Historiens Gud – Allah och jihadisterna

Miljöpartiet har genom sitt synliggörande av samröret med islamister aktualiserat ett svårt problem för vårt land, nu och i framtiden. Det begränsas tyvärr inte bara till MP. Pandoras ask öppnades med det och ut kom politiska pratbubblor som gav fler frågetecken.
Jag tycker det är betänkligt när jihadismens gift sprids i vårt land. Och det görs genom vårt öppna samhällssystem som generationers kamp gett oss. Man uppmuntrar främmande läror som har ett budskap som klavbinder människor på en nivå som Gud inte tänkt. Om vi öppnar våra ögon ser vi ju resultatet där läran etablerats. Islamisterna verkar i skuggan av en religion med dödligt gift som följeslagare.
Är det egoistiska intressen som gör att vårt lands ledning kramar jihadister och fikar efter deras röster? Förstår de inte vilken andlig makt de har att göra med?

En ohelig allians mellan politik och jihadister har också avslöjats – och i vanlig ordning förnekats. Jag tänker på organisationen ”Tro och solidaritet”. Tänk att sanningen sitter så löst i en organisation som talar om tro! Vilken tro är det? Och solidaritet, med vem?

En källa kan väl inte från samma åder ge både sött och bittert vatten? Mina bröder, ett fikonträd kan väl inte ge oliver eller en vinstock ge fikon? Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. (Jak 3:11)

Jag är besviken på vår gamla statskyrka, numera Svenska kyrkan, som borde stå upp och försvara den tro som motiverar hela dess existens. Räddningen återfinns inte i Koranen utan i Bibeln och aldrig kan de två mötas. Jag är övertygad om att Gud har synpunkter på detta. Det man sår får man också skörda.

De olika frikyrkor som växt fram i den frihet som vi hittills haft hukar i sina kyrkor och är mer intresserade av att arbeta med förhållanden av intern ”andlig” natur. Gud. Men skulle inte historiens Gud vara intresserad av hela sin skapelse? Jag tror att han väntar sig någon form av reaktion från sitt folk. Jag tycker inte man skall förminska Gud.
Är det inte församlingarna med sina ledare som är den kraft som på Bibelns grund skall bekämpa all ondska? Där hämtas den kraft som skall besegra den. Det kommer inte att ske utan strid men utan strid vinner vi heller ingen seger. Och vi kan väl inte lägga ner vapnen inför den sista striden?

Jag tycker vi skall ta människors oro på allvar och försvara den tro vi omfattar och motivera det på den enda grund som håller, Guds eget ord. Motkraften måste ju vara ett budskap som befriar människor, muslimer liksom andra, och inte förser dem med plattformar varifrån man fortsätter att binda människor och håller dem kvar i fångenskap. De har ju blivit fråntagna kartan och kompassen och famlar därför i mörker.

I dagarna lanseras en annorlunda ny bibel, ”Mannen som förändrade världen”, en lättillgänglig bibel som är tänkt att delas ut till invånarna där du bor.
På ett enkelt sätt följer man i boken Jesu liv i kronologisk ordning. Detta är ett fynd även för vana bibelläsare. Evangelierna och Apostlagärningarna blir en ny läsupplevelse.
Ludvika pingstförsamling kommer att visa vägen och låter hela stan genom den få veta vem Jesus är. Kanske också användbar i de olika språkcaféerna till hjälp för invandrarna som etablerats.

Kontakta Ludvika Pingst för mer information.

/Stig Melin Viktigt och oviktigt

Views: 34

2 thoughts on “Historiens Gud – Allah och jihadisterna”

 1. Tack för en intressant artikel.

  Jag sökte på “Tro och solidaritet” och fann att de skriver:

  “Vi är radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa, vi är en progressiv kraft för ett rättvist, öppet och solidariskt samhälle, vi är lite rödare, lite grönare. Vår rörelse har sitt ursprung både i arbetarrörelsen och i den kristna ekumeniska rörelsen.”
  http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarrorelsen/trosolidaritet/Var-politik-/

  Vidare skriver de på annan sida:
  “Vår rörelses uppgift är att samla socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang. Vi ska finnas i brytningen mellan tro och politik, vara en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotad i den gränsöverskridande ekumeniska rörelsen”
  http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarrorelsen/trosolidaritet/Om-oss/

  Radikal kristen tro är för mig att vara bokstavstrogen. Jag tolkar deras radikala tro är att skriva sin egen tro.

  Angående Svenska Kyrkan. Ärkebiskop Antje Jackeléns valspråk är “Gud är större”, för skoj skull använda jag mig av Google translate (svenska till arabiska) och fick fram “الله أكبر” – “alllah ‘akbar”, känns formuleringen igen?

  Sedan undrar jag varför en kyrklig ledare har valspråk. Jag tycker det är kul att läsa om olika kungars valspråk för att se vad de tycker i är viktigt. Men en kyrklig ledare känns inte helt bekvämt.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *