Unik möjlighet

Ville bara berätta att jag har fått tillfälle att en tid ha fri tillgång till YouTube.

Jag laddar hem så mycket jag kan och kommer att spendera åtskilliga dagar, eller veckor att studera.

Låt denna post vara ett fritt samtalsforum.

Ingen on topic och ingen off topic.

Känn dej fri att ta upp vad som helst.

Har du råd om YouTube-video, ge dem gärna.

Vore trevligt om du kunde utgå från Sven Reichmanns serie om Löftets folk.

/Kjell

Views: 49

53 thoughts on “Unik möjlighet”

 1. A.J.,

  Jag känner dessa predikningar från ljudfiler.

  Tyvärr ingår inte “vimeo” i specialerbjudandet, bara YouTube.

  Jag har laddat hem mycket de senaste veckorna och kommer att kolla på allt i lugn och ro.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Kjell,

  Jag såg nyss följande tal av //Colonel Richard Kemp’s lecture on “the Amoral Revolution in Western Values, and its impact on Israel” Bar Ilan university 19.5.2015//

  Richard Kemp är en brittisk nyligen pensionerad överste som specialiserat sig på terror och anlitas ofta som oberoende militär analytiker av konflikter.

  I videon gör han en mycket intressant genomgång av vad som ändrats sedan hans ungdomstid på sextio och sjuttiotalet då man lekte krig mot tyskar och indianer. Och även israel-arab-konflikter som då var rykande aktuella. Han fortsätter med hur “the good guys – på den tiden – förutsattes vinna över “the bad guys”, och ännu på sjuttiotalet var det självklart att “the bad guys” var tyskarna, samt araberna vid deras angrepp på Israel. Även i media alltså.

  Men sedan den tiden har någonting ändrats. Dock inte situationen i Israel, och inte situationen bland araberna, för den är i stort sett densamma. Men någonting i media har ändrats. Och dem som media formar med sin rapportering.

  På sitt speciella och bekommande sätt visar han hur krigen i hans liv förflyttats från de fysiska slagfälten och ut på den mediapolitiska arenan, vars destruktiva eldkraft överstiger alla tidigare vapenslag han förfogat över – söndringen av de västliga politikernas, och befolkningarnas, moraliska kompass, och hur detta avspeglar sig i Israels situation mitt bland fiender som övergått från de tidigare arabiska arméerna till att bedriva sina destruktiva angrepp på Israel via proxy – via västländernas media och nyttjandet av vårt eget moraliska förfall.

  Märkligt att höra ett så insiktsfullt tal av en överste, i ett sådant sammanhang, med religiöst neutrala ord, som borde ringa lika starkt hos många kristna som vilket bibelord som helst.

  Sätter man dessutom in hans tal sammanhang av bibelns eskatologi så anar man vad följderna måste bli av den eskalerande situation som råder om inte våra nationer snabbt ändrar attityd. Trettiosju mycket väl spenderade minuter.

  Klippet: https://www.youtube.com/watch?v=IsJDbnZjQik

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 3. Rolf Lampa,

  Ja nog är Richard Kemps tal väl värt att lyssna på. Eller bode jag säga “att höra”!

  “Eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna!”

  Det stora avfallet har både “kristna” och sekulära dimensioner.

  Ibland känns det gott att veta att man inte har ett helt liv framför sig här på jorden.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Får jag bidra med en bloggartikel som handlar om Löftets folk i en kort-kort historik.

  Det historielösa landet
  Fanns det någon ledare före Yassir Arafat, 1924 – 2004?

  Det finns framstående företrädare för palestinierna som säger att deras rötter kan härledas ända tillbaka till filistéerna, som var Israels fiender på Jesus tid. Påståendet kan varje historiker motbevisa. Men palestinierna finns ju där, och de är många, invänder någon. Ja, i dag är de s.k. palestinierna flera miljoner, många av dem lever i andra arabländer som Jordanien, Syrien, Egypten, Tunisien och Libanon. Men varifrån kommer de, och är de ett särskilt folk?
  Syrien, Egypten och Jordanien är etablerade stater som medverkade i sex-dagarskriget OCH de har inga territoriella krav på Israel, men en grupp terrorister har!
  Namnet palestinier började användas ca 1977 i debatter och i nyheterna. Så gott som varje dag får man på TV-nyheterna höra orden: ”palestinier och Israel för samtal om de illegala bosättningarna på ockuperad palestinsk mark”. Att samtal ibland förs är sant, men det andra är ju bara lögner. Den här typen av osanningar matas vi dagligen med.
  När i historien fanns det här omtalade landet, och vad fanns det för gränser? Hur styrdes landet? Var det en monarki, teokrati eller diktatur? Vilken grundlag hade man och vilket myntslag? Vem var landets ledare före Yassir Arafat? När i historien var det ett av världssamfundet accepterat land? Man talar gärna om sig som en stolt nation. När i historien har det varit en sanning? När man från arabiskt håll säger att man skall ha Västbanken så skall vi veta att nästa mål är hela Israel och där skall ingen enda jude få bo. Förstår vi innebörden av vad de säger?
  I Israel har både judar, kristna och muslimer rätt att praktisera sin tro i kyrkor moskéer och synagogor. I ett arabiskt land är detta näst intill omöjligt. Men i det fridsrike som är Guds plan för den delen av världen så kommer sådana skillnader inte längre att existera.

  Vi ser i dag att judar återvänder i stora skaror till sitt land, helt i enlighet med gamla profetior. Gud har i en av dessa sagt att inte någon kommer att bli kvar i främmande land. Det medel som gör profetian möjlig är den alltmer tilltagande antisemitismen. Vi kan inte undgå att se det, någon kanske också förstår. Det enda land en jude kan vara trygg i är Israel. De kommer åter till det land som Herren sagt och världens regeringar och alla fientliga organisationer samlar sig för att tillsammans med Antikrist lösa problemet Israel – en gång för alla. Det folk som, när deras egen förmåga inte längre finns, Gud skall gripa in och rädda.

  Att tro på en fredlig lösning på en konflikt så genomsyrad av hat som Palestina-Israelkonflikten ter sig som omöjligt. Men där Guds Ande får komma in och förvandla människornas hjärtan blir det till synes omöjliga möjligt och Gud har bestämt tider både för dom och upprättelse.
  Håll ögonen på Israel och mellanöstern.
  (Huvudsaklig källa för denna bloggpost är: Vad händer i Mellanöstern? Redaktör Dan Johansson) Boken kan beställas på http://www.israelsvan.com).

      (Reply)

 5. Kjell och övriga,

  Här är några, tycker jag, intressanta youtube inspelningar.
  Om du får tid över och tycker det verkar intressant så titta gärna och ge recension:

  Jesus Christ and the Old Testament: Holy Trinity
  Michael S. Heiser
  https://www.youtube.com/watch?v=1sMQa78fY3Y

  The Resurrection Argument That Changed a Generation of Scholars
  Gary Habermas
  https://www.youtube.com/watch?v=ay_Db4RwZ_M

  OBS! H. Ross är kristen kreationist som tillhör “old earth” skolan, till skillnad mot “young earth” skolan. Han tror på Bibelns ofelbarhet men att skapelsedagarna i Genesis motsvarar längre tidsperioder. Han tror inte på evolution.

  Latest Scientific Evidence for God’s Existence
  Hugh Ross, PhD
  https://www.youtube.com/watch?v=d4EaWPIlNYY

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 6. PINSAM BIBELSYN

  A.J.,

  Vad gäller Hugh Ross är det inte helt okomplicerat med hans syn på saker och ting, och gäller inte enbart uppfattningen om jordens ålder. Jag citerar (först positivt, men redan i slutet på andra meningen påpekas hur det spårar ur med hans underliga och obibliska omskrivningar av bibelord som i förlängningen får större teologiska konsekvenser än de flesta tror):

  “In fairness to Ross, it should be emphasized that he does reject the concept of biological evolution, opting instead for progressive creation.

  Ross argues that science alone can drive men to the correct understanding of our origin and hence see the necessity of a Creator. But this assumes that fallible men using a man-made (and hence fallible) methodology (science—in particular origins science7) with an incorrect postulate (atheism) can come to the truth about God.

  It would be most unexpected and illogical for a system of thought [atheistic materialism] to reach a conclusion that is in contradiction to one of the basic postulates of that [atheistic] system.

  Faktum är att den som håller ställningarna HELA VÄGEN ifråga om trons försvar (apologetik) klarar detta endast under förutsättning att man inte gör uppenbara avsteg från Bibelns klartext. Anledningen är att Gud är konsistent, och denna konsistens bryts på många ställen, inte minst på grund av Jesus och bibelförfattarnas egna hänvisningar till Moses texter, om man gör en annan tolkning än både Jesus och bibelförfattarna själva gör.

  I det avseendet befinner sig Hugh Ross på ett starkt sluttande plan, och hur det kan gå till sist får exemplifieras av William Lane Craig, som anses vara en av de främsta av vår tids apologeter, kanske den främsta. Se detta klipp (från 0 — 1:35 min):

  https://www.youtube.com/watch?v=pC9wokZGL8w

  Han skäms alltså och tycker det är “pinsamt” att omkring hälften av evangelikala pastorer fortfarande tror på skapelseberättelsens tidsram (om “mindre än tiotusen år”), en åldersmagnitud som dessutom bekräftas av Jesus i frågan om äktenskapet (“i skapelsens begynnelse skapade Gud…”).

  Pinsamt? Begrep inte Jesus att – om han hade rätt- så har liv samt människan därmed funnits på jorden sedan den skapades för cirka 4,5 miljarder år sedan? (Inte ens evolutionisterna tror ju det)

  Nej tack
  Som ordförande för skapelseföreningen Genesis var jag bjuden på lunchmöte med W. Lane Craig för en tid sedan men tackade nej. Eller rättare, jag överlät åt annan “frivillig medlem i föreningen” att deltaga. Religiös arrogans och intellektuellt högmod mår jag nämligen illa åt.

  Jag tror alltså det är viktigt att inte blygas vare sig för evangelium eller för Guds ord i övrigt. Annars upptäcker vi nämligen (i bästa fall) omsider att vår smarthet bara vara egen dumhet.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 7. Olyckligtvis har Hugh Ross vid upprepade tillfällen spridit uppenbara sakfel, både teologiska (progressiv skapelse) och vetenskapliga (på olika områden), och när detta upptäckts av sakkunniga inom området, har han felrepresenterat kristna bröder och även hänvisat till sin egen auktoritet som sakkunnig astronom. Exempel:

  Ingen obetydlig sak

  We have long believed that (and explained why) one of the most dangerous attacks on biblical authority in evangelical circles today is ‘progressive creationism’. This widespread compromise with the plain words of Scripture is capable of immense harm, precisely because it is proclaimed as being done in the name of upholding Scripture.

  ‘Progressive creationism’, in accepting the secular time-scale for Earth history, seriously undermines the Gospel by putting death, disease and suffering in God’s very good creation (Genesis 1:31) before Adam and Eve sinned and brought about the curse of death and the corruption of the whole creation (Genesis 3:19; Romans 8:20–22). So it undermines the reason for and meaning of Jesus’ death and resurrection (Romans 5:12 ff.; 1 Corinthians 15:21–22). This is no trivial matter.

  Artikeln sammanfattar:

  These erroneous claims by Ross should alert readers to the fact that Ross is often sloppy in his explanations or even outright mistaken. Worse, when ‘called’ on his mistakes, he will not graciously concede error but seeks to bluff his way through. In the one instance where his error was so undeniable that he had no choice but to concede, he did so grudgingly and coupled with an obvious attempt to ‘fudge’ the significance of the error, trying to turn it into an attack on his critics for alleged ‘nit-picking’. Readers should not be beguiled by his smooth talk, big words or appeals to authority, and instead should believe the clear teaching of Scripture.

  Hela artikeln:
  http://creation.com/hugh-ross-lays-down-the-gauntlet

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 8. Rolf Lampa,

  Jag håller helt med dej att det blir mycket skev teologi när man tummar på de fakta som Gud har meddelat oss genom Skrifterna.

  Varför man måste flörta med materialistiska ateister har jag aldrig begripit. Kanske är det för att jag har en naturvetenskaplig utbildning och vet hur stora felmarginaler åldersmätningrna har. Eller kanske för att bevisföringen i åldersberäkningarna grundar sig på att allt alltid har varit som nu. (Vilket strider mot Gudsordet.)

  Om man inte vet hur mycket av ett visst (radioaktivt) ämne som fanns från början i atmosfären eller materien, så måste man hitta på utgångsvärdet. Och därmed blir mätmetoden ett slags cirkelbevis. Just cirkelbevis är varp och inslag i evolutionsteorierna. Och det vet man.

  Det du berättar om William Lane Craig kände jag inte till. Som du kanske såg länkade jag till Gregory Boyd i en kommentar i ett annat kommentarsfält.

  Det finns en bok som heter “Divine Foreknowledge” och följande 4 herrar teologer/filosofer medverkade till den boken: Gregory A. Boyd, David Hunt, William Lane Craig, Paul Helm. Greg står för så kallad “Open theology” alltså att Gud faktiskt kan ångra sig eller ändra sin plan. Paul Helm står för total predestination med allt gjutet i sten.

  Ordningen i vilken personerna är nämnda anger deras position i relation till predestination. Som du ser befinner sig William Lane Craig på den kalvinistiska sidan.

  /Kjell

      (Reply)

 9. VETENSKAPLIGT SVAMMEL
  Kjell,

  Intressant om “positioneringen”. Jag har för min del en del fäbless för David Hunt. Det kändes sorgligt när han gick bort för en tid sedan. Alla har svaga punkter men Hunt var aldrig arrogant. Jag hade respekt för honom även när han hade fel… typ. 🙂

  Den sortens män är på utdöende.

  Vetenskap för amatörer
  När det gäller åldersdateringarna behöver man inte ens kunna teorin bakom (om halveringstider etc). Min far råkade stå och se på när toppen av Mt St Helen blåste av i Maj 1980. Honom har du Kjell sett på bild, en bild som togs omkring denna tid, Han stod på gräsmattan hos Ted Sarkela (finskättling) i Brush Prairie (state Washington) tidigt på förmiddagen och plötsligt… inträffar en av de största naturkatastrofer i modern tid mitt framför ögonen på honom.

  Men det är helt vid sidan om poängen. Poängen är att materialet som vräktes upp ur vulkanen spred sig milsvida omkring, och dateringar som gjorts på det nybildade materialet visar på en ålder av miljontals år, trots att vi/alla vet att det kom upp ur marken den 18:e Maj 1980. Clip som visar förloppet (adressen startar strax innan det stora utbrottet, vid 9 min 20 sek) :
  https://www.youtube.com/watch?v=3zHgwiOK3oU&feature=youtu.be&t=560

  Se även följande korta artikel från ICR. Kort utdrag här, fritt översatt:

  Berget tillhandahöll även tydliga skäl för att misstro radioisotopisk dateringar. Geologen Steve Austin tog prover av nybildat berg från toppen av berget som formades [i senare mindre eruptioner] år 1986. Om K-Ar (Kalium-Argon) radioisotop-metoden verkligen fungerade, då skulle den ha visat berg(material)ets verkliga ålder om bara ca tio år. Men istället visade tre bergprover på “åldrar” i spannet från 340,000 till 2,800,000 år [dvs upp till 2,8 miljoner år)].
  Vilka andra berg världen runt har daterats felaktigt genom att följa dessa samma tvivelaktiga åldersdaterings-protokoll?

  (mina kommentarer inom [hakar] )
  http://www.icr.org/article/8801/

  Alltså, varför ger sig inte de sekulära geologer som envisas med att hävda att radiometriska metoder kan användas för datering? (metoderna för att mäta halter av isotoper är visserligen OK, även instrumenten, inga problem där, proverna visar bara inte tid, de visar något helt annat, till exempel halter av radioaktiva isotoper, men det har bevisligen, med naturvetenskaplig metod dessutom, inget med TID att göra… )

  Det finns hur många exempel som helst på liknande motbevis mot radiometriska dateringar. Suck. 🙂

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 10. Häftiga clip om Mt St Helen

  Jag kan inte låta bli att posta även följande två clip om vulkanen Mt St Helens utbrott. Notera att denna “geologiska händelse” är av kolossalformat, och att många geologiska fenomen som man tidigare trodde tog miljontals år i själva verket gick på bara några timmar, dagar, veckor, månader eller år (bl.a. enorma Canyons, samt “polystrata träd”, dvs trädstammar som sträcker sig genom flera geologiska lager, och allt detta på extremt kort tid!).

  Den första länken är bara 1 min och 40 sek, men visar unika bilder på hur norra sidan av berget först “halkar ner” i ett ofattbart stort jordskred (berget är enormt, jag har själv sett det med egna ögon år 1977, dvs 3 år innan toppen försvann, från samma gräsmatta som min far senare såg toppen explodera):
  https://www.youtube.com/watch?v=UK–hvgP2uY

  I detta clip visas många intressanta bilder och videotagningar av hela förloppet som
  https://www.youtube.com/watch?v=fArB5Jz2wos

  När ni ser på dessa clips, föreställ er nu vad som hände vid Noa tid. Förutom regnet i fyrtio dagar och nätter, så började antagligen de enorma översvämningarna med vulkanutbrott, möjligen (vi vet inte säkert) startade genom meteoritnerslag som spräckte jordskorpan så att stora underjordiska vattenbassänger sprack upp (“fountains of the deep” som det heter i KJV) och vräkte ut enorma mängder mineralhaltigt vatten som sattes i rörelse och gjorde jordskorpan instabil överallt. De geologiska lagren som blev resultatet visar att enorma “tsunamis” av slam, lera och grus vräkte sig fram över hela kontinenter. Bland annat är större delen av Nordafrika “avhyvlat” av sådana extremt eroderande vattenmassor (som grovt slipmedel). Berggrunden i Nordafrika uppvisar nämligen enorma veckningar (som en tvättbräda) över hela Afrikanska kontinenten, men med alla topparna på “tvättbrädan” helt “avhyvlade.”

  Det finns andra videos som också visar hur enorma Kanjoner kan bli till, bara över en natt, men det är inget man gärna framhåller. Kristna geologer (bl.a. Steven Austin) har dock själv filmat mycket sådant, inklusive dykningar efter polystrataträd (dvs träd från skogarna som flöt omkring på en nybildad sjö, och som efter drygt tio år sjönk ner till botten och gradvis bäddades in av tillströmmande aska och annat eroderat material från området), videos där de också berättar vad bilderna faktiskt visar (finns att köpa via CMI’s webshop på creation.com). Man får en grop i magen och en aning om vidden av katastrofen på Noa tid. En nyttig insikt, tror jag, om den ohyggliga verklighet som Bibeln beskriver.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 11. Mäktiga bevis för snabba geologiska förlopp

  Ursäkta ännu en video om Mt St Helen, men denna dokumentär, gjord ca 30 år efter utbrottet, innehåller mängder med bilder som visar nya dalgångar, bland annat 150 nya sjöar som uppstod genom att tidigare sjöar “skvättade” upp sitt vatten bort och upp på hundratals meter högre höjd, samt enorma djupa Canyons (håll utkik efter med, de sysn överallt) och, ja, ett helt ombildat landskap.

  Och allt skedde på på bara några dagar (även om vissa av händelserna utlöstes med månaders eller åratals mellanrum). Men när det hände gick det snabbt. Bevisen finns alltså för att det som påstås ta “miljoner år” sker på bara några timmar eller dagar. Åk dit och se bevisen med egna ögon. Eller se på videon.

  Följande dokumentär visar många och mäktiga vyer av de enorma följderna av den kanske största geologiska naturkatastrofen i modern tid:

  https://www.youtube.com/watch?v=Ifohb8_2WhE

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 12. Kjell och Rolf,

  Minns du Kjell, att jag hade en kommentar / undran angående W. Lane Craig.
  Han stod för molinism.
  En position någonstans mellan “open theology” och Calvinism?

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 13. A.J.,

  Ja, i alla fall teoretiskt är molinismen mindre fixerad vid den dubbla predestinationen än den ortodoxa kalvinismen är.

  I praktiken är nog många kalvinister anhängare av molinismen.

  Mikael Karlendal hade en artikelserie om detta på den tiden som han var en pingstpastor som lutade starkt åt kalvinismen.

  Jag vet inte om artiklarna fortfarande finns att tillgå. Jag skrev flera utförliga kommentarer i diskussion med Karlendal då.

  Var han står nu vet jag inte. Han har ju hoppat på tåget till Rom och kommer säkert att leda flera av sina trogna beundrare in på samma resa.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Fredrik,

  Detta var ett lysande bra tal av Jonathan Cahn! Jag håller på och gör subtext till Svenska.

  Hans “kabbabla-funderingar” är kanske inte lika intressanta, men detta var ett viktigt tal i FN om kristna förföljda.

  Tack för tipset Fredrik,

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 15. Fredrik,

  Jag kan inte minnas att jag har uttalat mej om Jonathan Cahn. Att jag har uttalat mej om kabbalah är en annan sak.

  Det behövs modiga människor som vågar säga sanningar. Dessutom gjorde han det på ett mycket korrekt sätt.

  Frågan är väl bara om någon i det super-ockulta FN bryr sig om vad han sade. Detta är det sorgliga faktum vi är konfronterade med.

  Utan ett Guds ingripande har västerlandets civilisation passerat “the point of no return”.

  På domens dag finns det tre grupper. Getterna, fåren och de minsta bröderna. De minsta bröderna definieras i Gal. 6:16 (i goda översättningar) Och alla de som vandrar efter denna regel, må frid och barmhärtighet vara över dem och över Guds Israel. Det handlar om Abrahams ättlingar plus de “inympade”, pånyttfödda kristustrogna.

  På grund av vår samhörighet med Guds utvalda folk får vi räkna med samhörighet även i förföljelser.

  För många är det svårt att förstå hur det dels kan finnas en personlig frälsning samtidigt som ändetidens profetior alltid talar om en dom över folken.

  Jesu minsta bröder figurerar inte i domen över folken. Där ligger nyckeln till att förstå detta.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Kjell,

  Jag tror inte heller att talet biter. Men jag tyckte att det var ett bra tal och att det var frimodigt. (Ett bra tal behöver inte innebära att jag delar alla åsikter som förs fram).

  Jag har förmodligen blandat ihop honom med Mark Biltz, ber om ursäkt för detta.

      (Reply)

 17. Fredrik,

  Oroa dej inte för det. Sanning förblir sanning oavsett vem som uttalar den.

  Därför gillar jag inte att somliga vill förbjuda citerandet av folk de ogillar.

  Det finns visserligen gränser och man bör vara noggrann med att poängtera att citatet inte är avsett att legitimera en person.

  Jag har citerat C. S. Lewis nu och då och detta retade en person så till den grad att hon stämplade mej som “skåp-katolik” ja till och med misstänkt som “smyg-jesuit”.

  Så citera du fritt goda uttalanden, och länka fritt till bra framföranden.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Ulrika,

  Vänligen ge någon info om vad det handlar om.

  Jag får detta meddelande:

  This video contains content from WMG, who has blocked it in your country on copyright grounds.
  Sorry about that.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Kjell,

  Alexander har gjort en personlig tolkning av Sandells “Tryggare kan ingen vara.”

  Han lyckades bra för att vara amatör.

  /Ulrika

      (Reply)

 20. Kjell,

  1. På skalan “open theology” till kalvinism… var står du?
  (Jag minns din 2-dimensionella skala som hade en x och en y axel! 🙂 )
  Jag tänker så här: Framtiden är förutsedd av Gud men inte helt förutbestämd.

  2. Du skrev om “skåp-katolik” för att du citerat C.S. Lewis…
  Han tillhörde anglikanska kyrkan och inte katolska.
  Däremot har jag hört att J.R.R. Tolkien (som skrev Sagan om ringen) var katolik.

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 21. A.J.,

  Jag tror inte att det finns ett svar som gäller allt. Vissa saker har Gud “oryggligt” beslutat. Avsikten och målet med skapelsen ligger fast. Handlandet med Israel likaså. Domen kommer och förutsättningarna ligger fast.

  Däremot finns det många texter som talar om att Gud låter sin plan för individer och folk vara beroende på deras respons på hans maningar. Och så finns det en hel del texter som talar om att Gud ångrade sig.

  Hur tänker du själv. Lät Gud folket i Nineve få ett val, eller lurade han dem bara att han tänkte förinta staden?

  Kan man över huvud taget tala om en relation, om allt är helt spikat från ena partens sida?

  Ja, Lewis var Anglikan. Det är kanske den kyrka som ligger närmast RKK. Engelska kyrkan har velat fram och tillbaka i relationen till RKK.

  RKK har kapat Lewis böcker. Framför allt “Mere Christianity” används för att värva medlemmar. I och för sig kan den lika väl användas av alla olika sorters protestanter.

  Men eftersom den ofta används av katoliker anser somliga att den är ett redskap att leda folk till katolicismen.

  Boken betydde mycket för mej när jag läste den. Jag är tacksam för den boken och för Sven Reichmanns böcker och predikningar. Till raddan vill jag även foga Erik Ewalds och Frank Mangs.

  Dessa ledde mej till att läsa Bibeln på allvar och visade vägen tillbaka till en aktiv och levande tro på Jesus och Guds ord.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Kjell,

  Mycket bra svar du gav angående: “open theology” till kalvinism.
  Jag håller med.

  Angående C.S. Lewis: När jag var barn gick en sommarlovsföljetong på radion. Jag tror det var “Häxan och Lejonet”. Sedan läste jag alla de 7 böckerna i Narnia serien. Tyckte mycket om dem då.

  Sven Reichmanns böcker och predikningar är även jag mycket tacksam för!

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 23. A.J.,

  Vill bara tillägga då att de böcker av Lewis som jag har läst är (tror jag) alla som handlar om apologetics och filosofi.

  Hans sagoböcker och allegorier har jag inte haft något intresse för.

  Och jag kan ärligen säga att i hans apologetiska artiklar propagerar han aldrig för katolicism,

  /Kjell

      (Reply)

 24. Rolf,

  “Detta var ett lysande bra tal av Jonathan Cahn! Jag håller på och gör subtext till Svenska.”

  Tack för översättningen.

  Efter att min beundran för hans mod och retorik nu börjar svalna något håller jag mig avvaktande. Själva innehållet i talet har jag egentligen redan hört andra säga. Vad det får för positiva eller negativa konsekvenser för de förföljda av ett tal som detta är svårt att säga. Enklast är att tro att det får positiva konsekvenser men det är inte glasklart. Ibland kan det skada mer att blåsa högljutt i sin basun i stället för att be och verka smart i det tysta. Sedan har jag stora problem med när politiska forum omvandlas till “gudstjänster.” Vi får väl se vad Cahns nästa framträdande blir. Och den stora frågan: Hur syns/skyms evangeliet i sammanhanget?

  Reichmann frågar oss om vi kommer att känna igen krigarKonungen när Han kommer. Cahn kanske gör det. FN inte.

  /Ulrika

  Låt oss fråga Jesus vad han anser om det hela

      (Reply)

 25. Nu har jag funderat lite över hur systrar som redan vurmar för Ketriel Blads undervisning kan tänkas reagera när de se Cahns tal. Jag tror att de kommer smälta ner som överhettade stearinljus till någon form av religionromantisk härdsmälta.

  Är det nyttigt?

  Vi vet idag resultatet av att känslorna förr emigrerade till Uppsala.

  /Ulrika

      (Reply)

 26. Kjell,

  “Har du lyssnat på Sven Reichmanns serie: Löftets folk?”

  Del 1-10 en gång.

  Tänker du på “den som välsignar ISRAEL ska jag välsigna”?

  Jag har nog börjat fundera på det och vad som egentligen är att välsigna och vad som bara ser ut att vara välsignelse. Ett villkor för en välsignelse är att den inte sker på bekostnad av sanningen?

  /Ulrika

      (Reply)

 27. Ulrika,

  Hela poängen med Cahn stal, som jag uppfattade det, var nog ungefär följande:

  Ord 24:11 Rädda dem som släpas till döden, och bistå dem som stappla till avrättsplatsen.
  12 Om du säger: “Se, vi visste det icke”, så betänk om ej han som prövar hjärtan märker det, och om ej han som har akt på din själ vet det. Och han skall vedergälla var och en efter hans gärningar.

  Parallellen till Nazityskarnas likgiltighet är uppenbar. Och än idag skäms man när man tänker på hur Sverige förhöll sig politiskt till Tyskarna.

  Tänkvärt: Bonhoeffer dog inte en “politisk död”. Han dog för sin övertygelses skull, som ALLTID kommer att uppfattas politiskt. Jesus dog inte en politiskt död. Ändå dog han av politiska skäl.

  Paulus hade inget politiskt uppdrag, och ändå hade han det. Han visste att han skulle tala inför konungar och kejsare, och det gjorde han också. Och så vidare.

  Gränsen kan vara hårfin mellan att förstå och följa sunda riktlinjer till ren fanatism. Och något Cahn-fan gör säkert något annat av talet än vad det uppenbarligen är – en vädjan om att rädda dem som släpas till avrättningsplatsen. En sådan vädjan måste rimligen riktas även till politiker. Självklart. Även om vår strid gäller “ondskans makter i himlarymderna” så gäller den även att rädda de människor som släpas till avrättningsplatsen. Även om de flesta av oss inte kan göra något mer handgripligt än det Cahn sade i talet – kom ihåg dem. Glöm dem inte. Dem som lider. Ett bra sätt att komma ihåg dem är att be för dem.

  // Rolf Lampa

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 28. Kjell,

  Det kunde vara intressant om du ville lägga ut “lyssningstips” på undervisning du lyssnat på via youtube.

  Det skulle även vara intressant att höra din recension på Michael S. Heiser och Gary Habermas som jag länkade till förut.

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 29. Rolf och övriga:

  Du kanske redan känner till att Sven Reichmann gjort 2st ljudinspelningar, så tidigt som 1979, som kritiskt granskar evulotionsteorin.
  Mycket lyssningsvärda:
  Man går in i länken nedan och klickar på pilsymbolen vid “Predikningar och föredrag 2” välj “I begynnelsen var slumpen Del 1” och klicka på “Hämta”. Likaså finns del 2 “Dito Del 2”:

  http://www.uttrycket.se/speech1.html

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 30. Kanske inte riktigt den typ av djuplodande undervisning som du efterfrågar, men detta är den bästa genomgången av de tio budorden jag hört:

  https://www.youtube.com/watch?v=TK57RiMqTdk (inklusive tio följande klipp)

  Dennis Prager är jude, så förvänta dig inga nytestamentliga hänvisningar dock.

      (Reply)

 31. Rolf,

  “Tänkvärt: Bonhoeffer dog inte en “politisk död”. Han dog för sin övertygelses skull, som ALLTID kommer att uppfattas politiskt.”

  Fann en Psalm som Bonhoeffer ska ha skrivit till sina föräldrar medan hans satt i tyskt fängelse.

  1. Av goda makter trofast innesluten,
  beskyddad väl och tröstad underbart,
  med er jag lämnar tiden som är ute
  och går med er mot den som stundar snart.

  2. Men hjärtat plågas än av gamla minnen
  och onda dagars tyngd oss trycka vill.
  O Herre, visa våra vilsna sinnen
  den frälsning du berett oss alla till!

  3. Och om du oss den bittra kalken räcker
  så tackar vi och tar den utan knot.
  Vi känner handen som du mot oss sträcker,
  och allt den ger oss är till liv och bot.

  4. Men vill du oss på jorden åter skänka
  den lyckas glans som aldrig straffar sej,
  så ska vi prövningstiden väl betänka
  och varje stund ska vara vigd åt dej.

  5. I kvällen lys oss med den helga flamman,
  som du till världens mörker sände ned.
  Ja, låt dess klara sken oss föra samman
  – vi vet att mörkret ej fått makt därmed.

  6. När kring oss nattens tystnad ut sej breder,
  o låt oss höra klangen från den värld,
  där dina barn ditt väsens djup tillbeder
  och evigt frambär lovets offergärd.

  – – –

  7. Av goda makter underbart bevarad,
  jag går mot vad jag ännu inte vet.
  Men Gud är med, i Kristus uppenbarad,
  i går, i dag – och i all evighet.

  Text: Dietrich Bonhoeffer 1944, övers. Andreas Holmberg 1995

      (Reply)

 32. Ludvig Hoffman,

  I och för sig intressant att lyssna på. Frågan är väl om man kan kalla det exeges. Inte heller skulle jag kalla det eiseges. Jag vet inte hur det bör uttryckas på svenska, men på engelska skulle man kunna säga att: He expands on the laws with the help of inference.

  Du kan läsa här om inference. Jag skall citera inledningen:

  Inference is the act or process of deriving logical conclusions from premises known or assumed to be true. The conclusion drawn is also called an idiomatic. The laws of valid inference are studied in the field of logic.

  Jag håller med om det mesta han säger, men tycker att en del av “inte ligger nära till hands” eller är en exeges.

  /Kjell

      (Reply)

 33. Låt oss vara ärliga. Inte bara med delsanningar, utan med totalen.

  Jag skulle önska att vår före detta metodist-pastor, numera equmenia-pastor Berndt Isaksson, numera på glid mot Rom tillsammans med Mikael Karlendal, ville läsa denna kommentar.

  Först hänvisar jag till något han själv skrev den tolvte Juni år okänt:

  Jag har i Samtalsforumet av signaturen Mia fått frågan om jag tror att Metodistkyrkan kommer att börja viga homosexuella precis som Svenska Kyrkan nu gör det. Det raka svaret är att jag absolut inte tror att Metodistkyrkan kommer att erkänna några homovigslar.

  Du kan läsa det här.

  Sedan vill jag länka till något som hände i nattas i USA.

  Den av Berndt och hans anhang så hatade Obama sjöng i Metodistkyrkan i slavstaternas huvudstad. Han sjöng “Amazing grace”.

  Det var huvudsakligen en manifestation mot rasdiskriminerande och rashat.

  Vad hjälper det om man då tillhör Equmenia som redan nu har medlems-församlingar som ställer sig positivt till same sex marriages?

  Och låt oss vara ärliga. Samma Obama firade segern för HBTQ i USA i går. Det gjorde han i opposition mot Guds ord.

  Supreme Court Rules in Favor, President Obama Calls It ‘Victory for America’.

  Det finns säkert massor av saker jag kan demoniseras för, men är detta verkligen det Herren har uppdragit oss?

  Är uppdraget att pröva det människor säger, eller är det att demonisera dem man är oense med?

  Låt oss vara ärliga med varandra och bara pröva, och bedöma, det människor gör och säger, och överlämna den slutgiltiga domen åt Herren.

  /Kjell

      (Reply)

 34. Den här sången finns på en skiva jag har och reflektionslöst har jag gått omkring och nynnat med i sången. Men idag slog det mig: Refrängen är Latter rain! Eller vad säger ni?

  “Känner du min sång?
  Finns den inom dig?
  Låt den flöda fram
  ini din själ.”

  https://www.youtube.com/watch?v=NL4cZxyw7s4

  Det var efter att jag läst Stefan Swärds Latter rain upplevelse från den pågående New Wine konferansen som jag kom på vad jag nynnat på.

  “Flöden, känslor, du ska känna vad jag känner…sluta tänka…känn bara….och just nu…missa inte tillfället…pröva kan du göra sedan….kanske……”

  /Ulrika

      (Reply)

 35. Ulrika,

  Det luriga med musik är ju att den kommer in innan man kan pröva den.

  Text eller predikan kan man pröva först och eventuellt släppa in efteråt.

  Men sång kommer in först och kan hänga kvar ordentligt.

  Tilläggas kan väl att känslor inte är fel, men att de helst bör vara resultat och inte orsaker.

  /Kjell

      (Reply)

 36. Kjell,

  Sången har en trevlig melodi och det finns bra fraser i den. Den text som jag ifrågasätter kanske kunde bytas ut mot:

  “Läser du haans oord?
  som haan giviit däääj?
  Låt dä blii dä brööd
  som mättar dääj”

  ?

  /Ulrika

      (Reply)

 37. Ulrika skrev: “Sången har en trevlig melodi”

  Vi är barn av olika tid och olika generationer 🙂

  Det jag tycker är olidligt skrän tycker yngre är trevlig melodi…

  Inget att göra åt.

  /Kjell

      (Reply)

 38. Kjell,

  Någon ny melodi kan jag inte göra åt dig.

  Faktum är att jag sällan sjunger med när andra sjunger. Undantaget när för få använder sina stämmor. Då höjer jag mina olidliga stämband.

  /Ulrika

      (Reply)

 39. Ulrika,

  Jag vet med säkerhet att melodier har mening och betydelse.

  Döm om min förvåning när jag för mer än 40 år sedan hörde barn i Kenya reta varandra med “Na nana nanana, na nana nanana!”

  Och för 30 år sedan i Japan hörde jag barn reta med samma melodi med samma ord.

  Kanske vet du vilken ret-ramsa jag menar. Om inte skall jag sjunga den och sätta den på nätet.

  /Kjell

      (Reply)

 40. Kjell,

  “Kanske vet du vilken ret-ramsa jag menar.”

  Det där är vinjettmelodin till barnkanalens “Boktipset” som sändes under 70-talet-80-talet.

  “Om inte skall jag sjunga den och sätta den på nätet.”

  Hoppas jag gissade fel:) Kunde vara trevligt att höra din röst en gång.

  /Ulrika

      (Reply)

 41. Kjell,

  Kanske vet du vilken ret-ramsa jag menar. Om inte skall jag sjunga den och sätta den på nätet.

  Nu börjar han hota… 🙂

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 42. Ja ni……då får väl jag kontra med att börja spela in mina minuterlånga magkrampskratt som blir av sådana inslag na nana……

  Kjell, Kan du inte publicera det som du delade med mig via e-post tidigare idag? Det svänger verkligen!:) Musiker i familjen?

  /Ulrika

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *