Den trojanska flyktingströmmen

Den trojanska hästen är en del av legenden om det trojanska kriget.

Enligt legenden hade belägringen av Troja varat i tio år, när grekerna kom på en krigslist – en gigantisk, ihålig trähäst.

Den byggdes av Eneus och fylldes med grekiska krigare under ledning av Odysseus. Resten av flottan låtsades segla bort, men gömde sig bakom ön Tenedos.

En grekisk spion, Sinon, låtsades vara en kvarlämnad slav och talade om för trojanerna att hästen byggts som ett offer åt Athena.
 

Den lämnades kvar i hopp om att trojanerna skulle ådra sig hennes vrede genom att bränna den. Trojanerna släpade då in hästen i staden till Athenas tempel, trots Kassandras och Laokoons varningar.

För att fira grekernas avtåg ställde trojanerna till en stor fest, och medan de sov ruset av sig smög krigarna ut ur hästen och öppnade stadsportarna åt den grekiska hären, som hade återvänt under tiden. Staden blev plundrad och bränd, och de flesta män dödades och kvinnorna togs som slavar.

Baserat på denna legend har frasen trojansk häst blivit synonym för en gåva som bär på en dold förbannelse, eller någon form av krigslist.

Från Vergilius epos Aeneiden, som skildrar myten ur trojanernas synvinkel, kommer också talesättet ”Timeo Danaos et dona ferentes” (jag fruktar grekerna även när de kommer med gåvor).

Håll i hatten nu!

Frågor som måste ställas men som troligen inte kommer att ställas på grund av politisk korrekthet är följande:

1. Har Europa att göra med en “spontan” flyktingström, eller med en “organiserad invasion”?

Problemets kärna är ju att muslimer slåss med muslimer och utnyttjar situationen för att utrota kristna, judar och andra icke-muslimer.

Ankomsten av ett stort antal flyktingar är visserligen inte en attraktiv gåva, men det finns ändå likheter med den trojanska hästen.

2. I vilken mån har man rätten, och kanske även plikten att säga om sitt fädernesland att: “Detta land är vårt land“?

Vem borde ha rätten att ställa upp reglerna för samvaron, värden eller gästerna?

3. Det går ju aldrig att veta säkert vad någon har i sinnet… men

Borde inte den grupp som bör hjälpas i första hand vara icke-muslimer som ligger illa till vem som än vinner i det islamska inbördeskriget?

Borde inte sedan föräldralösa barn under 12 år vara i tur?

Borde man inte organisera hjälparbetare och aktivt hjälpa dessa båda grupper genom att se till att de får en väl ordnad resa till Europa, och slipper drunkna i gummibåtar som kapsejsar i Medelhavets vågor?

Av humanitära skäl borde ensamstående mödrar med små barn, och kanske åldringar, vara nummer tre i turordningen, och sedan får man väl se hur långt resurserna räcker.

Allra sist i tur borde muslimska män mellan 13 och 50 år vara. Det är dessa som vi bör uppmana att stanna kvar i sitt hemland för att bekämpa terroristorganisationerna.

Det är även personer i denna grupp som utgör den trojanska hästen!

/Kjell

Views: 91

39 thoughts on “Den trojanska flyktingströmmen”

 1. Ytterligare en aspekt som hör till punkt tre är kvinnosynen i islam. Ett skäl som brukar anges varför det bara är pojkar och män som flyr är att det är för farligt för kvinnorna att ge sig iväg. Den krassa verkligheten är antagligen att det är viktigare att männen överlever för att föra familjen vidare. Kvinnorna är oviktiga i sammanhanget i och med att de ses som lägre stående än männen.

  I vilket fall som helst får vi lita på att Herren bistår oss även om det är fråga om flera trojanska hästar. Vi ska inte vara blåögda men inte heller hårdhjärtade, utan göra det vi kan för att hjälpa till.

      (Reply)

 2. Majlis skrev: “Vi ska inte vara blåögda men inte heller hårdhjärtade, utan göra det vi kan för att hjälpa till.”

  Håller helt med dej. Det var väl det som Jesus menade med att vara “sluga som ormar och fredsamma som duvor”.

  Tyvärr är många precis motsatsen till detta, sluga som duvor och fredsamma som ormar. Men det är en annan sak.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Jag förmodar att ni har följt nyhetsmedias rapportering av de massa-övergrepp som hände i Tyskland på nyårsnatten?

  För dem som kan läsa tyska rekommenderar jag http://zdf.de

  Har du följt, eller följer du debatten?

  Det visar sig att en kvinna blev våldtagen och att nu 110 har anmält till polisen. (Antalet stiger!) Att det hände i mindre skala i Stuttgart, Hamburg och Bieleveld. Att det redan en längre tid har hänt i samlingslokaler, typ diskotek. Att förövarna är kända asylsökare och att polisen känner dem väl. Att politiker och nyhetsmedia mörkar.

  I tyska och holländska nyheter kommer mer och mer fram.

  Den trojanska hästen börjar sannerligen manifestera sig!

  /Kjell

      (Reply)

 4. Tyvärr pågår det en massa skit i Sverige också. Det är farligt att bo på flyktingboende.

  Det blir en massa problem när politiker hellre solar sig i glansen istället för att ta itu med problemen.

      (Reply)

 5. Holländska TV meddelar nu att polisledningen och politiker har mörkat det mesta.

  Några poliser har skvallrat, efter att ha blivit lovade anonymitet.

  Majoriteten var syriska asylsökare. Polisen kollade identiteten på 71 personer. 11 är häktade, 4 är arresterade och 32 är officiellt anklagade.

  Vidare berättar de att de sexuella övergreppen var huvudsaken och stölderna bara bisak. Precis i motsats till de officiella förklaringarna.

  De flesta araberna var ute efter att roa sig sexuellt, säger de.

  Det blir bara värre hela tiden.

  Antalet anmälningar har redan passerat 200 och flera kommer in hela tiden.

  Angela Merkel vill att reglerna för att deportera skärps.

  http://www.express.de/koeln/uebergriffe-einsatzbericht-aus-silvesternacht-widerspricht-albers-23343640

  /Kjell

      (Reply)

 6. Ja, Sveriges regering och Alliansen är lika naiva som folket i Troja. “Grekerna” håller på att lämna hästen och öppna portarna. Att några partier nu ändrat kurs i invandringsfrågan gör ingen större skillnad eftersom den är tillfällig. Det är redan för sent att komma tillbaka till det Sverige som fanns för några få år sedan.
  Jag läste en artikel som sade att under missväxtens år i slutet av 1800-talet utvandrade ca 50.000 varje år till USA. Senaste statistiken visar att drygt 51.000 lämnade Sverige varje år.

  Har du plats i hydda om vi behöver utvandra? 🙂
  Med välsignelse!

      (Reply)

 7. SÅ Gerdvall,

  Vi har inte sett änden på händelseförloppet i Tyskland ännu. Antalet polisanmälningar är nu över 500. I 40% av fallen, alltså 200, handlar det om sexuella övergrepp.

  Polischefen har tvingats lämna sin post på grund av att han mörkade och gav falsk information.

  Stun-gun, tatuering och deportering vore kanske en bra variant på överfallarnas egen sharia. När de ertappas på bar gärning. Muslimsk sharia är betydligt strängare.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Ur holländska nyheter:

  De politie van het Zweedse Kalmar heeft bekendgemaakt dat twee asielzoekers zijn opgepakt voor aanranding van vijftien jonge vrouwen, en in Finland zou een grote groep voornamelijk Irakese asielzoekers vrouwen hebben lastig gevallen rondom het treinstation van Helsinki.

  Översättning: Polisen i svenska Kalmar har meddelat att två asylsökare har häktats på grund av att ha ofredat femton unga kvinnor, och i Finland meddelar man att en större grupp, huvudsakligen asylsökare från Irak, ofredade kvinnor i närheten av Helsingfors station.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Rolf Lampa,

  Kort sammanfattning för dem som har svårigheter med det tyska språket:

  INVANDRARVÅLD. Den tyska polisen säger att den arabiska våldtäktsleken taharrush har kommit till Europa. – Attackerna rör sig om alltifrån sexuella ofredanden till våldtäkt, säger polischefen Holger Münch.

  Fenomenet har länge varit ett problem i arabländerna, och är ”taharrush game” “Våldtäktsleken” taharrush går ut på att en stor grupp arabiska män omringar sitt offer, för det mesta en västerländsk kvinna eller en kvinna som klär sig västerländskt, för att därefter utsätta henne för sexuella övergrepp. Om männen är tillräckligt många släpas kvinnan med mobben, allt medan männen turas om att slita av henne kläderna, tafsa på henne och föra in fingrar i hennes olika kroppsöppningar.

  Så vill jag även hänvisa till en ledarartikel i Dagen, skriven av den kroniskt insiktslösa stjärnjournalisten Jaktlund.

  Undvik kollektiva bestraffningar

  Visst har Jaktlund rätt att det är totalt förkastligt att, som nu har skett, attackera invandrare som inte alls var med och lekte “våldtäcktsleken”, bara på grund av deras utseende och etnicitet.

  Slutklämmen på Jaktlunds artikel låter så här:

  De skyldiga ska stå till svars, oavsett hudfärg, etnicitet eller nationalitet. Och de oskyldiga ska, oavsett hudfärg, etnicitet och nationalitet, få behålla sin frihet utan att bestraffas på grund av vad andra har gjort.

  I hela artikeln nämns inte ordet religion!

  Detta är anmärkningsvärt för problemet har inget att göra med hudfärg, etnicitet och nationalitet. Det har däremot allt att göra med Islam.

  Islam som etik, moral och värdesystem duger helt enkelt inte!

  /Kjell

      (Reply)

 10. Lösningen på problemet?

  Inom FN anser de 56 muslimska stater som tillhör OIC (Organization of Islamic Conference) att endast Sharialagen är slutligt bindande och också överordnad över FN:s internationella konventioner. Sharialagen är instiftad av Allah och kan inte ersättas av lagar upprättade av människor.

  • Vandra bara i grupp.
  • Vandra bara på dagen.
  • Anpassa klädedräkten.

  Detta är avsett att vara cyniskt!

  /Kjell

      (Reply)

 11. Jag skall citera från slutsatserna från en bloggare som uttrycker sig sakligt, utan hatiska övertoner.

  Jag citerar från den sista av de fyra artiklarna När spåren i sanden suddas ut….del 4. Avslutning.

  Som vanligt vill jag påpeka att detta inte är en allmän rekommendation av den nämda bloggen. Jag har inte hunnit kolla igenom andra artiklar. Var och en måste själv besluta.

  Det jag uppskattar i artikelserien är att den är fri från politisk korrekthet och att den varken mörkar eller överdriver.

  • Planerna för dagens migration från muslimska länder började ta form redan under 1970-talets första år, de misslyckade anfallskrigen mot Israel fick arabvärlden att inse att man behövde en nära allians med Europa för att kunna driva Palestinafrågan.
  • Med stöd av en socialistisk majoritet i Europa kunde Arabvärlden få gehör för ett bildande av Palestina. Israel skulle tvingas tillbaks till sin omfattning 1948, trots att de ockuperade områdena var en följd av arabländernas förlorade anfallskrig mot Israel, i syfte att utplåna landet.
  • Oljekrisen som följde på krigshandlingarna blev orsaken till att Europa, mot löfte att få sina oljeleveranser garanterade och ett privilegierat handelsutbyte, accepterade en spridning av islam till Europa. Västs teknologi byttes mot en ideologi som ingen tog på allvar.
  • Ett genomgripande samarbete, i praktiken en union av samma slag som planerades för EU, skulle inkludera även Arabländerna och hela Medelhavsområdet. Pådrivande var Frankrike, som varit den ledande kolonialmakten i Medelhavsområdet. Uppgiften tilldelades den nybildade EAD (Euro-Arab Dialogue).
  • Med hjälp av kolonialistisk hybris tog Västeuropa för sig av affärsmöjligheterna i Mellanöstern. Vem behövde bry sig om att några procent muslimer sökte sig till Europa?
  • Europa chockas när islam visar sitt rätta ansikte och kräver att ingångna avtal om spridningen av sin religion skall infrias. Mellanöstern sätts i brand när Jihad skall genomföras och oönskade religioner skall rensas ut. Först nu inser västmakterna att demokrati inte är kompatibelt med islam.
  • En folkvandring påbörjas från de muslimska länderna till Europa. Med sig i bagaget har man Sharialagen. Begreppet kultur får en ny innebörd. Vem är krigsflykting och vem vill bara söka lyckan i en bättre utvecklad ekonomi?
  • En miljon muslimer om året skall nu under överskådlig tid vandra till Europa för att införa muslimska seder och bruk till ett Europa, som står handlingsförlamat och totalt oförstående. Med hjälp av höga födelsetal och västerländsk välfärd beräknas muslimerna vara i majoritet i Europa om 30 år. Muslimerna är unga, ursprungsbefolkningen gammal.
  • Alla folkvalda politiker från Olof Palme och framåt – vad har ni egentligen ställt till med?

  Min egen tanke om detta har länge varit att sekulariseringen är den allra viktigaste orsaken till de problem vi nu ser runt omkring oss.

  Man har länge hävdat att religion bara är fantasier som dåligt upplysta och obildade människor sysslar med för att orka leva.

  Det sekulära samhället betraktar religionen som helt underordnad och praktiskt sett betydelselös.

  Så har man trott (och tror man tydligen fortfarande bland politiker och i massmedia) tills det nu blir tydligt att Islam är ett politiskt, etiskt, moraliskt och religiöst system som har ambitionen att bli ett världsvitt herravälde.

  Om man hade läst Al-Quraan skulle man ha kunnat veta detta redan länge.

  Det sekulära samhället står helt försvarslöst i konfrontationen med en jihadistisk armé som invaderar Europa och kräver respekt för sharia!

  Erdogan säger ”det finns bara en islam”, hur den ser ut går att läsa om i Al-Quraan.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Kjell,
  Sedan jag läst på lite om Islam och dess blodiga historia har jag personligen haft den tanken att det faktiskt INTE är Islam som är det “stora” problemet. Grundtanken är att ondska finns alltid, i olika former, liksom bakterier med farlig smitta finns ständigt omrking oss. Men likt immunförsvaret som håller kroppen frisk trots dessa ständigt närvarande farligheter så kan det onda hållas på avstånd, och ibland krossas, om det finns andligt ljus och förstånd i den rådande kulturen. Eller, om det finns *tillräckligt* med andligt ljus och förstånd (allt är ju inte helt bra i något mänskligt sammanhang).

  Om det faktiskt är så, då ligger Sverige mycket illa till just nu för det saknas vett på alla områden på alla nivåer inom samhällsapparaten. Ute bland vanligt folk är förvirringen stor men också vreden över den totala blindheten för något som ändå inte var oförutsebart för väldigt många människor. Och mörkandet och stämplingarna mot dem som höjde ett varningens finger. De som såg KULTUR- eller värderingskrocken komma, stämplades ju besinningslöst som “främlingsfientliga” oavsett vad deras egentliga oro grundade sig på. En korrelation mellan oron och den påstådda främlingsfientligheten och rasismen kunde man visserligen tänka sig, och tänkbart även en viss relevans, men kausaliteten stämde inte.

  Folk har länge oroat sig för de värderingar som följer i Islams spår, och som vi sett mitt framför ögonen sedan länge. Men som sagt, det “andliga och moraliska immunsystemet” är helt satt ur spel för den gudlösa och religiöst illiterata människan, och då står åra gudlösa samhällen helt försvarslösa när “döden och dödsriket” drar fram över jorden.

  Fredrik,
  Ja, att detta fortsätter bör vi räkna med. Risken växer också för att någon eller några bestämmer sig för en Breivikare 2.0. Detta är ju en av anledningarna till varför många varit oroliga för kulturkrocken, och varför många invandrare också varit djupt kritiska till den havererade politiken: De insåg att det skulle slå mot dem själva när folk får nog och även delvis överreagerar. Allt det vi ser i rådande kaoset har förutsetts och öppet varnats för i åratal redan, men ingen reaktion. Som att piska en död häst.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 13. Rolf Lampa,

  Gud är “långmodig” som det heter i äldre översättningar. Det betyder att han tålmodigt väntar och av nåd skyddar tills det kommer så långt att han måste ge upp.

  Somliga kallar det “Guds dom”. I Bibeln kallas det oftare för att “Gud utlämnar syndaren” till syndens konsekvenser. Man skulle kunna kalla det “syndens bumerang”. I GT’s skildringar ser vi ofta att Gud sörjer när detta sker.

  Ex. Jer 9:1 O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar! Då skulle jag gråta dag och natt över de slagna hos dottern mitt folk.

  Alla som är fäder, eller mödrar, kan lätt föreställa sig denna situation. Ett barn, eller en ungdom, som man beskyddar för konsekvenserna av dåliga val. Tills det inte går längre och man måste ge upp.

  Konsekvenserna av synder kommer inte att utebli.

  Det skulle inte alls förvåna mej om Gud har “utlämnat” den sekulära västvärlden till “domen = konsekvenserna”.

  “Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem …..”

  C. S. Lewis formulerade en liknande tanke angående den yttersta domen.

  Det kommer bara att finnas två sorters människor:

  1. De människor som böjer sina knän och säger till Gud: Ske Din vilja!
  2. De människor till vilka Gud nödgas säga: Ske din vilja!

  /Kjell

      (Reply)

 14. Fick ett tips av en broder och vän att läsa en sida som han sände en länk till.

  När jag tittade runt hittade jag ytterligare en artikel som är intressant och on topic för diskussionen om Islam och “integration”.

  I Nordafrika och Mellanöstern är uppfattningen att hustrun ska lyda sin man mycket utbredd och sanktionerad av sharia, islams traditionella lagar. Det är ovanligt att kvinnor rör sig ute utan manligt sällskap. Segregering är norm och män och kvinnor lever i olika världar. Sextrakasserier hör till vardagen. I till exempel Egypten har mer än 99,3 procent av kvinnorna utsatts för sexuella trakasserier. I flera länder förekommer könsstympning, tvångsäktenskap, barnäktenskap, månggifte och hedersmord.

  Händelserna i Köln visar att Europa – om än i mycket små steg – blir mer likt arabvärlden. Beteenden som är vanliga i arabvärlden blir vanligare även här.

  Arabisk, Islamsk kultur håller på att “integreras” med Europeisk kultur.

  Integrera betyder att “oskiljaktligt sammanfoga”. Många tror att det är synonymt med “assimilera”, men detta är en missuppfattning.

  Assimilera (från latin assimilátio, ‘göra lik, efterbilda’) betyder att en minoritet blir del av en majoritet och antar majoritetens normer och vanor.

  Låt oss alltså inte glömma att det politiska målet var, och är, integration. Wikipedia meddela följande om “integration”:

  I svensk politik och debatt används ordet ofta för att beteckna den process där invandrare får medborgarskap, etablerar sig i det svenska samhället, och där det svenska samhället anpassas efter den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen innebär. Begreppet står i kontrast till assimilering som innebär en process mot fullständig anpassning till majoritetens kultur.

  Nu återstår bara att se om man vill fortsätta att mörka sanningen efter nyårsnattens integrations-försök.

  /Kjell

  Citatet kommer från: Kan sexattackerna i Köln ses som ett exempel på lyckad integration?

      (Reply)

 15. Kjell,

  Det blir uppenbart för allt fler att det inte finns någon “quick fix” denna gång. Skadan går för djupt och brett. Alldeles för många i grunden samhällsomvälvande beslut har tagits både över huvudet och bakom ryggen på folket.

  Det är också mot denna bakgrund man måste bedöma olika tänkbara scenarios i den nära framtiden. När ett djupt skuldbelastat folk upptäcker att det även blivit våldtaget av sina ledare kan mycket tråkiga saker hända.

  Vi befinner oss i Sverige i en mycket instabil inrikes och utrikespolitisk situation.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 16. Rolf Lampa,

  Det har aldrig funnits något annat rätt alternativ än att vara på Guds sida, tillhöra Herren, vara frälst, stå fast i tron, eller vad man vill kalla det.

  Kristna i alla tider har trott att slutet av historien stod för dörren. Att Jesus inom kort skulle komma tillbaka och instifta det tusenåriga fridsriket. Paradis på jorden igen.

  Ofta grundade man sina tolkningar på nationella eller etniska observationer.

  Det tycks i våra dagar handla om en mer och mer global situation, och om detta stämmer kan vi nog dra slutsatsen att det handlar om den absoluta änden av ändens tid.

  Avfallet och gudsförgätenheten har aldrig hittills nått den grad, globalt, som vi nu ser.

  Vi får se, men kanske har snarans utlösningsmekanism trätt i verkan. Det finns då inget mer man kan göra för att förhindra det som sker.

  Det enda man fortfarande kan göra är att välja rätt sida.

  Evangelium, det personliga erbjudandet om frälsning, gäller så länge man kan välja.

  /Kjell

  snaran!

      (Reply)

 17. Kjell,

  Jag håller förstås med om det du säger Kjell.

  Jag tänker dock även att de kristna har (kan ha) viktig påverkar också på de icketroende och deras respektive “land och stad”. En minsta mängd trofasta till sanningen kan göra stor skillnad. Abraham t.ex. förhandlade med Gud med just det argumentet, och därför har vi har ett explicit svar från Gud om att “om det finns XX…” så skulle han spara staden. Och så vidare.

  Men jag måste erkänna att jag inte är lika envis och uthållig i “förhandlingarna” som Abraham.

  Men som du brukar påpeka Kjell, Gud känner de sina. Han vet hur många uppriktigt troende det finns i Sverige, men vi har tappat bort något viktigt (uppriktigheten och frimodigheten att sprida *Guds* sanning, i motsats till våra egna funderingar).

  Och många är följaktligen djupt förvirrade. Och det ser ut att avfallet är eller håller på att bli alltför stort för att kunna få fortgå utan “friktion.”

  Det är utifrån det perspektivet jag menar att trots mycken orättfärdighet så kan Gud hålla sin hand över ett land och ett folk, och mycket välsignelser har vi också med otacksamhet mottagit i vårt land. Men så kommer den dagen när människornas högmod och skräniga rop måste tuktas. I praktiken, när det onda vänder tillbaka över våra egna huvuden. För även tillbakahållandet av syndens konsekvens är en nåd från Gud, tills det slutligen orsakar mer skada än nytta.

  “Må Guds vilja ske” tror jag är det viktigaste att försöka acceptera nu, vad som än händer.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 18. Rolf Lampa,

  Det är givetvis viktigt att vi inte “springer i förväg”. Men ….

  Hur tänker du om texten att “natten kommer då ingen kan verka”?

  Och hur kommer det att funka när detta är faktum?

  Från och med pingstdagen var det avsikten att missionerandet skulle sprida sig till jordens alla hörn. Sedan skulle änden komma.

  Hur tänker du dej skeendet efter att hörnen har nåtts?

  Själv tänker jag mej att processen blir den omvända.

  I expansionen skulle man bli vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

  På det privata planet tror jag att det är en god princip att vara ett vittne för den äkta hälften, barnen, familjen, församlingen, arbetsplatsen, orten, socknen etc…. Koncentriska cirklar inifrån och ut.

  När nu den yttersta gränsen har nåtts föreställer jag mej den omvända processen, via Samarien och Judeen tillbaka till Jerusalem. Eller på det privata planet att möjligheten att vara ett vittne kommer närmare och närmare den egna vänskapskretsen och familjen.

  /Kjell

      (Reply)

 19. VARFÖR DET ÄR NATT
  Kjell,

  på det privata planet att möjligheten att vara ett vittne kommer närmare och närmare den egna vänskapskretsen och familjen.

  Detta är nog en ganska bra beskrivning på hur jag upplevt min egen situation.

  De senaste åren har jag haft fullt upp med flera av de närmaste och några till i, som du säger “koncentriska cirklar inifrån och ut”. Kan alltså inte säga att jag upplevt något kall särskilt långt ut bland de “yttre” cirklarna. Detta alltså av rent praktiska skäl. Kan naturligtvis inte gå in på detaljer offentligt, men familjen och ett antal till oss närstående har varit utsatta för enorma “andliga angrepp” om jag säger så. Detta samtidigt med att jag själv varit mycket utsatt (det har tidvis upplevts som om självaste avgrunden “mobiliserat” för att knäcka genom utmattning).

  Men, genom Guds förekommande nåd har det hela tiden, i varje enskild kris, funnits färdiga (praktiska) utvägar. Dock under delvis svår press och många lidanden som varit svåra att se på.

  Men jag tänker inte som om jag och de mina vore de enda troende i landet… 🙂 Troende finns ju överallt i hela landet och har säkert varit föremål för Guds försyn, som också kommit det övriga samhället till del.

  Men någonstans går en gräns när vi måste acceptera att människor helt enkelt visar ifrån sig sanningen, så högmodigt under skrän och förakt att den stund kommer som du nämner, “natten, då ingen kan verka”.

  Man sådan natt råder inte där landet är fullt av frimodiga kristna som är kallade till att vara jordens salt och ljus. Och då kvarstår till sist bara mindre “koncentriska cirklar”, som dock blir hårt ansatta i det rådande mörkret.

  ANGREPP
  Jag vet också rätt väl varför många kristnas (men inte allas) tomma världsliga pladder (om du ursäktar uttrycket) sedan länge inte gör något intryck på världsmänniskorna. Och inte på avfallna kristna heller.

  Jag skrev för några dagar sedan om en viktig orsak till detta på en apologetiksajt (det drog inte ner några applåder) och senast idag även offentligt på RIL News. Det är med sorg jag skriver texten som jag rubricerade “PERSONEN ANGRIPEN”, för det är ett hyperkänsligt tema som vid några tidigare tillfällen har väckt obeskrivligt hat bland ett antal kristna (över ett brett spektrum, så jag har ingen specifik grupp att peka ut). Det väckte ett hat som först chockade mig, men som i själva verket är precis så följdriktig som artikeln beskriver.

  Men självklart förväntar jag mig inte att du publicerar länken (och denna del av inlägget) om du bedömer artikelns innehåll vara oförenlig med Bibelns lära. Länk:

  http://rilnews.org/article/personen-angripen

  Det råder natt om det ljus inte lyser som skulle vara världens ljus. Har det alltså med ljuset eller mörkret att göra? En retorisk fråga, naturligtvis.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 20. Rolf Lampa,

  Jesus själv tycks hålla med om din artikels innehåll!

  Joh. 8:45 Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen.

  Om Jesus hade varit politiskt korrekt, och således predikat halvsanningar och omtyckta lögner, hade han fått allas bifall.

  /Kjell

      (Reply)

 21. En liten sann historia om “mörka krafter”. Om du läser här är du troligen en sådan “mörk kraft”…… Det blir natt snabbt med “upplysare” av följande kaliber.

  I Sydsvenskan skrev en person som heter “Olle Lönnaeus” en artikel efter terroristattacken i Bataclan Paris.

  Han summerade sina slutsatser på följande sätt. Jag citerar:

  Ett krig pågår. Men det är inte – som mörka krafter påstår – ett krig mellan religioner eller mellan nord och syd.

  Utan ett krig mellan oss som tror på demokratin och det öppna samhället – och dem som vill förgöra det.

  Så om du tror att det kanske har något att göra med Korantrogen Islam är du en “mörk kraft”.

  Finns det politiskt korrekta hjärnsläpp?

  /Kjell

      (Reply)

 22. Kjell,
  Denna typ av retorik är inte bara retorik, det kallas även demonisering.

  Men, man FÅR faktiskt dra slutsatser, om man (i sammanhanget) redovisar premisserna. Men detta gör inte Olle, utan använder de ångestframkallande associationerna för att skapa obehagliga känslor, ett sätt att minska benägenheten hos läsaren att istället intellektuellt analysera och bedöma budskapet.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 23. Fridsreligionens Islam senaste bidrag till världsfreden i dag i Bryssel!

  Jag har ofta använt Zaventem. Det gör saken verkligare. Jag vet precis hur det såg ut där och kan förstå var i hallen bomberna exploderade.

  Bomber med spikar för att skada så många som möjligt.

  Tunnelbanebomben exploderade i tunneln, inte på stationen.

  Just nu 35 döda och 27 i kritiskt tillstånd. Ungefär 200 skadade.

  Törs jag åka till Europa i sommar?

  /Kjell

      (Reply)

 24. Kjell,

  Jag kan inte förstå att inte kristna inte kan se igenom hur satan verkar. Att han nu verkar i de islamistiska grupperna, likaväl som han verkade i nationalsocialismen i Tyskland på 30-talet. Det är ganska klyftigt. Först skapa förödelse genom nazismen under andra världskriget. Sen använda “Det ska aldrig hända igen!” för att skapa nästa världskrig, dit vi är på god väg. Islamiseringen av Europa hade inte kunnat hända om inte den minsta kritik av massinvandringen hade stigmatiserats så till den grad som gjordes. Titta bara på ordvalen; Hatbrott, högerextremism, rasism, främlingsfientlighet, hatsajter osv. I och med att kyrkan fortfarande tror att högerextremismen är den stora faran så har man varit nyttiga idioter åt satan, ja man har tom krattat manegen åt honom. Debattartikeln från december 2014 är ett tydligt exempel på det.

  http://www.dagen.se/debatt/380-pastorer-flyktingpolitiken-inte-f%C3%B6r-gener%C3%B6s-1.306400

  En profetisk röst hade varit att varna för vad som lurade runt hörnet. Ett halvår senare är det kaos! Men detta visar bara att dom inte har någon profetisk gåva från Gud, alla sina profetkonferenser till trots! Tre-hundra-åttio (!!!) pastorer som går i satans fälla. Satan är nog ytterligt nöjd, hittills går allt enligt plan. Antagligen har vi redan korsat den gräns där ingen återvändo finns. Mobben är i rörelse, på bägge sidor.

  Igår när jag bad att Gud skulle rädda Sverige dök en fråga upp i mitt huvud; “Varför då?”. Det var en bra fråga.

  Hälsn. Martin

      (Reply)

 25. Martin,

  Som väntat var Trump inte sen att dra nytta av det som hände i Bryssel.

  http://edition.cnn.com/2016/03/22/politics/donald-trump-brussels-2016-reaction/index.html?eref=edition

  I och för sig är det väl inget fel att be för Sverige. Så vitt jag kan förstå de relevanta bibeltexterna manas vi ju att be om allt och specifikt att be för överheten.

  Sedan är det väl frågan vad man menar med att rädda Sverige. Sådan ospecifik nationalism finns ju i alla länder och bland alla folk.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Kjell,

  Det var inte Trump som dödade människorna på flygplatsen och i tunnelbanan. Hans analys är antagligen helt korrekt, detta är bara början. Det är ett ursinne som riktas mot de västerländska samhällena; Köln, Paris, Östersund, badhusvåldtäkterna osv osv osv. Det är inte “bara” självmordsbombarna.

  Med rädda Sverige menar jag helt enkelt att rädda Sverige från ett sammanbrott där vi kanske inte kommer existera som en stat om tio-femton-tjugofem år.

  Det jag tänkte på var hur svenskarna så totalt har vänt Gud ryggen.

  Vilken krutdurk vi sitter på. Några få uttalanden från Europas politiker och hela Europa kan stå i brand.

  Münchenöverenskommelsen:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen%C3%B6verenskommelsen

  “Den 13 september föreslog den brittiske premiärministern Neville Chamberlain ett möte med Hitler för att diskutera situationen i Tjeckoslovakien. Mötet ägde rum i Berchtesgaden och där krävde Hitler att tysktalande områden i Böhmen och Mähren skulle förenas med Tyskland. Chamberlain diskuterade detta med Frankrikes premiärminister Édouard Daladier och tillsammans uttalade de att områden där minst hälften av befolkningen var tyskspråkig skulle överlämnas till Tyskland.”

  “I München träffades den 29–30 september den tyske rikskanslern Hitler, den brittiske premiärministern Chamberlain, den brittiske utrikesministern Halifax, den franske premiärministern Daladier, den franske utrikesministern Georges Bonnet samt den italienske premiärministern Benito Mussolini. Vid mötet kom deltagarna överens om att Tyskland skulle ockupera de omtvistade områdena successivt mellan den 1 och 10 oktober 1938. Området innehöll Tjeckoslovakiens viktigaste försvarsanläggningar mot väst, stora delar av Tjeckoslovakiens tunga industri men också en stor minoritet av tjecker.”

  “Chamberlain återvände sedan till Storbritannien och när hans plan landade på Heston Aerodrome förklarade han för den församlade pressen: “Mina vänner, för den andra gången i vår historien återvänder en brittisk premiärminister från Tyskland och har med sig en fred med ära. Jag tror detta innebär fred i vår tid.””

  Jag tycker detta går igen i det vi nu ser utspelas framför våra ögon. Eftergifter i hopp om att det inte ska bli någon konfrontation. Men tyvärr tror jag ändå att den kommer.

  /Martin

      (Reply)

 27. Martin skrev:

  Det var inte Trump som dödade människorna på flygplatsen och i tunnelbanan. Hans analys är antagligen helt korrekt, detta är bara början. Det är ett ursinne som riktas mot de västerländska samhällena;

  Det finns en övertro på att korrekta analyser leder till rätt lösning på problemet. Men det finns två orsaker till att det går galet även med korrekta analyser.

  1. En cancer som har spritt sig till lever, tarmar och ryggrad kan diagnosticeras hur korrekt som helst. Det finns ändå ingen lösning på problemet.

  2. Trump har mer gemensamt med terroristerna än han vill erkänna. Både han och terroristerna är “anti establishment”.

  Hans analys må vara “korrekt” på den nivå den uttalades, men då skall man hålla i minnet att han bara gör en reduktionistisk analys av ett av symptomen.

  Han gör som resten av de populistiska partierna, och deras ledare för att samla en tillräckligt stor grupp väljare som inte har annat gemensamt än missnöje och frustration.

  Den som tror att denne superegoistiska egotrippare kommer med lösningar torde vara helt förblindad!

  /Kjell

      (Reply)

 28. Trump tar missnöjet från konservativa och sen när det gäller ger han sin röst till en mainlinekandidat. Så vinner Hillary Clinton,

  Förra valet vek sig Ron Paul. Och han hade ju något vettigt att säga. USA är illa ute, vilken röra.

  Clintons svar på hur hon kunde ta emot så mkt pengar sv Wall Street: de erbjöd mig så mycket,

  Martus ministries går igenom Islamiseringsagendan under Obama. Riktigt intressanta kopplingar mellan islamiska organisationer, FN, UsState dep och Obama. Kolla in videos eller web radio. Om ni har tid!

  Mvh Janne

      (Reply)

 29. Sofistikerade trojanska hästar,

  Vi stod vid en busshållsplats på andra sidan stan när en bil med en okänd man stannade för att erbjuda oss skjuts. Eftersom vi inte kände mannen tackade vi nej. Mannen stod på sig och inuti oss började anklagelser om rasism och lärdomen att “man måste minsann ta emot all slags hjälpsamhet” klinga inom oss. Vi började tveka till vårt bestämda nej och när mannen, från något östland, började konfrontera oss med “tror ni att jag är farlig”? så vek vi ner oss.

  Vi satte oss i en främmande mans bil för att få skjuts. Dock halva vägen. Vi stod på oss att bara ta emot skjuts till nästa buss som vi skulle byta till.

  Nu tror inte jag att mannen i fråga är farligare än andra män i stan. Han kanske rentav är mindre farlig än genomsnittsmannen. Jag vill belysa en för oss svenskar trojansk metod.

  Börja träna i att säga nej. Om en okänd människa börjar övertyga dig mot dina inbyggda signaler och du inte vet vad du ska säga så låtsas vara döv och börja teckna med teckenspråk eller vad som helst. Gud älskar svenskar lika mycket som utlänningar…………

      (Reply)

 30. Ulrika,

  Herren använder vem han vill.

  I Bibeln talas det om “Min (Guds) tjänare Nebukadnessar” fastän just denne antikrist var en av de västa otäckingarna i sin tid.

  Håller helt med att man inte skall handla mot samvetets röst (inbyggda signaler) och övertygelse.

  Men jag kan vittna om att man faktiskt kan få livsräddande hjälp av vem som helst.

  Vittna betyder att berätta om vad man verkligen har upplevt.

  /Kjell

      (Reply)

 31. Kjell,

  “Vittna betyder att berätta om vad man verkligen har upplevt.”

  Jaaa……och? Vad har det med mitt inlägg att göra?

      (Reply)

 32. Kjell,

  Tänkte på temat, den trojanska…….Hur vi svenskar inmatas att tänka och hur det sedan kan utnyttjas av utlänningar. En svensk är alltid snäll mot främlingar och en utlänning ska alltid gå före och få som den vill. Hur är det i Kenya?

      (Reply)

 33. Ulrika,

  Jag kan inte relatera till det du skriver. Det låter både teoretiskt och generaliserande.

  99.9% av världens befolkning är utlänningar i meningen “icke svenskar”.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *