Lagen – Kunskapen – Fiendskapen

Med Sven Reichmanns under visning om “Löftets Folk” som utgångspunkt vill jag specifikt använda texterna han citerar i del 9.

Lyssna gärna på hans predikan här genom att klicka på bilden: Löftets Folk – Del 9 – Sven Reichmann

Om du tycker att 25 minuter är för mycket att använda, kolla då på de sista 10 minuterna. Och om även detta är för mycket lyssna då från 24:00 till slutet.

Här följer nu en kort inledning där jag nämner milstolpar i männsklighetens historia.

 1. Fiendskapen: “Köttets sinne är fiendskap mot Gud” (Rom. 8:7) fick sin början i syndafallet.
 2. Kunskapen: Fick sin början när Eva och Adam åt av kunskapens träd.
 3. Nåd och Tro: Herren försökte förklara för Abraham hur vägen tillbaka ser ut.
 4. Bundenhet: Slaveriet i Egypten (en sinnebild för synden).
 5. Befrielsen: Men folket längtade snabbt tillbaka till Egypten.
 6. Lagen: Det måste bevisas att synden inte är ett informationsproblem.
 7. Israels slöja: “De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas” (Jesaja 29:14).
 8. Jesus korfästs: Israel kände inte igen Messias eftersom han kom som Präst när de väntade sig han komst som Konung.
 9. Ersättningsteologi: “kyrkan” tog avstånd från Judarna och sade att Israel har spelat ut sin roll.
 10. Hedningarnas slöja: “Därför skall jag reta dem med det som inte är ett folk, med ett dåraktigt hednafolk skall jag väcka deras förtret.” (5 Mos. 32:21) “kyrkan”, “kristenheten” är till majoriteten detta dåraktiga folk. Slöjan hindrar os att kånna igen Guds utvalda folk.
 11. Fiendskapens progress: Först fiendskap mot Gud, innebar således även fiendskap mot Jesus och från ungefär år 100 tilltagande fiendskap mot Israel, Guds folk. I våra dagar på grund av massmedia och politisk korrekthet eskalerande fiendskap mot Israel. Fiendskap mot kristustrogna, inympade i Israel.
 12. Hedningarna larmar: “Och du har genom vår fader Davids, din tjänares, mun sagt genom helig ande: ‘Varför larmade hedningarna och tänkte folken fåfänglighet?” (Apg. 4:25) och “Hedningarna larma, riken vackla; han låter höra sin röst, då försmälter jorden.” (Psalm 46:6).
 13. Slöjornas borttagande: Båda slöjorna kommer att tas bort när Jesus kommer som Konung.
 14. Sista akten: Det tre grupperna kommer att avslöjas. De minsta bröderna, fåren och getterna. Domen är ett faktum.

Rom 8:5-8 De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.

2 Mos. 32:19-24 När sedan Mose kom närmare lägret och fick se kalven och dansen, blev han så upprörd att han kastade ifrån sig tavlorna och slog sönder dem nedanför berget. Och han tog kalven som de hade gjort och brände den i eld och krossade den till stoft. Detta strödde han i vattnet och lät Israels barn dricka det. Och Mose sade till Aron: “Vad har folket gjort med dig, eftersom du har förlett dem att begå en så stor synd?” Aron svarade: “Var inte vred, herre! Du vet själv att detta folk är ont. De sade till mig: Gör oss en gud som kan gå framför oss, för vi vet inte vad som har hänt med den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land. Då sade jag till dem: Den som har guld skall ta av sig det. Och de gav det åt mig. Jag kastade det i elden, och ut kom denna kalv.”

5 Mos. 29:2-6 Mose kallade samman hela Israel och sade till dem: Ni har sett allt vad HERREN har gjort inför era ögon i Egyptens land med farao och alla hans tjänare och hela hans land, de stora prövningar som du med egna ögon har sett, de stora tecknen och undren. Men ännu till denna dag har HERREN inte gett er hjärtan till att förstå, ögon till att se och öron till att höra. Jag ledde er i öknen i fyrtio år. Era kläder blev inte utslitna på er, inte heller sandalerna på dina fötter. Bröd fick ni inte att äta och inte vin eller starka drycker att dricka, för att ni skulle veta att jag är HERREN, er Gud.

Jesaja 6:8-13 Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: “Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: “Här är jag, sänd mig!” Han sade: “Gå och säg till detta folk: Ni skall höra och höra, men inte förstå, och ni skall se och se, men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade.” Då frågade jag: “Hur länge, Herre?” Han svarade: “Till dess städerna blir öde och ingen bor i dem, husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. HERREN skall sända folket långt bort, och ödsligheten skall bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det, skall även den ödeläggas som en terebint eller en ek, av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben skall vara en helig säd.”

Jesaja 29:9-14 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.” Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: “Läs detta”, så svarar han: “Jag kan inte läsa.” Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas.

Jesaja 25:6-9 HERREN Sebaot skall på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja, med bästa vin, väl klarat. Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Han skall för alltid göra döden om intet. Herren HERREN skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden. Ty HERREN har talat. På den dagen skall man säga: Se, här är vår Gud! Honom väntade vi på, han skall frälsa oss. Ja, här är HERREN som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning.

Ordet är fritt. Kommentera gärna. Slöjan blir allt tjockare, men när det blir som mörkast kommer Herren med hast.

Sakarja 14:7

Det blir en särskild dag, känd av HERREN, inte dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust.

När historiens afton kommer finns det ett hopp att det skall bli ljust.

Sången jag citerar nedan rör mej varje gång till tårar när jag kommer till sista versens ord: “av Hans hand, som du här har älskat”.

Vilken dag det skall bli den aftonen i det djupaste mörkret!

/Kjell

Någon höjdare i artistisk prestation är det inte, men lyssna gärna på en gammal sång om du inte känner melodin:

1. När det en gång emot afton lider, skall det bli ljust på din stig?
När över gränsen din ande glider, väntar Guds änglar på dig?

Kör: Skall det bli ljust, när din afton kommer? Har du en levande tro?
Om ej din själ är i blodet tvagen, var skall för evigt du bo?

2. Se, hur med hast våra år förrinna. Snart har det sista förgått.
Skall du ett hem och en himmel finna, när du till aftonen nått?

Kör: Skall det bli ljust, när din afton kommer? Har du en levande tro?
Om ej din själ är i blodet tvagen, var skall för evigt du bo?

3. Bävar din själ för den natt som kommer? Fruktar du aftonens tid?
Säg det till Jesus om Han får frälsa, bytes din ångest i frid.

Kör: Då blir det ljust, när din afton kommer. Trygg över floden du går.
Och av Hans hand, som du här har älskat, lönen och kronan du får.

Views: 58

45 thoughts on “Lagen – Kunskapen – Fiendskapen”

 1. Kjell,

  Först måste vi ju fastställa vem som tillhör Israel. Är det religion? Ja men i så fall är medborgare i staten Israel inte mer judar än andra, Israel är som du vet ett sekulärt land. Genetik då? Ja men då blir det ännu svårare. Är det de som bara har hebreiskt blod i sina ådror, eller räcker det med att min farfarsfarfarsfarfarsmorfarsfarmors….farfar tillhörde en av Israels stammar på Jesu tid, eller ännu tidigare? Nu tror jag att ni (?) säger att tillhöra Israel i biblisk mening är att vara medborgare i staten Israel. Vad bygger ni i så fall det på?

  Martin

      (Reply)

 2. Martin,

  Enligt “reglerna” är det så att var och en som är född av en judinna är jude eller judinna.

  Sedan (om jag inte är felinformerad) görs det ingen skillnad mellan dem som fötts in i folket och proselyter. Väldigt stor del av slavarna som uttågade ur Egypten var inte etniska judar, eller rättare uttryckt, inte ättlingar till Abraham, Isak och Jakob (Israel).

  I Nya Testamentet kallas kristustrogna för “inympade i det äkta olivträdet”. Både dessa och de etniska ättlingarna och proselyterna får räkna sig till Herrens “minsta bröder”.

  IS får väl utan tvekan räknas som en get-nation. Hur sedan domen faller över andra nationer får vi se. Sverige ligger troligen ganska illa till.

  /Kjell

  PS. Hoppas att du godkänner att jag flyttade din kommentar hit.

      (Reply)

 3. Kjell,

  Om jag förstår dig rätt så räknas de judar i Israel till det bibliska Israel som har en obruten släktlinje på moderns sida från GT:s tid. Det torde vara väldigt få, det räcker med en bruten kedja för att detta ska falla. Resten skulle då vara proselyter. Men vad jag har förstått så är judiska proselyter människor som har konverterat till judendomen och det kan väl knappast vara fallet med dagens israeler. Då är vi tillbaka till genetik igen, de skulle då vara ättlingar på mödrarnas sida till de ursprungliga proselyterna för att räknas till det bibliska Israel. Och då har vi igen problemet med en eventuell bruten kedja under två tusen år. Rörigt eller hur? Ändå likställer ni staten Israel med det bibliska Israel. På vilken grund då?

  Vad gäller “de minsta bröderna” gissar Sven R att detta skulle vara judarna. Skulle en kines på 800-talet tro det? Eller en dalmas år 1995, en fängslad pirat år 1700 blankt? Nej antagligen inte. Det här är Sven som gärna vill få det till att passa hans teologi. Dessutom definierar Jesus vem som är hans bror (och syster och mor).

  ”Medan han ännu talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom, och någon sade till honom: ”Din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig.” Han svarade honom: ”Vem är min mor, och vilka är mina bröder?” Och han visade med handen på sina lärjungar och sade: ”Det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor.” (Matt 12:46-50)

  Martin

  PS. Självklart, det är under den här rubriken kommentaren ska vara.

      (Reply)

 4. Martin skrev: “Rörigt eller hur? Ändå likställer ni staten Israel med det bibliska Israel. På vilken grund då?”

  Det är alltid svårt att förstå saker när man har “pre concieved ideas”. Men hur vill du tolka följande profetia i Hesekiels bok? Har Gud misslyckats med projektet Israel?

  Hesekiel 36:16-28 HERRENS ord kom till mig. Han sade: “Du människobarn, när Israels folk ännu bodde i sitt land, orenade de det genom sitt sätt att vara och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras sätt att vara för mig. Då utgöt jag min vrede över dem för det blods skull som de hade utgjutit över landet, och därför att de hade orenat det med sina avgudar.

  Jag spred ut dem bland hednafolken, och de skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara och deras gärningar dömde jag dem. Men vart de än kom till hednafolken vanärade de mitt heliga namn. Man sade om dem: Detta är HERRENS folk, och ändå måste de lämna sitt land.

  Då ville jag skona mitt heliga namn, som Israels folk vanärade bland de folk de kom till. Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har van-ärat det bland dem, och de skall inse att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon.

  Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land.

  Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

  Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud.

  Vilket landområde gav då Gud åt deras fäder?

  Hur kan Gud tala om fäder, genetiska förfäder?

  Dina funderingar (argument?) angående genetiskt släktskap håller inte.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Kjell,

  Nu är det inte hand mina eventuella “pre conceived ideas” det handlar om. Du skrev:

  “Enligt “reglerna” är det så att var och en som är född av en judinna är jude eller judinna.

  Sedan (om jag inte är felinformerad) görs det ingen skillnad mellan dem som fötts in i folket och proselyter. Väldigt stor del av slavarna som uttågade ur Egypten var inte etniska judar, eller rättare uttryckt, inte ättlingar till Abraham, Isak och Jakob (Israel).”

  Av det följer att en som inte har en judisk mor inte är en jude, proselyt eller ej. Det betyder om en judisk man får en dotter tillsammans med säg en arabisk kvinna så är detta barn inte judinna. Om hon, när hon har växt upp, får barn med en judisk man är deras barn inte heller judar, inte heller deras barn. Kan du förklara för mig hur jag tänker fel? Titta på Scarlett Johansen så hoppas jag du ändå kan hålla med om att det har skett en uppblandning sen Jesu tid. En DNA-analys i Israel visade dessutom att palestinierna oftare var närmare genetiska släktingar till hebréerna än vad israelerna själva var varpå Israel slutade med dessa analyser!

  Gud misslyckas aldrig med någonting. Sven R säger gång på gång att kyrkan hävdar att Gud har misslyckats med projektet judarna. Det är en allvarlig anklagelse han för fram mot kyrkan, han ger dock inga referenser till det. Jag vet varken vad Sven eller du menar med det.

  Eskatologi och att förutse Jesu återkomst är ett oerhört svårt ämne. Vi måste ha respekt för att det är det. Som du själv har påpekat har du växt upp med eskatologiska gissningar som har slagit fel. Läs bara Berndt I:s blogg, både påven och Barack Obama utmålas som antikrist, och den sju-åriga vedermödan (bibliskt?) ligger ju alltid och lurar runt hörnet. Sen har vi ju alla förutspåelser av Hal Lindsey som hävdade att Jesus skulle komma tillbaka på 80-talet. Det i sig var en revidering av en tidigare förutspåelse om jag inte har fel.

  Hesekiel 36. Kjell, jag vet inte. Men vi läser Hesekiel 36:24-29:

  ” 24Jag skall hämta er hos de främmande folken, samla in er från alla länder och föra er till ert eget land. 25Sedan skall jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag skall göra er rena. 26Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. 27Med min egen ande skall jag fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. 28Ni skall få bo i det land jag gav era fäder. Så skall ni vara mitt folk, och jag skall vara er Gud. 29När jag har befriat er från allt som gjort er orena skall jag befalla säden att växa hög. Aldrig mer skall jag låta er drabbas av svält.”

  Vad är det, hävdar ni, som är uppfyllt? Inte ens vers 24 eller hur? “24Jag skall hämta er hos de främmande folken, samla in er från alla länder och föra er till ert eget land.”

  Gud talar om Israel, inte bara Juda (och eventuellt Benjamin) stam. Och staten Israel motsvarar inte det område som Gud gav till israeliterna, har jag fel där? Sen ska vi inte tala om de följande verserna, det har heller inte uppfyllts.

  Så vem är det egentligen som hävdar att “Gud har misslyckats med projektet judarna”. I bästa fall har en mindre del av de tolv stammarna kommit till ett landområde som inte motsvarar det gamla Israel, trots 50 år med krig och konflikter. Det här är ingen perfekt uppfyllelse av profetiorna. Låååångt ifrån.

  Martin

      (Reply)

 6. Martin skrev:

  Gud misslyckas aldrig med någonting. Sven R säger gång på gång att kyrkan hävdar att Gud har misslyckats med projektet judarna. Det är en allvarlig anklagelse han för fram mot kyrkan, han ger dock inga referenser till det. Jag vet varken vad Sven eller du menar med det.

  Vi talar om ersättningsläran. Det är den lära som har som grund att Gud misslyckades met sitt utväljande av Abraham etc. till Israel och därför gav upp och valde “Kyrkan” i stället.

  Den läran finns fortfarande kvar, eller kanske jag skulle säga att dess frukter finns kvar i nästan alla samfund från RKK till (o)trosförkunnelsen.

  Dina argument om etniciteten är verkligen helt grundlösa.

  Berätta annars när skandinaver började vara skandinaver och även när de slutade vara det. (eller svenskar)

  Jag tror att du har beslutat bevisa att Guds val av folk och hans beslut att ge dem ett land har misslyckats.

  Om jag har fel, berätta vilket hans folk då är och var landet ligger.

  Här är dess utlovade gränser:

  Någonstans mellan de röda linjen och den blå linjen går Guds löfte om ett evligt rike.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Kjell,

  “Vi talar om ersättningsläran. Det är den lära som har som grund att Gud misslyckades met sitt utväljande av Abraham etc. till Israel och därför gav upp och valde “Kyrkan” i stället.

  Den läran finns fortfarande kvar, eller kanske jag skulle säga att dess frukter finns kvar i nästan alla samfund från RKK till (o)trosförkunnelsen”

  Kan du referera till någon trossats inom något samfund där detta står? För mig verkar det vara en elak karikatyr.

  “Dina argument om etniciteten är verkligen helt grundlösa.”

  Men förklara då Kjell, på vilken grund du likställer det bibliska Israel med staten Israel idag.

  “Berätta annars när skandinaver började vara skandinaver och även när de slutade vara det. (eller svenskar)”

  Varför då? Fö kan jag inte det och det är just det som är min poäng. Det är ju precis det ni säger att ni kan göra med staten Israel. Ni säger att det är synonymt med det bibliska Israel.

  “Jag tror att du har beslutat bevisa att Guds val av folk och hans beslut att ge dem ett land har misslyckats.”

  Nej. Gud misslyckas aldrig. Däremot misslyckas människor gång på gång att förstå Bibelns texter om tidens slut.

  “Om jag har fel, berätta vilket hans folk då är och var landet ligger.”

  Vi vet ju att vi genom tron på Jesus räknas som Guds folk. Landet ligger, som jag förstår, i himlen. Det luriga är ju det andra Israel det talas om i Bibeln. Vilka tillhör detta Israel? Ja alla medborgare i Israel säger ni. Och det är här jag undrar hur ni kan vara så säkra på det.

  Beträffande din karta så visar ingen av de landgränserna staten Israel idag. Jag förstår inte att inte det här är ett problem för er. Det profeterades väl inte att delar av Israel ska återfå delar av sitt landområde? Eller?

  Vi tror Jesus när han säger att ”ingen kommer till Fadern utom genom mig”. Då måste vi tro att judendomen inte leder människor till Fadern, annars skulle Jesus Ord inte stämma. Sven verkar nästan ha blivit judisk när han säger att det finns andefyllda (reservation för ordvalet) judar. Där går han i sitt vurmande för det judiska utanför ortodox kristendom. Det gör han också när han säger att alla fångar i koncentrationslägren kommer till himlen. Låt oss verkligen hoppas det. Men Jesus ord ”ingen kommer till Fadern utom genom mig” stämmer fortfarande.

  Martin

      (Reply)

 8. Martin (och Kjell),

  Som jag förstått Sven R. så menar han att ingen kommer till Fadern utom genom Jesus. Då inkluderar han även judarna.

  Om möjlighet finns så läs gärna en bok av Sven som heter “I väntan på Messias” som jag tycker förklarar grundligt.

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 9. Martin,

  Jag vet egentligen inte var jag skall börja. Vi tittar på samma fakta och drar totalt motsatta slutsatser. Men jag vill ändå försöka.

  Om jag förstår dej rätt är du med på notorna att Gud utvalde en person som stamfader för ett folk. Jag citerar en text om detta ur 1 Mos. 17:2-7

  Jag skall sluta förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig mycket.” Då föll Abram ner på sitt ansikte, och Gud sade till honom: “Se, detta är mitt förbund med dig: Du skall bli fader till många folk. Därför skall du inte mer heta Abram, utan ditt namn skall vara Abraham, ty jag har gjort dig till fader för många folk. Jag skall göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig, och kungar skall utgå från dig. Och jag skall upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag skall vara din Gud och dina efterkommandes Gud.

  I hebreiskan uttrycks tidsformerna väldigt annorlunda jämfört med svenskan. Det är bara möjligt av sammanhanget att säga om något hör till framtid eller förfluten tid. Se den understrukna texten. Vi skulle väl ha sagt “jag skall göra dig till en fader för många folk”. Men eftersom Guds beslut står fast uttrycks det i förfluten tid.

  Och så tillägger Gud följande i 1 Mos. 17:8 Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, skall jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag skall vara deras Gud.”

  Jag skall inte citera det här, men utkorelsen skedde redan tidigare. Du kan läsa om den i 1 Mos. 12:1-3.

  Även tilldelandet av “landet” skedde redan tidigare. När Abram (som han fortfarande hette) befann sig i traken av Sikem, det är Nablus nu för tiden, alltså på den så kallat ockuperade Västbanken. Där talade HERREN ånyo med Abram och sade (1 Mos. 12:7) “Åt dina efterkommande skall jag ge detta land.

  I 1 Mos. 13, efter att Abram och Lot hade skilts åt förnyar Herren löftet: “Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid.

  Här är Gud specifik angående tidsaspekten! Men det finns en hel del människor som inte vill se detta Guds löfte utan hellre läser “för en tid”. Fast det tydligt står “för evig tid”!

  I 1 Mos. 15 specificerar Herren landets gränser:

  Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat: keniternas, kenisiternas, kadmoneernas, hetiternas, perisseernas, rafaeernas, amoreernas, kananeernas, girgaseernas och jebusiternas land.

  Egyptens flod är Nilen. Titta nu på bilden. (Jag repeterar den här.) De röda linjerna anger en minimum-tolkning av Israels gränser. De blå linjerna anger en maximum-tolkning av Israels gränser.

  Hela Libanon, större delen av Syrien och Jordanien, halva Irak, en bra bit av Saudi Arabien och Egypten och ett stycke Turkiet tillhör Israel! Den grålila biten som kallas Israel i dag, och som missunnas dem, utgör ungefär 2% av det land som Gud lovade till Abram för evig tid.

  Endera är Abrahams Gud en lögnare och Moseböckerna sagoböcker, eller så talade Herren Sanning när han uppenbarade sin utkorelse och sin frälsningsplan för Abraham.

  Detta är första delen av mitt långa svar. Stannar här för att kolla om du är med på notorna. Om icke så är resten bortkastad möda.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Kjell,

  Två bibelställen kommer upp i mitt huvud.
  1) Hesekiel 33:23-29
  2) Hebreerbrevet 11:13-16;39-40

  På universitetet läste jag en kurs i vetenskapsfilosofi, det handlar helt enkelt om olika metoder för att testa vetenskapliga teorier. En av dessa metoder är falsifieringsmetoden. Om en enda del av teorin motbevisas så ska teorin förkastas. Applicerat på teorin att staten Israel är en profetisk uppfyllelse av GT:s profetior kan vi konstatera att 1) Inte hela Israel har kommit tillbaka och 2) Hela landet har inte tagits i besittning. Därmed kan vi förkasta teorin.

  GT:s profetior talar om ett återsamlande av hela Israel, inte bara Juda och Benjamin stam. Det är en upprättelse där deras Gudsrelation repareras. Det är något helt annat än dagens situation i Israel som målas upp. Jag tycker helt enkelt inte att det stämmer när jag jämför staten Israel med de profetior om Israels återsamlande/upprättelse som jag läser om i Gamla Testamentet.

  Sen måste du hålla med om att det här mantrat “välsigna Israel” tar sig helt absurda uttryck!

  Martin

      (Reply)

 11. Martin skrev:

  På universitetet läste jag en kurs i vetenskapsfilosofi, det handlar helt enkelt om olika metoder för att testa vetenskapliga teorier. En av dessa metoder är falsifieringsmetoden. Om en enda del av teorin motbevisas så ska teorin förkastas. Applicerat på teorin att staten Israel är en profetisk uppfyllelse av GT:s profetior kan vi konstatera att 1) Inte hela Israel har kommit tillbaka och 2) Hela landet har inte tagits i besittning. Därmed kan vi förkasta teorin.

  Som du kanske har läst någon gång var mitt huvudämne organisk syntetisk kemi och kompletterades med fysik och matematik. Senare även elektronik och i arbetslivet specialiserande på optik och IT. Jag känner väl till vetenskapsfilosofi och gillade speciellt Karel Popper.

  Kanske vore det lättare för mej att hitta en anknytningspunkt om jag visste vilka fack du studerade.

  Hur som helst. Vetenskapsmetoden har inget att säga om pågående engångsprocesser.

  Någonstans i den tidlösa evigheten beslutade Gud att börja en ändlig space – time – matter process, och vi befinner oss någonstans på tidslinjen i den processen.

  I dina två argument har du glömt ett viktigt ord, nåmligen ordet “ännu”.

  Jag medger att en grundförutsättning är att vi litar på att profetiorna i Bibeln är sanna och kommer att gå i uppfyllelse.

  Om vi inte gör det så blir det ju samma sak som att säga att Herren lovar runt och håller tunt, alltså misslyckades med projektet Israel.

  Vad gäller det du kallar “mantra” så kan jag hålla med dej att det finns överdrifter.

  Ordvalen i Bibeln missförstås ofta. Det talas om att älska och hata, välsigna och förbanna. Ofta handlar det om jämförelser. Det handlar då om retoriska hyperboler.

  När Jesus talar om att “hata sin familj” handlar det om att i valsituationer prioritera valet för Jesu bud och inte välja att följa motstridiga mänskliga traditioner.

  När det talas om att Gud hatade Esau och älskade Jakob betyder det helt enkelt att Jakob utvaldes men inte Esau. Båda utan egen förskyllan och utan egna kvalifikationer.

  När det talas om att välsigna och förbanna handlar det huvudsakligen om rättvisa. Ordet εὐλογέω (eulogeō) som oftast överätts med välsigna betyder att tala väl om och önska allt gott. Förbanna betyder motsatsen och handlar således precis om det som massmedia och politiskt korrekta gör mot Israel nu. Man förtiger sanningar och exponerar ensidigt för att förtala och leda andra till att välja parti.

  Man trodde sig förinta Jesus. Man försökte förinta kristna. Hitler försökte förinta Guds folk. IS vill förinta både judar och kristna. Världens länder kommer att vilja ta del i detta för att motbevisa att Gud skulle ha en del i indelningen av landområden.

  Målet är att bevisa att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud inte är Den Högste.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Kjell, bara en liten parentes i er diskussion.

  Enligt grundtexten betyder skriftens evig inte samma sak som vårt evig.

  Evig tid för oss är en tid utan slut, medan evig tid i skriften är tidsåldrig och som då betyder, en bestämd tid, eller hur det nu är?? Eller är detta fel??

  Diskussion om detta har ju förts på Berndts sida som du säkert vet.

  Bj

      (Reply)

 13. Björn bloggaren,

  Det finns 3 betydelser, eller kanske 4. Jag skall lista dem:

  1. Från evighet till evighet.
  2. Från evighet men där stannar det.
  3. Från nu till evighet.
  4. En tidsålder.

  Gud är nummer 1.
  Satan hör till grupp 2.
  Frälsta judar och hedningar är nummer 3.
  Nummer 4 gillas av alla som vill göra avkall på Guds ord.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Kjell,

  “När det talas om att välsigna och förbanna handlar det huvudsakligen om rättvisa. Ordet εὐλογέω (eulogeō) som oftast överätts med välsigna betyder att tala väl om och önska allt gott. Förbanna betyder motsatsen och handlar således precis om det som massmedia och politiskt korrekta gör mot Israel nu. Man förtiger sanningar och exponerar ensidigt för att förtala och leda andra till att välja parti.”

  Men samma sak gäller ju för kristna sionister! De förtiger också “sanningar och exponerar ensidigt för att förtala och leda andra till att välja parti”. Du kan gå in på vilken Israel-vänlig kristen hemsida som helst och du kommer inte hitta någon kritik mot Israels agerande. Israel gör allt rätt, Palestina, eller palestina som det brukar skrivas, gör allt fel. I somras gick jag in på Berndt I:s hemsida efter attackerna mot Gaza, jag tänkte lite naivt att det här kan dom väl ändå inte stödja. Men visst kunde dom det! Med argument tagna direkt från IDF:s hemsida. Dock inte från de fyra evangelierna, där hittar du inget stöd för militärattacker.

  Kyrkans som krigslobbyist. John Hagee knäpper sina händer i bön tillsammans med Benny Hinn och ber för krig i Jesu namn. Eller samma Hagee som uppmanar USA att attackera Iran för att förhindra en nukleär förintelse (nuclear holocaust) av Israel.

  https://www.youtube.com/watch?v=v70t0IfNglo
  https://www.youtube.com/watch?v=hDh1Vr7qajA

  Den här kristna sionismen är en tragedi och en fullständig katastrof. Högerkristna i USA lobbar för ett amerikanskt militärt bistånd till Israel. Som uppgår till cirka 30 miljarder kronor per år! Kjell, var tog Jesus vägen?

  Martin

      (Reply)

 15. Kjell,

  P.S. Kan du ändra i inställningarna så att när man klickar på en länk i ett meddelande så öppnas sidan i en ny flik?

      (Reply)

 16. Martin,

  Vad har extrema personer och villolärare något att göra med sanningen?

  Varför vill du förneka sanningen bara för att det finns oärliga galningar?

  Vad vinner du med att gräva ner huvudet i sanden och hoppa ner i andra diket?

  Jesus sade aldrig till soldaterna att de borde byta jobb!

  Pacifismen försvaras inte alls i Bibeln.

  Anser du att Gamla Testamentet är ogiltigt?

  Bemöt mina argument, inte Hagees och Hinns och fanaters.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Kjell,

  Det handlar inte om att inte Gamla Testamentet stämmer, det tror jag det gör. Men vi måste läsa GT igenom NT, i ljuset av Jesus och apostlarnas undervisning. Om du tittar på deras uttydning av skriftställen i GT så märker du (eller jag iaf) att det inte är uppenbart genom att bara läsa GT. Jämför Rom 3:10-18 med de ställen i GT där de citaten är tagna. Det borde göra vem som helst ödmjuk inför Gamla Testamentet. Textställena säger nämligen det motsatta mot vad som står i Romarbrevet!

  Jos 21:43: “Så gav Herren Israe:l hela det land som han med ed hade lovat deras fäder, och de tog det i besittning och slog sig ner där.”

  Löftet uppfyllt?

  Heb 11:13: “I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. ”

  Det handlade aldrig om Israel utan om det himmelska Jerusalem?

  Hesekiel 33:25: ” Säg därför till dem: Så säger Herren Gud: Ni äter kött med blod i, ni dyrkar era avgudabilder och ni utgjuter blod. Skulle ni då få äga landet?”

  Herren vilkorar israelisternas vistelse i landet. Detta återkommer gång på gång.

  Matt 21:43: “Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt.”

  Kommentar överflödig.

  Rom 2:28: “Ty jude är man inte till det yttre, och omskärelsen är inte det som syns utanpå kroppen.”

  Du säger ju tvärtom. Att jude är den som är född av en judinna. Innebörden i det du säger är att jude är man till det yttre.

  Rom 9:6: “Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, ”

  Ändå säger ni det exakt motsatta! Att Israel är alla som kommer från Israel.

  Apg 13:32-33: “Vi förkunnar alltså för er detta budskap: löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå, som det heter i andra psalmen: Du är min son, jag har fött dig i dag.”

  Vilket är det här löftet om inte löftet till Abraham?

  Rom 4:13: “Det var inte genom lagen som Abraham eller hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro”

  Det handlade hela tiden om tro.

  Gal 3:29: “Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet”

  Är detta ersättningsteologi?

  Kjell, har jag fel när jag säger att apostlarna trodde att Gamla Testamentets profetior uppfylldes i Jesus Kristus? Jag tror inte det. Det är vad jag förstår det som kyrkan alltid har trott.

  När jag tittar på de här och andra bibelställen så sväller frågan om tidens slut till en luftballong. Ni gör det alldeles för enkelt för er. Ni ignorerar alla bibelställen som inte passar in i er teologi. Det är intellektuellt oärligt. Jag är inte ens säker på att det är meningen att vi ska förstå allting.

  Jag tycker helt enkelt att ingen version fullt ut förklarar samtliga bibelverser som rör tidens slut.

  Martin

      (Reply)

 18. Kjell,

  Kjell!

  Ok, men menar du att grundtexten inte säger tidsåldrigt och att det har den betydelsen som jag nämnde?

  Bb

      (Reply)

 19. Björn bloggaren,

  Bara sammanhanget kan utvisa vilken av de 4 betydelserna det handlar om.

  Problemet med ord som har flera betydelser i ett språk, men behöver flera ord i ett annat, är att man inte kan veta vad det handlar om utan sammanhanget.

  Jag skall skriva ett sådant ord. Ett svenskt ord.

  Vad betyder “anden”?

  Svara på det om du kan 🙂

  Du kan säkert engelska. Hur översätter du ordet “teach” till svenska? Hur översätter du ordet “learn” till svenska?

  /Kjell

      (Reply)

 20. Martin,

  Låt oss stanna där. Som redan Konfucius sade: “It is impossible to take counsel from somebody who follows another road.

  Våra paradigma skiljer sig för mycket.

  Lägg dock märke till att du addresserar min tolkning med “ni” medan jag bara talar till dej och inte klumpar ihop dig med Repalu och Vänstern och pro-hamas-grupper.

  Bara för att göra det klart. Jag tillhör ingen specifik grupp. Me du har rätt att jag inte förkastar GT. Vilket jag menar att du gör.

  NT kan bara förstås i GT’s ljus. Speciellt evangelierna. Jesus talade bara till israeliter.

  Paulus förklarar evangelium för oss hedningar.

  /Kjell

      (Reply)

 21. Kjell,

  Jag förkastar inte alls GT. Verkligen inte Kjell. Men jag har stor respekt för att profetior är ett svårt område där väldigt många går fel.

  Du kan lika gärna vända på det, att GT bara kan förstås i NT:s ljus. Om vi håller oss till Jesus, nära Honom, försöker göra det Han säger att vi ska göra, då tror jag att Han leder oss hem. Det är inte en lära i första hand, det är en relation med Jesus.

  Martin

      (Reply)

 22. Kjell,

  Och förlåt att jag använde ordet “ni”, kristen sionism är som du vet lite av ett rött skynke för mig.

  Jag läste förresten internationell ekonomi inriktning franska i Lund och Paris

  Martin

      (Reply)

 23. Martin,

  Inga problem, det är bara omöjligt att svara för “ni”.

  Kanske är det så att våra mycket olika utbildningar har lagt grunden för olika paradigma.

  Jag har inga problem med att människor tycker olika. Det är bara att “agree to disagree”.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Kjell,

  Mer för dig än för mig skulle jag tro. Jag kom till Jesus genom stort lidande. Det har påverkat mig mer än nåt annat. Liv upprättade till en relation med Jesus Kristus och andra kristna är det viktigaste för mig. Allt annat är sekundärt.

  Martin

      (Reply)

 25. Martin skrev: “Liv upprättade till en relation med Jesus Kristus och andra kristna är det viktigaste för mig.”

  Låter ungefär som: “Det största (av alla buden) är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.”

  På den abstraktionsnivån kan de flesta kristna enas, fast påve Francis lär nyligen ha sagt att man skall akta sig för att ha en personlig relation med Jesus. Anledningen han angav är att det kan vara farligt.

  I den katolska läran är ju en personlig relation med Maria det hägsta och sedan med andra döda.

  Må Herren välsigna och bevara dej.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Käre broder Martin!
  Vill bara säga att jag är så glad över att du fått möta Jesus i ditt liv!
  Det är verkligen som du skriver att “Liv upprättade till en relation med Jesus Kristus och andra kristna är det viktigare för mig. Allt annat är sekundärt.”

  Önskar dig och din kära hund en mycket välsignad och fin sommar!

  Hoppas hon mår bra nu trots amputerad tå!

  Tack Martin för den passion för Jesus som du har och för ditt ärliga hjärta!

  Din syster i tron /Birgit

  Önskar även dig Kjell och dina nära och kära en välsignad sommar!

      (Reply)

 27. Birgit Hedström,

  Välkommen tillbaka till bloggen där skymfande av varandra, grupper och icke närvarande, förpassas till skräpkorgen inna de kommer in.

  Inget diskriminerande, inga konspirationsteorier och inget olyckskorpande här.

  Raka ryggar, JA som betyder JA, ärlighet i all kärlek hör hemma här.

  Bloggen är en skyddad domän.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Birgit Hedström,

  Tack kära Birgit!

  Dina uppmuntringar betyder alltid mycket! Tack vi mår bara bra jag och hunden. Hon mår nästan lite väl bra…:-) Hon tycker att hela världen är till för att hon ska kunna leka i den :-). Det är en dobermann förresten.

  Önskar en bra sommar för dig också Birgit!

  Din bror i Kristus /Martin

      (Reply)

 29. Kjell,

  Du skrev:
  “På den abstraktionsnivån kan de flesta kristna enas, fast påve Francis lär nyligen ha sagt att man skall akta sig för att ha en personlig relation med Jesus. Anledningen han angav är att det kan vara farligt.”

  Finns det något skriftligt eller inspelat bevis för det uttalandet?
  Eller är det av typen “det var en som sa att han hört en som hört…”?

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 30. Kjell

  “Välkommen tillbaka till bloggen där skymfande av varandra, grupper och icke närvarande, förpassas till skräpkorgen inna de kommer in.”

  Ursäkta jag säger det men du är rätt bra på att här skriva syrligt om skribenter på andra bloggar (läs Berndts) och plocka över citat, med public domain som ett försvar, utan att vederbörande kanske vet om det. Eller vad gäller för skymfande av icke-närvande i dessa fall?. Jag tänker på den sk “new age”-aren eller han kanske är fritt villebråd.

      (Reply)

 31. Michael,

  Du är välkommen att “säga” det. Men nog skulle jag värdesätta om du ville citera den så kallade skymfen.

  Hos Berndt handlar ju 90% av kommentarerna om vad andra säger och gör på annat håll än på den bloggen.

  Då måste man ju godkänna att detta är okay, eller hur?

  /Kjell

  PS. För övrigt hör det till förleden tid. Jag har sedan en längre tid helt slutat att läsa där. Så nya citat kommer inte.

      (Reply)

 32. Michael,

  Har svarat dig ang den undervisning du tipsar om under Anslagstavlan. Jag skulle vilja veta något om hur du ser på mina svar. Finns det något i dem att behålla eller sitter jag nere i nåt dike o skriver för mig själv?

  /Ulrika

      (Reply)

 33. Kjell

  Det går inte att söka i kommentarerna men jag tror du vet vad jag menar. Men det är bra att det ska vara en respekt för icke-närvarande personer, som har en åsikt som man inte delar, och som man därför väljer att kommentera på annat forum.

  God midsommar om ni nu firar detta i Kenya!

      (Reply)

 34. Vet någon av er någon konferens eller liknande utan trorörelse o andra konstigheter, vecka 27-28?

      (Reply)

 35. Uno

  Se om Hönökonferensen är något för dig. Jag har varit där 12 gånger och ska dit i år igen.

  Www. Honokonferensen.com

      (Reply)

 36. Uno,

  Vart du än går kommer det att finnas människor som presenterar irrläror och kanske även villoläror.

  Misströsta inte över detta. Det är något som vi har blivit uppmärksammade på genom Guds ord.

  Det skydd vi har fått heter Sanningen. Guds ord är sanning och Jesus är Vägen, Sanningen och Livet.

  Den som är Kristus trogen och varken lägger till, eller drar ifrån Guds ord, står på säker grund. Det är därför vi alla har fått det goda rådet och den viktiga uppmaningen att pröva allt som sägs, görs, påstås och predikas mot Guds ord.

  Den uppmaningen gäller oss alla som vill växa upp till att bli mogna “kristna”.

  Jag skall citera några texter ur Guds ord för att belysa detta.

  /Kjell

  Joh. 14:6 Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

  Joh. 17:17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.

  Ef. 4:15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

  Ef 6:13-17 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

  2 Tess. 2:9-12 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

      (Reply)

 37. Att vara på konferens är inte bara att få höra Guds ord. Det är att möta människor, vara med och få ge, möjlighter att både få be för andra och får förbön. Vill man sjunga finns på Hönö en konferenskör som man kan få vara med i. Gemenskap med syskon i Kristus är härligt. Åk heller inte med ett kritiskt sinne för då finns inget sammanhang som passar. Åk med ett öppet och vaksamt hjärta

      (Reply)

 38. Lars W,

  Ja, du Lars, vad skall man säga. Jag kontrar väl med en text ur Bibeln, och citerar ur brevet till Titus, kapitel 3, verserna 8 till och med 11:

  Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Men undvik dåraktiga dispyter och frågor om släktregister och kiv och stridigheter om lagen. Sådana är skadliga och helt meningslösa. En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång, eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv.

  Som du förstår tror jag således att de spekulationer du presenterar är meningslösa och till och med kan vara skadliga.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *