Påsk enligt Al-Shabaab

Tidigt på Skärtorsdagens morgon, alldeles innan solens strålar började färga horisonten djupt röd var några kristna studenter församlade i bön i kyrkosalen i Garissa Universitet.

Under andakten hörde man några stycken granater explodera och skottlossning från kalashnikovs populära kulsprutor. Strax efter stormade beväpnade, maskerade män in i lokalen. De tog dessa “bevisligen kristna” som gisslan.

Dessa män kallar sig “guds ungdomar” eller “Al-Shabaab” de är satans speciella lakejer och de tillber den onde ande som anhängare av Islam kallar Allah. På frukten skall man känna trädet!

Skärtorsdag betyder “renings-torsdag”. En avdelning av Al-Shabaab hade beslutat att omsätta denna betydelse i handling och “rena” Garissa Universitet från så många kristna som möjligt. Garissa ligger i en del av Kenya där majoriteten är muslimer.

Helst vill man rena hela området från kristna så att det blir 100% islamistiskt.

Våldsmännen skyndade sedan till den största studentbostaden för flickor. När de stormade in sköt de vilt för att förhindra dem som fortfarande låg och sov att fly.

Sedan gick de från säng till säng och uppmanade den som fanns där att citera de så kallade “islamska verserna”. Alla barn som fötts i muslimska familjer måste lära sig dessa verser på arabiska. De tragglas in från och med födelsen tills barnen lämnar den obligatoriska skolan.

De som kunde citera dessa verser, som är en slags trosbekännelse, fick gå fria. De som inte kunde det sköts utan pardon.

Visst visste dessa fem fanater att de skulle bli dödade, men eftersom de då blev martyrer (kom ihåg att ordets ursprung betyder vittnen) så litade de på löftet att detta skulle frälsa 70 av deras närmaste och att de skulle få en direktbiljett till Islams hedonistiska himmel där man äter ett rikt smörgåsbord och dricker vin i mängd och förlustar sig med 70 jungfrur per person i evighet.

Ett par kulor från polisens eller militärens gevär är inte tillräckligt straff för dessa satans hantlangare. Därför är jag tacksam att det finns en Gud som har lovat oss att han kommer att utmäta en passande hämnd. Många vill numera avskaffa helvetet. Polisens kulor fick bli dessa “guds ungdomars” enkelbiljett till helvetet. Gott att veta det! En kula är inte tillräckligt straff för sådana satans våldsverkare!

De studenter som lyckades fly, eller inte blev dödade, vittnar om svårt massakrerade kroppar och avskurna huvuden. Vi brukar ju tala om “halshuggning”. På engelska är det mera neutralt. Man kallar det “beheading”. Det handlar bara om att skilja huvudet från kroppen och det sker vanligtvis genom att såga av det med en kniv.

Man börjar så sakta på framsidan av halsen och medan offret förblöder och hostar blod skriker man “Allahu akbar”. Uppdraget är att slakta de så kallade otrogna som man slaktar ett lamm. Lammet måste förblöda helt och hållet för att bli “halal”.

Totalt lyckades dessa “guds ungdomar” (Läs: satans fega hantlangare) döda ungefär 150 studenter. Vi vet ännu inte namnen på dessa, men förmodligen handlar det huvudsakligen om flickor från kristna hem. Vidare lyckades man skada ungefär 80 personer, varav en del nu ligger på intensiven. Antalt döda kommer därför troligen att stiga.

Rätt skall vara rätt. Därför vill jag tillägga att ur muslimskt perspektiv var attacken riktad mot “icke-muslimer” vilka kallas “otrogna” i deras terminologi. I detta fall kan man lugnt utgå från att alla “icke-muslimer” kom från hem där man kallar sig kristna.

Rom. 12:9-21

Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet.

Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor.

Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.

Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.

Jag vet inte hur du tänker, men bara löftet om Guds hämnd kan hindra mej att förbanna dessa satans hantlangare.

Och i skrivande stund är det Långfredag. Låt oss lämna därhän om Jesus verkligen korsfästes på en Fredag. Hur som helst handlar det i vår åminnelse om att Jesus offrades som ett felfritt lamm och uppstod med ett erbjudande att frälsningens evangelium erbjuds alla som vill ta emot det.

De två första verserna på en gammal sång:

Min Gud, när jag betänker,
Vad Du har gjort för mig,
Vad nåd Du städ’s mej skänker,
Jag har ju allt i Dig.
Då blir jag verkligt glader,
Då lockas lovet fram.
Hav tack, min hulde Fader,
Hav tack Gud dyra Lamm.

Du döden för mej smakat,
Du mina synder bar,
Och över mej du vakat,
I alla mina da’r.
Vad hade av mig blivit,
Om Du ej handlat så?
Om Du ej nåd mig givit,
Jag måst’ i döden gå.

Låt oss komma ihåg evangelii centrala budskap i en värld där det stormar ordentligt.

/Kjell

Visits: 65

17 thoughts on “Påsk enligt Al-Shabaab”

 1. Orkar inte översätta detta! Citat från Islams heliga skrifter, samt några kommentarer. Men först lite info:

  Koranen (arabiska: القرآن, al-Quran (läsning) och qara’a, (läsa)) är islams heliga skrift, även kallad al-Qur’ān al-Karīm, “den ädla recitationen”. Koranen består av profeten Muhammeds uppenbarelser och innehåller enligt islam Guds (Allahs) budskap, nedsänt till Muhammed genom ärkeängeln Jibril (Gabriel) under en period av 23 år från och med 610. Inom islam betecknas Koranen även som “Sista testamentet”, “Boken”, “Guds bok” och “Uppenbarelsen”. Koranen ses av muslimer som en bekräftelse av det som förkunnats av alla föregående profeter för världens alla folk.

  Det är bland annat detta (men inte bara detta) som Paulus talar om i Gal. 1:6-9

  Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.

  Här följer info på engelska.

  The Quran:

  Quran (2:191-193) – “And kill them wherever you find them, and turn them out from where they have turned you out. And Al-Fitnah [disbelief or unrest] is worse than killing… but if they desist, then lo! Allah is forgiving and merciful. And fight them until there is no more Fitnah [disbelief and worshipping of others along with Allah] and worship is for Allah alone. But if they cease, let there be no transgression except against Az-Zalimun (the polytheists, and wrong-doers, etc.)” (Translation is from the Noble Quran) The historical context of this passage is not defensive warfare, since Muhammad and his Muslims had just relocated to Medina and were not under attack by their Meccan adversaries. In fact, the verses urge offensive warfare, in that Muslims are to drive Meccans out of their own city (which they later did). The use of the word “persecution” by some Muslim translators is thus disingenuous (the actual Muslim words for persecution – “idtihad” – and oppression – a variation of “z-l-m” – do not appear in the verse). The actual Arabic comes from “fitna” which can mean disbelief, or the disorder that results from unbelief or temptation. Taken as a whole, the context makes clear that violence is being authorized until “religion is for Allah” – ie. unbelievers desist in their unbelief.

  Quran (2:244) – “Then fight in the cause of Allah, and know that Allah Heareth and knoweth all things.”

  Quran (2:216) – “Fighting is prescribed for you, and ye dislike it. But it is possible that ye dislike a thing which is good for you, and that ye love a thing which is bad for you. But Allah knoweth, and ye know not.” Not only does this verse establish that violence can be virtuous, but it also contradicts the myth that fighting is intended only in self-defense, since the audience was obviously not under attack at the time. From the Hadith, we know that this verse was narrated at a time that Muhammad was actually trying to motivate his people into raiding merchant caravans for loot.

  Quran (3:56) – “As to those who reject faith, I will punish them with terrible agony in this world and in the Hereafter, nor will they have anyone to help.”

  Quran (3:151) – “Soon shall We cast terror into the hearts of the Unbelievers, for that they joined companions with Allah, for which He had sent no authority”. This speaks directly of polytheists, yet it also includes Christians, since they believe in the Trinity (ie. what Muhammad incorrectly believed to be ‘joining companions to Allah’).

  Quran (4:74) – “Let those fight in the way of Allah who sell the life of this world for the other. Whoso fighteth in the way of Allah, be he slain or be he victorious, on him We shall bestow a vast reward.” The martyrs of Islam are unlike the early Christians, who were led meekly to the slaughter. These Muslims are killed in battle as they attempt to inflict death and destruction for the cause of Allah. This is the theological basis for today’s suicide bombers.

  Quran (4:76) – “Those who believe fight in the cause of Allah…”

  Quran (4:89) – “They but wish that ye should reject Faith, as they do, and thus be on the same footing (as they): But take not friends from their ranks until they flee in the way of Allah (From what is forbidden). But if they turn renegades, seize them and slay them wherever ye find them; and (in any case) take no friends or helpers from their ranks.”

  Quran (4:95) – “Not equal are those of the believers who sit (at home), except those who are disabled (by injury or are blind or lame, etc.), and those who strive hard and fight in the Cause of Allah with their wealth and their lives. Allah has preferred in grades those who strive hard and fight with their wealth and their lives above those who sit (at home). Unto each, Allah has promised good (Paradise), but Allah has preferred those who strive hard and fight, above those who sit (at home) by a huge reward ” This passage criticizes “peaceful” Muslims who do not join in the violence, letting them know that they are less worthy in Allah’s eyes. It also demolishes the modern myth that “Jihad” doesn’t mean holy war in the Quran, but rather a spiritual struggle. Not only is this Arabic word used in this passage, but it is clearly not referring to anything spiritual, since the physically disabled are given exemption. (The Hadith reveals the context of the passage to be in response to a blind man’s protest that he is unable to engage in Jihad and this is reflected in other translations of the verse). Allah will allow the disabled into Paradise, but will provide a larger reward to those who are able to kill in his cause.

  Quran (4:104) – “And be not weak hearted in pursuit of the enemy; if you suffer pain, then surely they (too) suffer pain as you suffer pain…” Is pursuing an injured and retreating enemy really an act of self-defense?

  Quran (5:33) – “The punishment of those who wage war against Allah and His messenger and strive to make mischief in the land is only this, that they should be murdered or crucified or their hands and their feet should be cut off on opposite sides or they should be imprisoned; this shall be as a disgrace for them in this world, and in the hereafter they shall have a grievous chastisement”

  Quran (8:12) – “I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them” No reasonable person would interpret this to mean a spiritual struggle.

  Quran (8:15) – “O ye who believe! When ye meet those who disbelieve in battle, turn not your backs to them. (16)Whoso on that day turneth his back to them, unless maneuvering for battle or intent to join a company, he truly hath incurred wrath from Allah, and his habitation will be hell, a hapless journey’s end.”

  Quran (8:39) – “And fight with them until there is no more fitna (disorder, unbelief) and religion should be only for Allah” Some translations interpret “fitna” as “persecution”, but the traditional understanding of this word is not supported by the historical context (See notes for 2:193). The Meccans were simply refusing Muhammad access to their city during Haj. Other Muslims were allowed to travel there – just not as an armed group, since Muhammad had declared war on Mecca prior to his eviction. The Meccans were also acting in defense of their religion, since it was Muhammad’s intention to destroy their idols and establish Islam by force (which he later did). Hence the critical part of this verse is to fight until “religion is only for Allah”, meaning that the true justification of violence was the unbelief of the opposition. According to the Sira (Ibn Ishaq/Hisham 324) Muhammad further explains that “Allah must have no rivals.”

  Quran (8:57) – “If thou comest on them in the war, deal with them so as to strike fear in those who are behind them, that haply they may remember.”

  Quran (8:67) – “It is not for a Prophet that he should have prisoners of war until he had made a great slaughter in the land…”

  Quran (8:59-60) – “And let not those who disbelieve suppose that they can outstrip (Allah’s Purpose). Lo! they cannot escape. Make ready for them all thou canst of (armed) force and of horses tethered, that thereby ye may dismay the enemy of Allah and your enemy.”

  Quran (8:65) – “O Prophet, exhort the believers to fight…”

  Quran (9:5) – “So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captive and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them.” According to this verse, the best way of staying safe from Muslim violence is to convert to Islam (prayer (salat) and the poor tax (zakat) are among the religion’s Five Pillars). This popular claim that the Quran only inspires violence within the context of self-defense is seriously challenged by this passage as well, since the Muslims to whom it was written were obviously not under attack. Had they been, then there would have been no waiting period (earlier verses make it a duty for Muslims to fight in self-defense, even during the sacred months). The historical context is Mecca after the idolaters were subjugated by Muhammad and posed no threat. Once the Muslims had power, they violently evicted those unbelievers who would not convert.

  Quran (9:14) – “Fight against them so that Allah will punish them by your hands and disgrace them and give you victory over them and heal the breasts of a believing people.” Humiliating and hurting non-believers not only has the blessing of Allah, but it is ordered as a means of carrying out his punishment and even “healing” the hearts of Muslims.

  Quran (9:20) – “Those who believe, and have left their homes and striven with their wealth and their lives in Allah’s way are of much greater worth in Allah’s sight. These are they who are triumphant.” The Arabic word interpreted as “striving” in this verse is the same root as “Jihad”. The context is obviously holy war.

  Quran (9:29) – “Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.” “People of the Book” refers to Christians and Jews. According to this verse, they are to be violently subjugated, with the sole justification being their religious status. Verse 9:33 tells Muslims that Allah has charted them to make Islam “superior over all religions.” This chapter was one of the final “revelations” from Allah and it set in motion the tenacious military expansion, in which Muhammad’s companions managed to conquer two-thirds of the Christian world in the next 100 years. Islam is intended to dominate all other people and faiths.

  Quran (9:30) – “And the Jews say: Ezra is the son of Allah; and the Christians say: The Messiah is the son of Allah; these are the words of their mouths; they imitate the saying of those who disbelieved before; may Allah destroy them; how they are turned away!”

  Quran (9:38-39) – “O ye who believe! what is the matter with you, that, when ye are asked to go forth in the cause of Allah, ye cling heavily to the earth? Do ye prefer the life of this world to the Hereafter? But little is the comfort of this life, as compared with the Hereafter. Unless ye go forth, He will punish you with a grievous penalty, and put others in your place.” This is a warning to those who refuse to fight, that they will be punished with Hell.

  Quran (9:41) – “Go forth, light-armed and heavy-armed, and strive with your wealth and your lives in the way of Allah! That is best for you if ye but knew.” See also the verse that follows (9:42) – “If there had been immediate gain (in sight), and the journey easy, they would (all) without doubt have followed thee, but the distance was long, (and weighed) on them” This contradicts the myth that Muslims are to fight only in self-defense, since the wording implies that battle will be waged a long distance from home (in another country and on Christian soil, in this case, according to the historians).

  Quran (9:73) – “O Prophet! strive hard against the unbelievers and the hypocrites and be unyielding to them; and their abode is hell, and evil is the destination.” Dehumanizing those who reject Islam, by reminding Muslims that unbelievers are merely firewood for Hell, makes it easier to justify slaughter. It also explains why today’s devout Muslims have little regard for those outside the faith.

  Quran (9:88) – “But the Messenger, and those who believe with him, strive and fight with their wealth and their persons: for them are (all) good things: and it is they who will prosper.”

  Quran (9:111) – “Allah hath purchased of the believers their persons and their goods; for theirs (in return) is the garden (of Paradise): they fight in His cause, and slay and are slain: a promise binding on Him in truth, through the Law, the Gospel, and the Quran: and who is more faithful to his covenant than Allah? then rejoice in the bargain which ye have concluded: that is the achievement supreme.” How does the Quran define a true believer?

  Quran (9:123) – “O you who believe! fight those of the unbelievers who are near to you and let them find in you hardness.”

  Quran (17:16) – “And when We wish to destroy a town, We send Our commandment to the people of it who lead easy lives, but they transgress therein; thus the word proves true against it, so We destroy it with utter destruction.” Note that the crime is moral transgression, and the punishment is “utter destruction.” (Before ordering the 9/11 attacks, Osama bin Laden first issued Americans an invitation to Islam).

  Quran (18:65-81) – This parable lays the theological groundwork for honor killings, in which a family member is murdered because they brought shame to the family, either through apostasy or perceived moral indiscretion. The story (which is not found in any Jewish or Christian source) tells of Moses encountering a man with “special knowledge” who does things which don’t seem to make sense on the surface, but are then justified according to later explanation. One such action is to murder a youth for no apparent reason (74). However, the wise man later explains that it was feared that the boy would “grieve” his parents by “disobedience and ingratitude.” He was killed so that Allah could provide them a ‘better’ son. (Note: This is one reason why honor killing is sanctioned by Sharia. Reliance of the Traveler (Umdat al-Saliq) says that punishment for murder is not applicable when a parent or grandparent kills their offspring (o.1.1-2).)

  Quran (21:44) – “We gave the good things of this life to these men and their fathers until the period grew long for them; See they not that We gradually reduce the land (in their control) from its outlying borders? Is it then they who will win?”

  Quran (25:52) – “Therefore listen not to the Unbelievers, but strive against them with the utmost strenuousness…” “Strive against” is Jihad – obviously not in the personal context. It’s also significant to point out that this is a Meccan verse.

  Quran (33:60-62) – “If the hypocrites, and those in whose hearts is a disease, and the alarmists in the city do not cease, We verily shall urge thee on against them, then they will be your neighbors in it but a little while. Accursed, they will be seized wherever found and slain with a (fierce) slaughter.” This passage sanctions the slaughter (rendered “merciless” and “horrible murder” in other translations) against three groups: Hypocrites (Muslims who refuse to “fight in the way of Allah” (3:167) and hence don’t act as Muslims should), those with “diseased hearts” (which include Jews and Christians 5:51-52), and “alarmists” or “agitators who include those who merely speak out against Islam, according to Muhammad’s biographers. It is worth noting that the victims are to be sought out by Muslims, which is what today’s terrorists do. If this passage is meant merely to apply to the city of Medina, then it is unclear why it is included in Allah’s eternal word to Muslim generations.

  Quran (47:3-4) – “Those who disbelieve follow falsehood, while those who believe follow the truth from their Lord… So, when you meet (in fight Jihad in Allah’s Cause), those who disbelieve smite at their necks till when you have killed and wounded many of them, then bind a bond firmly (on them, i.e. take them as captives)… If it had been Allah’s Will, He Himself could certainly have punished them (without you). But (He lets you fight), in order to test you, some with others. But those who are killed in the Way of Allah, He will never let their deeds be lost.” Those who reject Allah are to be killed in Jihad. The wounded are to be held captive for ransom. The only reason Allah doesn’t do the dirty work himself is to to test the faithfulness of Muslims. Those who kill pass the test.

  Quran (47:35) – “Be not weary and faint-hearted, crying for peace, when ye should be uppermost (Shakir: “have the upper hand”) for Allah is with you,”

  Quran (48:17) – “There is no blame for the blind, nor is there blame for the lame, nor is there blame for the sick (that they go not forth to war). And whoso obeyeth Allah and His messenger, He will make him enter Gardens underneath which rivers flow; and whoso turneth back, him will He punish with a painful doom.” Contemporary apologists sometimes claim that Jihad means ‘spiritual struggle.’ Is so, then why are the blind, lame and sick exempted? This verse also says that those who do not fight will suffer torment in hell.

  Quran (48:29) – “Muhammad is the messenger of Allah. And those with him are hard (ruthless) against the disbelievers and merciful among themselves” Islam is not about treating everyone equally. There are two very distinct standards that are applied based on religious status. Also the word used for ‘hard’ or ‘ruthless’ in this verse shares the same root as the word translated as ‘painful’ or severe’ in verse 16.

  Quran (61:4) – “Surely Allah loves those who fight in His way” Religion of Peace, indeed! The verse explicitly refers to “battle array” meaning that it is speaking of physical conflict. This is followed by (61:9): “He it is who has sent His Messenger (Mohammed) with guidance and the religion of truth (Islam) to make it victorious over all religions even though the infidels may resist.” (See next verse, below). Infidels who resist Islamic rule are to be fought.

  Quran (61:10-12) – “O You who believe! Shall I guide you to a commerce that will save you from a painful torment. That you believe in Allah and His Messenger (Muhammad ), and that you strive hard and fight in the Cause of Allah with your wealth and your lives, that will be better for you, if you but know! (If you do so) He will forgive you your sins, and admit you into Gardens under which rivers flow, and pleasant dwelling in Gardens of ‘Adn – Eternity [‘Adn (Edn) Paradise], that is indeed the great success.” This verse refers to physical battle in order to make Islam victorious over other religions (see above). It uses the Arabic word, Jihad.

  Quran (66:9) – “O Prophet! Strive against the disbelievers and the hypocrites, and be stern with them. Hell will be their home, a hapless journey’s end.” The root word of “Jihad” is used again here. The context is clearly holy war, and the scope of violence is broadened to include “hypocrites” – those who call themselves Muslims but do not act as such.

  Other verses calling Muslims to Jihad can be found here at AnsweringIslam.org

  From the Hadith:

  Bukhari (52:177) – Allah’s Apostle said, “The Hour will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say. “O Muslim! There is a Jew hiding behind me, so kill him.”

  Bukhari (52:256) – The Prophet… was asked whether it was permissible to attack the pagan warriors at night with the probability of exposing their women and children to danger. The Prophet replied, “They (i.e. women and children) are from them (i.e. pagans).” In this command, Muhammad establishes that it is permissible to kill non-combatants in the process of killing a perceived enemy. This provides justification for the many Islamic terror bombings.

  Bukhari (52:65) – The Prophet said, ‘He who fights that Allah’s Word, Islam, should be superior, fights in Allah’s Cause. Muhammad’s words are the basis for offensive Jihad – spreading Islam by force. This is how it was understood by his companions, and by the terrorists of today.

  Bukhari (52:220) – Allah’s Apostle said… ‘I have been made victorious with terror’

  Abu Dawud (14:2526) – The Prophet (peace_be_upon_him) said: Three things are the roots of faith: to refrain from (killing) a person who utters, “There is no god but Allah” and not to declare him unbeliever whatever sin he commits, and not to excommunicate him from Islam for his any action; and jihad will be performed continuously since the day Allah sent me as a prophet until the day the last member of my community will fight with the Dajjal (Antichrist)

  Abu Dawud (14:2527) – The Prophet said: Striving in the path of Allah (jihad) is incumbent on you along with every ruler, whether he is pious or impious

  Muslim (1:33) – the Messenger of Allah said: I have been commanded to fight against people till they testify that there is no god but Allah, that Muhammad is the messenger of Allah

  Bukhari (8:387) – Allah’s Apostle said, “I have been ordered to fight the people till they say: ‘None has the right to be worshipped but Allah’. And if they say so, pray like our prayers, face our Qibla and slaughter as we slaughter, then their blood and property will be sacred to us and we will not interfere with them except legally.”

  Muslim (1:30) – “The Messenger of Allah said: I have been commanded to fight against people so long as they do not declare that there is no god but Allah.”

  Bukhari (52:73) – “Allah’s Apostle said, ‘Know that Paradise is under the shades of swords’.”

  Bukhari (11:626) – [Muhammad said:] “I decided to order a man to lead the prayer and then take a flame to burn all those, who had not left their houses for the prayer, burning them alive inside their homes.”

  Muslim (1:149) – “Abu Dharr reported: I said: Messenger of Allah, which of the deeds is the best? He (the Holy Prophet) replied: Belief in Allah and Jihad in His cause…”

  Muslim (20:4645) – “…He (the Messenger of Allah) did that and said: There is another act which elevates the position of a man in Paradise to a grade one hundred (higher), and the elevation between one grade and the other is equal to the height of the heaven from the earth. He (Abu Sa’id) said: What is that act? He replied: Jihad in the way of Allah! Jihad in the way of Allah!”

  Muslim (20:4696) – “the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: ‘One who died but did not fight in the way of Allah nor did he express any desire (or determination) for Jihad died the death of a hypocrite.'”

  Muslim (19:4321-4323) – Three separate hadith in which Muhammad shrugs over the news that innocent children were killed in a raid by his men against unbelievers. His response: “They are of them (meaning the enemy).”

  Muslim (19:4294) – “When the Messenger of Allah (may peace be upon him) appointed anyone as leader of an army or detachment he would especially exhort him… He would say: Fight in the name of Allah and in the way of Allah. Fight against those who disbelieve in Allah. Make a holy war… When you meet your enemies who are polytheists, invite them to three courses of action. If they respond to any one of these, you also accept it and withhold yourself from doing them any harm. Invite them to (accept) Islam; if they respond to you, accept it from them and desist from fighting against them… If they refuse to accept Islam, demand from them the Jizya. If they agree to pay, accept it from them and hold off your hands. If they refuse to pay the tax, seek Allah’s help and fight them.”

  Bukhari 1:35 “The person who participates in (Holy Battles) in Allah’s cause and nothing compels him do so except belief in Allah and His Apostle, will be recompensed by Allah either with a reward, or booty ( if he survives) or will be admitted to Paradise ( if he is killed).”

  Tabari 7:97 The morning after the murder of Ashraf, the Prophet declared, “Kill any Jew who falls under your power.” Ashraf was a poet, killed by Muhammad’s men because he insulted Islam. Here, Muhammad widens the scope of his orders to kill. An innocent Jewish businessman was then slain by his Muslim partner, merely for being non-Muslim.

  Tabari 9:69 “Killing Unbelievers is a small matter to us” The words of Muhammad, prophet of Islam.

  Tabari 17:187 “‘By God, our religion (din) from which we have departed is better and more correct than that which these people follow. Their religion does not stop them from shedding blood, terrifying the roads, and seizing properties.’ And they returned to their former religion.” The words of a group of Christians who had converted to Islam, but realized their error after being shocked by the violence and looting committed in the name of Allah. The price of their decision to return to a religion of peace was that the men were beheaded and the woman and children enslaved by the caliph Ali.
  Ibn Ishaq/Hisham 484: – “Allah said, ‘A prophet must slaughter before collecting captives. A slaughtered enemy is driven from the land. Muhammad, you craved the desires of this world, its goods and the ransom captives would bring. But Allah desires killing them to manifest the religion.’”

  Ibn Ishaq/Hisham 990: – Lest anyone think that cutting off someone’s head while screaming ‘Allah Akbar!’ is a modern creation, here is an account of that very practice under Muhammad, who seems to approve.

  Ibn Ishaq/Hisham 992: – “Fight everyone in the way of Allah and kill those who disbelieve in Allah.” Muhammad’s instructions to his men prior to a military raid.

  Saifur Rahman, The Sealed Nectar p.227-228 – “Embrace Islam… If you two accept Islam, you will remain in command of your country; but if your refuse my Call, you’ve got to remember that all of your possessions are perishable. My horsemen will appropriate your land, and my Prophethood will assume preponderance over your kingship.” One of several letters from Muhammad to rulers of other countries. The significance is that the recipients were not making war or threatening Muslims. Their subsequent defeat and subjugation by Muhammad’s armies was justified merely on the basis of their unbelief.

  Additional Notes:

  Other than the fact that Muslims haven’t killed every non-Muslim under their domain, there is very little else that they can point to as proof that theirs is a peaceful, tolerant religion. Where Islam is dominant (as in the Middle East and Pakistan) religious minorities suffer brutal persecution with little resistance. Where Islam is in the minority (as in Thailand, the Philippines and Europe) there is the threat of violence if Muslim demands are not met. Either situation seems to provide a justification for religious terrorism, which is persistent and endemic to Islamic fundamentalism.

  The reasons are obvious and begin with the Quran. Few verses of Islam’s most sacred text can be construed to fit the contemporary virtues of religious tolerance and universal brotherhood. Those that do are earlier “Meccan” verses which are obviously abrogated by later ones. The example of Muhammad is that Islam is a religion of peace when Muslims do not have the power and numbers on their side. Once they do, then things change.

  Many Muslims are peaceful and do not want to believe what the Quran plainly says. They reach subjectively for textual context across different suras to try and mitigate the harsher passages. Even though the Quran itself claims to be clear and complete, Muslim apologists speak of the “risks” of trying to interpret the verses without their “assistance.” Like many religious people, they want the text to fit their pre-established moral framework.

  Far from being mere history or theological construct, the violent verses of the Quran have played a key role in very real massacre and genocide. This includes the brutal slaughter of tens of millions of Hindus for five centuries beginning around 1000 AD with Mahmud of Ghazni’s bloody conquest. Both he and the later Tamerlane (Islam’s Genghis Khan) slaughtered an untold number merely for defending their temples from destruction. Buddhism was very nearly wiped off the Indian subcontinent. Judaism and Christianity met the same fate (albeit more slowly) in areas conquered by Muslim armies, including the Middle East, North Africa and parts of Europe, including today’s Turkey. Zoroastrianism, the ancient religion of a proud Persian people is despised by Muslims and barely survives in modern Iran.

  So ingrained is violence in the religion that Islam has never really stopped being at war, either with other religions or with itself.

  Muhammad was a military leader, laying siege to towns, massacring the men, raping their women, enslaving their children, and taking the property of others as his own. On several occasions he rejected offers of surrender from the besieged inhabitants and even butchered captives. He actually inspired his followers to battle when they did not feel it was right to fight, promising them slaves and booty if they did and threatening them with Hell if they did not. Muhammad allowed his men to rape traumatized women captured in battle, usually on the very day their husbands and family members were slaughtered.

  It is important to emphasize that, for the most part, Muslim armies waged aggressive campaigns, and the religion’s most dramatic military conquests were made by the actual companions of Muhammad in the decades following his death. The early Islamic principle of warfare was that the civilian population of a town was to be destroyed (ie. men executed, women and children taken as slaves) if they defended themselves. Although modern apologists often claim that Muslims are only supposed to attack in self-defense, this is an oxymoron that is flatly contradicted by the accounts of Islamic historians and others that go back to the time of Muhammad.

  Consider the example of the Qurayza Jews, who were completely obliterated only five years after Muhammad arrived in Medina. Their leader opted to stay neutral when their town was besieged by a Meccan army that was sent to take revenge for Muhammad’s deadly caravan raids. The tribe killed no one from either side and even surrendered peacefully to Muhammad after the Meccans had been turned back. Yet the prophet of Islam had every male member of the Qurayza beheaded, and every woman and child enslaved, even raping one of the captives himself (what Muslim apologists might refer to as “same day marriage”).

  One of Islam’s most revered modern scholars, Sheikh Yusuf al-Qaradawi, openly sanctions offensive Jihad: “In the Jihad which you are seeking, you look for the enemy and invade him. This type of Jihad takes place only when the Islamic state is invading other [countries] in order to spread the word of Islam and to remove obstacles standing in its way.” Elsewhere, he notes: “Islam has the right to take the initiative…this is God’s religion and it is for the whole world. It has the right to destroy all obstacles in the form of institutions and traditions … it attacks institutions and traditions to release human beings from their poisonous influences, which distort human nature and curtail human freedom. Those who say that Islamic Jihad was merely for the defense of the ‘homeland of Islam’ diminish the greatness of the Islamic way of life.”

  The widely respected Dictionary of Islam defines Jihad as “A religious war with those who are unbelievers in the mission of Muhammad. It is an incumbent religious duty, established in the Qur’an and in the Traditions as a divine institution, and enjoined specially for the purpose of advancing Islam and of repelling evil from Muslims…[Quoting from the Hanafi school, Hedaya, 2:140, 141.], “The destruction of the sword is incurred by infidels, although they be not the first aggressors, as appears from various passages in the traditions which are generally received to this effect.”

  Dr. Salah al-Sawy, the chief member of the Assembly of Muslim Jurists in America, stated in 2009 that “the Islamic community does not possess the strength to engage in offensive jihad at this time,” tacitly affirming the legitimacy of violence for the cause of Islamic rule – bound only by the capacity for success. (source)

  Muhammad’s failure to leave a clear line of succession resulted in perpetual internal war following his death. Those who knew him best first fought to keep remote tribes from leaving Islam and reverting to their preferred religion (the Ridda or ‘Apostasy wars’). Then, within the closer community, early Meccan converts battled later ones. Hostility developed between those immigrants who had traveled with Muhammad to Mecca and the Ansar at Medina who had helped them settle in. Finally there was a violent struggle within Muhammad’s own family between his favorite wife and favorite daughter – a jagged schism that has left Shias and Sunnis at each others’ throats to this day.

  The strangest and most untrue thing that can be said about Islam is that it is a Religion of Peace. If every standard by which the West is judged and condemned (slavery, imperialism, intolerance, misogyny, sexual repression, warfare…) were applied equally to Islam, the verdict would be devastating. Islam never gives up what it conquers, be it religion, culture, language or life. Neither does it make apologies or any real effort at moral progress. It is the least open to dialogue and the most self-absorbed. It is convinced of its own perfection, yet brutally shuns self-examination and represses criticism.

  This is what makes the Quran’s verses of violence so dangerous. They are given the weight of divine command. While Muslim terrorists take them as literally as anything else in their holy book, and understand that Islam is incomplete without Jihad, moderates offer little to contradict them – outside of opinion. Indeed, what do they have? Speaking of peace and love may win over the ignorant, but when every twelfth verse of Islam’s holiest book either speaks to Allah’s hatred for non-Muslims or calls for their death, forced conversion, or subjugation, it’s little wonder that sympathy for terrorism runs as deeply as it does in the broader community – even if most Muslims personally prefer not to interpret their religion in this way.

  Although scholars like Ibn Khaldun, one of Islam’s most respected philosophers, understood that “the holy war is a religious duty, because of the universalism of the Muslim mission and (the obligation to) convert everybody to Islam either by persuasion or by force”, many other Muslims are either unaware or willfully ignorant of the Quran’s near absence of verses that preach universal non-violence. Their understanding of Islam comes from what they are taught by others. In the West, it is typical for believers to think that their religion must be like Christianity – preaching the New Testament virtues of peace, love, and tolerance – because Muslims are taught that Islam is supposed to be superior in every way. They are somewhat surprised and embarrassed to learn that the evidence of the Quran and the bloody history of Islam are very much in contradiction to this.

  Others simply accept the violence. In 1991, a Palestinian couple in America was convicted of stabbing their daughter to death for being too Westernized. A family friend came to their defense, excoriating the jury for not understanding the “culture”, claiming that the father was merely following “the religion” and saying that the couple had to “discipline their daughter or lose respect.” (source). In 2011, unrepentant Palestinian terrorists, responsible for the brutal murders of civilians, women and children explicitly in the name of Allah were treated to a luxurious “holy pilgrimage” to Mecca by the Saudi king – without a single Muslim voice raised in protest.

  For their part, Western liberals would do well not to sacrifice critical thinking to the god of political correctness, or look for reasons to bring other religion down to the level of Islam merely to avoid the existential truth that this it is both different and dangerous.

  There are just too many Muslims who take the Quran literally… and too many others who couldn’t care less about the violence done in the name of Islam.

  Kolla gärna även:

  147 students killed in cold-blooded raid on campus

  US pledges to help Kenya fight Al-Shabaab as AI accuses Uhuru of failing Kenyans

  Garissa university attack is not about religion

  Lägg märke till lögnen att muslimsk terrorism inte har något att göra med religion! Denna lögn sprids av ateister, humanister, katoliker, politiker och muhammedaner. Wake up and smell the coffee!

  I Garissa finns det en grupp människor som stöder Al-Shabaab och som medverkade till massakern genom att ge dessa både medel och information.

  Utan hjälp från “snälla” muslimer kan islamisterna inte agera!

  /Kjell

  PS. Utan hjälp från “snälla” kristna kan villolärare inte existera!

      (Reply)

 2. Kjell,

  Det är fruktansvärt. Finns inte tillräckligt med ord för att uttrycka vad dessa människor fått lida.

  Tur att det är Gud som står för hämnden och domen. Det hindrar mig också från att begå hämnd.

  När jag läste dessa rader

  Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.

  Så kom jag tänka på att araberna var en gång en högtstående kultur. Idag ser det annorlunda ut. De flesta Nobelpris inom forskning går t ex forskare av judiskt börd. Kanske det beror på den sista meningen?

      (Reply)

 3. Det meddelas nu att terroristerna inte tog de kristna, som var samlade till bön, som gisslan.

  Dessa sköts ned på fläcken. De var ju bevisligen icke-muslimer.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Det finns bibelställen som jag med racerfart och feta skygglappar skyndar förbi för de är bara “för mycket.” Ett sådant ställe är där Stefanus ber Gud förlåta dem som håller på att stena honom till döds. När det handlar om att förlåta har jag alltid o endast bara kunnat göra det genom bönesvar. (För annars har det väl å andra sidan inte varit så mycket att förlåta från början.)

  Såg en film om barnsoldater en gång. Det var vuxna som kidnappade barn o hjärntvättade barnen till att döda. Jag är helt övertygad om att kidnapparna får en hårdare dom än barnen som dödar. O där kanske vi har ytterligare en motivation att inte ta hämnd i egna händer. Endast Gud har hela bilden av förundersökningsmaterialet o endast Han kan döma rättvist.

  /Ulrika

      (Reply)

 5. Ulrika,

  Visst är det så, vi har inte kunskap om allt som medverkade till den felaktiga situationen. Därför kan vi aldrig fälla rättfärdiga domar. Men vi kan bedöma det som sker.

  Sedan är det faktiskt så att de terrorister som nu har efterlysts är kenyaner som har konverterat till Islam och blivit fanatiskare än de mest fanatiska.

  Vi talar således här om människor som inte från barnsben har indoktrinerats i Islams lögner.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Ja Kjell, Islam är lögn men vi vet att Breivik drevs av samme ande mot Islam?

  /Ulrika

      (Reply)

 7. Ulrika,

  Riktigt vad du vill säga med detta vet jag inte. Breivik är en ensamstående galning. Lika som Andreas Lubitz var en ensamstående galning som i en klapp mördade 149 personer, ungefär lika många som mördades i Garissa.

  Men islamisterna utgör del av en stor grupp människor som har en gemensam religiös och politisk övertygelse. Och historien bevisar att de alltid har brukat våld för att sprida sin åskådning.

  Det är sant att inte alla muslimer är terrorister, och det är lika sant att de allra, allra flesta terroristerna är muslimer.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Kjell,

  Fruktan är mitt vapen…
  Det var titeln på en spänningsroman som jag läste i min ungdom. Jag var inte ensam, författaren MacLean var jättepopulär i förra seklet.

  Alla Breivik’er och islamister. Dessa terrorister har en gemensam uppfattning om vad som fungerar i all sin ondska: Fruktan. Fruktan är deras vapen – långt före och långt efter pistoler och gevär kan höras.

  Finns det hopp i sikte?

  Uppenb 1
  7 Se, han kommer med molnen,
 och varje öga ska se honom,
 även de som 
 genomborrat honom.


  Jesus är vårt enda hopp!

  /Bent

      (Reply)

 9. Kjell,

  “Det är sant att inte alla muslimer är terrorister, och det är lika sant att de allra, allra flesta terroristerna är muslimer.”

  Ja, om vi ska begränsa oss till terrorism. Jag tänker mer kring det som jag tror kallas rasism/människoförakt. Nu tror vi båda att terrorism o rasism har samma källa men det är inte om källan vi talar utan om en del av dess yttringar, terrorism? Å, andra sidan, man kan omöjligt vara terrorist utan att samtidigt vara rasist. De som överlevde förintelsen säger att svenskars syn på nysvenskar är i samma anda som de själva fick uppleva i Tyskland. “Samma anda med annat utseende.” Jag tror att vi kommer längre om vi talar om rasistanden än begränsar oss till de värsta galningarna/terroristerna med skjutvapen.

  /Ulrika

      (Reply)

 10. Kjell,

  Jag skrev: “Ja, om vi ska begränsa oss till terrorism. ”

  Måste ändra mig. Eftersom jag varken är terrorismexpert eller historiker eller har annat på fötterna för ett sådant påstående kan jag ju inte per autiomatik hålla med dig utan att kolla upp ditt påstående först.

  Ursäkta mig:)

  /Ulrika

      (Reply)


 11. Foto: Kenya Daily Nation

  Dagen rapporterar: Jurist med toppbetyg en av mördarna

  Kort citat:

  En välklädd och fotbollsälskade blivande stjärnadvokat, son till en lokal myndighetstjänsteman. Så beskrivs en av de utpekade al-Shabaab-medlemmar som mördade 148 människor på högskolan i Garissa i Kenya.

  – Hans argument var alltid väldigt genomtänkta. Även i skolan var han väldigt rationell. Därför är jag väldigt förvånad över att han kunde bli radikaliserad, säger Dedan Wachira, som studerade juridik med Mohammed Abdirahim Abdullahi, en av de fyra utpekade gärningsmännen, till tidningen The Nation.

  Teorin stämmer inte att det handlar om fattiga ungdomar som inte har några möjligheter, och därför låter radikalisera sig.

  Nu säger muslimerna här att de vet vilka som stöder terroristerna och att de kommer att ange dem.

  De kristna frågar med rätta: “Varför berättade ni inte detta mycket tidigare så att vi kunde slippa dessa grymheter?”

  /Kjell

      (Reply)

 12. Terroristerna i Garissa uppträdde verkligen värre än vilda djur.

  Jag citerar från Bungoma, Kisii hardest hit in Garissa massacre

  Among those who died from Busia was Lydia Akoth, who was held hostage for seven hours, by Al Shabaab terrorists who later shot her in the head as she spoke with her father on the phone.

  Lydia had earlier sent a text message to her mother alerting her of the attack. She then called her to tell her that she was hiding in the female hostels together with five other students but a few minutes past midday, one of the terrorists called her father and told him to have the last chat with his daughter. He then shot her as her father heard over the phone.

  Många fattiga familjer har använt allt de hade för att utbilda en son eller en dotter, i hoppet att denne sedan skulle kunna få ett bättre betalt arbete och hjälpa fler av familjens barn.

  Att veta att din älskade son, eller dotter belv ihjälskjuten av samvetslösa skurkar är illa nog. Att förlora all möjlighet att förbättra sin situation och bli fri från bitande fattigdom, lägger extra sten på bördan.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Islam marknadsförs som “fridens religion”. Därför kan det vara relevant att rapportera om ett antal “fridshandlingar” som denna religions trogna har begått.

  A Yazidi captive’s tale: Sold by ISIS as a sex slave

  Men faced a choice — convert to Islam or be shot. But the Islamist militants separated the young women and girls to be sold as sex slaves.

  In its fourth edition of “Dabiq,” the ISIS online magazine, an article titled “The revival of slavery before the hour,” outlines the group’s twisted justification and guidelines for the enslavement of the Yazidis.

  “One should remember that enslaving the families of the kuffar (infidels) and taking their women as concubines is a firmly established aspect of Shariah,” the article reads.

  We’re told that women who have just given birth or are breastfeeding are considered impure and cannot be taken as sexual slaves — but Hanan, 19, was neither of those things.

  “They separated all of us,” she says. “They dragged us away by our hair. They took married women, young ones. The youngest with us was just 10. We were all crying.

  “They said we are going to marry you off, you will forget your family.”

  They would line about 50 of us up at a time, in rows of 10. They would say don’t move, don’t cry or we will beat you. The men would come in and describe the kind of girl they wanted and then they would pick and choose as they pleased,” she recalls.

  Kristna kastades överbord från flyktingbåt

  Det var totalt omkring 100 personer som hade gått ombord på en stor gummibåt i Tunisien för att försöka ta sig till Italien. Människorna kom från bland annat Elfenbenskusten, Mali och Senegal samt Nigeria och Ghana.

  Under resan ska flyktingarna från Nigeria och Ghana, som uppges vara kristna, ha hotats med att bli lämnade ute till havs av muslimer på båten. Gruppen på 15 personer, som nu har gripits, gjorde i slutändan verklighet att hotet och kastade en del av de kristna överbord. Dessa drunknade.

  Våldtäkt mot pastorns dotter efter hot

  Pastorn, som predikar vid New Hope Church i det muslimskdominerade området Budaka i Uganda, hade mottagit ett antal hotfulla sms som krävde att han skulle stänga verksamheten. Anledningen var att kyrkan hjälpte människor att konvertera från islam till kristen tro. Ett av sms:en löd: “Vi vill inte ha din kyrka i det här området. Om du fortsätter att din tillbedjan här, så kommer du att ångra det”, förklarade pastorn till Morning Star News.

  Men pastorn vägrade att vika sig för hoten.

  En tid efteråt blev pastorns 17-åriga dotter attackarad när hon var på väg till kyrkan. Fem män tvingade in henne i buskarna och våldtog henne samtidigt som de förklarade att de tidigare varnat pappan för att fortsätta fira gudstjänster i Budaka.

  Ingen har hittills gripits för dådet.

  Och ingen kommer att gripas. Var så säker på det!

  Kolla gärna tabellen här: List of Islamic Terror Attacks For the Past 30 Days. Man måste scrolla ner lite grand.

  En diger lista på illdåd begångna de senaste 30 dagarna av anhängare av “fridens religion”.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Märkliga saker!

  IS har tränat 400 jihadister (läs: rättrogna muslimer) att utföra terroristiska attentat i Europa.

  Bryssel ligger tillräckligt nära Sverige för att skapa oro. Attacken var planerad för påsken för att håna den kristna läran att Jesus blev korsfäst. Muslimer förnekar att Jesus blev korsfäst!

  Och nu blir det plötsligen liv i luckan. Stor oro i Sverige!

  Förra året på påsken firade Al-Shabaab påsk i norra Kenya.

  Läs artikeln ovan!!!!!

  Terrorattentatet i Garissa ägde rum den 2 april 2015 när beväpnade personer attackerade Garissa College University i Kenya och dödade minst 148 personer och skadade minst 79 personer. Terrororganisationen Al-Shabaab, som är en sidogren av Al-Qaeda, tog strax efter attacken på sig ansvaret för dådet. Attentatsmännen tog 700 studenter som gisslan. Större delen av de muslimska studenterna frigavs medan gärningsmännen riktade in sig på att döda de kristna. Majoriteten av dödsoffren var studenter i åldrarna 19–23 år.

  Terrordådet i Westgate köpcenter i Nairobi 2013 pågick mellan den 21 september 2013 och den 24 september 2013. Al-Shabaab-anhängare belägrade då gallerian och tog flera personer som gisslan. officiellt dödades 68 personer och 175 skadades men siffran torde ha ett stort mörkertal. Man torterade och mördade dem som inte kunde citera Koranen, på bestialiska sätt. Man hängde upp dem och skar av genitalia, stack ut ögon och lät dem hänga och förblöda.

  Detta hände med människor av vilka 90% bekände sig som kristna!

  Nej, de var inte vita!

  Nej de var inte svenskar!

  Nej de var inte europeer!

  Mitt budskap är detta: Så länge som ni svenskar tror er vara speciella och fortsätter att navelstirra, kommer ni inte att hajja något alls vad som sker i världen.

  Varför var det mindre hotfullt när det hände i Kenya?

  /Kjell

      (Reply)

 15. Och sedan skriver vargar i fårakläder att Alla religioner lika sanna?

  Vad nu frågetecknet må betyda när man sedan säger att:

  Älskar man sin hustru behöver man inte tala illa om allas andras. Så sade biskop Krister Stendahl, och han gav också det värdefulla rådet att inte jämföra det bästa i ens egen tradition med det värsta i alla andras. Om detta påminner oss biskop Åke Bonnier i en sympatisk artikel i Dagen (18 mars). Bonnier­ diskuterar den viktiga frågan hur vi som kristna ska tänka om andra religioner. Bonnier sammanfattar sin egen övertygelse: Gud är Gud bortom alla religioner och större än alla religioner tillsammans.

  Och tidningen Dagen förmedlar sedan hela soppan av villfarelse, till synes utan moderation.

  Matt. 18:7 Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!

  Kanske även ve den tidning eller tidskrift genom vilken förförelsen kommer?

  /Kjell

      (Reply)

 16. Kjell!

  När kunskapen blir tung
  Jag skall skriva ytterligare några ord om en kyrka i utförsbacken, sedan måste jag tänka på något mindre deprimerande. SKs ledarskaps hyckleri påminner mig om ateisten som hade svårt att formulera sina tankar, tills han kom på att han kunde ju be Gud om hjälp.

  Kunskap är lätt att bära, sägs det. Och normalt är det nog så. Om man inte har luckor i sin kunskap, då kan det bli tungt. Luckor väger! Och jag misstänker att på de högre planen i Svenska kyrkan är man böjd under tyngden av sina kunskapsluckor.
  Jesus säger, ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt.”

  Det här budskapet är inte så svårt att tycka vara trevligt och lättsamt, det går att köpa. Men andra bibelord blir knepigare. Jesus åberopar viss exklusivitet, det har han ju haft sedan gammalt i Sv. kyrkan, men man har numera flera religioner att ta hänsyn till.
  “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom.”

  Det här är ju svårsmält så det räcker. Åke Bonnier citat: ”När vi kristna talar om Bibeln som Guds ord måste vi försöka förstå vad som menas med detta. Menar vi att varje ord är Guds ord, och därmed ett uttryck för vad Gud vill”. – Att Jesus föddes av en jungfru, gick på vattnet, botade folk och sa att nu har Guds rike kommit till er, t.ex. Det låter otroligt. Att man tidigare i historien fäst avseende vid detta är en sak, men nu har vi fått mer kunskap och förvärvat ett eget tänkande, fritt från fantasier. Bibeln är gammal och opålitlig, med profetiska delar som man måste anstränga sitt intellekt till fullo för att förstå. Men det finns ju tack ock lov andra böcker.
  Förvillelsen i Sv. kyrkans intelligentia är total, det finns politiker där också. OBS!

  Apropå utveckling så förstår väl var och en också att jordklotet och även människan har passerat olika stadier i utvecklingen. Från att från början varit ingenting till att bli någonting, stort och märkvärdigt, även om —, jo så måste det ändå vara. Jodå, man får även här tro på utvecklingen, liksom vetenskapen tror. Dom måste väl tom ha större tro.

  Det sägs också i vissa kretsar att judarna är ett särskilt folk som är speciellt välsignat av Gud. Ja det ser man ju. Dom finns ju överallt, utom där de skall vara, – i havet. Ockuperar hederligt folks mark är vad dom gör och förtrycker oskyldiga palestinier så dom blir alldeles förtvivlade och tvingas att med knivar försvara sin rätt mot rasisterna. Det är väl ingenting att förundras över.
  Men nu får dessa palestinier välförtjänt hjälp av många nationer som med olika fredliga medel kämpar mot sionisterna. Vårt eget land går förresten i spetsen för det, ekonomiskt, och kanske även på annat sätt så småningom. Kvinnorna bland palestinierna ligger illa till så vår feministiskt lagda regering stöder dessa kvinnor på ett särskilt utgivande sätt.

  Det kan väl inte räcka med en enda tro för folk med så många åsikter. Det viktiga måste ju vara att man finns och att man lever. Och i dag finns många olika sätt att upptäcka att man finns. Och ändå söker vi, på alla möjlig ställen där vi tror att vi finns.
  Alla vägar bär till Rom säger några, främst katolikerna, men då protesterar både judar och islams anhängare och pekar på egna städer.

  Alla har sin heliga skrift varav Bibeln är en, Koranen en annan. Vi kanske skall ordna en folkomröstning, med dubbel rösträtt för palestinier. För att på något oförklarligt sätt utjämna skillnaden till Israel. Regeringen skulle säker promota den tanken.
  Hälsningar
  /Stig

  http://stigmelin.com/2016/03/24/nar-kunskapen-blir-tung/

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *