Eskatologi enligt Dan. 12:4

Enligt Strongs Hebrew Lexicon betyder ordet H1847 (דּעת) da‛ath även “cunning”, vilket kan översättas med slughet i avsikt att missleda och bedraga.

Ordet finns i Daniel 12:4 (rödfärgat i bokrullen) och jag skall citera ett antal översättningar.

1917:
Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till.

SFB:
Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.

KJV:
But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end: many shall run to and fro, and knowledge shall be increased.

HRB:
But you, O Daniel, shut up the words and seal the book, to the end time. Many shall travel back and forth, and knowledge shall be increased.

Artscrol English Tanach, Stone Edition:
As for you, Daniel, obscure the matters and seal the book, until the time of the End, let many muse and let knowledge increase.

The New Oxford Annotated Bible. New Revised Standard Version with Apocrypha:
But you, Daniel, keep the words secret and the book sealed until the time of the end. Many shall be running back and forth, and evil shall increase.


The Oxford Study Bible, Revised English Bible:
But you, Daniel, keep the words secret and the book sealed until the time of the end. Many will rush to and fro, trying to gain such knowledge.

Det finns en äldre översättning till grekiska, gjord av judar:
ἀπομανῶσιν οἱ πολλοὶ καὶ πλησθῇ ἡ γῆ ἀδικίας
Many will rage to the uttermost, and fill the land with unrighteousness.
(inte min översättning)

En senare översättning till grekiska av Theodotion föredras av många kristna.
διδαχθῶσιν πολλοὶ καὶ πληθυνθῇ ἡ γνῶσις
Many will teach, and knowledge will increase.

Kanske av intresse att veta hur man har översatt det i Vulgata.
tu autem Danihel clude sermones et signa librum usque ad tempus statutum
many will pass to and fro and knowledge will be multiplied.

Vilken översättning stämmer bäst?

När jag ser hur alla (jag menar verkligen alla utan undantag) eskatologiska förutspåelser från min ungdom var felaktiga är jag benägen att tro att översättningen gjord av judar är den korrekta. Många kommer att bli helt fanatiska och fylla jorden med orättfärdighet.

Ytterligare motivering: Dels torde judar förstå textens “andemening” bättre än folk som inte har språket som modersmål. Dels har jag inte värst mycket förtroende för katolikernas trohet till grundtexterna.

Den som läser kapitel 11 i Daniels bok blir inte värst mycket visare. Ordet “kryptiskt” täcker inte laddningen. Och det är uppenbart att uppdraget att “försegla” hade varit nonsens om man kunde förstå kapitel 11.

Daniel fick således uppdraget att “försegla denna skrift” till ändens tid. Alltså att förse bokrullen i fråga med sigill. Med ändens tid förstås här den tid vi brukar kalla för vedermödans tid. Alltså den tid när Herren, Lejonet av Juda, det slaktade Lammet, stiger in på historiens scen. Läs gärna kapitel 12 i Daniels bok. Det är kort och lättläst.

Som jämförelse kan det vara intressant att läsa vidare i uppenbarelseboken.

I kapitel 5 talas det om en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. Månne det handla om samma bokrulle?

Jag tänker inte spekulera över de hästar som drar ut över jorden när Herren Jesus Kristus bryter sigillen. Det väsentliga är att många har fanatiskt spekulerat över innebörden av denna förseglade bokrulle, men bara Fadern vet om tiderna. Men när Lammet=Lejonet börjar agera träder vi in i slutfasen.

Det är oväsentligt, men jag vill deklarera min tro att slutfasen har börjat, eller att slutfasen står för dörren.

 • Är måttet på skalan av humanistisk ateism nått för att kunna tala om den “vita hästen”?
 • Är måttet på skalan av krig och politiska mord nått för att kunna tala om den eldröda hästen?
 • Är måttet på skalan av ekonomiska sanktioner, monopol, karteller och handels-embargon nått för att kunna tala om den svarta hästen?
 • Är måttet av svält och pest (sjukdom) och faror från djurriket nått för att kunna tala om den gul-bleka hästen?

Och nu blir det spännande. Judarna kände inte igen Messias eftersom han kom som ett Lamm och inte ett Lejon. Mycket möjligt att de kristna inte kommer att känna igen honom när han kommer som ett Lejon och inte som ett Lamm.

Upp 5:1-7

Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: “Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?” Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den.

Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den.

Men en av de äldste sade till mig: “Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill.”

Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett Lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon – de sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden. Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen.

Min förmodan är att Johannes inte blev överraskad av att Lejonet av Juda stam var densamme som det slaktade Lammet. Johannes kände ju Jesus på ett unikt sätt.

Men den som läser texten precis som det står måste ju bli minst sagt konfunderad.

Låt oss kolla igen i texten i Daniels kapitel 12. Dan. 12:8-10

Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: “Min herre, vad blir slutet på allt detta?” Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.

Lägg märke till att Daniel ville veta slutet på historien. Men det fick han inte veta. Det handlar om hemligheter av högsta grad.

Jämför detta med Jesu uttalande före korsfästelsen Matt. 24:36 Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Det handlar således om en högsta gradens hemlighet.

Texten klassar människor som endera “ogudaktiga” eller “förståndiga”. Tillräckligt med information för att få mej att vilja veta skillnaden och sedan försöka vara förståndig. Så låt oss se vad vi kan veta.

Matt. 24:37

Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara.

Det centrala budskapet här är att det var “business as usual” och att alla var upptagna med det dagliga livet och inte räknade med något Guds handlande.

Man har spekulerat åtskilligt angående det andliga tillståndet i Noas dagar och jämfört det med det andliga tillståndet nu. Det kan säkert finnas likheter i fråga om ogudaktighet, synd och våld, men eftersom det saknas en konkret måttstock vet vi ändå inte hur nära det rågade måttet vi är.

När lärjungarna frågade när kommer detta att ske, svarade Jesus helt sonika: “Se till att ingen bedrar er!”.

Sedan fortsatte han med att berätta hur det kommer att ske. Och helt tydligt är överraskningsmomentet det centrala temat. Matt. 24:27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

Mat 24:42-44 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

Den som är förståndig har kärlek till Sanningen. Då borde han ju ta dessa ord på allvar. Budskapet är att det är meningslöst att spekulera om tider. Budskapet är att så länge som bokrullen är förseglad kommer det inte att lyckas. Johannes grät för att ingen var “värdig” (tillräckligt smart?) att öppna bokrullen.

Paulus, Petrus och Johannes upprepar Jesu varning till oss att vara vaksamma. Det finns väldigt många texter i Bibeln som varnar oss att det kommer att finnas många bedragare och att vi inte skall lyssna på dessa.

2 Tess. 2:9-12 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

2 Tim. 4:3-4Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Jesus är Sanningen förkroppsligad. Jesus kallas även “Ordet”. Skrifterna vittnar om att “summan av Guds Ord är Sanning”.

Bedöm nu själv! Anser du att det finns många som spekulerar i “eskatologi”?

Det är oväsentligt om de åberopar sig på egna fantastiska uppenbarelser som de uttalar med ett självsäkert “Så säger Herren”, eller om de deltar i ryktesspridning om krig, katastrofer, domar, oferdstider, valutakrashar, oljepriser och guldpriser, eller om de vill skapa sensation genom att koppla naturliga astronomiska fenomen som sol- och mån- förmörkelser med icke naturliga fenomen på grund av Guds aktiva ingripande, som en sol som har slocknat, en måne som “vänts i blod”, stjärnor som faller, etc.

Daniel fick nöja sig med att inte veta.

Jesus påpekade tydligt att inte vi heller får veta.

Johannes grät innan han fick reda på vem som skulle få veta och uppenbara och utföra “hemligheterna” i bokrullen.

Må alla som tillber Lammet använda sina helgade förstånd, och i kärlek till Sanningen inte acceptera minsta avvikelse från Guds Ord, och bereda sig, genom helgelse, att möta Lejonet av Juda, Kungarnas Kung.

Amen!

/Kjell

Views: 53

16 thoughts on “Eskatologi enligt Dan. 12:4”

 1. Jag vill tillfoga en kommentar som är aktuell. Och jag vill påpeka att detta inte är ett första April skämt!

  Läs gärna följande artikel Christian Leaders Call for Passover Blood Moon Prayer for Israel’s Safety.

  Bed gärna för Israel och välsigna Guds Land och Folk, även när det inte är mån- eller sol- förmörkelser!


  Följande citat skall jag översätta:

  Pastor Mark Biltz, who first popularized the Blood Moon tetrads, and Bob O’Dell of Root Source, who discovered unique insights connecting the recent solar and lunar eclipses with the modern State of Israel, are calling for Christians everywhere to pray for four minutes and forty four seconds during the upcoming Passover Blood Moon.

  “Bob and I were influenced by the rarity of this coming Blood Moon – the shortest lunar eclipse ever recorded in human history on the night of Passover, and the fourth shortest of all eclipses in the last 4,000 years,” Biltz told Breaking Israel News.

  “Iran’s impending nuclear threat in the region has Israel very concerned. So we believe it is both important and urgent that Christians everywhere pray for the peace of Jerusalem on 4/4 for just 4 minutes and 44 seconds,” explained Biltz.

  The number four has Biblical significance, according to Root Source co-founder Gidon Ariel. “Not only does God’s name have four letters, but it was on the fourth day of creation that God created the sun and the moon, establishing them as signs to mark sacred times, such as the Festival of Passover. It is incredible to see Christians putting aside centuries of anti-Semitism and coming towards Israel in friendship and prayer this Passover.”

  Ariel explained to Breaking Israel News that the Jewish significance of the number four goes further. “The fourth letter of the Hebrew Alphabet is ‘Dalet’ which also means door. It is the door post that has profound significance on Passover, as the Jews spread the blood of the Passover sacrifice on their doorposts causing God to pass over their homes during the Exodus from Egypt.”

  Biltz and O’Dell have organized a special prayer event scheduled for 11:58 AM GMT and is a response to a similar call issued two weeks ago by Ariel.

  Översättning:

  Pastor Mark Biltz som populariserade de så kallade “Bloodmånetetraderna” och Rob O’Dell från “Root Source” (Ungefär: Rotens brunn) som upptäckte unik förståelse av samband mellan sol- och mån- förmörkelser och händelser i den moderna staten Israel, gör ett upprop till kristna överallt att bedja för Israel precis 4 minuter och 44 sekunder när den så kallade “blodmånen” visar sig.
   
  “Robert och jag kunde inte låta bli att bli påverkade av det faktum att den kommande “blodmånen” är unik. Den kortaste månförmörkelsen i dokumenterad historia, och det på påsknatten, och på fjärde plats av de förmörkelser som skett de senaste 4000 åren.” sade Biltz på Israel Breaking News.
   
  “Irans nukleära avsikter som hotar regionen har lett till stor oro i Israel. Så vi tror att det är viktigt och aktuellt att kristna ber för fred i Jerusalem den fjärde i fjärde under precis 4 minuter och 44 sekunder,” förklarade Biltz.
   
  Talet fyra har en biblisk betydelse, enligt “Root Source” med-grundare Gidon Ariel. “Det är inte bara så att Guds namn har fyra bokstäver, men även att Gud skapade solen och månen på den fjärde dagen, och angav dem som tecken som utmärker heliga tider, som t.ex. högtiden Pesach (Påsken). Det är ett mäktigt tecken att se hur kristna åsidosätter århundraden av anti-semitism och närmar sig Israel i vänskap och bön denna Pesach.
   
  Ariel förklarade för “Breaking News Israel” att den judiska betydelsen av talet fyra sträcker sig längre än detta. “Den fjärde bokstaven i det hebreiska alfabetet är “dalet” som även betyder “dörr”. Och just dörrposten har en stor betydelse under Pesach, eftersom judarna målade med blodet från pesach-offret på dörrposterna så att Gud skulle gå förbi deras hem i samband med uttåget från Egypten.”
   
  Biltz och O’Dell har organiserat ett specielt bönemöte som har schemalagts till 11:58 GMT som respons till en liknande uppmaning som Ariel gjorde för två veckor sedan.


  Jag tänker bara ge en kommentar till detta. Min avsikt är inte att häckla eller smutskasta.

  Om denna spekulativa nummerologi inte avsedd att väcka sensation må man berätta för mej vad den äkta avsikten är.

  Inte kan vi tvinga Gud med nummer-magi!

  Vidare ansluter jag mej, utan schema och tidsbegränsningar, till uppmaningen att be för Guds Irsael och Guds Folk.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Tack! Dagens höjdpunkt när man ser ett nytt inlägg på denna blogg!!

  Kan det sägas tydligare än det som sägs i detta bibelord! Svar: Nej!!

  Mat 24:42-44 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

      (Reply)

 3. “Så vi tror att det är viktigt och aktuellt att kristna ber för fred i Jerusalem den fjärde i fjärde under precis 4 minuter och 44 sekunder,” förklarade Biltz.”

  Vad händer om kristna inte lyder Biltz uppmaning? Vänder Gud dem ryggen tro? Vilket trams detta är hörni. Men det var ett bra exempel Kjell.

  I övrigt kan jag instämma med uppmaningen att det är alltid bra att be för Israel och Guds egendomsfolk. Må Herrens vilja ske.

      (Reply)

 4. Andreas Frost undrade: “Vad händer om kristna inte lyder Biltz uppmaning?”

  Israel kommer att komma i ett alltmer trängt läge. Helt oberoende av Biltz och tetrader och bönemagi.

  Dan. 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

  Så de som tar detta med 4 minuter och 44 sekunder på allvar kommer säkert att få dåligt samvete om de råkade be kortare eller längre.

  Man kan inte tvinga Gud om man inte är disciplinerad i grupp. Helst stor grupp.

  Fast om sanningen skall fram kan man faktist inte tvinga Gud hur man än gör när man bär sig åt.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Rolle,

  Tydligen finns det ändå en hel del människor som tror att de är så smarta att de vet bättre än Jesus.

  Jag har hittills inte träffat någon eskatolog som inte var fanatisk i tron att han hade hittat sanningen. Och oftast blir det trätor om man har något att invända.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Rolle skrev: “Tack! Dagens höjdpunkt när man ser ett nytt inlägg på denna blogg!!”

  Rolle,

  Jag hoppas och ber (faktiskt!) varje dag att alla som läser här prövar allt jag skriver.

  Guds Ord, Skrifterna, Bibeln behöver inte prövas. Faktum är att det inte ens får prövas.

  Men det jag skriver är filtrerat genom mina tankar och känslor, och därför är prövandet absolut nödvändigt.

  Låt mej ta ett exempel.

  Tillfrågad angående sitt agerande svarade Sköld: Den sista frågan får Den svara på som sänt mig; församlingens ägare och Herre.

  Mycket bekvämt att i princip säga: “Jag utför bara mitt uppdrag. Om du har klagomål får du ta upp det med uppdragsgivaren.”

  Jag vill bara understryka att jag själv är ansvarig för alla (eventuella?) misstolkningar och missrepresentationer av Herren och hans bud.

  Pröva mot Guds Ord!

  Det är alla läsares uppdrag och en del av min säkerhet. Resten får jag avlägga räkenskap över.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Kjell,

  Javisst är det så, allt måste prövas! Jag har varit med så pass länge och vet
  nödvändigheten av att vara trogen Ordet. Men i dagsläget när det flummas
  än hit än dit och allt Guds ord ska anpassas till att klia folk i öronen och även
  ögonen för den delen, så blir man så glad när man finner en källa i öknen.

  Bloggar växer upp som svampar ur jorden där dess företrädare många gånger
  tävlar om att vara öppen och inkännande till de vindar som blåser och därmed
  vinna sympatier. Saltet har mist sin sälta och där är vi idag. Kanske jag låter jag
  för negativ men det omtalade avfallet är ett faktum.

  Därför är det viktigt att bloggar som denna står emot denna våg av mörker och står
  upp för den sanna sunda läran. Det finns ett antal bloggar jag läser och får inspiration
  ifrån och det tackar jag Herren för och vill även välsigna,

  Önskar Glad Påsk och Kristus är uppstånden, ja Han är verkligen uppstånden!!

      (Reply)

 8. Kjell,
  Du skrev nånting som fastnade i mitt huvud och har funnits kvar sen jag läste det. Du skrev: “Mycket möjligt att de kristna inte kommer att känna igen honom när han kommer som ett Lejon och inte som ett Lamm”.
  Det här är en intressant tanke, kan det verkligen stämma? Jag läste nyss i Lukas Evangelium, Jesus säger: “Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte.” (Luk 17:24-25)
  Det verkar som Jesus säger att ingen, absolut ingen, kommer kunna missa när Han kommer. Det kommer bli tydligt för alla.
  Men om jag omformulerar en fråga av den meningen jag citerade av dig. Är den uppståndne Jesus annorlunda mot den Jesus som vandrade på jorden? Är Hans personlighet annorlunda? Varför gick Han då överhuvud taget här om Hans personlighet här inte är samma som Han har efter sin uppståndelse? Det är ju den personen i evangelierna som vi kom älskar och kom till tro på.
  Kjell, hur tänker du här?

      (Reply)

 9. Martin skrev: “Kjell, hur tänker du här?”

  Tack för din fråga. Jag inser att jag har formulerat dessa saker dåligt och skall försöka förklara vad jag menar.

  1. Är den uppståndne Jesus annorlunda mot den Jesus som vandrade på jorden?

  Nej, det kan han ju inte vara eftersom Skriften säger att “Jesus Kristus är densamme, i går, i dag och alla övriga dagar”.

  Men låt mej ta ett exempel. Tänk dej en person som är lärare. När han står inför klassen ser eleverna honom i den rollen. Samme person kan i ett annat sammanhang vara elev. Kanske kompletterar han sin utbildning genom att ta kvällskurser. De som möter honom där känner en anna sida av honom.

  Jesus kom till jorden som “Guds Lamm som borttager världens synd”. Men när han kommer tillbaka är det i rollen som Kung och Domare. Skriften kallar det att han skall komma i makt och härlighet. Vi får veta att han hade lagt av sig den härligheten när han kom till jorden.

  2. Jag läste nyss i Lukas Evangelium, Jesus säger: “Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte.” (Luk 17:24-25) Det verkar som Jesus säger att ingen, absolut ingen, kommer kunna missa när Han kommer. Det kommer bli tydligt för alla.

  Det är en korretkt tolkning, tror jag. När han kommer tillbaka kommer ingen att missa det. Men innan dess har vi fått veta att det kommer att finnas många falska messiasgestalter. Och det kommer att kulminera med den person som vi kallar Antikrist.

  Vi får även reda på att Jesus kommer i en stund när ingen väntar honom. Han låter ganska säker på sin sak.

  Om du kollar runt på bloggar så skall du se att det faktiskt finns många som väntar Jesu snara återkomst. Det har det alltid funnits. Men det kommer en dag när ingen längre väntar på Jesu återkomst.

  Som jag ser det finns det bara två möjliga förklaringar till detta.

  A. Alla har blivit ateister och tror inte längre på Gud.

  B. De som borde ha väntat på Jesu återkomst gör det inte längre eftersom de tror att han redan har kommit.

  3. Du skrev nånting som fastnade i mitt huvud och har funnits kvar sen jag läste det. Du skrev: “Mycket möjligt att de kristna inte kommer att känna igen honom när han kommer som ett Lejon och inte som ett Lamm”. Det här är en intressant tanke, kan det verkligen stämma?

  Jag borde ha skrivit: De som bara känner Jesus som Lammet, och inte som Lejonet av Juda, löper risken att falla för falska messiasgestalter.

  Det saknas inte läror som kan leda till att man väljer en falsk messias på grund av att man inte känner igen Jesus.

  • I trosförkunnelsen predikar man en maktlös Jesus som är beroende av att vi tror ihop det som skall ske.
  • Liberalteologerna predikar en humanistisk lärare som vill väl men inte kan göra under.
  • Pretribbarna tror att de skall ryckas upp innan Antikrist framträder. De kommer att få huvudbry när de ser Antikrist.
  • De som är involverade i HRM tror inte på en uppryckelse utan på en snedryckelse till Jerusalem.
  • Nyligen skrev före detta pingstpastor Mikael Karlendal en artikel om att det inte blir någon uppryckelse.
  • Katolikerna har redan en Kristus-Vikarie. Denne behöver bara peka på Antikrist och säga att han är Messias så tror katolikerna på det.
  • Preteristerna tror att alla profetior redan är uppfyllda.
  • Vissa teologer håller på att “omvärdera Paulus”.
  • Det finns trosriktningar som säger att Paulus var Antikrist.
  • Vetenskapare säger sig ha hittat evangelium enligt Petrus, Maria Magdalena och Judas Iskariot, och att dessa tre presenterar en helt annan Jesus och ett helt annat evangelium.

  Vi kan stanna där. Vitsen med uppräkningen är att visa på att det inte saknas läror som endera skymmer sikten på Lejonet av Juda, eller sikten på Guds Lamm.

  Helhetsbilden saknas och där ligger faran.

  Hoppas att detta korrigerade mina dåliga formuleringar.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Kjell,

  Under punkt 2 skrev du att som du ser det finns det bara två förklaringar till att ingen längre väntar på Jesus återkomst; Antingen har alla blivit ateister eller så tror dom att Jesus redan har kommit (fritt återgett).

  Det verkar som du tror det senare. Hur ser du ett sånt scenario? Jag vet att tex Sven Reichmann lämnar den frågan öppen, han kan helt enkelt inte se på vilket sätt det inträffar.

  Ja, jag har sett flera eskatologiska teorier på nätet. Själv tycker jag att det har fått ett sånt fokus att det tar bort fokus från Jesus själv. I vissa sammanhang handlar nästan allt om tidens slut och nästan ingenting om Jesus. Väldigt olyckligt tycker jag.

      (Reply)

 11. Martin skrev: “Hur ser du ett sånt scenario?”

  Jag tror att pluralismen, liberalteologin och multikulturalismen bara kommer att öka.

  Det kommer alltså inte att komma till en situation där alla kallar sig “kristna”. (Vad det än må betyda för dem.)

  Hinduismen med dess sekter, inklusive Buddhism och New Age, har vi inga problem med. De är synkretiska.

  Humanismen och ateismen tror på vilka galenskaper som helst bara de får förkasta tron på en “gud” och “Skapare”.

  Katolikerna låter sig ledas utan att pröva mot den högsta auktoriteten för dem, nämligen “Den Heliga Fadern”.

  Karismatikerna har redan inlemmat hinduismen och gnosticismen i sina läror.

  Jag skulle troligen kunna formulera flera “grupper” men du hajjar innebörden.

  Räkna således med en synkretisk soppa, eller tänk på att “den sista tiden blir en lurig tid”.

  Massor av alternativ, men alla från samma källa.

  Bara ett blir kvar: “Kärlek till Sanningen”.

  Denna minoritet kommer kanske att slippa falla för tron att Messias redan har kommit.

  Alla som blankt vägrar tro det är på säkra sidan, för som du skrev:

  Ingen kan missa det när det verkligen händer.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Kjell,

  bra att du förtydligade dina tankar om detta. Jag ber och hoppas att det ska finnas sådana som inte blivit bedragna när det är dags.

  En bild som haltar lite, men som ändå kan ge en liten idé om hur det kommer att bli: när en kvinna ska föda barn vet hon på ett ungefär när det ska ske, men hon kan inte vara till 100% säker på exakt vilken dag det blir. Ett verkligt exempel är hur det var för mig. Jag hade fått ett datum för beräknad nedkomst. Dagen närmade sig, men det verkade som att inget skulle hända, inga förvärkar, ingenting alls. Så en morgon, några dagar innan det beräknade datumet, gick vattnet, bara så där utan förvarning. Och sedan blev det bråttom! Värkarna satte igång för fullt, och det lilla barnet föddes några timmar senare.

  Vi vet vad Ordet säger om Herren Jesu återkomst, men vi kan inte veta exakt när det ska ske. Vi behöver inte spana efter tecken hela tiden, men vi ska vara beredda på att möta Honom på vilket sätt det må bli. För oss gäller att vi är trofasta och håller oss till Honom, umgås intimt med Honom och begrundar Ordet.

      (Reply)

 13. “Judarna kände inte igen Messias eftersom han kom som ett Lamm och inte ett Lejon. Mycket möjligt att de kristna inte kommer att känna igen honom när han kommer som ett Lejon och inte som ett Lamm.”

  En del av judarna kände inte igen Jesus för att man förväntade sig en politiker som skulle lösa alla världsliga problem där o då. Tror vi har samma igenkänningsproblem idag. Man tror att Jesus är politiker med mänskliga åsikter och glömmer att Jesus är Gud med gudomliga avsikter.

  Kanske Jesus dagordning ser ut så här:

  • Per i Laxå ska få en ny vän så att han orkar med kommande prövningar.
  • Stina i Haparanda behöver minskade tillgångar så att hon lär sig be och lita på mig.
  • 10-årsplan för Nils i Kalmar. Om 10 år ska han vara rustad för mission i Göteborg.
  • Anders ska befrias från relationen med Anna. Anna vägrar omvända sig vilket kommer att förstöra Anders.
  • Fanny ska få ett arbete. Människor på arbetsplatsen behöver just henne.
  • Bengt ska sluta på sitt arbete. Arbetet förstör honom.
  • Torsten behöver snabbt bönesvar och för Tage är det nu tid efter 10 års bön att gå honom till viljes.

  Vilken politiker klarar en sådan dagordning?

  /Ulrika

      (Reply)

 14. Ulrika skrev: “Man tror att Jesus är politiker med mänskliga åsikter och glömmer att Jesus är Gud med gudomliga avsikter.”

  Där tror jag att du misstar dig. De flesta som kallar sig “kristna” i dag har den humanistiske läraren “Jesus” som ideal. En slags förbättrad version av Mahatma Gandhi och Nelson Mandela.

  Politiker, Psykologer och falska profeter har fått hela världen att tro att allt bara blir bättre och bättre. Lögnen heter: “Vi är inte där än, men vi är på god väg!”

  Lägg märke till att Gud har en motsatt uppfattning. Utan frälsningens evangelium går helat böket åt helvete.

  De flesta så kallade kristna förväntar sig en snäll Jesus som kommer att förverkliga allas våra drömmar om prosperity.

  Så länge det stannar vid valfläsk, löften och falska hopp kommer Antikrist att vara suverän.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Kjell,

  Tidigare trodde jag att falska Messiasgestalter avser en vitklädd man som säger “Jag är Jesus som kommit tillbaka nu.” Idag tänker jag mer att det är en människa som gör anspråk på att kunna rädda världen, politiskt och/eller religiöst/andligt. Känner inte Gandhi eller Mandela men jag tror att Mandela är tillräckligt gudfruktig för att skilja sig själv från Gud men kanske hans anhängare inte var/är lika klar över den skiljelinjen. Gandhi lämnar jag därhän, tror jag. Du får gärna dela en tanke om varför du tar honom som ett exempel.

  /Ulrika

      (Reply)

 16. “Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden.” (Ur Matt 10)

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *