Guds Rike?

Vad menade Jesus med “Guds Rike”? Vad menade apostlarna med “Guds Rike”?


Det finns 77 verser i NT som talar om Guds Rike. Jag återger dessa som PS nedan.

Med så många verser är det inget vi kan, eller får ignorera.

Jag tänker inte tolka dessa texter. Men jag vill ge en länk till en predikan av Gregory Boyd.

Detta betyder inte att jag säger att du skall tro på Gregory, utan att jag ber dej att seriöst pröva det han säger mot Guds ord.
 

Lyssna och se: One Church #1: From Baptist to Anabaptist (Greg Boyd)

Jag skriver inte under på allt Greg säger, men i denna predikan finner jag inte mycket att tvivla på.

Om det kommer kommentarer, kommer jag att citera bit för bit från predikan och kommentera.

/Kjell

PS.

(Mat 6:33) Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

(Mat 12:28) Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er.

(Mat 19:24) Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”

(Mat 21:31) Vilken av de båda gjorde som fadern ville?” De svarade: “Den förste.” Jesus sade till dem: “Amen säger jag er: Publikaner och horor skall gå in i Guds rike men inte ni.

(Mat 21:43) Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt.

(Mar 1:14) Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium.

(Mar 1:15) Han sade: “Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!”

(Mar 4:11) Då sade han till dem: “Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser,

(Mar 4:26) Jesus sade: “Guds rike är likt en man som sår säd i jorden.

(Mar 4:30) Han sade också: “Vad skall vi likna Guds rike vid, eller vilken liknelse skall vi använda för att beskriva det?

(Mar 9:1) Jesus sade till dem: “Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de ser att Guds rike har kommit i makt.”

(Mar 9:47) Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna,

(Mar 10:14) När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana.

(Mar 10:15) Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.”

(Mar 10:23) Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: “Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike!”

(Mar 10:24) Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sade än en gång till dem: “Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike!

(Mar 10:25) Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”

(Mar 12:34) När Jesus hörde att mannen hade svarat förståndigt, sade han till honom: “Du är inte långt från Guds rike.” Sedan vågade ingen fråga honom längre.

(Mar 14:25) Amen säger jag er: Jag skall inte dricka av det som vinstocken ger, förrän den dag då jag dricker det nytt i Guds rike.”

(Mar 15:43) kom Josef från Arimatea dit, en högt ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp.

(Luk 4:43) Men han sade till dem: “Också för de andra städerna måste jag predika evangeliet om Guds rike. Det är därför jag har blivit sänd.”

(Luk 6:20) Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: “Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike.

(Luk 7:28) Jag säger er: Bland dem som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes. Men den mindre i Guds rike är större än han.

(Luk 8:1) Därefter vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike. De tolv var med honom

(Luk 8:10) Han svarade: “Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser, för att de skall se och ändå inte se och höra och ändå inte förstå.

(Luk 9:2) Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka.

(Luk 9:11) Men folket fick veta det och följde efter honom. Han tog då emot dem och talade till dem om Guds rike, och han botade dem som behövde hjälp.

(Luk 9:27) Jag säger er sanningen: Bland dem som står här finns några som inte skall smaka döden, förrän de får se Guds rike.”

(Luk 9:60) Jesus sade till honom: “Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike!”

(Luk 9:62) Jesus svarade: “Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike.”

(Luk 10:9) Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.

(Luk 10:11) Till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad stryker vi av för att vittna mot er. Men det skall ni veta att Guds rike är nu här.

(Luk 11:20) Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er.

(Luk 12:31) Nej, sök hans rike, så skall ni få detta också.

(Luk 13:18) Därefter sade han: “Vad är Guds rike likt? Vad skall jag jämföra det med?

(Luk 13:20) Vidare sade han: “Vad skall jag likna Guds rike vid?

(Luk 13:28) Där skall ni gråta och skära tänder, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva är utdrivna.

(Luk 13:29) Och människor skall komma från öster och väster, norr och söder och ligga till bords i Guds rike.

(Luk 14:15) En av gästerna som hörde detta sade till honom: “Salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike.”

(Luk 16:16) Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in.

(Luk 17:20) Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem: “Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen.

(Luk 17:21) Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.”

(Luk 18:16) Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana.

(Luk 18:17) Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig ditin.”

(Luk 18:24) Jesus såg att han var bedrövad och sade: “Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike.

(Luk 18:25) Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”

(Luk 18:29) Jesus sade till dem: “Amen säger jag er: Var och en som har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull,

(Luk 19:11) När de hörde detta, berättade Jesus ännu en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds rike genast skulle träda fram på ett synligt sätt.

(Luk 21:31) När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.

(Luk 22:16) Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike.”

(Luk 22:18) Ty jag säger er att jag från denna stund inte skall dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer.”

(Luk 23:51) som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från den judiska staden Arimatea, och han väntade på Guds rike.

(Joh 3:3) Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”

(Joh 3:5) Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

(Act 1:3) Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike.

(Act 8:12) Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor.

(Act 14:22) och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike.

(Act 19:8) Sedan gick han in i synagogan och under tre månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike.

(Act 20:25) Och se, jag vet nu att ni inte mer kommer att se mitt ansikte, alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för.

(Act 28:23) De bestämde en dag för honom, och då kom ännu fler till hans bostad. För dem förkunnade han Guds rike och vittnade om det, och han försökte övertyga dem om Jesus, både utifrån Mose lag och profeterna. Och det höll han på med från morgonen ända till kvällen.

(Act 28:31) Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad.

(Rom 14:17) Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

(1Co 4:20) Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft.

(1Co 15:24) Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft.

(1Co 15:50) Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga.

(Gal 5:21) illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

(Eph 5:5) Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en sådan är en avgudadyrkare – skall ärva Kristi och Guds rike.

(Col 4:11) Jesus, som kallas Justus, hälsar också. Bland de omskurna är dessa mina enda medarbetare för Guds rike. De har varit till tröst för mig.

(1Th 2:12) och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud, han som har kallat er till sitt rike och sin härlighet.

(2Th 1:5) Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för.

(2Ti 4:1) Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike:

(Heb 1:8) Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira.

(Heb 12:28) Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan.

(Jas 2:5) Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom?

(Rev 1:9) Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er, jag befann mig på den ö som kallas Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.

(Rev 12:10) Och jag hörde en stark röst i himlen säga: “Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.

(Rev 17:17) Ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst, till dess Guds ord går i uppfyllelse.

Visits: 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *