Nej profet! Du har fel!

Om du inte vill läsa om “profeter” och “profetior” kan du sluta läsa här.

Och, om du tycker om att flumma hellre än att förstå så råder jag dej att sluta läsa här, för nu börjar jag tvinga till val.

Är du med på notorna går vi vidare.

Jag kommer att presentera saken stegvis. I varje steg kan man svara JA, eller NEJ, eller sluta läsa.

Det finns dock även ett bra, och legitimt alternativ. Det består i att säga: “Hur menar du?”; Det kan du göra (även anonymt) i kommentarerna.

I den Bibel de flesta av oss läser brukar man dela in GT’s böcker i:

 • Pentateuken
 • Historia
 • Vishet
 • Stora profeter
 • Små profeter

Alla dessa böcker måste förstås i de samband de skrevs och varför de skrevs och för vilka de skrevs.

Jag kommer bara att tala om “profeter” här och kommer inte göra skillnad mellan de så kallade “stora” och de så kallade “små”.

Guds ord är Guds ord och får aldrig förringas!

Kanske visste du redan att det finns så kallade “text-kritiker” som menar att boken Jesaja i vår Bibel skrevs av mer än en “Jesaja”.

Det går att misstänkliggöra allt och så tvivel med alla tillgängliga medel.

Men jag utgår från att de som läser på denna blogg kallar sig evangeliskt kristna som tror att Bibeln är Guds ord.

Därför ställer jag den första frågan:

Fråga 1: Kan vi ta emot Jesajas profetia precis som den står, eller måste vi “pröva” den mot resten av Skrifterna och bara behålla det vi tycker duger?

Mitt svar: Ja, vad skulle vi kunna pröva denna profetia mot? Egen smak och eget tyckande?

Om du tycker att vi måste pröva Jesajas profetior ber jag dej sluta läsa här.

Situation 2: Tänk dej nu att Johan Johansson i Söderåkra Kommun ställer sig upp i kyrkan och profeterar. Detta är helt i enlighet med Guds ord nedtecknat i Nya Testamentet av Paulus.

Fråga 2: Kan vi ta emot Johan Johanssons profetia precis som den uttalas, eller måste vi “pröva” den mot resten av Skrifterna och bara behålla det som stämmer med Skrifterna?

Om du tycker att vi inte bör pröva Johan Johanssons profetia mot Skrifterna kan du sluta läsa här.

Fråga 3: Varför skall vi behandla profeten Jesaja och profeten Johansson olika?

Mitt svar: Det skall vi göra på grund av att Gud sände GT-profeterna för att ge oss grundläggande, oföränderlig uppenbarelse. Medan Andens gåvor i NT inte är avsedda att ändra på tidigare uppenbarelse eller tillägga nya eviga bud.

På samma sätt fick Apostlarna ett mycket specifikt uppdrag att delge Guds ord i nytestamentlig uppenbarelse. Inga nutida som låter sig kallas apostlar har rätt att ändra på, stryka eller lägga till, i Guds ord.

Johannes avslutade sin uppenbarelse med mycket allvarliga varningar:

Rev 22:18-19 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

Igen vill jag allvarligt varna för misstaget att hålla “kanon” öppen.

Ef. 4:11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

Guds församling är evig och man förlorar inte medlemskapet när man dör. För oss, i Nya Testamentets tid, gav Gud några till apostlar. Dessa gav oss Nya Testamentets skrifter. Vi gör väl i att studera dessa skrifter väl. Någon bättre alfa-kurs finns inte!

När vi känner Nya Testamentets skrifter gör vi väl i att även studera Gamla Testamentets skrifter vilka Gud gav oss genom profeterna.

Precis var man skall placera evangelisterna beror på vilka man menar. Kanske skall vi räkna dit Jakob och Judas, Jesu bröder?

Men om vi räknar dit vår tids kringresande predikanter så torde det vara tydligt att dessa, samt herdarna och lärarna, alla… ALLA… dessas uttalanden måste prövas mot Skrifterna.

1 Kor. 14:26-32 Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål, får två eller högst tre tala, och då en i sänder, och någon skall uttyda det. Men finns det ingen som uttyder, skall den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud. Två eller tre profeter skall tala, och de andra skall pröva det som sägs. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse, skall den förste tiga. Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna.

Det är inte frivilligt om vi skall pröva eller ej! Det är föreskrivet att vi skall göra det tillsammans!

Om någon kallar sig profet, apostel, evangelist eller lärare kvittar! Dennes budskap måste prövas mot Guds nedtecknade ord.

Om denne sätter sig emot prövande kan vi veta att det är en villolärare, en falsk profet, en uppblåst maktmänniska, som vi bör ta avstånd från.

/Kjell

Views: 51

19 thoughts on “Nej profet! Du har fel!”

 1. Leif Boman grävde fram en länk till en predikan som Sven Reichmann gav för ganska många år sedan.

  Äkta och falska profeter

  Tack Leif!

  Och jag hoppas verkligen att de som är intresserade kommer att lyssna noggrannt till HELA denna predikan.

  Jag har lyssnat igen fast jag har hört den flera gånger förr.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Kjell!

  Sven R är ju tydlig med att profeter finns och behövs, du är tydlig med att de inte finns!

  Så, hur ställer du dig till Sven Rs hållning?

  Bb

      (Reply)

 3. Björn bloggaren,

  Låt mej börja med att fråga dej två frågor.

  1. Läste du artikeln ovan?

  2. Lyssnade du på HELA predikan jag länkade till?

  Min förmodan är att svaret blir nej på båda frågorna.

  I artikeln ovan tog jag Jesaja som exempel på GT-profet och en påhittad Johan Johansson som frambar ett profetiskt budskap.

  Om du vill kalla Johan Johansson för NT-profet är det väl fullt acceptabelt. Då förmodar jag att du även vill kalla någon som bad för en sjuk som blev helad för NT-läkare. Och så vidare.

  Apostel betyder ju i princip bara “utsänd ambassadör”. Vill du kalla en missionär utsänd från en församling i Sverige för “apostel” är det väl fullt acceptabelt också.

  MEN! Och det är ett STORT MEN!

  Johan Johansson blir aldrig en GT-profet vars siande skall läggas till Bibeln och missionären blir heller aldrig av samma sort som de 12 Apostlarna och får inte heller stryka eller lägga till i Bibeln.

  Jag vet att Sven har ändrat sin syn på Andens gåvor. Förr menade han på typiskt pingstvis att man blev någon slags ägare till gåvan. Numera menar han att man visst kan öva sig så att man hanterar gåvan bättre om eller när den yttrar sig igen, men att gåvan bara är i funktion när Den Helige Ande vill använda oss.

  Om du lyssnade på predikan hoppas jag att du lade märke till att han påpekade att den som “profeterar” för att få makt eller vinst är en falsk profet. Och han sade att “äkta profetia” löser människor från synden, ungefär som när Jesus talade med kvinnan vid Sykars brunn. Den som får fungera i gåvan att profetera kan inte gå på som en tjur i en porslinsaffär.

  Sven brukar även gärna citera Ords. 29:18 ur 1917 års översättning: “Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst; men säll är den som håller lagen.”

  NT-profetens främsta uppgift är att hjälpa “folket” att omvända sig från synd.

  Så för att avsluta med ett konkret svar på din fråga.

  Jag har inga större problem med att Sven kallar NT-profeter för “profeter”. Speciellt inte eftersom han tydligt anger hur de bör vara.

  Och jag själv kommer att fortsätta att påpeka att efter Johannes död finns det inga GT-profeter och inga Apostlar med stor bokstav.

  Apostlagärningarna fortsätter inte i dag!

  Men det är fortfarande församlingens tidsålder och i Guds församling är Andens gåvor verksamma.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Kjell,

  Att det inte finns GT- profeter kan ju vara sant, fast jag är tveksam till att det inte skulle finnas. Om NT-profeters uppgift bla är att få människor att omvända sig från synd, så har de ju samma uppgift som GT-profeter och då finns ju GT- profeter i NT.

  Du skriver: och får inte heller stryka eller lägga till i Bibeln.

  Upp 22:18 För var och en som hör de profetians ord, som stå i denna bok betygar jag detta: “Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok.
  Upp 22:19 Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.”

  Kjell, Du gör det klassiska felet med att man inte får lägga till eller ta bort något ord….I denna bok. Observera att det endast gäller denna profetias bok, alltså Johannes uppenbarelse.
  Skulle det gälla all skrift så är vi under den dom som står skrivet, för visst har väl du liksom de flesta andra kristna tagit bort skriftens ord om att kvinnan skall tiga i församlingen. Dvs ogiltigförklarat det ordet, det är samma sak som att ta bort.

  Att kunna profetera är en sak, att vara profet är en helt annan sak och jag tror inte man blir det via församlingens godkännande, man blir inte tillsatt som profet av församlingsledningen.
  Jag tror man skapas till det och Gud formar profeten under vandringen och som Sven säger, så är det tuffa dödsprocesser.

  Bb

      (Reply)

 5. Björn bloggaren,

  Ja de två vittnena som skall uppträda med makt i Jerusalem under en del av Antikrists regering kommer väl att vara GT-aktiga profeter.

  Tänk nu innan du skriver! Vem tror du godkände Jesajas uttalanden innan de hamnade i GT?

  Om det skulle komma en profet av samma sort som Jesaja så skulle vi således inte behöva pröva hans budskap och vidare borde vi lägga till det som sista bok i NT.

  Vad gäller ditt påstående att det är bara uppenbarelseboken man måste vara försiktig med att stryka eller lägga till, tror jag egentligen inte att du menar vad du säger.

  För det första finns det liknande varningar och bud i andra texter i Bibeln. För det andra kan jag inte föreställa mej att du menar att vi får klippa och klistra efter egen smak i resten av Bibeln.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Kjell,

  Naturligtvis tror jag inte att det skall klippas och klistras i bibeln, men faktum kvarstår, för inte menar du väl att din fru skall tiga i församlingen?

  Du själv menar ju att alla uttalanden i bibeln inte gäller alla, eller hur och i teorin kan det som inte gäller mig strykas mentalt i mitt sinne.

  När det sen gäller upp,b så tror jag Johannes menar just den profetians bok, om det finns något liknande om lagen är ju förståeligt, men i NT finns inga sådana påståenden i övriga breven.

  Ang GTs profeter så var de alla olika, med olika uppdrag, det var ex inte så många som blev botade av profeter i GT, men Elia och Elisa hade många Under i sina tjänster. Jesaja och Jeremia hade inga under vad jag vet.

  Bb

      (Reply)

 7. Björn bloggaren,

  Sanningen finns i summan av Guds ord. Den som bygger doktriner på undantagen och specialfallen hittar inte summan.

  Jag kan i och för sig förstå att du gärna utgår från undantagen för det har varit det vanliga i pingst och trosrörelsen. Alltid kom det någon ny apostel eller profet med något han/hon hade upptäckt och som hade varit glömt i 2000 år.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Hej!

  Har märkt i diskussionerna ibland att trots allt “snack om tjänster och gåvor och smörjelser” på Apg/Berndts bloggar så börjar invändningar mot Bibelns undervisning att rada upp sig när någon påpekar att det finns nyanser mellan GT och NT i viktiga definitioner/läror. När man sen ska lära sig särskilja på nyanserna och få en full bild av vad Gud lär i GT och NT, börjar motståndet växa och undanflykterna.

  “Gud menar väl att man inte kan addera till Uppenbarelseboken?” I 5 Mos 4:2-3 står det att man inte ska addera till ordet. Jesus menar att nya böcker och sanningar från honom blir det inte. Trots det har folk försökt ända sedan dess (gnostikerna, alexandrinska teologerna, montanister osv).

  “Du menar väl inte att det inte finns apostlar idag?” Är du cessasionist? (skällsord) Ungefär som om det var otro att påpeka det. Haha! En apostel måste ha lärt sig av Jesus och sett honom live, vad jag förstår det som. Så kan Todd Bentley och gänget efter ett andenedslag, eller uppenbarelse av 7:e digniteten bli “apostlar.”

  GT profeter skrev ned Bibliska böcker. Vad är det för flimmer vi hör idag som kan mäta sig med Jesaja och Jeremias böcker? Är det inte bättre att lära känna dessa två och de andra bibliska profeterna innan man börjar kalla på nya profeter? Ursäkta, men jag förstår inte riktigt hur vissa resonerar! Kjell, hur kan det bli så förvirrat?
  Jag är inte cessasionist och kan tänka mig att Gud ger profetiska tilltal till människor som är i fara att trilla av vägen. När något sådant kommer är jag beredd att lyssna. Är det bara flimmer på bloggar är det bättre att läsa riktiga profetior i Bibeln och ta till sig det.

  Idag kommenterar man att det blivit så lugnt på Berndts samtalsforum – när alla som citerar varningar och kallar på omvändelse har lämnat fältet…

  MVH Ja2

      (Reply)

 9. Janne2,

  Tänk dej själv att du en stor del av ditt liv skulle ha spelat en roll, och att de flesta bara känner dej i den rollen. Bara några få känner dej i verkliga livet….

  Tänk dej sedan att det avslöjas att du bara spelade en roll….

  Eller på “andligt” språk: Tänk om det en dag skulle visa sig att din andlighet bestod till mer än 90% av köttslighet!

  /Kjell

      (Reply)

 10. Ja, att en gång få höra: Försvinn. Jag kände dig inte. Mt 25:41.

  Om vi inte går med Gud på riktigt – då lever vi på låtsas och leker kristenleken! Det ska väl inte vara mycket mellan dessa poler. Man måste ju fråga sig vad det är som ber – är det jag och min vilja, och mina ambitioner? Eller är det HAN?

  Såg en video idag med en småkänd svensk “helande under karismatiker” som uppmanade sin församling att vittna om gråtande Mariastatyer – och kunde inte se något konstigt i det. Det hade ju gjorts en vetenskaplig undersökning (inom RKK) som visade att det var riktiga tårar.

  Om det är den Helige Ande och Israels Gud som står bakom dessa fenomen är vi rejält ute och cyklar! Bryter Gud sin egen LAG?

  Alternativet är att “helande under konstnärerna” inte är frälsta. Som Justin Peters sa: den Helige Ande skulle inte tillåta dem säga eller tro sådana saker särskilt länge.

  Det drar ihop sig till storm här uppe.

  Mvh Janne

      (Reply)

 11. Janne2,

  Någon lade in en länk till en liten varning. Ett klipp ur en predikan av Zac Poonen.

  https://www.youtube.com/watch?v=RQP4rXD4z-c

  Jag har aldrig tidigare hört den mannen, men tyckte att klippet var väl valt i sammanhanget.

  Gråtande mariastatyer hade vi gott om i Holland. De brukade till och med vara förstasides-nyheter i lokala dagstidningar.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Man ser hur katolsk karismatik och WoF uppgår i NAR och New Age. Allt efter planritningarna. Och hälften är inte medvetna vem som drar i vem. Vilken tur att slippa vara med i dessa lekar!

  levandetro.wordpress.com Zac Poonen mm bra blogg

      (Reply)

 13. Ulrika,

  Mycket gediget arbete!

  Det kostar sannerligen tid att översätta bra.

  Vill även tillägga att lagen om grandet och bjälken inte bara lär oss att förstå att vi själva behöver frälsning.

  Det hjälper oss även att kunna behålla det goda i predikningar där någon med en tydligt deklarerad åsikt ger oss sin utsikt på rådande situationer.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Janne2,

  Jag vill citera mitt svar till förmån för dem som har svårigheter att acceptera att vi är olika och har olika prioriteter.


  Till 2016-03-10 18:04:36 – Tore,

  Du skrev: “Kjell du verkar vara en person som vill ställa till konflikt.”

  Jag har funderat på OM jag borde svara dej och i så fall HUR jag bör svara. Allra minst vill jag göra dej modlös, utan snarare ge dej mod att oftare protestera mot det du anser vara fel.

  2016-03-07 12:46:11 – skrev du: “Vad lungnt det har blivit här upplever jag i min ande. Sedan allt det negativa som har ägt rum på denna sida nu.”

  Det finns två diken. I ett dike, låt oss kalla det vänster-diket, accepterar man allt för husfridens skull. Man sätter sig i ringen och tar varann i hand. I det diket finner man människor som tror att konflikt är synd.

  På andra sidan av vägen finns höger-diket där man är ensam om att vara rätt-trogen.

  Kanske är bilden med diken inte så bra. Kanske borde man hellre tänka sig en bild av en smal väg med mycket breda dikesrenar.

  Och, vet du, nästan alla tycker sig vandra mitt på vägen oavsett var de befinner sig på dikesrenarna. Ja, det finns till och med somliga (inga namn nämnda) som vinglar från vänster till höger och sedan tillbaka, i en och samma kommentar. Visst vill de, men de är en slags “kristna centerpartister” som alltid har velat och alltid kommer att vela.

  Jag håller mej till högerkanten och du håller dej till vänsterkanten. Herren vet vad vi båda behöver för att inte trilla ned i diket. Vi kan inte frälsa varandra och vi kan inte frälsa oss själva.

  Men vi kommer troligen aldrig att tycka lika om vad som bör accepteras och vad som bör förkastas. Det är helt i sin ordning att komma överens om att man har olika åsikter. Man behöver inte skriva 100 kommentarer i 6 månader om sådant.

  2016-02-28 10:01:55 – skrev du: “Jag upplever här att många liknar Saulus innan sin omvändelse”

  Innan omvändelsen attackerade Saulus de rätt-trogna. Men läs nu vidare i Nya Testamentet så skall du se att det blev konflikt överallt dit Paulus kom. På grund att han hade blivit rätt-trogen!

  Han brukade först gå till synagogorna och predika för judarna i diasporan. Det dröjde inte länge innan de körde ut honom. Då gick han till hedningarna och där blev det bråk med avgudadyrkarna och affärsmännen.

  Skulle du kalla Paulus en bråkmakare som ville ställa till konflikt?

  Till sist vill jag citera två bibeltexter:

  Matt. 25:21 Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!

  2 Kor. 10:3-6 Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad, så snart ni har blivit fullkomligt lydiga.

  Avsikten med denna kommentar är att ge dej mod och förtröstan. Om det inte känns så för dej, hoppa då bara över den.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Bra kommentar!

  Grundinställningen borde ju vara att Jesu varningar och Guds svärd Ordet gäller mig, före jag börjar använda det på andra i dikesgrenen. Vi är ju oregerliga många gånger! Det är bara att acceptera orden i Rom 6: Köttet kan inte underställa sig lagen. Inte heller det religiösa köttet!

  Sant som du säger: 6 månader diskussion innan man kan erkänna att Guds ord står över oss, vare vi är av den ena eller andra falangen.

  Tack Ulrika för din hälsning! Jag tyckte seminariet var jättebra och klargörande.

      (Reply)

 16. LeifA,

  Som du redan förstod är din enda chans Ulrika. Hon har många gånger publicerat bloggar med bloggposter och sedan raderat hela rubbet.

  Kanske har hon kvar texten och kan meddela den till dej.

      (Reply)

 17. LeifA,

  Hej Leif,

  Ärligt talat har jag varit så osäker på om jag ska hålla på med en egen blogg. Jag är inte värst kunnig i teologi, någon tycker jag har för bråttom och ett ord som jag brottas med är att “kvinnan ska inte undervisa utan fråga sin man där hemma.” Och maken här hemma har annat att göra. Är det Justin Peters seminarium du vill läsa? Det har janne2 tillgång till. Han är dessutom mer lämpad än mig att samtala med dig om det.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *