Hämnden kommer

Jag vill skriva något om Påsken, eller Pesach som det heter på det språk där den historiska profetian om Guds frälsning utspelades bland slavar i Faraos ockulta animistiska regering.

Jag skriver detta för människor som kallar sig “kristna” och jag utgår därför från att de som läser här har åt minstone grundläggande kunskap om frälsningens historia från Abraham till Golgata.

Guds frälsningsplan var redo innan skapelsen, men det blir för mycket, i en artikel, att ta med allt från Genesis till Uppenbarelseboken. Ett bra alternativ är då att läsa allt från Genesis till Uppebarelseboken, om och om igen……

I Islams heliga bok, Al-Quraan, eller Koranen, finns det ett bud som återkommer om, och om, igen.

Det formuleras på flera olika sätt och det säger i princip att “Gud har ingen son”, “De som säger att Gud har en son må vara evigt förbannade”, “Rätt-trogna muslimer uppmanas att straffa dem som säger att Gud har en som, på de mest bestialiska sätt som de kan tänka sig”, “Jesus rätta namn är Issa och han är bara en profet, mindre än Muhammed”, “Jesus = Issa blev inte korsfäst”, “Den som säger att Gud har en son och att Issa är gudomlig och att vår frälsning beror på korsfästelsen och uppståndelsen måste på alla sätt terroriseras, torteras, och utrotas”.

För att manifestera det utför Sunni-muslimer, speciellt av den Wahhabistiska falangen, sataniska terrordåd just när kristna firar påsk.

2015 var det massakerna i Garissa universitet i Kenya.

Förra veckan var det satans hantlangare som inte vågade vänta till i dag och därför valde att köpa sig enkelbiljetter till helvetet genom att skada oskyldiga på Zaventen i Bryssel.

I går var det Sunni Wahhabister som mördade minst 70 personer i Lahore, och skadade 400 andra. De flesta var unga mammor med barn!

Allt till ära för den demon som kallas Allah.

Som avslutning, läs!!!!

Idag ska syndaren vakna

Vi måste tala om islam

In Pakistan, Taliban’s Easter bombing targets, kills scores of Christians

Terrordåd mot kristna i Pakistan

Och må alla politiskt korrekta bindas fast vid skampålen.

När Hitler härjade som värst låtsades de politiskt korrekta att de inte visste vad som skedde.

Efter andra världskriget fanns (och finns) det fortfarande många som sade: “Wir haben es nicht gewusst!” (Vi visste det inte!)

Rom. 12:19 Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.

Hebr. 10:30 Vi känner honom som har sagt: Min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren skall döma sitt folk.

Får jag glädja mej åt att gärningsmännen kommer att få sin dom?

/Kjell

Views: 38

10 thoughts on “Hämnden kommer”

 1. Fint Kjell!

  När någons son mördar är det inte farmor som får skulden. Men släktingarna dras med i diskussionen.

  Är man fridsälskande muslim – börja läsa Koranen, det är inte svårt att hitta våldsuppmaningar i religionens namn – ta till dig Jesu budskap som ger frid med Gud och lämna denna dödskult.

      (Reply)

 2. Jesus kallade en av de tolv utvalda för en “djävul”. Rakt på sak utan att linda in det i politisk fromhet.

  Joh. 6:70 Jesus svarade dem: “Har icke jag själv utvalt eder, I tolv? Och likväl är en av eder en djävul.”

  Paulus upprepade, två gånger i rad, sin förbannelse av alla skapade som förkunnar ett evangelium i strid mot det sanna evangeliet. Rakt på sak utan politisk korrekthet.

  Gal. 1:8 Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad. Ja, såsom vi förut hava sagt, så säger jag nu åter: Om någon förkunnar evangelium för eder i strid mot vad I haven undfått, så vare han förbannad.

  Men om jag nu skulle säga att Salah Abdeslam är en djävul skulle det kallas “hat” och fördömas av många. Och om jag skulle säga att Muhammed och den ängel som instruerade honom, tillsammans med alla som förkunnar deras “evangelium” bör förbannas, ja, då blir det ordentligt med protester.

  David Nyström, lektor i Nya testamentets exegetik vid Göteborgs universitet har skrivit en artikel i Dagen: Stötta islams goda krafter

  Han inleder med:

  En del kristna tycks vilja säga att det bara finns en ”sann” tolkning av islam. Det är att göra det allt för enkelt för sig. Det skriver teologen David Nyström.

  Och därmed blir det tydligt från början att David Nyströms artikel är både vinklad och manipulativ. Han börjar med en halmgubbe!

  Visst! Det finns säkert folk som kallar sig kristna och säger så. Men, problemet är inte denna minoritet. Problemet är att politiskt korrekta ljuger och säger att “Islam betyder fred”. Det, om något, är väl en ensidig och falsk tolkning av fakta.

  Faktum är att Sunni-Islams store reformator Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703–1792) gjorde allt han kunde för att rensa Islam från sekularisering och flum, med avsikten att återgå till den renläriga Islam som Muhammed stod för.

  Hans anhängare kallas Wahhabister eller Salafister. Saudi Arabien understöder sunni-mission runt om i världen och är i realiteten positiva till Wahhabismen. Missionerandet med Wahhabs evangelium är statsunderstött!

  Det finns ungefär 1.600.000.000 muslimer i världen och av dessa är ungefär 1.300.000.000 Sunni som i princip håller med Wahhab. Det är lika många människor som Europa, USA, Kanada och Brasilien tillsammans!

  Och bland dessa 1.300.000.000 Sunni-muslimer finns det gott och väl mer än 10% som inte tvekar en sekund att ta del i terroristiska aktiviteter.

  Det är tretton gånger sveriges folkmängd!

  Okay, procentuellt låter det ju som en minoritet, men i praktiken är det ett globalt problem av proportioner som gör det mänskligt sett omöjligt att lösa. (Politiskt smörande är inte lösningen!)

  David Nyström får från sitt Dagen-podium möjligheten att demonisera bibeltrogna kristna:

  Bakom dådet ligger muslimska salafistiska jihadister, och genast hamnar fokus på detta. Att de är terrorister. Men framförallt att de är muslimer.

  Någon lyfter rösten för att säga ett detta inte är islam, och elden bryter lös. I sociala medier reagerar människor, inte minst kristna, med vrede över alla försök att ”mörka” kopplingen till islam.

  Och jag måste säga: Jag förstår dem inte alls.

  Snälla David Nyström, hur får du ihop det till att det inte är att mörka verkligheten när man förnekar att ortodox Sunni-Islam är Islam?

  Och sedan sätter David Nyström in dolkstöten mot bibeltrogen, evangelisk kristendom:

  Anledningen till att många kristna som är präglade av en biblicistisk eller fundamentalistisk tradition stämmer in i denna kör, är ju just att deras eget sätt att förhålla sig till heliga texter får sätta ramen för analysen.

  Just det! Bort med alla bibeltrogna kristna som vågar vittna om vad de tror. Låt oss i stället “stötta Islams goda krafter”.

  Glöm nu inte att David Nyström är lektor i Nya testamentets exegetik vid Göteborgs universitet!

  Tala om ulvar i fårakläder.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell, jag får en tanke att försvar av kristen tro kan läggas ut i den här tråden. Utan att tron försvaras hamnar vi i olika former av fällor varav den här är en. Jag tror också att försvarsmekanismerna i pingst t.ex. har fungerat dåligt på bekostnad av oviktigare verksamheter. Om du tycker annorlunda kan du flytta inslaget.

  Försvara tron, är det nödvändigt?

  Credoakademins direktor, Stefan Gustavsson har skrivit en bok, Behöver tron försvaras? Den borde bli en kioskvältare, speciellt för människor i ledande ställning i församlingarna.

  Om kristna kunde tränas att ge tillförlitliga bevis för vad de tror på och ha fullgoda svar på icke-troendes frågor och invändningar, då skulle den allmänna uppfattningen om kristna långsamt förändras. Kristna skulle uppfattas som reflekterande människor att ta på allvar snarare än känslomässiga fanatiker eller fåntrattar. Evangeliet skulle vara ett reelt alternativ att ta till sig.
  William Lane Craig, Till trons försvar

  Citatet,”om kristna kunde tränas” – antyder att det inte sker, åtminstone inte tillräckligt. Är inte Kristi kropp tillräckligt ”vältränad”? Enligt Stefan Gustavsson visar diagnosen på bristsjukdomar. Finns det möjligen ett samband mellan nyttan av att träna den andliga kroppen liksom den fysiska?

  Författaren gör i boken en genomgång av Nya testamentets undervisning om apologetik, det vill säga försvaret av den kristna tron. I den genomgången framträder en bild som för många kristna i dag är helt okänd – men också oerhört spännande. Någonting nytt, fräscht och alldeles nödvändigt. Nämligen försvarsaktiviteter.
  Utvecklingen i vårt land tyder på att försvaret av tron har sviktat. Helhetsbilden ser inte uppmuntrande ut även om vi försöker se glada och hoppfulla ut. De olika sammanslagningarna av kristen verksamhet har inte bara haft med längtan efter gemenskap att göra Man behövde gå samman för att inte gå under. Varför?

  Kyrkan/församlingen har hamnat i motvind
  Vad är det som hänt i väckelselandet Sverige? Håller sekulariseringen på att vinna över evangeliet. Det är något allvarligt som börjar redan i utbildningsstadiet där innehållet i tron har plockats bort undan för undan och dagens elever, lärare och föräldrar vet ingenting om innehållet i kristen tro. Kvar finns bara skalet. Innehållet är i varierande grad främmande.

  Har det funnits någon brist i vårt umgänge med världen, där tron inte har försvarats? Evangeliet går att både förklara och försvara, både intellektuellt och emotionellt. Det finns ammunition, men förstår vi att använda den? Om inte, vem skall lära oss? Vi kan ju inte fortsätta att skicka ungdomarna till skolor och universitet beväpnade endast med gummisvärd och plastutustning. Tiden för lek är förbi, säger den kristne filosofen William Lane Craig.

  Jag har personligen hört unga säga sig vara rädda att bekänna sin tro därför att man kan få frågor som man inte kan svara på. Är inte det alarmerande?

  Vi måste rusta upp vårt försvar, säger landets ledning. Vad säger våra församlingsledare? Gäller det även de kristna aktiviteterna?

  Boken heter, ”Behöver tron försvaras?” och ges ut av http://www.credoakademin.nu

  /Stig

      (Reply)

 4. Stig Melin,

  Ja! Tron behöver försvaras.

  Ända sedan jag började ta min tro på allvar har jag varit mycket intresserad av apologetik.

  Att svara tydligt på frågor angående vår tro är något vi uppmanas till i Bibeln. Vi skall alltid vara redo att ge ett väl kryddat svar.

  Inte spruta Tabascosås i ögonen på folk utan ge ett svar som är sant och inte missleder och samtidigt utmanar till eftertanke.

  William Lane Craig är en skicklig apologet. Han brukar dessutom tydligt deklarera sin egen uppfattning så att hans läsare och åhörare själva kan bedöma när han är objektiv och när han talar i egen sak.

  Om du själv har läst hans skriverier så vet du att han står ganska långt åt det kalvinistiska hållet, sett från ett traditionellt pingstperspektiv.

  Det kan vara på sin plats att nämna att Mikael Karlendal var mycket intresserad av William Lane Craig på sin resa från Pingst, via Kalvinism, till Romersk Katolicism.

  Läs gärna William Lane Craigs skrifter, men var medveten om hans utgångspunkter.

  Kanske även intressant att kolla denna artikel: Den populära Kalvinismen.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Bra att ni värnar om tron. Det får vi göra så att vi kan växa upp till huvudet Kristus.
  (Jag har ingen bakgrund i kyrkor annat än som passiv Lutheran innan jag blev kristen. Nu går jag i en baptistkyrka, ej ekumenisk)

  Baptister och pingstvänner är kristna, så ser jag det. Men obibliska läror och mönster ska ju slipas bort. Det gäller ju alla, också i den personliga tron. Tror inte att ekumenik eller kompromisser funkar för att slipa av slaggen. Ekumenik urholkar ju tron och gör den kompatibel med RKK (Syftet med ekumenik).

  Kalvinismen som trossystem är fel i proportionerna. Men att de kristna som tror åt det hållet saknar lust att stå på gatan med evangeliet stämmer inte. Flera av dem är på gatan mer än “fullblods-arminianerna” (som tror att människan väljer Jesus först och blir frälst genom att ge sitt liv till Gud i en frälsningsbön tex).

  Ordet blev kött. Också evangeliet består av ORD och kött (erfarenhet, upplevelse,, övertygelse, passion, kraft, ANDE).

  Gud samverkar med sitt ord så människor kan bli frälsta. Han motverkar inte sitt ord med andeutgjutelser, som extremkarismatikerna vill tro. Inte heller är han mot att alla skulle bli frälsta!

  Som jag förstår det kan vi inte Bibeln tillräckligt. Och därför blir det svårt att stå och vittna eller svara på människors frågor.

  För att försvara tron kanske man måste HA den först och vara säker på vad man tror!
  Liberala evangelikala personer (svensk apologetik) drar människor mot de ekumeniska programmen eller förstadier till dessa (Lausannerörelsen). Föredrar att läsa “kärvare” kristna författare som gått vidare för länge sedan.

  Många evangelikala amerikanska apologeter är bra. Behövs!

      (Reply)

 6. Vännen Martin länkade till en artikel skriven av Marcus Birro.

  Artikeln heter Med islam träder nya villkor in.

  Denna kommentar handlar inte om personen Marcus Birro och de problem som uppstår när omogna “kristna” hamnar i publiciteten.

  Min kommentar här handlar om utfrysning, förföljelser och legaliserat hat mot dem som i Sverige vågar antyda att de tror på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Bara för att det är den ende sanne Guden som kommer att döma alla.

  Detta gör Judar och Kristna till legitima måltavlor. Man kan ju inte puckla på Gud själv, så det gäller att miss(be)handla hans tjänare.

  Marcus Birro vittnar i artikeln: “Alla som vågat kalla sig kristna i offentligheten kan vittna om vilket drev man utsätts för.

  Kort citat:

  Jag blev tvingad att sluta skriva om Gud när jag arbetade på Expressen, jag har förlorat jobb och efter en berömd tweet om att islam står bakom de flesta terrordåd blev jag själv mordhotad ett tiotal gånger och hade tillfälligt polisbeskydd under en tid.

  Många människor fördömde mig som islamofob (vilket jag inte är och aldrig har varit) och ägnade mycket tid åt att göra mitt liv så besvärligt som möjligt. De skickade attacker mot min Facebook och mot min hemsida.

  Väldigt lite tid ägnades åt att fördöma de mord, den terror, de våldtäkter, de vidrigheter och de brott mot mänskligheten som begås i islams namn. Enklare då att angripa dem som faktiskt adresserar barbariet.

  När det gäller islam blir det plötsligt väldigt viktigt att hitta förmildrande omständigheter, att inte generalisera, att klä sig i huvudschal, att visa solidaritet och sympati och att rycka ut och FÖRSVARA en religion vars perveretrade version just nu utgör det största hotet mot alla former av civilisation.

  Och Marcus Birro avslutar med en resignerad verbal suck: “Det är obegripligt.

  Min reaktion blir: Nej, det är helt begripligt. Ateism, Humanism, Liberalteologi, Kommunism, Marxism, Freudism, Evolutionism, Eugenetica och vad mer det må vara av ateistiska läror och makter har gemensam agenda med Islam.

  Tillsammans har de målet att bevisa att Den Allsmäktige Guden, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, inte finns.

  Detta kan bara uppnås genom att utrota Judar och avskaffa Israel. I samband med det måste även bibeltrogna kristna försvinna.

  Trakasserier mot bibeltrogna Kristna klarar de själva, men trakasserier mot Judar kan de inte öppet stödja så länge Hitler och hans Endlösung anses höra till historiska fakta.

  Därför grips det inte in när hjälpen kommer från Islam att terrorisera Judar i Sverige.

  Marcus själv borde kanske fundere lite grand på vad resultatet blir av “pappa” Franciskus ekumeniska program där han säger att Judar, Katoliker, Muslimer och Buddhister har samma “gud”.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Något man märkt är att vi som tror på Jesus och Israels Gud kan vara frimodiga och stå på oss när vi vädjar för dem. Att riva upp lite damm på gatan (dvs tala ur skägget om Islam) skapar utrymme för evangeliet. Förföljelseimpulsen kommer hos vissa muslimer. Men andra är faktiskt trötta på våldet och lögnerna i Gud Allahs namn. Vi tenderar att inte bekänna färg för att inte stöta oss med andra religioner. Men bekänna Kristus är att stå mot Antikristus. 1 Joh kap 4. Frimodiga och tålmodiga kan Gud hjälpa oss bli. Ingen är mot dem som är fast i järngreppet Islam, man vill ju visa dem samma väg ut som vi fick gå. Bara för att Gud var nådig med oss!

      (Reply)

 8. Janne2,

  En gång för mer än ett halvt sekel sedan var jag med på ett möte i Filadelfia Stockholm (Rörstrandsgatan) där Richard Wurmbrandt predikade.

  Richard hade suttit i kummunisternas fängelser i många år och hade blivit torterad för att bekänna saker han inte hade gjort. Läs mer här.

  Det jag vill berätta är att Richards vittnebörd var på engelska, med tolk.

  Många gånger sade Richard: “I hate communism!”

  Tolken översatte: “Jag hatar kommunisterna!”

  Richard korrigerade: “No, not communists! Communism!”

  Detta upprepade sig många gånger. Kanske var det retoriskt och didaktiskt avtalat mellan Richard och tolken?

  Sammalunda skall vi givetvis inte hata “muslimer”, men den som kallar sig kristen, och inte hatar “Islam” tvivlar jag starkt på att han (eller hon) över huvud taget är kristen.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *