Vill du bli fattig?

Nej, naturligtvis vill du inte det. Och inte jag heller. Om du redan vore fattig skulle du ju inte behöva oroa dej för att bli det. Men eftersom du är rik oroar du dej för börsnoteringar, räntor, oljepriser och finansiella bubblor som kan brista, och säkerligen även kommer att brista.

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet! Det handlar om prioriteter. Denna artikel kommer att handla om spekulationer, konspirationer och tecken som har blivit “evangeliums kärna” för många. Man går ut, via cyber space, och predikar detta evangelium för alla folk.

Matt. 11:5 Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.

Jakob 2:5 Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom?

Den absoluta majoriteten av världens alla predikanter predikar “ett glädjens budskap för de rika som vill bli rikare” och på myntets andra sida predikas bekymmer och oro på grund av konspirationer, börskurser, bostadsbubblor, guldpriser, oljepriser, blodmånetetrader och valutakurser. Det väsentliga här är att det handlar om de rikas prioriteter och de skatter dessa har på jorden. Myntets båda sidor har samma fokus!

Hur var det nu Jesus sade: “där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara“; och innan dess gav han rådet: “Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.

Nu tycker du kanske att jag överdriver, eller till och med talar osanning, för inte är du rik om du jämför dej med Emirer, Sheiker, Prinsar, Börshajar och Captains of Industry. Men du är otroligt rik om du jämför dej med en miljard = 1.000.000.000 människor som svälter och saknar rent vatten, sanitära nödvändigheter, kläder, säng och ofta tak, väggar och en dörr som kan låsas.

Om du, likasom jag, bekänner att Guds ord är din högsta auktoritet, så vet du att Jesus kommer tillbaka. Och troligen tycker du ibland att han dröjer för länge. Fatta mod! Det är helt i enlighet med Skriften att längta efter Jesu återkomst och Guds dom över skapelsen.

Ingen kan ha missat allt ståhej angående det som suggestivt kallas “blod-månar”. Ingen kan ha missat alla domedagsprofetior som har spritt sig runt jorden som en löpeld.

Nu, när den efterlängtade börskrashen inte inträffade de första Oktober och trenden sedan dess faktiskt går uppåt har Aletheia-Daniel skrivit om detta Shemitah update: – Därför befinner vi oss o stormens öga. Jag saxar:

En handfull läsare undrar över konsekvenserna av de bibliska (”judiska”) hösthögtiderna, shemitah, blodmåne med mera jag skrivit en hel del om förra månaden. Jag tänkte avvakta lite med ett ”bokslut” kring detta ämne. Det händer som bekant så otroligt mycket denna höst / vinter. Man hinner ju knappt med i svängarna.

Det kan uppfattas som något slags domedags-önsketänkande á la Jona, men mitt hjärta säger mig att vi befinner oss i stormens öga just nu. Lugnet före stormen. Därmed är det inte alls läge att göra några bestående analyser eller bedömningar för tillfället. Det enda vi med säkerhet kan konstatera är att världsnyheterna avlöser varandra, kryddade med inrikespolitisk turbulens som saknar motstycke sista decennierna i svensk historia.

För hederlighetens skull vill jag dock beröra följande;

Nej, någon börskrasch likt 01 eller 08 har inte skett i skrivande stund. Den som vill håna och förlöjliga är fri att göra så. Jag skulle vilja avråda till det. Inte av stolthet eller prestige utan därför att jag som sagt upplever att vi troligtvis befinner oss i stormens öga.

Jag har fetstilat en mening. Det återkommer ständigt att de som inte tror att månförmörkelse-tetraden är ett tecken från Gud att något är i görningen, anses håna och förlöjliga.

Lägg också märke till den mening jag har strukit under. Utgångspunkten för Daniel är att “hösthögtiderna, shemitah, blodmåne med mera” har konsekvenser! Sådant kallas på vanligt språk för cirkelbevis. För nu räcker det således att konstatera är att världsnyheterna avlöser varandra, kryddade med inrikespolitisk turbulens som saknar motstycke sista decennierna i svensk historia.

Och de som inte tillskriver shemitah och hösthögtiderna eskatologisk betydelse anses även förneka de verkliga (i Bibeln omskrivna) betydelserna av dessa.

Tyvärr är det ju så att spekulations-ekonomin har stora konsekvenser för den äkta ekonomin. Äkta ekonomi består i att producera nödvändiga och nyttiga produkter, inte i att köpa 100 ton olja ena dagen och sälja den med vinst eller förlust någon dag senare.

Jag har aldrig sysslat med aktier fastän banken många gånger har försökt få mej intresserad av det. Jag visste redan för många decennia sedan att om jag skulle börja med det så skulle det kosta mej massor av tid och leda till många bekymmer.

Men jag vill ändå visa hur aktiemarknaden har fungerat hittills. Grafikerna nedan kommer från Macrotrends och Handelsekonomi.


Första grafiken visar Dow Jones från början av 1900-talet tills nu. Det som Daniel rapporterade om ”En blodröd dag”… ”Nu är hela årets uppgång utraderad och lite till” för några dagar sedan syns inte i grafiken på grund av att det handlar om en alltför liten variation och kort tid. Jag visar det på bilden under. Den bilden visar DAX och Dow Jones den senaste månaden. Vid den röda pilen ansåg man att dagen var “blodröd” i likhet med de apelsinfärgade månarna. Förklarande text finner du under bilderna.

Lägg märke till att y-axelns skala är logaritmisk och att grafiken är inflations-kompenserad. Annars skulle det se ut som den tredje grafiken.

Vid den röda pilen kallade man det “en blodröd dag på börsen”. Sensationella superlativer är minst lika vanliga på börsen som bland sportfånar. Lägg märke till siffrorna på y-axeln! Den röda pilen står inte på noll-linjen!

Som du ser blir det inte mycket kvar av 1930 och 1980 i grafiken om man inte kompenserar för inflation och om man låter y-axeln vara linjär.


I stället för Dow Jones används ofta S&P 500 för att visa hur det går i USA. Jag visar en grafik med två linjer. Den tjocka linjen visar volymen av handeln på börsen. Y-axeln är linjär och grafiken är inte kompenserad för inflation. Den tunna linjen anger det som kallas EPS, Earning Per Share.

Lägg märke till två dramatiska fall i EPS ungefär 2000 och 2008, mellan extrema toppar (bubblor). De grå linjerna, eller fälten, i grafiken anger när recession rådde.


Så vill jag visa att DAX och Dow Jones inte väsentligt avviker från varandra utom en period på ungefär tre år från 2003.

Y-axeln är linjär och siffrorna är inte inflationskorrigerade.


Till sist vill jag visa att DAX och Svenska börsen inte heller väsentligen avviker från varandra.

Y-axeln är linjär och siffrorna är inte inflationskorrigerade.


Det finns inga exakta metoder att förutspå när nästa “ras” kommer. Det enda man kan veta säkert är att det kommer. Vill du använda mycket tid och göra dej mycket bekymmer kan du investera i aktier. Det kommer att kosta all din fria tid om du sköter det själv. Och den enda säkerhet du har är att det handlar om “risk-kapital”.

Recessioner kommer med oregelbundna mellanrum. Bubblor brister med oregelbundna mellanrum. Månförmörkelser har ingen inverkan på detta. De som letar konspirationer brukar inte kunna förutspå trenderna bättre än man skulle kunna göra genom att kasta tärning, eller krona och klave.

Att ekonomin finalt kommer att rasa ihop när judar och kristna förbjuds att handla, verkar rimligt och passar in i de eskatologiska profetiorna.

Det är min ärliga övertygelse att shemitaår, hösthögtider, sol- och månförmörkelser inte har ett dugg att göra med recessioner och bubblors bristande. Den övertygelsen har inget med hån eller förlöjligande att göra.

Grosserandet i spekulationer och konspirationsteorier bara grumlar till eskatologin och tar bort kärnan i frälsningens budskap. Jesus kommer tillbaka, var så säker. Och när han gör det tas vi hem så att vredesdomen kan börja.

Jesus varnade (förbjöd?) dylika spekulationer. Apg. 1:6 När de nu var samlade frågade de honom: “Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?” Han svarade dem: “Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.

Och härmed avslutar jag mina inlägg om dessa saker och avvaktar vad som kommer att ske de kommande 6 månaderna. Är det inte tydligt då så blir det aldrig tydligt.

Har jag fel kommer jag inte att dölja det utan högljutt publicera min “mea culpa”.

/Kjell

Views: 32

13 thoughts on “Vill du bli fattig?”

 1. Det här med ‘Tecken och Under’ är sannerligen ett fascinerande ämne – det är lätt att ‘dras med’.

  ‘Herrens dag’ , den stora och fruktansvärda , som är unik i sitt slag, när månen ska förvandlas till blod och solen inte ska ge sitt skén, den dagen är inte ljus – utan mörker.
  Det är bl.a så Skrifterna beskriver den.

  Jag förstår verkligen inte hur dagens ‘blodmåne-tetrad’ har något att göra – överhuvudtaget – med just ‘Herrens dag’.

  Om det nu är som de hävdar, att detta skulle vara ‘tidens tecken’ , samt även cykler i den judiska kalendern; Då är det fundamentalt att detta tolkas ur ett judiskt perspektiv. Dvs, vad händer i Israel i samband med detta. (Det går att problematisera vidare här, Vad är Israel. Dagens Israel visavi det historiska Israel. Guds Israel, det avfälliga Israel osv.)
  Går det att ens se blodmånaderna från t.ex Jerusalem ? Om inte, så betyder det med all sannolikhet att dessa ‘tecken’, inte är några ‘tecken’ och således är irrelevanta.

  Herrens kalender gavs till Israel, flera tusen år sedan. Det är mycket egendomligt att denna kalender nu tillämpas på USA, en hednanation tusentals år senare.

  Nu är jag av den uppfattningen att kosmos, himlakropparnas ordnade gång, inte är slumpmässiga företeelser utan att jag tror det finns en mening. Gud har ju satt dem där att tjäna ett syfte.
  Det finns ‘tider o stunder’ och mönster. T.ex Faraos drömmar om 7 goda och 7 dåliga år , Nebukadnessar’s ‘ödmjukelse-period’ på 7 år osv. Siffran 7 är onekligen betydande.
  Här gäller det o vara försiktig när detta ska begrundas. Som sagt, det är lätt att ‘dras med’. En parallell är t.ex Gematria. Det spårar lätt ur när mystik avhandlas.

  Många kristna (pingstvänner eller frikyrkan i allmänhet) är av uppfattning att detta med mysticism är dåligt och inte har någon plats i biblisk tro.
  Nu 2 skäl som visar på motsatsen.

  1. Vilddjurets märke, människans tal 666, Gematria? ( Den romerske kejsaren Nero var ohyggligt ond och förföljde kristna. Han hade även av sekulära ett smeknamn, (fritt citerad från minnet) ‘Viljdjuret, mänsklighetens förstörare’. Vidare blir namnet på grekiska ‘Nero Ceasar’ 666 t.ex )

  2. Davids stjärna, som ‘de visa männen från öster’ observerade vid Kristi födelse.
  (det finns lite förklarings-teorier om att denna stjärna skulle vara en komet eller att planeter var i viss konjunktion, hur som helst kunde födelsen förutsägas. ‘Uppenbarelse’ spelar givetvis in )

  En intressant vers i sammanhanget (Hedna-profen Bileam som talar) :
  “Jag ser honom, men icke denna tid, jag skådar honom, men icke nära. En stjärna träder fram ur Jakob, och en spira höjer sig ur Israel. Den krossar Moabs tinningar och slår ned alla söner till Set.” 4mos 24:17

  Nåväl, Ta t.ex Halleys komet. En komet som har sitt omlopp runt solen och genom historien kunnat ses från jorden vart 74-79e år. Bevisligen har detta ‘tecken’ påverkat den mänskliga civilisationen flera gånger i historien. Kungar har sett detta som ett tecken på framgång beträffande krigföring. Det har påverkat beslut med andra ord. Matematiskt kan cykeln – omloppsbanan – passa in på Jesu födelse och Jerusalems ödeläggelse. Intressant.

  Historikern Josephus Flavius skrev om en ‘stjärna’ i samband med Jerusalems ödeläggelse i det första århundradet, år 66. (han skrev om en rad olika tecken, sk. Omen, under denna tid) Intressant att han beskriver den på samma sätt som Matteus, ca70år tidigare, beskriver ‘Davids stjärna’. Alltså, att stjärnan ‘stod över staden’.
  Mer om det här: http://www.josephus.org/starOfBethlehem.htm

  Har för mig att Josephus skrev att kejsare Nero begick självmord efter att sett något tecken. År 68. Halleys komet?

  Hur som helst, finns så mycket inom detta ‘ämne’. Spekulativt, ja.

  Vill man fördjupa och förkovra sig i ‘tecken och under’ beträffande katastrofer tror jag det är fundamentalt att börja med Jerusalems ödeläggelse år 70.
  Jag lutar lite åt att: förstår man inte denna profetiska händelse – hur ska man då förstå någonting som händer idag? Om Gud inte gav tecken då – vad har vi då o förvänta idag?

      (Reply)

 2. tungsten,

  Det finns mycket att brodera vidare på i din kommentar. Ge andra läsare och mej lite tid att reagera.

  /Kjell

      (Reply)

 3. tungsten,

  Din kommentar är så innehållsrik att det är svårt att veta var man skall börja.

  Ingen kommer att bli överraskad när jag skriver att jag håller med dej att den nyliga förmörkelse-tetraden bevisligen inte har något att göra med det som kallas Herrens dag i Bibeln.

  Herrens dag är unik i sitt slag, den är ett direkt ingripande i skapelsen. Det som kommer att ske då har inte med himlakropparnas ordnade gång att göra och inte är det en slumpmässig företeelse heller. Det handlar om Guds avsiktliga åsidosättande av “naturliga” ordningar och fenomen.

  Enligt Bibeln har sådana “icke-naturliga” händelser förekommit vid speciella tillfällen. Pesach börjar ju den 15:de Nisan och det är en omöjlighet att himlakropparnas ordnade gång skulle leda till solförmörkelse i samband med Pesach. Dessutom kan en solförmörkelse inte pågå i tre timmar.

  Lukas 23:44 Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Solen förmörkades, och förlåten i templet brast mitt itu.

  I och för sig finns det språkliga problem med översättningen. Ordet “skotos” kan även betyda skymning eller skugga och “epi pasan ten gen” är inte specifik som beskrivning på det område som drabbades av förmörkelsen.

  Att det var Skaparen själv som ingrep i den naturliga ordningen behöver vi inte tvivla på om vi tror att texten är historiskt korrekt.

  Den precis motsatta situationen till förmörkelse finns beskriven i Josua 10:12-14 På den dagen då HERREN gav amoreerna i israeliternas våld, talade Josua till HERREN inför hela Israel: “Du sol, stå stilla i Gibeon, du måne, i Ajalons dal!” Och solen stod stilla och månen blev stående, till dess folket hämnats på sina fiender. Detta står skrivet i “Den redliges bok”. Solen blev stående mitt på himlen och gjorde sig ingen brådska att gå ner för att fullborda dagen. Aldrig har någon dag, varken förr eller senare, varit lik denna, då HERREN lyssnade till en mans ord. Ty HERREN stred för Israel.

  Jorden snurrar, vid ekvatorn, med en hastighet av 1670 km/tim, eller om du hellre vill 463 meter i sekunden. För att solen skall “stå stilla” måste jorden sluta rotera.

  Om jorden skulle stanna plötsligt skulle det inte bli något kvar av byggnader, träd, människor och djur. Du kan jämföra det med vad som skulle hända om du satt i ett extra snabbt flygplan som plötsligen stannade helt.

  Men om Gud skulle låta jordens rotation avstanna under en timmes tid skulle du knappast märka inbromsningen. Den motsvarar en deceleration (retardation) av 0.13 meter per sekund-kvadrat.

  Om detta skedde, och sedan acceleration tillbaka till normal hastighet, vet vi ju inte. Det finns alternativa, övernaturliga, möjligheter. Vid skapelsen skapade Gud ljuset innan han angav solen som dagens ljus.

  Jag skulle vilja definiera ett “under” som något som inte hör till “skapelsens ordnade gång” och i vissa fall även strider mot “ordningen”.

  Vad gäller “stjärnan” över Betlehem ser jag inga invändningar mot att även detta fenomen kan ha varit något som inte hörde till himlakropparnas ordnade gång. Men på samma sätt som vi, ännu i dag, talar om att “solen går upp”, vilket fysiskt sett är felaktigt, så skulle det även kunna vara så att “stjärnan” vid en viss tidpunkt siktades “över” Betlehem för trollkarlarna som kom från öster (troligen nord-ost).

  Jag skulle inte våga avskriva det som en litterär förbättring påhittad av Matteus. Om man tittar närmare på texten och dess sammanhang, ser man att det inte alls är så säkert att fenomenet var statiskt.

  Matt. 2:2 och frågade: “Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom.”

  Matt. 2:7 Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig.

  Båda texterna anger att fenomenet inte konstant visade sig. Men så har vi Matt. 2:9 De lyssnade till kungen och begav sig i väg. Och se, stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var.

  Deras reseriktning var ungefär samma som den hade varit i Israel, innan de anlände till Jerusalem. Betlehem ligger syd-sydväst om Jerusalem.

  Ett fenomen som syns rakt åt öster, eller väster, ändrar position (höjd, vinkel) med 15 grader i timmen vid ekvatorn. Ju närmare polerna man kommer blir förändringen mindre för att på själva polen vara noll. (På nordpolen är alla riktningar söder och på sydpolen är alla riktningar norr.)

  Ett fenomen som syns rakt åt söder eller norr ändrar inte position på grund av jordens rotation.

  Ett fenomen i väster “går ner” och ett fenomen i öster “går upp”.

  Det trollkarlarna såg på vägen från Jerusalem var således ett fenomen som långsamt gick ner. Om det var ett naturligt fenomen! Och lika som solen “stannar” vid den västra horisonten där den går ner, stannade “stjärnan”. Grundtextens “elthon este epano ou en to paidion” är betydligt mindre specifik än de romatiska teckningar som traditionen har producerat där “stjärnan” står några meter upp i luften, rakt över taket på stallet.

  Det jag vill säga är att det är mindre tydligt om detta fenomen hör till den kosmiska ordningen eller om det var ett övernaturligt fenomen i likhet med mörkret vid korsfästelsen.

  Dina tankar angående “mysticism” vill jag ta upp separat.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Frid Kjell,

  Jag återkommer med vidare reflektioner av det jag skrev.

      (Reply)

 5. Martin skrev följande:


  2015-10-20 09:20:08 – Martin

  Titta bara på den här senaste reklam-snutten som Lindsey Williams har gjort för sin senaste DVD “What you must do before September 15”. Den handlar om ännu en finansiell kollaps som “eliten” har planerat.

  https://www.youtube.com/watch?v=W_XB-qUfbg8

  Topics Include: • Events Scheduled For September Through December. • Things The Elite Told Me To Do. • Know What You Are Preparing For. • Alternate Location. • Move Or Suffer. • How To Stay Warm Without Electricity • The Date The New World Order Will Be Implemented.

  Den kostar 48 dollar och du kan köpa den här:

  http://www.prophecyclubresources.com/THINGS-YOU-MUST-DO-BEFORE-SEPTEMBER-15th-2015-LINDSEY-WILLIAMS/productinfo/LW-TYM01/

  DVD:n kostar 48 dollar, alltså cirka 400 kronor. Plus några dollar i frakt.

  På detta sätt håller Lindsey Williams på, år efter år. Det nya fruktansvärda skrämmande ligger alltid och lurar runt nästa hörn. Köp bara min dvd så får du reda på vad som kommer hända, är Lindsey Williams återkommande budskap. Men inget av det LW säger ska inträffa händer. Istället kommer han ut med en ny dvd och en till och ännu en osv. Så har han hållit på i åratal.

  Det är verkligen dags att ni får upp ögonen för denne skojare!

      (Reply)

 6. Jv,

  Jag försöker i möjligaste mån att svara eller reagera på kommentarer.

  Men då måste jag ju först förstå vad som menas. Och det gör jag inte i detta fall.

  Du är välkommen att förklara..

  /Kjell

      (Reply)

 7. Jv,

  Hej!

  “Sovande” kan förväxlas med att i stillhet och förtröstan leva i gemenskap utanför rampljuset.

  /Ulrika

      (Reply)

 8. Tankar:
  Visst är det märkliga tider vi lever i, sluttiderna, men så få begriper det.
  Man säger ofta om troende kristna att de är hjärntvättade som kan tro på en ‘sagofigur’, ‘en gubbe på ett moln’ (Gud). Men det är ju faktiskt inte så utan det är så att vi troende blivit rena i våra hjärtan och våra hjärnor för vi står inte under SYNDENS lag längre, vi har fått ett nytt hjärta, ett nytt liv där inte orättfärdighet bor. Det är så kul för otroende att verkligen lägga på oss saker som vi varken sagt eller gjort, men de förstår ej att Gud finns och förstår ej vår kärlek till honom. Jag känner mig inte hjärntvättad utan jag känner mig VÄLDIGT ren och FRI!

  När man talar om hjärntvätt kan man istället för att tala om att Gud hjärntvättar så är det i stället så att det är VÄRLDEN och världens ledare och människor som hjärntvättar folk. Och jag får inte glömma att nämna de olika RELIGIÖSA SEKTER /Församlingar som faktiskt hjärntvättar folk i Guds namn.

  Hade jag nu INTE varit FRÄLST av NÅD så hade jag ju varit som alla andra och godtagit vad som helst som hade sagts mig och jag hade inte grävt vidare efter sanningen i det man sagt eller gjort. Jag hade dessutom förlorat MITT LIV! Det NYA livet hade jag ALDRIG fått om jag inte blivit frälst.

  ….så tala om hjärntvätt. Du som inte är en kristen och läser här kanske säger att det låter inte klokt detta resonemang om frälsning och nåd, men det är ju så att det är det som är det rätta LIVET. Att få vara fri och tänka såsom GUD VILL att man ska tänka och göra och uppföra sig och gå vidare med honom för att en dag hämtas hem till hans rike.

  En liten tanke fick jag då jag ser olika nyhetsprogram och propaganda och annan smuts som ges åt oss fast vi inte bett om det, det är bara att slå av tv:n eller också försöka förstå vad det är som sker i denna värld av SMUTS. Eller: jag kan också välja att titta på en del elände och be för de människorna, för så vill Gud att vi gör. Världen är ingen bra plats och kommer en dag att gå under och en ny himmel och en ny jord blir det. Skall du vara med där eller gå evigt förlorad?
  FRID/Maria

      (Reply)

 9. Maria,

  “jag känner mig VÄLDIGT ren och FRI!”

  Ditt inlägg påminde mig om vem som renat oss. Tack för det!

  Ur Joh 1:”Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: “Se Guds Lamm som tar bort världens synd!”

  Därutöver har jag problem att förstå hur den rening som Jesus gjorde när Han offrade sig förhåller sig till var och ens ansvar att omvända sig, dvs bli mer o mer ren med Herrens hjälp ständigt. Den sk Helgelsen.

  Jag förstår att det är galet att enbart leva på Jesu rening av världens synd och sedan tro sig vara frälst av det utan att förändra sig till att bli mer o mer lik Guds vilja.

  Och jag förstår, även om jag ibland glömmer det, att jag aldrig, hur finfin jag än skulle kunna bli, inte kan bli tillräckligt ren för att frälsa mig själv.

  Hur ska man tänka kring den rening som Jesus gav på korset i relation till den rening som man själv ansvarar för?

  /Ulrika

      (Reply)

 10. Ulrika,

  Angående helgelse och rening tror jag att Guds ord talar om tre olika saker.

  1 Kor. 6:9-11 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er. Men

  • ni har tvättats rena,
  • ni har blivit helgade,
  • ni har förklarats rättfärdiga

  i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

  Jag tror inte att det nyttar mycket att försöka bena ut skillnaderna i detalj, men som jag förstår det börjar det med “rättfärdig-förklaringen” när man uppriktigt ber om frälsning. Sedan börjar omvändelsen där man tvättas ren och resultatet är att bli helgad.

  Orden “helig” och “helgad” brukar ofta förväxlas med “from” och “religiös”, men betydelsen kan bäst liknas med relationen mellan äkta makar.

  Makarna skall ju vara “helgade” för varandra, alltså bara tillhöra varandra och inte ha additionella partners.

  Att vara helgad i relation till Herren betyder alltså att inte ha några andra gudar vid sidan om.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Kjell,

  “Att vara helgad i relation till Herren betyder alltså att inte ha några andra gudar vid sidan om.”

  Då är det där den egna ansvarbiten kommer in, att välja rätt Herre och lära känna Honom. Den Helige Ande påminner oss i bönen vad vi behöver för nästa steg i relationen med Herren.

  Och då ingen människa kan förklara sig själv rättfärdig, genom ord och gärningar (då gör man sig själv till Gud) behövde Jesus, som Gud, ta den mänskliga synd som alla människor bär i sig. Den del som brukar kallas för arvsynden. Läste nyligen en pastor som anser att “ursynd” är ett bättre ordval då “arv” kan leda tankarna till genetiskt arv. Vilket ordval som är det bästa får du avgöra. Jag vet bara att Jesus säger att ingen annan än Gud är god. Och det tror jag ju på också.

  Det är, åtminstonde för mig, lätt att tro att människan ska bli lika ren som Gud innan hon kommer in i Guds rike, som idag är inom oss och slutligen i Himmelen. Men inte kan någon människa ens där bli som Gud, för i Himmelen forsätter Gud att vara Gud och människor heliga människor. Således fortsätter Guds Nåd att verka även i Himmelen. Och då är det en viktig uppgift för oss att lära känna nåden nu, då den är en grundbult även i Himmelen.

  /Ulrika

      (Reply)

 12. Ulrika,

  Själv är jag inte så värst tilltalad av “teologiska formler”. De leder oftast till missförstånd och trätor.

  Valet att ta emot erbjudandet om frälsning handlar om Guds initiativ och om nåd. Ingen kan förtjäna nåden och att “bli räknad för rättfärdig”.

  Gud använder själv äktenskapet som förebild på relationen med honom själv.

  Det gäller helt andra “regler” innan man har sagt ja och blivit gift, och efter inom äktenskapet. Inom äktenskapet gäller bara “tron” i den betydelsen att det inte funkar utan förtroende och trohet.

  Det innehåller att man lyssnar till varandra och håller de bud som är förknippade med äktenskapet.

  När vi vill diskutera lag, nåd, tro och gärningar måste vi vara tydliga om vi talar om tiden före “frälsningen’ (vigseln) eller om tiden efter.

  Ett äktenskap där man strutar i varandra och roar sig på egen hand bäst man vill är en “oxymoron” eller “contradictio in terminis”.

  Det enda jag försöker illustrera är att den som inte förstår att skilja på före och efter lätt misstolkar en hel del i NT.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *