Ändetidens snara

Jag vill försöka berätta varför jag har uppehållit mej vid Muhammeds trojanska häst de senaste 3 veckorna. Lägg gärna märke till att jag skrev artikeln 4 dagar innan årsskiftet. Helt ovetande om det som utspelade sig på nyårsnatten i Tyskland.

Bloggen är inte avsedd att behandla politik och de som läser här vet att jag inte sysslar med konspirationsteorier. Definitionen av “konspiration” är mycket snäv. Konspiration (av latinets conspirare: ‘andas tillsammans’), eller sammansvärjning, syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte.

Visst finns det sådant och säkerligen förekommer det allmänt i alla sammanhang där man strävar efter makt. Men jag är mer intresserad av latinets conspirare som betyder “andas tillsammans” eller kanske hellre “av samma ande”. Kalla det tidsandan om du vill. Den smittar majoriteten är är således en internationell farsot som drabbar alla som låter sig luras av allt vad “mode” heter.

I Lukas 21, verserna 33 till 36 varnar Jesus för följderna av att släpas med i tidsandans tänkande:

Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.

En snara funkar inte om man i förväg kan se att det är en snara. Men om den kamoufleras som något attraktivt, något man tror sig väldigt gärna vilja ha, då funkar den.

Frågan är då hur man hamnar i en situation där man inte kan se snaran. Det finns svar på den frågan i Bibeln. Det gör man genom att bli en dåre!

För att förstå detta måste man först förstå vad som menas med ordet “dåre” när det används i bibeltexter. Det handlar inte om en person med en IQ på 35. Det handlar om vem som helst, medelmåttig eller “snille” som menar sig vara vis när han/hon förkastar Gud.

Jag börjar med 4 citat ur ordspråksboken. De finns i verserna 9 tom. 12 i kapitler 26:

 • Som en törntagg i en drucken mans hand är ett ordspråk i dårars mun.
 • Som en bågskytt som sårar alla, är den som lejer en dåre eller vem som än kommer förbi.
 • Lik en hund som vänder om till sina spyor, är en dåre som upprepar sin dårskap.
 • Ser du en man som är vis i egna ögon, då finns mer hopp om dåren än om honom.

I Rom. 1:18-25 tar Paulus upp detta:

Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar.

De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Jämför med Psalm 111:10 Att frukta HERREN är början till vishet, ett gott förstånd får alla som handlar därefter. Hans lov varar i evighet.

Sedan vill jag citera det Petrus hade att säga om ämnet. Det måste jag göra från Reformationsbibeln eftersom SFB har gjort avkall på grundtextens tydlighet och gjort den mer politiskt korrekt. 2 Petr. 3:3-7

Och detta skall ni först och främst veta, att i de sista dagarna skall det komma bespottare, som vandrar efter sina egna lustar och säger: Var är nu löftet om hans tillkommelse? Ty från den dag, då fäderna somnade in, har allt förblivit som det har varit från skapelsens begynnelse.

För de vill inte veta att himlarna har funnits sedan urgammal tid och att jorden har kommit till av vatten och genom vatten, genom Guds ord. Genom denna gick den dåvarande världen under genom att översvämmas av vatten.

Men de himlar och den jord, som nu finns, är i kraft av samma ord sparade åt eld, och de förvaras till dagen för de ogudaktiga människornas dom och förtappelse.

Jag utgår ifrån att alla som läser här vet att Evolutionsteorins företrädare förnekar att jorden skapades genom Guds ord för närmare 6000 år sedan och att Gud efter 2000 år utplånade allt utom de människor och djur som var med Noa i arken genom en världsvid översvämning.

Evolutionsteorin formades runt sekelskiftet 1800 och formulerades i tre böcker:

I all korthet började det med James Hutton, född 3 juni 1726 i Edinburgh, död där 26 mars 1797. Han var en skotsk geolog. Hutton utgav 1785 Theory of the Earth, med undertiteln an Investigation of the Laws Observable in the Composition, Dissolution and Restoration of Land upon the Globe (ungefär: en undersökning av de lagar som kan iakktas i markens sammansättning, upplösning och återställande på jordklotet) James Hutton fantiserade ihop att jorden var miljoner år gammal, i motsats till den gängse uppfattningen att den var ungefär 6000 år.

Nåväl, Huttons bok gillades av en annan skotsk geolog, Sir Charles Lyell, född 14 november 1797 i Kinnordy nära Kirriemuir i Forfarshire, död 22 februari 1875 i London. 1830 fantiserade han ihop ‘the geologic column’ och skrev en bok om detta med titeln ‘Principles of Geology’. Sir Charles Lyell var tydligare än Hutton i sin bekännelse och målsättning. Han angav själv att hans målsättning var att bli kvitt Moses.

Han sade att inga globala katastrofer eller revolutioner har förekommit, dessa har alltid varit lokala, och lika litet har en fullständig förintelse av floran och faunan någonsin ägt rum.

Vi vet alla att Lyells bok ledde till att teologen Charles Robert Darwin, född 12 februari 1809 i Shrewsbury, död 19 april 1882 i Downe, Kent, valde att bli ateist. Han berättar själv att Lyells bok gjorde honom till ateist. Han kastade ut Moses och kunde alltså inte tro på Jesu ord. Charles Darwin tog med sig Lyells bok på sin resa som bland annat förde honom till Galapagos. Han publicerade sin bok “Origin of the Species” 1860 eller kanske 1859.

Allt detta gav utrymme för det som Guds ord kallas “dårskap”. Mörkret sänkte sig över mänskligheten. Massor av religiösa villor spred sig.

Men även samhället förändrades. Karl Marx gav oss socialismen (notera att socialism och kommunism var synonyma ända fram till de Ryska revolutionen). Sigmund Freud hatade allt vad auktoritet heter, inte minst fadern och således även Fadern. Han spred sitt gift som fortfarande förvillar psykologn och psykiatrin. Hitler grundade sitt eugenetiska “evangelium” på evolutionsläran. Präster försvarade slavhandeln med att afrikanerna inte var riktiga människor. I alla fall hade de ingen själ. United Kindom skickade jägare att utrota Aboriginals i Australien. Listan kan göras mycket längre.

Ändens tid lade in nästa växel runt sekelskiftet 1800 och det verkar som om högsta växeln har lagts in runt sekelskiftet 2000.

Allt görs klart för att förblinda alla makthavare så att de inte ser snaran och inte varnar för den. Massorna är förblindade av löftet om att “utvecklingen” går mot bättre tider.

Snaran finns dock och kanske, bara kanske, har den börjat dras samman …..

Ef. 4:17-19 I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog.

/Kjell

Views: 40

One thought on “Ändetidens snara”

 1. Väldigt tänkvärt och bra skrivit. Tänk om alla skolbarn finge del av den artikeln!! En sak till, Någon av er Kjell eller Rolf skrev en artikel om Gideon. Kan nån mejla den till
  info@arkkplus.se. Använde julhelgen till att studera Gideon och höll för en gångs skull inte med om nån slutsats, men vill ändå ta del av den.
  För övrigt om ni vill läsa nåt oseriöst som omväxling kolla då:
  http://www.klassiskbaptism.se

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *