Blommor i asfalten

Jag hade inte tänkt att blanda mej i HBTQ-debatten. Det finns många spaltmeter att läsa i tidningar och på bloggar. Det finns även texter i Bibeln som handlar om detta. Må nu var och en välja sin egen högsta auktoritet. Neuropsykologer, pastorer, politiker, tyckare, tänkare och Gud tävlar om den platsen.

En person som kallar sig “Kristen sökare” skrev:

… alla moderna människor anser det nog vara lika hemskt att säga att man hamnar i helvetet om man lever i utlevd homosexualitet som om man säger att det inte gäller de som bara är homosexuella men inte lever ut den. Ordklyveri.

Meningen är lite kryckigt formulerad, men vad han försöker säga är att: Om man är frestad till homosexualitet så kan man lika gärna ge efter för frestelsen och ge efter för sina begär. Han anser det vara ordklyveri att skilja mellan homosexuella begär och homosexuella handlingar.

Lägg nu till detta att homosexuella kräver att deras avvikelse betraktas som “normal”. Och i tappra försök att lura sig själv och andra att de är “fullt normala” engagerar de sig i en synnerligen abnormal fest som kallas “Pride Parad” där de öppet förevisar så mycket de kan av snuskigt beteende och exhibitionism.

Detta är ett bevis på just homosexualitetens särställning bland synderna.

1 Kor 6:9-10

Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike.

Låt oss föreställa oss en kleptoman, alltså en tjuv som varje dag frestas att stjäla. Han blir trött på att människor säger till honom att han må vara kleptoman men att han inte får falla för frestelserna att stjäla. Han tycker detta är lagiskt och gammalmodigt och hårklyveri. Han känner sig diskriminerad.

Därför bildar han “Kleptomanernas Intresseförening”. De går ut med propaganda att kleptomani är medfött och därför helt normalt. De processar för att alla bibeltexter som kallar stöld för synd bör tolkas symboliskt och i den tidsanda de skrevs. Nu vet vi mera, och därför bättre, i vår upplysta tidsålder.

Men allmänheten låter sig inte övertygas så lätt. Därför organiserar kleptomanerna en “pride parad” där de verkligen vill visa att de är stolta över att vara tjuvar. Man visar allmänheten hur uppfinningsrika ficktjuvar går till väga. Man delar ut stulet gods till dem som kommer för att titta på paraden.

Man uppför sketcher för att glorifiera kleptomani och göra nidbilder av de bakåtsträvare som fortfarande tror att det handlar om synd mot Guds bud. Synd som har konsekvenser för utövarnas eviga väl.

Responsen från några stycken kyrkor blir att visst är kleptomaner älskade av Gud, men de får inte låta frestelsen praktiseras genom stölder.

Kleptomaner som kallar sig kristna och kleptomaner från intelligentian blandar sig i debatten. Från politiker, som ofta är professionella kleptomaner, kommer lagförslag som vill stävja allt diskriminerande av kleptomaner.

Efter en tid törs nästan ingen säga vad han verkligen tänker om kleptomani. Kanske bara med låg röst i korridorerna. Men alla i ledande ställning väljer att endera svamla nonsens eller att aktivt tiga om saken.

Några få vågar säga som barnet om kejsarens nya kläder: Men de är ju nakna!

De talar givetvis inte om kleptomanerna. De talar om kleptomanernas argument, och kallar dessa argument “nakna”. Argumenten har ingenting på sig. Men massan, som för länge sedan har förkastat tron att det finns absoluta sanningar, ser inte att argumenten är nakna.

Massan tror att bara man har en demokratisk majoritet så kvittar det om denna majoritet bara består av okunniga, ja kanske till och med oärliga, tyckare och tänkare. På ett eller annat sätt ser dialektikens lagar till att majoritetens val är den optimala Sanningen.

Dialektikens lagar och Evolutionens lagar behöver ingen Gud som bestämmer. De vill på sin höjd ha en snäll gud som nickar instämmande till de visa människornas outgrundliga beslut.

Man säger förnöjt angående den valda politiken att: “Detta är Vägen! Nu skall vi leva Livet!”

Och så får även Vägen, Sanningen och Livet en modern, och därför bättre, betydelse.

/Kjell

Views: 69

38 thoughts on “Blommor i asfalten”

 1. MyTwoCents – Aletheia,

  I Holland finns det ett uttryck (op eieren lopen) som talar om att “gå på ägg” eller att “vandra på ägg”. Meningen är att man då måste vara ytterst försiktig så att man inte krossar äggen. I praktiken är det omöjligt.

  Uttrycket passar bra i samband med diskussioner om bland annat homosexualitet.

  Vad som är medfött och vad som är betingat kan jag inte uttala mej om. Men jag kan utan minsta tvekan uttala mej om att alla av oss vet hur det är att vara frestade till handlingar som Guds Ord kallar synd.

  De som inte genast ger upp, och handlar, vet även hur stark frestelsen kan bli.

  För tydlighetens skull vill jag således förklara att jag aldrig har haft konfrontationer med homosexuella. Min tolkning av Guds Ord handlar inte om konfrontation, men den handlar om att svara ärligt och tydligt om jag tillfrågas.

  En lärare som betydde mycket för mej på Gymnasiet sades vara homosexuell. Kanske var det så. Jag vet inte. Men jag är honom mycket tacksam för hans bidrag i min skoltid.

  En ung man som fanns bland de anställda jag hade ansvar för var (är) homosexuell. Han är en uppskattad kollega som utför sina uppgifter på ett föredömligt sätt.

  En äldre man i Holland som i sin ungdom hade missbrukats av katolska paters och fraters hamnade i homosexuell livsstil. Han försökte vara medlem i en församling jag var medlem i. Hur han levde vet jag inte.

  I alla tre nämnda fallen skulle jag ha tyckt det vara mycket svårt att veta vad jag skulle ha svarat dem om de hade frågat mej rakt på sak.

  Jag skulle önska att min lärare hittade rätt till slut. Han är ju död nu.

  Jag skulle önska att min kollega hittar rätt innan det är för sent.

  Den äldre mannen kanske inte längre lever. Jag skulle ha varit tvungen att deklarera min tro (tolkning) av bibelorden. (1 Rom. 1:16-32)

  Inte skall vi dras med och försvara utlevd homosexualitet, orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja, skvaller och förtal, hat mot Gud, våld, skrävlan, skryt, onda planer, olydnad mot föräldrar, oförståndiga val, trolöshet, kärlekslöshet och hjärtlöshet.

  För det är ju faktiskt så att sådant gör många (även de som kallar sig kristna), fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det.

  Den som inte ger efter för frestelser får kanske, bara kanske, kasta första stenen.

  Om någon tvivlar på min bekännelse vill jag bara understryka att jag tror att utlevd homosexualitet är synd. Lika mycket synd som stöld och pedofila handlingar, otrohet, äktenskapsbrott, ja som högmod omsatt i praktiken och förtal och förakt……

  /Kjell

      (Reply)

 2. Här lyste för bara några minuter sedan en underbar regnbåge över himlen. Vet inte om jag sett en så stor och tydlig regnbåge tidigare. Dessutom hade den en svagare likadan båge snett bakom sig. Först tänkte jag lägga detta inlägg under “off-topic” men så kom jag på hur regnbågen kidnappats av Priderörelsen och vad synd det är att de gjort det.

  Här är den egentliga symboliken bakom regnbågen:
  ” Och Gud sade: “Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er: Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv. När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden.” Och Gud sade till Noa: “Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden.” ”

  /Ulrika

      (Reply)

 3. Ulrika,

  Regnbågen “svagare likadan båge snett bakom sig” var troligen en sekundär regnbåge. Som jag förtått det ligger den inte snett bakom utan “utanför” den primära bågen.

  Här är en länk till SMHIs sidan som visar exempel på olika regnbågar:

  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/regnbage-1.3891

  PS.
  I min ungdom lyssnade jag en del på en rockgrupp som hette Rainbow (=regnbåge). Tyvärr var den gruppen en del occult. Gitarristen Ritchie Blackmore var (är?) tyvärr utövare av seanser etc.
  Namnet på gruppen hade dock som jag förtstt det inget med Priderörelsen att göra.
  Gruppen fick sitt namn omkring 1975.

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 4. Övertygad om att homosexualitet inte är synd.

  Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare, Sofia Camnerin, säger bland annat följande:

  — När jag läser Bibeln, tittar på kyrkans tradition, vad vi sagt och vad vi vet idag och försöker förstå Guds vilja och uppenbarelse är jag övertygad om att det inte är synd att vara homosexuell.

  Hon menar att Romarbrevet 1:26-27, bibelordet som ofta används, har en annan betydelse än den pastorerna använt.

  — Går man till grundtexterna och läser texten i sitt sammanhang förstår man att det handlar om missbruk av makt. Paulus skriver om synd i en situation där unga pojkar, ibland står det barn, tvingades till undergivet slavliknande sexuellt beroende.

  I Equmeniakyrkan är beslutet om homoäktenskap upp till enskilda pastorer och församlingar. Sofia Camnerin säger att det beror på samfundets kyrkosyn där församlingarna är självbestämmande och att hela spannet av bibelsyn ryms i kyrkan.

  Tror du att det lika gärna kunde vara 22 Equmeniakyrkliga pastorer som skrev den här debattartikeln?

  — Synen finns också i vårt samfund och jag tror att man säkert kan hitta 22 Equmeniakyrkliga pastorer som skulle skriva så. Men då skulle man få fem svar till från 22 andra Equmeniakyrkliga pastorer som säger emot det.

  Det vi i dag beskriver ömsesidig homosexuell kärlek, menar Sofia inte går att hitta i Bibeln och hon påpekar att Bibel 2000:s översättning ”homosexuell” inte finns i grundtexten. Nu längtar hon efter att kyrkans fokus hamnar på dess kärna.

  — Kyrkans enda hållning ska vara att peka på Guds oändliga kärlek för varenda människa, utan undantag. Vi ska visa att det finns en Gud som aldrig överger, en kärlek som förvandlar, att det finns förlåtelse och upprättelse. Det är en jättestor missionsuppgift.

  Låt oss då kolla vad Guds Ord säger oss.

  1 Kor. 6:9-10 Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? Låt inte lura er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hädare eller rövare skall ärva Guds rike.

  1 Tim. 1:7-11 De vill vara lärare i lagen och förstår ändå inte vad de själva säger, eller vad de försäkrar. Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt, och vet, att lagen inte är satt för den rättfärdige, utan för laglösa och olydiga, för ogudaktiga och syndare, för oheliga och oandliga människor, fadermördare och modermördare, mandråpare, otuktiga, homosexuella, slavhandlare, lögnare, menedare och vad helst annat som strider emot den hälsosamma läran. Enligt den salige Gudens härliga evangelium som jag har fått mig anförtrott.

  Grundtextens ord som har översatts med homosexuella och homosexualitet är ἀρσενοκοίτης – arsenokoitēs som kommer av αρσην som betyder man, eller manlig samt κοίτη – koitē som betyder att dela säng, eller “couch”. Vi känner igen ordet från “coitus”. Ingen som helst tvekan att ordet betyder samlag mellan män.

  Ordet κοίτη finns i bland annat följande texter:

  Rom 9:10 Och inte endast det, så var det också, när Rebecka blev havande genom Isak, vår fader.

  Rom 13:13 Låt oss vandra anständigt, som på dagen, inte i frosseri och dryckenskap, inte i otukt och lösaktighet, inte i kiv och avund.

  Heb 13:4 Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen obesmittad, för otuktiga och horkarlar skall Gud döma.

  Många känner säkert till den franska frasen: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?

  Så vad är då sanningen om texten i Rom. 1? Handlar det om pedofili med gossar? Det är säkert inte uteslutet att även denna perversitet inbegrips, men huvudmeningen med grundtextens “αλληλους αρσενες εν αρσεσιν την ασχημοσυνην κατεργαζομενοι” stämmer bra med Reformationsbibelns översättning, Rom 1:27 På samma sätt har också männen övergett det naturliga umgänget med kvinnor och har blivit upptända av lust till varandra och bedrivit skamliga handlingar, män med män, och så på sig själva fått sin förvillelses rättmätiga lön.

  Till yttermera visso betecknar det ord som används för “män”, nämligen αρσην, en stark man, alltså en vuxen man.

  Man måste marknadsföra två lögner för att sälja den tolkning som Sofia Camnerin ger.

  1. Man måste kalla en homosexuell samlevnad för “äktenskap”. Detta är oförenligt med Guds Ord från 1 Mos. 1:1 till Upp 22:21.
  2. Man måste hitta på att det betyder pedofili när det står “samlag mällan män”.

  Om Sofia skulle läsa detta råder jag henne att begrunda Matt. 18:7 i sitt sammanhang.

  /Kjell

      (Reply)

 5. A.J.,

  Regnbågen stals först av New Age och har sedan använts av många synkretiska, ockulta humanister.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Missa inte Stig Melins insändare till Dagen.

  Man måste lyda Gud mer än människor.

  Kort citat:

  Det pågår en debatt i dag om homosexuellas förhållande till Guds ord. Guds ords auktoritet ifrågasätts, även bland kristna människor. Apostlarna tillsammans med Petrus var på sin tid också ansatta av människor som inte ville höra om Jesus. Då, som nu, blev budskapet om räddning från synden hånad. Det finns många synder en människa behöver lämna, homosexualitet är en.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Kjell,

  Det kan mycket väl vara så att rockgruppen Rainbow fick sitt namn av anledningen som du skrev.
  Jag har även en egen teori:
  Gitarristen Ritchie var innan den gruppen, med i en annan kanske mer känd rockgrupp, Deep Purple. DP var med på en stor rockgala, 1974, som hette “California Jam”. Flera av den tidens kända grupper var med. Som scendekoration var det en stor regnbåge i bakrunden…

  Jag har hört att Deep Purple blev anklagade för sitt namn, för att det i USA fanns en drog som kallades så eller något liknande. DP kom från England, och enligt uppgift tog de det namnet för att Ritchie´s mormor eller farmor hade en favoritlåt från, antagligen 1940-talet, som hette så.

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 8. Jag tvivlar på att homosexualitet är ett problem inom pingstkyrkan som står i proportion till den pågående debatten. Men det kanske är en “mota Olle i grind” situation. Men är det ändå inte så att huvudproblemet ligger i ledarnas inställning till synd än att homosexualitet inom pingstkyrkan är ett verkligt problem. Svenska kyrkan är väl en sak, det har det varit länge, men inom frikyrkan utgör homosexualitet en mikroskopisk grupp.? Jag menar inte att vi inte ska tala om alla slags synder men när en, i jämförelse, nästan obefintlig synd i sitt verkliga sammanhang (pingstkyrkan) gång på gång blir en jättedebatt…ja vad vinner man då? Samtidigt som man förlorar fokus på mer påtagliga problem? Homosexualitet är en synd, men inte en värre synd än andra synder enligt Bibeln.

  Är det så att homosexualitet blivit ett verkligt problem inom pingstkyrkan?

  En pastor lärde mig att skilja på homokänslor och homosexualitet. Homokänslor hamnar i samma syndagrupp som att se på grannens äkta hälft med åtrå utan att låta något gå till gärning. Hur många som bär på homokänslor eller “åtrå till annans äkta-halva”- känslor lär vi aldrig få veta. Vi talar ju inte/debatterar om det.

  Kjell berättar om några han mött med homosexuell “dragning.” Jag vet om 3 kristna som har eller haft homokänslor, en kristen som tidigare levt med en partner men sedan länge avhållit sig samt en kristen som lever med en partner. Sedan vet jag om “100” kristna som är heteros. Och så ser proportionerna ut i min “enkät”.

  Vad blir problematiskt med debatter som inte står i proportion med problemen? Nu menar jag inte att det inte är ett mörker för de som hamnar i dessa syndakänslor, i synnerhet om barn blir inblandade, men vilket uppfattning får omvärlden om den kristna församlingen när det ofta blir jättestormar med konflikter kring en synd som i jämförelse knappt existerar i de vilsna herdarnas hagar?

  Säg att homosexualitet har blivit ett problem inom pingstkyrkan så ska jag vara tyst. För annars är det ledarna som är problemet och ingen dras till fel kön för att en ledare har fel.

  /Ulrika

  Ps, I min svk-församling är kvinnoprästen gift med en annan kvinna. Ett av mina skäl att lämna svk. Där homofrågan blir ett verkligt problem får man splittra på sig. För ingen ändrar på sig, nåväl få, pga debatter.

      (Reply)

 9. Ulrika och A.J.,

  Visst har Mikael Karlendal rätt i att våra val och vårt handlande är av betydelse för var (hur?) vi kommer att tillbringa evigheten. Kärnan i Kristi Evangelium handlar om detta. Nämligen att vi genom Guds nåd har fått möjligheten att välja friheten i Kristus som alternativ till slaveri under synden. Detta gäller all synd, inte bara homosexuella handlingar.

  Jesu ord: “Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte härefter!”; går som en röd tråd genom evangelium. Det duger inte att bara citera ena delen av detta uttalande.

  En hel del av den hetsiga debatten om homosexualitet handlar inte om homosexualitet. Jag skall försöka belysa vad jag menar med detta genom att försöka presentera en “helbild”.

  • Inte vill vi förbjuda syndare att besöka våra möten?
  • Inte vill vi bli förbjudna att predika frälsningens evangelium?
  • Evangelium = det glada budskapet handlar just om att det finns räddning undan hopplöshet och undergång, om vi bekänner våra synder och omvänder oss. Gå och synda inte härefter!
  • Lukas 17:3 Var på er vakt! Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom.
   Jakob 5:19-20 Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen, och någon för honom tillbaka, så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder.
  • I en dagenartikel skriver en förvirrad människa: “Hur kan kärlek någonsin fördömas?
  • Som så många inser personen i fråga inte att det finns fyra olika “kärlekar”. Nämligen agape, filos, storge och eros. Eller omsatt till begriplig svenska: Guds utgivande kärlek, vänskap, sympati och materiell kärlek (erotik).
  • Visst kan materiell kärlek (erotik) vara felaktig och värd att “fördöma”. Visst kan sympati vara felriktad och leda till situationer som är värda att fördöma. Visst kan vänskap leda till att man döljer ondska. Men alla tre nämnda kan även vara goda om de får fungera inom ramen för “Guds kärlek” som aldrig kan vara felaktig. Det är den kärleken vi kan älska med bara för att Gud har älskat oss först.
  • Guds Ord kallar homosexuella handlingar för skamliga och skandal. Dessa handlingar sker utanför Guds kärlek. Att kalla skamlig skandal för kärlek är allt från missledande till heresi.
  • Varför vill homosexuella vara medlemmar i föreningar som borde stå för Guds Ord? Inte vill jag, i mitt fall, vara med i föreningar som fördömer blandäktenskap och anser att jag är både förtappad och förrädare bara för att min lagligt vigda hustru är svart (eller chokladbrun). Det finns bara ett svar på den frågan. De vill kunna bli medlemmar så att de kan förbjuda budskapet att homosexuella handlingar är synd.
  • Det kommer inte att räcka med att handla som Equmeniakyrkan, nämligen att låta prästerna/pastorerna själva välja om de vill viga samkönade. De som inte vill det kommer att diskrimineras och inom loppet av några år ellimineras.
  • I USA söker homosexuella aktivt upp sådana pastorer (vigselförrättare) för att kunna åtala dem. Det står höga böter som straff och vid upprepad förseelse även fängelse.
  • I församlingar som inte följer NT’s regler för tillsättandet av pastorer och äldste går det snett. Det har redan går ordentligt snett även utan de additionlla problem som uppstår i homo-diskussionen.
  • Jag skall nämna några saker. Präster hör inte till NT’s tid. Pastorer skall vara “en kvinnas man”. Äldste skall ha vuxna barn som de har fått med en kvinna i ett monogamt äktenskap. De skall vidare ha studerat Guds Ord så att de är skickade att pröva och ge vägledning. Så vitt jag kan se gäller dessa regler inte för evangelister. Givetvis bör även dessa leva i enlighet med Guds Ord, men ålder, kön och civilstånd är inga krav. I stället krävs det av församlingens äldste att de prövar evangelisternas budskap.
  • Äktenskapet och familjen är en av församlingens grundstenar. Homolobbyns krav att ingå äktenskap, alltså inte nöja sig med samlevnadskontrakt, är ett frontalanfall på Kristi Församling. Äktenskapet instiftades av Gud vid skapelsen och definierades av Skaparen som ett monogmat, troget, livslångt förhållande mellan en man och en kvinna. Allt annat är heresi!

  Puh! Listan skulle kunna göras väldigt lång….

  Både Karlendal och Berndt är anställda funktionärer i föreningar som accepterar samkönade relationer som felaktigt kallas “äktenskap”.

  1 Kor. 5:9-13

  I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma? Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!

  Lägg noga märke till denna text.

  Vi kan ha vanligt medmänskligt umgänge med vem som helst i världen runt om oss. Men vi kan inte ha det med församlingsmedlemmar om de lever i synd. Då är det vår plikt att både döma och tillrättavisa.

  Omvänt gäller att om någon insisterar på att få bli medlem i församlingen så måste han därmed godkänna att dömas och tillrättavisas för sina synder.

  Församlingens största synd i vår tid är att inte verifiera = pröva och bara behålla det goda, vad gäller läror, filosofier, tankar och tyckande, påståenden, budskap, predikningar och allt som påverkar medlemmarna. Detta är att döva Anden.

  Hela diskussionen om homosexualitet och dess accepterande är en så kallad “war by proxy”. Kärnan av vad det handlar om tas inte upp, man fajtas om symptomen.

  Men om roten inte är bra blir trädet inte bra, och inte heller dess frukt. Och på frukten skall trädet kännas, förr eller senare.

  Jag har inga som helst problem att samarbeta på det praktiska planet med människor som inte har funnit frälsning och omvänt sig, annat än när de tvingar sin omgivning att bli delaktiga i synden.

  Precis detta händer när syndare, av vilken sort det vara må, tvingar dem som vill vara kristustrogna att förneka att deras synd är synd.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Hej alla Kristustrogna,

  Jag vill uppmuntra er att vara trogne den lära som en gång för alla blivit överlämnad till oss.

  Har en hel del att säga om hur motbjudande det är när sk kristna in i det längsta basunerar ut att homosexualitet inte alls är oheligt inför Herren. Men det lämnar jag just nu. Istället vill jag bara visa min tacksamhet till er som ännu står kvar på den fasta klippan. Kära vänner, fortsätt så. Var salt i denna ruttna och förfallna värld.

  Välsignelser till er och över Guds namn.

      (Reply)

 11. Jonas Gardell är teologie hedersdoktor vid Lunds universitet, samt författare till böckerna “Om Gud” och “Om Jesus”.

  Böckerna är avsedda att förvilla så många som möjligt.

  Nu är Gardell riktigt arg i Expressen.

  Jag citerar en av hans elakheter:

  Nu tror jag inte det är av ondska de 22 pingstpastorerna predikar att Gud stänger sin himmel för homosexuella. De gör det för att de faktiskt tror att det är så.

  Det är väl likadant med dem som krigar för den Islamiska staten. De som mördar, slaktar, våldtar, skövlar och terroriserar sina medmänniskor i Guds namn gör också de det i tron att de faktiskt har rätt, att de har sanningen och Gud på sin sida.

  Där vid lag är det ingen skillnad mellan dem och de 22 pingstpastorerna.

  Så nu vet du det!

  Om du tar Guds Ord på allvar liknar du Islamska Statens terrorister, mördare, våldtäktsmän och rövare.

  Det du!

  Där visar Gardell prov på den verkliga kärleken, eh, jag menar på den typ av så kallad kärlek han står för.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Kjell,

  “Hela diskussionen om homosexualitet och dess accepterande är en så kallad “war by proxy”. Kärnan av vad det handlar om tas inte upp, man fajtas om symptomen.”

  “War by proxy” = Krig genom fullmakt, Krig genom Ställföreträdare.

  Kärnan av vad det handlar om är att de som säger att en synd inte är en synd är att de givit sig själva fullmakt att sätta sig över Guds ord vilket i sig själv är en omöjlighet om man vill kalla Guds ord för Guds och inte för människors. Kärnproblemet hos de som säger att en synd är en synd, i uppropet/offentliga debatten, är att de går till rätta med världen vilket blir självrättfärdighet eller politik. De blandar ihop världsligt ledarskap med ledarskap i Guds rike.

  Ur Guds ord: “Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma? Dem som står utanför skall Gud döma. ”

  Bibeltexten som visar på att utlevd homosexualitet är en synd har vi redan läst många gånger.

  /Ulrika

      (Reply)

 13. Anne-Sophie Emilsson Sriwong har tyckt till i Dagen.

  Använd inte Bibeln som pekpinne för att döma homosexuella.

  Jag citerar ett stycke:

  I Jakobsbrevet kan vi läsa: “Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen stämplar er som överträdare.” Att använda Bibeln som en tillrättavisande pekpinne i mötet med homosexuella medmänniskor går för mig emot allt vad omsorg för sina medmänniskor innebär.

  De 22 pingstpastorer som har skrivit artikeln “Bibeln tydlig om homosexualitet” (Dagen 9/4) kränker, diskriminerar och exkluderar en hel människogrupp i vårt samhälle när de skriver “Vi menar att praktiserande homosexualitet, utifrån vad Bibeln säger, är synd”. De använder Bibeln som en pekpinne för att döma homosexualitet och för att tillrättavisa homosexuella till ett liv som är accepterat av pingströrelsen och deras normer.

  Så nu vet du det!

  En tydlig deklaration att Guds Ord inte har högsta auktoriteten i Anne-Sophies liv.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Guds Apostel Jakob skriver:” Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder.
”

  Vi som genom egna personliga erfarenheter har upplevt en sådan synd-process som Jakob beskriver här vet vilket mörker och vilken “död” det är att vara i den. Vilket arbete det är att få ta sig ur det, med Guds hjälp genom Guds nåd, och vilken tid mm det tar att finna rätt väg igen. Denna process är lika för alla synder skulle jag antaga. Man behöver inte ens själv vara den som står för synden för att drabbas. Det räcker att någon som man är tillräckligt beroende av befinner sig i en sådan process.

  Om vi ser på denna syndaprocess med den pågående debatten som utgångspunkt kan man konstatera att oavsett vilken synd man framhärdar leder det till mer synd. Båda sidor riskerar att genom sina synder göra synderna havande och leda sig själv och de som man vilseleder in i döden. Man kommer längre o längre bort från en levande relation med Jesus och växer i stället till i sina egna begär.

  Det är fullt rimligt att tro att båda sidor i debatten har insikt i olika delar av sanningen. “Vi som går till rätta med världen”-sidan har insikt ang synd kring homosex medan Homolobbyn och deras vilseledda har insikt om andra synder. Om båda sidor framhärdar i sina synder, där omvändelse och ökad insikt om sina egna synder behövs som mest, missar till sist båda sidor vägen och målet. Båda sidor far mer o mer bort från vägen, om än på olika sätt och i olika takt men vägvalet som leder till döden blir till slut ett faktum för båda grupperna. Och med sig, på sin egen väg, har man dragit med sig fler som tror att homosex inte skulle vara en synd eller att “gå till rätta med världen” inte heller skulle vara det. Får man med sig tillräckligt många under en längre tid tror till slut de flesta att homosex eller att gå till rätta med världen är normalt.

  Ibland blir Guds Nåd så påtagligt uppenbar. Vilket tålamod han har.

  /Ulrika

      (Reply)

 15. Ulrika,

  Jag förstår inte innebörden av din text. Därför har jag frågor för att bättre förstå vad du menar.

  Vilka är det som “går till rätta med världen”? Är det t ex de 22 pingstpastorerna eller syftar du på någon annan grupp?

      (Reply)

 16. Kjell,

  Anne-Sophie är kristdemokrat, engagerad i hbtq-frågor, och tyvärr ännu en i raden av ondskans röst i denna debatt. Det är uppenbart att man kan sitta med i Kd utan att ha en kristen tro.

      (Reply)

 17. Ulrika skrev:

  Kärnproblemet hos de som säger att en synd är en synd, i uppropet/offentliga debatten, är att de går till rätta med världen vilket blir självrättfärdighet eller politik. De blandar ihop världsligt ledarskap med ledarskap i Guds rike.

  Jag vet inte riktigt vilka du avser med “världen” och vilka med “Guds rike” men artiklarna i Dagen borde ju rimligtvis handla om vilken bekännelse olika “kristliga föreningar”, så kallade samfund, har i denna fråga.

  Equmeniakyrkan har deklarerat att var och en själv måste veta vad han tror.

  SVK’s inställning känner vi, de välsignar samkönade “vigslar”. Jag kan helt enkelt inte kalla sådant för “äktenskap”. Det finns inget äkta i det.

  Otydligheten i Pingst har lett till att det har uppstått två läger inom det samfundet. Endera kommer detta att leda till att samfundet splittras upp eller att en sida ger sig.

  Låt oss hoppas att det leder till splittring. Då finns i alla fall möjligheten att den avsplittrade biten kommer att vilja återvända till trohet mot Guds Ord.

  Jag kan inte se att någon försöker döma världen. Däremot tycks det mej att världen försöker döma de troende som finns kvar.

  Så länge som församlingar är föreningar som vill ha så många medlemmar som möjligt kommer problemet att bestå.

  Frågan kvarstår varför någon vill vara medlem i en förening som fördömer hans handlande.

  Det är inte medlemsbevis som ger tillträde till himmelen.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Jag skall försöka förtydliga vad jag avsåg med termen “war by proxy”.

  I alla relationer där människor är tillsammans en stor del av tiden uppstår det friktion. Det kan finnas viktiga saker som inte fungerar bra i samvaron. Saker som man borde försöka hitta lösningar på.

  När detta inte sker, ökar irritationen och småsaker som hur man klämmer tandkrämstuben, om toalettsitsen skall vara uppfälld eller nedfälld, hur disken skall staplas, en tom äggkartong i kylskåpet, och så vidare.

  Då kan det uppstå allvarliga gräl angående t.ex. tandkrämstuben. Och bråket, som egentligen handlar om något mycket viktigare, blir helt oproportionerligt. Efteråt är båda ledsna och förbryllade av att ett litet ord om tandkrämstuben kunde leda till att man ville ta ut skilsmässa.

  Ungefär så sker det i den så kallade homodebatten.

  Nu bråkas det om vilka synder som är värst. Homolobbyn undrar varför girighet inte hindrar från medlemskap. Girighet finns med i samma uppräkning och är helt tydligt något som klassar som synd. Detta understöds av många bibelord.

  Det är ju inte svårt att bevisa att man ser mellan fingrarna med girighet i vissa samfund och att man till och med predikar girighetens lov i vissa samfund.

  Men det är ju inte den frågan som homolobbyn vill syssla med. Den frågan blir en “proxy” i dispyterna. Den fråga homolobbyn vill syssla med är påståendet att homosexualitet är minst lika naturligt som heterosexualitet, och att kärlek aldrig kan vara fel, och att eftersom Gud är en nådig och kärleksfull gud så kan homosexualitet inte vara synd. Speciellt eftersom man anser sig vara född med denna läggning. Alltså är det egentligen Guds fel så Han har ingen rätt att fördöma det.

  Så de äkta frågorna blir då:

  1. Är homosexualitet naturligt?

   Det är lätt att bevisa att homosexualitet inte är naturligt.

   Gör tankeexperimentet att vi låter 1000 frivilliga homosexuella par och 1000 frivilliga heterosexuella par få bo på två härliga stora tropiska öar i 100 års tid. De homosexuella paren, både man-man och kvinna-kvinna får bo på en ö vi för ändamålet kallar “New Lesbos”. De heterosexuella paren får bo på en ö som vi kallar “New Tellus”.

   Båda dessa befolkningar bevakas strängt så att de inte kan lämna öarna och de får hjälp med all infrastruktur, mat, kläder, hus, råmaterial, sjukvård, utbildning, verktyg, etc. Men artificiella metoder till befruktning ställs inte till förfogande.

   Efter 100 år gör vi en folkräkning på båda öarna. Kom ihåg att alla som försvarar homosexualitetet talar om monogam trohet. Öarna hade lika många invånare från början. Hur tror du att det ser ut efter 100 år? (retorisk fråga!)

   Om det finns människor kvar på New Lesbos så handlar det om resultatet av homosexuell otrohet, alltså resultatet av heterosexuella relationer.

   På New Tellus lär befolkningen ha ökat åtskilligt. Naturligtvis kan det även där finnas minst lika många som har blivit till på grund av heterosexuell otrohet.

  2. Är homosexualiteten medfödd?

   Man har länge sökt efter skillnader i hjärnan, någon typisk sekvens i DNA, och liknande för att bevisa att homosexualitet är medfött. I bland har man publicerat teorier som inte höll vid närmare granskning.

   Däremot måste man genast erkänna att det finns medfödda avvikelser som inkluderar gener, könshormoner och könsorgan. Detta kallas intersexualism nu för tiden och förekommer hos ungefär 1% av alla nyfödda. Att tala om homosexualitet i dessa fall är inte korrekt och vi måste erkänna att medfödda avvikelser ofta medför livslångt lidande för den drabbade och dennes föräldrar.

   Sedan finns det ännu något vi måste beakta. Rom 1:18-25

   Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

   Jag läser detta som att bland annat homosexualiteten kommer att öka i länder där det finns många materialistiska gudsförnekare. Vi skall således inte vara förvånade över att homosexualiteten verkar vara ett ökande problem. Och vi skall komma ihåg att när ett folk hamnar i en syndig kultur så drabbar följderna följande generation utan förskyllan.

   En sund reaktion borde vara att göra allt för att korrigera kulturens fel, inte att göra allt för att försvara felen.

  3. Är det Guds fel?

   Lidandets problem är sannerligen inte trivialt. Det går för långt att ta upp det här. Nådens budskap om frälsning är dock “lösningen” på problemet fastän denna lösning inte innehåller garanti om befriande från lidanden här och nu.

  4. Hur kommer Gud att döma?

   Vi vet hur Gud dömer synden. Vi har fått reda på domens principer. Vi vet att Gud kommer att döma folken. Men vi vet inte hur Gud kommer att döma specifika individer.

  5. Är det samlevnadens fel?

   Denna fråga brukar inte ställas, men den borde ställas. Miljöpåverkan leder till minst lika många problem som medfödda avvikelser.

   Homolobbyn undviker denna fråga av uppenbara skäl. Deras grundinställning är ju att homosexualitet inte är fel. Så då kan samlevnaden givetvis inte heller vara fel och ha någon delaktighet i det som man anser inte vara ett problem.

   Vi som tror att homosexualitet inte är naturligt, utan en avvikelse, ser en fara i att samlevnaden klassar det som naturligt och till och med i vissa länder tillåter enkönade par adoptera barn. Vi skulle nog gärna ha lagar som förbjuder allt som kan locka till homosexualitet.

   Jesaja 5:20-21 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert! Ve dem som är visa i sina egna ögon och håller sig själva för kloka!

   Sexuella perversiteter är mycket svåra att bli fri från.

  Ödmjukhet från båda sidor skulle inte skada. Jag talar om ödmjukhet, inte om humanism eller snällhet. Tröst och förmaning går hand i hand. Tröst utan förmaning är inte tröst och förmaning utan tröst är brist på evangelium.

  Att stryka och lägga till i Guds Ord är motsatsen till ödmjukhet, tröst, förmaning, barmhärtighet och sanning.

  Den som söker lösningen där kommer att göra saken värre.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Fredrik,

  Tack för din fråga. Kjell är ett bra spamfilter men det behöves fler som utreder och rensar och vill förstå för att vi tillsammans ska förstå bättre. Då måste man fråga varandra.

  Du frågar:”Vilka är det som “går till rätta med världen”? Är det t ex de 22 pingstpastorerna eller syftar du på någon annan grupp?”

  Jag har inte läst vad de “22” skriver och inte heller till vem/vilka de skriver till. ATT de skrivit nådde mig via sekulära kanaler. Utifrån bibeltexterna tror jag att det är inom församlingen som vi ska gå till rätta och undervisa mm varandra. Om de 22 skrev till församlingen är således mitt svar nej och om de skrev till någon utanför blir mitt svar ja.

  Oavsett till vem de 22 avsåg att skriva till hamnade deras brev/skrivelse utanför församlingen och då var genast de församlingsledare som alltid hellre arbetar politiskt utanför sin församling än inom den inte sena att göra de 22,s sak till en sak i världen i stället för att peka tillbaka saken dit den hör hemma, inom församlingen.

  Med “hellre arbetar politiskt” menar jag att de har sitt huvudfokus, sitt engagemang osv i politiken. De har gjort tron till politik och syns hellre i media än hemma i församlingen. Väl hemma i församlingen fortsätter deras politik i predikostolen.

  Jag kan inte vara medlem i en församling som inte ser homosex som synd och jag kan inte vara medlem i en församling som drivs av herraväldesanda.

  /Ulrika

      (Reply)

 20. Kjell,

  Bra skrivet inlägg!

  Du skrev:
  “Jag läser detta som att bland annat homosexualiteten kommer att öka i länder där det finns många materialistiska gudsförnekare. …”.
  Som jag minns det har Sven Reichmann gjort en liknande analys.

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 21. Kjell,

  När jag skrev “Bra skrivet inlägg” menade jag hela inlägget och inte bara citatet.

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 22. A.J. skrev: “Som jag minns det har Sven Reichmann gjort en liknande analys.”

  Det är möjligt och då håller jag ju med honom utan att ha hört eller läst det (så vitt jag kan minnas).

  Det ligger för handen att tolka det så eftersom 1 Rom. anger en orsak och verkan där detta blir resultatet.

  /Kjell

  PS. Jag tror inte du behöver vara orolig att missförstås. Du hör ju till de allra försiktigaste kommentatorerna som gärna söker det goda i vad andra försöker säga.

      (Reply)

 23. Jag har fått reda på att inte alla förstår varför jag kallade denna artikel “Blommor i asfalten”. (Tack för det!)

  Det är ett gammalt uttryck som talar om förvåning över det man trodde var omöjligt.

  Uttrycket låter: “Nej, nu blommar det i asfalten!”.

  Fast faktum är att maskrosor (av alla vackra oönskade blommor) ibland brukar växa i sprickor i asfalten.

  Alla galenskaper angående homosexualitet är lika förvånande som blommor i asfalten.

  Och dock ser vi detta ske runt om oss.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Kjell och Fredrik,

  En anledning till att det blir allt svårare att förstå varandra beror på att det blir allt svårare att förstå vad någon eller något står för.

  Om vi tar Tidningen Dagen som exempel var den från början en kristen tidning för församlingen. Om ni ber mig att uppriktigt välja antingen “församlingstidning” eller “en del av världen-tidning” skulle jag välja det sistnämnda. Därför kan det bli extremt svårt att veta hur man ska förhålla sig till den, de som skriver i den och att veta om man ska göra sig till “en del av den”. Det blir som att försöka förhålla sig till svk. Från början var svk i grunden mer sund och man såg större anledning att vara kvar än att följa bibelorden om att lämna. Tidningen Dagen var från början inriktad på evangeliet, församlingen och mission. Idag anpassar de sig till världen. Om då jag ser Dagen (som exempel i tankeövningen) som “världen” medan någon av er ser Dagen som en församlingstidning uppstår det redan där problem när vi talar utifrån ett bibelord som talar om världen.

  Om vi tar Anne-Sophie som exempel, hon får stå ut med det som offentlig person, betraktar vi hennes artikel utifrån att hon är:
  -Kristdemokrat (vilket några ser som kristet och andra som en del av världen.)
  -Engagerad i hqprfx-frågor (vilket några ser som kristet och andra som en del av världen)
  -(Vilsen) syster som är med i en lokal församling? (vilket borde vara kristet men det skulle kunna vara en församling som lever av världen och inte nöjer sig med att leva i den.
  -Eller som en kvinna vilken som helst i allmänhet.

  ?

  /Ulrika

  Ps. Jag vet inte.

      (Reply)

 25. ” Om ni ber mig att uppriktigt välja antingen “församlingstidning” eller “en del av världen-tidning” skulle jag välja det sistnämnda.”

  Ska vara ” Om ni ber mig att uppriktigt välja antingen “församlingstidning” eller “en del av världen-tidning” som en beskrivning av Dagen skulle jag välja det sistnämnda.

      (Reply)

 26. Ulrika,

  Jag har märkt att jag ofta blir “ordblind” när jag skriver via datorn.
  Så jag har förstelse för att det kan bli felskrivningar etc.

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 27. A.J.

  I mitt fall beror det ofta på att jag trycker på Post Comment för snabbt.

  Otaliga gånger har Kjell uppmanat mig att tänka längre tid innan jag postar, även av andra skäl än otydlighet. Ibland lyckas jag ibland inte.

  Jag önskar ge dig ett svar angående regnbågen men vill hitta en bok som vi letar efter här hemma först.

  /Ulrika

      (Reply)

 28. Signaturen wildwest skrev den 17 april, 2015 kl. 14:53:

  Jag browsade igenom Dagens artiklar om homosexualitet. Om man är en nykristen och söker ledning i denna fråga så måste man råka ut för fullständig förivrring! Här samsas alltså sinsemellan fullständigt motstridiga åsikter och alla kallar sig för kristna, påstår tjäna sin Herre och vill komma till himlen, utom en präst som inte ville komma till himlen om inte hans lesbiska dotter kom dit.

  Det är alltså inte möjligt att alla talar sanning. Någon ljuger! Och den som ljuger om det Gud har sagt är inte ute på mycket svag is utan på obefintlig is.

  Gud har skapat mig till homosexuell och därför måste jag gå emot Guds ord eller Gud får ta smällen att jag går emot hans ord när han skapat mej felaktigt. Det är så man resonerar.

  Så börjar hans kommentar och jag tycker den beskriver situationen träffsäkert.

  Talande länkar i sammanhanget:

  Homosexualitet handlar om kärlek

  Det är hög tid för ett ödmjukt och öppet samtal om tro, sexualitet och könsidentitet. Det skriver Ulrika Westerlund och Magnus Kolsjö från RFSL.

  Jag trodde knappt mina ögon när jag såg att RFSL fick publicera i Dagen utan komplement av en redaktionell kommentar.

  Hur kan kärlek någonsin fördömas?

  Jag älskar Jesus med hela mitt allt, något som enligt pastorerna inte verkar vara något värt och omöjligt eftersom jag nu är “praktiserande homosexuell”. Det skriver Joel Kunto.

  Vad sade Jesus om att älska honom?

  Joh. 14:16-29

  Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.” Judas – inte Judas Iskariot – frågade: “Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen?” Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett.

  Det tycks mej att både RFSL och Joel Kunto förväxlar känslor och kärlek.

  Jesus var tydlig: “Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord.

  Knappast överraskande att biskopen i Linköpings stift, Svenska kyrkan, Martin Modéus också har blandat ihop korten i sin förståelse av ordet “kärlek”. Han skriver Kyrkan ska stå på kärlekens sida

  Kärleken kommer från Gud, som älskar oss med en förbehållslös kärlek och genuint vill vårt bästa. Det gäller var och en av oss. I den Guds vision för människan som framträder i Jesu liv och verk lever vi, var och en, i nära och kärleksfulla relationer till såväl Gud som till medmänniskan, skapelsen och oss själva. I Bibeln kan vi läsa om Guds aldrig sinande kärlek till människan. All kärlek kommer från Gud och är en Guds gåva. Jesus beskriver kärleken som att leva i glädje, befrielse, äkthet och nåd.

  Var det verkligen så Jesus sade?

  Jesus var tydlig! Han sade: “Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord.

  Jesus sade också Joh. 8:31-34 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” De svarade honom: “Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi skall bli fria?” Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav.

  Biskopen spänner vagnen för hästen och förvränger evangelium med en logisk kräftgång. Befrielse, glädje och äkthet är alla resultat av sanningen. Inte tvärt om. Det är Sanningen som gör oss fria, inte “kärleken”.

  /Kjell

      (Reply)

 29. Jag har undvikit att vittna om det faktum att jag själv under en kortare period, för cirka 10 år sedan, upplevde homokänslor.

  Anledningarna till att jag undviker att vittna om detta är flera men dels är det givetvis pinsamt samtidigt som jag tidigare berättat om det och vill inte göra en större grej av det än vad det är. Det kan vara lite tröttsamt när den nyfrälste vittnar om sina gamla synder år ut o år in i stället för att berätta om det nya livet.

  Att jag nu ändå väljer att ta upp detta igen beror på att jag har reflekterat kring kraften som jag upplevde. Att kraften i “förälskelsen” är lika stark i en “homoförälskelse” som i en heteroförälskelse. Det är inte samma kärlek men kraften är lika stark.

  Därför vill jag försöka bemöta människor i sådana situationer ungefär som man ska bemöta en människa som befinner sig i begär till alkohol, eller begär till new age. Det kan vara många slags begär som tart överhanden och där Guds hjälp och människor, vars hjälp påminner om Guds, krävs.

  Krävs alltså. Man klarar det inte själv.

  Om ni frågar mig tror jag att det var Satan som passade på när jag befann mig i ett vägskäl. Jag tror att Satan utnyttjar människors vägskäl så mycket som han bara kan. Och det är en av de tragiska sakerna med denna debatt, att det finns så få människor som möter vid vägskälen.

  Men det som jag tänkte mig som en nytta med detta inlägg är att medvetandegöra om kraften i “homoförälskelser.”

  /Ulrika

  Ps. För att ingen ska drabbas av akut avsky till mig kan jag lugna er med att det hela stannade vid känslor och ingenting mer. Jag berättade inte för någon utan genomlevde detta mörker ensam under kanske ett par veckors tid.

      (Reply)

 30. Ulrika,

  De allra flesta (vuxna) som är ärliga borde faktiskt erkänna att de vet hur det är att frestas på det sexuella området.

  Hur många som sedan föll för frestelsen är inget vi skall spekulera över.

  Själv har jag ingen som helst läggning åt det homosexuella. Kanske därför att jag inte har några problem, att behandla de homosexuella som vanliga människor. Givetvis på villkor att de inte sexualiserar relationen.

  Samma gäller ju heterosexuella som manipulerar och fikar efter otukt. Chefer som tafsar, ungdomsledare som manipulerar och smygtittar, grannar som flörtar.

  Den gamle mannen i Holland, som jag berättade om, som hade missbrukats av en massa “paters” och “fraters” i RKK, sörjde över det som hade hänt och hur detta hade ändrat hans liv och tänkande.

  Han var gäst hos oss, min hustru och jag, nu och då, en tid. Detta ledde till att elaka munnar i församlingen beskyllde mej för att vara hemligt homo-vänlig, på latin heter det homo-fil.

  Min dotter skrattade så att hon knappast kunde sluta och genmälde: Om någon är 100% hetero så är det min pappa!

  Hon har säkert rätt. Jag kan absolut inte begripa hur någon kan falla för homosexuella frestelser. Men inte helgar det mej!

  Och det hindrar inte att jag kan förstå, av livets fakta runt om mej, att det faktiskt finns mer än 5% av befolkningen som öppet bekänner sig till denna frestelse. (Eller har det vuxit till närmare 10% nu?)

  Skillnaden i alla fall… Hetero eller homo, ligger i om man beslutar att “bli” det man frestas till. Det må vara en skökokund (torsk), en missbrukare av grannens hustru, tjänarinna eller åsna, en praktiserande homofil, och för att tillspetsa det… en pedofil oavsett om det handlar om hetero eller homo. (Har skökor månne också en skuld i detta?)

  Det som nu sker är allt annat än i enlighet med Kristi Evangelium. Som jag ser det har nu idealiserandet av människor nått en absolut höjdpunkt.

  Den som håller med en person som av andra har klassats som heretiker hamnar i gruppen av personer som “talar med kluven tunga” och som enligt somliga är värre än satan själv. (Jag skulle lätt kunna ge exempel och nämna namn här.)

  Men nu är det ju faktiskt så att Sanningen förblir Sanningen oavsett vem som uttalar den. Fast den personen kan vara en lögnare som utnyttjar Sanningen för att vinna anhang.

  Nu får du själv bedöma, jag är inte “domaren”. (Det finns dock bloggkollegor som har sagt detta om sig själva.)

  Mikael Karlendal har huvudsakligen rätt i sina inlägg angående homo-debatten och det faktum att våra liv här är en förberedelse för evigheten.

  Han har fel i sitt ivrande för RKK och sin välsignelse av kommentatoren AG’s heretiska, skymfande, profana proselyterande. Obegripligt varför han gör det. Han lämnade aktivt evangelisk tro för att gradvis via kalvinismen närma sig RKK med alla sina galna obibliska traditioner.

  Men han har rätt vad gäller nådens villkor!

  Hans bevisföring vad gäller “matregler” grundar sig på förfalskad grundtext och total feltolkning av sammanhang (SÅ må gilla detta). Men faktum är att GT själv är tydlig nog att visa att hedningar inte syndar om de äter räkmackor med sallad och majonnäs, eller en välstekt wienerschnitzel med råstekt potatis och färska grönsaker.

  Jag skall citera: 5 Mos.14:21 Ni skall inte äta något självdött. Du må ge sådant åt främlingen som bor inom dina portar, han får äta det, eller du kan sälja det till utlänningen. Ty du är ett folk som är helgat åt HERREN, din Gud. Du skall inte koka en killing i mjölken från dess mor.

  Här blir det utan tvekan tydligt att matreglerna är etniskt begränsade till Jakobs ättlingar.

  Och efter detta tänker jag faktiskt citera något som den mycket ovise Pelle Hörnmark skrev, och har helt rätt i:

  Så, vem får nu komma in i himlen? En viktig och allvarlig fråga. Den stunden den frågan handlar om alla andras liv och vandel och inte mitt eget behov av frälsning så tror vi att vi kommer fel såväl pastoralt som teologiskt. Vi litar på att Gud i sin allmakt kommer att välkomna de som tillhör honom.

  Jag håller inte med Pelle Hörnmark i mycket, men det han säger i detta är helt och hållet förenligt med evangelisk bibeltolkning. Väl värt att pröva och behålla som varande gott.

  Om vår förträfflighet huvudsakligen gäller andras fel så är vi de bedrövligaste av alla fariséer hittills!

  Ulrika, du får hålla räkning med att det står ett antal självgoda fariséer klara med stenar i händerna. Jag skall namnge dem i email till dej. Jag ber dej att bara bekräfta namnen när (och om) de kastar den första stenen.

  Till dej och till mej och till alla andra som vill vara Herren trogna förblir budskapet:

  Låt Guds Ord, Sanningen, få vara högsta prioritet i ditt liv!

  Herren själv har lovat oss att “den sökande finner”.

  Det beror inte på egen förträfflighet utan på Guds ofattbara oändliga nåd allena som ges åt var och en som erkänner att han/hon är en syndare och av hjärtat anropar Universums Herre om hjälp att tuktas och helgas.

  /Kjell

      (Reply)

 31. Ulrika,

  Du skrev den 19/04/2015 at 18:08:

  “Jag önskar ge dig ett svar angående regnbågen men vill hitta en bok som vi letar efter här hemma först.”

  Har du glömt? Jag är så nyfiken på vad det är för “svar angående regnbågen” du ville ge.

  P.S. Känn dig inte jagad av att hitta boken.

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 32. A.J.

  Boken vi tappat bort heter “Vårt ursprung” av Mats Molén. Omkring kap 6-7 skriver han om kopplingen mellan regnbågen och den världsvida översvämningen (om jag minns rätt.) Jag ville berätta någonting om hur den vetenskap som även icke-troende “bekänner” stämmer med Bibeln. Om du har möjlighet att köpa boken finns den här:

  http://www.xpmedia.org/

  /Ulrika

  Ps. Skapelsemuséet i Umeå säljer även finfina presenter/julklappar etc. En produkt som jag tycker jättemycket om är en liten ask med 12 små fack. I varje fack ligger en liten sten av de 12 stenarna i Uppenbarelseboken. Tror att de har en webbshop också.

      (Reply)

 33. Ulrika,

  Tack för svaret!
  Jag har boken!

  När vi nu är inne på skapelsefrågor så vill jag rekommendera inspelningar med Sven Reichmann, från 1979, men den är lika aktuell idag.

  Gå gärna in på länken nedan och väljer i listan “Predikningar och föredrag 2”
  I begynnelsen var Slumpen Del 1
  och
  Dito Del 2

  http://www.uttrycket.se/speech1.html

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *