Förförelser, frestelse och Guds dom

Tänk dej följande scenario:

 1. Tänk dej att djävulen ser till att det finns förförelser. Det är ju inte svårt för så tror de flesta av oss.
 2. Tänk dej att ditt hjärta ser på förförelserna med begärelse. Den som påstår att han aldrig har blivit frestad, han ljuger.
 3. Tänk dej till sist att Gud sänder villfarelse över dej så att du faller för frestelserna. Detta är Guds dom!

Vi har nog alla lätt att acceptera både punkt 1 och punkt 2, men när det kommer till punkt 3 blir vi tveksamma eller avvisande.

Inte sänder väl en god och kärleksfull Gud villfarelse över någon? Och om han nu verkligen gör det, hur stor chans har man då att klara sig?

Låt oss se vad Han själv deklarerar i sitt ord.

1 Tim. 4:1-3 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen.

Varför skriver Paulus att “Anden säger tydligt“? Betyder det att Anden talar otydligt i resten av Skrifterna?

Nej! Paulus vill understryka att budskapet är viktigt och att ingen behöver tvivla på att det är Guds ord.

I ett brev till församlingen i Thessaloniki understryker Paulus det Jesus sade. Jag citerar först några verser ur Matt. 24

4. Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 11,12. Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 23-25. Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. 42. Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.

2 Tess. 2:9-12 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.*(se not) Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

* Ordagrannare: “därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta

Då blir det viktigt att förstå vad “kärleken till sanningen” betyder. För annars är man tydligen helt utlämnad åt villfarelse och fall.

Ett kort svar finner vi kanske här:

Rom 1:21-26a Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser.

Lägg nu märke till ordet “därför” som finns med två gånger. Det syftar på avguderi, dyrkandet av skapelsen i stället för Skaparen, högmod över egen förmåga och vishet.

Och det som sker då, förr eller senare, är “Guds dom”! Guds dom över en människa. Guds dom över en institution. Guds dom över ett folk.

Jag tog inte med den biten, för jag vill hålla homosexualitet off topic. Men detta är resten av kapitlet plus de första fem verserna på nästa kapitel. (Kapitelindelningen finns inte i grundtexten!)

Rom. 1:26-2:5

Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.

De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör de, fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det.

Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Menar du att du skall komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så, och själv gör på samma sätt?

Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras.

Den som kan läsa den texten utan att krypa ner på knä och ödmjukt tacka för nåden, har troligen aldrig insett allvaret. Men jag skall ändå vara tydlig med en sak. Och den bygger på “Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga.

I en intervju sade Antje Jackelén: ”Muhammed är inte en falsk profet

Du kan läsa i Morgonbladet. (Jag vet för övrigt inget om denna internet-tidnings trovärdighet!)

Antje Jackelén anser att det finns flera vägar till Gud, och att Jesus inte är enda vägen dit. Hon använde även som sitt valspråk ”Gud är större”, en fras som främst används av muslimer. Frasen finns också i Bibeln, men då i meningen ”Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta, om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt”.

Hon anser även att muslimer och kristna ber till samma Gud: ”Det är självklart att muslimer och kristna ber till samma Gud. Jag tror att vi i framtiden kommer att inse att vi har mer gemensamt med troende i andra religioner än med dem i vår egen tradition. ”

Du får läsa resten på Morgonbladet.

På det personliga planet har vi att göra med en person som godkänner präster och biskopar som har bytt ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. Och enligt Paulus är detta resultatet av Guds dom. Alltså att Gud har utlämnat dessa till skamliga lidelser.

Så har vi det institutionella planet. Jag talar om Svenska Kyrkan som har valt en person som förkastar Guds ord till (ursäkta uttrycket) “högsta hönset”. Detta är Guds dom över Svenska Kyrkan! Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. Därför utlämnade Gud dem så att de fastnade i sina egna läror.

Men hur står det då till med Sverige? Ja, inte mycket bättre. Guds dom över Sverige är redan länge verksam. Och detta gäller inte bara för Sverige utan för alla världens länder. Men vi talar ju nu om Sverige eftersom jag skriver för svenskar.

Vad kan man då säga om landets ledare?

Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. Därför utlämnade Gud dem så att de fastnade i sina egna läror.

Detta är “DOMEN ÖVER SVERIGE”. Domen består i att Gud säger: Du får som du vill!

Då stiftar makthavare lagar som står diametralt i konflikt mot Guds ord.

Då faller goda samhälls-strukturer samman och byts ut mot kaos och kriminalitet.

Då blir det lagligt att mörda på grund av eget vinstbegär.

Vad som sedan kommer att ske när Sverige och alla andra länder har förkastat Gud är inte så svårt att gissa.

Oreda, terror, mord, stöld, uppror, våld, strider och krig kommer att tilltaga och till sist bryta löst helt och hållet.

Detta är inte Guds dom över Sverige. Detta är inget annat än den skörd som följer på den sådd som har såtts.

Sammanfattning

Guds dom består i att överlämna syndare åt sig själva och låta dem få som de vill.

Resten sköter sig i enlighet med lagen om sådd och skörd.

Tänk dej igen följande scenario:

 1. Tänk dej att djävulen ser till att det finns förförelser. Det är ju inte svårt för så tror de flesta av oss.
 2. Tänk dej att ditt hjärta ser på förförelserna med begärelse. Den som påstår att han aldrig har blivit frestad, han ljuger.
 3. Tänk dej till sist att Gud sänder villfarelse över dej så att du faller för frestelserna. Detta är Guds dom!

Vi har nog alla lätt att acceptera både punkt 1 och punkt 2, men när det kommer till punkt 3 blir vi tveksamma eller avvisande. Inte sänder väl en god och kärleksfull Gud villfarelse över någon?

Och om han nu verkligen gör det, hur stor chans har man då att klara sig?

/Kjell

Views: 45

10 thoughts on “Förförelser, frestelse och Guds dom”

 1. Du är en bessewisser och mycket obehaglig människa. Får tacka Gud att han ser allt du skriver på andra ställen, också.


  Så långt Anna, Hulda, ……

  Här min respons!  Jag välkomnar kritik. Men om man inte bara vill anfalla så bör man väl åtminstone ge exempel på vad man vänder sig emot.

  På stilen känner jag igen den person som brukade kalla sig Hulda. Men hade många andra “signaturer” och startade massor av bloggar.

  Det var länge sedan “Hulda” syntes i bloggarna. Hennes stil är väl igenkännlig. Denna gång kallar hon sig Anna Andersson.

  Hulda är en (ex?) New Age häxa! Hon tycker mycket illa om att Guds Sanning och Guds Principer presenteras.
   
  Mitt råd till dej Hulda:
   
  Kom ut ur skumrasket och våga stå för det du säger. Må Herren ge dej mod att ta detta steg!


  Kommentarer till Anna kommer jag inte att släppa in.

  Kritik mot mej och det jag skriver är hjärtligt välkommen. Motivera då gärna och citera.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Hej Kjell!

  Svaret på din sista utmanande fråga skrev jag på Berndts samtalsforum för ett tag sedan.

  ÄLSKA SANNINGEN !

  Vad är det som skall förhindra, att vi tror på lögnen och hamnar i villfarelse?

  Jo, att vi ÄLSKAR SANNINGEN. I 2 Tess 2:9-12 får vi veta att Gud själv låter villfarelsen få makt över vissa. Vilka då?

  ”Den laglöses ankomst är ett verk av satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför LÅTER GUD villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda alla dessa, som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten”.

  Här framgår, att de som inte velat ta emot kärlek till sanningen blir vilseförda. Vi kan alltså få TA EMOT kärlek till sanningen. Det betyder också, att vi kan be om kärlek till sanningen.

  Det är alltså ännu inte för sent att omvända sig. Alla har vi nog någon gång bejakat sådant, som varit osant, bara för att vi så gärna VILL att det skall vara sant.

  Fader vi ber i Jesu namn, ge oss kärlek till sanningen!

  Nåd och frid till er alla!
  Birgitta

      (Reply)

 3. Hej igen Kjell!
  Tycker att du gjort en bra beskrivning av situationen i Sverige.
  Jag förstår vad du menar, när du talar om sådd och skörd i sammanfattningen, men kan man verkligen säga att det finns en “LAG om sådd och skörd” ?

  Visserligen sägs i ordet, att man får skörda det man sår, men kan man kalla det för en lag. Den lagen används ju flitigt när dom “stora helandeförkunnarna” vill få folk att ge pengar. Dom menar ju till och med, att för att bli av med skulder skall man ge.

  Nåd och frid till er alla!
  Birgitta

      (Reply)

 4. Erik och Birgitta,

  Har ni lagt märke till att SFB “översatte” vers 10: “eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta” men att man i utgåvan 2015 har korrigerat till en korrekt översättning: “eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta”.

  Den äldre “översättningen” kan man knappast kalla översättning för grundtexten (alla versioner) är helt tydlig att man tar emot kärlek till sanningen.

  Det kan man göra oavsett hur mycket sanning man har upptäckt och utifrån den kärleken kan man sedan gå vidare och upptäcka mera av sanningen.

  Det blir något helt annat om man läser den äldre “SFB-översättningen” bokstavligt. Då tar man först emot sanningen och sedan börjar man älska den.

  Håller helt med att vägen till omvändelse finns “så länge det heter i dag”. Den blir dock allt svårare att välja ju längre man anammar och praktiserar lögn och orättfärdighet. Man förhärdar sig när man praktiserar medveten synd.

  Och då kommer man förr eller senare till ett stadium där Gud släpper taget och drar sig undan. Samvetets röst tystnar och den som kommer dit upplever detta som frihet och frid. Det är en slags omvändelseprocess, fast åt fel håll.

  Äntligen kan man leva som man vill utan att känna sig skyldig! Då börjar man förr eller senare till och med att “samtycka till att andra gör likadant”. Ett exempel på detta är de så kallade “Pride festivalerna”. Men jag vill igen understryka att det finns ett tjugotal synder nämnda i Romarbrevets första kapitel och att all medveten synd leder till förhärdelse och dom.

  Men låt oss inte heller förneka att synder som leder till att man identifierar sig med synden lättare leder till att Gud utlämnar syndaren till sin lott.

  Jag tror ingen skulle skryta och säga “jag är kärlekslös”, eller “jag är en förtalare”. Det leder inte till “pride” att vara “kärlekslös”. Då brukar man i stället urskulda sig och förklara att man handlade som man handlade på grund av omständigheter som gjorde det acceptabelt att bryta mot bud man annars väl känner till.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Erik och Birgitta skrev: “Visserligen sägs i ordet, att man får skörda det man sår, men kan man kalla det för en lag.”

  Jag förstår er tveksamhet på grund av framgångslärans missbruk av texten. Och sedan har jag märkt att många som kallar sig kristna i Sverige vänder alla taggarna utåt när ordet “lag” används. Tolkningen är oftast snäv i betydelsen förbud och straff. Underförstått att någon person med auktoritet försöker tvinga andra till något de inte vill.

  Däremot brukar det gå bra om man säger att “gravitationen är en naturlag”. Jag skulle nog ändå vilja påstå att “lagen om sådd och skörd” är av samma sort som de så kallade naturlagarna. Alltså något oföränderligt som är nedlagt i skapelsen.

  Gal. 6:7-10 Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj.

  Om man sedan vill kalla det “lag” eller “absolut princip” eller “funktion” är kanske inte så viktigt. Tyngdpunkten ligger på “Gud lurar man inte“. Det finns således inga kryphål i denna lag. Och om man tror sig ha funnit ett kryphål så försöker man i praktiken att lura Gud. Den man i verkligheten lurar (bedrar) är sig själv.

  Sedan finns det ännu en anledning till att jag föredrar ordet “lag”. Det är mycket populärt att tala om Guds kärlek och nåd. Man gör sig abstrakta idéer om vad kärlek betyder och om vad nåd betyder.

  Men nu är det ju så att om man vill “ta emot nåd”, eller rättare benådas, så handlar det alltid om att Gud i kärlek, som kostade livet på Golgata, tar på sig konsekvenserna av våra lagbrott.

  Vad benådas man för om man inte har brutit en lag?

  /Kjell

      (Reply)

 6. Eva föll för Ormens list och lockelser. Hon valde att lyssna mer på Ormen än på Gud.

  Villfarelsens Ande/Frestelser/Prövningar tror jag är verktyg för att människan ska kunna välja Gud igen. Utan valmöjlighter inget val. Gud vill bli vald aktivt.

  Gud lovar (Gud kan inte ljuga) att den som bultar på dörren (kommer till Jesus i bön) får komma och får hjälp hos honom vid frestelser, prövningar o andra bekymmer.

  Ibland känns bultandet förgäves och skrämmande ensamt. Men så öppnas dörren och man får ljus/bönesvar. Gud vet hur mycket man klarar att bulta innan Han svarar. Och löftet infrias. Varje gång man bultar öppnar han. Ibland får man bulta i flera år för vissa saker, för andra saker tar det kortare tid och en del saker får man nog leva med tills man är hemma hos Gud. Det handlar i mångt och mycket om att vilja bulta. Bultandet är en kärlekshandling. Även om det är fullt legitimt att bulta med skrik, gråt och förtvivlan ser Gud även ett förkrossat och förtvivlat hjärta som bara förlamar hela kroppen i en ordlös bön som bultande.

  När Gud säger “gör som ni vill” betyder det att han ger fria tyglar för att man ska kunna välja honom. Om man inte har chansen att välja bort honom så är det inget ärligt val att välja honom heller. Det är en Konung det handlar om. Inte en myskompis som man kan ringa in och leka med i bland. Då får vi stå ut med prövningar, frestelser och villfarelser för att formas och funka inför Konungen när hans dagar kommer. Utan villfarelser ingen prövning av vilja att söka Jesus.

      (Reply)

 7. Erik och Birgitta,

  Erik och Birgitta,

  Glöm inte att pröva det jag skriver om “min” tro. Ibland halkar man in på att tro på sin egen tro. Och då gäller det att uppmärksamma varandra på det.

  Tack ändå för uppmuntran och tack själva för ert allvar. Era inlägg är stärkande bland allt trams på många ställen. (Inte här)

      (Reply)

 8. Det diskuterades mycket om en bok med titeln “Dom över Sverige” på Berndts Samtalsforum. Berndt brukade försvara boken med näbbar och klor.

  Glädjande att Berndt tydligen har insett de anti-evangeliska i falska profetior. Berndt gav följande länk häromdagen.

  Jag vet inget om talaren men det han säger här är väl värt att lyssna på.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *