Total Onslaught

Denna artikel är en fortsättning på min serie om vilddjurets märke och tillbedjan av vilddjuret eller dess bild.

Animism – besjälad natur

Som inledning vill jag skriva något om ordet “προσκυνέω” (proskuneå) som är det grekiska ord som har översatts med “tillbedja”. Ordet betyder faktiskt ordagrannt att “krypa och underksta sig som en hund när den slickar husses (eller mattes) hand”. Det är sammansatt av “προσ” (pros) som anger att man riktar sig mot eller till någon eller något, och “κύων” (kuån) som helt enkelt betyder hund.

Det är ju inte direkt vad man föreställer sig när man hör ordet tillbedja. I alla fall inte om man har en protestantisk bakgrund. Men det är viktigt att förstå att i den profetiska, symboliska, bildliga texten handlar det om att underkasta sig, förära eller beundra någon som beskrivs som ett farligt eller giftigt vilt djur. Etymologiskt innehåller beskrivningen vilddjur även att jaga och att göra en fälla.

Låt oss alltså komma ihåg att det är Gud, genom den profetia Johannes fick meddela, som kallar personen för vilddjur. För människor kommer personen snarare att verka beundransvärd. Någon man gör väl i att lyda och förära. Idoldyrkan har ju redan genomsyrat all världens kulturer. Man dyrkar skådespelare, sport-hjältar, politiker, predikanter, “utviknings-gudinnor”, gurus med flera.

Här börjar själva artikeln. I den vill jag försöka ge exempel på hur man redan nu kan “tillbedja villdjuret”. Jag tar inte med den öppna satanismen eftersom jag utgår från att alla inser att detta är tilbedjan av vilddjuret.

Var skall man börja i det som utan minsta tvekan kan kallas “Total Onslaught” eller på svenska “Totalattack” eller “Attack från alla håll och kanter”?

I min ungdom läste jag en gång en tidningsartikel som handlade om två svenskar som hade blivit buddhister. De var inte invandrare utan etniska svenskar födda av etniska svenskar. Alltså inte hedningar från fjärran land som hade förvärvat svensk nationalitet.

Den primära reaktionen hos mej blev: “Är detta sant eller låtsas de bara för att göra sig intressanta?”

Jag kunde absolut inte förstå att det var möjligt att vara en välutbildad svensk, uppvuxen i det utvecklade landet Sverige, och frivilligt välja att bekänna sig som efterföljare av fabler från kulturer och traditioner som befann sig i hedniskt mörker.

Visst berodde min begränsning på brist på kunskap om världen och innehöll stor etnocentricitet och naivitet. Men det hör till saken att det var ytterst ovanligt på den tiden att någon konverterade till en “hednareligion”. Sådant skedde i princip i hemlighet.

Många år har gått, mitt huvud är nästan kalt förutom ett antal grå hårstrån, och av någon outgrundlig anledning har jag fått erfara vänskap och mänsklig gemenskap med medmänniskor från massor av nationer i fyra av jordens kontinenter.

Skillnaden är att jag nu förstår att om man blandar “sanningar” med “fabler” så att de verkar “självklara”, alltså passar i egna “paradigma” så tror man på “summan” av det som sägs. Det vill säga, i klartext, att man tror att summan av egna tankar är sanningen.

För att försvara egna tankebyggnader pågår det i vår tid ett “rot-sökande” utan motsvarighet i historien.

Några söker sig till “naturen” och blir animister, wiccaner, häxor. Wicca är en nyhednisk religion skapad på 1950-talet av britten Gerald Gardner. Numera används namnet “wicca” för att beteckna en religion och tillhör natur- och fruktbarhetsreligionerna och mysteriereligionerna.

Utövarna tillber vanligen Gudinnan och hennes son/älskare Den behornade guden, vilka bland annat förknippas med månen, Diana och Moder Jord respektive solen, Pan och Cernunnos. Wiccaner väljer olika förkristna pantheon (gudavärldar) att vända sig till, till exempel den keltiska, grekiska, romerska, egyptiska, nordiska, germanska med flera.

Wiccaner ser livet (liksom mycket annat), cykliskt snarare än linjärt. Årshjulet, med sina återkommande årstidsväxlingar är ett exempel, liksom dygnets faser, en kvinnas menstruationscykel med mera. Detta synsätt stämmer också väl överens med reinkarnationstanken, som är vanlig inom wicca.

I likhet med nydruider firar wiccaner åtta högtider, så kallade sabbater per år, vilka är förknippade med årstidernas växlingar och den mytiska berättelsen om Guden och Gudinnan i samband med dessa. Högtiderna är Samhain*, Yule/Midvinter, Imbolc/Brighid/Kyndelsmäss/, Ostara/Vårdagjämningen, Beltane, Litha/Midsommar, Lughnasadh/Lammas och Mabon/Höstdagjämningen.

Vid ritualer upprättas ofta en cirkel, både fysiskt (exempelvis genom att markera ut de fyra väderstrecken med ljus eller liknande) och mentalt, i vilken ritualen hålls. Cirkeln fungerar som ett “heligt rum”, ett temporärt tempel för att hålla den energi som reses i ritualen. Wiccaner har vanligen inte “heliga rum” i fysiska byggnader, då naturen ses som gudomlig och helig i sig själv. Många har dock ett altare stående hemma, liksom i cirkeln.

I cirkeln används några redskap som underlättar visualisering, gör det lättare att fokusera samt rikta energi, varav de viktigaste kan sägas vara den rituella kniven, athame, samt bägare. Några andra är stav, svärd, pentagram; också kallad pentakel, kittel och kvast (att rena med snarare än att flyga på).

Dessa redskap kan vara en hjälp vid ritualer; konkreta föremål för ett mer abstrakt handlande, men är inte på något sätt obligatoriska. Vissa wiccaner utför ritualerna “skyclad” det vill säga i rituell nakenhet.

Det blev en hel del om wicca. Anledningen är att alla hednareligioner har sina rötter i animismen. Lägg märke till att man använder pentagram. Detta är en symbol för djävulen. Aleister Crowley har bidragit med en hel del till denna religion. De flesta wiccaner anser sig vara etiskt goda människor och kallar sig då vanligtvis “vita häxor”.

De har bara ett högsta bud: “Gör vad du vill, så länge det inte skadar någon!

Tänk dej en opinionsundersökning där man frågar hur många som anser att den “levnadsregeln” är bra! Det blir stor majoritet. Jag gissar på mer än 95%

* En liten not om Samhain. Det är namnet på månaden November på några keltiska språk. Samhain är en keltisk skördefest där man firade sommarens slut, och som ofta ses som det keltiska nyåret. Man trodde att gränsen mellan vår värld och de dödas värld var som tunnast under denna tid. Festen började den 31 Oktober. Samhain är också den viktigaste wiccanska högtiden, och är tillägnad de dödas själar. Denna högtid är den första av de åtta i det wiccanska året. I dag firas halloween samma dag som samhain. Den kristna högtiden allhelgonadagen äger rum 1 November och liknar samhain.

Jämför med Halloween eller Hallowe’en (från engelskans Hallow, “helgon”, och e’en – kortform av evening, “afton”). Halloween är en högtid som i sina ursprungsländer firas den 31 Oktober. Halloween har sitt ursprung på Irland och delvis i Skottland.

Allra sist, innan jag summerar.

Wiccaner anser ofta att “alla gudinnor är en enda Gudinna och alla gudar är en enda Gud”. I engelska betecknas dessa ibland som The Lord och The Lady eller Lord and Lady (“Herren och Frun”). Bland annat Gardners prästinna Patricia Crowther (f. 1927) har spekulerat över ett opersonligt, könlöst och ofattbart gudomligt väsen, Dryghtyn (motsvarande hinduismens Brahman och kabbalans En Sof).

Vad blir då summan av detta?

 1. Man anser att var och en själv får bestämma över sitt liv bara man inte skadar någon annan. Detta är ju ursynden från paradiset. Adam och Eva ville bestämma själva vad som var gott och vad som var ont. Det viktiga här är att man vill lägga “lagen” i människohand. Man vill inte ha med Gud att göra. Enligt Vatican II är det “läroämbetet” som bestämmer men påven har rätt att ändra och korrigera läroämbetets “lagar”.
 2. Man söker makt. Det gör man genom att anvädna sig av ceremonier, ritualer, reliker, ikoner och symboler. Lade du märke till “kitteln och kvasten”? Om du har varit närvarande vid vigslar och begravningar i RKK kan du knappast undgå att tänka på den kittel och kvast man använder där för att stänka “vigvatten” på allt som man vill helga och rena.
 3. Man bekänner att guds äkta väsen är könlöst. Det är en mycket vanlig bekännelse bland katolska präster! Men trots att “gudomlighetens väsen” är könlöst dyrkar man ändå “Gudinnan”. RKK kallar Maria “Himmelens Drottning” och “Guds Moder”. I praktisk katolsk tro står Maria i princip över både Fadern och Sonen. Det är hon som styr och ställer i Himmelen.

Hur många “högtider” har “Kyrkan” gemensamt med wiccanerna?

 • Året börjar alltså med Samhain = Allhelgonadagen = Halloween (en synnerligen ockult högtid).
 • Sedan kommer Yule = Midvinter = Julen (maskerad till Jesu födelsedag).
 • Imbolc = Brighid = Kyndelsmäss (påstås vara den dag när Maria bar fram Jesus i templet, 40 dagar efter julen).
 • Ostara = Vårdagjämningen (enligt katolskt beslut utgångspunkten för beräknandet av påsken).
 • Beltane = Första Maj (okay, socialisterna får vara med på ett hörn).
 • Litha = Midsommar (dansa natten lång runt en jättelik fruktbarhets-symbol).
 • Lughnasadh = Lammas = “loaf mass” (den första delen av skördefesterna som sker mellan början på Augusti och början på November. Även Jesus på förklaringsberget anses ha skett vid den årstiden).
 • Mabon = Höstdagjämningen (även detta en skördefest).

Nu undrar du kanske varför jag nästan bara har tagit med forn-nordisk och anglo-saxisk paganism. Det beror på att jag skriver detta för en läsarkrets som består av svenska kristna, huvudsakligen protestanter.

Det ligger närmare till hands än Shintoism, Buddhism, Hinduism och Taoism. Islam behöver separat behandling. Katolicismen, Mormonism, Jehovas Vittnen, Humanism, “Word Faith Movement” och kanske några fler sekter kommer också att få vara med i ett senare stadium.

/Kjell

Views: 55

11 thoughts on “Total Onslaught”

 1. När jag var ung fanns det en bibelvers som stod i eskatologins centrum. Jag skall citera den och sedan berätta vad den gängse tolkningen var.

  Upp. 13:2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet.

  Leoparden var Europa. Björnen var Sovjet eller Ryssland. Lejongapet var den Anglo-Saxiska världens inflytande och tungomål.

  All frikyrklig, kanske specifikt pingst, eskatologi var i stort sett bara en kopia av USA’s kommunistskräck och egendomliga tankar att USA var ersättningslärans utlovade land. Därmed var Europa automatiskt den del av världen där Antikrist skulle stifta sitt världsvida välde. (Denna tanke styr fortfarande en majoritet av Sveriges europa-hatare.)

  Den som i dag tror att USA och Ryssland är mindre den ondes marionetter än Europa kan sluta läsa här.

  Bild från AFP

  På bilden kan du se något som verkligen har med ändens tid att göra. Franciskus, den store “jägaren inför Herren” som strider för “enhet” utan gemensam grund möter Kirill, ledaren för den Ryska Ortodoxa Kyrkan.

  Det finns saker man bör veta om Kirill.

  Han är en av den ryska affärsvärldens så kallade “oligarker”. Hans rikedom kommer från försäljning av cigaretter. Han förbjöd (med hjälp av landets regering) varningar mot tobakrökning. Han har stora egendomar. Vi talar om miljarder dollar, men i religiösa sammanhang förkunnar han Jesu sympati för fattiga.

  Med andra ord en varg i fårakläder.

  Titta på emblemet på hans hjälm!

  Det ser väl ganska konstigt ut. En blandning av frimurarnas passare och vinkelhake, med en stiliserad duva som har Maria som ansikte.

  RKK har väldigt länge svävat på målet angående “Den Helige Ande”.

  Islam “vet” sedan länge att tre-enigheten består av Fadern, Modern och Sonen.

  Den Ortodoxa Kyrkan sätter Maria på “Den Helige Andes” plats.

  RKK avgudar den “ande” de kallar Maria.

  Allt är klart för “Emerging Church” att helt avskaffa “Den Helige Ande” till förmån för “Guds Feminina Egenskaper”. HBTQ, lesbiska, feminister, wiccor och alla hedniska religioner kommer att klappa i händerna.

  Gissa om “märket” är inom räckhåll.

  /Kjell

      (Reply)

 2. På förekommen anledning, som man brukar säga, vill jag göra bloggens läsare uppmärksamma på detta.

  Mikael Karlendal som har valt att för minst 100% bli katolik skrev följande hos Berndt:

  2016-02-25 23:57:26 – Mikael Karlendal,

  Jag har lagt märke till att ni på detta forum många gånger diskuterar katolicismen och dem som konverterar till densamma. Jag har också sett mitt namn nämnas vid ett flertal tillfällen. Min avsikt med denna kommentar är inte att gå i polemik med någon här på forumet. Men jag vill bara meddela att jag gjort ett nytt försökt på min blogg att förklara varför det som många uppfattar som så arrogant med den Katolska kyrkans syn på sig själv, i själva verket är en historiskt grundad självuppfattning – och för den enskilde individen helt enkelt en bibliskt grundad hjärtats övertygelse.

  http://www.mikaelkarlendal.se/2016/02/25/tidskriften-inblick-och-behovet-av-att-vara-anti-katolik/

  Den direkta anledningen till detta blogginlägg är helt enkelt att jag ville kommentera det förra numret av tidskriften Inblick, som ju inte ens Peter Ljunggren är nöjd med.

  Jag har berättat för Mikael Karlendal att jag kopierade hans kommentar hos Berndt här. Här följer den kommentar jag skrev hos Karlendal:

  Kjell den 26 februari, 2016 kl. 08:57 skrev:

  Tack för din artikel.

  Jag kommenterar i princip inte där bloggar är tydliga angående det ”evangelium” de predikar. (Mormoner, Jehvas Vittnen, Hebrew Roots, Rabiata Trosförkunnare och Katoliker, mm)

  Tänker således inte här försöka bemöta dina argument.

  Men jag kommer att publicera den kommentar du skrev hos Berndt Isaksson på min egen blogg.

  Orsaken är mycket enkel.

  På din blogg försvinner den tro jag står för i mumlet och cynismerna av RKK-anhängare.

  Hos mej blir det möjligt att samtala om dina påståenden utan störsändare.

  Inga sakliga kommentarer vägrar jag! Tjafs och beskyllninar att man inte förstår hamnar direkt i skräpkorgen. Inte ens beryktade bloggtroll vägras om – OM – deras inlägg är sakliga.

  Det enda jag vill tillägga här är att förutfattade meningar, oavsett vem som har dem och vad de säger, aldrig leder till Sanningen.

  /Kjell

  Fortsättning följer!

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell,

  jag har läst igenom Karlendals bloggpost och har följande tankar: han använder i sin text flera gånger det ofta använda argumentet att den protestantiska kyrkan är splittrad samt hänvisar till kyrkohistorien väldigt ofta också.

  På vilken grund vilar dessa argument? Argumentet om kyrkohistorien vilar inte på Ordets grund. Det andra om splittring kan se ut som att det vilar på Ordet, men det är en omtolkning av de bibelord som handlar om det. Enheten som Herren Jesus talar om är inte RKK, eftersom RKK inte är den äkta kyrkan. Kyrkohistorien visar klart och tydligt på det, likaså RKK:s dogmer och läror.

  Att påstå att de som inte är medlemmar i RKK bygger sin tro på protestantiska läror är att generalisera. Det är inte fråga om antingen RKK eller protestantismen, utan om att ha omvänt sig till Herren, följa Honom, förtrösta på Honom och vara Honom trogen. Jag har valt det sistnämnda, och håller fast vid det. För att kunna göra det behöver jag ha en levande relation med Herren, och det får jag genom Ordet och bönen.

  Jag vet inte om jag lyckas få fram hur jag tänker. Jag blev illa till mods när jag läste Karlendals text. Det mesta utgår från hans övertygelse om RKK och inget från Guds Ord, även om han hävdar att han genom att studera Ordet kommit fram till sanningen. Vilken sanning, frågar jag mig. Inte den som är Ordets Sanning.

  Det är som en total förblindelse drabbat Karlendal. Må Herren hålla våra ögon öppna och även öppna ögonen på dem som förblindats.

      (Reply)

 4. Majlis Seppänen skrev: “Jag vet inte om jag lyckas få fram hur jag tänker.”

  För mej har du träffsäkert analyserat Karlendals artikel.

  Kommentarerna från RKK-insiders talar samma språk som Karlendal.

  Håller även med att det handlar om total förblindelse. Om vi kunde förstå hur man kommer in på denna förbindelsens väg skulle vi kunna rädda flera från ett så’nt katastrofalt misstag.

  Det är min övertygelse att de som lämnar evangelisk tro och låter sig hjärntvättas av RKK är försvarslösa när Antikrist introducerar märkningen.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Tycker verkligen du borde ta striden på karlendals blogg och totalt ignorera trollens (läs Anders G mfl) kommentarer och endast bemöta och besvara Mikael K men jag förstår att du tvekar, det är så mycket raljerande och fördummande kommentarer som väller fram på denna sajt numera

      (Reply)

 6. Läsare,

  Jag tror inte att det är meningsfullt att “strida” där. Det går inte att nå fram till människor som har andra så kallade paradigma.

  Låt mej ta ett exempel.

  För mej har Guds nedtecknade ord den högsta auktoriteten i allt som gäller lära och trosgrunder.

  För en troende katolik har påven och läroämbetet den högsta auktoriteten i allt som gäller lära och trosgrunder.

  Sedan är det också så att ord får annan betydelse när man ändrar paradigma. Jag skall ge ett exempel på det också.

  Signaturen “Bengt Lund” frågade Mikael Karlendal: “Är du född på nytt och döpt i Helig Ande?”

  Mikael Karlendal svarade med en fråga: “Vad menar du med den frågan?”

  Båda känner till texten ur Luk. 3:16 Johannes svarade dem allesammans: “Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.

  Jämför även texten i Luk. 12:50 Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat.

  Markus skriver om samma händelse och det är tydligt att Jesus talar om korfästelsen. Och nu frågar jag dej, på vilket sätt kan man kalla korsfästelsen “ett dop”?

  Hur man döps i vatten kan vi lätt förstå. Man doppas där det finns tillräckligt mycket vatten för att helt bli nedsänkt i vattnet.

  Men hur döps man “i Den Helige Ande”? Och hur döps man “i eld”?

  Frågan om någon är “döpt i Helig Ande” blir meningslös om man inte först berättar vad man menar.

  Frågan om någon är född på nytt är minst lika svår att svara på. Läs själv Johannes, kapitel 3. Jag skall bara citera Joh. 3:3 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”

  Det finns ingen annan rimlig förklaring än att Jesus just talar om ett ändrat paradigma.

  Bengt Lund måste helt enkelt förklara konkret vad han menar. Annar blir det en “sken-diskussion”.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Läsare,

  Karlendal har bekännt att det är hans, och andra katolikers målsättning att vinna över protestanter.

  Han har nu skrivit en artikel som heter: Varför tror protestanter på katolska traditioner?

  Bland annat kör han med det katolska argumentet att vi protestanter använder det Nya Testamente som katolikerna sammanställde.

  Detta är vinklad historieskrivning. (Remember! History just means His Story!) Min respons finns i en kommentar och lyder så här:


  Kjell den 28 februari, 2016 kl. 21:37 skrev:

  Vi talar om olika ”katolska kyrkor”. Den katolska kyrka du talar om, anser du började på Pingstdagen med Petrus som förste påve.

  Den katolska kyrka jag talar om manifesterade sig när Johannes Chrysostomos (347-407) och Augustinus (347-407) villoläror resulterade i att påven Urbanus startade korstågen. Och något senare när RKK blev RKK och Öst-Kyrkan gick sin egen väg.

  Jag skulle således vilja påstå att den katolska kyrka du vill tillhöra formades någonstans mellan 900 och 1100.

  Redan mycket tidigt beslöt Joannes Chrysostomos att judarnas synagoga var “satans synagoga” (Upp. 2:9, och Upp. 3:9) Det var så ersättningsläran började. Augustinus hakade på och så uppstod grunden för den judeförföljelse som katolska kyrkan organiserade under påven Urbanus 750 år senare.

  Avfallet från Kristustrogen ”kristendom” grodde redan innan kyrkomötet i Nicea men hade då ännu inte blommat ut helt och hållet.

  I din optik var det katolska kyrkan som enades om kanon. I min optik var det en ekumenisk samling ”kristna” som enades om kanon.

  Inte förrän Innocent I kan man tala om påve i den betydelsen vi ger ordet i dag. Biskop i Rom, ja, men inte påve.

  Reformationen borde har startat i slutet på 300-talet, men tyvärr gjorde den ju inte det.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Kjell,

  Jo jag läste din kommentar, följer utvecklingen på den bloggen och ser att fler och fler av dem som omfamnar klassisk kristendom överger denna sajt även dom med djup och intelligens. Helt enkelt av liknande skäl som du uppger.

      (Reply)

 9. Det har pågått en debatt om Svenska Kyrkans (SveK) anordnande av en “Harry Potter” utställning.

  Som bekant sysslar Harry Potter med ockultism av olika slag. Bland annat förbannelser. Knappast något som bör stimuleras av “kyrkan”.

  Det finns ingen feel good-ockultism – vi behöver vakna

  Ewa Gustafsson och Gunilla Svensson: Vår uppgift är att hjälpa människor se Jesus. Det försvåras om man inte drar en tydlig skiljelinje mot ockultism.

  Vi vill se människor bli befriade som sysslat med spådomar och tarotkort för att söka vägledning. Vi vill ge dem kunskapens ord, profetisk vägledning i våra möten och i våra hem. Vi har sett vad häxdoktorer och magiker kan göra. Inte bara i Afrika, Sydamerika och Asien utan i vårt eget Europa och Sverige. Den ockulta världen är inte fantasy. Den är verklig med rötter hos honom som startade upproret mot Gud. Han som hatar människor skapade till Guds avbild. Han som bara vill förföra och förleda.

  Artikeln är fri att läsa.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *