Amish? – Jag vill chockera!

Anledningen är att jag vill försöka skaka fram lite grand realitet mitt i alla ändetids-spekulationer. (Och inom parentes hade jag ingen aning om jag hade stavat “schokera” korrekt (ser konstigt ut). Det jag avser är att skaka om dej ordentligt! Har nu (25-09) korrigerat stavningen i enlighet med Fredriks kommentar.)

Om du är intresserad kan du börja med att i lugn och ro se på detta videorapportage som BBC gjorde hos en Amish familj.

Klicka här för att se på videon: Amish: A Secret Life .

Låt mej först bara konstatera att mycket av det du kan se i den videon påminner om hur det var att växa upp i pingströrelsens 50- och 60-tal.

Men fastän jag kan se att många amish-övertygelser stämmer väl med Guds ord, måste jag även konstatera att det finns baksidor och nackdelar som är obeskrivligt stora.

Vill du se ett rapportage (långt!) även om detta skall du kolla Shunned.

Shunned betyder “utesluten” på grund av att man anses vara en avfälling. Om du kollar denna långa video ber jag dej lägga märke till att de flesta av dem som blev “avfällingar” har en mycket evangelisk tro.

Lägg nu även märke till att när Antikrist kommer att uppträda och förbjuda Kristustrogna att köpa och sälja, så kommer nästan inget att ändras i Amish konservativa områden. De är självförsörjande och behöver varken banker eller elektricitet, snabbköp eller internet, soap operas eller underhållning!

Här stannar jag, och vill bara avsluta med en undran: “Är det möjligt att Gud, i nästan varje samfund, bevarar en så kallad ‘kvarleva, helgad åt Honom’?”

Jag ber dej att tydligt berätta om du har sett de inkluderade video-rapportagen, när du kommenterar.

/Kjell

PS. Och om du undrar… NEJ! inte ett enda hår på mitt huvud skulle ens överväga att bli Amish.

Views: 29

13 thoughts on “Amish? – Jag vill chockera!”

 1. Fredrik,

  Konstigt! När jag googlade hittade jag det inte, men nu finns det där.

  Synonymer till chockera
  stöta, uppröra, väcka anstöt, förfära, skaka, skärra, epatera, chocka

  Nåja, det får stå felskrivet i rubriken för annars blir ju din kommentar svår att förstå.

  Hade aldrig hört ordet: “epatera”

  Var får dom allt ifrån? 🙂

  /Kjell

  PS. Korrigerade stavningen 25-09…..

      (Reply)

 2. Kanske borde jag nämna att videon “Amish – A secret life” handlar om evangelisk väckelse bland Amish. Mycket intressant film!

  Sådan väckelse tror jag kan ske i fler samfund i vår tid.

  De som hör Herren till kommer att få upptäcka nådens evangelium och kanske vara redskap att vinna andra i egen kring.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell,

  Jag har tänkt på din fråga om Gud bevarar en kvarleva åt sig i olika samfund. Först tilltalades jag av den tanken men jag är inte övertygad om att det är så. Jag tror snarare att många troende trycks ut från kyrkosystemen på ungefär samma sätt som fariséerna förkastade Jesus, inga jämförelser mellan Jesus och troende i övrigt. Tänk bara om Johannes Döparen skulle vara medlem i en frikyrka i Stockholm. Han hade antagligen åkt ut med huvudet före.

  Jag har sett programmet om Amish-familjen två gånger tidigare. Det är underbart att se deras tro på Jesus. Där kan vi tala om tro-het som du ofta skriver om. Parallellen till pingströrelsen är nog träffande. Men jag tror samma krafter är i rörelse i samtliga kyrkor, och kanske särskilt i väckelserörelser i andra och tredje generationen. Den första generationen pingstvänner betalade ett pris för sin tro som dess barn och barnbarn inte kommer i närheten av. Och det är samma sak bland Amish-folket. Jag vill inte dra för stora växlar av det men det verkar som om väckelserörelser tenderar att bli stela kyrkostrukturer.

  Jag kommer att tänka på ett avsnitt ur Uppdrag Granskning för många år sen. En av medlemmarna i en Missionskyrka utanför Göteborg hade gjort något dumt som hade med ekonomi att göra. En äldre kvinna i församlingen avslöjade honom. Trots detta så kom han till kyrkan veckan därpå men han fick sitta själv i kyrkbänken eftersom nu ville ingen sitta bredvid honom längre. Utom en person. Den äldre kvinnan som hade avslöjat honom kom och satte sig bredvid honom. Detta är både nåd och sanning, en bristvara idag tyvärr.

  /Martin

      (Reply)

 4. Martin,

  Jag håller nog med dej helt och hållet i det du säger i din välskrivna kommentar.

  Med ordet “kvarleva” syftade jag just på små mängder medlemmar med evangelisk tro trots att de vuxit upp inom en sekt, eller ett stelbent samfund.

  Det man ser just i de båda videos jag länkar till är att det finns varmt evangeliskt troende (ex?)amish som riskerar shunning för sin övertygelses skull, eller redan är shunned. Och de ser det som ett kall att missionera bland amish som brottas med en liknande situation.

  Miriam Lapp vittnar i ett avsnitt för BBC-teamet att shunning är smärtsamt men att vi skall glädja oss åt den förföljelse vi måste utstå på grund av trohet till Jesus. Sedan blir hennes ögon tårfyllda och hon gömmer ansiktet i ärmen och gråter. Ett minst sagt rörande moment i filmen. (Kolla från ungefär 48 minuter in in filmen, 2 minuter långt.)

  Jag tror att du helt lugnt kan säga att “väckelserörelser tenderar att bli stela kyrkostrukturer”. Det börjar när man i egen kraft vill låtsas att väckelsen fortsätter.

  I den äkta väckelsen behövs det inga regler. Tillgivenheten flödar och den älskade har högsta prioritet. Men förälskelsen är ett frö som är avsett att gro och bli en växt som heter kärlek, och då prövas äktheten. Den äkta kärleken behöver inte heller lagar och föreskrifter. Den är trogen och utgivande.

  Men alla vet ju att inte varje förälskelse leder till kärlek. Samma gäller med väckelser, fast där finns det alltid några som inte vill förlora de nya “medlemmarna” och därför predikar gärningslära och ställer upp synda-kataloger och rättfärdighets-kataloger. Och där upphör väckelsen fastän man kan fortsätta med agerande så att många fortfarande tror att väckelsen pågår. Förr eller senare tröttnar dock även resten av medlemmarna att spela väckelse.

  Då finns det ändå ofta en “kvarleva” som behåller förtroendet för Herren och vill vara honom trogna. Med Herrens välsignelse kan dessa sedan få vara vittnen i handling och ord och få leda andra till mognad i tron.

  Var gränsen går mellan att stanna kvar eller dra ut ur samfundet är ett personligt val. Men tillbaka till amish. Jag känner ett visst förvantskap med Mennoniterna. Amish är ju en utbrytar grupp ur mennoniterna. Mennoniterna fick sitt namn från Menno Simons som bodde i Frisland, ett område i norra Holland och Tyskland som har en dialekt som hellre borde kallas språk. Det är en sorts blandning mellan Tyska, Holländska och Danska. Frisernas karaktär ligger närmare Skandinavien än den europeiska kontinenten.

  Men den viktigaste orsaken till förvantskapet är att mennoniterna blev baptistiska protestanter innan reformationen kom igång. I sanning den första evangeliska frikyrkan efter tusen år av katolskt förtryck i det så kallade “Heliga Romerska Imperiet”. Att samfundet senare har stelnat och infört strukturer, metoder och gärningslära är en annan sak.

  Utan minsta tvekan kan vi dock påstå att mennoniterna är helt fria från inflytande från RKK och trosförkunnelsen.

  /Kjell

  PS. Jag skall försöka skriva något om “nåd och sanning” eftersom både du och Andreas talar om detta.

      (Reply)

 5. Har sett halva filmen, sedan dog den tekniska kapaciteten.

  Av det jag såg (inte hörde, då jag tillhör den ängelska analfabetismen) vittnar om en blandning av judendom och kristendom. Alltså, som den tidiga kristna kyrkan.

  -När pappa är på jobbet tar äldste sonen hand om bordsbönen.
  -Vardagen är en Gudstjänst, genom kärlek, vördnad, respekt för varandra och Gud. Bön, sång och allt i ära för Gud, nästan och sig själv.
  -Man håller söndagens Gudstjänst i hemmet.
  -Man klär sig över hela kroppen med huvudbonad. (Lite nyfiken på varför kvinnan väljer en garderob med blå/lila kläder ganska genomgående.)
  -Mannen kör med skägg. Kan verka ointressant men tyder på någon form av tillhörighet identitetsmässigt.
  -Man lever vad man kan i världen och inte efter den. Hemma hindrar man osunda influenser att ta sig in, borta (på stan o på jobbet) lever man i världen.
  -Man är vänlig mot alla. Så långt det beror på en själv.
  -Paret underordnar sig varandra.
  -Mannen arbetar för att äta.
  -Jesus i fokus.

  Det var några tankar.

  /Ulrika

      (Reply)

 6. Ulrika,

  Kom på en sak till.

  Om jag uppfattade rätt vad som är familjens söndagsGudstjänst i filmen så var det pappan som ledde medan mamman med dottern deltog ett par meter ifrån kyrkbänken (soffan som pappan ledde ifrån o sönerna satt i. ) En slags blandning av dåtidens synagoga o den tidiga kristna kyrkans Gudstjänstlokal.

  Ett litet personligt vittnesbörd. Jag har upplevt att jag tagit för stor plats här o hela tiden vill delta. Så då försöker jag trycka undan mitt deltagande. O så kom jag på att jag känner glädje (o inte jante) i Herren. O då kunde jag inte låta bli att dela tankar igen.

  /Ulrika

      (Reply)

 7. Ulrika,

  Törs jag förmoda att du skrev detta för att kolla om du hade fått rätt intryck av det du såg?

  Någon judendom finns inte i amish lära men visst kan man säga att de mycket noggrannt försöker följa alla bud i NT och att de till detta har lagt både syndakataloger och rättfärdighetskataloger.

  Deras sociala system är starkt patriarkalt så sönerna uppfostras (dresseras?) till att bli familjens och kyrkans ledare. Döttrarna uppfostras till att bli hustrur och mödrar. Utbildningen består vanligtvis av folkskola och ingen fortsatt utbildning.

  Att ta tid tillsammans med barnen står högt i kurs.

  Den familj du såg kan man lugnt säga att de sätter tron i första rummet, sedan familjen och till sist individen. Detta är ett genomgående drag hos amish. Skillnaden i detta fall är att far och mor har erfarit evangelii sanning och förstått att Jesus är deras frälsare och att frälsningen erbjuds av bara nåd.

  Vad gäller klädedräkt är det ju att likna vid en uniform och det hör till kutymen att färgerna skall vara vitt och svart eller mycket mörka toner av blått, blågrönt eller lila.

  Mannens skägg hör till “uniformen”. Det anses vara fel att raka sig. Av samma anledning får kvinnorna inte klippa håret.

  Vänligheten mot alla kan stämma. Amish predikar strikt pacifism och förlåtelse hör till de viktigaste dygderna.

  Det kan nog stämma att sammankomsterna så gott det går har karaktären av huskring och inte underhållning som är det vanliga i många samfund.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Kjell,

  “visst kan man säga att de mycket noggrannt försöker följa alla bud i NT”

  Vilket optimalt utgångsläge att komma till tro i 🙂

  De kan fokusera på att lära känna Jesus utan att behöva ändra sin livsstil speciellt?

  /Ulrika

      (Reply)

 9. Ulrika,

  Helt säker är jag inte på det.

  Tänk på liknelsen om den förlorade sonen. Det var hemmasonen som inte ville vara med på notorna.

  Och ta till exempel följande händelse, Lukas 7:40-47

  Då sade Jesus till honom: “Simon, jag har något att säga dig.” Simon svarade: “Mästare, säg det.” – “Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. Eftersom de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest?”

  Simon svarade: “Den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro.” Jesus sade: “Du har rätt.”

  Sedan vände han sig mot kvinnan och sade till Simon: “Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam.

  Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.”

  Nu är det naturligtvis inte så att vi behöver skynda oss att synda för att få mycket förlåtet. De flesta av oss har fått alldeles tillräckligt med synder förlåtna, om vi inser det och vill bekänna det.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Kjell,

  Martin, Kjell o övriga som lyssnat till familjens berättelse.

  Nämnde de något som berör “alla har syndat” som Paulus undervisade församlingen i Rom om?

  /Ulrika

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *