Falska vittnesbörd

Med anledningen av ett antal falska vittnesbörd tänker jag protestera via denna artikel.

På sajten “apg29” presenteras en lögnaktig artikel skriven av en person som heter Peter Björk.

Artikeln heter: Månen ska vändas i Lammets blod.


(Detta är inte min bild. Originalbilden kan du se här: 6 påstådda tetrader.)

Kort citat från Peter Björks artikel:

På Pesach för ett år sedan inträffade den första blodmånen i en tetrad av fyra blodmånar på Herrens högtider. Denna Pesach, den tredje april, inträffar den tredje blodmånen i samband med solförmörkelsen på denna dag.

Nu är det så att totala månförmörkelser bara kan inträffa den 15:de i de judiska månaderna, det vill säga när månen är full. Så om det blir total månförmörkelse i Tishri eller Nisan så sammanfaller det alltid med just Lövhyddofesten och Påsken.

Vidare är det så att totala solförmörkelser bara kan ske den sista dagen eller den första dagen av de judiska månaderna. Så det betyder att Shavuot och Rosh ha-shana kan sammanfalla med totala solförmörkelser.

På Berndt Isakssons hemsida presenteras Peter Björks påstående som “dagens citat” i dag 2015-03-11 och bara för några dagar sedan länkades där till en artikel skriven av Mikael Walfridsson med samma typ av innehåll som artikeln på “apg29”.

Mikaels arttikel finner du här: Ett tecken på en kommande dom?

På vilket sätt ärar det Gud att tala osanning bara för att skapa sensation och stämningar?

Jag kan nämligen inte tänka mej annat än att det handlar om avsiktliga feltolkningar av Guds Ord bara för att skapa sensation och stämningar och sjålv stå i centrum av intresset.

Här följer några viktiga fakta om dessa saker:

Låt oss börja med en väsentlig sak. Det finns inget som hindrar Gud från att uppenbara saker genom naturliga, astronomiska fenomen.

Hela universum är designat som en gigantisk, otroligt exakt klocka. Det har Gud gjort med avsikt.

1 Mos. 1:14-18

Gud sade: “Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, och de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden.” Och det skedde så.

Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, likaså stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott.

Titta nu noggrannt på den citerade texten, då skall du se att det handlar om en så kallad “kiasm”. Det vill säga att man säger samma sak två gånger med lite olika ord och ofta i lite olika ordning.

Det som i första rundan har översatts med “särskilda tider, dagar och år” låter ordagrannt så: “tecken för möten och för dagar och år”. Ordet “möten” är ordet “modaim”, detta ord används i samband med Herrens högtider och Sabbat.

Det Gud säger här är att han skapade universum med sådan precision att sol och måne och resten av himlakropparna kan användas som en klocka och kalender med stor precision.

 • Om du frågar: “Visste Gud för nästan 6000 år sedan att det skulle bli en “tetrad” i de två år som vi kallar 2014 och 2015?”; då blir svaret ett otvetydigt JA!
 • Om du frågar: “Är tetraden en slump?”; då blir svaret ett otvetydigt NEJ!
 • Om du frågar: “Är tetraden “övernaturlig”?; även då blir svaret ett otvetydigt NEJ!
 • Om du frågar: “Vill Gud säga oss något genom denna “tetrad”?; då blir det enda ärliga svaret “vi vet inte“!

Sedan då frågan om det är väldigt speciellt med månförmörkelse på påsken och/eller lövhyddohögtiden.

Pesach (hebr. פֶּסַח), den judiska påsken, “det osyrade brödets högtid”, firas till minne av uttåget ur Egypten och är en av de viktigaste judiska högtiderna. Det firas samma dag varje år i den judiska kalendern, nämligen den 15:e Nisan (se Andra Mosebok 12:6).

Shavuot, veckofesten, firas sju veckor efter pesach och varar under två dagar. Shavuot betyder just veckor. Ursprungligen var shavuot en skördefest men har under årens lopp fått en djupare mening som en helg som firas till minnet av den dagen då Israels folk fick Torahn av Gud vid berget Sinai. Lägg märke till att 7 veckor är 49 dagar. Alltså sammanfaller denna högtid med det vi kallar Pingst

Sukkot (hebreiska סוכות) el. lövhyddofesten är en judisk högtid som årligen infaller den 15 tishri i den judiska kalendern, vilket motsvarar sent i månaden september eller tidiga oktober, och varar sju dagar, samt avslutas med ytterligare två helgdagar, shemini atzeret och simchat Tora. Sukkot är plural av hebreiskans “sukka”, hydda, vilket är högtidens viktigaste symbol.

Rosh ha-shana (hebreiska: ראש השנה, roš haššaná, ung. “årets huvud”) är den judiska högtid då judarna firar sitt nyår. Rosh hashana firas på första och andra dagen av den judiska månaden tishri, det vill säga i september eller oktober. Den kallas även åminnelsedagen eller shofar.

Nu är det så att totala månförmörkelser bara kan inträffa den 15:de i de judiska månaderna, det vill säga när månen är full. Så om det blir total månförmörkelse i Tishri eller Nisan så sammanfaller det alltid med just Lövhyddofesten och Påsken.

Vidare är det så att totala solförmörkelser bara kan ske den sista dagen eller den första dagen av de judiska månaderna. Så det betyder att Shavuot och Rosh ha-shana kan sammanfalla med totala solförmörkelser.

Titta nu på följade bild som är sammanställd av tetradpredikanterna. Jag har ändrat texten till svenska, men bilden är samma som de presenterar. (Originalbilden kan du se här: 6 påstådda tetrader.)

Det finns en “oärlighet” inbyggd i bilden. Ser du den? Det ser ut som 6 olika händelser, men det är i verkligheten “bara” 4, för man har representerat påsken år 33 med 3 bilder. Och en sak vet vi med säkerhet.

Det var inte en astronomisk solförmörkelse som inträffade från klocka 12 till klocka 3 när Jesus korsfästes. Det är nämligen en astronomisk omöjlighet.

Låt oss nu titta på den bild som man ger största trovärdighet till.

Från Januari till och med Juli 1949 pågick förhandlingar och de omringande arabländerna skrev på avtal om vapenstillestånd.

Det så kallade sexdagarskriget pågick i början på Juni 1967.

Som du ser finns det en likhet. Det fanns en “blodmåne” innan vapenstilleståndet och sexdagarskriget.

Men, och det är inte något litet men…. Titta nu på följande data:

Där finns tidsangivelser för “blood moons” som man kan (eller skulle kunna) se dem från Jerusalem. Röd text betyder att man inte kan se dem!

Endast den från påsken 1950 kunde man se i Jerusalem. Så om det var ett tecken var det bara ett tecken för NASA om de hade dessa beräkningar då.

Kolla sedan situationen för 1967 och 1968. Inte en enda blodmåne synlig i Jerusalem!

Men kanske byggde Gud bara bakgrunden för den uppenbarelse han sedan gav Biltz? Låt oss kolla den så kallade tetraden för 2014 0ch 2015.

Först tabellen ovan, där kan man se att man med knapp nöd kan se blodmånen vid Sukkot 2015. Tetrad? Jovisst, astronomiskt sett, men till nytta för vem?

Låt oss sedan kolla vilken bild man ger för detta:

Lägg nu märke till den solförmörkelse man säger skall förekomma den 20:nde Mars 2015, och att man säger att detta sammanträffar med Israels Nyår! Det stämmer inte alls. Är detta bara lögn och manipulation, eller är det olycksfall i arbetet?

NOT: Jag har blivit uppmärksammad på att Israel firar nyår i September-Oktober, men enligt texten i 5 Mos. 16:1 talas det om månaden Abib, som numera kallas Nisan: Ge akt på månaden Abib och fira HERRENS, din Guds, påskhögtid. Ty i månaden Abib förde HERREN, din Gud, dig ut ur Egypten om natten. Och om man kombinerar denna information med 2 Mos. 12:1 så anger således Gud att Nisan skall räknas som årets första månad: Denna månad skall vara den främsta hos er. Den skall hos er vara den första av årets månader. Kvarstår att det ligger minst två veckor mellan en solförmörkelse och en månförmörkelse.

Var och en må själv bedöma. Min personliga övertygelse är att det räcker att lyssna på Paulus förmananing till Tessalonikerna.

1 Tess. 5:1-6

Vad åter angår tid och stund härför, så är det icke behövligt att därom skriva till eder, käre bröder. Ty I veten själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten. Bäst de säga: ”Allt står väl till, och ingen fara är på färde”, då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan. Men I, käre bröder, I leven icke mörker, så att den dagen kan komma över eder såsom en tjuv; I ären ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi höra icke natten eller mörkret till; låtom oss alltså icke sova såsom de andra, utan låtom oss vaka och vara nyktra.

Och vi lägger till Luk 12:40 Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen.

Det ord som översatts med ”behövligt” i 1 Tess. 5:1 används på flera ställen i Bibeln och kan även översättas med ”höves”. Det talar om saker som gränsar till det olovliga. Jämför följande text där samma ord användes: Mat 11:25 Vid den tiden talade Jesus och sade: ”Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga.”

Det Paulus således hävdar i 1 Tess. 5 är inte att vi som inte lever i mörker har möjligheten att räkna ut när Jesus kommer tillbaka. Nej, det Paulus uppmanar oss till är att alltid vara redo att möta honom, vare sig det sker när vi dör eller det sker när han kommer tillbaka.

Ingen behöver således vara rädd. Allt vi behöver göra är att överlåta våra liv i Herrens hand och vara redo att möta honom när som helst. För om det händer genom att vi dör eller genom att han återvänder är av mindre vikt. Det kommer att hända och för min del säger jag:

Amen, kom med hast Herre Jesus!

/Kjell

Views: 89

46 thoughts on “Falska vittnesbörd”

 1. Kjell,

  Jag håller med om dina 4 “Om du frågar” punkter.
  Sista punktens svar kanske kan kompletteras med ett “ännu”?!

  Du och Lennart Jareteg har liknade uppfattning i ämnet.
  Berndt Isaksson och Elvor & Janne Ohlin har i sin tur liknade uppfattning i ämnet.
  Jag har lika stort förtroende för er alla.

  Jag har inte läst “Månen ska vändas i Lammets blod”
  Jag reagerar på att det borde väl stå “Månen ska vändas i blod”?!

  (Jag märker att många meningar börjar med “Jag” 🙂 )

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 2. A.J.,

  Det är lurendrejeri med i spelet när man skapar stämningar runt de så kallade blodmånarna. Jag skall citera allt som står skrivet om detta i Bibeln.

  I Apg. 2:17-21 citerar Petrus direkt ur Joel 2 och säger band annat: Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga.

  Det finns fler texter i GT om detta. Jesaja skrev i 13:9-10 Se, HERRENS dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där. Ty himlens stjärnor och stjärnbilder sänder inte mer sitt ljus. Solen går upp mörk, och månens ljus lyser inte.

  Jag hoppar över Hesekiels profetia över Farao i Egypten. (Hes. 32:7-8) Joel skriver även om något liknande i 2:10 och 3:15.

  I Matt. 24:29-31 profeterar Jesus: Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

  I Upp. 6:12-14 upprepar Johannes ungefär samma sak: Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats.

  Det torde vara klart för var och en som vill läsa som det står att ingen av dessa texter handlar om tetradernas så kallade blodmånar.

  Varför vill man luras om detta? Det måste finnas någon anledning.

  Varför Peter Björk, på “apg29” kallar artikeln “Månen ska vändas i Lammets blod” vet jag inte. Kanske tycker han det blir mer dramatiskt då.

  Det gäller ju att skapa stämningar.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell,

  Det du skriver är trovärdigt och du hänvisar till Bibelord. Bra!
  Jag tycker inte Berndt och Ohlins “skapar stämningar”. De vill inte “luras”. De är ju även de Bibelförankrade.

  Mvh
  “Var går gränsen?” A.J.

      (Reply)

 4. A.J.,

  För tetradernas så kallade blodmånar finns ingen bibelförankring! Låt oss ta Jesu varning på allvar.

  Mat 24:4-8

  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

  Ni kommer att höra stridslarm och rykten (ακοας) om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

  Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’.

  Jämför nu detta med den viktiga information Jesus ger i verserna 29 och 30: Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

  Vi befinner oss kanske i fasen som beskrivs med “rykten om krig och folk som reser sig upp mot folk” men Jesu återkomst är “strax efter den tidens vedermöda”. Det har således bevisligen inget att göra med tetraderna.

  Sedan vill jag kort säga något om ordet ἀκοή som översatts med ordet rykte. Men ordet betyder faktiskt bara något man fått information om utan att själv ha varit närvarande. TV fanns inte på den tiden och inte mobiler med kamera heller, så praktiskt betydde det då “något man hört om men inte själv bevittnat”. Ordet betyder inte att det måste handla om falsk information.

  Vi formligen överspolas med ακοας i nyhetsmedia, varje dag. När jag bodde i Sverige hette nyhetsprogrammet som sändes på tidiga kvällen “Rapport”. Detta är en bra översättning av ordet ἀκοή.

  Det faktum att vi numera, sedan global TV invaderade våra liv med Ted Turner och CNN i spetsen, får se bilder och lyssna på intervjuer garanterar på inget sätt rapporternas sanningshalt.

  Tetradernas så kallade blodmånar har bara en brunn, nämligen Marcus Biltz, om jag inte är fel informerad. Efter att många hade hört ryktet om Biltz teori fick det fart. Ett antal “förkunnare” hoppade på tåget och spridde ryktet vidare över hela jorden.

  Ja, det har gått så långt att somliga avsiktligt förvränger Guds Ord för att få vara med som någon slags ledare i denna trend.

  Om detta inte är att skapa stämningar så får du förklara för mej vad det är och vad som kan kallas att skapa stämningar. Är sensationslystnad kanske ett mer passande ord?

  /Kjell

      (Reply)

 5. Kjell,

  Jag håller helt med dig, men:

  Jag inte säker på att Berndt och Ohlins applicerar teraderna på de Bibelorden du citerat.
  Jag uppfattar inte alls dem som sensationslystna utan tycker de är sunda.

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 6. A.J.,

  vilket Bibelord har du uppfattat att Berndt och Ohlins applicerar tetraderna på? Om det inte är på något ord i Bibeln, vad är det då? Är det en “ny” uppenbarelse? Och om Bibeln inte ger något stöd för dessa tankar, varför alls uppmärksamma det?

  Det är inte hälsosamt att ha fel fokus, eller för mycket fokus på sådant som lutar åt spekulationer. Det medför en viss risk att man blir bedragen.

      (Reply)

 7. A.J.,

  Vad Ohlins skriver om detta vet jag inte. Jag läser så gott som aldrig deras hemsida.

  Berndt prisar både Björks och Walfridssons artikel trots att dessa innehåller uppenbart missledande information angående ändetidens händelser.

  Har man en hemsida så är man ansvarig (tillräknelig) för vad som skrivs där. I första hand det man själv skriver. I andra hand det man rekommenderar och citerar. I tredje hand för kommentarer.

  Jag konstaterar bara fakta.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Majlis,

  Tack för du engagerar dig i diskussionen!

  Du frågar:
  “vilket Bibelord har du uppfattat att Berndt och Ohlins applicerar tetraderna på? ”
  Svar:
  Det vet jag inte. Det var bara en spekulation från min sida.

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 9. Kjell,

  Det är min uppfattning att varken Berndt eller Ohlins medvetet försöker “skapa sensation”.

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 10. A.J.,

  Låt oss försöka begränsa diskussionen till läror, och alltså inte människor annat än som hänvisning till citat. Alltså bara i samband med bevisbara fakta.

  Sedan må var och en bilda sig uppfattningar, tycka, tänka och bedöma.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Rätt skall vara rätt! Jag har lagt till följande not i artikeln.

  NOT: Jag har blivit uppmärksammad på att Israel firar nyår i September-Oktober, men enligt texten i 5 Mos. 16:1 talas det om månaden Abib, som numera kallas Nisan: Ge akt på månaden Abib och fira HERRENS, din Guds, påskhögtid. Ty i månaden Abib förde HERREN, din Gud, dig ut ur Egypten om natten. Och om man kombinerar denna information med 2 Mos. 12:1 så anger således Gud att Nisan skall räknas som årets första månad: Denna månad skall vara den främsta hos er. Den skall hos er vara den första av årets månader. Kvarstår att det ligger minst två veckor mellan en solförmörkelse och en månförmörkelse.

  Israels nyår, som på engelska kallas “Jewish New Year”, Rosh hashana firas på första och andra dagen av den judiska månaden tishri, det vill säga i september eller oktober.

  Men den månad som Gud angav som den “första” är Nisan.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Jag har beslutat att namnge ännu en artikel som innehåller samma budskap som artiklarna skrivna av Peter Björk och Mikael Walfridsson.

  Det handlar om en artikel på bloggen “eskatologi nu”. Jag tror att det är signaturen “Jan-Åke” som står för den bloggen, men har inte hittat några meddelanden om detta på bloggen.

  Jag vill hänvisa till en artikel publicerad av någon (några?) på icke angivet datum.

  Artikeln heter Del 4: Sol- och månförmörkelse.

  Artikeln börjar med orden: I del 4 skall vi visa vad bibeln säger om sol och månförmörkelse och Jesu återkomst.

  Min fetstil. Det kan således handla om en artikel med mer än en författare.

  Artikeln innehåller de gänse (avsiktliga?) misstolkningarna av Luk. 21:25, Apg. 2:19 och Joel 2:31.

  Men jag vill framför allt citera följande:

  Obamas första resa till ett Arabland gick till Egypten, alla andra presidenter före Obama valde Israel som sitt första regeringsbesök. Obama har jobbat aktivt mot Israel sedan han tillträdde sin presidentpost. Hitintills har Obama inte besökt Israel i sitt ämbete som USA:s president.

  Citatet länkar till en artikel i Washington Post 2012-08-03.

  Jag vet som sagt inte om Jan-Åkes artikel skrevs före 2013-03-20. I så fall var det ju sant att Obama inte ännu hade besökt Israel. Men i dagens läge är det inte sant. (I Kenya finns det en hel del missnöje med att Obama ännu inte besökt Kenya fast han har gjort två resor till Afrika och besökt grannlandet Tanzania.)

  Jag citerar text från Wikipedia angående Obamas besök till Israel 20-22 Mars 2013:

  Upon arriving in Tel Aviv, President Obama examined a battery of the “Iron Dome” defense system before traveling to Jerusalem for bilateral talks with Israeli President Shimon Peres and Prime Minister Benjamin Netanyahu, after which they held a joint press conference and attended a working dinner together. The primary topics discussed were the situation in Syria, Iran’s nuclear program and the Israeli–Palestinian peace process. On Thursday, the President visited the Israel Museum, where he saw the Dead Sea Scrolls and a technology exposition put together by Israeli universities. He then traveled to the West Bank for a bilateral meeting with Palestinian President Mahmoud Abbas, followed by a joint press conference. He then visited a youth center in al-Bireh and met with Palestinian Prime Minister Salam Fayyad (who resigned his office less than a month later). Afterward, President Obama returned to Jerusalem and gave a speech to students at the International Convention Center, followed by a state dinner with President Peres.

  On Friday, President Obama laid wreaths at the graves of Theodor Herzl and Yitzhak Rabin before visits to Yad Vashem and the Church of the Nativity. While the President was in Bethlehem, a small demonstration took place in the nearby Dheisheh refugee camp with Palestinian security forces looking on. Prior to boarding Air Force One to leave for Jordan, President Obama met with Prime Minister Netanyahu at Ben Gurion Airport and persuaded him to call Turkish PM Recep Tayyip Erdoğan and offer an apology for the 2010 Mavi Marmara incident and offer compensation to victims’ families. Erdoğan accepted the apology, opening the door for the normalization of diplomatic relations, which had been severely strained by the incident. On the same day, the State Department announced that nearly $500 million in economic aid would be made available to help Palestine’s struggling economy.

  The night before President Obama arrived for his visit, thousands of Israelis protested outside President Peres’ residence asking him to plead with Obama for clemency for Jonathan Pollard.

  Man är givetvis fri att ha vilka åsikter man vill om de politiska aspekterna av detta besök, men vill man vara ärlig bör man då börja med att rapportera fakta och först därefter meddela vad man tycker om situationen.

  Personligen står jag inte på Turkiets och Recep Tayyip Erdoğans sida vad gäller “Ship to Gaza”. Jag står inte på någons sida som välsignar Hamas och andra palestinska terror-organisationer genom att ge dem medel som används för att förbanna Israel.

  Jag undrar fortfarande hur man kan tro att man gynnar Israels legitima sak genom att anföra spekulationer, förtal och osanningar.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Kjell,

  “Jag undrar fortfarande hur man kan tro att man gynnar Israels legitima sak genom att anföra spekulationer, förtal och osanningar.”

  Juden av tro (o inte av sekulariserad tradition) tar “Du ska inte bära falskt vittnesbörd” på allvar.

  Sedan utgår jag ifrån att det är judarna som vet bäst själv vad de behöver och inte. Tror att de betackar sig för viss sorts “hjälpsamhet” från människor som inte bor i landet.

  Du tog upp USA,s “hjälp” som mest förstör o jag kan tänka att fel sorts kristen sionism även den bygger mer på egensinne än verklig hjälp.

  Så önskar jag tillägga att judarna månne höja på ögonbrynen över kristna som blir judar då en sådan konvertering inte är historietekniskt möjlig. Antingen föds man i en judisk familj och har möjligheten att bli kristen eller så föds man utanför en judisk och har möjligheten att bli kristen. Ska kanske tillägga att för de som har ett seriöst intresse för Israel försvåras möjligheterna att bli trodd när människor ur samma grupper kör med ohederliga metoder.

  /Ulrika

      (Reply)

 14. Ulrika skrev:

  Så önskar jag tillägga att judarna månne höja på ögonbrynen över kristna som blir judar då en sådan konvertering inte är historietekniskt möjlig. Antingen föds man i en judisk familj och har möjligheten att bli kristen eller så föds man utanför en judisk och har möjligheten att bli kristen.

  Nu blir jag nog inte så lite nyfiken på hur du har kommit fram till denna slutsats.

  Det vore intressant om du kunde utveckla detta.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Ulrika skrev:

  Ska kanske tillägga att för de som har ett seriöst intresse för Israel försvåras möjligheterna att bli trodd när människor ur samma grupper kör med ohederliga metoder.

  Detta är onekligen sant. Fanaterna förstör för alla som seriöst välsignar Israel i enlighet med hela Guds ord.

  All fanatism leder till polarisation. Tilläggas bör att den humanist- vänster- muslim- ateist-propaganda som spys ut av politiker och massmedia även den är fanatism.

  Jag minns en predikan som Sven Reichmann höll just om detta med vår relation till Guds Israel och Guds folk judarna. Han visade på den väg som faktiskt finns mellan fanaternas diken.

  I sammanhanget vill jag länka till följande artikel på engelska. I Kenya är det nämligen accepterat att tala mer sanning om den antisemitism som nu översvämmar Europa och Amerika.

  Wave of violent anti-Semitism sweeps Europe.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Fredrik,

  Det är bara bra med bidrag från flera.

  Relativt många läser här varje dag, men väldigt få skriver.

  /Kjell

      (Reply)

 17. 20 Mars är passerad och jorden finns ännu kvar. Okej då, lite sarkasm men det är svårt att låta bli att le samt sucka inför det faktum att sol- & månförmörkelser inom kristenheten blivit så hypat.

  Kan någon komma på att något ovanligt och speciellt hände på eller omkring den 20 mars? Eller har denna upphypade dag passerat som vilken annan dag som helst? Ja, för 99% av världens befolkning var det nog en dag som alla andra. Undantaget skulle vara för det lilla antalet människor som på den begränsade platsen kunde uppleva förmörkelsen. Och det speciella bestod då av själva förmörkelsen i sig, inget annat som spåmännen sagt eller profeterat om.

  Ta fram er heliga Skrift och läs däri om den förmörkelse som ingen människa kan undgå. Nej, just det, Biltz (med flera) lära är byggt med halm på sandgrund. Ställ er på stadig mark så att ni inte kastas hit och dit av alla förföriska vindar.

      (Reply)

 18. Kjell,

  “Det vore intressant om du kunde utveckla detta.”

  Jag vill försöka men har svårt att rama in mina tankar. O sedan har jag kommit på det som Fredrik är inne på att “allt” är möjligt i människans värld men vad som är i enlighet med Guds tanke är en annan.

  Jesus egna ord är:”Jag har också andra får som inte hör till den här fållan .”

  Slutcitat

  “Den här fållan” är judarna.

  “Andra får” är hednakristna.

  Meningen säger att hednakristna inte hör till judarnas fålla. Fållorna har samme Herde men endast judarna hör hemma i den första fållan.

  /Ulrika

      (Reply)

 19. Andreas Frost,

  När jag ser tillbaka över betydligt mer än ett halvt sekel kan jag konstatera att alla eskatologiska förutspåelser jag läst hittills har varit falska.

  Och när jag säger alla menar jag verkligen alla!

  Jag tror detta är i överenstämmelse men den felöversatta vers 4 i Daniel 12.

  I verkligheten står det: Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; Många kommer att bli helt fanatiska och fylla jorden med orättfärdighet.

  Lurighet och förvirring har de spridit runt, alla dessa falska siare!

  /Kjell

  PS. Jag funderar på att skriva en artikel om detta.

      (Reply)

 20. Guds Apostel Johannes hälsade:””Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff.”

  Är den hälsningen en relevant påminnelse när jag läser någon av alla påstådda straff (över människor o länder) som florerat/florerar?

  /Ulrika

      (Reply)

 21. Ulrika,

  Din fråga är inte lätt att besvara. En anledning till detta är att vi alla kommer från mycket olika bakgrunder och har med oss olika baggage.

  Den ene kanske ber om frälsning efter att ha insett att han har gått i konkurs och är hjälplöst förlorad, och således inte har något att komma med. För honom kan hälsningen vara relevant.

  En annan tycker kanske att han är en hyfsat bra person och att bönen om frälsning egentligen är en formell sak. För honom har hälsningen inte mycket mening i det läget.

  Det är först när prövningar och tvivel har tuktat honom så att han förstår att även han fick bli Guds barn av nåd, utan egen förtjänst, som han törs lita på att han är trygg på grund av Guds nåd och kärlek och inte för att han är så duglig och bra.

  Vägen fram till insikt om vår egen totala oförmåga och konkurs är olika för alla, men endast med denna insikt kan vi bli genuint tacksamma och överlämna frälsningen åt Herren.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Kjell,

  “Vägen fram till insikt om vår egen totala oförmåga och konkurs är olika för alla, men endast med denna insikt kan vi bli genuint tacksamma och överlämna frälsningen åt Herren.”

  Just det,

  Men ändå skriker domedagsprofeterna “Du och det här landet har inte gjort tillräckligt mycket för den här saken. Du har det här felet o det här felet o det här felet o det här felet o det här felet o för att du o ditt land inte gjort tillräckligt åt det kommer det snart ett straff. Känn dig skamlig, rädd, otillräcklig, syndig o osäker!!!!”

  (Inte tacksam, glad eller ledsen över verkliga saker.)

  /Ulrika

      (Reply)

 23. Ulrika,

  Se mamman på bilden som rusar fram mot faran för att rädda sin familj. Jag her även ett förslag till bildtext under bilden

  Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff.

  Det finns naturligtvis andra faror i våra liv än tsunamis som vi kan känna rädsla inför men bilden får illurstrera hur kärleken kan driva fram handlingar som annars inte skulle bli gjorda. Och som alla ser, inget på bilden ovan antyder att där råder någon “rädsla för att göra fel”, om man säger så.

  Jag tror det var någonting i den stilen som var Johannes budskap.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 24. Ja Rolf, när jag läser hela stycket från vers 7 upplever jag ett stort “glapp” mellan Bibeltexten o det som dagens “Dom/Straffprofeter” förmedlar. Om man tar ytterligare en vers ur stycket:” Så har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen” upplever jag också hur frimodigheten som Johannes talar om här lyser med sin frånvaro i “straff/domsprefetiorna”. Jag menar nog till och med att dessa “profetior” försöker förstöra den frimodighet som Johannes talar om. Det där med “rädsla för att göra fel” är också en intressant sak i sammanhang då de stortaliga (nu förstår jag att ordet stortalig avser “stor i orden/talet” o inte “många människor”:) talar. Ju större o vräkigare man är på estraden desto mindre frimodig att ens försöka göra rätt (vilket innebär en massa fel först) blir man. På en annan blogg tog jag upp exemplet där Johannes broderliga broder Filippus svarade Jesus fel i samband med brödundret o hur Jesus inte klandrar Filippus för det utan, som jag tolkar det, kollar av var Filippus befinner sig i tron så att Jesus kan fortsätta att undervisa Filippus där Filippus befinner sig. Snacka om Far-son relation! (Eller mor-barn)

  /Ulrika

      (Reply)

 25. Rolf,

  Mm…Jo, kvinnan på bilden som går, eller kanske har hon börjat springa, ut för att hjälpa är en bild av Guds kärlek.

  De falska (doms-) profetiorna rimmar heller inte därför med Guds kärlek.

  Inte sällan är det snarare Åklagarens röst som hörs i “profetiorna”?

  /Ulrika

      (Reply)

 26. Rolf Lampa,

  Som du vet är jag trög när det gäller symbolik. Jag har alltid tolkat 1 Joh. 4 som att det handlar om rädsla för straff, och att det således handlar om vår rädsla.

  Guds kärlek är fullkomlig och inte kan Gud vara rädd. Säkerligen inte för straff.

  /Kjell

      (Reply)

 27. Kjell,

  Bildspråket handlade inte om Gud, utan om att kärlek – om VI har den – driver ut räddhåga för påföljder av vårt handlande, i detta fall (både i bibeltexten och kvinnan på bilden) ett osjälviskt handlande.

  Symbolik går ju ut på generalisering, dvs motsatsen mot det avgränsade explicita.

  Att kvinnan av kärlek går emot faran syftar på – nu skiftar vi från den explicita tsunamin till det generella – att hon nu struntar i KONSEKVENSEN av att handla i kärlek. Dvs att hon faktiskt kan själv mista livet för att hon inte längre tänker på sig själv. Någon annan / annat är viktigare. T.ex. de närmaste, eller kärleken till sanningen.

  En konsekvens av ett handlande kan ju vara fråga om straff, men också drunkningsdöd. Men det explicita är inte det intressanta i sammanhanget, istället är det att kärleken (generellt sett, även allmänmänskligt sett) driver undan, eller åtminstone övervinner, olika former former av räddhåga. Däribland rädslan för (explicit) straff. Samt tsunamis.

  Bildspråk utgör framställningar i generell överförd bemärkelse, bort från det explicita, i syfte att skapa en generell förståelse för ett typ-problem. Därför, oavsett hur det explicita problemet ser när du stöter på det (tsunami eller rädsla för förföljelse för din bekännelses skull) så utgör alltså NEGATIV PÅFÖLJD den generella del som kärleken bortser ifrån, av kärlek (till sanningen, till Gud, eller till de närmaste, eller något annat).

  Kort sagt: Kärleken driver undan räddhåga som annars kunde hindrat viktiga handlingar att bli gjorda.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 28. Rolf Lampa skrev: “Symbolik går ju ut på generalisering, dvs motsatsen mot det avgränsade explicita.”

  Tack för din förklaring. Helt tydligt saknar jag denna förmåga att “generalisera”.

  Jag förstår din förklaring och håller med i det du skriver.

  Samtidigt får jag inte ihop det med 1 Joh. 4

  Jag är nog ett hopplöst fall.

  /Kjell

      (Reply)

 29. Kjell,

  Som jag ser det har verserna ifråga , särskilt (1 Joh 4:17 och 18) mycket att göra med frimodighet, dvs en inre befrielse och en frihet att vara och handla utan hot och straff för en “inte-så-perfekt-gudsdyrkan”. Sådan förlamande rädsla är nämligen typisk för lagiska människor, men saknas hos de som lever av nåd, utan den egna prestationen som grund.

  Rädsla är handlingsförlamande.

  Människor med bundna samveten kan helt enkelt inte vara och leva ut sin tro på ett obekymrat, glatt och frimodigt sätt. Inte på samma sätt som den människa som Kristus gjort fri, “free indeed”.

  Bilden med tsunamin är naturligtvis en “extrem” illustration av en skräck för fara som kunde ha handlingsförlamat kvinnan, men kärleken var starkare. I andliga sammanhang är det vanligt med människofruktan (rädsla) eller rädsla för att inte lyckas med att blidka Gud i sitt liv eller med sina handlingar. Säkrast att bara ta 1000 steg på Sabbaten eller att låta fåret ligga kvar i brunnen, så att man inte råkar vanhelga något Guds bud.

  Rädsla för att göra fel (eller straffet för att ha gjort fel) krymper tillvaron, handlingsutrymmet samt även uppfattningen om Gud.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 30. Rolf Lampa,

  Jag förstår det du säger (skriver) och har inga som helst invändningar mot det.

  Kan det vara att du praktiserar homiletik? (Något jag inte är skickad till.)

  Trots det ser jag modern som springer mot sin död i tsunamin som en bild på Guds kärlek. Alltså inte på vår kärlek.

  Då blir således fortfarande frågan vilken balans mellan Guds kärlek och min egen “kärlek” som ger det resultat som Johannes vittnar om.

  Och eftersom Guds kärlek är en orsak blir den konkreta frågan hur den egna kärleken uppstår.

  För, sorry!!!, det är ju den egna kärleken som på något sätt befriar oss från fruktan.

  Det handlar ju om fakta här och inte inbillningar.

  Jag är helt säker att du håller med mej i detta och att vi står på samma sida fast med olika vokabulär.

  /Kjell

      (Reply)

 31. Rolf,

  “Rädsla för att göra fel (eller straffet för att ha gjort fel) krymper tillvaron, handlingsutrymmet samt även uppfattningen om Gud. ”

  Amen.

  Trodde inte att du kände mig. Den där meningen är min trosvandring i ett nötskal. Jag var så rädd att jag hellre ville dö än låta Gud befria mig. Eftersom jag inte kände Gud trodde jag så. Och för att jag lyssnade för mycket till människor inkluderat mig själv. När man kommer till sådana här saker är människan så pytteliten o ändå tror hon att det är hon som vet mer o bättre än Gud. Det är det som är att äta av kunskapens träd. Att tro sig vara gud o veta som Gud/veta bättre o mer än Gud. Det är den synden som Jesus försonadeoch det sveket/olydnaden som Jesus upprättar. Det är därför som Jesus inte intresserar sig det minsta för vad rövaren, den förste frälste i det nya förbundet, hade för sig innan rövaren bekände Jesus inför Jesus.

  Ja jag byter tema hundra gånger men vi är olika. När det gäller inramningar/begränsningar är jag hopplös.

  /Ulrika

      (Reply)

 32. Ulrika skrev: “När det gäller inramningar/begränsningar är jag hopplös.”

  Fniss!

  A match made in Heaven!

  /Kjell

      (Reply)

 33. Kjell,

  Jag är helt säker att du håller med mej i detta och att vi står på samma sida fast med olika vokabulär.

  Jodå Kjell. Bibeln talar “många språk”, dvs den förmedlar sitt budskap på flera olika sätt. Olika vokabulär. 🙂

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 34. Ulrika,

  ibland har jag lite svårt att hänga med i dina tankebanor, men du brukar alltid skriva något som förtydligar, så då förstår jag.

  Fortsätt att dela med dig av dina tankar, de är berikande.

  Guds frid!

  Majlis

      (Reply)

 35. För alla som orkar!

  Ännu en självutnämnd pretribbande domedagsprofet.

  Monday, 6 April 2015 THE UPCOMING THREE DAYS OF DARKNESS

  Om du orkar pröva, läs det.

  Om du inte längre orkar pröva dessa “profetior”, läs dem inte!

  /Kjell

  PS. Begrunda följande texter!

  Joh. 5:30-34

  Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Om jag själv vittnar om mig, är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli frälsta.

  Joh. 8:12-20

  Jesus talade åter till dem och sade: “Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Fariseerna sade till honom: “Du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt.” Jesus svarade: “Även om jag vittnar om mig själv, är mitt vittnesbörd giltigt, eftersom jag vet varifrån jag har kommit och vart jag går. Ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Ni dömer på människors vis. Jag dömer ingen. Och även om jag dömer är min dom rättvis, eftersom jag inte är ensam, utan Fadern som har sänt mig är med mig. Också i er egen lag står det skrivet att vad två människor vittnar är giltigt. Jag är den som vittnar om mig själv. Om mig vittnar även Fadern som har sänt mig.” Då frågade de: “Var är din Fader?” Jesus svarade: “Ni känner varken mig eller min Fader. Om ni kände mig, skulle ni också känna min Fader.” Dessa ord talade han vid offerkistan, när han undervisade på tempelplatsen. Men ingen grep honom, eftersom hans stund ännu inte hade kommit.

  Matt. 23:12 Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

  Luk. 14:11 Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

  Luk. 18:14 Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

      (Reply)

 36. På bloggen Aletheia gjorde man ett avstamp med artikeln “Börjar vedermödan nu i september?” Publicerad: 23 juli, 2008 Skribent: Haggaj.

  I den artikeln introducerades Mark Biltz och hans teorier om de så kallade blodmånarna. Några få månader senare 2008 hittade jag Aletheia och efter lite kommenterande fick jag skriva en gästblogg där.

  Jag hade då ingen aning om Hebrew Roots Movement (HRM) och således inte heller att Aletheia drog åt det ny-judaistiska hållet. Skribenten Haggaj “radikaliserades” mer och mer och blev till slut en förnekare av Jesu gudom.

  Skiljelinjen tycktes då gå mellan bra HRM som bekänner Jesu gudom och dålig HRM som förnekar Jesu gudom. Men konspirationsteorier florerade på båda sidor om gränsen.

  Judiskt tänkande ansågs vara bra och grekiskt tänkande var dåligt. Konspirationsteorier och vidlyftiga tolkningar som kom från HRM anammades med öppna armar. Sabbatsfirande positionerades som något som ger bonuspoäng hos Gud och leder till extra välsignelser för dem som avskiljer dagen enligt judisk tradition. Ganska snart följde påskens Sedermåltid som uppföljare.

  Förstå mej rätt! Det är absolut inget fel att ära Herren genom att fira dessa högtidsdagar. Men när det sedan blir påtvingade ritualer har det gått snett och det vara bara en tidsfråga innan man riskerade sin frälsning om man inte redan nu började öva sig att fira Lövhyddohögtiden genom att bygga skjul i trädgården och iakttaga de föreskrivna ceremonierna. Givetvis blev det Mosaiska förbundets matbud introducerade igen.

  Igen vill jag understryka att det inte alls är fel att leva i enlighet med dessa matbud, men om man gör det för att samla bonuspunkter och klassa som A-lagstroende har det gått snett.

  2011 introducerades Eddie Chumney, Hebraic Heritage Ministries. Både Mark Biltz och Eddie Chumney inbjöds av Aletheia att predika i Sverige. Jag fick DVD-serien av Daniel Forslund och har noggrannt lyssnat på deras predikningar och även “prövat och rapporterat”. Det är ju inte så att allt de säger är fel även om det finns helgalna teorier i deras förkunnelse. Eddie Chumney är omskuren och menar att alla män kommer att bli omskurna för att få vara med i Fridsriket när Jesus är Kung i Jerusalem. Detta gäller då även de som har uppstått och de som har uppryckts och fått sina härlighetskroppar!?!

  Att det gick åt fel håll med både HRM och konspirationsteorier hos Aletheia blev tydligt och därför slutade jag som medlem av bloggarteamet.

  Jag har absolut inte ångrat mitt beslut. Speciellt eftersom det senare visade sig att Trosförkunnelsen (Word of Faith) fortfarande proklameras på Aletheia och konspirationsteorierna kulminerade i politiska ideologier som ger stöd åt höger-extrema populister och charlataner.

  Aletheia verkar nu ha förlorat all aktivitet. Du kan söka på både Mark Biltz och Eddie Chumney hos Aletheia. Det finns väldigt många artiklar där de figurerar.

  Jag ville skriva något lite om Mark Biltz, han med blodmånarna. Hans mest populära böcker är:

  1. Blood Moons: Decoding the Imminent Heavenly Signs
  2. Sooner Than You Think: A Prophetic Guide to the End Times (with Sid Roth, Perry Stone, Tom Horn, L.A. Marzulli, Paul McGuire, and John Shorey)
  3. God’s Day Timer: The Believer’s Guide to Divine Appointments
  4. The Three Messiahs: The Startling Connection Between the Jewish Messiah, the Antichrist, and the Twelfth Imam

  Och nu senast görs det reklam för hans senaste bok:

  1. Decoding the Antichrist: What the Bible Says About the End Times

  I en av Sid Roth’s talkshows presenterar han boken. Artificial Intelligence & the Antichrist

  Det har nu för tiden blivit populärt att hitta “hemliga koder” i Bibeln, framför allt då i GT’s hebreiska text. Hemliga koder måste “dekoderas” för att bli begripliga och givetvis kan bara några få “fantastiska apostlar” göra detta.

  Anledningen till att jag skriver detta är att jag vill skriva en uppföljare till mina två artiklar om helvetet.

  Uppföljaren kommer att heta, eller handla om: “Hur skall jag undkomma?” – “Vad måste jag göra för att bli frälst?”.


  PS.
  Du kan läsa om Rabbi Markus Biltz här: Mark Biltz

      (Reply)

 37. Kjell,

  Ett försök att utveckla,

  5 Mos 14:2 “ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk bland alla folk på jorden.”

  Herren har utvalt ett folk bland alla folk på jorden till att vara helgat åt Honom. Det är fullt förståerligt om man vill vara en del av detta utvalda folk men vad man vill är en sak och hur det förhåller sig är en annan. Och saken förhåller sig som så att Herren utvalde ett (1 st bestämd form) folk till sig som är helgat åt Honom och övriga får finna sig i att tillhöra “alla folk på jorden.”

  Liksom en del kvinnor har problem i att finna sig i att det finns kvinnor OCH män så har en del människor svårt att finna sig i att det finns ett egendomsfolk och andra folk.
  Antingen föds man i detta egendomsfolk, det är så man tillhör ett folk, eller så föds man i ett annat folk. Jag ser det som att Herren har satt en kollektiv krona på detta utvalda folk som är helgat åt Honom. Kan man som tillhörande annat folk knata dit och ta del av det utvalda folkets krona? Nej, då utväljer /utkorar man sig själv. Vissa saker går helt enkelt inte att styra över. Herrens beslut är Herrens beslut. Jag skulle gärna besöka detta folk och ta del av deras traditioner. Inte gör det mig till en av detta utkorade folk, dock.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *