Census eller skatt – del 3

En stor fördel med att skriva ner sina tankar är att man efter några år kan läsa hur man tänkte och se hur mycket som stämmer med hur man tänker i dagsläget.

Om man gör det offentligt har man den additionella fördelen att man får kritik. Denna fördel kan inte överdrivas!

Den tredje fördelen är att man faktikst kan lyfta fram det man skrev, i stället för att skriva ungefär samma sak igen.

Artikeln jag lyfter fram här publicerades 08/08/2011 som sista delen i en serie av tre. I artikeln lyfter jag fram den intrerkonfessionella ekumenik som vi nu, 5 år senare, ser ta form runt omkring oss.

Läs gärna både artikeln och dess kommentarer och jämför med nuläget!


I första delen gjorde jag en kort inledning som fokuserade på Israel som “Riket”. Sedan berättade jag om “kraven för att bli frälst, enligt Islam”.

I andra delen sammanfattade jag Romerks Katolsk gärningslära.

Nu vill jag behandla det som jag kallar “den dolda ekumeniken”.

Läs följande bön.

Gud är stor.
Du är ärad, o Gud och Du är lovprisad.
Ditt namn är välsignat, upphöjt är ditt majestät och det finns ingen annan Gud än du.
Jag söker skydd hos dig Gud, från Satan, den utstötte.
I Guds, den Barmhärtiges, den Nåderikes Namn.
Allt lov och pris tillkommer dig Gud, världarnas Herre. Du, den Barmhärtige, den Nåderike. Domedagens Härskare.
Dig tillber vi, och dig anropar vi om hjälp.
Led oss på den rätta vägen, vägen vars anhängare du välsignat och inte dem som ådragit sig din vrede eller gått vilse.
Amen!

Du är Gud, den Ende.
Gud, som alla är beroende av, men som själv inte är beroende av något.
Och det finns inget som kan jämföras med Dig.
All ära tillkommer min Herre, den Störste.
Gud, du hör den som prisar dig.
Min Herre, lovprisad vare du!
All ära tillkommer min Herre, den Högste

Oh Gud, förlåt mig, var barmhärtig mot mig, vägled mig, försörj mig och bevara mig.
All ära tillkommer min Herre, den Högste
All min bön, dyrkan och mina gärningar är för dig, Gud.

Må Guds frid, välsignelser och barmhärtighet vila över vår Pastor.
Må Guds frid vila över oss, Guds rättfärdiga tjänare.
Jag vittnar om att det inte finns någonting värt dyrkan förutom Gud och att vår Pastor predikar sanningen.
O Gud, välsigna vår Pastor och hans familj såsom du välsignde Abraham och hans familj.

Jag söker skydd hos dig, Gud från gravens och helveteseldens straff.
Jag söker skydd hos dig, Gud från livets och dödens prövningar och jag söker skydd från Antikrist och hans prövningar.
Guds frid vare med oss alla.
Amen!

Tycker du att bönen är acceptabel?

Om någon i din församling skulle uttala denna bön, skulle det accepteras eller skulle det bli rabalder?

Min gissning är att kanske någon, eller några skulle undra litet grand, men att det i stort sett skulle accepteras.

Jag har ändrat ett ord i bönen, och strukit en strof, bara en rad, för att dölja bönens ursprung.

Har du redan gissat?

Det är Muslimernas morgonbön som måste uttalas i tidig gryning för att man skall bli frälst.

Strofen jag strök var denna: “Du är inte avlad och du har inte avlat.

Ordet jag bytte ut mot “vår Pastor” var “Muhammed“. Istället för “vår Pastor predikar sanningen” heter det “Muhammed är hans profet“.

Kom ihåg att den store profeten inte får betvivlas. “Rör inte Herrens smorde!” Låter det bekant?

Under bönen, som måste uttalas vid rätt tid på dagen, måste bedjaren inta följande positioner.

Med följande bild försöker jag ge en bild på föreningen av två yttersta.

Bilden börjar med ett symboliskt schema för när en Muslim måste bedja för att bli frälst. Och bilden slutar med en Animistisk Ekumenik som innetsluter människor djur och materia.

Ser du mannen med svärdet i mitten, eller ser du bara träden? I all synkretism som importeras i den dolda ekumenikens tjänst kan man lätt “missa skogen för alla trä’n”.

Den sista bilden är en sammanställning som börjar med en affisch som gjordes för att göra reklam för Europeiska Unionen.

Lägg märke till följade element i bilden. Byggnaden är en konsnärlig representation av Babels torn. Det finns 11 femarmade stjärnor som en gloria över byggnaden.

Siffran 11 är som bekant viktig för satanister och frimurare. Stjärnorna är alla vända så att en punkt visar nedåt. Vidare är de avbildade i ett sorts perspektiv som gör den övre delen större än den nedre delen.

Just detta sätt att avbilda den femarmade stjärnan är en sorts stiliserad “baphomet” ett gethuvud som satanisterna har som symbol för deras gud, satan.

I mitten av mitt kollage finns en typisk Hindu-representation. Hinduismens gud är den samme som frimurarnas gud och satanisternas gud. Och genom New Age har just hinduistiskt tänkande och hinduistiska tekniker blivit accepterade i västvärlden. Tyvärr även i rörelser som kallar sig kristna.

Den sista delen av kollaget gör tydligt vad allt detta siktar på. Man behöver inte ha profetisk gåva för att se att Multi-kult-kristendom kommer att förena sig med Islam och tillsammans sikta på Israel.

Jämför artikeln om religionssammanblandning.

Detta var avslutningen på serien om dold ekumenik, metoder och medborgarskap.

Och jag avslutar igen med utmaningen:

 • Har du hört andra föreskrifter om bönen än de Jesus meddelade?
 • Har du hört predikningar om metoder, tekniker och speciella tider?
 • Har du hört hur mycket gott “Si eller Så” gör?
 • Har du hört om synd-kataloger och rättfärdighets-kataloger?
 • Hur mycket av gärningslära har du fått lyssna på i predikningar?
 • Vet du vad, vem, hur, när som är frälsningsgrundande?
 • Var vill du ha ditt medborgarskap?

    
   /Kjell

   Views: 62

  36 thoughts on “Census eller skatt – del 3”

  1. Två frågor till dig Kjell:

   Angående medborgarskap. (Du kanske svarar på följande frågor i din artikelserie, men jag behöver lite extra tydlighet för att förstå ibland)

   1. Var menar du att vi ska ha vårt medborgarskap någonstans?

   2. Och var ska vi INTE ha vårt medborgarskap?

   Frid,
   Eva Helen

       (Reply)

  2. Tja, jag vill nog inte ha mitt medborgarskap i Dar al-Islam eller i Vatikanstaten.

   Ef. 2:19 Alltså ären I nu icke mer främlingar och gäster, utan I haven medborgarskap med de heliga och ären Guds husfolk, 20 uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv, 21 i vilken allt det som uppbygges bliver sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. 22 I honom bliven också I med de andra uppbyggda till en Guds boning, i Anden.

   Fil. 3:18 Ty det är såsom jag ofta har sagt eder och nu åter måste säga under tårar: många vandra såsom fiender till Kristi kors, 19 och deras ände är fördärv; de hava buken till sin Gud och söka sin ära i det som är deras skam, och deras sinne är vänt till det som hör jorden till. 20 Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare, 21 vilken skall så förvandla vår förnedringskropp, att den bliver lik hans härlighetskropp — genom den kraft varmed han ock kan underlägga sig allt.

   Av nåd får jag välja Guds Rike och Jesus som Kungars Kung.

   Läste du inledningen till del 1 (och resten)?

   Om inte, blir frågan kanske otydlig.

   /Kjell

       (Reply)

  3. Kjell,

   Jag kan se att du refererar till del 1 där du talar om “Israel” som “Guds rike”. Vilket Israel menar du då? Det jordiska, eller det himmelska?

   Det är många kristna som idag tror att det är i det jordiska Israel som vi ska söka vårt medborgarskap i.

   Frid,
   Eva Helen

       (Reply)

  4. Läs artikelserien i sin helhet så förstår du nog vad det handlar om.

   /Kjell

       (Reply)

  5. Hej Kjell,

   Mycket intressant utläggning och genomgång av islam! Muslimernas morgonbön hade jag utan vidare stämt in i, jag anade ugglor i mossen och läste den långsamt men egentligen var det inget som var omedelbart stötande i den. Reagerade på “den nåderike”, det var ett muslimskt uttryck och ordet “pastor” lät konstruerat. Jag förstår varför det lät konstruerat… Men just de två rader Du utelämnade är ju de viktiga. Om Du menar att man skulle kunna få till en synkretistisk ekumenik här genom att samla muslimer och kristna tror jag inte muslimer skulle gå med på att byta ut de två raderna. Och en normalfuntad kristen skulle inte/borde inte gå med på att deklarera att Mohammed är hans profet.

   Du skulle nu fortsätta med en genomgång av protestantismens “gärningsläror” och även de moderna frikyrkornas, karismatikernas, livetsordarnas, etc. Det finns överallt måsten som är uppsatta av pastorer som frälsningsgrundande eller närmast så. I många fall handlar det om tiondegivande – tänk att det alltid är pengar som pastorer så gärna vill åt!

   I mina första besök på Livets Ord på 80talet fick jag ilskna blickar och fräsiga kommentarer för att jag inte studsade omkring under lovsången. Att studsa var att visa på en förborgad kristen upptäckt om mera fulländad tillbedjan. Det krävdes för att nå fram (övriga kyrkor nådde ju inte fram), en gärningslära.

   Jag tror ingen går riktigt fri från detta, vi ska inte döma andra för hårt. Å andra sidan är det bra med disciplin och rutiner och regler. De är inte frälsningsgrundande men de är bra som rättesnöre. På det sättet kan jag beundra muslimers ståndaktighet att be i alla väder och sammanhang, att lära koranverser utantill osv. Man blir en bättre människa såtillvida att man blir disciplinerad, men man blir inte en bättre människa i Guds ögon, det blir man bara genom förlåtelsebön och upprättelse.

       (Reply)

  6. wildwest skrev: “Du skulle nu fortsätta med en genomgång av protestantismens “gärningsläror” och även de moderna frikyrkornas, karismatikernas, livetsordarnas, etc. Det finns överallt måsten som är uppsatta av pastorer som frälsningsgrundande eller närmast så.”

   Först av allt, välkommen hit som kommentator. Jag har alltid tyckt om att läsa dina kommentarer eftersom de är djupgående, sakliga och substantiella.

   Visst har du rätt att “frälsningsavgörande” kataloger finns överallt. Det var väl det som jag upptäckte för några decennier sedan när jag började förstå litet mera om Muslimers vardag.

   Det skrämde mej litet grand att se hur nära den kristna kyrkligheten (fri eller traditionell) stod just Islam på den punkten.

   Skala bort Jesus som Messias och enda vägen, så kan man slå ihop påsarna.

   Och just devalveringen av Jesus går otroligt snabbt just nu i mainstream-sekterna.

   Du hade ju också den upplevelsen. Jag minns att du berättade en helt fantastisk historia om “de Kristna” på ditt kontor. Den mynnade ut i att du kanske stod närmast din kollega Muslimen.

   Den skulle passa bra här 🙂 Får jag citera den, eller vill du anpassa den och själv göra det?

   För vad gäller en genomgång av protestantismens “gärningsläror” och även de moderna frikyrkornas, karismatikernas, livetsordarnas, etc. skulle det vara bättre, tror jag, om läsarna här kom med egna vittnesbörd, i stil med det du berättar i din kommentar.

   /Kjell

       (Reply)

  7. wildwest skrev: “Om Du menar att man skulle kunna få till en synkretistisk ekumenik här genom att samla muslimer och kristna tror jag inte muslimer skulle gå med på att byta ut de två raderna.”

   Jag glömde att reagera på detta.

   Du har givetvis helt rätt att Muslimer inte skulle gå med på att skippa de bekännelser som talar om att Allah inte har någon son, och hyllningarna av Muhammed.

   Men det finns många Muslimer av den mer sofistikerade sorten som ni troligen sällan ser i Sverige och som nästan aldrig figurerar i nyhetsmedia.

   Och den sortens Muslimer tror jag är villiga att acceptera en hel del “fel” hos ännu icke konverterade så länge som de anser att “Dar al-Dawa” är gällande.

   Nominalt erkänner Muslimer Bibeln som en Helig Skrift, fastän de menar att den har korrumperats. Inom Islam finns det “korrektioner” till dessa fel i Bibeln.

   Vidare erkänner man Jesus (Issa) som profet, lärare och historisk figur. Det är till och med mer än somliga som kallar sig kristna gör.

   Lägg till detta att det är en plikt för en Muslim att ljuga om Islam om han därmed kan proselytera.

   En religionspolitisk enhet tror jag inte är otänkbar.

   /Kjell

       (Reply)

  8. Du får gärna citera det jag skrev om mina kollegor. Det är alltid svårt att återberätta sej själv med samma entusiasm.

   Jag har helt nyligen haft anledning att prata med min muslimske kollega, som jag ser från skrivbordet där jag nu sitter. Förra veckan var Ramadan och han höll sej strikt till fastan. Andra kollegor raljerar lätt om detta medan jag inte annat kan att berömma honom att han synligt står upp för sin tro vilket vi kristna sällan gör. Även min judiske kollega vill helst inte berätta om sabbatsriterna, han tycker det är pinsamt, eftersom han annars är en pratig glassig säljare.

   Jag beundrar även den inställning som min 28årige kollega har gentemot Pridefestivalen. Han är förstås emot homosexuell livsstil, men menar att det är Allah som dömer på Domens dag, innan dess har vi ingen anledning att behandla dessa människor med förakt eller undvika dem och deras festival. Det är inte vår sak att döma. Vi ska behandla dem som alla andra: med allmänmänsklig respekt och artighet. Där har jag själv lite problem, ärligt sagt, och hans uttalande får mej att tänka till.

   Vad gäller gärningslära är det viktigt att dra rågången mellan det som är frälsningsavgörande och det som inte är det. En del kristna får för sej att ju mer “späkningar” man utsätter sej för desto heligare blir man. Man blir bara helig en gång, den gången man accepterar att Jesus är Herre! Därefter tilltalar Paulus alla som “mina heliga”.

   Eftersom det är naturligt för alla människor att sträva emot något, att jobba för något, så finns inom kristendomen det som kallas helgelse. Ett ord som ingen vet vad det betyder idag. Det handlar egentligen om ett smidigare liv! Att jag bättre lever ihop med den jag älskar, nämligen Jesus. Precis som ett älskande par (om det verkligen handlar om kärlek!) undan för undan anpassar sej till varandra för att livet ska bli roligare, trevligare, smidigare och båda ska få ut mera av varann. Vi behöver inte förandliga saker mer än nödvändigt.

   Men precis som med paret som en gång sagt sitt ja till varann så blir jag inte mer “parig” under det gemensamma livets gång. Par med min respektive är jag redan. Likaväl som jag är helig en gång för alla genom att sätta Jesus främst. Vilket räcker för att relationen med Honom är fullödig och etablerad.

       (Reply)

  9. Kjell,

   Nu har jag läst. Du skriver främst om muslimer, och om katolska kyrkan, och EU.

   Du skriver bl.a.: “Man behöver inte ha profetisk gåva för att se att Multi-kult-kristendom kommer att förena sig med Islam och tillsammans sikta på Israel.”

   Är det vad den dolda ekumeniken går ut på, menar du?

   /Eva Helen

       (Reply)

  10. För ungefär ett halvt år sedan pågick det en debatt om medlemskap och församlingstukt.

   Wildwest skrev då denna kommentar hos Stefan Swärd.

   Jag citerar den här med hans godkännande. Jag tycker summeringen är helt suverän.

   I Sverige har vi väldigt svårt för ord som tukt, efterföljelse, lydnad, hierarki, disciplin. Vi har sysslar med detta ändå men envisas med att kalla det nåt annat. Ganska skojigt när man delvis lever bikulturellt. Det är ju förstås inte huvudproblemet.

   Medlemsskapsdebatten har slagit huvudet på spiken, det är därför inläggen har varit så många. Det handlar i grunden om min gamla käpphäst: när får man/bör man/kan man kalla sej för kristen? Det är sorgligt att man idag måste hänga på adjektiv för att markera vilken typ av “kristen” man är, typ troende kristen, avgjord kristen etc.

   Efter mitt kontors julmiddag hör jag nu till kontorets “kristna” falang, vi har förstås mest ateister/agnostiker, även någa muslimer och en jude.

   Min kristna falang består av personer som tror på reinkarnation, att Jesus och Gud är två olika guddomar, en tror att Maria var lesbisk och våldtogs av Josef, att präster o pastorer är serviceinrättningar, man är glad över att min ene kristne kollega nyligen gift sej homosexuellt i sin kyrka (“äntligen har kyrkan kastat sina jobbiga gamla åsikter överbord”). Alla är medlemmar i Sv kyrkan, en i Missionskyrkan.

   Det är så det blir rent praktiskt med folkkyrkotanken. Det är dessa jag enligt Bibeln ska kalla mina kristna syskon, vilka jag ska försvara offentligt mot andra religioners läror, vilka jag ska dela mina bekymmer och glädjeämnen med (en del vill nog att jag mest delar med mej av mina tillgångar), vilka jag ska kunna be om förbön när jag har det jobbigt, vilka jag ska kunna sjunga lovsånger med. Ehhh???

   Jag måste säja att i dom få samtal av privat och religiös karaktär som förekommer har jag mest gemensamt med mina muslimska kollegor.

       (Reply)

  11. Eva Helen skrev: “Du skriver främst om muslimer, och om katolska kyrkan, och EU.”

   Du har ju följt bloggen nu en tid och läst alla artiklar jag skrivit om trosrörelsen, framgångsteologin och ny-judaisterna.

   I alla dessa artiklar har jag pekat på gärningslära och synkretism.

   I denna artikelserie har jag velat visa på att ekumenikens jordmån redan finns där.

   Och jag tror därför att t.ex. Livets Ord och Pingst kommer att lyckas gå ihop med RKK.

   RKK har givit tydliga signaler att de vill samarbeta med Muslimer och även ännu avlägsnare religioner.

   Jag ville ge dem som läser detta en tankeställare så att de kan känna igen metoder, tekniker och gärningslära när de hamnar i sådana sammanhang.

   Att ekumeniken är ett av själafiendens projekt tvivlar jag inte på.

   Att han vidare vill utrota Israel och Kristustrogna tvivlar jag inte heller på.

   Var och en må själv pröva och bedöma.

   /Kjell

       (Reply)

  12. Kjell,

   Tack Kjell för förtydliganden!

   Absolut viktigt ämne. Laglöshetens hemlighet är verksam sedan urminnes tider, och snart kommer allt bli uppenbart, synligt med blotta ögat. Men jag tycker att det låter otroligt att Islam skulle gå ihop med “kristendom”. Den som lever får se!

   Vi måste också vara medvetna om kampen som sker “i det lilla”, varje dag i var kristens liv. Förbli i Jesus Kristus, förbli i kärleken! Det finns så mycket på alla håll och kanter, både till höger och vänster, som försöker ta fokus från Jesus Kristus. Det tror jag är det allra viktigaste att ha i åtanke. Det som är gemensamt för alla attacker, som kommer ifrån både höger och vänster, är att de går emot Jesus Kristus, vill ta fokus bort från Honom.

   Och vårt medborgarskap har vi i himlen! Vi är nya skapelser i Jesus Kristus. Vi är införsatta i Guds älskade sons rike (Kol 1:13). Här på jorden lever vi som främlingar.

   Frid,
   Eva Helen

       (Reply)

  13. Eva Helen skrev: “jag tycker att det låter otroligt att Islam skulle gå ihop med ‘kristendom’”.

   Då kan du fundera litet grand på följande saker.

   1. Vänd på steken. Tror du det är lika omöjligt att ljumma kristna eller namnkristna skulle kunna välja att gå i ok med Muslimer?

   2. I politiken och samlevnaden är denna integration redan i ett framskridet stadium.

   3. Glöm inte att det finns olika grupper, även inom Islam. Huvudgrupperna Shia, Sunni och Sufi. Och dessa har sedan lokala grupper som kan skilja sig ganska ordentligt från “renlärig” Islam.

   4. Och till sist. Hur tor du det kommer att gå om det uppstår en Undergörare som kan leverera allt det trosrörelsen har utlovat? Om denne Undergörare skulle visa sig vara Muslim skulle alla som redan är trollbundna av under och tecken dra slutsatsen att “detta är vad Gud gör idag”.

   /Kjell

   PS. Nyhetsmedia ger ingen korrekt bild av Muslimer. Det gör de ju inte av Kristna heller. Den som lärt känna Muslimer personligen och levt bland dem, i deras hemland, har en mer nyanserad och realistisk bild av dessa medmänniskor. (Jämför med Wildwests vittesbörd.)

       (Reply)

  14. Kjell,

   Kjell, du har säkert rätt, men jag tycker ändå att det låter otroligt att muslimer skulle kunna enas med kristna (i religionsfrågor). Det enda sättet, är som du säger, att vända på steken. Det sannolika är att de kristna lämnar Herren, och sluter sig till andras gudar (som inte är några gudar, eftersom det bara finns EN). Jesus Kristus, som den Han verkligen är, får inte plats där.

   Så det viktigaste för oss kristna är att hålla fast vid tron på Jesus Kristus, och Guds bud (det dubbla kärleksbudet).

   Upp 14:12
   I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.

   Frid,
   Eva Helen

       (Reply)

  15. känner inte till mannen som föredrar men det han tar upp är onekligen intressant

   (Admin: YouTube-länk bortttagen. Se Netikett.)

       (Reply)

  16. anonym_0952090811,

   Sorry, eftersom jag inte har en internetuppkoppling som gör det möjligt att kolla YouTube och andra videoclip har jag beslutat att inte publicera dylika länkar.

   Hoppas att du förstår att det är för att jag vill garantera att länkar inte leder till fall.

   Välkommen med kommentar om du vill.

   Jag skulle ha meddelat dej detta per email om du hade uppgivit en faktisk email-address.

   /Kjell

   PS. Programmet som jag använder heter WordPress.

   I WordPress finns det ingen “Anonym” kommentar-funktion. Därför har jag lagt till tid och datum till din “alias”.

   Om du vill skriva igen kan du använda denna något komplicerade “alias”.

   Men det är i princip bättre att använda en egen “alias” eller “pseudonym” som gör att man kan reagera på din kommentar.

   DS.

       (Reply)

  17. När man kommer nära inpå människor slås man av hur mycket av det man trott, tänkt och fått lära i själva verket kan vara fördomar och inbillning.

   När jag var i Jerusalem för första gången 1996 fick jag mig förklarat att det är en muslimsk familj som står för att var dag låsa upp dörren till ”Den heliga gravens kyrka”. Detta har sitt ursprung ur en konflikt mellan olika kristna präster, som till sist utbröt i handgemäng, där man inte kunde enas om vilka som skulle utföra den hedrande uppgiften. Någon vecka före innan jag kom hade det varit ytterligare ett handgemäng mellan präster för olika samfund i gravkyrkan, varvid blodvite hade uppstått. Frågan gällde då vilka som skulle städa en viss golvyta.

   När jag sedan som särskilt hedrad gäst inbjöds vid firandet av de första palestinska valen, i kretsen av några av de mäktigaste runt Yassir Arafat och ledande Hamasföreträdare, fann jag till min förvåning att flera av de ledande muslimerna trots allt hade mycket stor respekt för mig som bibeltroende kristen. Och att deras invändningar mot kristna främst handlade om den del av den officiella delen av kristenheten som alla vi bibeltroende anser som avfälliga och hycklande. När jag höll med dem om deras kritik mot hycklande förment kristna, och sade att de inte var verkliga kristna blev de rent av rörda och betygade mig stor vördnad. Flera sa, “om alla kristna vore som du skulle vi vara som bröder”. Jesus och evangeliet verkade de inte ha något större problem med.

   Väl vet jag att det inom muslimskt håll finns de som vill skapa konflikter, med skilda maktmotiv o.dyl. Jag har även träffat sådana. Men det som förvånar, när man lär känna troende muslimer, är att vi bibeltroende kristna tycks ha mer gemensamt med dem i fråga om bibliska sanningar, rättvisa och moralvärderingar än vi har med vårt lands ärkebiskop och andra ledande inom olika kristna samfund. Det som vi i allmänhet ser som avfällighet, i fråga om eroderad moral – och även inom trosfrågor, har vi mer gemensamt med troende muslimer än med liberalteologiskt kristna grupper.

   Något att fundera över?

   MVH / Sefast Tronde

       (Reply)

  18. Sefast Tronde: att förnuftiga troende muslimer är några vi kommer bra mycket bättre överens med än s k namnkristna är det jag också kommit fram till enligt det gamla inlägg som Kjell publicerade ovan. Jag tror vi även har mer gemensamt med en övertygad ateist än med vanliga sekulariserade icke-reflekterande människor.

   Jag läste t ex med stor behållning Gud i Sverige av Göran Hägg, som kallar sej övertygad ateist. Men en skarpare analys av kristendomens historia i Sverige får man leta efter. Hans resonemang är sällan felaktigt, han använder möjligen en del andra ord än vi som är med i “branschen”. Och han har stor respekt för de som tror och försöker leva rätt och ytterst lite (underdrift) respekt för det moderna prästerskapet som företräder en religion de själva inte tror på.

   Jag vet inte om man kan sortera in alla “vanliga Svenssons” som de som Bibeln beskriver som ljumma. Det är dom som är farligast. Attacker på bibeltroende kristna kommer nämligen till stor del från andra som kallar sej kristna – men som enligt min uppfattning är lika lite kristna som jag är schimpans. Dvs det finns bara på långt i dåligt ljus någon slags likhet.

   Just gravkyrkan som Sefast nämner är ju en skamfläck av stora mått för kristenheten. Just där vördnaden borde vara störst så slåss man inbördes för futtigheters futtigheter.

   Längre upp i tråden säger Eva-Helen att hon har svårt att tro att kristna accepterar muslimsk religion. Då är man naiv. Vi hade en biskop, numera emeritus, som menade att islam och kristendom var grenar på samma religion, vi bad till samma Gud, och han hade med övertygelse läst den muslimska trosbekännelsen. Alltså har vi tills nyligen haft en biskop som de facto varit muslim!

       (Reply)

  19. “Längre upp i tråden säger Eva-Helen att hon har svårt att tro att kristna accepterar muslimsk religion. Då är man naiv. Vi hade en biskop, numera emeritus, som menade att islam och kristendom var grenar på samma religion, vi bad till samma Gud, och han hade med övertygelse läst den muslimska trosbekännelsen. Alltså har vi tills nyligen haft en biskop som de facto varit muslim!”

   Mina funderingar……….har han någonsin varit kristen. Tror jag förstår hur Eva-Helen tänker. Det är skillnad på att vara kristen och att kalla sig det…..jv anser sig vara kristna.

       (Reply)

  20. wildwest,

   Wildwest skriver: “Längre upp i tråden säger Eva-Helen att hon har svårt att tro att kristna accepterar muslimsk religion. ”

   Det var inte vad jag skrev, om du läser ordentligt. Det jag skrev var att jag har svårt att tro att muslimer skulle acceptera kristendom, och inte tvärtom.

   Det är som när Herren klagade på Israels otrohet, att Israels barn var värre än alla andra folk. Att andra folk är trogna sina Gudar, som inte ens är några gudar, medan Israels barn, som ju fått del av Herrens goda och lärt känna den ende Guden, vänder Gud ryggen och följer avgudar istället.

   (Du får mer än gärna svara och kommentera på det jag skriver, men citera gärna i så fall, så att det blir rätt.)

   Frid,
   Eva Helen

       (Reply)

  21. Eva Helen,

   I Dagen meddelades det 2010-09-23 att det troligen kommer en Kyrka/Moské-kombination i Nacka.

   Kort citat:

   Världsunikt svenskt projekt ska bygga ihop kyrka och moské

   I Nacka utanför Stockholm finns långtgående planer på ett “Guds hus” – kyrka och moské under samma tak.
   – Byggnaden är en kraftfull motvikt mot dem som ser muslimerna eller de romerska katolikerna som främmande och hotfulla element, säger biskop emeritus Bengt Wadensjö.

   /Kjell

       (Reply)

  22. Eva-Helen: Ber om ursäkt för att tankarna var snabbare än ögonen…

       (Reply)

  23. Kjell,

   Kjell, du får gärna förtydliga vad du vill ha sagt med inlägget (artikeln från Dagen).

   Detta projekt handlar om att Svenska kyrkan upplåter en del av sin mark till moskébygge. De kommer inte att ha gemensamma gudstjänster.

   Ser vi det omvända hända någonstans? Att moskéer görs om till kristna kyrkor?

   Frid,
   Eva Helen

       (Reply)

  24. Eva Helen,

   Det visar på två saker, tycker jag.

   1. Samhälleligt och politiskt finns det redan integration.

   2. Religionspolitskt finns det åtminstone en stor grad av acceptans. Från båda hållen. Kanske liberalteologi på kyrkans sida och hoppet om konvertiter på moskéns sida.

   Det var ju detta jag nämnde i en tidigare kommentar.

   Om det hade varit ett Buddist- eller Hindu-tempel hade det nog inte (ännu?) accepterats.

   /Kjell

       (Reply)

  25. synd, videon handlade om hur kristna kyrkor är integrerade i moskeer och ockulta tempel. frimurarordnar, katolska kyrkan och islam har rötter som gör att de hänger ihop på ett mycket talande sätt. videons första del finns hos hulda om du skulle vilja se den övrigt, jag kan inte se att jag varit oförskämd eller oanständig emot dina läsare eller de regler du har för din blogg. har jag brutit mot något ber jag om ursäkt

       (Reply)

  26. Något som fascinerat och förundrat mig, och som jag ännu inte riktigt förstår är att de flesta troende muslimer jag träffat har två ansikten.

   Det ena ansiktet har äkta ödmjukhet, kärleksfullhet och respekt. Det finns en etablerad och starkt tro på Jesus som den kommande ‘Messias’, i muslimsk tradition. Därför lät Sulliman den Store mura igen Sköna porten, i Jerusalems mur, för att han inte ville att Jesus skulle komma igen under hans egen tid, och den ‘yttersta dagen’ därmed komma. Till följd av denna tro på att Jesus skall komma igen, på Oljeberget såsom Han sagt, är platsen utanför Sköna porten en muslimsk begravningsplats; för muslimerna vill nämligen vara de som först möter Honom och hälsar Honom välkommen. Det finns mer som skulle kunna nämnas om muslimsk tro på Jesus …, där tårar ofta kommer i ögonen på personen som man talar med.
   Denna tro kommer till uttryck i den ena ansiktet.

   Det andra ansiktet går i processioner, demonstrationer, kastar sten och skjuter. Det andra ansiktets ögon lyser av hat och ropar ‘Allah ak’bar, Allah ak’bar’. Det andra ansiktet är grymt, visar ingen nåd och har ingen medkänsla.

   Det ena ansiktet kan väl i enskildhet tala lite om det andra, och förklara något om det andra ansiktet. Men båda ansiktena sitter på samma person men aldrig samtidigt.

   Själv är detta ett frågetecken som jag ännu inte rätat ut riktigt?

   Men, det är så påtagligt att det andra ansiktet styrs av en ond, grym och satanisk andemakt.

   Bara funderingar? Även om det grundas på egna erfarenheter.

   MVH / Sefast Tronde

       (Reply)

  27. anonym_0952090811,

   Förlåt om jag var otydlig.

   Nej, du har inte alls brutit några regler här eller gjort något annat fel heller.

   Det jag skrev var menat som teknisk information.

   Det var absolut inte avsett att genera dej eller göra dej ledsen.

   Det är ju inte ditt fel att jag bloggar från ekvatorn.

   /Kjell

       (Reply)

  28. Sefast Tronde skrev: “Det ena ansiktet har äkta ödmjukhet, kärleksfullhet och respekt. Det finns en etablerad och starkt tro på Jesus som den kommande ‘Messias’, i muslimsk tradition.”

   Stämmer det verkligen?

   I Koranen förbannas alla som bekänner att Gud har en Son och att Maria är denne sons moder.

   Jesus kallas Issa i Islam och anses vara bara en profet. Av mindre rang än Muhammed. Issa blev inte korsfäst, inte dödad och uppstod inte. Enligt Islams heliga skrifter.

   I ändens tid kommer han att komma tillbaka och döda alla judar och alla kristna.

   Denne Issa (Islams Jesus) liknar nog mera Antikrist än Messias.

   Ett par citat ur Koranen.

   5:56 (5:51)
   ”Ni som tror, tag ej judarna eller de kristna som beskyddare. De äro ju varandras beskyddare, och den av eder som tager dem beskyddare, hör dem till. Gud vägleder förvisso ej de orättfärsiga människorna.”

   48:29
   ”Muhammed är Guds apostel och de som följer honom är fruktansvärda mot de otrogna men barmhärtiga mot varandra.”

   47:4
   När ni möter dem som är otrogna, så halshugg dem, tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor.

   Och ur Hadith:

   (Bukhari, volym 4, bok 56, nr 808)
   I de sista dagarna kommer en del unga och dåraktiga människor att träda fram. De kommer att tala på bästa tänkbara sätt men de kommer att överge islam lika fort som en pil går genom sitt byte. Deras tro kommer aldrig att nå utanför deras strupar. Var ni än stöter på dem så döda dem, ty den som dödar dem skall belönas på uppståndelsens dag.

   (Abu Huraira vol 4, bok 52 nr 177 eller Sahih Muslim, bok 41, nr 6985)
   Profeten sade: Den yttersta dagen kommer inte förrän muslimer kämpar mot judarna. Muslimerna skall döda dem och judarna skall gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga : Åh, muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom!

   /Kjell

       (Reply)

  29. Kjell,

   Kjell säger: “Stämmer det verkligen?”

   – Ja, det stämmer.

   När man lär känna muslimer (här palestinska/arabiska) på det sätt jag gjorde blir de förtroliga och berättar om den traditionella muslimska tron som inte längre får talas öppet och offentligt, men som är gammal som gatan.. De känner även till varför Suliman den Store lät mura igen Sköna porten, och varför den muslimska begravningsplatsen ligger alldeles utanför. Många av dem känner sin historia.. , och bekänner sig till den.

   Muslimerna är märkliga??? Precis som jag säger. De har två ansikten. Och därmed även två tungor.

   Jag känner väl till de korancitat du angett, men det gör det hela inte mindre märkligt utan tvärt om.

   Men, om man vill försöka förstå det ännu bättre måste man även inse att muslimerna inte är någon homogen grupp, varken politiskt eller religiöst. Vissa imamer är ju rent hårresande … hu, hu.

   MVH / Sefast Tronde

       (Reply)

  30. Ps.

   Personligen upplever jag det som om den muslimska tron är så som ett tunt äggskal som håller på att brista. Många gånger har jag sett tecken på detta. Och, kanske just därför måste den nu så ofta försvaras så hänsynslöst och brutalt.

   Jesus är sannerligen ett hot, som officiellt måste förnekas, där bl.a. ovan citerade koranverser m.fl. nämns. Så basunerar vissa Imamer ut sitt budskap. Och de har skäl för det, därför att så många av folket tror som sina fäder, och detta upplever de som ett hot mot ‘den sanna tron’.

   Jag kan själv vittna om att Jesus är mycket farlig, för Han tog nämligen mitt hjärta för många, många år sedan. Så jag kan väl förstå att Han även är farlig för muslimer.

   MVH / Sefast Tronde

       (Reply)

  31. Sefast Tronde skrev: “Personligen upplever jag det som om den muslimska tron är så som ett tunt äggskal som håller på att brista.”

   Jag kommer att tänka på en Norsk visa som sjöngs när jag var barn. Jag tror det var en barnvisa, och eftersom jag inte talar Norska kan jag inte garantera stavningen.

   En strof som återkom i visan var: “Meget er forskelligt men det er udenpå.” (Bloggen har en hel del Norska läsare, de får korrigera mej.)

   Visan handlade om hur människor av olika folk och stammar kan se “meget forskellige” ut, men att det huvudsakligen handlar om utsidan. Det er udenpå!

   Varför tror vi att den “lycklige vilden” finns och att denne skulle vara tillfreds med sin fattigdom?

   Man har en ide om “den lycklige vilden” som inte har några av våra problem utan som lever i absolut harmoni med naturen men som samtidigt är totalt ociviliserad och obildad.

   Där ser man vad Jean-Jacques Rousseau har ställt till med utan hjälp av vår tids massmedia.

   Och när vi sedan matas varje dag med bilder från upplopp med folk som har blodsprängda ögon och springer runt skränande med stockar och stenar när de bränner dockor och flaggor, kan det ju knappast annat än leda till stereotypa fördomar.

   Sanningen är den att om man kommer i nära kontakt med människor som ser annorlunda ut eller har formats av andra kulturer och religioner, så finner man att det mesta av detta är “ett tunt äggskal” och att det handlar om människor, som du och jag, inuti.

   Alla diktaturer leder förr eller senare till revolution. Den åsiktsdiktatur som hätska och maktlystna Imamer driver kan heller inte hålla stånd.

   Förändringarnas vind, nej tornado, blåser över världen. Det stormar “runtomkring” och vågorna går höga.

   Med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen.

   /Kjell

       (Reply)

  32. Citat: “Allt lov och pris tillkommer dig Gud, världarnas Herre.”

   “Gud, världarnas Herre” är en formulering man kan reagera på i bönen. Gud är större – Allahu akbar (Ärkebiskop Jackeléns valspråk) låter inte särskilt kristet heller!

   “Världarnas Herre”

   Vi hade den här diskussionen när jag och en vän sjöng i Messias av Händel i SvK vintras. Man hade översatt den fina texten och dess rena evangelium med poetiska krumbukter på svenska av Östen Sjöstrand, en känd västkustpoet (katolik). Hallelujah-kören lät bisarr ooh många andra passager.

   Hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth.
   King of Kings, and Lord of Lords. And he shall reign for ever and ever (Händel, KJV).

   Hallelujah betyder prisa Herren.
   Jesus prisas i Hallelujah-kören som “King of Kings, and Lord of Lords.” Det översattes: “Världars Gud och kungars kung.”

   Prisa Herren, världarnas Gud…

   Nu råkar det vara 1:a raden Surah 1 i Qur´an! Världars Gud – Lord of the worlds, det är Allah det! 2 Kor 4:4 säger att satan är denna världens gud.

   Så prisar oanande körsångare Allah i Händels Messias. Denna världens gud har förblindat Svenska kyrkan så den inte kan se skillnad på Jesus och hans motståndare. De omfamnar motståndaren och kallar honom Gud.

   Hur det går till när en svensk poet sätter in koranverser i Händels Messias vet inte jag. Det är ju mer än fräckt! Knappast medvetet. Texten var från 1990-talet. Men den andemakt som sår ogräs jobbar på dygn efter dygn.

   Fin artikel du hade skrivit om synkretism som ekumenikens slutstation. Redan för fem år sedan!

   GVD

       (Reply)

  33. Janne2,

   Något exempel kommer jag inte på, på direkten, men det händer ju ganska ofta att det görs uttalanden som är tvetydiga och kan tolkas på ett sätt att de inte skapar konflikt med troende kristna, men ändå har ett budskap som bryter ner trons grunder.

   Inte sällan använder man sig av ekvivokationer där man sedan kan bygga vidare på vissa ord genom att ge dessa andra konnotationer.

   Några populära ord att ge andra betydelser är “gud”, “älska” och “kärlek”.

   1 Joh.4:8 Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek.

   Några exempel på hur den texten förvrids behöver jag knappast ge.

   /Kjell

       (Reply)

  34. Ekumenisk fälla

   – Kärleken till halvsanningen –

   Det är detta sökande efter minsta gemensamma nämnare – nedkokningen av motstridiga eller tvetydiga element som blir tomhet – inte samförstånd. Hur kan någon känna igen sig i något som inte är riktigt sant och säga: Amen? Och hur kan Guds härlighet bli klar när vi inte egentligen är intresserade av honom? Biblarna som produceras för ekumeniska syften är ett av avfallets synligaste tecken. Hur kan vi komma överens om ingen har en aning om vad Gud har sagt på djupet? Från början? Man kan låtsas. Men Ordet har aldrig blivit devalverat. Det är bara vi som flrsöker göra oss av med oket lagen och evangeliet (Ps 2:3).

   “Allah älskar syndaren och vill jaga honom från jordens yta på samma gång…självmördaren kommer till paradiset med 72 snygga kvinnor. Att ta hand om flyktingar är att ta emot Jesus Kristus (inget fel i det i sig). Feministerna trivs i hijab och visar solidaritet med förtryckta kvinnor. Islam tror på Jesus, precis som Jonas Gardell göt, men Jesus kommer tillbaka till jorden och mördar de kristna”…ja så ser Evangeliet ut i SvK idag. Så ska resten av kyrkorna också tro när de går i mål! (Obs viss sarkasm!) Klart att det fortfarande också finns vettiga kristna!

       (Reply)

  35. Janne2 skrev: “Fin artikel du hade skrivit om synkretism som ekumenikens slutstation. Redan för fem år sedan!”

   Jag har ju “fördelen” att bo där jag även har sikt på vad som händer utanför Sveriges gränser.

   Långt innan Ulf Ekman startade det svenska lämmeltåget till RKK skrev jag därför
   här:

   I denna artikelserie har jag velat visa på att ekumenikens jordmån redan finns där.

   Och jag tror därför att t.ex. Livets Ord och Pingst kommer att lyckas gå ihop med RKK.

   Det jag ser tydligt runt omkring oss i dag är hur politik, religion och kommers bildar ett samarbete. Med kommers menar jag kända rika “business men”.

   I landet där jag bor går det inte en enda söndag utan att framstående politiker bringar sina budskap i olika kyrkor och moskéer. Och ofta förekommer arrangerde “bönemöten” där representanter för landets alla religioner deltar.

   Det var inte bara JP2 som sysslade med sådant.

   /Kjell

       (Reply)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *