Fåraherdar och getafarmare


Science Sheep Were Goats Four Million Years Ago
I tidskriften “International Business Times” förkunnar man att:
Four million years ago, sheep were still goats, having not separated genetically as a new species, researchers have found. (Lade du märke till ordningsföljden?)

Fråga: Vilket är det allra slugaste sättet att hindra någon från att vilja bli frälst?

Svar: Genom att lura honom att han redan är frälst!

Getafarm eller fåraskock? Var hör du hemma? Getter är genomgående intelligentare, och bättre utrustade att ta vara på sig själva än får.

Matt. 25:31-34 Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla heliga änglar med honom, då skall han sitta på sin härlighets tron. Och inför honom skall alla folk församlas, och han skall skilja dem, den ene från den andre, såsom en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra. Då skall Konungen säga till dem som är på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike, som är tillrett för er från världens början.

Men snälla nå’n! De som är rättfärdiga (räknas som rättfärdiga) kommer väl inte att dömas till helvetet? Nej! Naturligtvis inte! Vad säger Skriften?

Rom. 3:10-12 Såsom det är skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, allesammans har blivit onyttiga, ingen finns som gör gott, inte en enda.

Lukas 11:13 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”

Lukas 18:19 Jesus sade till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud allena.

Hur skall vi då förstå detta? Kan man “vara” rättfärdig utan att vara god? Eller är det möjligtvis så att vi bara kan räknas som rättfärdiga här och nu?

Vad gör man då om man förstår att man på långt när inte tillfredställer lagens (Guds!) krav? Ja, varför inte följa Petrus råd?

Apg. 2:37-40 Då de hörde detta, fick de ett styng i hjärtat och de sade till Petrus och till de andra apostlarna: Män och bröder, vad skall vi göra? Petrus sade till dem: Omvänd er (gör bättring, sinnesändring, ångra er) och låt var och en av er döpa sig i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse och ni skall få den Helige Andes gåva. Ty åt er är löftet givet och åt era barn och åt alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud, skall kalla. Också med många andra ord vittnade och förmanade han dem, och sade: Låt er frälsas* från detta onda släkte.

Jesus kommer tillbaka, var så säker. Jesus undrade i sin profetiska skildring av ändens tid om han skulle finna “Tron” när han kommer tillbaka.

Vilken “Tro”, singularis, bestämd form, med stor bokstav, talade Jesus om?

Apg. 4:12 Hos ingen annan finns det frälsning, ty det finns inget annat namn under himlen, givet bland människor, genom vilket vi kan bli frälsta.

Matt. 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.

Hur gör man då “Den Himmelske Faderns” vilja?

Lukas 6:46 Varför kallar ni mig ‘Herre, Herre’, när ni inte gör vad jag säger?

Tja, det enklaste är väl att finna sig “en annan Jesus” alltså ett annat evangelium med en hycklare som kallar sig “frälsare” och “guru”, eller varför inte “Helig Fader” och “Kristi ställföreträdare”?

2 Kor. 11:3-4 Men jag fruktar, att såsom ormen bedrog Eva med sin listighet, så skall också era sinnen vändas bort ifrån enkelheten i Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus, som vi inte har predikat, eller om ni får en annan ande, som ni inte har fått tidigare, eller ett annat evangelium som ni inte har tagit emot, då fördrar ni det alltför väl.

Paulus får själv berätta hur signalementet på den äkte Jesus ser ut.

1 Kor. 2:2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst.

Gal. 3:1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?

1 Kor. 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

1 Kor. 1:23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.

Det finns ingen frälsning i att säga “Herre, Herre” till fel Jesus. Och om man gör det blir man lurad när Antikrist kommer.

Varning för alla korslösa evangelier som predikar ett mål utan omvändelse från synd.

Den som predikar en annan Jesus, predikar ett annat evangelium. Detta sade Paulus om dem som predikar ett annat evangelium.

Gal. 1:3-10 Nåd vare med er och frid från Gud, Fadern och från vår Herre Jesus Kristus, som utgav sig själv för våra synder, för att han skulle ta oss ut ur den nuvarande onda världen, enligt Guds och vår Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evighet. Amen. Det förvånar mig att ni så snart avfaller från honom, som har kallat er i Kristi nåd, till ett annat evangelium! Fastän det inte finns något annat, utan endast några som förvillar er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om vi eller en ängel från himlen predikade ett annat evangelium för er, än det som vi har predikat för er, så vare han förbannad! Så som vi redan förut har sagt, så säger jag än en gång: Om någon predikar ett annat evangelium för er än det ni har tagit emot, så vare han förbannad! Predikar jag nu till behag för människor eller Gud? Eller söker jag behaga människor? Om jag ännu ville behaga människor, så skulle jag inte vara Kristi tjänare.

Men snälle Paulus, nu tar du väl i? Lugna ner dej lite grand och bli realistisk! Ingen av oss har väl 100% rätt?

Var går då gränsen för falska evangelier och en falsk Jesus?

Det är varken nyttigt eller ens möjligt att lista alla getfarmare i dag. Men jag skall försöka lista deras “evangelier” och ge några exempel.

 1. 99.9% av alla människor är goda, enligt getfarmaren Joel Osteen. Många gör “bad choices” men lösningen på detta är att tänka positivt. Gud har en plan för ditt liv.
   
 2. Gud har inga andra händer än våra. Jesus är maktlös utan vår hjälp. Vi måste “tala kraftens ord” så att under sker och vi blir rika, friska och mäktiga. Getfarmare med detta budskap är för många att nämna, jag nämner därför bara en ledande person, Kenneth Copeland. (Och kanske hans studiekamrat cum laude Ulf Ekman.)
   
 3. Målet är att flumma runt och göra konstiga mirakel (läs: praktisera ockultism) och drabbas av konstiga andliga yttringar, säger Rodney Howard Browne.
   
 4. På påsken mässar man i RKK med följande ord:
   

  Flammas eius lúcifer matutínus invéniat: ille, inquam, lúcifer, qui nescit occásum. Christus Fílius tuus, qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit, et vivit et regnat in sæcula sæculórum.

  En språkligt, fullt korrekt översättning är:

  May the morning star find his flames, That Lucifer who knows no setting, your son Christ, who, once he returned from hell, shone serenely upon the human race, and lives and rules unto perpetuity.

  Nu påstår givetvis katoliker att “lúcifer” inte är satan utan bara betyder “ljusbärare” och att “Kristus är denne “ljusbärares” son.

 5. Påven i Rom accepterar titeln “Helig Fader”. Det är Guds titel! Han kallas “Vicarius Filii Dei”, alltså “Guds Sons ställföreträdare”. Jesus sade att han skulle sända Den Helige Ande som ställföreträdare. Påven lägger även beslag på Den Helige Andes titel och ämbete. Maria kallas Guds Moder i stället för Jesu jordiska moder och hon kallas av RKK för “Himmelens Drottning” och “Medlare” och “Medförlosserska”. Allt detta är hädelse!

Den som predikar en annan Jesus, predikar ett annat evangelium, och den som predikar ett annat evangelium predikar en annan Jesus.

Fråga: Blir man frälst av en annan Jesus, och ett annat evangelium?

Svar: Nej! Nej! Och åter nej!

Fråga: Kan man bli frälst (alternativt vara frälst) om man är aktiv medlem i en getfarm, en villolära?

Svar: Jag måste tro på den Gud som kallas “en mästare i att frälsa och hjälpa” och svara ja på den frågan.

Fråga: Kan man stanna i ett samfund med hädiska läror om man är frälst?

Svar: Bara Gud vet det från fall till fall. Inte kan man må bra i sådana omständigheter.

Fråga: Om man är frälst och sedan avsiktligt och noga övervägt väljer att bli full medlem i en hädisk villolära, förlorar man då sin frälsning?

Svar: Risken är nog överhängande för lärjungar och mycket stor för lärare!

Hebr. 6:4-6 Ty dem som en gång har blivit upplysta, och som har smakat den himmelska gåvan och har blivit delaktiga av den Helige Ande och som har smakat det goda Guds ord och den tillkommande världens krafter, men sedan har avfallit. För dem är det omöjligt att igen bli förnyade till omvändelse, då de själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom.

Det finns all anledning att varken dröja eller tvivla på Guds eviga, fullkomliga, oföränderliga ord.

Hebr. 3:12-15 Se till bröder, att inte någon av er har ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande Guden, utan förmana varandra alla dagar så länge det heter i dag, för att ingen av er skall bli förhärdad genom syndens bedrägeri. För vi är delaktiga i Kristus, om vi ända till slutet håller fast vid vår första tillförsikt.När det nu sägs: Om ni får höra hans röst i dag, så förhärda inte era hjärtan så som vid förbittringen.

Det finns ett “bäst före” datum. Det finns ett “funkar inte efter” datum!

/Kjell

Views: 80

18 thoughts on “Fåraherdar och getafarmare”

 1. Hej, jag vet inte vem som har gjort den engelska översättningen av den katolikernas påskliturgi, men den är inkonsekvent, och därför vilseledande. Ordet lucifer, som på latin syftar på morgonstjärnan förekommer på två ställen i texten, men på det ena stället översätts det med morning star, och på det andra med Lucifer med stort L, som om det vore ett personnanmn. Det rimliga är att antingen skriva lucifer på båda ställena, eller Morning star på båda. Dessutom är “the morning that knowsn no setting”(den morgonstjärna som aldrig går ner) en rimligare översättning, eftersom formuleringen är en formulering som typiskt används för himlakroppar. Detta är en text som kunde ha sjungits som lovsång i vilken protestantisk församling som helst.

  Den bibliska grunden till att kalla Jesus morgonstjärnan är Upp 22:16.

  Att Satan ibland kallas Lucifer beror på att Jesaja i Jes 14:12-15 omtalar en gestalt, som möjligtvis är en fallen ängel med benämningen morgonstjärna.du kanske bara tycker det är en småsak, men jag är allergisk mot att saker och ting utpekas som satanistiska för att ordet Morning star finns i namnet, speciellt när man inte förklarar att det enligt Upp 22:16 faktiskt är en titel som Jesus använder om sig själv.

      (Reply)

 2. Micael Gustavsson,

  Tack för din kommentar. Nej jag tycker inte det är en småsak. Kommer att ge respons här. Måste bara plocka fram lite data först.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Micael Gustavsson,

  Till att börja med håller jag med dej att översättningen kan kallas inkonsekvent. Huruvida det är översättningen som är vilseledande, eller den latinska texten som är synnerligen tvetydig kanske vi har olika tankar om.

  För att inte göra mitt svar för långt tänker jag bara citera vers 12 ur Jesaja 14.

  Vulgata: quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes
  LXX: πως εξεπεσεν εκ του ουρανου ο εωσφορος ο πρωι ανατελλων συνετριβη εις την γην ο αποστελλων προς παντα τα εθνη
  GT: איך נפלת משׁמים הילל בן־שׁחר נגדעת לארץ חולשׁ על־גוים׃
  SFB: Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken!
  HRB: Oh Lucifer, son of the morning, how you have fallen from the heavens! You weakening the nations, you are cut down to the ground.
  KJV: How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!

  εωσφορος finns 3 gånger i LXX. הילל finns bara en gång i GT.

  Och så jämför jag med Upp. 22:16

  Vulgata: ego Iesus misi angelum meum testificari vobis haec in ecclesiis ego sum radix et genus David stella splendida et matutina
  TR: εγω ιησους επεμψα τον αγγελον μου μαρτυρησαι υμιν ταυτα επι ταις εκκλησιαις εγω ειμι η ριζα και το γενος του δαβιδ ο αστηρ ο λαμπρος και ορθρινος
  SFB: Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan.”
  HRB: I, Yahshua, sent My cherub to testify these things to you over the congregations. I am the Root and Offspring of David, the bright and Morning Star.
  KJV: I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.

  HRB är en nyöversättning gjord av Hebrew Roots Movement. Jag vet inte hur mycket de tog över från KJV

  Morgonstjärna nämns 3 gånger i SFB och 4 gånger i 1917.

  Min mening är att man töjer på Jesaja 14:12 ordentligt genom att läsa in “lucifer” i betydelsen “satan” där. Läs sammanhanget och det verkar handla om ett symboliskt uttalande om en jordisk konung.

  En Kyrka som menar sig ha patent på Guds ord, borde sannerligen vara tydligare och inte hålla på med tvetydiga texter som utan större möda faktiskt kan (miss?)förstås på mer än ett sätt.

  Jämförelse mellan Jes. 14:12 och Upp. 22:16 blir väl ganska krystad?

  Jag lär mej gärna av dina insikter i detta. Välkommen med reaktion.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Semantiska trix handlar aldrig om exeges, bara om eiseges. Låt mej citera de 4 texter som nämner “morgonstjärna” i 1917 års översättning. Förutom GT-referensen ur Jesaja är de samma som i SFB.

  (1917) Jesaja 14:12 Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förgörare!

  Ordet som används i denna vers finns inte på andra ställen i grundspråket, men Septuaginta finner det grekiska ord de ansåg representera betydelsen i 3 texter tagna ur SFB här:

  Job. 11:17 Ditt liv skall stråla klarare än middagsljuset, och mörkret skall vara som morgonljuset. (Ordet לבטח används, kommer av בֹּקֶר bo’-ker som betyder morgon, gryning, första dagsljuset.)

  Job. 38:12 Har du, sedan dina dagar började, befallt dagen att gry och anvisat morgonrodnaden en plats. (Samma ord בקר men annan böjningsform.)

  Jesaja 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! (Annat ord הילל hay-lale som är mycket ospecifikt och anger “ljus”.)

  Det jag försöker visa på med dessa GT-referenser är att dåtidens Septuaginta-översättare inte trodde att det handlade om “satan” שָׂטָן, allt gotts fiende. Ett ord som finns på många ställen i GT.

  Låt oss sedan titta på de tre NT-referenser som har översatts med morgonstjärna.

  2 Petr. 1:19 Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan. (TR: “εως ου ημερα διαυγαση και φωσφορος ανατειλη εν ταις καρδιαις υμων”, det nämns ingen morgonstjärna här. Översättningen är en parafras. “φωσφορος ανατειλη” betyder bokstavligen “tills ljuset går upp” och skulle lika gärna kunna parafraseras till “tills poletten faller”.)

  Upp. 2:28 såsom ock jag har fått den makten av min Fader; och jag skall giva honom morgonstjärnan. (Här står det bokstavligen: “τον αστερα τον πρωινον” vilket betyder morgonstjärnan. Kolla nu sammanhanget ur verserna 26-29 Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, såsom jag har fått den makten av min Fader. Och jag skall ge honom morgonstjärnan. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Vad skall den uthållige få? En stjärna? Jesus? Eller satan? Man får inte koppla bort förståndet när man läser Bibeln! Till vem, eller vilka är uppdraget riktat?)

  Upp. 22:16 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan. (Här står det “ο αστηρ ο λαμπρος και ορθρινος” ordagrannt “stjärnan den lysande och morgonens”.)

  Det jag vill visa på med dessa citat, plus grundtexten, är att teorierna och översättningarna av Jesaja 14:12 är mycket fantasirika och att alla kopplingar med “morgonstjärna” i NT är minst sagt långsökta.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Jesaja 12,14 är utryckt ur sitt samanhang satan har varit lögnare från början sanning har han aldrigt funnits hos honom. Första gången jag skriver i ett forum. Jag läser alltid denna sida med behållning

      (Reply)

 6. Jv,

  Jag tänker som du angående detta. Bibeln är tydlig vad gäller att satan har varit en lögnare från begynnelsen, och vi vet när begynnelsen var.

  Kapitlen 13 och 14 är en profetia över Babel, och även om det kanske kan vara olika tolkningar om vilket “Babel” så är det ändå en utsaga över framtiden.

  Profetian torde ha uttalats mer än 3000 år efter skapelsen. Så rent kronologist är tolkningen att det handlar om “Lucifer” ganska orimlig.

  Jag tror att man mixtrar ihop det med Lukas 10:18. Upp. 9:1 och Upp. 12:7-9 på något vis.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Jag håller med om att det är sannolikt att Jesaja skriver om en Babylonisk kung, även om jag inte vill vara tvärsäker. Min poäng var snarare att det inte finns något annat skäl att kalla Satan för Lucifer än just denna text. Och att det är fullständigt felaktigt att hävda att morgonstjärna alltid syftar på Satan, vilket jag sett på en del ställen. (Det finns tex ett karismatiskt “morningstar ministeriets”, som säkert kan kritiseraspå andra grunder, men inte för att namnet skulle vara luciferiskt). Den naturliga referensen ur biblisk synpunkt borde vara Jesus, inte Satan.

  Jag håller fullständigt med om att det med tanke på hur det kan uppfattas inte är så smart att använda en text som den du citerade; om jag vore medlem i, och hade en ledarposition i en kyrka som använde en sådan text så skulle jag försöka få den ändrad av rena PR skäl.
  Men när man gör en översättning av en text, så bör man rimligen försöka förstå vad de som skrev texten menade, i stället för att översätta den så att de framställs i så dålig dager som möjligt. På samma sätt som jag, och antagligen du, inte vill att folk illvilligt läser och vränger det jag själv skriver.
  För övrigt, Satan nämns inte vid namn på en mängd ställen i GT. Det är enbart i Jobs bok och i Första krönikeboken. Att ormen från urtiden är identisk med Satan vet vi enbart via NT.

      (Reply)

 8. Micael Gustavsson skrev: “det är fullständigt felaktigt att hävda att morgonstjärna alltid syftar på Satan”

  Där är vi således ense, fast jag skulle stava titlen med liten bokstav….

  I GT’s grundtext nämns själafienden med titeln (det är inte ett namn) med ordet שָׂטָן uttalas “saa-taan”. Det kan vara intressant att konstatera att fastän ordet förekommer 27 gånger i GT handlar det inte alltid om den person vi har vant oss att kalla “satan”.

  Överkurs: (Num 22:22) (Num 22:32) (1Sa 29:4) (2Sa 19:22) (1Ki 5:4) (1Ki 11:14) (1Ki 11:23) (1Ki 11:25) (1Ch 21:1) (Job 1:6) (Job 1:7) (Job 1:8) (Job 1:9) (Job 1:12) (Job 2:1) (Job 2:2) (Job 2:3) (Job 2:4) (Job 2:6) (Job 2:7) (Psa 109:6) (Zec 3:1) (Zec 3:2) (ursäkta att jag låter de engelsk-internationella förkortningarna stå)

  Som du mycket riktigt påpekar är Jobs bok “över-representerad”.

  Du skrev vidare: “Jag håller fullständigt med om att det med tanke på hur det kan uppfattas inte är så smart att använda en text som den du citerade;”

  Hoppas att du inte tycker jag är för hård om jag föreslår att en Kyrka som säger sig äga det enda fulla evangeliet, och den enda vägen till frälsning, måste bevisa att de inte predikar galenskap.

  Jag talar inte om att göra som Anders Gunnarsson och häckla alla som inte har samma åsikt genom att påstå att de inte förstår, eller är avoga anti-katoliker.

  Jag talar om att låta ord och handling stämma och i efterföljelse av Jesu bror (inte kusin) Jakob erkänna att “en tro utan gärningar är död”.

  Predikar man i påskmässan att Jesus är satans son?

  Om inte…. bevislasten innehåller mer än bara förnekande och fördömande.

  Hur skall man tolka påvars satanstecken med händerna? Hur skall man tolka upp-och-ner-vända kors? Hur skall man tolka “gargoyles”? Hur skall man tolka pentagram? Hur skall man tolka dödskulturen som ärar gammalt blod och gamla ben?

  Det räcker inte med maktspråk, bevislasten ligger hos RKK.

  Tills dess tar jag risken att förkasta påvar och RKK’s läroämbete.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Tack för en god samtalston. Att katolska kyrkan bör ge argument för sina anspråk innebär inte att icke- katoliker har frihet (rent moraliskt) att tolka texter som finns i katolska sammanhang för att i största möjliga mån sätta dit dem, lika lite som katoliker har rätt att göra det med protestantiska utsagor. Här anser jag att den gyllene regeln bör gälla, och att vi ska försöka tolka texter med samma välvilja som vi vill att andra ska tolka det vi själva skriver. Och om en person eller rörelse gör sig skyldiga till vissa villolärare, innebär inte det att den/dem kan anklagas för vilka villoläror som helst. Rätt,ska vara rätt.

  Liturgiska texter är ofta gamla,ibland före Konstantin, och det är inte alla säkert att den text du citerade är skriven av en katolik i nutida mening.

  För övrigt, om någon utpekas som lucifer i texten, så tror jag snarare det är Sonen än Fadern. Jag skulle översätta det som ” den morgonstjärna som aldrig går ner. Din Son Kristus”. Och “ab inferis” , som ordagrant betyder “från nedanför” ( på engelska är ordet “inferior” som betyder underlägsen eller undermålig härlett från detta), bör översättas som från graven eller från döden, vilket är EB vanlig klassisk översättning. Det kan även översättas med “från helvetet” men en sådan översättning blir mer rimlig först in på medeltiden.

      (Reply)

 10. Micael Gustavsson skrev:

  Att katolska kyrkan bör ge argument för sina anspråk innebär inte att icke-katoliker har frihet (rent moraliskt) att tolka texter som finns i katolska sammanhang för att i största möjliga mån sätta dit dem, lika lite som katoliker har rätt att göra det med protestantiska utsagor.

  Det låter ju bra, men är det verkligen moraliskt fel att accentuera argument genom att tillspetsa dem. I sitt andra brev till Korint talar Paulus om att “bryta ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud”.

  Jag förstår ditt argument helt och hållet om målsättningen är en ekumenik där man ser mellan fingarna på det man anser vara andra lärors villor. Men det är ju inte det man har som målsättning när man vill rensa bort fabler och bryta ner tankehinder som reser sig mot Guds evangelium.

  Dock vill jag ge dej rätt att det är min målsättning att i största möjliga mån “sätta dit dem”, fast jag hellre skulle formulera det “sätta dit den” för jag har vill göra tydlig skillnad mellan “katoliker” och “katolska läran” så länge det handlar om vanliga medlemmar.

  Skillnaden finns kanske inte på påvens, kardinalernas och läroämbetets nivå. Det är ju dessa som predikar “ett annat evangelium”.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Vi kommer kanske inte längre. Men låt mig bara försöka ge ett sista exempel på vad jag menar. Låt oss anta att vi har en pojke som brukar vandalisera och krossa glasrutor. Han ska givetvis tillrättavisas för det. Men han ska enbart tillrättavisas för glasrutor han verkligen har krossat. Har han krossat ruta ett och två, men inte ruta tre, så ska han givetvis inte sättas dit för att ha krossat ruta tre bara för att han är en glaskrossare som bör sättas dit till varje pris. Är man osäker på om han krossat en specifik fönsterruta, så bör bevisen undersökas på ett sätt som vi skulle acceptera om vi själva var anklagade. Vi ska handla mot andra människor som vi vill att de ska handla mot oss. För med den dom vi dömer med ska vi bli dömda, och med det mått vi mäter upp ska det bli uppmätt åt oss. Sanning är vad som alltid bör eftersträvas.

      (Reply)

 12. Micael Gustavsson,

  Visst håller jag med dej om det!

  Låt mej då avsluta mina tankar kring överättning med dels den officiella versionen:

  May this flame be found still burning
  by the Morning Star:
  the one Morning Star who never sets,
  Christ your Son,
  who, coming back from death’s domain,
  has shed his peaceful light on humanity,
  and lives and reigns for ever and ever.

  Även om jag har svårt att se vem Kristus är son till i denna text som verkar mer parafras än översättning.

  Håller med att “death’s domain” är bättre än “hell”. Därför skriver jag “hell” inom citationstecken i följande översättning som jag tycker är ordagrannare och inte inkonsekvent:

  Flames of Lucifer finds dawn,
  This, I say, Lucifer, who will never be defeated,
  Christ is your son,
  who came back from “hell”, shed his peaceful light
  and is alive and reigns in the world without end.

  Välkommen åter när du har råd och åsikter om det jag skriver.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Kjell,

  Har varit warzawa en hel del ett år samanlagt och pratat med en del präster.

  Dessa präster ser inte mig som troende jag har berättat at jag tillhör en liten församling, som dom ser som en sekt. Utanför Rkk finnes ingen fälsning. Men herren frälsar vem han vill det finns frälsta katoliker som älskar israel.

      (Reply)

 14. Jv,

  Som du kanske har sett i det jag skriver, flyttade jag till Holland för ungefär 40 år sedan. Det var innan katolska kyrkan blev synlig i Sverige igen. Man kan med rätta påstå att jag var totalt okunnig om RKK, annat än det jag visste från historielektionerna.

  Jag var ju även uppfödd inom pingströrelsen och smittad med dess sektariska tankar. Högmodet inom pingströrelsen var stort. Utan att överdriva skulle jag säga att det fanns en outtalad attityd som sade: “utanför pingströrelsen finns nästan ingen frälsning”. Innanför kryllade det därför av fariseer och skriftlärda.

  Ur detta sektariska perspektiv såg många av oss på SvK som en slags historisk kvarleva av död ritual och i stort sett utan pånyttfödda troende. Katolicismen ägnades inte ens en tanke eftersom den, av okunniga som jag, ansågs helt utdöd.

  För helhetsbilden måste jag även vittna om att fastän jag bekände mej som kristustroende (vi sade “frälst”) och hade låtit döpa mej, saknades omvändelse i mitt liv. En av orsakerna var säkert att jag hade vuxit upp i ett pingst-kristet hem och varit Guds barnbarn redan från födelsen. Vad hade jag att omvända mej från?

  Syndakatalogen, rättfärdighetskatalogen och Bibelns hjältehistorier utgjorde summan av det jag kallade “tro”. Inte förstod jag att det handlade om Synden, stor bokstav och bestämd form. Men Herren hörde ändå min bön om frälsning och ledde mej fram till den punkt där bara två alternativ finns kvar, endera omvändelse eller avfall.

  När jag kom till Holland förvånade det mej att dagstidningar hade förstasidesrubriker som handlade om vad Påven gjorde och sade. I min tanke var detta helt irrelevanta saker. En utklädd gammal gubbe i Rom. En religiös dinosaur. Ledare i en mystisk sekt med riter som jag upplevde som kusliga. Och till ytterligare förvåning var det förstasidesnyheter när någon hade en “Mariastaty” som grät tårar av blod, eller när en mögelfläck på väggen (med viss fantasi) liknade “den eviga jungfrun med baby-jesus”. Folk “vallfärdade” för att se dessa “under och tecken” som vanligtvis senare avslöjades och visade sig vara konstruerade och manipulerade.

  Sekulära katoliker acceperade dessa saker som bakgrundsbrus. Fromma katoliker betraktade allt detta med vördnad.

  Nästa överraskning var när jag fick anledning att besöka katolska kyrkor i samband med vigslar och begravningar. Skillnaden mellan dessa kyrkor och Svenska Kyrkans kyrkor var så liten att jag inte skulle ha märkt den. Gravar i golvet. En massa statyer, målningar och fönster med glas-mosaik. Mörkt, dystert, högt i tak, och så vidare.

  Här och där längs landsbygdens vägar ser man Maria-kapell, ofta i en dunge av träd. Speciellt när det är mörkt ser man ljusen som är tända som ett slags offer eller bön. (Jag visste det inte då men likheten är faktiskt stor med Shinto-kapell i Japan.)

  Hur som helst ledde vistelsen i Holland till att jag fick en annan syn på katolicismen. Det är resultatet av att möta medmänniskor som är fromma katoliker. Troligen som motreaktion till min tidigare pingst-sektarism började jag tro att man kanske kunde finna frälsning även inom RKK. Vem var jag att döma?

  Men allt efter som åren gick och jag studerade Bibeln, kristen litteratur och RKK’s läror har jag tvingats göra skillnad mellan RKK som institution och de fromma troende som söker Herren fastän de har vuxit upp i katolska hem.

  Kan Herren frälsa sådana som jag, trots felaktigheter i den “kyrka” jag växte upp i, så kan han även frälsa dem han vill i RKK, trots felaktigheter i den kyrka de växte upp i.

  När man har bott i andra länder tillräckligt länge kan man lära sig att se konstigheter i det land man föddes i. Man får en mer objektiv syn på världen och kan se både goda och dåliga saker i olika länder och kulturer.

  Samma sker när man hittar medmänniskor, vänner, bekanta och kollegor som bekänner sig till andra religioner. Man kan då få bättre förståelse och insikt både i sin egen “religion” och andras “religioner”.

  Tro nu inte att jag förespråkar synkretism, eller säger att alla blir saliga på sin tro. Nej! Det finns bara en Väg till Livet, och det är Sanningen. I ingen annan än Jesus Kristus finns fräsning!

  Det enda jag egentligen vill belysa med denna långa kommentar är att jag förstår att “insnöade katoliker i ett ärkekatolskt land anser att alla andra församlingar är sekter”.

  Att de själva tillhör världens största sekt kan de helt enkelt inte förstå.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Kjell,

  Tack för din egen gripande och fina berättelse tillika med bra slutsatser. Har dock lite ont utav att du generaliserar pingstvänner som fariséer. Jag gick med Filadelfia i en småstad i Västsverige runt 67-68. Det var mestadels enkla och äkta troende. Vi hade bönemöten på knä på trägolvet i källaren och en fin gemenskap även med dom äldre. Ok, om man nu måste säga något negativt för att förstå din reaktion så kanske man kan säga att det fanns en fantasilöshet och en osund auktoritetstro gentemot ledning och i synnerhet MTV Levi Petrus. Visserligen fanns en underförstådd känsla att bara vi hade fulla sanningen. Men dom som jag uppfattade som fariséeIsak var ganska få. Dom flesta var nog rätt enkla och äkta människor.

      (Reply)

 16. Torbjörn S Larsson,

  Tack för ditt förtydligande. Du har helt rätt att det samtidigt fanns ärliga troende och församlingar som inte karakteriseras av det jag beskrev.

  Och jag fick ju växa upp i ett pingst-hem där överdrifterna inte var huvudsaken. Kanske beroende på den geografiska hemvisten (Örebro) innan vi flyttade till Stockholm.

  För att du skall förstå vill jag nämna att jag från 13 års ålder bodde i en förort till Stockholm och således blev “medlem” i den 3000 medlemmars “församling(?)” som hade sitt centrum på Rörstrandsgatan och “utposter” med bara lydiga pastorer i förorterna.

  Dock hade jag välsignelsen av att tillhöra en utpost med en verkligen tillgiven och bibeltrogen pastor.

  Ja, det fanns äkthet! Tyvärr fanns redan då även den politik som sedan överhärskade och ledde till den nuvarande situationen.

  De namn jag hörde då när min Far berättade om äldstemöten och samman- komster på Dagen han deltog i, är desamma som i dag står för den synkretiska ekumeniken och tåget mot Rom.

  /Kjell

  PS. Kanske borde jag inte nämna det, men efter alla år i andra länder tycker jag mej kunna se att “högmod” är en svensk “folksynd”. Skickligt gött av socialistiskt vanstyre flera decennia tror många fortfarande att Sverige är bäst i klassen. Allt hänger ihop!

      (Reply)

 17. Bibeln eller tradition

  I inledningen till Lukas står det (1:1-4):

  ”Många har sökt[1] sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss, så som det har berättats för oss av dem som redan från början var ögonvittnen och Ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått.”

  (1. Antar att det skall stå försökt istället för sökt.)

  Lukas talar om för oss att andra skildrat händelsen och att han själv noggrant efterforskat vad som är sant. Om undervisning och brev som cirkulerade vid denna tid, en kort tid efter att Jesus död och uppståndelse, varit 100 % tillförlitlig så hade han inte behövt att noggrant undersöka saken. Lukas hämtade sina uppgifter från ögonvittnen, förstahands källor.

  Vi vet från breven som till exempel Paulus skrev att många kristna församlingar utvecklades åt fel håll. Paulus tillrättavisade dem. Paulus brev finns kvar och är viktiga, samma gäller de andra breven och texter från NT.

  Johannes var förmodligen trött på dem som förvanskade breven som var i omlopp. Johannes avslutar Uppenbarelseboken med:

  ”För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Han som betygar detta säger: “Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla.”

  Vi vet från Lukas, från breven och från Uppenbarelseboken att folk kom bort från den äkta läran och ersatte den med egen teologi, och detta var under en kort tid efter Jesus himmelsfärd. Bästa botemedlet enligt Lukas var att nedteckna vittnesmålen. Den sämsta vägen är att lita på tradition eftersom saker med tiden läggs till och tas bort. Betänk också Jesus egna ord, Matt 18:6: “Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup.”

  Den som förvanskar Jesus liv och gärningar förleder andra. Allvarliga saker.

  Om traditionen kommer i konflikt med Bibeln, hur gör man då? En variant är att påstå att Bibeln är poesi. Jag har hört KG Hammar på radion säga att Bibeln är poesi när han fick frågan om Jesus gick på vattnet. Tydligen ska Hammar också uttryckt att jungfrufödelsen är poesi. Detta vore inte viktigt om inte för att en konvertit nyligen skrev, kommer inte ihåg ordagrant, ”jag säger snart som Hammar att bibeln är poesi”. När ens tro kommer i konflikt med Bibeln så återstår knepet att Bibeln är poesi. I så fall kan vi slänga Bibeln. Då är inte något sant.

  Som troende gäller det att regelbundet läsa Bibeln. Behöver inte läsa mycket varje dag. Om man läser kort text varje dag och begrunda vad som står kommer också ögonen öppnas för den äkta tron. Om du överlåter detta till pastorer så vet du inte när du kommer på avvägar. Vilken väg väljer du?

      (Reply)

 18. Fredrik,

  En av de allra vanligaste orsakerna till olika tolkningar av bibeltexter är just oenighet angående vad som skall ses som bokstavliga fakta, vad som skall ses som bildspråk och vad som skall ses som symboler.

  Det fanns en mycket originell predikant som hette C. G. Hjelm. Både det han sade och det sätt han sade det på var ovanligt. Han fick en gång en fråga angående Upp. 8:1, vad det kunde betyda att det blev tyst i en halv timme.

  Hans svar var: “Jag tror det betyder att det blir alldeles tyst i 30 minuter!”

  I en annan tråd tog jag upp nattvarden och där har du stora tolkningsskillnader på grund av oenighet om vinet handlar om en bild på Jesu blod, eller om det verkligen förvandlas till Jesu blod.

  Vanligtvis brukar det ju vara lätt att se vad som är bokstavliga fakta och vad som är bildspråk. Men visst finns det texter där man inte kan veta.

  Ta till exempel berättelsen om den barmhärtige samariten, eller den rike mannen och Lazarus. Facts or fiction?

  Den förlorade sonen kan vi däremot lätt förstå att det är en fiktiv historia.

  /Kjell

  PS. Det är helt korrekt att använda ordet “sökt” synonymt med “försökt” eller “bemödat sig”. Det förekommer på flera ställen. Jfr. 1 Tim. 6:12 i SVB.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *