Hur blir man ett helgon?

För några månader sedan, närmare bestämt 23 Maj 2015, var det stort pådrag från RKK här i Kenya.

Man hade hittat (på?) ett “helgon” som verkade i den kenyanska staden Nyeri. Hennes namn var Syster Irene Stefani och hon fick tillnamnet Nyaatha, som på kikuyuspråket betyder ungefär “den barmhärtiga”, underförstått som lever som hon lär.

Aurelia Mercede Stefani föddes 1891 i byn Anfo i norra Italien. Stefani antog namnet Irene när hon 1911 blev novis hos Consolata Missionary Sisters. 1914 alldeles innan första världskriget blev hon en fullvärdig medlem av orden. Samma år sändes hon till Kenya och anlände här i Januari 1915.

Stefani arbetade som sjuksköterska och blev uppskattad och känd av den lokala befolkningen. 1930 blev Stefani smittad av en av sina patienter. Sjukdomen ledde till hennes död samma år.

Hon dog 31-10-1930 och jag tvivlar inte en sekund på att hon levde i enlighet med övertygelsen att en tro utan gärningar är död.

Nu kommer jag till avsikten med denna artikel, nämligen att berätta hur man enligt RKK blir ett helgon. Klippt från denna sajt

 1. Först måste det gå fem år, sedan kan en saligförförklaringsprocess börja. Varför man vill vänta i 5 år är för att man tror att det leder till en större objektivitet, när några år har gått. En begäran för att få någon helgonförklarad kan komma från en grupp som arbetat för detta, men själva begäran ska komma från biskopen i stiftet. Efter att den Heliga Stolen har gett sitt godkännande kan sedan stiftet börja en utredning.
 2. För att en saligförklaring ska kunna göras krävs ett under som ska ha skett efter personens död. Ett vanligt under kan vara att någon har bett om den avlidnes förböner och blivit frisk efter detta.
 3. För att en helgonförklaring ska kunna göras krävs att ytterligare ett under ska ha skett efter det att saligförklaringen gjordes. Detta under undersöks på liknande sätt som tidigare. En helgonförklaring (kanonisering) innebär en garanti för att personen har nått himlen och är hos Gud, att man får använda titeln helgon och att helgonet kan vördas av hela den universiella kyrkan. Det kan då anropas i de offentliga kyrkobönerna, i mässan och i tidegärderna. Dessutom får man uppföra kyrkor och altare till dess ära och officiellt hålla kyrkofester för helgonet, samt hålla deras statyer, reliker och pinoredskap i ära. En kanonisering är förbunden med påvlig ofelbarhet, och hålls under högtidliga ceremonier i S:t Peterskyrkan.

I Syster Irenes fall började processen med att John Paul II förklarade Stefani en “Guds Tjänare“. Det skedde 22 Juli 1985.

Den 2 April 2011 fastställde Benedict XVI att Stefani hade levt ett heroiskt liv och declarerade därför att hon var (är?) “Venerable“. Kanske bäst översatt till “värd att vörda”.

Den 12 Juni 2014 bekräftade Franciscus att det fanns ett under som skett på grund av Stefanis medverkan. Därmed var det fritt fram att ta steget till saligförklarande. Detta skedde från 22 till 24 Maj 2015 under ledning av Kardinal Polycarpus Pengo i Nyeri.

Det var stor fest, ritualer och massor av människor i Nyeri när man saligförklarade denna kärleksfulla lilla nunna.

Nu efterlyser RKK vittnesbörd om under som har skett efter saligförklaringen. Det efterlyses i artiklar i landets tidningar.

Jag vill att du förstår situationen i landet. Det är inte något man blygs för i Kenya att kalla sig “kristen”. Tvärt om! Nästan 83% av landets befolkning på närmare 45 miljoner kallar sig kristna. 11% är muslimer.

Protestanterna leder, men på grund av trosförkunnelsens förbannelse och framgångs-teologins gift växer RKK starkt i vissa delar av landet. Inte minst landets centrala delar. Antalet Romerska Katoliker just nu torde ligga mellan 25% och 35%. RKK bygger en massa kyrkor och besökarna “skinnas” inte inpå bara livet, till skillnad mot trosförkunnelse-kyrkorna där besökarna manipuleras att avstå minst 30% av brutto-inkomsten och pastorerna lever lyxliv.

Låt oss räkna konservativt. 14 miljoner kenyaner kallar sig katoliker. Hälften av dessa är barn yngre än 16 år. Vi har kvar 7 miljoner vuxna varav hälften lever i armode (tillsammans med sina barn).

Katolska kyrkan subsidierar dem som vill vallfärda för att besöka Syster Irenes nya grav.

Om då någon rapporterar att han har upplevt ett under vid ett sådant besök vid graven, och RKK’s lokala ledare bedömer att dennes vittnesbörd kan annonseras utan att skapa kontrovers, så innebär det att personen i fråga kommer att presenteras i landets tidningar och därmed få både berömelse och förbättrade finanser. I alla fall under en tid.

Koppla nu detta med att många av RKK’s medlemmar har erfarenhet av trosförkunnelse-kyrkorna där man aktivt uppmanas att bekänna under innan de har skett. Man skall ju bekänna sitt helande i tro så att det sedan sker i verkligheten.

Hur stor tror du att chansen är att man kommer att hitta människor som gärna vill vittna om under? Om det fanns chanser större än 100% skulle jag föreslå det.

Det är fast och säkert att Syster Irene kommer att helgonförklaras. Och därmed har Nyeri fått ytterligare en turistattraktion.

En grav i Nyeri som hittills ofta har besökts av både lokala och internationella turister är Baden Powells grav.

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, född 22 februari 1857 i Paddington, London, död 8 januari 1941 i Nyeri, Kenya, var en brittisk militär, författare och grundare av scoutrörelsen. På hans egen begäran vätter hans grav mot “Mount Kenya” där enligt kikuyu-tradition Ngai (gud) har sin boning…. Han hoppades därmed på ett liv efter detta. Hans religion var ett eget hopkok av humanism och animism.

Men det handlar inte denna artikel om. Fast säkert kommer många besökare hylla båda dessa berömda gravar.

/Kjell

Views: 30

One thought on “Hur blir man ett helgon?”

 1. Missa inte Stig Melins artiklar bara för att han inte hänvisar direkt till artikeln.

  Kolla En haltande katolsk kyrka.

  Mina artiklar rör sig kanske på för hög (hög betyder inte bra!) abstraktionsnivå. Gud älskar även teoretiker, tack och lov!

  Min tro är dock att “den som söker han finner”, eller mer ordagrannt att “den sökande finner”.

  För ingen tror väl att om han söker i två timmar, och inte finner, kommer att finna det automagiskt om han sätter sig ner och ger upp.

  Pröva! Det är uppdraget till oss alla. “Läroämbeten tycker väldigt illa om detta gudsord.”

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *