Hur tänker de?

2 Tim. 4:3-4 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Aristoteles formulerade en definition av “sanning”. Den låter så här:

 • Den som säger om det som är att det inte är, eller det som inte är att det är, han talar inte sanning.
 • Den som säger om det som är att det är, och om det som inte är att det inte är, han talar sanning.

Socrates’, Plato’s and Aristotle’s ideas about truth are seen by some as consistent with correspondence theory. In his Metaphysics, Aristotle stated: “To say of what is that it is not, or of what is not that it is, is false, while to say of what is that it is, and of what is not that it is not, is true”.

En artikel i Dagen som publicerades i julhelgen handlade om egyptiska myter om den tid Jesus, Maria och Josef levde i landsflykt på grund av Herodes.

Jag klipper och klistrar lite grand (mitt typsnitt och färg):

… bortom Bibelns kortfattade beskrivning av Jesus som flykting finns det en hel flora av berättelser, som framförallt den koptiska kyrkan i Egypten bevarat och tagit till sig. Här finns den Heliga familjens flyktväg bevarad, vilket blir en rundresa i stora delar av Egypten, då de tvingas vara i ständig rörelse för att komma undan Herodes långa arm.

Flera under och tecken ska ha skett längs vägen, enligt den koptiska traditionen, och längs rutten har såväl kyrkor som kloster byggts upp på de platser där den Heliga familjen stannat till som flyktingar. På ett väldigt konkret sätt finns alltså bilden av Jesus som flykting bevarad i Egypten.

Här finns också flera berättelser om vad Jesus gjorde, hur han var med och påverkade redan då. Vi får också möta den ängslan och styrka som finns hos Maria och Josef, berättar Gunnar Lind, präst i Svenska kyrkan, med goda kontakter in i den koptiska kyrkan.

Sanningshalten i allt detta går så klart att ifrågasätta, inte minst utifrån ett västerländskt vetenskapligt tänkande. Men Gunnar Lind menar att det viktiga inte nödvändigtvis är historiernas äkthet.

Man lever inte på det sättet att tänka, säger han om kyrkans sätt att ta till sig berättelsen om Jesus som flykting.

För många är det här viktiga berättelser. De har traderats vidare, och de bär sig själva.

Många troende har funnit trygghet i berättelserna om vad som hänt längs Jesus flyktresa i Egypten, och om de under och tecken som skedde längs vägen.

Då blir det andra ointressant, säger Gunnar Lind.

Han berättar också att Jesus moder Maria fått en speciell betydelse för Egyptens kristna utifrån denna tradition.

Det finns en speciell Marianärhet, en Mariakärlek, en tilltro till att Maria finns med och beskyddar, även om det händer onda saker. För många blir berättelserna om den Heliga familjen i Egypten därför en trygghet och ett sätt att stärka sin tro på.

Så långt Gunnar Lind som tituleras “präst” i Svenska Kyrkan. Hur tänker han? Är sanning ointressant bara det låter vackert eller kliar i öronen.

Jag minns ännu när jag var 7 år och elev i första klass, som det hette på den tiden. Lärarinnan läste “fromma” historier i adventstiden. Bland annat fanns det en historia om flykten till Egypten. Där påstods Maria ha ridit på en åsna och hållit jesusbarnet innaför sin mantel. Josef gick bredvid och ledde åsnan. De blev stoppade vid gränsen av gränsvakter. Dessa krävde att få se vad Maria dolde under manteln. När hon öppnade manteln hade jesusbarnet förvandlats till en blombukett. Enligt denna fabel blev det dem till räddning.

Jag minns mycket tydligt hur denna fabel gjorde mej ledsen och kändes fel!

För att inte missförstå detta vill jag säga att jag tyckte om både Nalle Puh och Mumintrollen. Skillnaden är att sådana fabler är 100% hittepå och inte handlar om historiska fakta. Då är man fri att hitta på vad som helst. Dessa sagor skildrar en hel del intressanta “personligheter”. Vem har inte mött människor som liknar Ior, Lilla My och Hemulerna?

Men om jag påstår att den som åker norrut från Örebro så småningom hamnar i Oslo, då ljuger jag. Den som lägger till eller drar ifrån, från fakta, missleder och far med osanning.

Om vi litar på att “summan av Guds ord är sanning” så kan vi inte vare sig lägga till eller dra ifrån utan att ändra på summan.

 • Den som hittar på under som inte skedde skapar samtidigt tvivel över under som skedde.
 • Den som hittar på berättelser om faktiska personer medverkar till sämre, inte bättre, kännedom om dessa personer.
 • Den som hittar på berättelser om Jesus gör sig skyldig till hädelse och heresi!

Jesus påstod att folk inte trodde på honom för att han talade sanning. Läs den igen!

Joh. 8:43-45 Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen.

Fabler kan vara både trevliga att läsa och nyttiga bilder på abstrakta företeelser, men fabler om fakta är inget annat än lögn.

Pilatus trodde inte på sanningen. Han stod öga mot öga med Jesus och frågade: “Vad är sanning?”

Ifrågasättandet av absoluta sanningar är ingen ny företeelse. Den hör till romarrikets filosofi. Man hade förkastat sanningen och försökte bygga ett samhälle grundat på humanismen. Det misslyckades och därför uppfann man alla pantheons gudar. Men inte heller det hjälpte så till slut gjorde man kejsaren till gud. Resultatet blev tyranni!

Vill du läsa alla knäppa teorier om det världen kallar sanning kan du kolla denna svenska wikipedia artikel. Eller om du vill läsa en utförligare version kan du läsa den engelska motsvarigheten.

I Bibeln finns det inte mindre än 110 referenser med ordet “sanning” i Nya Testamentet. Vill du hitta alla får du söka på ἀλήθεια i grundtexten. Fem gånger har ordet översatts med synonymer till ordet sanning.

Sanningen är viktig!

Sanningen gör oss fria – Joh 8:31-32 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

Vi behöver Sanningen för att växa upp i tron och mogna – Ef. 4:14-15 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

Sanningen behövs i vapenrustningen för att man inte skall tappa byxorna – Ef. 6:13-17 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

Vi behöver Sanningen så att vi inte luras – 2 Tess. 2:9-13 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen.

Gud, vår Frälsare, vill att vi skall komma till insikt om Sanningen – 1 Tim 2:3-7 Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel – jag talar sanning och ljuger inte – till hedningarnas lärare i tron och sanningen.

Till sist vill jag citera en text som talar om hur det går om man väljer fabler i stället för sanningen, roande betraktelser i stället för olja.

När du nu läser texten ur Matt. 25:1-12, tänk då på på texten ur 2 Tess. 2 här ovan. Den avslutas med “Anden helgar er och ni tror sanningen”, kankse man kan säga “Anden helgar er så att ni tror Sanningen”. Jämför även med “Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.” ur Rom. 8:9. Det är till dem som inte har “Kristi Ande” som han säger “Jag har aldrig känt er!”.

Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.

Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes.

Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte.

Man kan vara entusiastisk och religiös utan Kristi Ande, men när det blir midnatt och man plötsligen blir väckt, för att möta Sanningen, räcker inga fabler längre.

/Kjell

Views: 32

One thought on “Hur tänker de?”

 1. Kjell,

  Du skriver:

  – Den som hittar på under som inte skedde skapar samtidigt tvivel över under som skedde.
  – Den som hittar på berättelser om faktiska personer medverkar till sämre, inte bättre, kännedom om dessa personer.
  -Den som hittar på berättelser om Jesus gör sig skyldig till hädelse och heresi!

  Tänker på de trollkarlsunder som skedde i Faraos hov vid Moses tid. Sådana tecken och under sker även idag och det verkar orimligt att tiden kring Jesus vistelse i Egypten skulle vara ett undantag. Om man vid tiden för Jesus vistelse i Egypten, och tiden därefter, hade liknande naiva syn på tecken och under som människor har idag där man tror att allt övernaturligt kommer från Gud så kan de därmed, om än felaktigt, trott att undren och tecknen är från Gud. Och då blir dessa falska tecken och under en sanning för dem.

  “- Den som hittar på under som inte skedde skapar samtidigt tvivel över under som skedde.”

  Ja, och den som tror att alla trollkarlsunder är från Gud skapar samtidigt tvivel över Guds under som skedde och sker. Tror att alla “små, vardagliga” under som människor upplever till sist inte kommer att tros vara under från Gud för att de inte kliar i öronen. Hur betydelsefulla dessa Guds goda och personliga under för individen än är. Under och tecken som inte platsar i tidningen Dagen för de är inte speciella för dem som söker något speciellt, sensationellt, kittlande, fantasieggande. Tänker främst på alla bönesvar som Gud ger. Läser inte tidningen Dagen så mycket men jag antar att de inte skriver om när Lasse i Borås efter 2 års bön äntligen fick ett arbete eller en fru eller både och:)

  “Den som hittar på berättelser om faktiska personer medverkar till sämre, inte bättre, kännedom om dessa personer.”

  Ja, Gud anser att vi behöver veta vad som hände omkring Jesu tillkommelse i mänsklig gestalt och att familjen sedan fick fly. Därefter är det för oss intressant först när Herren Jesus Kristus som 12-åring börjar undervisa i templet. Tiden däremellan anser Gud vara ointressant för oss. Jag är dålig på Bibelns profetior med förstår att det som vi får veta i NT får vi veta för att förstå att GT’s profeter, Guds utvalda profeter, hade rätt. Och jag tror att det inte går att finna en enda profetia om alla fantasier i tidningen Dagens artikel.

  “-Den som hittar på berättelser om Jesus gör sig skyldig till hädelse och heresi!”

  Ja.

  /Ulrika

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *