Gränslöst – no limits

Jag har funderat ganska länge på hur jag skall börja denna artikel och vad jag skall ta med i den. Det jag avser med ordet “gränslöst” kan nämligen inte uttryckas med ett enda ord. Tänk på ord som obegränsat, begränsning, möjligt och omöjligt. Kort och gott, inget skulle fungera utan “gränser”.

Grote Schuur Ziekenhuis – Kaapstadt

När jag var ung hände det sig en kväll att det presenterades en sensationell nyhet i dagens nyhetsutsändning på TV. För mej var det en chockerande nyhet. Doktor Christiaan Barnard* hade transplanterat ett hjärta från en person som just hade dött till en person med hjärtproblem. Detta kirurgiska mirakel hade utförts i Syd-Afrika i “Het Grote Schuur Ziekenhuis” (Fritt översatt: Sjukhuset ‘Det Stora Skjulet’. Men ordet betyder också förråd och även stora byggnader som används till förråd. Kanske det svenska ordet “lada” passar bäst.)

*Christiaan Neethling Barnard, född 8 november 1922 i Beaufort West, Västra Kapprovinsen, Sydafrikanska unionen, död 2 september 2001 i Pafos, Cypern, var en sydafrikansk hjärtkirurg.

Barnard utförde världens första hjärttransplantation på en människa, på Groote Schuur-sjukhuset i Kapstaden i Sydafrika den 3 december 1967. Patienten hette Louis Washkansky och var en 53-årig specerihandlare. Donatorn var Denise Darvall, en 25-årig banktjänsteman, som påträffats döende efter en trafikolycka; hennes far gick med på att hennes hjärta fick doneras. Washkansky avled 18 dagar senare till följd av infektion och avstötning.

Transplantationer förekom ju redan, men att transplantera ett hjärta var något otänkbart. I alla fall för mej. Det kändes fel och jag chockerades av upptäckten att ändens tid hade brutit in. Jag funderade mycket på om det verkligen var moraliskt acceptabelt att utföra en sådan operation.

En gräns hade förlagts av människor. En gräns jag trodde (och kanske fortfarande tror) att bara Gud får bestämma om.

Du förstår, på den tiden var en person levande så länge som hjärtat fungerade och död när hjärtat slutade fungera.

Ser du mitt dilemma? Man tog ett fungerande hjärta från en död person (motsägelse) och gav det till en levande person som inte hade ett fungerande hjärta. Själva definitionen av liv och död hade ändrats av doktor Barnard .

Vi hade haft en tydlig gräns: “När hjärtat slutar slå och inte kan startas igen så är en person död.”

Vi fick nu en otydlig gräns som inte kan definieras utan mätinstrument och subjektiva värderingar: “När personen är hjärndöd så är han död”.

Fördelen för transplantations-industrin är att man kan hålla kroppen vid liv fastän personen är död. (Låter det inte som en motsägelse?) Man kan således planera en passande tid för att “skörda” kroppens organ så att de kan användas för någon som behöver dem och har råd att betala kostnaderna för transplantationen och den livslånga vården och medicineringen.

Frågorna staplar upp sig. För inte var denna “lyckade” operation doktor Barnards första försök att transplantera ett hjärta. Kom då ihåg att det inte går att ta vilket hjärta som helst. Blodgrupp och en massa andra genetiska egenskaper måste vara de rätta om det alls skall finnas en chans att “lyckas”.

I ett land med “apartheid” där man ser till att det finns många, chanslösa, fattiga personer har man tillgång till “döda” med rätt genetisk profil.

Hur många fattiga utvaldes att bli donor i stället för att räddas till livet? Doktor Barnard och hans medarbetare kommer en gång att konfronteras med den siffran.

Ännu en tydlig gräns hade nämligen flyttats, nämligen gränsen för mord.

Det handlar här om förkastandet av det dubbla kärleksbudet. Gud hade man ju redan förkastat, nästa steg var att omdefiniera vem som är “vår nästa”.

Om man utesluter vissa från att kallas “nästa” kan man ju låtsas att man älskar sin nästa som sig själv fastän man mördar. I förlängningen kan man till och med inbilla sig att man just “älskar” sin nästa genom att mörda honom. Allt detta sker i dag!

I Kina har man tillgång till hur många fängslade, dödsdömda som helst. Det visade sig att man planerade exekutionen så att unga friska fångar med bra donor-organ mördades väl planerat och koordinerat så att deras organ kunde säljas till transplantations-industrin.

Gud skapade bara en värld i ett universum, men vi människor tycker det blir mer praktiskt om vi får tala en “tredje världen”. Giriga affärsmän matchar unga, fattiga donorer i “tredje världen” med rika mottagare i den rika världen. Donorerna övertygas sedan att sälja en njure för några tusen kronor.

Lars (Larry) Hagman var en av de första som nyheterna rapporterade om som kunde använda sina miljoner för att byta ut sin söndersupna lever mot en frisk donor-lever, så att han kunde fortsätta att supa ännu en tid.

Under tiden har vi vant oss vid att nya tekniker utvecklas i den så kallade “häslovården”. Jag skall nämna IVF (In Vitro Fertilisation) alltså den metod som producerade det som först kallades “provrörsbarn”.

Man behandlar kvinnan med hormoner så att hon producerar flera ägg. Dessa ägg befruktas sedan med sperma från maken eller någon annan donor. Då händer det att flera ägg blir befruktade. Man placerar åtminstone ett av dessa ägg i kvinnans livmoder. Resten fryser man in för evetuellt senare bruk.

Men eftersom chansen att lyckas inte är stor placerar man vanligtvis tillbaka mer än ett befruktat ägg. Då kan det hända sig att det blir fyrlingar, femlingar eller sexlingar. Det var ju inte avsikten så kvinnan får välja om hon verkligen vill gå igenom detta eller om man skall mörda en del av de så kallade “fostren”.

Här görs således ännu en viktig gräns, som har att göra med “liv”. När är (blir) ett “foster” en människa? Det finns bara en absolut gräns, nämligen vid befruktningen. Vill du känna Guds perspektiv kan du läsa Psalm 139.

Fast då kan man invända att en hel del befruktade ägg inte lyckas bäddas in i livmoderns slemhinna och således utsöndras och dör. Men de “foster” som lyckas och kanske är för många faller inte under denna regel. Därför blir resultatet total laglöshet och gränsen fastställd av människor som har andra prioriteter än barnets bästa. Gränslöshet och laglöshet är tvillingar. Kanske till och med siamesiska tvillingar.

Och när man ändå mördar dessa så kallade “foster” kan man ju lika gärna använda dem för att “skörda” nyttiga saker, eller att bedriva “forskning”. Det kan man göra med de infrusna, överblivna “fostren” också.

Vissa biprodukter kan användas för att tillverka kosmetika. Salvor som påstås minska rynkorna i ansiktet på äldre kvinnor.

Stamceller kan injekteras i patienter med Alzheimer för att försöka hitta bot för den sjukdomen. Användningarna är många. Ja så många att organ från foster kan säljas för stora summor. Det är brist på dessa organ. Förfrågan är större än tillgången.

Men det finns lösningar på detta ekonomiska problem. Man beslutar att kvinnor får välja så kallad abort (legaliserat barnamord) om “fostret” är yngre än 24 veckor (alltså 6 månader). Och i specialfall (som lätt kan fixas) får man till och med mörda barn som är så gamla att de kan överleva om de skulle födas. Det handlar inte om oformliga cellklumpar utan om fullt utvecklade små människor!

Oformliga cellklumpar? Bild nummer 2 i nedre raden är 24 veckor gammal.

Men “kunderna” vill inte längra ha sönderstrasade barn, de vill helst ha hjärtan och levrar och dylikt som är intakta. Därför har “leverantörerna” förbättrat sina metoder så att de endera med hjälp av ultrason ser till att inte trasa sönder de delar av kroppen som kan användas, eller att de ser till att barnen föds levande så att de kan dissikera dem och skörda de efterfrågade organen.

I USA sker detta med statliga subsidier. Det är big business. Det strider mot grundlagen. Och det kommer inte att stoppas.

Gå in på YouTube och sök på “Planned Parenthood” så får du massor av gruvliga träffar.

Jag skall bara ge tre länkar här:

Planned Parenthood Uses Partial-Birth Abortions to Sell Baby Parts

Planned Parenthood Baby Parts Vendor ABR Pays Off Clinics, Intact Fetuses “Just Fell Out”

Planned Parenthood exposed

Jag tänker inte ta upp eutanasi, eller så kallade barmhärtighetsmord. Även i den industrin finns det ekonomiska intressen. Det är ungefär samma sak men i andra änden på livet. Mord och subjektiva gränser.

Allt detta är förutsagt i Bibeln. Jag skall citera en text ur Uppenbarelsebokens artonde kapitel, verserna 11-13. Jag tar det ur Reformationsbibeln eftersom det är den enda svenska översättningen som tar med alla ord:

Köpmännen på jorden skall gråta och sörja över henne, därför att ingen mer köper deras varor: guld och silver, ädla stenar och pärlor, fint linne och purpur, silke och scharlakan, och alla slags välluktande träslag, och alla slags föremål av elfenben, och alla slags föremål av dyrbaraste trä, av koppar, järn och marmor, och kanel och kryddor, salva och rökelse, vin och olja, fint mjöl och vete, boskap och får, hästar och vagnar, människors kroppar och själar.

Och så en liten fotnot angående ordet “själ” som hellre borde översättas med “liv”. (Jag kan motivera detta om någon vill det.)

Här handlar det utan minsta tvekan om handel i kroppsdelar och ekonomisk vinst på grund av subjektiva definitioner av “liv”.

Mycket mer skulle kunna skrivas angående hälso-industrins förkastande av det dubbla kärleksbudet, men jag stannar här för denna gång.

För gärna diskussionen vidare.

/Kjell

PS. Några få texter angående gränser. Jag citerar dem direkt kopierade ur SFB. (Utan formattering)

Psalm 39:4 (39:5) HERRE, låt mig förstå att mitt liv har ett slut, att det finns en gräns för mina dagar, så att jag inser hur förgänglig jag är.

Psalm 73:7 Ur deras feta ansikten tittar ögonen fram, deras hjärtans inbillningar har ingen gräns.

Ords. 8:20 Jag vandrar på rättfärdighetens väg, mitt på det rättas stigar,
Ords. 8:21 för att ge rikedom i arv åt dem som älskar mig och fylla på deras förråd.
Ords. 8:22 HERREN ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden.
Ords. 8:23 Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns.
Ords. 8:24 Innan djupen blev till föddes jag, innan källorna flödade av vatten.
Ords. 8:25 När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag,
Ords. 8:26 innan han gjort land och fält och jordens första stoft.
Ords. 8:27 När han beredde himlen var jag där, när han välvde en sfär över djupen,
Ords. 8:28 när han fäste skyarna i höjden och djupets källor bröt fram med kraft,
Ords. 8:29 när han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grund,
Ords. 8:30 då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, alltid jublande inför honom.
Ords. 8:31 Jag jublade över hans värld, jag gladdes över människorna.
Ords. 8:32 Så lyssna nu, mina barn. Saliga är de som håller sig till mina vägar.
Ords. 8:33 Hör min förmaning och bli visa, förkasta den inte.
Ords. 8:34 Salig är den människa som hör mig, som dag efter dag vakar vid mina dörrar och håller vakt vid mina dörrposter.
Ords. 8:35 Ty den som finner mig finner livet och får nåd från HERREN.
Ords. 8:36 Men den som syndar mot mig skadar sin själ, alla de som hatar mig älskar döden.

Jeremia 5:21 Hör detta, du dåraktiga folk utan förstånd! Ni har ögon och ser inte, ni har öron och hör inte.
Jeremia 5:22 Skulle ni inte frukta mig, säger HERREN, skulle ni inte bäva för mig, jag som har satt sand till gräns för havet, till en evig gräns som det inte kan överskrida. Hur än dess vågor svallar förmår de ingenting, och hur de än brusar kan de inte komma över den.

1 Mos. 1:6 Gud sade: “Varde mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten!”
1 Mos. 1:14 Gud sade: “Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, …
1 Mos. 1:18 till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott.

Views: 43

12 thoughts on “Gränslöst – no limits”

 1. Den här artikeln är så bra att den skulle egentligen skickas till alla svenska riksdagsledamöter. Den kan kännas jobbig att läsa för en som inte har känt till detaljerna. Men sanningen i den lyser som en fyrbåk.

      (Reply)

 2. Torbjörn S Larsson,

  Jag känner inte till någon svensk bibelöversättning, utom Karl den tolftes, som fullt återger det som står i 2 Petr. 3:5 Men sjelfviljande vilja de icke veta,

  KJV återger det som: “For this they willingly are ignorant of

  Sammanhanget handlar om skapelsen och Guds plan med historien. Jag citerar det för att det handlar om gudsförnekares självvalda attityd.

  Titta på politiken! Det finns massor av saker man är medveten om, men låtsas att man inte vet för att kunna föra en förljugen politik.

  Jag skall avstå från exempel, men vill bara påpeka att fakta inte hjälper när människor väljer att vara “avsiktligt okunniga”.

  /Kjell

      (Reply)

 3. För mig är det “enklast” att försöka motivera gränserna genom att först finna exempel som jag kan acceptera. En operation som jag “möter” varje dag på jobbet är höftledsoperationer.

  Först: Vilket material är höftskålen gjord av?

  Ett klipp från SR: “Forskarna i Luleå har tagit fram en tåligare plast för den konstgjorda höftskålen. Extremt små mängder av nanopartiklar, kolnanorör, har blandats med den typ av plast som dagens proteser görs av.”

  Svar: Av plast.

  Är det acceptabelt? Mina begränsade kunskaper säger: Om det är acceptabelt i en tand är det även det på en höft. Sedan finns det kanske olika slags plaster. Plast är skadligt för miljön vilket alla andra plastgrejer i huset är i så fall.

  Vad är syftet med höftledsoperationer?
  Ja, en läkare säger att det ska vara för att människan ska kunna fortsätta arbeta. Läkaren opererar inte någon för att den ska kunna fortsätta spela golf. Samtidigt säger läkaren att gränsdragningarna avseende legitim indikation har börjat glida.

  Kostnad? I runda slängar 100-150 tusen. Vi förstår att det är en låg kostnad för att hålla en 50+ are i arbete.

  Vill Gud att vi förbättrar våra höfter?
  Spontant ser jag den nya höftskålen som att få ett par glasögon för att kunna se vad man gör.

  Om jag själv skulle bli erbjuden en sådan operation om några år, vad skulle jag svara? Förmodligen skulla jag börja avväga konsekvenserna om jag gjorde/inte gjorde operationen. Skulle man exempelvis bli beroende av en massa smärtstillande läkemedel i stället? Skulle man få sluta göra det mesta som man brukar och bli sittandes och bilburen?

  /Ulrika

      (Reply)

 4. Ulrika,

  Vilka moraliska gränser menar du hänga ihop med ett kirurgiskt ingrepp där man byter ut skadad vävnad mot plast eller metall?

  Inte kan jag se att det dubbla kärleksbudet på något sätt överträds med en sådan operation.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Kjell,

  I den “nya” (reviderade) folkbibeln (SFB2015) har man tagit hänsyn till grundtexten: “De bortser medvetet…” 2 Petr. 3:5

  Ps. Den nya folkbibeln lanseras i tryckt form i slutet av september, men går redan att läsa i olika bibelappar.

      (Reply)

 6. Kjell,

  Det skulle vara om materialet är skadlig för kroppen eller för den som tillverkar det. Om det anskaffats på olagligt sätt.

  /Ulrika

      (Reply)

 7. Lennart,

  Låter intressant. Alltid bra när man korrigerar tidigare missar.

  Kan du nämna några appar där man kan läsa den översättningen?

  Det nyaste jag kan hitta är 2014.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Ulrika,

  Den lagliga aspekten kan du glömma. Det är lagligt att abortera 26 veckor gamla barn.

  Titanium används flitigt i industrin, bara en liten del går till knän och andra leder.

  Teflon finns i miljarder stekpannor, bara en liten del går till knän och andra leder.

  Du kan med gott samvete låta dej opereras, och tacka Gud för denna välsignelse.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Kjell,

  “Den lagliga aspekten kan du glömma. Det är lagligt att abortera 26 veckor gamla barn.”

  Ja, när det gäller aborter kan jag glömma svensk lag. Tänkte begränsat till höftoperationer.

  Och det är väl det som jag försöker visa, att det går en gräns mellan plast och en själ.

  /Ulrika

      (Reply)

 10. Kjell,

  Jag använder folkbibelns egen app, samt Youversion. Tyvärr är endast NT-14 tillgänglig tillsvidare.

  Folkbibeln 15 består av NT-14 och ett lätt reviderat GT: “Denna höst lanserar vi Folkbibeln 15 – en helbibel med NT-14 och en lätt reviderad version av Gamla Testamentet, utökat med historiska noter som kastar ljus över bibeltexten och ger ökad förståelse för Bibelns värld.” Här finns mera info

  Läste på ett annat ställe att man med denna version vill komma ännu närmare grundtexten, vilket ju låter bra.

  /Lennart

      (Reply)

 11. Lennart,

  Tack för tipset. Jag ser nu att man kan ladda hem hela bibeln som en jar-file.

  Det räcker för mej som gammal programmör. Då kan jag själv göra den fil jag behöver för e-sward.

  Hmmm. Ser nu att det inte är den nya versionen.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Dutch euthanasia supporter warns UK to be wary of ‘slippery slope to random killing of defenceless people’

  A champion of the Dutch euthanasia system has admitted that British critics are right to warn that assisted dying is a slippery slope to ‘random killing of the defenceless’.

  Dr Bert Keizer said that the type of patients whose lives are ended in the Netherlands has spread far beyond the terminally ill and now includes physically and mentally healthy old people who ‘find that their life no longer has content’.

  Dr Keizer, one of his country’s most prominent practitioners of euthanasia, said that, in future, assisted dying in the Netherlands is likely to be extended to prisoners serving life sentences ‘who desperately long for death’ and disabled children whose parents believe their suffering is hopeless.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *