för att de var ett stort och mäktigt folk (dvs, de är inte de som driver det beskrivna stormaktsspelet). Men trots detta är de märkligt nog ändå ständigt i centrum för de viktigaste världshändelserna. Men i likhet med Nebukadnessars tid så är det hedningar, då som nu, som fått i uppgift att slita ut sig med den ändlösa kampen om världsherravälde, och så vidare.

  För bibelläsaren är det alltså viktigt att inse att bibelns “profetiska utblick” över världshändelserna har sin själva utsiktspunkt just ifrån landet Israel. Snopet kanske, men till exempel London och Washington, får helt enkelt finna sig i att inte ens vara omnämnda i bibeln. Vill de vara med på ett hörn får de allt lov att liera sig med Puttomanerna eller med Sineads land (Kina) … 🙂

  I kontrast till den “förnyade livskraft” vi ser hos Israel och judarna, så är tyvärr Europa en åldrande kontinent med vikande livskraft som väcker förakt hos både vänner och fiender. EU har därtill en ekonomi som av någon anledning sackar efter jämfört med andra snabbt växande ekonomier. Detta alltså medan judarna, vars nation och kultur är mycket äldre än Europas, under senaste seklet har uppvisat en ny, eller förnyad livskraft, dessutom under extrema fientliga förhållanden. Detta ställer samtidigt många politiska och ekonomiska teorier helt på huvudet, teorier som orsakar våldsamma reaktioner och polarisering också bland kristna. Och det är inte bra, inte bra.

  Det är inte långt borta att vi snart tvingas att lugna ner oss allihopa likt den preussiske kejsaren som under reformationen redan lovat den katolska kyrkan att slå ner reformationsivrarna med hela den världsliga maktens alla medel. Just i detta skede ställde sig, som av en händelse (?), muslimerna upp i slagordning för att krossa den kristna civilisationen. Detta fick kejsaren att ändra attityd och stämma ner tonen och istället intaga en försonligare hållning. Attitydförändringen ledde till att han istället artigt bjöd in reformatorerna till de överläggningar där man sedermera enades om den nämnda Augsburgska trosbekännelsen. Såå, om man vill vara riktigt elak kan man kanske kalla den trosbekännelsen för ett “politiskt dokument”. 🙂

  // Rolf

      (Reply)

 34. Jag kanske borde förtydliga i vilket mån den Augsburgska trosbekännelsen påverkades av den politiska situationen. Det slutliga innehållet i trosbekännelsen var inte politiskt betingat, däremot påverkade den politiska situationen vad som INTE togs med. Dvs i syfte att dämpa känslorna och polariseringen mellan reformationsrörelsen och den katolska kyrkan, så valde man att inte ta med alla bittra stridsfrågor. Så för “husfridens skull” utelämnade man vissa saker.

  Med kniven på strupen resonerar man på ett sätt, utan kniv på strupen kanske på ett annat sätt. Luther kommenterade i efterhand (inte ordagrant, men nästan) att han för egen del inte skulle varit lika “snäll” som Melanchton tillät sig vara i förhandlingarna.

  Så nu skall vi alla försöka vara snälla och inte bråka. 🙂

  // Rolf

      (Reply)

 35. DÖENDE
  Majlis, skrev:
  “Om EU krymper bör rimligtvis några aktörer glädja sig och se möjligheter att stärka sina positioner.”

  EU har “krympt” en längre tid redan. USA har därför redan börjat se sig om efter nya sätt att kompensera för Europas försvagning. Det är kanske bara vi européer själva som inte vågar eller är intresserade av att se verkligheten i vitögat.

  Även USA lider dock av sjukdomssymptom på grund av kulturrevolutionen, och man är redan nu inte kapabla att stå för alla till sina åtaganden.

  Allt detta betyder i praktiken att mycket mycket fler och större förändringar snart är att vänta rörande världsordningen och maktbalanser (både lokala och globala) än de förändringar vi slåss om och träter om inne i ett sedan länge döende Europa.

  Vi européer är helt enkelt redan “mindre betydelsefulla” i en omvärld i snabb förändring, men det nog bara oss själva vi kan skylla på.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 36. Rolf Lampa skrev: Vi européer är helt enkelt redan “mindre betydelsefulla” i en omvärld i snabb förändring, men det nog bara oss själva vi kan skylla på.

  På helikopternivå ser man inte alla detaljer och på detaljnivå ser man bara sin egen detalj.

  Det blir lite som skämtet om specialisten och generalisten:

  • En specialist vet mer och mer om mindre och mindre tills han till slut vet allt om inget.
  • En generalist vet mindre och mindre om mer och mer tills ha till slut vet inget om allt.

  Jag uppskattar ditt historiska helikopter-panorama som en sorts mall för de stora penseldragen. En mycket bra motvikt mot dem som virrat bort sig i eiseges och letar babelstorn överallt, men helst i Europa.

  Just nu hoppas dessa på mer exits så att det bara blir 10 deltagande stater kvar. 10 är ju det magiska talet i detta sammanhang.

  Det finns ingen som helst rättfärdig anledning att mindre än 10% av världens befolkning lever i överflöd medan 50% är fattiga. Sådan obalans kan bara hållas i stånd med makt och terror.

  Väl utbildade indier är villiga att jobba för 20% av den lön som en utbildad svensk vill ha. Protektionism kan kanske motverka en ärligare fördelning till en tid, men på sikt håller det inte.

  Jag minns när Sverige var stolt över svenska kvalitets-skor. Jag är ju född i sko-staden Örebro. Sedan knyckte italienare sko-industrin. Billigare skor vars design tilltalade de modemedvetna.

  Nu kommer skorna från Kina, Indonesien, Filippinerna och Korea där man inte sysslar med mänskliga rättigheter och sociala lagar. Kläder kommer från Indien där folk utnyttjas som slavar.

  Utan utsugning av världens fattiga skulle jag varken ha dator eller mobiltelefon. Nu kan en priviligierad västerlänning köpa en bra mobiltelefon för en dagslön och en bra notebook för en veckolön.

  För, som priviligierad använder man bara 10% av sin lön till mat. Den fattige använder 60% av sin lön till mat och resten till kläder och boende.

  Det jag vill säga är att varken “EurAsien” eller “Babels Torn” räcker som modell för att förklara allt.

  De enda som har en täckande förklaring (om de skulle ha rätt) är konspirationisterna. De vet ju att en handfull hemliga makthavare styr allt detta.

  /Kjell

      (Reply)

 37. NÄR SÅNGEN TYSTNAR

  Kjell,
  Innan jag glömmer det, du har namnsdag idag (Lördag). Åtminstone i Sverige. – Grattis! 🙂

  Du nämner ett dilemma som berör oss allihopa – de billiga, men ofta bra varor som vi kan köpa eftersom de produceras så billigt i länder där varken individen eller landet får särskilt stor del av värdeskapandet på samma sätt som vi fick när våra länder i väst byggdes upp.

  SVENSK EKONOMISK FORSKNING SKAKAR OM
  Forskning visar dock att de grundläggande värderingarna i folklagren var annorlunda förr, ofta även hos icke-troende, och att det var dessa värderingar – och inget annat – som var den egentliga grunden för en faktiskt unik värdeskapande förmåga hos… Skandinavernas (av alla folk)!

  Den svenske iranskfödde kurden (…) Nima Sanandaji (bror till den numera rikskände Tino med samma efternamn) skrällde rejält förra året med att hamna på sjätte plats på Amazon.com’s bestseller-lista med sin forskningsrapport som visade hur Skandinavien-ättlingar i USA visar på en helt avvikande och högre förmåga än alla andra folkgrupper i USA att skapa välstånd, och hur deras värderingar (som påvisats ha relevant korrelation) gett liknande resultat även hos deras släktingar i Skandinavien.

  Och följaktligen kan t.ex. socialdemokratin INTE ta åt sig äran för att ha “skapat välståndet” i våra länder, som så många tror! (rapporten visar istället en rakt motsatt trend sedan andra värderingar gradvis tog över). Mer om detta finns att läsa i boken “Scandinavian Unexceptionalism” som det skrivits spaltmetrar om senaste året i alla världens större (samt mindre) finanstidningar.

  Forskningsresultaten var naturligtvis sprängstoff, särskilt för vår tids “sociala ingenjörer” med slagsida åt vänster. Inte undra på att ögonbryn höjdes med tanke påståenden som detta:

  Sweden began to fall behind as the state grew rapidly from the 1960s. Between 1870 and 1936, Sweden enjoyed the highest growth rate in the industrialised world. However, between 1936 and 2008, the growth rate was only 13th out of 28 industrialised nations.

  Länk till Amazon:
  https://www.amazon.com/Scandinavian-Unexceptionalism-Third-Way-Socialism-Political/dp/025536704X?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0

  Lägg därtill att vi idag tvingas konstatera att värdeskalan hos dem som idag styr värdeskapandet, dvs affärsfolk, eller “köpmän” som de omnämns i Bibeln, verkar ha förändrats så att det primära idag är att bygga förmögenheter snarare än att bygga länder.

  Många politiker tror dock att värdeskapandet fortfarande fungerar som det gjorde förr (men det gör det olyckligtvis inte). I många fall sitter de istället i en rävsax där deras politiska karriär beror av om de kan dela ut ännu mer förmåner och skapa ännu fler kostsamma sociala förmåner, i länder som producerar allt mindre för att finansiera just allt detta. De tvingas därför låna för att hålla igång karusellen, och säkra sina positioner.

  Vi fick lära oss att den som inte arbetar (producerar) skall inte heller äta. Skala upp det till nationell nivå, och då slutar principen gälla? Jag tror inte det. Den enda rimliga frågan är hur länge detta kan fortgå innan den oundvikliga konsekvensen drabbar oss i fullt mått?

  Dvs “köpmän som gråter”, och så vidare. Men min syn på tillvaron är inte bara “gloom och doom”, så jag vill i detta inlägg berätta också om några trevliga erfarenheter.

  HÖGRE MÅL
  Visserligen var det vanliga hårt arbetande människor som gjorde det hårda slitjobbet med att bygga våra länder (vem annars?) men jag hoppas ändå alla förstår att även hårt arbete behöver styrning, och att resurser behöver förvaltas och att vissa har den förmågan i högre grad än andra.

  Själv har jag i grund och botten också en mycket positiv bild av företagare och kanske lånar jag mina sympatier främst åt dem inom industrin, som traditionellt ofta haft “högre mål” än rena penningspekulanter och, även om många industrialister sällan blev fattigare av det, hade många ändå som sagt som “högre mål” att bygga upp sina hemländer.

  AVUND INGEN LÖSNING
  Exemplen på sådana industrialister är otaliga både i Sverige och i Finland, som jag redan som barn såg från den “fattiga sidan” (min mor är från svensktalande Österbotten, som var mycket fattigt ännu på sextiotalet och början på sjuttitalet då jag som barn besökte Österbotten på sommarloven). När jag blev “äldre ungdom” förfärades jag dock över de skyddstullar som finnarna hade på bilar och allehanda lyxvaror (en viss bil i Finland kunde kosta upp till tre gånger mer än i Sverige). Man tänkte att “de är ju hemska dessa politiker som pressar musten ur de fattiga människorna” .

  Jag förstod inte då ännu att de alla tillsammans, finnarna alltså, byggde Finland.

  Och att alla hjälpte till (även om vissa blev rikare än andra, men andras rikedom har jag aldrig mått dåligt av, medan sådana finns som inte kan få frid om någon tjänar… tja, ni vet).

  HÄPNA LYSSNARE
  Men när jag för en tid sedan besökte Etiopien, och av olika orsaker studerade deras skattetabeller för import och export, vilka jag studerade mycket ingående, då upptäckte jag exakt samma mönster som man tillämpade i Finland när jag var ung (idag när Finland är “färdigbyggt” är dock importskatterna lägre).

  Etiopierna jag umgicks med kunde först inte förstå varför jag med sådan belåtenhet läste och kommenterade dessa importskattetabeller och de skyhöga pålagorna av en mängd olika slag. Jag kommenterade vissa av de höga avgifterna rätt ingående, och gav mitt hjärtliga bifall till de uppenbara avsikterna med de höga avgifterna, medan jag förklarade för de som häpna orkade höra på.

  Och sedan började jag berätta åt mina Etiopiska vänner (några av dem var affärsmän och de flesta var som ni redan gissat tämligen kritiska till Etiopiens höga importskattepålagor) om hur Sverige en gång i tiden byggdes, och om hur Finland byggdes. . Och om hur USA byggdes.

  UNGDOMLIG IVER
  När jag hade berättat min “särpräglade version” om delar av västerlandets industriella historia för dessa unga affärsmän (se blänkare i tidigare inlägg ovan om att “bygga länder”), hade de en helt ny syn på sin egen (potentiella) framtida roll i Etiopiens ekonomi.

  Jag minns särskilt en ung man och hans bror, en av dem nyligen utexaminerad ekonom, vars far ägde stora kaffeodlingar och hotellkedjor i södra Etiopen (bl.a. i Hawassa i den sydvästra regionen). Dessa unga män var rika och hade det bra, men de var, som rikemans barn ofta är, tämligen ointresserade av faderns affärer och möten med landets industrifolk och branschorganisationer, ett samhällsskikt som (naturligtvis) kämpar hårt med att försöka förbättra landets konkurrensförmåga osv. Men efter våra samtal lyste det i ögonen av brinnande iver att få vara med om att bygga upp ett land (ni får gissa vilket). Dessa unga män hade (har) dessutom en unik chans att verkligen också göra det.

  MIN FRÄCKHET
  Men skall jag vara riktigt fräck och ärlig så sade jag rakt ut åt dem (då jag såg hur intensivt de faktiskt lyssnade på mitt prat) att för allt i världen göra sig av med hotellen! Detta helt enkelt för att det är under en “industrimagnats värdighet” att hålla på med “icke värdeskapande” ekonomisk aktivitet.

  De tappade naturligtvis hakan alldeles när jag sade detta. Men några här på forumet kanske redan märkt att jag ibland drar saker till sin absoluta spets.

  MÅNGSYSSLARE
  Men detta om hotellen sade jag naturligtvis inte förrän jag förklarat för de unga männen hur det kunde komma sig att Altas Copco-kompressorn i processanläggningarna för deras egen kaffeproduktion, samt Scania-lastbilar (som de beundrar något enormt i Etiopien) hade nära samband. Hur det kunde komma sig att flera internationella varumärken har, eller har haft samma ägare, och ofta, samma grundare, någon gång i tiden.

  Jag förklarade att många av de mest kända svenska företagen skapades på grund av ett behov – särskilt vid tiden då Sverige skulle byggas och bli en modern nation. Och att då en viss produkt behövde tillverkas – då saknades ofta andra delprodukter eller maskiner och utrustning som behövdes för att skapa den förstnämnda produkten, och därför kunde det hända att samma personer skapade många olika företag och produkter, för att kunna skapa det förstnämnda, osv. Det var helt enkelt följdriktigt att vara mångsysslare när man skall bygga ett helt land som, när man börjar bygga, trampar omkring i enbart koskit.

  DJUNGELTELEGRAF
  Jag berättade även om Finland. Jag nämnde Nokia, och tro inget annat, i djungeln i södra Etiopien, närmare bestämt Yirga Cheffi som jag bland annat besökte, där kände man omedelbart igen namnet Nokia (så klart), men frågade först om de visste att Nokia var en stor tillverkare av gummistövlar, gummidäck, elkablar, och tja, en gång i tiden tillverkare av “nästan allt vad landet behövde”.

  Det visste de naturligtvis inte. De trodde att Nokia enbart tillverkade mobiltelefoner. Det var trots allt en tid sedan de släppte djungeltelegrafen, men gradvis började de unga männen fatta vad jag försökte säga dem. Det fanns en tid, och det var inte ens särskilt länge sedan, då Sverige var ett fattigt och skitigt land (ungefär som Etiopien, fast ändå kanske inte riktigt så… inte precis lika, nej) då BÅDE affärsmän och industriledare fokuserade på att “bygga länder”.

  SVERIGEKOPIA
  Och eftersom Finland var lite efter Sverige i utvecklingen, och dessutom trasades sönder av kriget, därför blev det så att jag, trots att jag är född 1961, hann med egna ögon se både människorna och landet medan det gradvis byggdes upp och gick från ren misär till ett välstånd (i likhet med de andra västländerna) som aldrig tidigare skådats i historien. Och jag fick själv erfara den mentalitet som (de flesta) affärsmän och industriledare hade på den tiden (några av dem var min egen släkt).

  Jag sade till sist åt de unga männen rakt ut, att “bygg upp ert land”. Bygg alltså inte förmögenheter, dumpa era hotell, och bygg upp landet istället (med tillägget, att de troligen inte kommer att bli fattiga om de gör detta helhjärtat, för sina landsmäns skull).

  Och så vidare. Jag gav dem många exempel på hur Finland i många stycken kopierade allt som var bra (och en del dåligt) från Sverige. Och nödvändigheten av att göra det. Och dessutom att längs hela vägen utvecklas gradvis efter de egna förutsättningarna, att inte sammanblanda målet med vägen (dvs man kan inte hoppa över att de fattiga folklagren måste LYFTAS, och inte inbilla sig att landet på något magiskt sätt blir rikt bara för att några få blir rika).

  OCH FÖRSTÅS AMERIKA
  Jag nämnde biltillverkaren Fords historia för att förklara varför man måste “lyfta” de fattiga ur sitt elände, även som industrialist. Jag förklarade att Henry begrep att utan någon som köper bilarna så blir det inte mycket av hans industridrömmar (dvs att de breda folklagren måste lyftas ekonomiskt till även bli konsumenter, inte bara producenter, och så vidare).

  LUST ATT BYGGA
  Jag glömmer inte glöden i deras blick när jag lämnade dem.

  Och det hör till saken att efter denna (första) fas av våra samtal var det aldrig mer något gnäll om de höga importtullarna avgifterna i Etiopien. Istället ville de själva OCKSÅ vara med och…, well, bygga upp sitt land.

  EXOTISK TRYGGHET
  De personer jag träffade var kristna (jag hade bett min guide att enbart arrangera möten med sådan han litade på genom goda referenser, etc) och de var häpna över att höra mig berätta om vår kultur och hur man bara för några decennier sedan ute i landet (åtminstone i Norrbotten där jag växte upp) kunde lämna dörrar olåsta när man lämnade hemmet (sopkvasten mot ytterdörren visade att man inte var hemma…), och att husen inte har murar runt innergården med taggtråd och krossat glas uppe på murkrönet, utan gårdarna ligger helt öppna i både land och stad, och så vidare.

  Tänk att (Skandinavisk) laglydighet med påföljande (relativa) trygghet faktiskt framstår som något exotiskt och som en närmast ofattbar saga i vissa länder. Vi förstår inte vad vi har (och har haft), och därför har vi inte haft förstånd att tacka för det heller.

  TRÖTT
  Jag kunde skriva spaltmetrar om min intressanta resa i Etiopien och de underbara människor jag träffade där (jag har även två etiopiska svärdöttrar, båda födda och uppvuxna i Addis Ababa), men kände samtidigt sorg när jag tänkte på hur det är med mitt hemland idag. Ett land som i själva verket är trött på att leva och som övergett nästan allt som var värt att leva för, även för en sekulär människa.

  Så oändligt sorgligt.

  ATEISTENS SAKNAD
  Jag tänker även på ateisten (har tyvärr glömt vem det var, kanske var det Carl Sagan?) som under en stor ateistkonferens erinrade sig hur kristna vid stora samlingar ofta sjöng många och mäktiga sånger, och med sådan inlevelse dessutom. Han sade eftertänksamt att; “men vi, vi har inget att sjunga om.” Jag tror han sade detta med uppriktig sorg och saknad i sitt hjärta.

  Men nu håller sången på att tystna helt i våra länder.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 38. Rolf Lampa,

  Dina poster som berör det världsliga läser jag slarvigt. Helt enkelt beroende på att jag saknar intresse för det världsliga och borde knappt få yttra mig i ämnet. Dock läser jag även dessa dina poster av en anledning: Det räcker med ett par rader av dem för att få mina egna insnöade teorier att tvärnita. Lika befriande varje gång. Din alldeles personliga nykterhetsterapi funkar varje gång. Hur gör du?

  (Av EU har jag märkt 2 saker genom årens gång som jag bryr mig om. 1, När jag studerade socialrätt visade det sig att EU har en betydligt högre respekt för familjens integritet än vad Sverige har. I Sverige äger staten, typ, familjen. 2, Enligt EU har även barn rätt till religionsfrihet.)

      (Reply)

 39. Rolf Lampa,

  Tack för din eminenta redogörelse.

  Jag har från och till funderat över svenskt välstånd. Välståndet byggdes på svensk industri och uppfinningar som du redogjort för. Med stigande oro har jag noterat att svensk industri säljs ut eller minskar i omfång av andra orsaker. T ex har svensk trucktillverkare i Lidhult, som grundades 1949, flyttats till Polen pga eu stöd till polska områden. Det jag har tänkt på är att det idag inte finns något värdeskapande i samhället som motsvarar industrin. Välståndet kan bara gå bakåt. En lånespiral, som vi inte tar oss ur, håller välståndet upp ett tag till och sedan välståndet ett minne blott.

  Det är intressant med socialdemokratin och att allmänheten inte har genomskådat bluffen. Tänker bland annat på låten “Staten Och Kapitalet” om hur välståndet hamnar i fastighetsägarnas fickor. Höj skatten, höj bostadsbidraget, höj hyrorna. Pengarna hamnar hos kapitalet, socialdemokratin har fått en lojal väljargrupp eftersom väljargruppen behöver bostadsbidragen.

      (Reply)

 40. Tack Kjell och Rolf för era tankar. Har fått mig att tänka till och omvärderat olika saker, till exempel FN. Har även fått läsa på om kulturmarxism, vilket är en skrämmande läsning.

  Det är lätt att förföras av enskilda duktiga retoriker. En politikers vältalighet som jag uppskattar är Obama. När man läser om att han kanske blir nästa FN-sekreterare blir man lite rädd. Det är lätt att förföras om man inte håller sig vaken.

      (Reply)

 41. Fredrik skrev:

  Det är lätt att förföras av enskilda duktiga retoriker. En politikers vältalighet som jag uppskattar är Obama. När man läser om att han kanske blir nästa FN-sekreterare blir man lite rädd.

  Jag vet att du inte skriver detta på grund av, skall vi säga, etniska orsaker. Men jag vill ändå kommentera det.

  Man skulle kunna räkna upp en hel radda av FN Generalsekreterare som verkade för ockultism och synkretism. Dag Hammarskjöld byggde ett ockult andaktsrum in FN’s högkvarter.

  Man skulle kunna räkna upp en hel radda av USA Presidenter som var korrupta och amoraliska (något som inte tycks gälla Obama). Det ryktas om hemliga sällskap som illuminati.

  Det jag vill säga är att jag inte förstår på vilket sätt Obama skulle vara “värre” än dessa företrädare.

  Däremot förstår jag att världsläget är “farligare” än tidigare.

  /Kjell

      (Reply)

 42. Kjell,

  Well, precis som du skrev så var det inte av etniska skäl. Och jag tycker inte heller att han är värre eller sämre än någon tidigare president. Jag har egentligen inget emot Obama. Tvärt om. Men om världens mäktigaste man, som man brukar säga om amerikanska presidenter, blir FN:s generalsekreterare så kanske man bör se upp. Han har ett kontaktnät och kunskaper som förmodligen inte tidigare generalsekreterare haft. Det behöver inte betyda något men det kan inte skada att vara försiktig.

  Jag har funderat mycket över antikrist, jag påstår med eftertryck att jag inte anser att Obama är detta. Vem är denna person som kommer att förleda hela jordens befolkning? Det borde vara någon som är vältalig, har makt och kan komma med ett löfte som lockar hela jordens befolkning. Jag är därför försiktig med att beundra vältaliga personer, politiker eller ej, för att inte bli överraskad när man har sänkt garden.

  Jag känner till Dag Hammarskjöld och det minskar inte min oro. Och det har fått mig att omvärdera min åsikt om FN.

      (Reply)

 43. Läser med stort intresse fantastiska analyser av Kjell, Rolf m.fl. Oerhört spännande Skulle vara intressant att liksom Fredrik höra mer om vad ni anser och tänker om en kommande antikrist.
  Det känns som mer aktuellt än någonsin!

      (Reply)

 44. Fredrik skrev: “Han har ett kontaktnät och kunskaper som förmodligen inte tidigare generalsekreterare haft.”

  Ja den nuvarande är en så kallad “lame duck” och före honom var det inte heller färgstarka figurer.

  Men sedan kan man kanske tillägga att vi inte kan veta vilken roll FN kommer att spela i slutskedet, eller ens om FN finns kvar då.

  Det enda vi säkert kan veta är att Guds plan kommer att fullbordas. Men om den dagen och den stunden vet ingen utom Fadern.

  /Kjell

      (Reply)

 45. Rolle,

  Vet inte vilka aspekter du skulle vilja att jag tar upp. Låt mej börja med att säga att jag inte är en preterist, så jag tror alltså att det fortfarande finns profetior som kommer att uppfyllas.

  En av dessa är komsten av en omtyckt och beundrad person som kommer som världens räddare. Man kommer att acceptera att han inte lever som han lär.

  Det finns en text i 1 Joh. 3:8-9 som ger en knut i magen hos många tillgivna kristustroende. Jag skall citera den texten:

  Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud.

  Resonemanget är då att “jag syndar ju ibland, så kanske är jag inte pånyttfödd”, alltså född av Gud.

  Men jag tror att Johannes varnade för Antikrist som ju kommer att försöka lura människorna att han är Gud, ja Guds son, född av Gud.

  Vi vet att Jesus är Den Enfödde Sonen, och Johannes påpekar att den som bokstavligen är född av Gud inte syndar. Jesus var och är och förblir utan synd.

  Antikrist däremot är av djävulen och kommer att ha en angenäm fasad, men samtidigt att uppenbart synda.

  Detta är ett signalement för att hjälpa oss att förstå vem den personen är. Låt er inte luras sa Jesus. Paulus, Petrus och Johannes sade samma sak men med lite andra ord.

  /Kjell

      (Reply)

 46. Vill ännu en gång peka på de andemakter som ledde till Brexit!


  Hate crime ‘still far too high’ post-Brexit – police

  More than 6,000 hate crimes have been reported to police in England, Wales and Northern Ireland in the wake of the EU referendum, figures show.

  There was a slight fall in reports in the first half of July compared with an initial spike in the days before and after the 23 June vote, the National Police Chief’s Council said.

  But the overall level was up 20% on the same period in July 2015.

  Police chiefs said the figures were “still far too high”.

  There were 3,192 alleged hate crimes reported between 16-30 June this year and a further 3,001 reports between 1 and 14 July – equivalent to more than 200 every day, updated figures show.

  It was previously revealed that the daily rate peaked at 289 reports on June 25 – the day after the result of the referendum was announced.

  Scotland Yard deputy commissioner Craig Mackey said the Brexit vote appeared to have “unleashed something in people”.


  Samma andemakter ligger bakom Trumps triumf.

  /Kjell

      (Reply)

 47. Kjell,

  Det var obehagligt att läsa Daniel Forslund retorik på Aletheia. Denna typ av retorik påminner åtminstone mig om händelser i Europa inte alltför långt bak i tiden.

  ”Andra klassens medborgare”, ”Sverige ’great again’”, ”kunna vara stolt över vår nation. Vårt arv. Vår historia.” Vilka känner sig som andra klassens medborgare? På vad sätt skulle Sverige bli ’great again’? Är det eftersträvansvärt att vara stolt över vårt land, vårt arv och vår historia? Tacksamhet värderar jag högst, och det är vad jag känner över att Gud låtit mig födas och växa upp i detta land. Antagligen skulle jag känna tacksamhet om jag fötts och växt upp i ett annat land. Det enda land jag hett längtar till är det som kommer när Herren Jesus kommer tillbaka.

  Vi har fortfarande hög standard i Sverige. Vi har mat för dagen, någonstans att bo, sjukvård, skolor, vacker natur, rent vatten, fungerande elnät, och mycket annat som vi tar för självklart men som inte är det för alla människor i världen. Kan det vara så illa att ”mycket vill ha mer”? Att människor inte är nöjda med det de har? En liten parentes: När jag var nyfrälst hade jag en cykel som krånglade mycket. Jag var så less på den, så jag bad till Herren att jag skulle få en ny. Men i nästa ögonblick bad jag en annan bön. Jag insåg att jag alltid skulle vara missnöjd och vilja ha något annat oavsett hur bra jag hade det. Då bad jag i stället att jag skulle vara nöjd och tacksam över det jag har, oavsett livssituation. Och så har det blivit! Medan jag skriver det här kom jag på att jag senare köpte en cykel som jag nu har haft i 12 år, och den är jag så nöjd med! Det är något att vara tacksam för! Det är tragiskt om även kristna hela tiden strävar efter att få det bättre och bättre, högre standard, i stället för att tacka Herren för Hans nåd och kärlek. Han har omsorg om oss, och vet vad vi behöver och vad som är bäst för oss.

  Om någon tror att en viss president eller ett visst parti ska kunna återställa säkerhet, framgång och fred jämte lag och ordning bedrar han eller hon sig grovt. I Guds Ord får vi i klartext veta hur läget är i denna tidsålder. Rom 3:23: ”Ty alla har syndat och saknar Guds härlighet”. Ju närmare vi kommer Jesu återkomst dess svårare kommer det att bli: Mat 24:7: ”Folk skall resa sig upp emot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och farsoter och jordbävningar på den ena orten efter den andra.” Mat 10:21: ”Den ene brodern skall överlämna den andre till döden, och fadern sitt barn, och barnen skall sätta sig upp emot sina föräldrar och döda dem.”

  Först när Herren Jesus kommer tillbaka får vi den sanna freden och friden.

      (Reply)

 48. Majlis,

  Det skall bli intressant att se om Berndt Isaksson nu vänder på kappan och följer med i Trump-hyllningarna.

  Hittills har Berndt uttaat sig tydligt mot Trump.

  För dem som kan läsa engelska obehindrat, rekommenderar jag denna artikel:

  Donald Trump is a unique threat to American democracy

  En hänvisning och resumé på svenska finns här:

  Washington Post: Trump ett unikt hot mot världen

  Det är denne Trump som Daniel Forslund på Aletheia hyllar!

  /Kjell

      (Reply)

 49. I Bibeln ges det signalement på antikristerna.

  En person man accepterar, på grund av att man vill ha det han utlovar och tror att han har makt att verkställa det, trots att man ser att hans livsstil inte duger.

  En en egocentrisk person som vill bli ärad och hyllad men inte kan acceptera kritik. En person som inte skyr några medel att uppnå sina personliga mål.

  Det har funnits en hel del prototyper för Antikrist och de hade alla samma egoistiska livfilosofi som Madame de Pompadour som lär ha sagt: “Après nous le déluge” (Efter oss syndafloden).

  Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. (Upp. 9:11) Apollyon betyder förstörare eller fördärvare.

  Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram! (2 Tess. 2:3)

  Avgrundens ängel har utan tvekan fått stor auktoritet i politik och samlevnad.

  Den laglösa egoismen har blivit den norm man eftersträvar. Upp 22:

  Se, jag kommer med hast och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. /../ Han som betygar detta säger: “Ja, jag kommer med hast.” Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla.

  Sefanja 1:14-18

  HERRENS stora dag är nära, ja, nära, och den kommer med hast. Hör, det är HERRENS dag! Då ropar hjältarna i ångest. En vredens dag är den dagen, en dag av ångest och nöd, en dag av ödeläggelse och förödelse, en dag av mörker och dimma, en dag av moln och dis, en dag då ljud av horn och härskri höjs mot de befästa städerna och de höga murtornen. Då skall jag ge människorna en sådan ångest att de går omkring som blinda, därför att de har syndat mot HERREN. Deras blod skall spridas som stoft och deras kroppar som orenlighet. Varken deras silver eller deras guld skall kunna rädda dem på HERRENS vredes dag. Av hans nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Ty fullständigt och med hast skall han göra slut på alla dem som bor på jorden.

  Det kommer att ske, och när det sker kommer det att ske “med hast”. I ett ögoblick, en tids-atom, kommer hela skapelsen att konfronteras med fakta.

  Är du redo?

  Eller står ditt hopp till Trump, Brexit och SD?

  /Kjell

  PS. Kort biografi av Jeanne Antoinette “Madame de Pompadour” Poisson

      (Reply)

 50. Kjell,

  Du svarar Majlis om Daniel: Med mindre än 100% avståndstagande från “trosförkunnelse” ser det dystert ut.

  – Problemet är att det inte går, för då måste man förkasta vad skriften säger om ex tro.
  Alla har någon form av trosförkunnelse i sig, det är helt bibliskt och skall man ta avstånd från trosförkunnelsen, så får man stryka mycket i skriften.

  Bb

      (Reply)

 51. Björn bloggaren,

  Du fortsätter i samma fotspår.

  Du kan inte, och får inte, hitta på egna betydelser av ord om du vill kunna kommunicera med andra.

  “Trosförkunnelsen” är det svenska ordet för “Word Faith Teaching” och det står för läran att vi är gudar som kan skapa genom våra ord.

  Den läran hittades på av spiritisten och hypnotisören Phineas Quimby. Sedan tog William Essek Kenyon upp denna sataniska lära och anpassade den så att den delvis kunde accepteras av “kristna”. I alla fall “kristna” som inte hade “Sanningen” = “Ordet” som grund.

  Kenneth Hagin såg vinst i detta och gjorde “pingstlära” av det. Hans disciplar från hans så kallade “bibelskola” spred det sedan världen över.

  Ulf Ekman var en lokal apostel för Sverige och omgivning. Han lyckades korrumpera sanningen i snart sagt hela nordens pingsrörelse. Hans lön väntar på honom!

  Kennet Copeland (som likasom Ulf avstuderade “cum laude”) blev en slags trosförkunnelse-påve för hela världen. Kenneth Copeland och hans närmaste brukar ofta göra djävulstecken och tala ockulta tungomål. Bevis finns!!!

  Lämna nu denna villolära, introducerad av demoner.

  Du ser hur den har lett kända “blogg-ägare” till att hylla satans anhängare.

  /Kjell

      (Reply)

 52. Fredrik,

  Trump är en antikrist! Om han är “Antikrist” får framtiden utvisa.

  Åtminstone kan han göra kaoset i världen så stort att Antikrist välkomnas att ta över all mänsklig makt.

  Hemskt och fruktansvärt att se hur de som inte radikalt har tagt avstånd från “trosförkunnelsen” nu hyllar satans hantlangare.

  Daniel: Om du läser detta! Man kan inte kompromissa med ondskan! Det finns ingen snäll, eller mjuk utväg. Bara en radikal.

  /Kjell

      (Reply)

 53. Kjell,

  Hej Kjell,

  Jag förstår inte, vilken är skillnaden menar du mellan att stödja Donald Trump och att stödja Hillary Clinton?

      (Reply)

 54. Martin,

  Vänd på steken!

  Hur kan man (som kristen) stödja Trump?

  Svara på den först så skall jag svara på din fråga sedan.

  /Kjell

      (Reply)

 55. Kjell,

  Varför då? Jag har aldrig hävdat att kristna ska stödja Trump. Eller Hillary för den delen. Eller tvärtom. Jag har öht aldrig diskuterat frågan. Det är du som hävdar att kristna inte ska stödja Trump. Då undrar jag, i mitt stilla sinne, varför just Trump och hans supporters är föremålet för ditt angrepp och inte Clinton eller varför inte bägge två? Jag förstår inte varför jag skulle behöva presentera skäl till en ståndpunkt jag inte har för att du skulle förklara din ståndpunkt vad gäller Trump. Jag kan inte förstå den kopplingen alls.

  Om kriteriet för att rösta på ett visst parti eller en viss person är att dess politik är i full överensstämmelse med Bibeln så faller alla politiska partier platt till marken. Även Hillary Diane Rodham Clintons. Men du kanske har andra kriterier som gör att det enligt dig är okej för kristna att rösta på Clinton men inte på Trump. Det skulle vara intressant att veta vilka dessa kriterier är.

  /Martin

      (Reply)

 56. Martin skrev: “Varför då? Jag har aldrig hävdat att kristna ska stödja Trump. /../ Jag förstår inte varför jag skulle behöva presentera skäl till en ståndpunkt jag inte har för att du skulle förklara din ståndpunkt vad gäller Trump. “

  Tack för ditt svar. Det duger utmärkt, för precis så reagerade även jag när du bad mej motivera varför kristna skulle stödja Hillary.

  Mitt val, om jag hade ett val i detta, skulle vara att med alla till buds stående medel försöka hindra Trump att bli vald som president.

  Min bedömning är att karln är galen och farlig. Den bedömningen grundar jag på hans uttalanden och uppträdande.

  Det blir världsvid katastrof med Trump som president.

  Hillary kommer däremot inte att riskera mycket.

  Det enda sättet att hindra Trump är att rösta på Hillary. Det handlar alltså om en röst mot Trump.

  Men om Gud har bestämt att det nu är dags för sista akten så kommer Trump att vinna vad vi än gör.

  /Kjell

      (Reply)

 57. Tillfrågad vad Trump tycker om Jesus Kristus svarade han: “Hippie looser!”

  Han öppnade sin mun för att häda Gud!


  Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen.


  /Kjell

      (Reply)

 58. Kjell,

  Hela det här gänget är hädare och psykopater. Hillary är inget undantag. Anti-Trump betyder Pro-Hillary så det går inte att vara neutral. Det finns två president-kandidater än så länge, Donald Trump och Hillary Clinton. När du säger att det är fel att stödja Trump så ger du indirekt ditt stöd till Hillary.

  Jag kan ju inte svara för Trump-anhängare och det är inte min sak att ha en åsikt om vem amerikanerna vill välja till president. Men jag tror att människor, också många kristna, är helt förtvivlade över det som händer med våra samhällen nu. Den förtvivlan är fullt berättigad. 3 gruppvåldtäkter och 1 gruppvåldtäktsförsök i lilla Kalmar bara dom senaste dagarna. I förrgår lockade en massmördare i München till sig barn till McDonalds som han sedan sköt ner. Idag gick en syrier till attack med machete i Tyskland, en död. Mitt älskade Nice attackerades för några dar sen. 84 döda. So far. Min syster vågar inte gå ut och plocka svamp längre. Min 80-åriga kompis K berättar om ett fruktansvärt våld mot hennes kompisar. Kjell, det är fullständigt kaos just nu. Man bara går och väntar på nästa stora massmord. Vi går mot ett sammanbrott, en civilisationernas sammandrabbning.

  Fred innebär inte att undvika att konfrontera ondskan. Det är vad du gör. Du ger dom skulden som konfronterar denna fruktansvärda ondska som har släppts lös på vår jord. Så ser jag det. Islam är nazismen. Det är som andra världskriget, bara det att nu har schackpjäserna bytt plats.

  /Martin

  PS:1. Nej alla invandrade muslimer är inte terrorister.. och så vidare
  PS:2. Ps:1 borde inte behöva skrivas

      (Reply)

 59. Martin skrev: “Anti-Trump betyder Pro-Hillary så det går inte att vara neutral.”

  De allra flesta valen i livet handlar om gråskala. Man väljer dåligt i stället för värre och man väljer bättre i stället för bra. Eller så väljer man irrelevant #1 i stället för irrelevant #2.

  Om du med “Pro-Hillary” menar “i hennes fördel” så har du rätt, men om du menar “som supporter” så har du fel.

  Daniel däremot uttalar sig som supporter för Trump. Det reagerade jag på, och emot.

  Visst är det kaos och visst handlar det om ett sammanbrott. Det som du, och många med dej inte tycks förstå är att demokrati bara funkar i monokulturer och att hela konceptet (demokrati) sågar av den gren det sitter på. Eller med annan formulering: Demokratin är självförintande.

  Visst kan man fortsätta med skendemokrati, eller låtsasdemokrati, men berätta för mej var ett äkta genuint demokratiskt val förekom senast?

  “Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike!” Barn mot föräldrar, elever mot lärare, föräldrar mot barn och lärare mot elever. Anarki och kaos!

  När självklarheter blir politiskt inkorrekta och måste förnekas är demokratin redan död.

  Kärnan av Trumps väljarkår består av lågutbildade, missnöjda, vita män. En person som bygger sin succé på att skapa konflikt kommer aldrig att kunna vända pannkakan.

  Nu kan han skylla felen på andra, men om han blir vald kan han bara göra det om han låter konflikterna bestå.

  Vill man ge samlevnaden nådaskottet skall man välja populisterna!

  Dra ut tanden! Amputera benet! Transplantera hjärtat! Välj Trump! Fäll atombomben! Terminala handlingar som inte kan reverseras.

  Turkiet har en “demokratiskt vald” diktator som president. Contradictio in terminis!

  /Kjell

  PS. För att stjäla Hasse Alfredssons sketch: “Demokratin är som en påse. Tom och innehållslös om man inte stoppar något i den.”

      (Reply)

 60. Lennart Truedsson skriver på Aletheia: “Jag tror det var Benjamin Franklin som menade att demokrati bara kommer att fungera så länge kristen moral och normer i stor utsträckning finns hos de enskilda medborgarna. När detta vattnats ur och kärleken kallnar kommer demokrati att bli djävulskt.”

  Daniel F orslund skriver: “Listan kan göras hur lång som helst på oegentligheter Clinton(s) står för och att få tillbaka dem till Vita Huset är i min mening en större katastrof för USA än Trump. Det handlar helt enkelt om the lesser of two evils. “

  Samuel Sundström skriver på Aletheia: “Nu har Trump valts , genom röstning, till republikanernas kandidat. Vi kan tycka vad vi vill men det är folkets vilja som kommit fram genom röstning.
  Och jag hoppas att alla respekterar folkets vilja!
  Det är folkets vilja som respekterars.”

  Förstår inte någon att hyllandet an demokratin är identisk med Karl Marx’ strävande efter proletariatets diktatur?

  Demokrati är inget annat än två vargar och ett lamm som låter majoriteten bestämma vad man skall ha till middag.

  Till sist ett citat som tillskrivs Benjamin Franklin: “Any fool can criticize, condemn and complain and most fools do.”

  /Kjell

      (Reply)

 61. Ovan har jag skrivit att jag inte gillar Donald Trump. Det innebär inte per automatik att jag gillar eller stödjer Clinton. Bara för att jag inte gillar A så behöver det inte innebära att jag gillar B.

  Det största skälet jag har emot Donald Trump är att han skrivit att Jesus var en “loser”, en annan gång har han sagt att Jesus var en “hippie loser”. Hur kan en kristen gilla en sådan person?

  Det är säkert så att Clinton och Trump har ungefär samma agenda och samma sakpolitik. Det hade gått att utveckla men jag tycker det är off topic. Det saknar också betydelse eftersom jag och de flesta som läser här inte har rätt att rösta i amerikanska val.

      (Reply)

 62. Broder,

  Jag ser gärna att Berndts övertygelse håller och vill även jag understryka att valet är mellan dålig och sämre. Eller kanske mellan dåligt och värst.

  Framför allt Trumps konstanta “hate speech” kan leda till mycket seriösa, globala säkerhetsproblem.

  /Kjell

      (Reply)

 63. 2016/2 Hate

  2016/2 Hate

  Donald Trumps valkampanj har gjort extremhögerns idéer mainstream. Martin Gelin rapporterar om en vit nationaliströrelse som vädrar morgonluft. Vi berättar om kopplingen mellan kultförfattaren och en av Flashbacks mest inflytelserika antisemiter. Vi skildrar föreningen Cui Bono som samlar foliehattar, nazister och sverigedemokrater. Dessutom skriver vi om ökat stöd för extremhögern bland homosexuella män i Frankrike, om nationalismens tomma löften och mycket mer…
  Läs mer

  Dagen-artikel Allvarlig men viktig tidsskrift i vår tid skriven av Håkan Arenius. Kort citat:

  Expo utkommer fyra gånger om året, numera i ett behändigt format och med en väl avvägd och läsvänlig layout.

  Detta nummer visar bland annat hur Donald Trump har lyckats göra extremhögerns idéer mainstream i USA.

  Inte bara där, utan också i Europa och Sverige, är det numera mer eller mindre allmänt vedertaget att det är flyktingar, invandrare och andra minoriteter som hotar välfärd och normer – för övrigt helt i linje med de idéer som drev Anders Bering Breivik.


  Hitler hade stort stöd av “kristna” i Tyskland.

  /Kjell

      (Reply)

 64. US election: Donald Trump says Hillary Clinton is ‘the devil’

  Republican candidate Donald Trump has called Democratic rival Hillary Clinton “the devil”, in the face of continuing fire from within his own party.
  Speaking at a rally in a high school gym in Pennsylvania, Mr Trump attacked Bernie Sanders for capitulating to Mrs Clinton in the Democratic race.

  “He made a deal with the devil,” the tycoon said. “She’s the devil.”


  Och detta säger han samtidigt som han signalerar 666 med sin hand!

  /Kjell

      (Reply)

 65. Värt att läsa Rekordmånga judar vill återvända till Tyskland

  Thomas Hardings familj var en av många judiska familjer som flydde från Tyskland till Storbritannien under nazitiden. Men nu, efter Brexit, vill han ha sitt tyska pass tillbaka. Och han är inte ensam – hundratals judar ansöker om tyskt pass.

  /Kjell

      (Reply)

 66. Trump blir USA’s Duterte och Duterte är (även i egen utsago) Filippinernas Hitler.

  Trump-Duterte

  Som bekant förstår jag inte att man kan kalla sig kristen och rösta på Trump. (Eller SD, eller PVV, eller UKIP, eller Front National, eller FPÖ, eller Pegida, eller Vlaams Blok, eller…….)

  Dagen rapporterar om en intervju med Philip Yancey: Det Trump står för är allt annat än kristendom
  — citat —
  Jag är förbluffad över att så många konservativa eller evangelikala kristna vill ha en man som har en översittarattityd, som har tjänat sina pengar på kasinon, som har haft flera fruar och flera otrohetsaffärer.. att de ser på honom som en hjälte, som någon som vi kan stödja, säger Yancey i intervjun.
  — slut citat —

  Trump angry at allies conceding he lost debate

  US newspapers break with tradition to condemn ‘dangerous demagogue’ Donald Trump

  Trist att så kallade kristna, supremacy, ex. slavägar-släkt har så stort inflytande på svensk “kristenhet”. Jag tror att 2 Mos. 20:5-6 ligger bakom detta:

  Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, men visar nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud.

  /Kjell

      (Reply)

 67. Den kvinna som tillsammans med flera finas-kunniga tyckte att UK’s regering borde ha något att säga angående timing och innehåll av “Brexit”, och utmanade detta i högsta domstolen, och vann, hotas nu på flera sätt via internet.

  Hoten handlar om att mörda henne och våldta henne. Se där Brexit-gängets mentalitet!

  Och givetvis irriterar det många att Gina inte är född med fornbrittiskt dna, fastän hon har vuxit upp i UK.

  Läs gärna (cnn) http://edition.cnn.com/2016/11/05/europe/brexit-gina-miller-threats/index.html

  Eller (sky news) Gina Miller targeted by online trolls over Brexit ruling

  /Kjell

      (Reply)

 68. Jag skulle även vilja peka på en artikel i Dagen.

  Trump leder stort bland vita evangelikaler

  Jag skall citera lite grand:

  I den evangelikala gruppen i sin helhet uppger 45 procent att de kommer att rösta på Donald Trump, medan 31 procent säger att de kommer att lägga sin röst på Hillary Clinton.

  Men väger man in etnicitet ser väljarsympatierna helt annorlunda ut. 65 procent av USA:s vita evangelikaler stödjer Trump medan blott 10 procent är beredda att rösta på Clinton. I den evangelikala grupp som omfattar asiater, latinos och medborgare med afrikanska rötter är situationen den omvända. 62 procent tänker rösta på Clinton, endast 15 procent på Trump.

  På Aletheia väljer man Trump, Sverige Demokrater och man prisar Brexit!

  I mina ögon är dessa demagogier totalt oförenliga med en kristen bekännelse!

  /Kjell

      (Reply)

 69. I dag möts bland andra Frauke Petry, Geert Wilders och Marine Le Pen till ett “toppmöte” i Koblenz. De säger att det handlar om ett “Europeiskt mot-topp-möte”.

  Den klubb som organiserar mötet kallar sig “Europe for Nations and Freedom”. Till den klubben hör:

  • AfD = Alternatieve für Deutschland
  • PVV = Partij Van de Vrijheid
  • Front National
  • Lega Nord
  • Vlaams Belang
  • FPÖ = Die Freiheitliche Partei Österreichs

  Man har valt denna dag för att fira Trumps seger.

  I likhet med Trump vill man inte ha några journalister från etablerad press närvarande.

  Lycka till med Sveriges försvar när Trump, Putin och Erdogan leder världen och Europa har splittrats.

  /Kjell

      (Reply)

 70. Trump började redan innan han blev president att hota med begränsningar av tryckfriheten.

  White House lashes out at media ‘lies’ about inauguration crowds

  Nu hotar han med åtgärder mot nyhetsmedia som publicerar fakta som han själv ogillar.

  Lägg märke till bilderna i rapportaget.

  Diktatorer i bananrepubliker och ledare för totalitära regimer brukar handla på samma sätt som Trump.

  Carl Gustaf av Leopold, en av det svenska 1700-talets mest inflytelserika diktare lär ha skrivit att man skall vara artig mot överheten och buga riktigt djupt för ”den höga dåren” – ”men djupt, så djupt att han ej ser dig le”

  Intet nytt under solen!

  /Kjell

      (Reply)

 71. Historikern James Kennedy skrev om protektionismen på 30-talet:


  De trodde att: Om amerikaner köper av varandra, gagnar det alla. Men resultatet blev att alla produkter blev dyrare och detta ledde till att krisen fördjupades.


  Min översättning.

  /Kjell

  PS. Har tyvärr bara referens till holländsk text.

      (Reply)

 72. Nigel Paul Farage, född 3 april 1964 i Downe utanför London, är (var?) en brittisk politiker. Han var 2010–2016 partiledare för det euroskeptiska United Kingdom Independence Party (UKIP) och är (var?) sedan 1999 ledamot i Europaparlamentet.

  Nigel Farage har manifesterat sig som en ärke-hedonist. Han påstår att de missleda väljarna är ansvariga för följderna av hans manipulativa populism, inte han själv.

  Han avgick när han ansåg att han vann. Det var samma dag som UK, EU och Sverige förlorade. Det går faktiskt att föra politik där det bara finns förlorare efteråt. (En skattning av resultatet om det skulle hållas referendum i dag är att Stanna skulle få 56% och lämna skulle få 44%)

  Efter honom kom Henry Bolton som ledare av “partiet”. Henry Bolton är 54 år gammal och lämnade nyligen sin hustru för att kompensera sin minskande testosteronhalt med en 25 år ung vänninna. I alla fall tillräckligt ung för att vara hans dotter.

  Henry Bolton var först gift med en dansk kvinna och hans första dotter föddes 1985. Hon är nu således 32 år ung eller gammal. 7 år äldre än hans älskarinna.

  Henry Bolton var senare gift med Tatiana Smurova-Bolton, en ryska kvinna som han har 2 barn med. Hennes yngsta barn föddes 2016. Så Henry Bolton är far till en bebis, eller om du hellre vill kalla det, ett väldigt ungt barn.

  Men i likhet med resten av politikens laglösa ledare, Trump skall vi säkert inte glömma i den vevan, har han bara materiell rikedom och hedonistisk njutning som mål.

  Nu har Henry Bolton kört in i väggen efter att hans sex-docka visade sig vara en person med starka rasdiskriminerande åsikter. Hon har i sitt ungdomliga oförstånd till och med dristat sig att häckla Storbrittanniens Kungahus på grund av (likaledes hedonisten) Prins Harrys val av hustru.

  Vill bara som parentes understryka att konsensus på Aletheia är att Trump och Brexit är “guds” välsignelser till en värld som har förirrat sig helt galenskaper som EU.

  Att jag inte håller med i Aletheias tydliga preferens för national-socialism och predikande av superhumanistisk ockultism, vilken vanligen kallas “trosförkunnelse” eller “Word of Faith”, torde vara mer än tydligt.

  Att man sedan försöker dölja dessa dåliga brunnar genom att publicera konspiratoriska teorier hjälper ju inte.

  Det går för långt att citera en massa exempel här, men om någon ställer specifika frågor skall jag dokumentera det jag har skrivit här ovan.

  /Kjell

      (Reply)

 73. Kanske kan det vara intressant att se brexit-förespråkarnas lögner?

  Theresa May, @theresa_may 2016-04-25: “I believe it is clearly in our national interest to remain a member of the European Union.”

  Jacob Rees-Mogg, @Jacob_Rees_Mogg 2011-10-24: “We could have two referendums. As it happens, it might make more sense to have the second referendum after the renegotiation is completed.”

  Nigel Farage, @Nigel_Farage 2018-05-29: “I never promised it would be a huge success.”

  Boris Johnson, @BorisJohnson 2016-11-03: “Brexit means Brexit and we’re going to make a titanic success of it.”

  Dr. Liam Fox, @LiamFox 2017-07-20: “The Free Trade Agreement that we will do with the European Union should be one of the easiest in human history.”

  Dominic Raab, @DominicRaab 2018-11-07: “I hadn’t quite understood the full extent of this but… we are particularly reliant on the Dover-Calais crossing.”

  Nigel Farage, @Nigel_Farage 2017-03-27: “If Brexit is a disatser, I will go and live abroad, I’ll go and live somwhere else.”

  Boris Johnson, @BorisJohnson 2016-02: “Leaving would cause business uncertainty, while embroiling the Government for years in a fiddly process of negotiating new arrangements, so diverting energy from the real problems that have nothing to do with Europe.”

  #LedByDonkeys @ByDonkeys

      (Reply)

 74. Film av kristen apologeten – Dinesh D’Souza

  Om verkligheten bara gällde en enda fråga, då skulle det bara finnas två olika uppfattningar, och två läger. Verkligheten är inte beskaffad på det sättet. Satan vill att det skall finnas lika många frågor som det finns människor, och följaktligen, lika många grupper. Dvs total splittring.

  Det ärt med viss vånda jag skriver detta, men orsaken är enkel: Det råder total förvirring om de UNDERLIGGANDE syftena med splittringen och de aktuella stridigheterna i samhället. Stridigheter som ofta har gemensamma rötter, men som över tid skiftar utseende. Alla som flyr vill fly till västerlandet, bort från alla andra totalt misslyckade länder, system, ideologier och religioner. Vi har en historia som är alldeles för “bra”, alldeles för totalt överlägsen alla andra folks, kulturers och religioners historia, för att få leva vidare i och utveckla denna totala framgång. Ifråga om makt, ekonomisk förmåga, och därmed alla andra jordiska resurser kan ingen med öppet våld övervinna Västerlandet och de värderingar som lade grunden för dess – jag upprepar – totala framgång. Den måste därför förstöras, dekonstrueras, och ja, förintas inifrån.

  Bara genom total förvirring kan detta ske. Och genom att alla ser alla andra som fiender, ideologiskt. Det enda man inte får hata är de tankar som odlar hatet och uppmuntrar det totala sammanbrottet för västerlandets kultur och traditionella värderingar. Hitler hade en plan för detta. Den nya människan. Där den gamla, läs, den (mänskligt sett) totalt överlägset mest framgångsrika och handlingskraftiga fria människan, måste förintas för att ersättas med en ny, som kan kontrolleras. Socialismen i dess båda extremt förvirrande former som tar bort fokus från just socialismen, nämligen nationell socialism samt internationell socialism. Idag finns ingen egentlig skillnad i det gamla onda väsen som de underliggande tankesystemen eftersträvar – att förinta den stabila traditionella människan i västerlandet som byggde både sin identitet och sina samhällen på judisk-kristna värderingar.

  Det är bland annat därför jag inte kan kontrolleras. Jag motsätter mig att jag inte får tänka fritt om orsaker och verkan både på det andliga och världsliga området. Jag hatar “religiös globalism”, läs ekumenik, som utgör den religiösa ideologiska produkten av vänstervridna internationalister som ockuperat kristna och andra religiösa institutioner. Men det är samma anda som eftersträvar globalism på alla andra områden också. Eftersom det globalism är det enda som kan öppna vägen för både makt och kapital att skapa en helt ny människa, som inte har rötter, ingen identitet, och som under hot om total social eller ekonomisk tillintetgörelse, inte heller våga ansluta sig till eller hävda egna värderingar i strid med den stora massa. Och som därför kan kontrolleras.

  Lenin hade fel. Folk blev aldrig internationalister, istället var de beredda att dör för familjen och fosterlandet, och vad övrigt som skapade identitet.

  Problemet: Det går nämligen inte (i längden) att kontrollera människor som har en identitet, tillhörighet och värderingar. Putin vet detta, på gott och ont. Hela det västerländska samhället BYGGDES UPP på detta, trots att det utsattes för ideliga sönderslitande krig som tidigare i historien främst motiverades av dåtida ekonomiska system som inte kunde växa och utvidgas monetärt, utan endast genom att utvidga de enda värdeskapande resurserna som fanns – nämligen markområden. Mark som kunde odlas eller föda upp livdjur, vilket kunde ge bytes-handelsvaror som överskott.

  Men åter till idag: Gör samhörighetsskapande politiska åsikter en person till putinist? Eller till nazist?

  Frågan är helt avgörande faktiskt. Det innebär ju i princip “socialt självmord” idag att råka hysa fel åsikt i någon enskild råga, oavsett i vilken specifik kontext man hyser sin åsikt. Tag som exempel den fråga som ledde till att en ungersk minister kallade en svensk minister för men sjuk liten människa. Jag håller nämligen oförbehållsamt med denna minister i den specifika frågan, även om han vore minister hos djävulen själv. Vad jag håller med om är att svenska ministrar hyser sjuka åsikter. Detta sedan det blev så tydligt att suveräna stater inte får skapa ekonomiska förutsättningar för medborgarna att bilda stabila och fruktsamma familjer utan att ådraga sig svenska politiska broilers moraliska fördömanden. Angreppet var det numera välkända – nazist eller rasiststämpeln, och i detta fallet att Hitler på trettiotalet också ville att tyskar skulle skaffa många barn. Trots att vi alla vet att frågan istället handlar om de miljontals barn som vi mördat på abortkliniker. Samvetet slog till hos svenska politiker och ursäkter måste skapas genom att peka ut tankar, som kan ställa mördandet i någon form av perspektiv, som inspirerade av nazism.

  Jag har sju barn med min fru så jag måste rimligen också ha inspirerats av Hitler. Självklart är det sjukt att resonera som svenskar resonerar. Jag skäms ihjäl.

  Och här återkommer vi till en viktig poäng jag vill lyfta fram – socialismen har förekommit i olika skepnader, både i nationell (kuslig) form, och – poängen – i internationell form (i minst lika kuslig och framförallt dödlig form).

  Det var alltså varken nationalismen eller internationalismen som I SIG var problemet, varken då eller nu.

  Det var makten över människors sinnen, och sådant som skapar oberoende och frihet, som var problemet. Att man ville och fortfarande vill ta ifrån den enskilda människan hennes frihet, för att skapa en annan människa. Och exakt detta är fortfarande problemet med socialismen, och alla system skapade av Satan själv, inklusive islam. Och alldeles särskilt om en sådan makt eller inflytande dessutom blir global.

  “Låt oss förbistra deras tungomål” tyckte Gud vid ett tillfälle i historien att fick duga som en tillfällig lösning på den avfallna människans begär efter sådan självsvådlig och total makt.

  Men sådan makt är alltså socialismens (och islams) strävan i alla dess former, i både dess nationella och dess internationella former, i deras öppet militära eller mer dolda former, och i dess idag mer kulturellt präglade samhällsomstörtande strategier.

  Därför sympatiserar jag med samhällsformer och kulturformer som MOTSÄTTER sig total makt, som öppet utmanar fascism (en form av totalitär socialism), nazism (en annan form av totalitär socialism) och kommunism (ytterligare en form av totalitär socialism) och faktiskt allt som stavar till eller associerar sig själv med socialism. Detta inkluderar även när storkapitalet som numera lierat sig med socialism och alla sorts kulturradikaler antingen få behålla sin affärsverksamhet (alla måste bekänna sig till LBTQ rörelsen trosbekännelse) eller för att genomdriva globalismen som – i storkapitalets våtaste drömmar – skapar total frihet för “köpmännen” att ta över hela ruljansen.

  Jag tänker förstås på Uppenbarelseboken där vi dock ser hur det slutligen kommer att gå – allt kommer att gå upp i rök framför ögon på dem, medan just köpmännen faller i gråt över förödelsen. En “brand” som totalt kommer att förinta deras förmögenheter och omättliga maktambitioner. Och jag har sagt det förr men upprepar det igen; Jag har inte planer på att gråta en endaste liten skvätt när jag ser röken av samma brand.

  Det handlar alltså inte om nationalism eller globalism, utan det handlar om att skaffa sig oinskränkt inflytande över en förvirrad och viljelös människa som med avsikt har berövats sin frihet och fråntagits förutsättningarna för att stelna i värderingar som motverkar maktens ambitioner.

  Den kristna apologeten Dinesh D’Souza har gjort en film som behandlar olika aspekter av den förvirring och den djupa splittring i samhället som skapats av vår tids socialistiska agenda i händerna på media, utbildningsväsendet och som följd därav, i princip hela samhällsadministrationen i Väst (https://en.wikipedia.org/wiki/Dinesh_D%27Souza )

  Länk till filmen, med startpunkt vid ett citat av Hitler som sammanfattar varför jag aldrig kommer att gå med på någon form av åsiktsförtryck – varken av kristna eller sekulära – som pressar in mig skamvrån för att jag gör motstånd mot ALLA former av försök att krossa den traditionella västerländska människan för att ersätta henne med en ny. Fascism är nämligen vänster, inte höger. Fascism är extremvänster, alltså socialism, ett hat mot Gud och hat mot fria människor som Gud skapat och befriat som därför inte kan styras – om de får fortsätta att vara fria och tänka fritt.

  Låt mig avsluta med en liten anmärkning om väldigt många av de som tidigare var min närmaste bekantskapskrets. De är nästan utan undantag kristna. Nästan utan undantag företagare. Nästan utan undantag framgångsrika företagare. Mycket framgångsrika företagare. Inom alla branscher. Flera av dem tillhör de absolut främsta inom sina branscher i Skandinavien (men jag nämner dem inte här). Några av dem med miljardomsättning. Och poängen: Några av dem attackerade mig aggressivt offentligt när jag i ett sammanhang försynt påpekade hur många av dagens globalism-vurmande storföretag blivit ekonomiska rovdjur, varav några tidigare faktiskt var avgörande för uppbyggnaden av våra skandinaviska länder, bland annat genom att omsätta sina ekonomier i samma land som gjorde det möjligt för dem att bygga upp sina företag, men som alltså istället nu hellre skuldsätter sina länder medan de plundrar de länder som producerar vad de skuldsatta länderna förutsätts konsumera.

  Men av samma anledning som den som inte arbetar inte skall äta, så skall den som inte producerar inte heller konsumera (dvs man kan inte producera i ett land och konsumera i ett annat). Kort sagt, logiken är att alla måste skapa värden för att också kunna konsumera värden.

  Och detta är också en av de viktigaste orsakerna till varför det bara är en tidsfråga innan det globala experimentet kommer att kollapsa.

  Kollapsen kommer att initieras, antingen av det osunda i den ekonomiska obalansen, eller på grund av det helt omöjliga sociala följderna i de konsumerande länderna, där arbetskraften antingen inte behövs eller där enbart högutbildade experter kan försörja sig på arbetsinkomst. Sådant skapar en social katastrof för alla som “inte behövs”. Vissa kallar redan nu de överflödiga för “arga unga män” (färgen saknar helt betydelse för min poäng här, men problemen är naturligtvis ännu större för dem som inte från början är en del av ett samhälle som aldrig kommer att erbjuda dem en meningsfull plats eller roll).

  Frågorna som splittrar alla och som – nota bene – syftar till att bryta ner gamla värderingar, dock endast i västerlandet, genom att just splittra alla, värderingar som bara kan bevaras genom samsyn, dvs samhällen, de frågorna är ALLA frågor som på ett felaktigt eller enkelspårigt sätt framställs som om de vore avgörande djupgående moraliska. Trots att det är en fråga om mer eller mindre korrekt uppfattningsförmåga.

  Exempel: Om jag är “internationalist” (globalist) är jag kommunist då? (naturligtvis inte. Kommunister är globalister, men globalism är inte det som särskiljer kommunister). Eller, om jag är nationalist, är jag nazist då? (naturligtvis inte, och dessutom hade nazismen precis som all annan socialism, världsherravälde som ambition). Men kommunist är man om man är socialist. Och nazist är man om man är socialist. Och fascist är man om man är socialist. ALLT detta är man faktiskt om man är socialist. Det är också därför som deras angrepp på åsiktsmotståndare är så skoningslös. Det ingår nämligen i införandestrategin att förinta allt åsiktsmotstånd genom att förinta den som hyser åsikterna.

  Dock har sådant alltid slutat med att blod flyter. Man ger inte upp sin frihet utan motstånd. Inte om man förstår vad som händer i alla fall. Och detta är vad som just nu håller på att skapa riktigt farlig social oro i de lägre befolkningslagren i flera västländer.

  Och jag hyser för egen del alla möjliga åsikter som INTE är socialistiska, inte i någon av dess här omnämnda former. Detta samtidigt som jag hyser flera sådana åsikter som hatiska socialister smädande angriper under namn av “rasist” (utan att jag är rasist), “fascist” och “nazist”. Och allt detta naturligtvis trots att jag öppet hatar allt vad dessa socialistiska totalitära vidrigheter står för. Allt det jag skriver om i detta inlägg.

  Dock hatar jag varken nationalism och internationalism, som egentligen inte har någonting alls med den pågående kulturella och moraliska katastrofen i västerlandet att göra, utom möjligen globalismen, mer specifikt i kontext av totalitära ambitioner och krafter (storfinans, socialism, islam och allt annat relaterat).

  Med dessa ord kommer jag kanske att förlora mina sista vänner, men det må så vara. Jag har fått nog. Alla frågor ses numera under ledning av ondskans makter i ett så enspårigt och extremt tolkningsljus (ller mörker) att varje åsikt framkallar fiendskap i alla läger. Vi är inte fria längre när vi inte kan öppet pröva olika tankar. Därför spelar ingen tanke heller någon egentlig roll längre.

  Förvirringen blir därmed total, och jag tycker mig genomskåda att det är just detta som är ett av de viktigaste verktygen i den ondes strategi bakom det sista stora upproret mot Gud – att skapa förvirring för att sedan ta total kontroll.

  Vi vet visserligen att det totalitära projektet kommer att misslyckas, dock kanske till kostnaden av många oskyldigas liv. Och det kommer nog inte att anses vara särskilt meriterande att ha min åsikter i alla de nämnda frågorna. Jag har nämligen inga problem alls med nationalister. Bara med socialister, fascister, nazister och kommunister. Och alla andra smygande former av dessa gudsfientliga andliga farsoter, såsom militanta feminister mentalt störda normkritiker och kulturradikaler i alla valörer (Jordan Peterson kallade bla vänsterextrem indentitetspolitik för en “mental störning”).

  Men alla -ismer, särskilt de som inte får diskuteras och sättas i sammanhang, skapar total splittring och förödelse. Och stridsfrågornas syfte är förstås att som en rök från avgrunden hindra andlig klarsyn och att orsaka andlig kvävningsdöd.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 75. Rolf Lampa,

  Tack för det som du skriver. Kanske håller jag inte med om allt, måste smälta texten först. Intressanta idéer som jag kommer att fundera mer kring.

  Hoppas att folk inte vänder dig ryggen. Måste kunna finnas skillnader i åsikter, annars blir gemenskapen tråkig.

  Gud välsigne dig och ditt arbete.
  Hälsningar
  Fredrik

      (Reply)

 76. Rolf Lampa skrev: Satan vill att det skall finnas lika många frågor som det finns människor, och följaktligen, lika många grupper. Dvs total splittring.

  Svårt att veta precis när språkförbistringen introducerades av Herren. På Wikipedia anger man år 2354 efter skapelsen, vilket inte kan stämma. Josef dog år 2310. Hos Answers in Genesis anger man 100 år efter floden, vilket i sådana fall betyder år 1750. Själv lutar jag åt 1800 när Peleg var mellan 40 och 50 år gammal. Hur som helst, det skedde.

  1 Mos. 11:6-9 Herren sade: “Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de slutade bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden. 

  Den gången tyckte Herren att det var för mycket enhet och såg till att det blev splittring.

  Om jag förstår dej rätt menar du nu att splittringen har gått för långt.

  För övrigt håller jag helt med dej att indelandet i begränsade fack är galet. Man får inte hålla med om något som sägs av personer som har klassats som non grata, även om det de säger är bra.

      (Reply)

 77. Kjell,

  Den gången tyckte Herren att det var för mycket enhet och såg till att det blev splittring.
  Om jag förstår dej rätt menar du nu att splittringen har gått för långt.

  Frågan är berättigad, men förutsätter något annat än vad jag åsyftade. Det är frågan om två helt olika splittringar.

  En gång till bara för att vara glasklar: Det är alltså inte frågan om samma splittring då Gud förbistrade språken för att dämpa det onda (dvs Gud gjorde det för vårt bästa), som när Satan kopierar strategin att splittras, men i syfte att skada oss. Dessutom är det i Satans fall (i den nutida splittringen) en helt annan målgrupp och en sorts splittring som skapar hat mellan grupper och individer, medan språkförbistringen endast försvårade kommunikation och sådan maktkoncentration som blir totalitär och därför en fruktansvärd fara och tvång för den enskilde.

  Helt olika saker således.

  Vad Gud gjorde med språkförbistringen var att fördröja det slutliga följdresultatet av människans upprorsanda som sedan syndafallet alltid kommer att sträva efter samma sak – en strävan där den fallna människan försöker frigöra sig från skaparen och hans syften.

  Obs, människan är lurad. Fallen. Totalt disorienterad, men tror ändå att hon gör rätt. Med förödande konsekvenser. Hon skapar en så ond värld att Gud redan en gång kände sig tvingad att förinta den. Men allt detta vet vi. Men jag vill vara tydlig. Extremt tydlig så att inget missförstånd får plats.

  Vi vet också att Gud, trots vår fördärvade natur, vill rädda oss undan denna förvillelse. Gud älskade världen så mycket att han sände sin enfödde son för att friköpa oss från vår skuld, och genom sin nåd möjliggöra Guds ursprungliga syfte med oss – att komma honom nära, och att återspegla vem Gud är (vilket vi bara kan göra genom Guds ande och genom att åberopa den enda som verkligen gjort detta – Jesus, Guds son). De människor som vill detta vill vara en del i Guds rike.

  Och detta Guds rike vill Satan splittra. Men det räcker inte med att fördärva bara Guds rike. För att skada och förolämpa Gud försöker han pervertera ALLA som Gud har skapat. Hans avbild. Människan.

  Alltså är vi människor alla i viss mening i “samma båt” – föremål för satans hat. Mandråparen.

  Men Satan inser att splittring inte bara är ett “dämp-verktyg, utan om du drar det nog långt så är det även ett effektivt förstörelsevapen mot dina främsta motståndare. Och Guds vittnen är Satans främsta motståndare, genom att Jesu vittnen ständigt pekar ut och alltså avslöjar Satans tricks. Därför måste han splittra oss alla (strunt samma hur), så att vi inte tillsammans kan framstå som trovärdiga vittnen för Guds sanning.

  Således två helt olika sätt att splittra, och med helt olika syften. Trots samma ord (“splittra”) har de två inte ens något samband, lika lite som “uppdelning av ett uppsamlingsläger med brandgator” för att hindra okontrollerad spridning av brand eller smittor (dvs splittra upp lägret) har att göra med att skapa konflikt mellan människor. Dessa två sätt att splittra har inget gemensamt, förutom att dela upp och minska sammanlagda effekter. De är dåliga effekter som Gud ville dämpa.

  Men inom Guds rike vill Gud ha enighet, och slutligen kommer det också att bli så. Men, och detta är viktigt, en uppdelning av människor med “brandgator” emellan är tillsvidare fortfarande en nödvändighet för att hindra okontrollerad korrumpering av alla, eftersom fallna människor alltid kommer att hitta på olika dumheter som inte får spridas okontrollerat.

  Språkförbistringen och även i viss mån uppdelningen av kristna i olika åsiktsgrupperingar är alltså till en viss gräns en klok “realpolitik” av Gud (förutsatt att skillnaderna inte rör grundläggande sanning som hindrar vår frälsning). Satan vill dock bara slita sönder, dvs förstöra, vilket är raka motsatsen till avd Gud vill och gör och har gjort.

  Kanhända jag är lite väl “utförlig” här (jobbigt att läsa ett långt inlägg), men det känns viktigt för mig att vara rakt på sak – Gud splittrar, med gott syfte, medan Satan splittrar i syfte att döda och förinta. Därav också skillnaderna i SÄTTET att splittra. I Guds fall införde han en “passivt dämpande” eller fördröjande åtgärd, i Satans fall alltid hatiskt destruktiv och rent ut sagt förintande. Att människan kommer att uppnå enighet i UPPRORET mot Gud innebär att Satan når sitt yttersta syfte – att splittra människor från Gud (synden har ju den effekten, den skiljer oss, dvs “splittrar” oss från Gud).

  Alltså måste splittring bedömas utifrån dess syfte och dess karaktär. Jag är hundra procent för sådan splittring som säkerställer att inte allt förintas bara för att delar blir förstörda. När jag bygger datasystem delar jag upp saker så att om en del kollapsar så får det inte dra med sig resten av systemet. Jag splittrar därför systemet på olika sätt. På ett konstruktivt och bevarande sätt.

  Sorry för den långa texten. Jag har dock alltid tänkt i dessa banor utifrån bibelberättelsen om babel och den slutliga parallellen vid tidens slut – den vi närmar oss just nu med stormsteg. Det fullbordade upproret mot Gud, och Guds reaktion på detta. Och om detta tema kan vi ju läsa innantill bland annat i Uppenbarelseboken. En förälder kan utifrån ett barns natur i viss mån förutse hur barnets liv kommer att utveckla sig. Ett genomtrotsigt barn komemr att hamna trubbel, ett mer stillasinnat och eftertänksamt barn kommer att ha bättre förmåga att undvika viss sorts trubbel och så vidare. På liknande sätt var det inte svårt för Gud att, efter att “i mänsklighetens barndom” ha sett upproret i babel, att förutse att det bara är en tidsfråga innan nästa GEMENSAMMA uppror manifesterar sig. Genom att hämma det “gemensamma” (kommunikationsförmågan) kunde nästa stora samlade uppror fördröjas. Samma strategi tillämpar även försvarsmakter då de användare störsändare – för att hindra kommunikation som hämma vad de önskar hämma.

  // Rolf Lampa

  // Rolf

      (Reply)

 78. Rolf Lampa,

  Jag förstår vad du menar med två olika “splittringar” och håller givetvis med dej i ditt resonemang. Trots det vill jag kort komplettera med lite tankar om splittring och språkförbistring.

  Jag skall citera SFB15 och tre relativt nya översättningar direkt från grundtexterna. Ja, även linjärt fastän det blir ordentligt kryckigt. HRB är översatt av messiastroende judar.

  1 Mos. 11:1 

  SFB15: Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. 
  HRB: And the whole earth was of one lip and of one speech.
  CLV:
  Now the entire earth continued to have one language and the same words for all of them.
  MLV: And the whole earth was of one language and of one speech.
  Linjärt: and-he-is-being all-of the-earth lip one and-words ones.

  Det står faktiskt “läpp” i hebreiskan. שָׂפָה śâphâh. I vers 1 står ordet en gång och i vers 7 två gånger. De sista båda orden i meningen ודברים אחדים kan utan att parafrasera översättas med “total enighet i allt de gjorde”, eller “absolut konsensus”.

  1 Mos. 11:7 

  SFB15: Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” 
  HRB: Come, let Us go down and mix up their language so that they cannot understand man’s evil speech.
  CLV: Grant attention! Do let us descend, and do let us disintegrate their language there, so that each man may not hearken to the language of his associate.
  MLV: Come, let Us go down there and confound their language, that they may not understand each other’s speech.
  Linjärt: grant-attention-you! we-shall-descend and-we-shall-disintegrate there lip-of-them which not they-shall-hear man lip-of associate-of-him.

  Ordet שָׁמַע shâma‛ betyder (H8085) “to hear intelligently (often with implication of attention, obedience)”

  Behåll detta, nu skall jag ta upp något som jag tror “liknar” splittringen.

  1 Mos. 2:16-17 Och Herren Gud gav mannen denna befallning: “Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag du äter av det ska du döden dö.” 

  Döden kom in i världen genom 1 människas synd. (Lite spekulativt kan man ju undra hur Gud förklarade konceptet för en person som aldrig hade sett någon dö.) Gud hade bestämt det så. Det var inte satan som introducerade döden, utan Gud. Men satan fick makt genom denna onda andemakt.

  Joh. 8:44 Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader.

  Man kan undra om kanske även “lögnen” är en andemakt, fast det inte sägs explicit. Men lögn kommer inte att finnas i evigheten. Notera att om det inte fanns lögn skulle man inte kunna formulera falska svar och påståenden. Man skulle inte kunna formulera meningar som är dubbelbottnade.

  Rom. 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat.

  Och Jesus kom för att bjuda en utväg. Han regerar för att besegra alla fiender. 1 Kor. 15:25-26 Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden sin makt, 

  Och nästa citat måste jag ta från 1917 eftersom SFB har snurrat ihop det. Upp. 20:14 Och döden och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön; detta, den brinnande sjön, är den andra döden. 

  Summa summarum: Gud bestämde att den onda andemakten “döden” skulle introduceras, fastän han visste att satan skulle ta över ledningen över “döden”. Men Gud har även bestämt att till slut ta ifrån “döden” all makt.

  Nu tillbaka till “splittringens” andemakt. Gud såg till att språket kunde användas för att dölja sanningar och missleda andra, ja till och med till att ljuga för sig själv. Dubbelbottnade svar, egoistiska halvsanningar, misstänksamhet, ja kort och gott lögn blev varp och inslag i språket.

  Fastän folket rent språktekninskt talade samma språk så missförstod de varandra och missledde de varandra. Detta ledde till osämja och därför valde många att “uppfylla jorden” genom att gå sin egen väg med sin familj. Man startade en egen klan och alla som har vuxit upp i en familj med god sammanhållning och tillräckligt antal barn vet att det inte dröjer länge innan det uppstår egna uttryck och till och med egna ord som bara har betydelse för familjens egna medlemmar.

  Extrapolera detta över flera generationer och du får först dialekter och sedan skilda språk. Språkforskare kan se tydliga spår efter folkvandringarna. Språken vi känner i dag har successivt formats genom små förändringar vars summa till slut blir så stor att man kan tala om ett annat språk.

  Splittringens andemakt finns fortfarande i världen. Gud visste från början att satan skulle använda sig av denna för lögn och splittring är mycket nära besläktade.

  Eftersom vi även talar om historiens slut skall jag spekulera lite grand. Jag tror nämligen att satan skjuter sig själv i foten när han använder död, lögn och splittring.

  2 Tess. 2:3-7 Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er? Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. 

  Splittringens andemakt håller honom tillbaka. Splittringens andemakt som introducerades i Babel är den andemakt som gör det omöjligt att introducera ett sekulärt världsvälde.

  När Gud drar tillbaka splittringens andemakt kommer det att uppstå två grupper. Herrens fiender kommer att bli ense med varandra och Herrens vänner kommer också att bli ense med varanda, över alla nuvarande gränser. Och då kommer Herrens fiender att säga: ”Se hur de älskar varandra.”

  Gud ger inte tomma bud, lagar och förordningar. När Gud säger att något kommer att ske så kommer det att ske. Joh. 13:34 Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.

  Om de första kristna sa man: ”Se hur de älskar varandra.”; Det kommar man att säga om de sista kristna också.

      (Reply)

 79. WOODOO EFFEKTEN

  Kjell,

  Splittringens andemakt håller honom tillbaka. Splittringens andemakt som introducerades i Babel är den andemakt som gör det omöjligt att introducera ett sekulärt världsvälde.
  När Gud drar tillbaka splittringens andemakt kommer det att uppstå två grupper.

  Detta är en intressant tanke, och jag delar den. Det kan ju verkar förvirrande att prata om “splittring” när hela världen verkar vara så rörande enig i hatat mot allt sunt i skapelseordningen. Men många kristna fattar tydligen inte att den enighet som finns mot skapelseordningen följer i princip samma mönster som “woodoo” – att försöka skada en person genom att förnedra eller angripa en avbild av personen.

  Gud är en person, och han har sin avbilder i människan, och genom att förnedra dem som skulle avspegla vem och vad Gud är (hans kärleksfulla natur, kreativitet och, ja allt möjligt gott och fascinerande) den förnedrar också Gud själv, vår skapare.

  För den som inte fattat detta ännu, Satans förnedring av Gud genom att förnedrar hans avbild, är det dags att begripa. Ett ord, Woodoo, borde få dem att begripa. Men, här avslöjas också, inte vem som äör syndare (det är vi alla, mer eller mindre) men vem och vilken anda man står närmast – Gud eller hans svurne motståndare.

  Så jag håller med om att enighet i respektive gruppering av endast två grupperingar kommer att bli slutresultatet av det som nu eskalerar. Men om det är fråga om det ena eller andra, av endast två alternativ, då är det också slut med gråskalorna, slut med fejket, med pseudoreligiositeten. Det blir antingen eller. Höger eller vänster. Får eller getter.

  Och alla kommer att veta inom sig vilken hop de tillhör i samma ögonblick som de möter domaren och hans blick. “Känner jag dig?” kommer hans blick att fråga. Är det av mig du har tagit till dig sådant som har format dig och dina värderingar (dvs är vi på samma våglängd, känner vi verkligen varandra?)

  Det blir ett ohyggligt ögonblick, inte för syndare som ödmjukt tyr sig till hans nåd, men dem som i sitt eget högmod föraktar och sätter sig över allt vad Gud tänkt och gjort, och sagt. Gud skiljer nämligen inte på sak och person. Han ÄR det han säger.

  (Gissa varför jag inte anser att man skall skilja på sak och person, särskilt inte som kristen!)

  Nåja, du säger vidare följande, vilket jag tycker är intressant ur flera perspektiv:

  Döden kom in i världen genom 1 människas synd. (Lite spekulativt kan man ju undra hur Gud förklarade konceptet för en person som aldrig hade sett någon dö.) Gud hade bestämt det så. Det var inte satan som introducerade döden, utan Gud.

  Det jag tänkte på var din undran över “hur Gud förklarade konceptet för en person som aldrig hade sett någon dö”.

  Jag har försökt förklara detta problem för kristna akademiska snobbar som utger sig för att vara “apologeter” som fölrvarar kristen lära (eller vad de nu förvarar). Jag tänker på dem som menar att hela skapelseberättelsen är en form av “liknelse” eller allegori, eller… tja, vad menar de egentligen? Här tar du ju upp problemet rakt uppochner som de inte kan urskilja, nämligen:

  Hur skapar du ett helt universum, en hel värld “som en liknelse” åt människorna i detta universum? Liknelse av… vadå? Vilken association skall ett verkligt universum associeras med innan något universum fanns? (precis lika litet som döden kan förklaras på ett meningsfullt sätt åt den som enbart sett livet).

  Vad gäller döden, så var den verklig, och ingen liknelse, så man kan inte hävda att Gud försökte dra en “liknelse” i den frågan. Det fattar nog alla. Döden blev istället varje individs personliga erfarenhet, så det finns helt enkelt inget att svamla om i det fallet. Men på vilket sätt kan låta påskina att man är bildad eller “djupare tänkande” om man hävdar att berättelsen om hela universums tillblivelse är en liknelse!? Vad är före-bilden för efter-bilden (liknelsen) om universums skapelse skall efterlikna, och i vilket meningsfullt syfte?

  Jag tar mig för pannan. Samtidigt som det är djupt sorgligt att befara att den som resonerar på det sättet kanske är så genomsyrad av världsligt tänkande att man inte inser vilken förolämpning av Gud gör sig till del av.

  Inte ens efter djupare eftertanke tar jag tillbaka min liknelse om “Woodoo” i denna fråga. Den kristne som oövertänkt är vilse i enskilda “krångliga frågor” har dock (tror jag) ingen stor skuld här. Men de som menar sig ha satt sig in i vad bibeln lär i de övergripande frågorna, de behöver inse att de kanske inte är så finurliga och smarta som de själva tror.

  Kort sagt, hela frågan om olika former av splittring, och även andra häpnadsväckande saker som utsändandet av en lögnens ande för att bedraga alla folk (utsänd från Guds egen tron!), samt små trivial detaljer som förbannelsen av självaste marken vi går på (“för din skull” fick Adam höra), borde göra att vi inser att Gud har gillrat fällor totalt omöjliga att undvika för alla dem som tror att de kan håna och förolämpa honom och strunta i hans varningar utan att det kommer att avslöjas när de möter honom öga mot öga.

  “Jag känner er inte” kommer den ögonkontakten att avslöja i många fall.

  // Rolf lampa

      (Reply)

 80. Rolf Lampa,

  Kol. 1:13-17 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild (“εἰκών”), förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. 

  När jag läser den här texten tycker jag mej se att:

  1. Jesus är förstfödd, före allt skapat.
  2. Han är den osynlige Gudens avbild
  3. Allt är skapat genom honom och till honom.

  Sedan tar vi 1 Mos. 1:26-27 Gud sade: “Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.” Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 

  När jag då läser “Låt oss göra människor till vår avbild” i ljuset av texten i Kolosserbrevet tolkar jag det “människorna är skapade till Jesus och Jesus är Guds avbild”.

  Låt oss ta texten ur HRB igen. 1 Mos. 1:26-27 And Elohim said, let Us make man in Our image, according to Our likeness; and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the cattle, and over all the earth, and over all the creepers creeping on the earth. And Elohim created the man in His own image; in the image of Elohim He created him. He created them male and female.

  Vi har fått med oss egenskaper som liknar Guds egenskaper, men det är Jesus som är Guds avbild. Allt är skapat genom honom och till honom.

  Jag tror således att man missar något väsentligt om man tror att vi människor är Guds avbild.

  I den grekiska översättningen av GT, alltså Septuaginta, används ordet “εἰκών” = ikon. En ikon används som bekant som vördnadsobjekt. Ikondyrkan förekommer hos katoliker men också i hinduismen och flera andra avgudareligioner.

  2 Mos. 20 “Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.

  Det finns bara en anvisad och således tillåten “ikon” nämligen Herren Jesus själv. Han är de osynlige Gudens avbild = ikon.

      (Reply)

 81. Kjell,

  Jag håller med om att Jesus ÄR Guds avbild, mer specifikt den fullkomliga avbilden. Jag har dock viss anledning att tro att det ursprungliga syftet var – vilket jag utvecklar mer nedan – att vi skapades till att vara Guds avbild (i meningen gudomens avbild) men att vi inte kunde fullgöra denna kallelse (eftersom fallet inträffade) och att vi därför – precis som du säger – inte är Guds avbild. Inte den (fullkomliga) ursprungliga avbild han avsåg i alla fall. Men att “avbild” fortfarande är något som gäller alla människor (via syftet då, om inte via återupprättandet genom tron på Jesus).

  Jag uppfattar alltså att texter ser på saken på båda dessa sätten, dvs ursprunglig avsikt med avbilden samt hur det sedan förhåller sig med avbilden, och att den ursprungliga avsikten aldrig kan ändras hos Gud. Det enda som kan ändras hur Gud slutligen uppnår sin ursprungstanke. Detta kommer, som jag ser det, att framgå av citat nedan.

  En av orsakerna till att jag uppfattar av Guds ord förmedlar en avsikt med alla människor redan då de skapade oss (…) är just detta, att det var i plural form detta uttalades, vilket därmed på intet sätt särskiljer eller urskiljer personerna i gudomen (de som återupprättas skall hursomhelst alla bli ett med Fadern och Sonen) både för att ordet själv påstår detta (flera exempel nedan) men också för att uttrycket är ett känt idiom i bruk bland de antika Hebréerna och som syftar på att en person efterliknar någon annans personlighet. Rent mänskligt alltså, även om det i detta fall avsågs förmedla att vi skapades till att avspegla hurudan Gud är. Det heter ju om mannen (fortfarande i nytestamentlig tid) bland annat att:

  1 Ko 11:7 En man är icke pliktig att hölja sitt huvud, eftersom han är Guds avbild och återspeglar hans [Guds] härlighet, då kvinnan däremot återspeglar mannens härlighet.

  Här görs inte bara påståendet att mannen faktiskt är Guds avbild (jag tror dock att det är rimligt tänka att här åberopas det ursprungliga syftet vartill vi skapades, dvs vårt kall, istället för vad vi själva de facto är eller har lyckats med) men här kopplas även uttrycket “härlighet” ihop med tanken om att “återspegla” hur någon annan är, i detta fall Gud (och … jag duckar, för kvinnan uppges återspegla… host, host, vi släpper (kvinno)saken där… host host 😉 )

  Men vi har alltså nu även begreppet “härlighet” att beakta i sammanhang av “avbild”. Hursomhelst så åberopar Jesus vid ett tillfälle VILSEGÅNGNA människor (och inte honom själv) som utgörande sådana avbilder av Gud som borde ha medfört att landets religiösa ledare borde ha fullgjort sin skyldighet att återbörda vilsegångna människor (inte Kristus) till sin skapare, eftersom dessa bar på skaparens “avbild” på liknande sätt som de ansåg att skatt borde återbördas till kejsaren eftersom penningarna bar kejsarens avbild.

  Här alluderar Jesu faktiskt till rabbinernas egen undervisning, som Jesus därmed på det mest förnedrande sätt (inför alla människor) anklagade dem för att inte själva följa! De människor som kommit bort ifrån sin Gud ville de alltså inte föra tillbaka till deras rättmätiga ägare (skaparen), men kejsarens egendom (penningar) låtsades de alltså vara så överdrivet villiga att återbörda till kejsaren. Mot bakgrund av att rabbinerna faktiskt själva hade en liknelse om just detta med människan som avbild av Gud som de jämförde med de avbilder som världshärskare lät prägla på sina präglade pengar!) så måste till och med små barn över sex år (som hade hört rabbinernas egen undervisning om just detta) ha skrattat på sig åt hycklarna. Jesus var på detta sätt skoningslös mot hycklare.

  Hursomhelst, utgående från skapelseberättelsens “avsiktsdeklaration” och syndafallet så råder det väl i övrigt ganska stor enighet om att den enda som verkligen fullgjort kallelsen som Guds avbild är Herren Jesus. Enligt Guds ord saknar vi (på grund av fallet) Guds härlighet och därmed saknas även en egen förmåga att återspegla vem Gud är.

  Rom 3:23 Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud;

  Men å andra sidan, den som ser Sonen ser också Fadern (eftersom Sonen återspeglar vem Gud här) och även klartexter pekar som bekant ut Jesus som Guds avbild.

  I Jesu efterföljd upprättas alltså den ursprungstanke som uttalas i skapelsens begynnelse, men att denna ursprungstanke skulle särskilja huruvida de ursprungliga skapelseorden avsåg att återspegla Jesus men inte Fadern blir på grund av enheten i Gudomen aningen konstruerat, som jag uppfattar det. Efter fallet blir dock följden av en ny födelse den du är inne på – att vi får en ny natur, och en som vi får av kristus, och så vidare. Men detta förändrar dock inte, som jag ser det, ursprungstanken eftersom avbilden åberopas för alla som Gud har skapat, och som även innebär att vi bär märken av en tillhörighet som inte får komma på vi9llovägar (se Jesu alludering på skattepenningen ovan).

  Fadern och Sonen är alltså ett och den som ser Sonen ser också Fadern, och den som känner Sonen känner därmed Fadern. Och det heter “låtom (plural) OSS skapa människan till (plural) VÅR avbild, då tycker jag mig se Guds allomfattande avsikt i detta påstående, samt att vi i resten av Guds ord kan utläsa att denna ursprungliga avsikt möjliggörs på nytt (nedast) genom tro och efterföljd av Guds Son.

  Jag tänker mig alltså att det ursprungliga syftet med att skapa oss och den senare ordningen och ordningsföljden för människans återupprättelse (efter fallet) inte är synonymt med det ursprungliga syftet. I övrigt känner jag mig inte kapabel att klura ut ytterligare outtalade underliggande syften som Gud eventuellt kan ha med den specifika ordningen i tillvägagångssättet för att upprätta oss.

  // Rolf lampa

      (Reply)

 82. Rolf Lampa,

  Så länge som det är tydligt att det finns en kvalitativ skillnad mellan “Guds AVBILD Sonen” och “Guds avbilder männoskorna” har jag inga problem med resonemanget.

  Tyvärr är det ju så att människodyrkan i alla dess former inte hör till ovanligheterna.

  Människor med uppblåsta egon och störda verklighetsuppfattningar ställer upp som kandidater att bli dyrkade. En del av dem blir diktatoriala ledare på diverse nivåer. Andra gör anspråk på att vara medlare mellan Gud och människor, eller till och med att vara gudomliga.

  Människor som av någon anledning inte känner till Guds uppenbarelse (Guds ord) eller förkastar sanningen, faller i gropen att tro på och beundra dessa idoler.

  I hebreiskan används ordet צֶלֶם (tselem) där översättningen anger “avbild” (1 Mos. 1:26-27). Ordet är ganska ospecifikt och betyder allt från spöke; fantom; vålnad; skepnad; dimfigur; skenbild till illusion och avgud, och med textens avsikt som du nämner och citerar med orden “den som ser Sonen ser också Fadern“.

  Det är ju ingen ände på maktmissbruk och idoldyrkande i världen. Ändetidens stora villa tycks ha tagit avstamp i slutet på 1700-talet och faktiskt har mängden av “New Religious Movements” ökat exponentiellt fram till nu. Jag håller på att försöka skriva en artikel om detta.

  Men, som sagt… så länge som det är tydligt att det finns en kvalitativ skillnad mellan “Guds AVBILD Sonen” och “Guds avbilder männoskorna” är det okay.

  Som du vet är detta en skillnad man på olika sätt gömmer. Katolikernas “guds-avbild” är påven och Trosförkunnelsen predikar att våra ord har skapelsekraft för att vi är gudar på grund av att vi är guds-avbilder.

  Kanske förstår du då varför jag väljer att hålla gränserna tydliga.

      (Reply)

 83. Kjell,

  Kanske förstår du då varför jag väljer att hålla gränserna tydliga.

  Jodå. Skillnaden är den mellan död och liv, men denna skillnad framgår också av texter som när Jesus uppmanar de religiösa ledarna att “ge Gud vad Gud tillhör” (dvs Gud fallna/vilsegångna avbilder) samtidigt som Jesus framställs på ett särskilt sätt om den levande Gudens avbild (där vi andra inte riktigt verkar kvalificera som kandidater…). Men som sagt, klartexten är vårt stöd när vi behöver göra denna distinktion.

  Men det roar mig lite att med tanke på gränsdragning dra mig till minnes hur Jesus “balanserar på randen” när han vid ett tillfälle påminner judarna om att GT “ni är ju gudar” (Ps 82:6) men där Psaltaren strax därefter även påpekar att “men ändå måste ni dö”. Även där har vi skillnad i “kvalitet” men i det judiska tänkande var sådant snarare en uppfriskande uppfordran till djupare eftertanke än ett problem. Skenbara paradoxer är (för juden) just skenbara paradoxer och inte verkliga paradoxer för dem som beaktar sammanhanget där tilläggsinformation kan avgränsa eller rent av ändra begreppens betydelse.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 84. Rolf Lampa,

  Jag går vidare med “splittring” här: New Religious Movements

  Sekt kommer av “secare” som betyder att skära eller klippa av eller splittra.

  När det blir fler sekter än männikor blir splittringens ande arbetslös. Exponentiellt dröjer det inte så länge innan vi är där.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *