Den Helige Ande

Här följer en sammanställning av vad Guds ord säger om Den Helige Ande.

Jag har tagit listan från Charisma News översatt den och presenterar den med citat.

Citaten är tagna ur Svenska Folkbibeln, utom ett, nämligen 1 Petr. 1:22 som inte duger i SFB eftersom man har strukit Anden i den versen.

Blir du nyfiken?

Läs då vidare.

 1. Han hjälper oss (Rom. 8:26-27)
  Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.
 2. Han leder oss (Joh. 16:13-14)
  Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.
 3. Han undervisar oss (Joh. 14:26)
  Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
 4. Han talar (Upp. 2:7)
  Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis.
 5. Han uppenbarar (1 Kor. 2:10-14)
  Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.
 6. Han ger uppdrag (Apg. 8:29)
  Då sade Anden till Filippus: “Gå fram till vagnen och håll dig tätt intill den.”
 7. Han vittnar om Jesus (Joh. 15:26)
  När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.
 8. Han tröstar och förmanar (Apg. 9:31)
  Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.
 9. Han kallar (Apg. 13:2)
  När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.”
 10. Han fyller oss (Apg. 4:31)
  När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.
 11. Han styrker oss (Ef. 3:16-17)
  Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande,
  Eph 3:17 och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.
 12. Han ber för oss (rRom. 8:26)
  Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.
 13. Han profeterar genom oss (2 Petr. 1:21)
  Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.
 14. Han manar till sanning (Rom. 9:1)
  Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den helige Ande,
 15. Han ger glädje (1 Tess. 1:6)
  Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger.
 16. Han ger frihet (2 Kor. 3:17)
  Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.
 17. Han hjälper oss vara lydiga (1 Petr 1:22 Refo)
  När ni har renat era själar i sanningens lydnad genom Anden, till uppriktig broderlig kärlek, skall ni älska varandra innerligt av ett rent hjärta.
 18. Han ber om Jesu återkomst (Upp. 22:17)
  Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.
 19. Han förvandlar oss (2 Kor. 3:18)
  Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.
 20. Han bor i oss (1 Kor. 3:16)
  Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?
 21. Han befriar oss (Rom. 8:1-2)
  Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.
 22. Han förnyar oss (Titus 3:4-6)
  Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.
 23. Han ger frukt i våra liv (Gal. 5:22-23)
  Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.
 24. Han ger gåvor (1 Kor. 12:8-10)
  Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.
 25. Han driver oss (Rom. 8:14)
  Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.
 26. Han dömer (Joh. 16:7-11)
  Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig, om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, om dom, ty denna världens furste är dömd.
 27. Han helgar oss (2 Tess. 2:13)
  Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen.
 28. Han ger oss kraft (Apg. 1:8)
  Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
 29. Han förenar oss (Ef. 4:3-6)
  Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.
 30. Han förseglar oss (Ef. 1:13)
  I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill.
 31. Han ger oss tillträde till Fadern (Ef. 2:18)
  Ty genom honom har vi båda (
  judar och hedningar) i en och samme Ande tillträde till Fadern.
 32. Han ger oss tålamod (Gal. 5:5)
  Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp.
 33. Han fördriver demoner (Matt. 12:28)
  Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er.

Det blir alltid lite repetitioner av samma sak i listor som denna, men jag tycker ändå att det är ett användbart koncept.

Vi har nog lätt att underskatta Den Helige Andes betydelse i våra liv.

För somliga leder det till olika former av osunda överdrifter och för andra till missmod. Men verkligheten är i enlighet med löftet som Petrus fick meddela på pingstdagen.

Apg. 2:38-39

Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.”

1 Tim. 4:9
Detta är ett fast ord och i allo värt att mottagas.

Amen!

/Kjell

Views: 42

10 thoughts on “Den Helige Ande”

 1. Takk Kjell for påminnelse om hva den Hellige Ånd er og gjør for oss.
  Han er den gode hjelperen og trøsteren som jeg trenger hver dag
  ja hvert et øyeblikk…

  Har tenkt på dette i det siste, så fantastisk : han merker oss med seglet ,
  som det står i min Bibel oversettelse :
  ” I Ham ble dere merket med seglet , Den Hellige Ånd som var lovet oss,
  Han som er pantet på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri,
  til lov og pris for hans herlighet ”

  Vennlig hilsen Tone

      (Reply)

 2. Tone citerar ur Ef 1.

  Tack för det.

  I den predikan fastnade jag för ” I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut,”

  Det är så lätt att glömma barnaskapet.

  /Ulrika

      (Reply)

 3. Tone och Ulrika,

  Vi skall ha fullt klart för oss att detta är själafiendens viktigaste slagfält.

  Att skapa tvivel, förvirring, rädsla, maktbegär och gärningslära angående Anden.

  Låt honom inte lyckas i ditt liv!

  Tro = förtroende och trohet.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Förstår du engelska utan problem?

  Törs du höra sanningen?

  Lyssna då på detta: Strange Fire by Walter Veith.

  Räkna med att bli chockerad!

  /Kjell

      (Reply)

 5. Andreas Frost,

  Jag har bara lyssnat på ovanstående föredrag och i det kan jag inte upptäcka några “adventist-läror”. Men det är givetvis så att hans bakgrund utövar inflytande på hans val av “fakta”.

  De “fakta” han presenterar går att verifiera. Han visar både videosnuttar och texter som kan verifieras.

  Var och en må själv pröva. Jag tycker att föredraget är väl värt att se.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Jag kollade också igenom videon. Helt OK i budskapet. Inget trams.

  Hade dock lite svårt att uppfatta alla anspelningar på den onde i de uppspelade clippen (de övriga dårskaperna dock övertydliga), för jag uppfattade i något fall något helt annat och fullt rimligt (dvs inte den ondes namn). Tyckte det var konstigt. I övrigt var det mycket bra. Man önskar många icke-troende såg detta främst för att frälsningens nödvändighet kom fram tydligt, och hur gärna Gud verkligen vill befria oss från all synd och skuld. Men även för att de skulle se att de karismatiska galenpannorna verkligen inte representerar biblisk kristendom utan istället just de mörkrets makter som bibeln varnar för.

  Adventister har rätt mycket god och bibeltrogen undervisning, även om det finns saker som jag inte alls kan förstå hur de landat i. Jag har dock inte uppfattat att de skulle ha problem med rättfärdiggörelseläran, dvs genom tron på Herren Kristus och hans försoningsverk, endast.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 7. Rolf Lampa skrev:

  Adventister har rätt mycket god och bibeltrogen undervisning, även om det finns saker som jag inte alls kan förstå hur de landat i. Jag har dock inte uppfattat att de skulle ha problem med rättfärdiggörelseläran, dvs genom tron på Herren Kristus och hans försoningsverk, endast.

  Jag har en hel del kunskap om deras läror, så låt mej meddela något om det. Som alltid måste man skilja mellan officiell teologi och vad troende medlemmar tror.

  Man håller mycket hårt på sabbatsfirandet. Det börjar enligt judisk sed på fredagens kväll och slutar på lördagens kväll. Officiellt anser man att de som möts till gudstjänst på söndagarna och inte helgar sabbaten har tagit på sig vilddjurets märke. Detta måste kopplas med adventisternas otvetydiga bekännelse att påven är Antikrist.

  Följderna av den läran blir att den starkt påverkar deras eskatologi. Som söndagsfirare får du således räkna med att kastas i den brinnande sjön. men du klarar dej utan en evig plåga eftersom det är annihilation som blir följden. Mellan din död och domen befinner du dej i så kallad “soul sleep”.

  Förutom sabbatsfirandet höll man tidigare strängt på matregler. Det finns således en ganska stark legalistisk tendens i rörelsen.

  Man har en egen åsikt om dopet. Det handlar om en lära att dopet tvättar bort synd. Så när en adventist biktar synd ber han även församlingens äldste att få döpas igen. Den som ofta faller och kommer i syndanöd, döps således ofta. Även mycket grova synder förlåts på detta sätt.

  I och för sig säger man att Bibeln har den högsta auktoriteten, men i praktiken gäller Ellen G. Whites tolkningar av Bibeln som de enda giltiga.

  Om man vill vara medlem av deras teologiska klubb måste man explicit bekänna att EGW’s skrifter står på samma nivå som NT’s brev. Hon är, som det heter, mer än en profet. I praktiken betyder det att hon räknas som apostel likställd med Paulus.

  För övrigt är det som i alla andra samfund att det finns både kristustrogna och medlöpare.

  Om man känner till adventisternas läror kan man mycket väl lyssna, pröva och sålla ut det som inte stämmer så att man kan behålla det goda.

  Walter Veith har givit många föredrag. På prov kollade jag has föredrag om tusenårsriket. I detta kommer adventisternas läror fram väldigt tydligt. Inte värst intressant att lyssna på.

  Adventismen kommer sannolikt inte att hoppa på tåget till Rom. Men det finns enskilda medlemmar som dras till katolicismen på grund av likheten vad gäller utombibliska skrifter och tradition som ställs över Guds ord. På grund av att adventisternas möten är ganska torra finns även där en likhet med katolikernas sammankomster.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Kjell,
  när jag läste ditt inlägg om Anden funderade jag på sambandet mellan Fader, Son och Ande och tänkte på hur anonym Anden verkar vara även om han nämns många gånger i skriften. Han lämnar inga synliga avtryck efter sig kan man tycka. Mänskligt sett, skall man kanske tillägga.
  Han har ju många uppgifter enligt din uppräkning. Kan man säga att han är en form av Alter ego till Jesus. Jesus sände honom att ersätta honom när han gick bort. Att verka i stället för honom? Att Jesus verkar genom Anden. Anden pekar på Jesus som förlåter synder.
  Utan hans medverkan sker inte mycket även om han inte märks. En vind märker man ju i första hand som en rörelse, en påverkan.
  Hans betydelse kan nog inte överskattas, det mesta sker genom Andens ingivelse.
  Det är nog omöjligt att förstå hur mycket han betyder.
  /Stig

  Kanske Anden ledde mina tankar till rubriken på nästa blogginlägg:
  “Det är mörkast strax innan gryningen”?
  stigmelin.wordpress.com

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *