Är du en fundamentalist?

Om du bejakar en av följande kriteria så kallas du fundamentalist!

 1. Konservativ, bokstavstrogen, bibeltolkning
 2. Bokstavlig tolkning av jungfrufödelsen
 3. Kristi ställföreträdande försoningsoffer
 4. Jesus uppstod kroppsligen från de döda.
 5. Äktheten i Jesus mirakler (alt. Kristi återkomst på den yttersta dagen.)
 6. Kreationism som en motpol till evolutionsteori

Alla länkar i listan kommer från Wikipedia.

Och då tänker man så om dej!


Du lyssnar inte.
Du varken ser eller hör.
Bibeln är en stor boja för dej.
Bara Bibeln finns i ditt huvud.
Du är en knäppgök som borde ellimineras!


Här slutar inlägget just nu, men när kommentarer kommer skall jag berätta vad jag tror angående det sataniska “talet”:

s e x – h u n d r a – s e x t i o – s e x .

Nu undrar du kanske varför jag skriver det på detta sätt. Det har inget att göra med innebörden.

Det är bara att jag vill lura Google och andra sökmaskiner. Om det lyckas vet jag inte….

/Kjell

Visits: 33

26 thoughts on “Är du en fundamentalist?”

 1. Det är en beteckning att glädja sig över! Fundament = grund, och jag håller mig till grunden, alltså Herren Jesus Kristus. Tro inte att jag tar lätt på detta. Nej, jag vet att det kostar på att hålla sig till Honom. Jag har redan fått lite försmak, och räknar med att det kommer mer, mycket mer. Ändå gläder jag mig över att vara en fundamentalist. Det finns ingen annan grund att bygga något bestående på.

      (Reply)

 2. Hej Kjell,

  När du skriver som du gör för att lura sökmaskiner…
  Kanske är det bättre att du skriver ihop till ett enda ord.
  Nu finns risken att sökmaskiner hitta första och sista ordet (som uttalas som siffran 6). Det ordet har ju även en annan innebörd.
  Det finns …missbrukare som antagligen googlar på det ordet.

  PS. Jag är fundamentalist enligt alla dina punkter.

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 3. Majlis Seppänen,

  Precis så är det. En annan grund kan ingen lägga än den som redan är lagd, nämligen Jesus Kristus.

  Vi ser ju redan på vissa områden att man inte får erkänna att man tycker vissa saker är fel. Då anses man diskriminera och vara intolerant.

  Broder,

  Förmodligen gissar du redan att även jag är fundamentalist. Inte minst för att jag tror att Bibeln är Guds ord som inte får förvrängas av människor.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Jodå, även jag är en “fundie”.

  Att jag är en fundie är en av de första saker jag opåkallat brukar framhålla i samtal med “starkt icke-troende”. Då häpnar de ofta, och vet inte riktigt hur de skall tackla det hela. Det brukar bli intressant. 🙂

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 5. Som jag redan skrev i en kommentar har det spekulerats friskt om vem Antikrist med stor bokstav är, var och kommer att vara.

  Under de drygt 25 år jag har deltagit i diskussioner på “nätet” har många personer utpekats som potentiella kandidater till titeln Antikrist.

  Men låt oss börja med grundtexten i Upp. 13:18. Den grundtext vi har tillgänglig är den grekiska. Där skrivs talet s e x – h u n d r a – s e x t i o – s e x på följande sätt:

  χξς

  Nu vet vi ju inte om den gamle Johannes skrev på grekiska. Kanske skrev han på hebreiska och då var det enklaste sättet att skriva talet Wav – 6, Samek -60, Resh – 200. Tav – 400.

  Det enda sättet att kombinera dessa fyra bokstäver så att de formar ett ord är följande:

  סתור

  Ordet uttalas “sator” (kan säkert transkriberas på flera snarlika sätt, exvis satur, satoor, setor, satwar, etc.) och det betyder “hemlig, gömd, obskyr, ockult”. Om du kollar en hebreisk översättning av NT kommer du se att man inte har skrivit detta ord utan konstruerat talet på annat sätt. Men kom ihåg att det handlar om en “översättning” från grekiskan, ja kanske troligen en parafras av en handskrift som ser ut så här:

  Jag citerar ur Reformationsbibeln. Upp. 13:16-18 Och det gör så, att alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, tar ett märke på sin högra hand eller på sina pannor, för att ingen skall kunna köpa eller sälja, utom den som har märket eller vilddjurets namn eller dess namns tal. Här är visheten. Den som har förstånd kan räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal och dess tal är sexhundrasextiosex.

  Vers 18 kan även förstås som en utmaning att lösa en gåta. Den skulle kunna översättas: “Här är gåtan: Om du tror att du är så smart kan du ju försöka räkna ut …..

  Eller om man läser versen med antagandet att den verkligen är menad som en gåta och därför tolkar orden i betydelser som inte är de mest uppenbara: “Detta är en gåta! Låt den som tror sig vara smart försöka räkna ut vad som menas med vilddjurets massor, för det är en människomassa, och denna människomassa handlar i namnet χξς.

  Jag avslutar gissandet och spekulerandet här och tänker citera andra texter som Johannes har skrivit. Det gör jag från hans första brev där han ger ett tydligt signalement på “antikristerna”.

  1 Joh. 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.

  Hade då alla dessa “antikrister” namn som kunde räknas ut till talet χξς? Naturligtvis inte! Men de hade, och har det gemensamt att de verkar i lönndom. Det de sysslar med kan beskrivas med orden “hemlig, gömd, obskyr, ockult”.

  1 Joh. 2:22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.

  Det finns flera kandidater till detta.

  • Enligt Islam har Gud ingen son och är Jesus (eller Issa som de kallar honom) bara en profet och av mindre rang än Muhammed.
  • Satanister, Illuminati och Frimurare bekänner Lucifer som både gud och son.
  • New Age lär att “Kristus” inte är en specifik person utan en titel och ett uppdrag som ges till olika personer i olika tider.
  • RKK kör den listiga varianten att byta ut både Fadern och Sonen mot den himmelska gudinnan Maria.
  • Hinduer och sekter som bygger på hinduismen och således panteismen förnekar skillnaden mellan skapare och skapelse.
  • Vissa nyjudaister förnekar Jesu gudom och hans existens som Skaparen i skapelsen.
  • Animister och hednareligioner tror inte på någon frälsare. De tror på egna metoder att blidka eller tvinga andemakterna.
  • Word Faith Movement – Livets Ord – Trosförkunnelsen som lär att vi är gudar och att Jesus är hjälplös utan oss.

  Det finns säkert flera grupper som skulle kunna nämnas, men ovanstående räcker för att visa att det handlar om stora “massor av människor” som förnekar att Jesus är Kristus, alltså att Guds Enfödde Son Yeshua är Ha Mashiach.

  Jag försöker inte smuggla in judaism här. Det är bara att bekännelsen “Jesus är Kristus” har kapats av antikristliga läror som leds av mäktiga organisationer vars mål är att bli kvitt både Kristustrogna och Israels särställning samt att degradera Guds ord, Bibeln, till en av många gamla vishetsböcker som inte har exklusivitet i jämförelse med andra religioners gamla skrifter.

  Och så till sist en text som har vållat mycket bryderi. Kom då ihåg att den finns i ett sammanhang som ger ett signalement på antikristerna och deras ande.

  1 Joh. 3:7-9 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud.

  Låt oss då försöka att bena ut detta och läsa det i det sammanhang som Johannes skrev det.

  Jesus Kristus, Guds Enfödde Son är född av Gud och kan inte synda. Om, således, någon kommer och påstår sig vara “Kristus” men syndar så vet vi att han/hon är en antikrist.

  Massor av människor, som kallar sig kristna, har vant sig vid att världsberömda predikanter lever allt annat än syndfria liv. Katolikerna till och med försvarar att påvarna har varit storsyndare. New Age har massor av ledare som lever i sus och dus. Vi kan fortsätta listan men detta räcker.

  Massorna följer ledare som klassar som antikrister!

  Det skall vi inte göra. Det kommer att förvrida våra sinnen. Det kommer att fylla våra tankar. Det kommer att leda vårt handlande.

  Du har säkert sett judar be. Då har du sett en svart liten låda som de binder på handen eller pannan med läderremmar. Avsikten är att koncentrera både tankar och känslor på bönen.

  Detta tror jag kan representera motsatsen till vilddjurets märke.

  Nästa gång mina tankar om hur man tar vilddjurets märke.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Kjell,

  Gissar jag rätt om jag tror att de samtal du refererar till ofta handlar om punkt 6 ovan?

  Nej faktiskt inte. Det är iofs lättare vi personliga möten, men jag brukar försöka lyfta fram bibelns viktigaste budskap (från Guds syfte med att skapa oss, osv). Ofta blir det då (förstås) att försvara bibelns trovärdighet och många har synpunkter på GT och dess “våldsamma budskap”, och så vidare. Skapelsefrågan är naturligtvis viktig, även för att förstå Guds senare handlande med människan, men man får inte fastna enbart där så att helheten i Guds budskap till oss blir lidande. Men märkligt nog så har det visat sig att man, när man sveper över helheten, ofta hamnar man ändå att referera tillbaka till Guds ursprungssyfte (och de första 11 kapitlen) för att resten av Bibeln skall “make sense”. Annars kan man (tydligen) tolka Bibeln lite “hur som helst.”

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 7. Andreas Frost,

  Jag kommer att göra det i steg. Orsaken är att man hittills har koncentrerat sig på den tekniska infrastruktur som behövs för att hindra oönskade individer att tjäna, äga och spendera pengar.

  Mitt första steg är att länka till ett litet psykologiskt experiment.

  Would You Fall for That?.

  Och så kopplar jag en fråga till detta experiment.

  Vilka av de 6 punkterna i definitionen ovan av “fundamentalism” törs du (törs vi) öppet försvara mitt i en grupp häcklare?

  Om häcklarna är lärare? Om de är arbetsgivare? Om de är statliga makthavare? Om de är präster och predikanter?

  Hur mycket “peer pressure” behöver du (behöver vi) för att stå baklänges i hissen?

  /Kjell

      (Reply)

 8. Kjell,

  En del av min förra kommentar försvann visst…hur som helst. Kul att ta del av olika synvinklar på antikrist.

  Jag tror på ovan punkter. Och det vill jag fortsätta göra. Det är min förhoppning att tron inte ger vika för omvärldens (o)tro. Gemenskap med andliga syskon kommer bli mycket värdefullt i takt med att världen pressar på.

      (Reply)

 9. Andreas Frost,

  Mer text än det som kom in fanns inte i kommentaren, så känn dej välkommen att lägga till det som gick förlorat.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Johannes talar om “många antikrister” redan på sin tid. Att de skulle ha blivit färre är knappast troligt. I sina brev ger Johannes signalement, så att man kan känna igen en “antikrist”. Han ger inte någon kryptisk numerisk kod för att kunna beräkna ett siffervärde av deras namn.

  Att det finns, och “alltid” har funnits, en strävan efter total makt över skapelsen behöver vi inte tveka om. Satan vill ha Guds position och hans tjänare drabbas av samma megalomani. Nimrod nämns som en tidig kandidat till posten som den globale Antikrist. Historien är full av despoter, diktatorer och imperialister som alla har strävat efter världsherravälde. Man kallar detta “New World Order” men egentligen handlar det om samma program som Nimrod hade. Urgammalt!

  Jag tillhör dem som tror att det kommer att finnas en världsledare som kan tituleras Antikrist med stor bokstav. Men det kvittar i princip vem denne är. Under honom kryllar det av “antikrister” och massorna följer dessa av olika anledningar. Jag återkommer till anledningarna för jag tror att detta handlar om att “ta emot märket”.

  Men eftersom det verkar ganska tydligt att den som tar emot märket går evigt förlorad och straff till mötes är det av vikt att försöka förstå vad detta innebär, eller rättare “kan innebära”.

  Vi börjar med texten i Upp. 14:9-12

  En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: “Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.”

  Jag har fetstilat ordet “och” på två ställen för jag tror att det är viktigt. Först en förklaring av ordet “tillber” (understruket). I grundtexten är det ordet “προσκυνέω – proskuneo”. Ordet uttrycker både tillbedjan, alltså beundran och fruktan, och total underkastelse. Detta är inget som kan hända omedvetet.

  Sedan ordet “bud” (understruket). I grundtexten är det ordet “ἐντολή – entole” som betyder “auktoritativ lära och föreskrift”.

  För att förklara skillnaden med “νόμος – nomos” vilket betyder lag och bud, vill jag citera Rom. 7:9 Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom, fick synden liv och jag dog.

  Jag tror man kan se det så här. Lagen (nomos) finns där den finns. Den är orubblig och det är inte alltid lätt att tolka hur den skall tillämpas. Då kan man få hjälp av en god lagkunnig advokat som formulerar “lagorden” (nomos) som “budord” (entole).

  Men låt oss nu titta på andra texter i Bibeln som talar om oförlåtlig synd. Och då börjar jag givetvis med Jesu egna ord i Matt. 12:30-33

  Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Därför säger jag er: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande. Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet.

  Frågan blir då hur man hädar Anden. Många auktoritära villolärare hotar med att man gör detta om man ifrågasätter deras undervisning. Ofta med bröst-tonerna i “rör inte herrens smorde”. Vi kan diskutera detta citat från David, och som inte har ett dyft att göra med predikanter och villolärare, i kommentarerna.

  Kanske finns svaret i Hebr. 6:4-6

  Ty de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige Ande och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom.

  Det handlar tydligen om att med full insikt, avsiktligt, förvränga sanningen så att man endera lurar andra eller tar alla konsekvenser själv.

  Har du lagt märke till att det endast är Johannes som använder termen “antikrist”. Paulus talar om “fördärvets son”. Ordet som används förekommer oftast i samband med Guds dom över skapelsen. Det man kan slutleda av detta är att Antikrist spelar en roll i finalen när Gud dömer världen. Detta borde vara en tröst för alla som vill tillhöra Herren. Det är Gud som håller i trådarna. Inte “eliten”! Inte Jonathan Cahn! Inte Rune i sin hörna! Inte Lindsay Williams! Inte Benjamin Creme! Inte Förenta Staterna! Inte…. inte…. och inte….!

  Till sist vill jag citera ett längre stycke ur Johannes andra brev. 1 Joh. 2:12-29

  Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, unga män: ni har besegrat den onde. Jag har skrivit till er, barn: ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er, unga män: ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.

  Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

  Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.

  Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen.

  Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.

  Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet.

  Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse.

  Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom.

  Om kommentarer och frågor kommer skall jag kommentera denna text utförligt.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Kjell,

  Would You Fall for That?. (Videon)

  Detta var intressant, men också svårt att bedöma.

  Jag uppfattar dock just detta test som att det inte gäller några värderingar eller det jag står för. Och då kanske man inte bryr sig så mycket. Men om saken gäller något jag medvetet är emot, då är det mer troligt att jag sätter mig på tvären.

  Vilka av de 6 punkterna i definitionen ovan av “fundamentalism” törs du (törs vi) öppet försvara mitt i en grupp häcklare?

  Detta är en bra fråga, särskilt för den som ännu inte varit utsatt för situationen. För egen del kan jag säga att det krävdes några “skarpa övningstillfällen” innan jag hittade frimodigheten att ta upp nedanstående punkter med “vem som helst”.

  Men utan att ha något att säga så är det mycket svårt. Och därför är det viktigt att lära barn och unga att vi som kristna verkligen har något att förmedla som verkligen gäller oss alla.

  * Konservativ, bokstavstrogen, bibeltolkning
  (Jag brukar påpeka i nätdiskussioner att motparter minsann läst
  varenda bokstav jag skrivit som de sedan gör sig lustiga över.
  Dvs att häcklarna kör med bokstavstrogen kritik. Och att de gör
  det med rätta dessutom, dvs att de bör fortsätta läsa precis varenda
  bokstav jag skriver.
  De brukar tycka att de är mindre finurliga när man kör hårt på det
  spåret. 🙂
  )

  * Bokstavlig tolkning av jungfrufödelsen
  (“Jaha, och vad är svårare anser ni?” brukar jag fråga:
  “Att en människa blir till från endast jord, eller att man faktiskt har
  en mammas mage att börja ifrån , och….”. En del fattar.
  )

  * Kristi ställföreträdande försoningsoffer
  (Ateister brukar gnälla om att “först skapar han oss, sedan anklagar han
  oss för att vi är så misslyckade och…”. “Javisst” brukar jag då svara. Men
  sedan ser han ner på jorden och ser förödelsen, åsså säger Gud till sig själv:
  “Åh nej, detta klarar de aldrig själva. Och förresten så är det ju jag som
  skapat dem, så jag får väl skylla mig själv.
  Och så gjorde han det. Skyllde på sig själv. Han tog allas synder på sig själv.”
  Och så avrundar jag med att “Ni är alltså inne på samma spår, ni och Gud. Ni
  med ändlösa gnäll och Gud med sitt evangelium.”

  En del blir tysta och funderar. )

  * Jesus uppstod kroppsligen från de döda.
  (Se jungfrufödsel. Lättare att uppstå när man får börja med en kropp
  som redan funkat än att börja helt från början…
  )

  * Äktheten i Jesus mirakler (alt. Kristi återkomst på den yttersta dagen.)
  ( Utan krusiduller. Brukar säga att miraklet att “Allt blir till av Ingenting,
  med hjälp av Ingenting, på grund av Ingenting” är betydligt svårare att
  tro på.
  )

  * Kreationism som en motpol till evolutionsteori
  ( Framhåller detta som något självklart, och evolutionen som nåt helt
  ologiskt som kräver mer tro än kristna någonsin haft. Inbillningstro är
  ju inte typiskt för kristen tro. Pröva allt heter det.
  )

  Väldigt intressant och viktigt detta med “märket”. Jag har uppfattat det som något som berör oss andligen mycket djupt, och därför något vi antagligen tar medveten ställning för, eller emot. Kanske något som vi tar till oss i själva tänkandet eller i personligheten (pannan / ansiktet ansågs var ett idiom for ens sinnesstämning), och något som vi ägnar våra verksamma liv åt (det vi gör med våra händer). Om det blir en yttre märkning också kan väl tänkas, men inget jag utgår ifrån.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 12. Kjell,

  1.
  Först lite “off topic” som inledning.
  Jag vill ge dig beröm för din blogg och det du skriver. För som jag uppfattar det så skriver du inte för att bli omtyckt och det vinner i längden.

  2.
  Bibelverser som handlar om oförlåtlig synd och helvetet tycker jag är det svåraste i den kristna tron. Det är en synd jag absolut inte vill begå och ett ställe jag absolut inte vill hamna i.

  3.
  Jag är kreationist.
  Jag lutar dock åt “old earth creationism”.
  Rolf och Kjell, jag väntar mig en “uppläxning” 😉
  Det jag tycker talar för det är “avlägset stjärnljus”. Jag vet om teorier som förklarar detta så som “ljushastighetens avtagande” och “ljushastigheten kan vara oändligt snabb åt ena hållet” etc.
  Tipsa gärna om vetenskaplig “young earth” undervisning.
  Genesis är exempelvis en bra tidning!

  Best Regards
  Broder

      (Reply)

 13. Broder,

  Din punkt 2 är mycket on topic. Den skall jag försöka svara på i nästa kommentar.

  Någon uppläxning får du inte angående dina tankar om “old earth”, men en tankeställare vill jag ge dej.

  I vers 3 skapar Gud ljuset och det blir dag och natt som resultat. Men inte förrän vers 14 skapar han solen, månen och stjärnorna.

  Om någon vill skriva mer om det som svar vore det bra om det kan skrivas i Historiskt och vetenskapligt korrekt. Där är det on topic.

  /Kjell

  PS. Rolf svarade utförligt. Du finner hans svar här: http://unajuaje.niwega.net/2014/10/13/historiskt-och-vetenskapligt-korrekt/#comment-41115

      (Reply)

 14. Broder,

  Du är inte ensam om att ha funderingar runt ämnet oförlåtlig synd.

  I 1 Tim. 2:4 läser vi att Gud “vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

  Så vitt jag förstår evangelium är Gud villig att göra allt, utom en enda sak, för att detta skall ske.

  Skaparen steg in i skapelsen och tog på sig skulden Joh. 3:16-19 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. nte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.

  Det enda Gud inte gör är att tvinga någon att tro på honom.

  Vi kan således utesluta en grupp människor som Jesus inte talade om när han sade “All annan synd och hädelse skall bliva människorna förlåten, men hädelse mot Anden skall icke bliva förlåten.” (Matt. 12:31) Vilka är dessa, jo det är de som inte tror och enligt ovanstående således redan dömda.

  Titta nu i verserna 23 och 24 så ser du att folket börjde tro att Jesus var deras Messias, “Davids Son”. Men Fariséerna ville kväva folkets tro i lindan, fastän de själva också anade vem Jesus var. De spred därför lögnen att Jesus drev ut de onda andarna med hjälp av Beelsebul.

  Därför varnade Jesus dem.

  Låt oss lägga till det Jesus sade till lärjungarna angående Den Helige Ande. Jag citerar Joh. 16:7-11 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig, om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, om dom, ty denna världens furste är dömd.

  I och för sig kan man ju häda Fadern och Sonen och Anden även i den tid vi lever i, men jag tror att Jesus angav hur det kan gå till.

  Låt oss därför ta med Matt. 10:25 Det är nog för lärjungen att det går med honom som med hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med hans herre. Har man kallat husets Herre för Beelsebul, hur mycket mer skall man å inte kalla hans tjänare så.

  Och till sist de mycket allvarliga orden i Hebr. 6:4-6 Ty de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige Ande och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom.

  Ovanstående tror jag beskriver hela scenariet, och även hur man blir klar att ta emot “märket”.

  Jag skall inte ta med en hel lista utan bara nämna tre grupper som är starkt involverade i ändetidens skeende, och som aktivt har förkastat sanningen. Det är satanister, illuminati och frimurare. Egentligen är de alla tre satanister fast de praktiserar överlåtelsen åt satan på olika sätt.

  Dessa hädar Fadern och Sonen och Anden, och de hatar “Bokens Folk”, det vill säga Judar och Kristustrogna.

  När dessa gör gemensam sak med sekter och religioner som består av onda andars läror kommer de att “demonisera” Judar och Kristustrogna.

  Judar och Kristustrogna är inte redo att ta emot märket eller att svära trohet till den sataniska makten.

  Jag fruktar dock att en övervägande majoritet, som kallar sig kristna och har lurats av villolärare och maktmänniskor både katolska och protestantiska, är helt klara att utan motstånd ta emot märket och svära trohet åt den de ser som “messias”.

  Det enda som kan rädda oss är att vara bibeltrogna fundamentalister.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Kjell,

  Tack för svar!

  Lite kompletterande frågor / undringar:

  Du nämner att frimurare har gjort den oförlåtliga synden.
  Jag har hör inspelning med en som varit medlem i frimurarna men kommit till insikt och blivit kristna. Det finns även satanister som blivit troende.

  Om de hade gjort oförlåtlig synd skulle de väl inte kunna komma till Herren?

  PS. Jag har kämpat mycket med rädsla över “tänk om jag har gjort eller kommer att göra oförlåtlig synd”. Sven Reichmann har tagit upp det ämnet i en del av sina böcker, vilket varit till stort stöd.

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 16. Broder,

  Först började jag försöka att svara utförligt på din kommentar. Men jag tror att det svaret leder oss off topic.

  Du har ofta talat om din “kamp” med rädslan att begå oförlåtlig synd.

  Kan det vara så att du befinner dig i en “kristen” grupp som betonar prestation och gärningslära?

  Troligen kallar man det inte så, utan klär det i pompösa religiösa termer och rituler.

  Faktum är att alla som på något sätt anammar lärorna om de egna bidragen till frälsning drabbas av tvivel.

  Det finns bara en frälsare och förlossare och medlare. Vi klarar ingen av dessa uppgifter.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Rolf Lampa skrev:

  Väldigt intressant och viktigt detta med “märket”. Jag har uppfattat det som något som berör oss andligen mycket djupt, och därför något vi antagligen tar medveten ställning för, eller emot. Kanske något som vi tar till oss i själva tänkandet eller i personligheten (pannan / ansiktet ansågs var ett idiom for ens sinnesstämning), och något som vi ägnar våra verksamma liv åt (det vi gör med våra händer). Om det blir en yttre märkning också kan väl tänkas, men inget jag utgår ifrån.

  Du har uppfattat vad jag försöker att peka på.

  Faktum är att jag tror att stora mängder människor redan har tagit emot, eller låtit märka sig med, antikrists märke.

  Allt medan spekulativa teorier av olyckskorpar surrar om blodmånar, guldpriser, EAN-koder, chips och vad det må vara, har avfallet från “tron” skett som en lavin.

  De som grundar sin tro på Guds uppenbarelse, Guds ord, Jesus Kristus, är en mycket liten minoritet. Dessa fundamentalister är klassade som fiender till kärleken och freden.

  Den tekniska infrastrukturen finns redan klar. Det handlar bara om politiska beslut att implementera global förföljelse av alla som inte skriver under på deklarationen att Jesus inte är Kristus (som Johannes uttrycker det).

  Vi är inte där än, men det kan gå fort dit.

  /Kjell

      (Reply)

 18. I Bremen finns det en Luthersk pastor som heter Olaf Latzel. Det vill säga om han får fortsätta att vara pastor i det samfund han tillhör.

  Han uttalade sig i en predikan om felaktigheten i att säga att vi alla är “Guds barn” och alla “beder till samma Gud”. Han uttryckte sig på ett sätt som inte var politiskt korrekt.

  Om han hade kunnat vara mer diplomatisk törs jag inte uttala mej om. Det finns tillfällen när man måste använda termer som “vitmenade gravar” och “huggormars avföda” för att bli hörd.

  Han underströk sin ståndpunkt genom att säga att:

  “Jag är utled på att höra allt nonsens som predikas”
  “Buddha var inget annnat än en fet liten man”
  “Katolikernas reliker är skräp och avfall”
  “Alla muslimer är syndare”
  “Det finns bara en väg och en frälsare och det är Jesus Kristus”

  Gissa om det stormade efteråt. Nyhetsmedia, sociala nätverk, kyrkans ledning, ja alla anföll honom.

  Ledande personer inklusive andra präster tog absolut avstånd från honom.

  Han vägrade, till kostnad av sitt jobb och anseende, att ta på sig “märket”.

  Sök själv på YouTube på hans namn så hittar du mer information.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Kjell,

  Tack för svar.

  Angående din fråga “Kan det vara så att du befinner dig i en “kristen” grupp som betonar prestation och gärningslära?”
  Svar: Min uppfattning att det inte betonas det.

  Jag har någon form av “tvångsneuros” enligt egen diagnos.

  Du skrev “Det finns bara en frälsare och förlossare och medlare. Vi klarar ingen av dessa uppgifter.”
  Amen!

  PS. Väntar på respons angående min fråga 26/01/2016 at 16:20 angående “frimurare”…

  //Broder

      (Reply)

 20. Broder,

  Det svaret blev för långt. Den korta versionen är att vi aldrig kan veta om någon annan är på frälsningens väg och om denne kommer att nå målet.

  Bara Gud känner alla fakta.

  En persons eget vittnesbörd om saken behöver ju inte vara sanningen.

  Många med “märket” kommer säkerligen att kalla sig “kristna” i den mening som du och jag använder ordet “frälsta”.

  /Kjell

      (Reply)

 21. Kjell,

  Tack för svar.

  Jag känner mig trögfattad då jag inte riktigt förstår ditt svar.
  Vi kanske får lämna det så länge.

  Vi får ha hoppet att ”endast nåden räcker”.

  Min bön:
  Jesus du som är Messias, jag ber om nåd.

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 22. Broder,

  Du är ju en person som tydligt visar att du vill förstå. Därför ligger nog “skulden” på min sida.

  Jag skall nu först skriva om frälsningen och hur man förlorar den. Kanske hittar jag då bättre ord att säga det jag ville säga.

  Kanske förstår du mitt svar om du läser nästa kommentar.

  /Kjell

      (Reply)

 23. Guds ofelbara ord, Bibeln, är tydlig att det finns möjlighet, eller risk, att gå förlorad, att missa målet.

  Det finns tre viktiga ord som används i sammanhanget. Det ena ordet är “frälsning” och det andra ordet är “synd” och det tredje ordet är “tro”.

  I språkförbistringarnas tidsålder finns det flera olika tolkningar och bruk av dessa ord. Därför måste jag börja med att förklara ordens betydelser.

  Frälsning heter “σώζω” i NT’s grundtext, det uttalas ungefär “såzå” med tonande z. Ordet betyder rädda, hela, bevara, beskydda, bli välmående och givetvis “frälst” (fast då blir det en cirkeldefinition).

  Ordet beskriver en början, ett förlopp och ett mål. När vi talar om frälsning är det viktigt att vara tydlig om vilken specifik betydelse vi avser och vilken fas i processen.

  Ordet “frälsare” är avlett från “σώζω” och heter “σωτήρ”, uttalas ungefär “såter”.

  Synd heter “ἁμαρτία” i NT’s grundtext, det uttalas ungefär “hamartia”. Ordet betyder bokstavligen att begå en överträdelse.

  Det är avlett från ordet “ἁμαρτάνω”, uttal “hamartanå”, som betyder att missa målet och därmed priset, eller segerlönen.

  När vi talar om “synd” är det viktigt att göra skilnad på “Synden”, stor bokstav, bestämd form, och “synderna” vilka är felaktiga handlingar eller brist på handlingar.

  Lägg märke till att detta är motsatsen till frälsning i betydelsen att nå målet.

  Tro, eller som det ofta står “tron”, beständ form, är det mest komplexa ordet att förklara och jag skall begränsa mej till att bara ta upp “πίστις”, uttal “pistis”. Ordet är svårt att förklara på grund av att det förekommer i många sammansättningar och används i flera olika betydelser.

  Det gör det även i svenska språket. Tänk på “tro”, “otro”, “trohet”, “otrohet”, “förtroende”, “trofast”, “trolöshet” och så vidare. Och tänk på “tro” används som motsats till “veta”

  Ordet “πίστις” betyder “övertygelse”, “säkerhet på grund av löfte”, “målmedvetenhet”, “uthållig beslutsamhet”, “förtroende” och “trohet”.

  Eftersom förståelsen av uttalanden där ett eller flera av dessa ord förekommer är helt beroende på vilken betydelse man använder, är det nödvändigt att vara extra tydlig.

  Innan jag nu tar upp de tre texter som tydligt talar om att missa målet måste jag ta upp ännu ett par saker.

  1. Man kan inte förlora något man inte har eller aldrig har haft.
  2. Man kan missa målet även om man en gång har vandrat på frälsningens väg.
  3. Man missar målet om man aldrig tar emot frälsningens nåd.
  4. Alla texter måste läsas i sina sammanhang. För att förstå måste man svara på frågorna vad, vem, när, var, hur och varför.

  Jag börjar igen med texten i Upp. 14:9-12

  I den texten står det inte att det handlar om frälsta som avfaller från tron. Det kan det säkert vara, men kanske är största delen av de som tar emot märket människor som aldrig har anammat Herren Jesus Kristus som Frälsaren.

  Texten avslutas med: “I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.

  Det understrukna ordet heter i grundtexten “ὑπομονή”, uttal “hupomone”. Jag skall ge den engelska översättningen och även försöka översätta den till ordfattigare svenska.

  Cheerful (or hopeful) endurance, constancy: – enduring, patience, patient continuance (waiting).

  Översättning: Uthållighet i glad och tålmodig förväntan.

  Kombinera nu detta med löften om trofasthet, inte förloras ur hans hand, ge de ord vi skall svara med när vi ställs inför rätta.

  Min tolkning blir att om man befinner sig på frälsningens väg när förföljelserna kommer så finns det ett löfte där att vi skall utrustas med uthållighet i glad och tålmodig förväntan.

  Texten i Hebr. 6:4-6 riktar sig klart och tydligt till människor som har vandrat på frälsningens väg. Om människor “som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige Ande och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter men sedan avfallit“.

  Texten säger att dessa inte kan återvända till frälsningens väg. Bara dom och fördömelse finns i deras “framtid”.

  Jag vill inte nämna namn här, men nog känner vi väl alla ett antal predikanter, pastorer, som uppträder i bloggar, media, TV, nyhetsorgan, och som tycks ha lämnat evangelisk tro, om de nu någonsin hade omfamnat den.

  Hur hamnar man då i en sådan situation?

  Jag tror att det kan ske genom att man långsamt accepterar mer och mer synd i sitt liv. Den Helige Ande dövas och tystnar till slut. Det kan säkert även hända genom att man blir avundsjuk och bitter. Och i många fall händer det nog bara för att man åtrår denna världens begärelser och dövar behovet av att be om synders förlåtelse.

  Det kvittar om “begärelsen” handlar om from liturgi, ceremonier och reliker!!!

  När man sedan hellre vill bli ursäktad än förlåten har man tagit på sig “märket”.

  Så till sist har vi texten in Matt. 12:30-33.

  Då får vi inte glömma sammanhanget!

  Det var Jesus å ena sidan och försvararna, bevararna, av förbundets avtal, å andra sidan. Men de var förbundets försvarare bara för att de själva ville ha makten och kunna åtnjuta vissa fördelar.

  Nu stod Gud, i Jesu gestalt, den viktigatse avtalspartnern där och anklagade dem, hotade deras maktposition, utmanade dem….

  Och då svarade Jesus: “Häda Fadern, häda Sonen, men om ni förvillar folket att tro att vi inte handlar i Guds Ande, då är ni förlorade!”

  Varning!

  Du måste pröva det jag har skrivit här. Jag kan inte åberopa mer insikt än vad vi kan åberopa var och en av oss.

  Du är helt välkommen att förkasta det. Det vilar inga som helst tvång här.

  Det enda jag ville göra är att visa på hur man kan hamna i en situation där man tar emot “märket”.

  /Kjell

      (Reply)

 24. En god vän från Holland var nyligen i Iran och hade där möjligheten att besöka en sammankomst i en “underjordisk” församling. Inte helt utan risk naturligtvis. Han berättar följande:

  Det var uppmuntrande och trosstärkande. Jag blev djupt imponerad och rörd av denna underjordiska församling. Enkelhet och skrifttrogenhet. Ganska mycket skriftläsning under predikan. Jämförelse skrift med skrift. Inget allmänt snack om personliga upplevelser och erfarenheter, vilket tyvärr hör till det vanliga i evangelikala församlingar i Holland.

  Jag hade inte väntat mej detta eftersom alla medlemmarna är unga i tron och alla har vuxit upp i muslimska hem. Och inte nog med det, dessa trossyskon sände ett budskap med oss till församlingarna i Holland.

  Detta önskade de att vi skulle meddela troende i Holland: “Var vaksamma. Lägg inte till något till Guds ord. Var på er vakt för falska profeter, för dessa kommer i våra dagar att dra med sig många i fördärvet. Pröva allt mot Den Heliga Skriften. Lyd och hörsamma Guds ord, Skriften helt och hållet.”

  Jag tycker detta är så trosstärkande, att unga troende har upptäckt och förstått detta och lever som de lär. Medan kristna i västvärlden bara låter sig släpas med i alla nyheter och tendenser som underminerar verklig kristustrogenhet.

  Kanske kan detta vara något att fundera på och ta med i all debatt om flyktingar och muslimer.

  När jag var ung brukade vi sjunga en sång som började med orden: “Träd i skördemäns led även du”; och en annan strof löd: “Se hur fälten nu vitnande stå!”.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *