Hur evigt är evigt?

Om du vill läsa denna repetition av en artikel jag skrev för 2 1/2 år sedan behöver du lugn och ro och en hel del tid. För artikeln är redan den lång och jag inleder med länkar till ett antal artiklar som inte heller är korta. Det finns anledning att läsa dessa artiklar och deras kommentarer för att få ramverket till den diskussion jag vill försöka starta.

Diskussionen kommer att handla om tid och evighet, vår destination, den dubbla utgången, himmel, nytt universum och helvete.


Mikael Karlendal har startat en serie bloggposter som handlar om ändens tid, alltså det vi kallar eskatologi. Den eskatologi han presenterar är i grund och botten den katolska. Om du skriver under på hans argument kommer du inte att ha problem med ekumeniken med RKK i denna avsikt.

Detta är hans artiklar:

Vad ska ske innan Jesu återkomst?
Hur är det med ”uppryckandet”?
Jesus kommer

Läs även de fantasifulla artiklar som Tommy Dahlman har skrivit:

Genom ett nyckelhål ser vi tusenårsriket hända
Pingstteologin världen över förkunnar uppryckandet

På grund av dessa artiklar har debatten om helvete och evigt straff blossat upp igen. Alla åsikter finns representerade.

Nedan följer repetitionen av min artikel. Jag kommer att lägga till de aktuella aspekterna i kommentarer.


Det påstås att höns kan räkna till 3. Deras räkneprocess blir då: “inget – ett – två – tre – många”. För att lura höns måste man således lämna minst 4 ägg i redet.

Människor kan i allmänhet räkna lite längre än höns, men när det gäller stora tal börjar svårigheterna för oss också. Storfinansen brukar svänga sig med millions, billions and trillions på engelska. (På svenska heter sådant miljoner, miljarder och biljoner.)

En miljon sekunder (1.000.000) är omräknat lite drygt 11 och ett halvt dygn.

En miljard sekunder (1.000.000.000) är omräknat nästan 32 år.

En oerhört stor skillnad alltså! Fastän vi lite halvsovande lyssnar på hur många miljarder stöd som ges hit och dit eller budgeteras till olika saker.

Ännu svårare blir begreppen när man talar om oändlighet. Vi har inga mentala kapaciteter att förstå vad “oändligt” betyder även om vi har vissa möjligheter att manipulera symboler och tankar kring detta.

Det oändliga symboliseras med en liggande åtta:

Då blir det frågan vad svaret blir på: +1.000.000.000=?

Jo, svaret blir faktiskt: +1.000.000.000=

Tycker du att det ser tokigt och ologiskt ut så har du helt rätt. Det beror på att plus och minus och gånger och delat blir nonsens när man talar om oändligheten.

Ge inte upp nu med att läsa resten. Det kommer inte att handla om matematik. Det kommer faktiskt att handla om skillnaden mellan tid och evighet. Skillnaden mellan Himmelen och Tusenårsriket.

När det handlar om tid blir det ännu svårare att förstå oändligheten. Och dels beror det på att vi inte ens har ord som täcker begreppen.

Gud är evig, men har en frälst människa evigt liv?

Så vitt jag förstår det rätt har Gud varken början eller slut. Men en människa har en början även om hon blir frälst och därefter får leva i evigheten.

Guds liv är alltså evigt medan en frälst människas liv är oändligt.

Eftersom vi saknar ord blir nästa dilemma följande fundering: Vad fanns det innan Gud skapade Himmel och Jord i Begynnelsen?

Frågan förutsätter att “tiden” alltid har funnits som en slags rät linje och att det fanns en tidpunkt när Gud skapade universum. Men! Detta tänkande beror just på att vi inte kan förstå existens i andra termer än just tid.

Vi är vana att beskriva processer genom att tala om en början som har förorsakats av något, ett förlopp, och till sist ett slut. Hela vår tidsdimension, tidslinjen, kan fyllas genom att pricka in dessa tidpunkter.

Försök nu att föreställa dej tiden som en process med en början och ett slut. Det är inget “dumt” tanke-experiment. Till och med vetenskapen talar om det som kallas “time, space, matter continuum”. Och det betyder på vanligt språk att tid och rymd och materia bara kan existera tillsammans. Alltså inte kan förekomma separat från varandra i det universum vi känner till.

Det fanns således en början när alla tre skapades. Och Bibeln formulerar detta:
I begynnelsen (tid) skapade Gud himmel (rymd) och jord (materia).

Biblen talar även om att det kommer att ske att Gud en gång avslutar processen. Himmel och jord skall förgå. Universum skall rullas ihop i en Big Bang. Precis motsatta händelse-förloppet till skapelsen. Historiens Gud har då fullbordat processen. (Upp. 6:14, 2 Petr. 3:10, Lukas 21:33, Hebr. 1:10-12, 2 Petr. 3:7) Man bör nog stå ordentligt stadigt i beredvillighetens skor innan man förnekar alla dessa texter.

Tiden hade sin början och den kommer att ha sitt slut. Den bild vi tecknar med historien som ett litet stycke på en oändlig tidslinje är missvisande. Glöm den.

Ingen bild är bra, men en betydligt bättre bild vore att tänka på historien som en liten pinne som flyter någonstans i djupen av en oändligt stor ocean. Pinnen representerar tiden. Hela historen från skapelsen till dess upphävande. Oceanen kan däremot inte beskrivas med pinnen som utgångspunkt.

Ja, ja, jag vet att det ser ut som en liten pöl, men hur ritar man en oändlig ocean? 🙂

Och nu har jag kommit fram till början på det jag vill skriva om. För att kunna skriva om det måste vi nämligen förstå att evigheten inte kan beskrivas med tidsbegrepp. Och detta är ett stort dilemma för vårt språk kryllar av ord som har med tid att göra. Och jag kan inte skriva utan att använda dessa ord. All vår erfarenhet hänger ihop med tid. Allt vi registrerar och upplever kan placeras någonstans på tidsskalan mellan vår födelse och vår död.

1 Kor. 2:9 »vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom».

Texten kommer förmodligen från profetian i Jesaja. Mycket rörande profetia! Högaktuell!

Jesaja 64:1-5

O att du läte himmelen rämna och fore hitned, så att bergen skälvde inför dig, likasom när ris antändes av eld och vatten genom eld bliver sjudande, så att du gjorde ditt namn kunnigt bland dina ovänner och folken darrade för dig! O att du fore hitned med underbara gärningar som vi icke kunde vänta, så att bergen skälvde inför dig! Aldrig någonsin har man ju hört, aldrig har något öra förnummit, aldrig har något öga sett en annan Gud än dig handla så mot dem som vänta efter honom. Du kom dem till mötes, som övade rättfärdighet med fröjd, dem som på dina vägar tänkte på dig.

Det handlar således om oerhörda saker som vårt förstånd inte kan föreställa sig.

Vi vet egentligen inte vad existens betyder om inte tiden finns. Därför finns det så många teorier som har med evighet och oändlighet att göra.

Här börjar artikeln, och den kommer att handla om Himmelen i relation till Tusenårsriket.

I min Faderes hus är många boningar, sade Jesus. Guds Ord säger att Jesus sitter på Faderns högra sida. Markus 16:19 Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida.

1 Tess. 4:16-17 Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren.

Ingen tvekan om att Faderns hus är Himmelen!

Nu har det de senaste 40 åren uppstått en lära som säger att när vi rycks bort så är det visserligen Herren till mötes, men sedan lodsar han oss till Jerusalem. Och man motiverar detta med att Jesus kommer att vara Judarnas Konung på plats i Jerusalem och om vi skall vara tillsammans med honom så måste vi också vara där.

Man kan då i och för sig undra hur de som tror detta tolkar Matt. 18:20 Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.

Om detta är en bokstavlig text betyder det ju att Jesus kan vara mitt ibland oss, på flera platser samtidigt, fastän han sitter på Faderns högra sida i Himmelen.

Nu är det ju faktiskt så att de som får vara med i den första uppståndelsen kommer att förvandlas. 1 Kor. 15:51-53 Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bliva förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till oförgänglighet, och då skola vi bliva förvandlade. Ty detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, och detta dödliga ikläda sig odödlighet.

Alla som blir bortryckta på skyarna kommer att få “härlighetskroppar”. Alltså kroppar som passar för evigheten. Kroppar som är oberoende av tid och rum och materia. (Jag säger inte att det inte kommer att finnas materia! Bara att dessa kroppar, i likhet med Jesus efter uppståndelsen, kan gå genom stängda dörrar och plötsligt vara närvarande var som helst.)

Jag skall citera ytterligare några verser ur första Korinterbrevets femtonde kapitel, för sammanhangets skull, verserna 35-38, 42-44 och 50-53:

Nu torde någon fråga: »På vad sätt uppstå då de döda, och med hurudan kropp skola de träda fram?» Du oförståndige! Det frö du sår, det får ju icke liv, om det icke först har dött. Och när du sår, då är det du sår icke den växt som en gång skall komma upp, utan ett naket korn, kanhända ett vetekorn, kanhända något annat. Men Gud giver det en kropp, en sådan som han vill, och åt vart frö dess särskilda kropp.
 
Så är det ock med de dödas uppståndelse: vad som bliver sått förgängligt, det uppstår oförgängligt; vad som bliver sått i ringhet, det uppstår i härlighet; vad som bliver sått i svaghet, det uppstår i kraft; här sås en »själisk» kropp, där uppstår en andlig kropp. Så visst som det finnes en »själisk» kropp, så visst finnes det ock en andlig.
 
Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod icke kunna få Guds rike till arvedel; ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel. Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bliva förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till oförgänglighet, och då skola vi bliva förvandlade. Ty detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, och detta dödliga ikläda sig odödlighet.

Innan jag går vidare vill jag berätta hur jag tror att tiden, historien, ser ut och kommer att se ut. Det finns en början och det finns ett slut.

Jag plockar ut tidslinjen från bilden ovan.

Alla dessa sju punkter beskriver engångsföreteelser.

 • Skapelsen var/är unik.
 • Gud lovade att det inte skulle bli ännu en syndaflod.
 • Gud steg ned i skapelsen och presenterade sig som HERREN, Sonen, Den Enfödde. Han fullbordade sin gärning och återvände till Himmelen.
 • Upproret kommer att kulminera i och med komsten av Antikrist.
 • Jesus kommer tillbaka och tar hand om saken. Han kommer en enda gång. Inte flera, som pretribbarna påstår.
 • Tusenårsriket börjar.
 • Historien avslutas med en Big Bang

Men det finns information i Bibeln, om än svårtolkad, att efter avslutningens fyrverkeri kommer det en ny början av annat slag.

Kanske man helst skulle kalla denna nya början, bröllopet mellan Himmelen och det nya, eviga, universum som Gud kommer att skapa.

Det finns en likhet här med det som hände när Jesus kom till jorden.

Det nya Jerusalem dalar ned från Himmelen till den nya jorden i det nya universum som har skapats för evigheten.

Nu kommer jag till kärnfrågan i allt detta. Är Tusenårsriket:

 1. Slutfasen av historien?
 2. Början på evigheten?

Som du förstår av ovanstående tror jag personligen att det handlar om slutfasen på historien.

Jag tror att de som “upprycks” har destinationen Himmelen och att de har en (inte två) Guds-dagar (1000 år) att installera sig i de boningar, i Det Nya Jerusalem, som Herren har berett åt dem.

Och jag tror att de sedan kommer att “nederdala” på Den Nya Jorden, i detta nya Jerusalem som “är smyckat som en brud”. (Hur mycket “brud” är en folktom stad egentligen?)

Jag tror att Den Yttersta Domen sker i mellanfasen mellan förintandet av det nuvarande universum och skapandet av det eviga universum. De som får del av evigt liv vid Den Ytterta Domen får kanske nöja sig att bli tärnor. Vad vet jag?

Men jag vet att bröllopsfesten kommer att ske och att Gud kommer att bli allt i alla. Så det är bara att vara trogen i väntan på allt detta.

Nu skall jag till sist lista ett antal invändningar jag har fått från dem som har fallit för läran att de frälsta inte kommer att tas upp till Himmelen utan förpassas till Jerusalem i Tusenårsriket. (Jag vill påpeka att invändningarna kommer från flera olika personer.)

Invändning nummer 1: Jag tror för min del att Jesus bara kommer tillbaka en enda gång!

Svar: Ja det tror jag också. På vilket sätt bevisar detta att vi inte skall till Himmelen?

Invändning nummer 2: Det står ju att vi “skall vara med Herren alltid” efter att vi har ryckts upp. Om han är i Jerusalem så måste det betyda att vi också måste vara i Jerusalem.

Svar nummer 1: Skulle det kunna vara så att det står att vi “skall vara tillsammans med Herren för alltid“? Det betyder då i all evighet. (Glöm inte att evigheten betyder att det inte finns tid. Så vad spelar då 1000 år för roll? Oändlighet plus eller minus tusen är fortfarande inget annat än oändlighet.)

Svar nummer 2: Tror du att Jesus kan vara mitt ibland oss (tillsammans med oss) när vi är församlade i Hans Namn? Eller tror du att detta bara är poetiskt bildspråk?

Svar nummer 3: Det jordiska Jerusalem på denna planet, i detta universum, är inte tillräckligt stort för att rymma alla som kommer att “uppryckas”. Och även om det skulle vara det, hur är man tillsammans med Jesus i en grupp med en miljard människor? Eller är de i centrum mera tillsammans än de i periferin?

Alla frälsta är lika frälsta men den del frälsta är frälstare än andra!

Invändning nummer 3: Vi kommer inte att ryckas bort någonstans långt bort i rymden på en främmande planet av något slag.

Svar: Nej givetvis inte, vem har sagt det? Är detta ett seriöst argument?

Invändning nummer 4: Jag tror att Darby hade helt fel och att han var en villolärare.

Svar: Ja det tror jag också. Varför tar du upp Darby? Vad har han med saken att göra? Det var inte Darby som uppfann Himmelen. Låt oss glömma detta argument som bara leder till sidospårande av sakdebatten.

Invändning nummer 5: Den klassiska ersättningsteologiska tolkningen var ju att A-klass kristna skulle sitta i Himlen och ha det trevligt och regera medan Judarna och B-klass kristna torteras på jorden.

Svar: Denna tolkning är så genom, och genom, galen att jag inte ens går in på den. Alla som hör Herren till kommer att vara med i den första uppståndelsen. Judar och Hedningar finns med, bara av nåd. Och man kan inte vara lite grand frälst. Lika lite som man kan vara lite grand gravid. Det finns inga gråzoner.

Invändning nummer 6: Det finns en ganska kontroversiell fråga; – Kommer det finnas otroende eller ”ofrälsta” i tusenårsriket? Alltså människor som INTE gjort Jesus till Herre innan han kom men som gör det under tusenårsriket?

Svar: Personligen tror jag det. Det finns en ursprunglig och latent anklagelse mot Gud. Den uttalades av satan i dispyten om Job. “Det är inte underligt om Job är from och bra, så väl som du tar hand om honom!”

Samma lögn ligger i grunden för humanismen och socialismen. Om man bara fixar allt bra i samhället så försvinner kriminaliteten av sig självt.

Jag tror således att tusenårsriket handlar om att ge “moraliskt skötsamma” människor ett perfekt regulerat paradis att leva i. Det kommer då till slut att visa sig att detta inte hjälper. En del av paradisets invånare kommer att välja att vara sig själva nog. Men troligen kommer en del att inse att Synden (singularis bestämd form) inte kan reformeras bort och inte är ett informationsproblem. Dessa kan då i tusenårsriket välja att ta emot Konungens frälsning högst personligen.

Tusenårsriket blir sista spiken i självrättfärdighetens lik-kista.

Ovanstående är givetvis spekulation, tolkning och fantasi. Men vad i hela friden har annars tusenårsriket för nytta? 1000 år i fred och fröjd och sedan släppa loss hela den demoniska härskaran, verkar annars minst sagt vara ett både meningslöst och sadistiskt experiment.

Invändning nummer 7: Det verkar ju finns olika grader i himlen (tusenårsriket?). Alltså – Jesus talar ju om en brud men även om bröllopsgäster. Vi har ju även dem som predikar mot lagens giltighet där Jesus ger ett allvarsord;

Matt 5:19 Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.

Svar: Det finns ganska många texter i NT som handlar just om olika grader och belöningar. Och man måste inse att en världsvid administration bara kan funka om det finns en hierarkisk struktur med olika befattningar.

Så, i tusenårsriket måste det helt enkelt finnas en maktstruktur med “olika grader” som du uttrycker det.

Men eftersom du skriver både Himmelen och Tusenårsriket måste jag kommentera lite grand om det.

I mina diskussioner med Lars Enarson har det kommit fram att en av de väsentliga skillnaderna ligger i tusenårsrikets “karaktär”.

Är tusenårsriket en mjukstartande Himmel? Eller, är tusenårsriket en avslutning på det nuvarande universum.

Enarson anser att Tusenårsriket är en mjukstartande Himmel och måste således även predika att himmel och jord inte skall förgås utan kommer att restaureras till att bli en Himmel.

Det finns fler exempel på, skall vi säga exotiska, läror som har sin grund i tanken att vår destination inte är Himmelen.

Så anser t.ex. Eddy Chumney att omskärelse blir nödvändig för att delta i Lövhyddo-högtiden och offren.

Omskärelse av perfekta uppståndelsekroppar, härlighetskroppar?

Firande av högtider och utförande av ritualer som pekade fram mot det som redan har kommit?

Ursäkta mitt något trubbiga påpekande att detta är totalt urspårat.

Det finns mycket mer att säga om detta.

För det första måste frågan besvaras om “Himmelriket” är samma som “Himmelen”. Matteus är den ende som använder uttrycket “Himmelriket” (basileia ton ouranon). Men Matteus använder även “basileia tou theou” ett par gånger när han citerar Jesus. Resten av evangelisterna använder “basileia tou theou” i samma sammanhang som Matteus talar om “Himmelriket”.

Jag anser således att Himmelen och Himmelriket = Guds Rike inte är liktydiga begrepp. Guds Rike kan lika väl översättas “Guds Regering”. Himmelriket = Guds Rike syftar säkerligen på tusenårsriket med Jesus som Israels Konung. (Men kanske även på de välsignelser vi redan nu kan ta emot om vi låter Jesus vara Kung i våra liv.)

Jag tror således att jorden kommer att restaureras/förnyas i början på tusenårsriket och återställas till paradis-lika förhållanden. Men att den likväl kommer att upphävas i slutet av tusenårsriket och ersättas med en ny jord.

Invändning nummer 8: finns i en kommentar av Lars Enarson på Aletheia min fetstil:

Visst är det underbart att det inte är långt kvar tills “Brudgummen Jesus” kommer åter. Det allvarliga för många kristna är att han kommer inte som “Jesus Kristus” utan som Israels Messias. Det som i första hand förlorades när kyrkan kapade de judiska rötterna var just det bibliska framtidshoppet.

Det är som Walid Shoebat har uttryckt det: “Alla kristna tror att Jesus kommer tillbaka. Men de flesta har ingen aning om vad han kommer att göra när han kommer.” Detta är oerhört smärtsamt och allvarligt.

Det är bråttom att hitta tillbaka till rötterna för att vara redo för Brudgummens ankomst!

Allt gott!

Svar:

Jesus gav råd i stil med “Samla inte skatter på jorden”, “Samla er skatter i himlen”. Kombinera detta med hans uttalanden om att vilja bli ärad av människor och att skylta med gärningar och fromhet. Den störste är den som tjänar. Makt i Guds Rike är att ge sitt liv, inte att ta andras liv och egendomar.

Nu har det uppstått läror, det senaste halvseklet, där man satsar på rikedom och makt här på jorden.

Det finns de som gör det på ett sätt som varje kristustroende borde kunna känna igen som rikedomsdyrkan. De flyger omkring i sina privata jetplan och uppträder med pompa och ståt i sina vita kostymer.

Bara djupt förvirrade troende kan bli anhängare till dessa lögnens profeter. Och tyvärr finns det många sådana anhängare.

Men det har, ur denna rikedomskult, uppstått läror som inte lika tydligt “samlar skatter på jorden”. Man förlägger en del av vinsten från “här och nu” till en senare tidpunkt, men dock på denna samma jord.

Enligt dessa läror gäller det att kvalificera för att få regera tillsammans med den återkomne Messias, här på jorden, utifrån Jerusalem, i tusen jordeår. Och även fast det säkert blir tusen fantastiska år med Kungarnas Kung som regent, så handlar det faktiskt om samma jord där ondskans makter ännu inte har förpassats till evigt straff och där döden fortfarande finns.

För att få denna lära att gå ihop har man avskaffat Himmelen som de kristustrognas destination när Jesus kommer tillbaka. I stället blir Jerusalem destinationen. Och man predikar att uppryckelsen handlar om ett skutt till Jerusalem. De kristustrogna kommer då att vara närvarande med sina förvandlade kroppar.

Men det egendomliga är att fastän Jesus finns där i all fullkomlighet, och de troende förvandlade till fullkomlighet, så skall det firas högtider och utföras offer som pekade fram mot just detta.

En annan viktig lära som man predikar är att det kommer att bli en hejdundrans väckelse innan Jesus kommer tillbaka. Detta alltmedan Skriftens profetior talar om det fortskridande stora avfallet som kulminerar med Antikrists framträdande och avslutas med Herrens återkomst.

Och som tredje och sista punkt vill jag nämna att man förnekar att det gamla (nuvarande) universum kommer att rullas ihop och med dunder och brak förintas, innan Gud skapar en ny jord som duger för att förenas med Guds Himmel när Det Nya Jerusalem dalar ned. I ställer predikar man att den jord vi nu lever på kommer att restaureras och förnyas.

Finns det då faror, eller risker, med dessa läror?

Det beror nog starkt på den enskildes relation med Herren. Men en uppenbar fara torde vara att man faktiskt tror att Antikrist är Jesus. Han kommer ju att imitera en teokratisk världsregering.

Vidare ser vi hur den ena gruppen efter den andra attraheras av mosaisk lag för att kvalificera. Ja en del säljer sina hemman och sticker till Israel för att ha en bättre utgångsposition. (En del behåller sina hemman i smyg. Just in case…)

Det skulle gå att räkna upp flera saker, men detta får räcka. Det blev ju för långt ändå….

/Kjell

Views: 56

52 thoughts on “Hur evigt är evigt?”

 1. Som inledning på diskussionen om helvetet vill jag citera följande sång.

  1.
  Om jag ägde allt men inte Jesus,
  vore livet värt att leva då?
  Kunde väl mitt hjärtas oro stillas,
  blott med ting, som skall till slut förgå?
  Om jag ägde allt men inte Jesus,
  vore vinsten värd en livslång strid?
  Och är jordens glädje värd att nämnas
  mot en enda stund av Jesu frid?

  2.
  Om jag ägde rikedom och kärlek
  och bland människor ett ärat namn,
  men ej något hopp för evigheten
  och för redlös farkost ingen hamn,
  om jag ägde allt men inte Jesus,
  som mig älskat intill korsets död,
  o, varthän i hela vida världen
  skulle jag väl fly i hjärtenöd?

  3.
  O hur tomt är allt i hela världen!
  Utan Jesus är blott synd och död,
  utan honom är ock evigheten
  idel mörker, gråt och evig nöd.
  Om jag kunde leva utan Jesus,
  o hur vore det att dö en gång,
  utan honom i den mörka dalen,
  utan honom evigheten lång.

  4.
  Men nu har jag allt, ja allt i Jesus:
  läkedom för alla hjärtats sår,
  ingen synd som inte han förlåter,
  ingen nöd som inte han förstår.
  Om jag ägde Jesus, endast Jesus,
  och i hela världen intet mer,
  o, så ägde jag dock allt i honom,
  han som nog och över nog mig ger.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Kan och vill du beskriva din förståelse av helvetet i termer av vad det inte är?

  Det är passande att beskriva allt motstånd mot Gud i sådana termer.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell!
  När det gäller din fråga om vad jag anser om helvetet så har jag både läst och hört om olika alternativ. Jag har f.n. ingen alldeles bestämt uppfattning. Det är inte mitt mål i alla fall.

  Jag finner ingen anledning ha en avvikande uppfattning än den du redovisat. De sju punkterna på tidslinjen är också tillräckligt grovt uthuggna. Det är mellan och inom dessa punkter som det finns tolkningsmodeller som har olika variabler, beroende på hur och på vad man blivit präglad, för att apostrofera ditt förra blogginlägg.
  Det beror naturligtvis också på vilka källor man öser ur.

  Har en pingstvän lärt sig en viss form av att vara, så är det den som gäller, liksom naturligtvis också andra ”vänner”. Vill någon hjälpa till att utveckla tankarna består svaret oftast av ett bibelord som synes stödja den egna tesen som ofta handlar om något annat. ”Jag har lärt mig så och det tror jag på” och sen orkar man inte vidare. ”Det har jag blivit frälst på och det räcker”. Och det kanske det gör.

  Något som jag tycker fattas i hela den kristna tanken är judarnas situation. Jag har blivit ”präglad” av detta. Jesus kommer tillbaka till Jerusalem, Oljeberget, det är väl ostridigt. Den kronologiska ordningen därefter är svårare tycker jag.

  För att citera ytterspalten i Studiebibelns syn på omständigheterna, ”men förståeligt nog råder det rätt olika meningar om detaljerna”.

      (Reply)

 4. Stig Melin skrev: “Jesus kommer tillbaka till Jerusalem, Oljeberget, det är väl ostridigt. Den kronologiska ordningen därefter är svårare tycker jag.”

  Det finns utan tvekan massor av baby-duck syndrome i eskatologin.

  Låt oss utgå från att Jesus kommer tillbaka till Oljeberget.

  Kronologin efteråt är oväsentlig för oss kristna som lever nu för då är vi ju evigt bärgade och förvandlade.

  Men de kvalitativa aspekterna är inte oväsentliga för vår tro här och nu.

  Är fridsriket en avlutning på historien eller är det en mjukstart på “himmelen”?

  Detta har relativt stora konsekvenser för hur vi tänker och tror i dag.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Kjell, jag vill citera en kommentar från annat forum, för att illustrera ett argument MOT tanken på ett evigt straff:

  “Jesus har redan betalat pristet och dom som han frälser nu i den här tiden behöver inte hamn i eldsjön som är en tidsperiod. Herren frälste Paulus som var den värsta syndaren av alla men att han ska frälsa Hitler det verkar vara motbjudande för dig. Allt ska sammanfattas i Gud och alla tungor ska bekänna honom som sin Herre. Ni som tror på att det är för sent att bli frälst efter döden, hur förklarar ni bort ord som: “Så sant jag lever säger Herren, för mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud” Rom 14:11 ” Liksom alla dör genom Adam så skall alla också få liv genom Jesus Kristus 1Kor 14:22 Och kom inte med “summan av Guds ord är sanning” Det är en dålig bortförklaring.” slut citat.

  Min första tanke är att jo, förvisso ska varje tunga en dag bekänna Jesus som Herre. Men inte alla tungor bekänner det lika villigt. Många bekänner därför att de ställs inför faktum. Det betyder inte att dessa därmed tillhör de frälstas skara.

  Djävulen och alla demoner kommer ju också att erkänna att Jesus är Herren.
  Betänk till exempel denna reaktion från demoner som konfronterades av Jesus: “Vad har du med oss att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?”
 (Matt 8:29)

      (Reply)

 6. Ingela skrev: “Min första tanke är att jo, förvisso ska varje tunga en dag bekänna Jesus som Herre. Men inte alla tungor bekänner det lika villigt. Många bekänner därför att de ställs inför faktum.”

  Visst är det så. Denna vers missbrukas och misstolkas å det grövsta av de som vill “bevisa” den så kallade allförsoningen, eller universalismen.

  Att den så kallade “dubbla utgången” är svårsmält behöver vi inte förneka. Vi har väl alla nära och kära som inte tror på Gud och inte tror att Jesus har uppstått från de döda. Kära som vi lägger fram i bön, år efter år, decennium efter decennium. Vanliga, hyggliga människor som sköter sig och tar hand om sina medmänniskor.

  Naturligtvis skulle vi helst önska att de blev frälsta, men om det inte sker så vill vi i alla fall inte att de döms till straff och evig outhärdlig plåga.

  Vi tycker nog alla att det är orimligt att Mengele, Pol Pot, Hitler, Nord-Koreas alla “Kimmar” och vår älskade granne, son, dotter, arbetskamrat skulle dömas till samma straff.

  Tänk dej själv en jordik diktatur där alla som överträder en av landets lagar blir dömda till livslångt fängelsestraff med daglig tortyr. Oberoende om du råkade parkera där det var parkeringsförbud eller om du var en massmördare som hade missbrukat och mördat många.

  Vi skulle rätteligen protestera och säga att landets straffdomar är orättfärdiga.

  I Nord-Korea får man ett sådant straff om man avslöjas med att äga en Bibel. IS stängde in den Jordaniske piloten i en bur och stekte honom över sakta eld. RKK band protestanter vid en påle och stekte dem över sakta eld. Det brukade ta ungefär en halvtimme innan de slutade vråla ut sin pina och smärta.

  Under den katolska Queen Mary of Englands terrorvälde låg oset av bränt kött och fett som en dimma med outhärdlig stank i somliga delar av London.

  Låt oss vara ärliga. Visst finns det människor som vi tycker skulle vara värda att torteras ihjäl så långsamt som möjligt. Men att applicera samma straff för alla som kommer 5 minuter för sent till bilen, efter att parekringsmätarens tid tog slut…… Nej, protesterar vi, det är inte rättfärdigt.

  I Bibeln finns det drygt 40 texter där Herren Gud prisas som “rättfärdig domare”. Rom 2:5-6 Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han skall ge var och en efter hans gärningar.

  Jag skall inte citera alla dessa texter men genomgående talar de om rättfärdig dom som står i proportion till överträdelsen.

  Med följande varning ringande i mina öron vill jag ändå försöka mej på en förklaring som verkar rimlig. Jesaja 5:20-24

  Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert! Ve dem som är visa i sina egna ögon och håller sig själva för kloka! Ve dem som är hjältar i att dricka vin och duktiga att blanda starka drycker, dem som för mutor frikänner den skyldige och berövar den rättfärdige hans rätt. Liksom eldsflamman förtär strå och halm sjunker ihop i lågan, så skall deras rot ruttna bort och deras blomning flyga i väg som stoft, eftersom de förkastade HERREN Sebaots lag och föraktade Israels Heliges ord.

  För att kunna kalla Gud “rättfärdig domare” kan det helt enkelt inte vara så att alla får samma straff, oberoende av överträdelsen. Att de som inte tog emot nåden och därmed inte får evigt liv, skulle drabbas av samma straff som massmördare, diktatorer och terrorister.

  Att inte få evigt liv som gåva är självklart för de flesta. En gåva måste man ju ta emot, och om man inte gör det så är det inte gåvogivarens fel.

  Rom. 6:23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

  Tänk dej om det skulle utlovas att alla som kommer till Stadshusets kontor mellan 09:00 och 09:15 Torsdag den 5:te Februari får en check värd 2 miljoner kronor. Inte kan man då anklaga givaren för att somliga struntade i erbjudandet.

  Men om det samtidigt lagstiftades att alla som inte kom skulle straffas, höjer vi nog på ögonbrynen.

  Och nu skall jag komplicera det ytterligare innan jag försöker mej på en sammanfattning.

  I Matt. 25:31-40 talas det om en dom:

  När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra.

  Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.

  Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig?

  Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

  Vi vet att det sedan fortsätter med “Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.“. Det handlar således om det vi kallar helvetet, och domen drabbar dem som begått en underlåtenhetssynd.

  Texten är komplicerad på grund av att det talas om “folk” och inte om “individer”. Ordet i grundtexten är ἔθνος – ethnos och betyder bokstavligen “etnisk grupp” men används ofta i betydelsen “hedningar”, alltså icke-judar.

  Alternativet är att texten betyder att de etniska grupperna kommer till “konungen” i tur och ordning och att gruppens individer skiljs som får och getter.

  Det kan ju knappast betyda att en kristen i Nord-Korea blir dömd till helvetet bara för att “folket” tvingas lyda landets antikristliga diktator.

  En ytterligare otydlighet är vilka dessa “minsta bröder” är. Handlar det bara om judar? Handlar det kanske om judar och kristna och barn? Eller handlar det i största allmänhet om humanitära handingar mot alla behövande människor?

  Vi tar ytterligare en svårtolkad text ur Upp. 20:10-15

  Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

  Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.

  Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

  Som sagt, texten är komplicerad, och det blir inte bättre av att SFB har översatt ᾅδης – hadēs med “helvete”. Det är mera korrekt att översätta detta ord med “dödsriket”.

  Det är samma ord som används i “berättelsen” om den rike mannen och tiggaren Lasarus. Notera att det även i denna “berättelse” handlar om gärningar.

  Alla gånger där SFB använder ordet helvete står det “hades” i grundtexten. Ordet “helvete” förekommer 8 gånger i NT.

  Men ordet “hades” finns 11 gånger i grundtexten. Jag skall citera de verser som saknas:

  Apg. 2:27,31 handlar om Jesus mellan döden och uppståndelsen: “att du inte skall lämna mig i graven eller låta din Helige se förgängelsen. .. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen.

  1 Kor. 15:55 Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? (Jämför Reformationsbibeln: Du död, var är din udd? Du dödsrike, var är din seger?)

  Till avrundning av citaten tar jag ett stycke Paulinsk snabb-eskatologi ur 1 Kor. 15:22-28

  Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft.

  Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den siste fienden berövas döden all makt, ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus.

  Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.

  Här bekräftas det tydligt att Upp. 20:14 är vilseledande i SFB’s översättning. (Lustigt nog något som korrigerats i Bibel 2000.)

  Döden är en “makt”, således en “andemakt” och döden berövas sin makt och kastas i den brinnande sjön. Men hur kan man kasta “dödsriket”, som vid detta tillfälle är folktomt, i den brinnande sjön? Jag skulle tro att det handlar om en “kiasm” här. Alltså en förstärkning med andra ord.

  Mikael Karlendal skrev den 31 januari, 2015 kl. 13:38

  …. Jag tror som den kristna kyrkan, att helvetet är ett evigt straff, på den dubbla utgången. Och jag tror på en odödlig själ, trots så många moderna exegeters lek med ord.

  Vad säger Bibeln om “odödlig”?

  1 Tim. 6:12-16

  Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.

  Hur många odödliga finns det?

  1 Kor. 15:50-58

  Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen.

  Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

  Guds Ord talar inte om att vi på något sätt är odödliga, annat än när vi av nåd får odödlighet av Herren.

  Den odödlighetern får bara de som tillhör honom. Resten var aldrig odödliga och blev aldrig odödliga.

  Det talas om “den andra döden”. Det är knappast en beskrivning av odödlighet.

  Hur många, och vilka som finns skrivna i Livets Bok vet vi helt enkelt inte. Det måste vi överlåta åt Herren.

  Ett vet vi dock, och det är att erbjudandet om evigt liv gäller för alla som vill ta emot denna stora nådens gåva.

  Och ytterligare kan vi med säkerhet veta att gärningar inte är oväsentliga i sammanhanget.

  Vi vet inte heller vilka som drabbas av evig pina, utom satan och hans “makter”. Det finns ju faktiskt människor som aktivt och medvetet har valt att bli satans medhjälpare.

  För resten av dem som inte fick evigt liv tror jag att “straffet” blir rättfärdigt, alltså proportionellt mot överträdelserna, och att resultatet blir förintelse.

  Och låt oss inte glömma att 1 Kor. 3:11-15 talar om dom.

  Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.

  Elden är en symbol för dom. Guds rättvisa utvärderande av våra liv. Det finns visserligen ingen fördömelse för dem som är i Kristus, men vi skall till och med få avlägga räkenskap för vart “fåfängligt” ord vi har uttalat eller skrivit. Dom i betydelsen av räkenskap och utvärderande är något vi alla har att vänta oss.

  Och tro nu inte att jag försöker smuggla in RKK’s dogmer om skärselden.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Tack för sist, Kjell!
  Kristen eskatologi för Dummies, det behövs. Jag kommer inte att spåra ur och börja diskutera Derbyisme. Hur som helst -“Left Behind” eskatologin (Tim LaHaye) poppar upp snabbt när jag pratar med pingstvänner. Inte alla men de flesta. Pretrib, “secret rapture” och arvet från Darby är levande.

  Cyrus Ingerson Scofield (1843-1921) mannen bakom Scofield Reference Bible hade också stort inflytande när det gäller “den yttersta tiden” och eskatologin. En ny översättning av C. I. Scofields häfte om “Millennium” finns på norska i 7 korta avsnitt: http://bjornolav.blogspot.no/search/label/C.I%20Scofield

  Översättaren nämner inte ett ord (?) om att Scofield undervisade pre-rapture doktrin!

  Allt gott/Bent

      (Reply)

 8. NorskaBent,

  Ja 🙂 long time no hear….

  Det jag försöker uppnå med denna bloggpost är att visa på att eskatologi och helveteslära hänger ihop.

  Min egen ståndpunkt är att det är okay att inte veta detaljerna.

  Men om man har en åsikt bör man nog erkänna det.

  Det blir nämligen en dominoeffekt.

  Eskatologi, helveteslära, soteriologi, sakrament och ecclesiologi, Kristologi ….

  Faller en så faller resten.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Kjell,

  Allt hör ihop med allt! (“… Faller en så faller resten.”)

  En tröst mitt i all teknikalitet och termer: Det enkla att vi kristna har mottagen ett barnskap är unikt och mycket värdefullt. Barnskapet trumfar allt!

  Men det är tillåtet att klia sig i huvudet och använda hjärnan. För egen risk förstås.

      (Reply)

 10. Kjell,
  ditt svar på mitt inlägg ovan är det bästa jag läst i ämnet ‘helvetet’!

  Jag inser att det finns risk att mitt korta inlägg missuppfattas.
  Jag lyckas inte riktigt formulera mina egna tankar just nu. Men du har satt ord på dem.

      (Reply)

 11. NorskaBent skriver:”Barnskapet trumfar allt!”

  Mmm,
  Nu blir jag sidospårad igen men det kanske inte gör så mycket när avsikten med det är att vilja visa på någonting annat än unika flygfärder, tidstecken och kraftjakt.

  Jesus och Petrus på vattenytan (ganska nära jordytan):

  “Mot slutet av natten kom Jesus till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön, blev de förskräckta och sade: “Det är ett spöke!” Och de skrek av rädsla. Men genast sade Jesus till dem: “Var lugna! Det Är Jag . Var inte rädda.”
  Petrus svarade: “Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet.” Han sade: “Kom!” Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var, blev han rädd. Han började sjunka och ropade: “Herre, rädda mig!” Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: “Så lite tro du har! Varför tvivlade du?”

  Personligt,
  Först tänkte jag att vi som inte växt upp med en troende far skulle ha större problem med tilliten men Petrus var nog uppvuxen med en troende far. Jag tror att Gud tränar oss i tillit. Först visar han oss vem han är o sedan blir det “övningar” till uppbyggelse för barnaskapet.

  /Ulrika

  Ps. Allmän uppmaning: Strunta i det där med tetrader. De är visserligen ovanliga men inte unika. Lyssna till Bibeln i stället. För den som är trött är det mycket enklare att lyssna med stängda ögon än att använda ögonen på en text.

  http://www.folkbibeln.net/

      (Reply)

 12. Mikael Karlendal presenterar nu sin fjärde eskatologiska artikel .

  Olika uppfattningar om tusenårsriket

  Han nämner tre varianter:

  1. Premillennialisman = Innan Tusenårsriket: Jesus kommer innan tusenårsriket och regerar jorden från Jerusalem i tusen år.
  2. Amillennialismen = Inget Tusenårsrike: Universum går upp i rök och Jesus kommer, dom hålls och det blir “den dubbla utgången”.
  3. Postmillennialismen = Efter Tusenårsriket: Jesus kommer efter tusenårsriket, domen hålls, jorden rullas upp och himlen börjar.

  Nu är ju faktiskt “amillennialismen” en sorts “postmillennialism”. Det vill säga att Jesus kommer tillbaka efter ett symboliskt tusenårsrike som egentligen betyder “kyrkans tidsålder”.

  Man skulle kunna säga att amillennialismen är en sorts dispensationalistisk postmillennialism.

  Snurrar termerna?

  Mikael sammanfattar det så här:

  Under kyrkans första fyra århundraden var historisk premillennialism mycket vanlig, men inte enda uppfattning. Från ungefär Augustinus tid i början av 400-talet blev amillenialismen med tiden den dominerande. Katolska kyrkan och de stora protestantiska kyrkorna (de lutherska, reformerta, anglikanska osv) tror ungefär detsamma, olika varianter av amillennialism. Från kanske 1700-talet och framåt har premillennialismen återkommit, och från 1800-talet i dess dispensationalistiska form.

  Notera att amillennialismen är en katolsk uppfinning som introducerades som följd av ersättningsläran.

  Gud hade ju förkastat judarna och det geografiska Israel och nu gällde “Kyrkan” som “Guds Israel” och kyrkans medlemmar som “Guds Folk”. Tusenårsriket var således bara ett symboliskt uttryck för “kyrkans tidsålder”.

  Först tog katolska kyrkan sin roll som tusenårsrike bokstavligt. Det uppstod panik när Jesus inte kom tillbaka efter tusen år. Något måste således ha varit fel med deras navel-stirrar-eiseges. Hoppet stod nu på 1260 år (en tid, tider och en halv tid) men även då uteblev Jesu återkomst. Därför blev man tvungen att hitta på att tusenårsriket bara är bildligt.

  Hur man kan kalla tiden mellan Nero och Islamic State för “fridsriket där man dör ung om man dör vid hundra års ålder” är för mej en gåta. Då måste man sannerligen förkasta stora delar av GT’s profetior och tolka nästan allt både symboliskt och bildligt. Samtidigt måste man blunda för världshistoriska grymma fakta.

  Låt mej citera 10 verser ur en central profetia ur Jesaja 11:3-13

  Han skall ha sin glädje i HERRENS fruktan. Han skall inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör, utan med rättfärdighet skall han döma de fattiga, med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han skall slå jorden med sin muns stav, med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga.

  Rättfärdighet skall vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans, och en liten pojke skall valla dem. Kor och björnar skall gå och beta, deras ungar skall ligga tillsammans, och lejon skall äta halm som oxar. Ett spädbarn skall leka vid huggormens hål, ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga.

  Ingen skall göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg, ty landet skall vara fullt av HERRENS kunskap, liksom vattnet täcker havet. Det skall ske på den dagen att hednafolken skall söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning skall vara härlig.

  På den dagen skall Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk, som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Sinear, Hamat och havsländerna. Han skall resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Då skall Efraims avund upphöra och Juda fiender utrotas. Efraim skall inte avundas Juda, och Juda inte vara fiende till Efraim.

  Texten handlar om det som skall ske när Jesus kommer tillbaka. Jesaja skrev mer om detta. Jag citerar Jesaja 65:17-25

  Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar, ty se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd.

  Jag skall jubla över Jerusalem, fröjda mig över mitt folk. Där skall inte mer höras gråt eller klagan. Där skall inte mer finnas spädbarn som lever endast några dagar, inte heller gamla män som ej uppnår sina dagars mått. Den som dör vid hundra års ålder är en ung man, och först vid hundra års ålder skall syndaren drabbas av förbannelsen.

  De skall bygga hus och få bo i dem, plantera vingårdar och få äta deras frukt. När de bygger hus, skall andra inte bo i dem, när de planterar något, skall andra inte äta av det. Som ett träds ålder skall mitt folks ålder bli, mina utvalda skall länge få njuta av sina händers verk. De skall inte arbeta förgäves, inte heller föda barn till en bråd död, ty de är en avkomma, välsignad av HERREN, och deras efterkommande tillsammans med dem.

  Det skall ske att innan de ropar skall jag svara, medan de ännu talar skall jag höra. Vargar skall gå i bet med lamm, lejon skall äta halm som oxar, och stoft skall vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg skall de göra något ont eller skadligt, säger HERREN.

  Lägg nu märke till att döden fortfarande finns i detta fridsrike. Döden är ju den andemakt som kommer att besegras av Jesus sist av alla. Detta sker således innan den slutliga domen och den dubbla utgången.

  Man måste blunda för otroligt mycket om man tycker att “kyrkans tidsålder” har lett till något av det som står omnämnt i Jesajas profetior.

  Världskrig, hungersnöd, sjukdomar, folkmord, ja otroliga grymheter har pågått hela tiden och pågår just nu i skrivande stund.

  Det finns faktiskt en profetia i 5 Mos. som talar just om “kyrkans tidsålder”. Jag citerar verserna 18 till och med 21:

  Du övergav Klippan som födde dig. Du glömde Gud som gav dig livet. HERREN såg detta och förkastade dem, eftersom hans söner och döttrar hade kränkt honom. Han sade: “Jag vill dölja mitt ansikte för dem, jag vill se vilket slut de får. Ty de är ett förvänt släkte, barn utan trohet. De har retat mig med gudar som inte är gudar, väckt min vrede med sina tomma avgudar. Därför skall jag reta dem med det som inte är ett folk, med ett dåraktigt hednafolk skall jag väcka deras förtret.

  Det är de kristna som anser att organisationen “kyrkan” är ett folk, som inte är ett folk.

  Hur kan då en före detta pingstpastor förkasta Guds Ord och hålla sig till fabeln att “Kyrkan” är tusenårsriket? Jo, han förklarar det själv i en kommentar.

  PaxVobiscum62 skrev den 4 februari, 2015 kl. 20:55:

  Jag är ju en varm anhängare av principen som du framfört flera gånger tidigare, Mikael, nämligen att man skall akta sig för att lansera hemmasnickrade teologiska byggen som oftast avviker från kristen ”mainstream” varmed jag menar den väl beprövade teologin hos de stora kyrkogrenarna.

  Varför? För att de är stora? Nej, men för att de är just väl beprövade och väl förankrade i bibelns helthetsbudskap. Det har ju levt en hel del andligt upplysta personer före oss, om man säger så.

  Därför är jag amillenialist.

  Varpå Mikael svarade:

  Det är precis det, att läsa Bibeln tillsammans med den stora kristna traditionen. Det är den sunda linjen.

  Med samma resonemang blir Kenyons läror “main stream” och därmed “sanna” om några år.

  Det är ett falskt, och mycket bedrägligt, resonemang att “kyrkofäder” tolkade rätt och att om deras läror följdes tillräckligt länge så bör vi anamma dem.

  Jag vill avsluta med följande tillspetsade uttalande som generaliserar judarna som “icke messiastroende” och “kristna som ersättningslärans anhängare”.

  Judarna har riket, men ingen konung.
  De kristna har konungen men inget rike.

  Tills man förstår att både konungen och riket är Guds mål, förstår man inga GT-profetior, och inga referenser till dessa av de judiska trossyskon som skrivit Nya Testamentet.

  Vilken “Konung Jesus” tror du på? Är han både Konung och Rikets rättmätige regent?

  /Kjell

      (Reply)

 13. Kjell,
  jag hörde en gång Paul Washer (reformert) säga att han önskade att alla hade samma postmillenniala tro som han själv. Med andra ord tror han att tusenårsriket redan har varit! När då, kan man undra?

  Som du säger, för att tro så måste man bortse från stora delar av Skriften.

      (Reply)

 14. Ingela undrade: “Med andra ord tror han att tusenårsriket redan har varit! När då, kan man undra?”

  Tyskland från är 1930 till år 1945?

  Rwanda för 20 år sedan?

  Vietnam på 1960-talet?

  ???

  /Kjell

      (Reply)

 15. Ulrika,

  Tro kontra tillit

  Det passar bra att du använder ordet tillit (förtroende) i samband med barnskapet!
  Det kan vara otroligt smärtsamt och tråkigt att träffa folk som inte litar något eller
  någon. De lärde som barn att misstro människor, med goda skäl. Inte heller var de visat förtroende. Det som tillhör barndomen kan fråntas barnet.

  Vi får vara Guds barn utan annan prestation än att lita på vår Fader i himmelen.

  Barnslig tillit = tro utan prestationer

  “Prestationslös tro” av Sven Reichmann …tar tag i frågan vad tro är när Bibeln slår fast att den är motsats till alla våra prestationer (slut citat).

  Fri pdf-nedladning av boken her: http://www.uttrycket.se/download.html
  Klicka på länken

  Disclaimer: “Prestationslös tro” är inte Trosrörelsens uppfattning av tro…

  /Bent

      (Reply)

 16. Kjell!
  Jag lade ut en kommentar hos Mikael Karlendal med en länk till dig. Det kanske var olämpligt, länken alltså. Jag tänkte på det efteråt. Är det det?

  En sak i taget

  Det har blivit en hel del skrivet om sista tiden, den sista tiden, på olika bloggar.
  En av mina bloggvänner: http://unajuaje.niwega.net/ har gjort en förutsägelse om hur de olika framtida händelserna kan placeras och i vilken tid. Hans schema börjar i nutid med att Antikrist framträder och Jesus kommer tillbaka. Plus ytterligare händelser efter det. Jag har ingen anledning att ifrågasätta tågordningen.

  Men, behöver vi orda mer om slutet än fram till Antikrists tänkta framträdande?
  Om vi stannar där, därför att olika tolkningar, gissningar om ytterligare händelsers utveckling varken behövs, eller kan på ett säkert sätt fastställas, och dessutom inte påverkar vår tro på något avgörande sätt

  Man kan uttrycka det så här, vi har inte ens klar sikt över halva banan och då behöver vi inte heller ”spola hela banan” nu. Någon annan spolar resten när tiden är inne.

  Om livet fram till att Antikrist kan kartläggas kan det däremot vara mycket intressant.

      (Reply)

 17. NorskaBent,

  Jag rekommenderar även den boken.
  Det var den första jag läste av Reichmanns böcker.

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 18. Kjell,

  Här är ett citat ur ett citat ur en bok som finns i ett inlägg på Berndts sida:

  Sedan visade Herren mig tusentals människor som led i helvetet och Han sa till mig: “Du ser, en del av dessa människorna kände Mig när de var på jorden. Det finns fortfarande en mängd människor på jorden som vandrar på gatorna utan att veta vart de kommer. Vet att vägen till himlen är smal, och det kommer att bli ännu smalare. Det kommer svårigheter på jorden, så att du kommer att bli ren som guld, men frukta inte för jag går framför dig som en mäktig krigsman.

  Jag frågade Honom: “FINNS DET KRISTNA I HELVETET?” Han svarade: “Ja, vet du varför? De trodde på Mig men de vandrade inte enligt mitt Ord. Det finns många, dessa kristna som endast uppför sig väl när de är i templet, framför sina pastorer och sin familj. Men de lurar mycket sig själva. Min Faders ögon ser allting och Han förstår varje ord, varhelst du är. Säg mitt folk att det är tid till att leva ett heligt liv inför min Fader, inför djävulen och inför världen. Låt inte djävulen ha någon rätt till att anklaga mitt folk; och låt inte världen få peka finger på mitt folk. Det är hög tid att söka helighet och helgelse.

  Jag hoppas att “Tänk så enkelt att nåden den räcker, den är nog för var syndare här.”

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 19. JUDAR I ESKATOLOGINS CENTRUM

  Kjell,

  Tack för en mycket bra och klargörande tråd, dvs både det inledande blogginlägget samt uppföljande kommentarer.

  SMITTSAM FÖRVIRRING
  Även om de flesta är överens om att eskatologin inte är frälsningsgrundande så inser många att den rådande förvirringen om vissa bibeltexter kan tära på tron, eftersom förvirringen kan fördunkla bibelsynen genom att man tillskriver Bibeln en luddighet som istället beror på den egna begränsade uppfattningsförmågan), och med detta som grund tillåter man sig luddiga föreställningar även om andra, men för tron mer centrala, lärofrågor.

  ERSÄTTNINGSTEOLOGINS DEFINITIVA DÖD
  Ifråga om ersättningsläran har jag personligen reagerat mest på ett särskilt bibelställe (Upp 7:4–9, se citat nedan) som vissa lutheraner (över)anstränger sig extremt mycket för att bortförklara. Exakt i denna text faller nämligen ersättningsteologin slutligen ihop. Texten ifråga:

  Upp 7:4 Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill: etthundrafyrtiofyra tusen ur Israels alla stammar,
  Upp 7:5 av Juda stam tolv tusen försedda med sigill, av Rubens stam tolv tusen, av Gads stam tolv tusen, [osv] 6, 7, 8… och av Benjamins stam tolv tusen försedda med sigill.
  9 Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna

  TVÅ GRUPPER SKILJS ÅT
  Hela poängen med denna text är att den är extremt särskiljande i sin framställning av nationaliteter och biologisk härkomst, samt det faktum att den ena grupppen går att räkna men inte den andra. Dessa faktum markeras redan i citatet ovan men jag vill ändå kommentera markerade skillnader mellan grupperna i tre punkter nedan:

  * A. Först nämns Israels nation (genom att referera till dess 12 stammar) för att sedan kontrasteras mot alla jordens övriga stammar, folkslag och länder. Det är just detta uttryckliga (explicita) utpekande av skillnad eller motsatsförhållande som jag uppfattar som komplett omöjligt att bortförklara med någon form av bildspråk. Men det stannar inte här.

  * B. I fallet Israel nämns stammarna genom att deras biologiska stamfäder räknas upp. De övriga folkslagen omnämns endast som anonyma grupper eftersom texten i deras fall inte nämner något om deras härstamning. Dvs vi ser här utterligare en total kontrast mellan de två grupperna.
  Observera att även OM man trots allt bestämmer sig för att tolka “stamfäder” på ett andligt eller bildlikt framställningssätt, så blir de tolv (biologiska) stamfäderna istället en absurd uppsättning “andliga” stamfäder (trots att texten uttryckligen urskiljer de kända biologiska stamfäderna) vilket i sig kan leda till villolära eftersom den kristna tron endast erkänner en (1) andlig fader. Kort sagt, det som är fött av ande är ande och det som är fött av kött är kött.

  * C. I fallet Israels stammar så kan antalet räknas, medan de övriga uppges utgöra ett antal “som ingen kunde räkna”. Dvs total kontrast igen mellan de två grupperna, där den ena gruppen kan räknas (exakt 144.000) med inte den andra gruppen.

  VARFÖR PEKA UT MOTSATSERNA?
  Kort sagt, varför skulle någon ställa de två grupperna MOT VARANDRA på dessa tre (3) extremt övertydliga sätt om det inte var så att de 144.000 verkligen var judar (genom biologisk härstammning) medan de övriga INTE var det?

  Observera att trots olikheterna så kan de båda grupperna även ha överlappande likheter, t.ex. tron på Kristus. Att man pekas ut som jude står alltså INTE i motsats till att vara troende kristen. Dvs de 144.000 kan vara kristustrogna judar, men där texten vill förmedla att dessa kommer att ha en speciell roll vid historiens slut (judarna har för övrigt alltid haft en speciell roll i historien, och följaktligen ådrager de sig alltid Satans misshag och särskilda förföljelse).

  VARFÖR PEKA UT MOTSATSERNA?
  Att inte ha en klar och fullständig uppfattning om eskatologin är som påpekats tidigare i tråden inte nödvändigt för en frälsande tro, men, jag vill framhålla denna text – som står i konflikt med villoläran kallad ersättningsteologi – som ett paradexempel på det Kjell påpekat tidigare i tråden, dvs om hur en felaktig syn kan få som konsekvens förvrängd teologi på andra områden (t.ex. blindheten för Israels centrala roll i eskatologin, och inte minst, Jehovas Vittnens lösryckta uppfattning om de 144.000) särskilt när en text är så övertydlig som denna ifråga om att försvåra för en symbolisk tolkning (dvs punkterna A, B och C ovan).

  Frälsta judars roll (även) i samband med historiens avslutning framstår som i princip omöjlig att förneka på grund av just denna text.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 20. Stig Melin undrade: “Jag lade ut en kommentar hos Mikael Karlendal med en länk till dig. Det kanske var olämpligt, länken alltså. Jag tänkte på det efteråt. Är det det?”

  För mej får du länka var som helst. Vill du länka till en viss kommentar så kan du göra det genom att klicka höger musknapp på texten med datum och tid. Välj sedan kopiera.

  Du kan sedan klistra in länken var som helst.

  Huruvida Mikael tycker om att du länkade vet jag inte. Jag hör nog inte direkt till hans favoriter 🙂

  Den viktiga fråga du ställde: behöver vi orda mer om slutet än fram till Antikrists tänkta framträdande?

  Rent praktiskt för oss själva behöver vi nog inte det. Jag skulle säga att vår egen död, eller uppryckelse, sätter en ändpunkt på vad vi behöver veta. Om vi hör Herren till är ju sedan resten på det torra.

  Men när sedan pre-tribbare grötar till eskatologin åt ena hållet och postmillennialister åt andra hållet, och man ser att många går på det, då kan det kanske bli nödvändigt att själv sätta sig in i möjligheterna.

  /Kjell

  PS. Sedan kan det vara intressant att konstatera att mitt tids-schema har givit mej titeln “falsk profet som inte visar på Jesus”. Trots att jag tydligt deklarerade: “Innan jag går vidare vill jag berätta hur jag tror att tiden, historien, ser ut och kommer att se ut. Det finns en början och det finns ett slut.”

      (Reply)

 21. A.J.,

  Jag släppte in citatet, med viss tvekan.

  Vill bara tydligt deklarera att jag absolut inte tror att det är vare sig sunt eller sanning.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Rolf Lampa skrev: “en felaktig syn kan få som konsekvens förvrängd teologi på andra områden”

  Om jag förstår det rätt så är det helt enkelt oundvikligt att “förvrängd teologi” leder till misstolkningar, bortförklaranden och tillägg på andra områden.

  Summan av Guds Ord är Sanning.

  Vi vet alla att om man ändrar något på vänster sida om likhetstecknet så blir summan en annan.

  Vill man luras kan man ju lägga till något och dra ifrån något annat så att summan ser ut att vara likadan, men då bör man komma ihåg Bibelns sista verser….

  Kort och gott är jag övertygad att den som lägger till även tvingas att dra ifrån för att inte avslöja sig som villolärare.

  Det finns inget som helst stöd i Bibeln för ersättningsläran. De som lade till den tvingades stryka alla texter som säger precis motsatsen.

  Som resultat var man även tvungen att hitta på nya läror.

  Mose slöja vilar över judarna, men ersättningslärans slöja vilar över de hednakristna och den slöjan är inte tunn och lätt.

  Den slöjan liknar mer en våt filt, och dess frukt av tusenårigt hat och förföljelse av Guds Utvalda Folk är verkligen ingen god frukt.

  /Kjell

      (Reply)

 23. Rolf, kul att höra från dig! 🙂

  Det Kjell skriver om tusenårsriket sammanfattar vad jag tror också.
  De som tror att mänskligheten kan klara av att leva i en utopi – i kommunistanda – kommer att bli totalt överbevisade. Synd är som sagt inget som går att informera bort.

  Att tusenårsriket skulle vara ‘en mjukstart på himlen’, motbevisas väl av att Herren ska ‘styra folken med en järnspira’. Det låter inte som himlen – där behövs nog ingen järnspira för att styra Guds heliga och frälsta barnaskara!

      (Reply)

 24. Kjell skriver:
  “Men när sedan pre-tribbare grötar till eskatologin åt ena hållet och postmillennialister åt andra hållet, och man ser att många går på det, då kan det kanske bli nödvändigt att själv sätta sig in i möjligheterna.”

  Jag formulerade mig lite otydligt i inlägget hos Karlendal. Min tanke var att eftersom jag tyckte att när du klart redovisat eskatologin i din blogg kunde man i hans blogg få möjlighet att läsa det och om möjligt släppa tanken på att utveckla den ytterligare och hamna i ovidkommande diskussioner som inte betyder något för den personliga tron. Kanske tom skada den.
  Jag tror att många skulle må bättre om man satte gränsen för sina spekulationer där.

  Jesus svarade på lärjungarnas fråga:
  När de nu var samlade frågade de honom: “Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?” Han svarade dem: “Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

  Vi bör naturligtvis vara vaksamma på den tid vi lever i nu men inte lägga alltför mycket energi på spekulationer om tiden efter Antikrist och Jesu återkomst. Att bibelkunniga personer drar upp vissa möjliga scenarier efter det, har naturligtvis ett naturligt intresse.

      (Reply)

 25. Intressant att du nämner Mikael Karlendal här. I ett direkt svar mig till nämner han just den katolska och den ortodoxa kyrkan i sin kontext, och som han visst är influerad av. Så vart han är på väg råder det ingen som helst tvekan om, livligt påhejad av katoliken Anders Gunnarsson. Frågan är dock i vilken grad och i hur stor utsträckning vi ska ta Karlendal? Vad jag menar är hur på stort allvar vi ska och som vi behöver räkna med honom som en stark röst inom svensk kristenhet eller ej? Inom Pingströrelsen har han, säkert inte obekant, själv sett till att hamna ute i kylan.

      (Reply)

 26. Tony Malmqvist,

  Jag tror att Mikael inte är ensam med dessa tankar. Det verkar mer och mer bli acceptabelt i frikyrkan att tänka som han gör. SvK och EFS kunde man kanske räkna med, men nu ser man tydligt samma tendens i Equmenia, vilket är lite anmärkningsvärt eftersom baptisterna är med där.

  Sedan har du de strömningar i Pingst som vill ekumenisera pingströrelsen. Så jag tror att tåget har startat och tuffar fram med märkbar fart.

  Kanske har du sett att Mikaels artiklar prisas av både Berndt och andra i hans forum.

  Mikael håller på att göra RKK rumsren för en bred publik. Hur många han når personligen vet jag givetvis inte, men det finns troligen många som gärna sprider “det glada budskapet” vidare.

  /Kjell

      (Reply)

 27. Det är sällan man får en konkret bibeltext som svar när man samtalar med pre-tribbare. Det gör det svårt att argumentera sakligt.

  Men nu har en person som “lutar åt pre-trib” angivit en text som hon anser tala om ett uppryckande innan vedermödan. Hon angav den del jag har färgat brun i citatet. Men jag har tagit med lite mera för sammanhangets skull.

  Jag börjar med att citera texten som kommer ur Lukas Luk 17:22-35

  Till sina lärjungar sade han: “Det skall komma en tid, då ni längtar efter att få se en enda av Människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. Man skall säga till er: Se, där är han, eller: Här är han. Men gå inte dit, och följ inte med. Ty liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ända till den andra, så skall Människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte.

  Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig.

  Om någon den dagen är uppe på taket och har sina tillhörigheter i huset, skall han inte gå ner och hämta dem. På samma sätt skall den som är ute på åkern inte vända tillbaka hem. Tänk på Lots hustru! Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv, han skall bevara det. Jag säger er: Den natten skall två ligga i samma säng. Den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor skall mala tillsammans. Den ena skall tas med och den andra lämnas kvar.”

  Jesus började med att varna för att tro på rykten om hans återkomst, eller närvaro någonstans. Han påpekade att när det sker så sker det med buller och bång så att ingen på hela jorden kan missa det. Någon hemlig och osynlig återkomst talade inte Jesus om.

  Sedan skissar Jesus en situation där ingen räknar med att han skall komma. Folk lever sitt liv i enlighet med den tradition de vuxit upp i. Tills plötsligt Guds dom kommer.

  Viktigt i sambandet är att förstå att Guds dom, eller Guds ‘vredesdom” är något helt annat än vedermödan. I grundtexten heter vredesdomen ὀργή – orgē, och vedermödan θλίψις – thlipsis. Det handlar om två skilda saker.

  De som inte förstår denna skillnad brukar ofta citera 1 Tess. 5:9 för att påpeka att vi inte skall drabbas av Guds vredesdom. “Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

  Detta är alltså inget bevis för att vi skall slippa vedermödan.

  Lukas har en annan layout äm Matteus. Några kapitel senare återkommer han till samma tema. Jag citerar Lukas 21:7-17,25-28

  Då frågade de honom: “Mästare, när skall detta ske? Och vad blir tecknet på att det står för dörren?” Han svarade: “Se till att ni inte blir vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Men följ dem inte!

  Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Ty sådant måste först hända, men det betyder inte att slutet kommer omedelbart.” Vidare sade han till dem: “Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.

  Men innan allt detta händer, skall man gripa och förfölja er. Man skall utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull. Detta ger er tillfälle att vittna. Bestäm er därför att inte förbereda något försvarstal. Ty jag skall själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender skall kunna stå emot eller motsäga. Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och bröder, av släktingar och vänner, och en del av er skall man döda. Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull.  Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”

  Samma information här. Jesus kommer inte i smyg så om någon säger det skall vi inte tro det.

  Lägg nu märke till den brunfärgade biten där det står att “innan allt detta händer kommer vi att få vara med om förföljelse om vi lever då.

  Det är viktigt att förstå detta, för sedan kommer den sista biten där Jesus berättar att man skall se Människosonen komma med stor makt och härlighet. Det sammanfaller med det vi kallar uppryckelsen och ger startskottet till vredesdomen.

  Jag tänker inte citera hela sammanhanget i Matteus 24. Men jag tänker citera några verser.

  Matt. 24:29

  Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

  Här talas det klart och tydligt om en återkomst efter vedermödan och dessutom om en klart synlig återkomst.

  Matteus skriver samma sak som Lukas. Matt. 24:37-42

  Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara. Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.

  Det finns inga bibeltexter som talar om en hemlig återkomst innan vedermödan.

  Ofta brukar man felcitera Bibeln och säga att Jesus skall komma som en tjuv om natten.

  Det är Herrens dag som kommer att komma när ingen anar det, alltså som en tjuv om natten. Men när det sker, sker det med buller och bång som blir synbart och hörbart i hela världen.

  Jag skulle kunna citera 1 Tess. 4:13-18 och koppla det med Upp. 20, vilket är bevis nog att uppryckelsen inte sker före vedermödan, men jag stannar här, så må var och en själv besluta vad han/hon vill tro.

  Jag vill doch ännu en gång understryka att det inte finns en enda bibeltext som talar om en hemlig återkomst innan vedermödan.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Kjell,

  Själv bor jag i samma stad som, Berndt. Jag har vid tidigare tillfällen pratat med honom om att träffas och pratas vid över en kopp kaffe, kanske är dags för det nu?

      (Reply)

 29. Angående “trib-debatten”….

  Lukas 6:39b Kan väl en blind leda en blind? Faller då inte båda i gropen?

  Vore det inte bättre att ta fasta på tydliga, bokstavliga bibeltexter?

  /Kjell

      (Reply)

 30. Karlendal tycker vi kan ‘stryka uppryckandet ur ordlistan”
  Så han är uppenbarligen varken pre-eller posttrib.

  Hur vanlig tror ni hans postmil-uppfattning är i frikyrkosverige?

      (Reply)

 31. Kjell,

  just det där bibelordet har jag haft i mina tankar när jag läst “trib-debatten”, och även andra debatter.

  Guds Ord är vad vi ska hålla oss till, inte vad xx eller yy säger. Vi får förtrösta på att Herren vakar över oss och leder oss på rätta vägar för Sitt namns skull.

      (Reply)

 32. Ingela skrev: “Karlendal tycker vi kan ‘stryka uppryckandet’ ur ordlistan”

  Det har hänt något med tron på himmel, jord, tusenårsrike och Jesu ankomst sedan jag lämnade Sverige. Jag vet inte vad som har hänt, men skall försöka beskriva hur det var och hur det har blivit.

  När jag bodde i Sverige var det en självklarhet att de frälsta skulle bli uppryckta, möta Jesus på skyarna när han kom, och sedan installeras i våra boningar i Himmelen

  När jag deklarerar den tron i dag får jag reaktioner jag inte hade väntat mej.

  Daniel på Aletheia reagerade med: “Darbyismen har fel!”

  Visst, svarade jag, men jag har aldrig trott på någon Darbyism.

  Alternativet för dem som sysslar med hebreiska rötter är att det visserligen kommer att ske något som liknar ett uppryckande, men att det handlar om en övernaturlig transport till Jerusalem.

  Alternativet för dem som är på återresa från frikyrkan till katolicismen, via högkyrkan, är att förneka tusenårsriket.

  De har det gemensamt med HRM-arna att de tror på någon form av återvändo till paradisiska förhållanden på jorden. “Kyrkan” tror att processen är pågående eller fullbordad. HRM-arna tror att den börjar med ett millennium som sedan automagiskt blir evigt.

  Det verkar således finnas 4 kategorier:

  1. Massan som gifter sig, löper och säljer och inte bryr sig.
  2. Stora mängder karismatiker som är mer eller mindre Darbyister och inte bryr sig om tusenårsriket.
  3. Katoliker som litar på att prästerna vet att det inte blir något tusenårsrike.
  4. HRM-are som tror att tusenårsriket är en mjukstartande himmel.

  Du undrar hur många som köper postmill?

  Om man räknar med grupp 1 så blir det nog en majoritet som politiska partier bara kan drömma om.

  Grupp 2 är kanske den vi har största möjligheten att nå.

  Pre-trib-läran står och faller med tanken att det finns ett A-lag och ett B-lag. A-laget rycks upp och slipper vedermödan. B-laget lämnas kvar och måste bli martyrer eller kastas i helvetet. Och eftersom man tror att Den Helige Ande tas bort från jorden måste de kvarlämnade dessutom klara detta utan Den Helige Ande. Att somliga lyckas kan vi läsa i Upp. 20. Dessa är de martyrer som inte tog emot märket.

  Hur blir man då en A-lags kristen? Det finns som vanligt två vägar till detta status. Den enklaste vägen är att prestera och sköta sig så bra att man tror sig kvalificera.

  Den asketiska vägen är att känna sig som en vidrig mask och varje dag krypa på knä till Kanossa. Detta är den väg som svavelpredikanterna brukar propagera för. Den stärker deras egen makt tron på sina egna prestationer.

  Den enda sanna vägen, däremot, är att man får insikt i sin egen totala konkurs utan frälsning i Jesu Kristi Namn och att man sedan fylls av tacksamhet och förtroende för Honom som har all makt i himmelen och på jorden.

  Tacksamhet är det absolut bästa skyddet mot frestelser. En stor hjälp i att vara trogen. Rädsla dödar i längden både förtroende och kärlek. Egen förträfflighet och fariseism leder till samma resultat som rädsla, och dessutom till högmod och blindhet när man tror sig ha lyckats.

  1 Joh. 4:15-19

  Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss.

  Inget av detta kan man prestera själv.

  Titta nu igen på de 4 kategorierna ovan. Då skall du se att barnaskapets förtröstan saknas hos alla fyra.

  Grupp 1 struntar i det. Grupp 2 är endera högmodiga eller missmodiga och lider av jämförelsesjuka. Grupp 3 litar på att proffsen tar hand om det. De sätter sin tilltro till människor (Jeremia 17:5). Grupp 4 tror att judiska traditioner leder till frälsning.

  /Kjell

      (Reply)

 33. Det finns en kommentator som skriver under signaturen Tachbulah. Det är en broder jag både värderar och har respekt för.

  Tachbulah har nu kommenterat texten i 2 Tess. 2:6-7. Det har ju spekulerats mycket om vad som var “självklart” för de kristna i Thessaloniki, men som är så totalt dunkelt för oss.

  Så här skriver Tachbulah:

  Beträffande diskussionen om vem som ”röjs ur vägen”.

  Låt oss se på den koinegrekiska grundtexten, 2 Tess. 2:6-7:

  καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ.
  τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας• μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται.

  Här finner vi det mycket intressanta i grundtexten:

  Vers 6: τὸ κατέχον katechon Strongs 2722, här är det:
  verb presens aktivt particip ackusativ NEUTRUM singular.

  Vers 7: ὁ κατέχων katechon Strongs 2722, här är det:
  verb presens aktivt particip nominativ MASKULINUM singular.

  I svensk översättning:
  6. Och nu vet ni vad DET är som fortfarande
  hindrar så att han först kan
  uppenbaras i sin egen tid.

  7. Ty laglöshetens* hemlighet är
  redan verksam, men bara till dess att
  HAN som nu hindrar har tagits bort.

  Verserna 6 och 7 hänger ihop.
  Det framgår klart och tydligt att det som hindrar eller håller tillbaka antikrist är något som kan vara BÅDE maskulinum och neutrum. Det är svårt att finna något annat än den Helige Ande. Som en del av Gudomen är DHA maskulinum, liksom Fadern och Sonen, men det koinegrekiska ordet för ”ande” är grammatiskt neutrum. Därför är det också språkligt korrekt att använda neutrum.

  ”röjs ur vägen” innebär att man våldför sig på grundtexten.

  Innebörden av ἐκ μέσου γένηται. översätts ”out of (the) midst he might be (gone)”. γένηται. är aortistiskt subjunktiv.

  Någon vill göra gällande att det är församlingen som tar med sig den Helige Ande. Det stämmer inte med texten och det är naturligtvis omöjligt att församlingen kan rycka upp sig själv. Det omvända förhållandet är mer rimligt.

  Eftersom kommentaren har förorsakats av pre-trib-diskussionen (monologerna?) skulle jag vilja komplettera med några egna tankar.

  Det vill jag göra med utgångspunkt från Rom. 8:9 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. och Upp. 20:4 Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år.

  Två saker blir tydliga här: Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom, och under Antikrists regering kommer det finnas dem som har Kristi Ande och därmed får bli martyrer.

  Detta är ett bevis på att Den Helige Ande fortfarande finns närvarande på jorden under vedermödans tid.

  Lägg därför noga märke till Tachbulahs förklaring angående “röjs ur vägen”. Att sund undervisning om synd, sinnesändring, omvändelse, tro och dop är sällsynt kan vi väl alla hålla med om. Vi erinrar oss Petri svar: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.” (Apg. 2:38-39)

  När således evangelii budskap om synd, sinnesändring, omvändelse, tro och dop blir sällsynt så kommer den skara som har fått ta emot Den Helige Ande som gåva att vara liten och marginaliseras.

  Då kan Antikrist ta över utan märkbar opposition. Bara några suspekta fundamentalister kommer att protestera.

  Det jag vill understryka är att texten inte kan användas som bevis för uppryckande före vedermödan.

  Tack Tachbulah för dina gedigna textstudier.

  /Kjell

      (Reply)

 34. kr”Tack Tachbulah för dina gedigna textstudier.”
  Ja. Och Tack Kjell för ditt gedigna svar.

  “Och eftersom [Pretrib] tror att Den Helige Ande tas bort från jorden måste de kvarlämnade dessutom klara detta utan Den Helige Ande.”
  Ja, Kjell, hur Pretrib får det till att det (efter uppryckandet) kommer att finnas frälsta ‘tribulation saints’ – utan den Helige Ande!! – är för mig en stor gåta. Hur kan ens någon bli frälst utan den Helige Ande??

  Resonemanget att den Helige Ande skulle ‘röjas ur vägen’ har jag aldrig förstått. För hur skulle Gud kunna röja undan sig själv?! (Tack Tachbulah, som sagt.)

  Vi måste betänka löftet som följer med alla Jesu efterföljare:
  “Och se, jag är med er alla dagar, intill tidens slut.”
  Det löftet skjuter hål på argumentet att det skulle finnas en tidsperiod då Guds Ande skulle lämna jorden. Jesus sa ju:

  “Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er . Jag ska inte lämna er faderlösa…” (Joh 14:16-18)

  Jag funderar på om vi inte kan applicera det Jesus säger om sig själv som en bild av hur församlingen i vedermöda går samma väg som sin Herre. Förlåt en liten omskrivning av Joh 14:30:
  “Denna världens furste är på väg [antikrist]. Han har ingen makt över [våra själar] , men världen måste förstå att [vi] älskar Fadern och gör som Fadern har befallt [oss].”

      (Reply)

 35. Ingela,

  Fattas bara ett stort AMEN att lägga till detta.

  /Kjell

  PS. För dem som kanske inte vet det betyder “amen” tro i betydelsen “förtroende”.

  Säger man “amen” så säger man “det är sanning, tro det”.

      (Reply)

 36. Ungefär som engelsmännens ‘hear hear!’

  Semitiska språk ligger nära i många kärnuttryck. (Kanske Hebreiska och arabiska illustrerar hur Isak och Ismael gick åt skilda håll – utifrån ett gemensamt modersmål?)

  Amana är den arabiska verbformen. Imaan substantivet. Amiin betyder både amen och trofast/trogen. Amaana betyder trygghet.

      (Reply)

 37. Ingela,

  I Kiswahili (som vi talar här) ….

  Amana = trust, security, pledge, deposit.
  Amani = peace, security, safety, confidence.
  Amin, Amina = amen, so be it.
  Amini = believe, trust
  Amua = decide, make up ones mind.
  Imani = faith, trust, confidence.
  Amri = law, binding fact

  /Kjell

      (Reply)

 38. Ingela,

  Månne det vara det som kallas Islamic State?

  Men vad mej själv beträffar…. 🙂

  I shall not, I shall not be moved.
  I shall not, I shall not be moved.
  Just like a tree, that’s planted by the waters,
  I shall not be moved.

  Från Psalm 1:1-3

  Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.

  /Kjell

      (Reply)

 39. Ingela,

  du gav mig en aha-upplevelse nu! Det är klart att den helige Ande, som är Gud, inte sviker Sina löften, och ett viktigt löfte är ju att Han är med oss ända till tidens slut!

  Det är så gott när syskon bidrar till att ge mer ljus över frågor och funderingar.

  För mig har det alltid varit självklart att de Guds barn som lever när det är dags för Vedermödan också får gå igenom den. Varför skulle vi förskonas från det, när våra föregångare fått lida så mycket? Tänk på dem i den första församlingen, som kastades för lejonen, brändes på bål, torterades på alla möjliga barbariska sätt bara för att de var kristna. Idag sker samma sak med våra syskon runt om i världen, kristna torteras, lemlästas och dödas bara för att de är kristna.

  Kan det vara så att vi här i västvärlden har det så bra så vi inte kan föreställa oss att det kan komma ett oerhört lidande? Men vad sa Herren till lärjungarna? Jo, “Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen skall ni lida betryck, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen” (Joh 16:33).

  I 1 Petr 4:12-14 läser vi: “Mina käraste, förundra er inte över den eld som ni får gå igenom för att ni skall bli prövade, som om det hände er något underligt. Utan gläd er istället över att ni får dela Kristi lidande, så att ni också får vara glada och fröjdas vid hans härlighets uppenbarelse. Saliga är ni, om ni för Kristi namns skull blir smädade, eftersom härlighetens och Guds Ande vilar över er. Hos dem förblir han smädad, men hos er prisad”. Återigen ett tydligt besked om att vi ska vara beredda på att lida.

  Orden om att beräkna kostnaden kom till mig när jag funderade över detta. Luk 14:27-30 “Och den som inte bär sitt kors och följer mig, han kan inte vara min lärjunge. Ty vem bland er som vill bygga ett torn, sätter sig inte först ner och beräknar kostnaden, om han har vad han behöver för att fullborda det? Annars skall alla som får se det, börja håna honom för att han har lagt grunden men sedan inte kan fullborda det, och säga: Denne mannen har börjat bygga, men förmådde inte fullborda det”. Att beräkna kostnaden innebär för mig att vara realist och inse att det inte är smärtfritt att följa Herren Jesus. Jag ser inte fram mot lidande, men jag vet att jag måste räkna med det. Det vore att bedra mig själv om jag skulle tänka att jag inte ska behöva få lida för min tro på Herren.

  Nu kommer en fundering som jag har, och som jag inte kan säga att jag finner direkt stöd för i Ordet. Därför tar jag det här, så får jag hjälp med tänkandet: Kan Vedermödan ha en sållningsuppgift? Dels att föra dem som tillhör Herren närmare Honom, och dels att det ska bli uppenbart vilka som inte är villiga att följa Honom fullt ut? Ungefär som skiljandet mellan fåren och getterna? Det finns någon anledning till Vedermödan, annars skulle Herren inte tillåta den.

  (De följande verserna i Petrusbrevet är så bra, så jag lägger till dem här: “Utan gläd er istället över att ni får dela Kristi lidande, så att ni också får vara glada och fröjdas vid hans härlighets uppenbarelse. Saliga är ni, om ni för Kristi namns skull blir smädade, eftersom härlighetens och Guds Ande vilar över er. Hos dem förblir han smädad, men hos er prisad. Ty ingen ibland er bör lida såsom en mördare eller tjuv eller en som gör onda saker, eller som den som blandar sig i andras angelägenheter. Men lider någon såsom en kristen, så skall han inte blygas, utan prisa Gud för den delen. Ty tiden är inne, att domen skall börja med Guds hus. Men om det börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte tror Guds evangelium? Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, hur blir det då för den ogudaktige och syndaren? Därför, de som lider efter Guds vilja, skall befalla sina själar åt honom så som åt en trofast Skapare, med goda gärningar”.)

      (Reply)

 40. Har inte läst alla kommentarer så det här kan bli en “repris.”

  Denna text från Upp 14 visar att det ska finnas heliga, vars uthållighet ska visa sig, fram till domen.

  “Stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har gjort himlen och jorden, havet och vattenkällorna.” En annan ängel följde efter, och han sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon, som gav alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.” En tredje ängel följde dem och sade med stark röst: “Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.”

      (Reply)

 41. Bara ett kort konstaterande!

  Pre-tribbare bestämmer sig för vad de vill tro.

  Sedan läser de mellan raderna, och om detta inte hjälper så hittar de på vadhelst de tycker är passande.

  Citat:

  Och jo, jag tror att människor, utan Guds Andes ledning, i just det skedet, under den tiden, kan komma fram till en “mental” Guds Tro, men detta blir enbart dem förunnat som redan nu gjort ett val – men somnat.

  Förklara Rom 8:9 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.

  Och ge gärna Bok – Kapitel och Vers för ett sådant hemsnickrat påstående!

  /Kjell

      (Reply)

 42. “Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. ”

  Precis. Det är denna sanning jag har försökt föra fram.
  Men inom pretrib-lägret menar man att det kommer att finnas så kallade ‘tribulation saints’ trots att de inte har Guds Ande. Var hittar man något som helst bibelstöd för detta?

  Pretrib menar sedan att judarna, samt dessa ‘vedermödans helgon’ ska lida under både antikrist, och Guds nedfallande straffdomar, i sju svåra år, allt medan kyrkan och därmed också den Helige Ande firar bröllopsfest i himlen…
  Ett sådant resonemang kan man kalla både illojalt, oempatiskt, känslokallt – och obibliskt.

      (Reply)

 43. Ingela,

  Nu tycker nog både Bertil och Elin att du är aggressiv igen.

  Vill du klassa måste du flumma!

  Och en sak till. Pre-trib funkar bara om det finns ett A-lag och ett B-lag.

  Inga problem för pingströrelsen som ansåg alla andra samfund vara fyllda med B-lags kristna.

  Mindre högmod och mindre styva korkar är nog Herren till ära.

  /Kjell

      (Reply)

 44. Ingela,

  Javisst! Redan mycket tidigt beslöt “Joannes Chrysostomus” att judarnas synagoga var “satans synagoga” (Upp. 2:9, och Upp. 3:9)

  Det var så ersättningsläran började. Augustinus hakade på och så uppstod grunden för den judeförföljelse som katolska kyrkan organiserade under påven Urbanus 750 år senare.

  Pre-tribbare är smittade av ersättningsläran, vilket inte är så konstigt för John Nelson Darby grundade en sekt som var (är?) super-ersättnings-lärande.

  /Kjell

      (Reply)

 45. Jag har en liten protest när det gäller A och B lag. Självklart finns det inget A och B lag. Antingen är man frälst eller så är man det inte. Men.

  Många har t ex vuxit upp i en församling gått på möten, blivit frälst, döpts sig i unga år. Sedan har andra intressen tagit överhand. Många är också velande fram och tillbaka tror jag eller tro jag inte. En stark kraft är världen, läs pengar. Har man överlåtet sig helt och hållet eller håller man pengar mer kärt?

  Vad krävs för att bli frälst? Om jag har en liten tro men inte överlåter mig helt och hållet till Gud är jag frälst?

  Jag tycker frågan om frälsning är svår. Vem är frälst och vem är inte frälst? Kan vi ta emot frälsningen och sedan leva i synd resten av våra liv?

  Det finns en möjlighet att de som jag ovan beskrivits, av en del kallade ljumna kristna, lämnas kvar och att de börjar intresserar sig för sin tror när de ser vad som händer.

  Jag är ingen expert på Bibeln, allra minst Uppenbarelseboken. Men jag tror att frälsningen är mer komplicerad än man tror om man krattar på ytan.

  Detta är inget inlägg för eller mot pre-tribbare egentligen, utan en möjlighet att icke helt överlåtna mycket möjligt skulle kunna lämnas kvar. Jag har inget svar på frågan vad som är rätt eller fel.

      (Reply)

 46. Fredrik,

  Det finns nog ingen troende som inte har funderat på dessa saker. Jag tror att man blandar ihop minst 2 saker. Låt me försöka formulera de premisser jag tror mej se i Guds Ord.

  1. Jesu ankomst kommer att vara synlig för alla jordens innebyggare. Det kan vi läsa i Matt. 24:27 samt Lukas 17:24.

  Som jag förstår det innebär Jesu ankomst även det vi brukar kalla vredesdomen.

  Solen skall förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Och jordens alla folk skall jämra sig.

  Precis hur det kommer att bli med Jesus som kung i Jerusalem får vi inte mycket information om. Han kommer att styra “med järnspira” vilket är ett tecken på makt. Han kommer att återställa jorden till ett paradisiskt tillstånd. Det talas om 1000 år där man dör ung om man dör som hundraåring. Där spädbarn inte kommer att dö och där rovdjur och farliga djur är ofarliga, tama och snälla. Träden klappar i händerna när detta sker.

  2. Frälsningens förutsättning

  Markus 16:16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. (Ordagrannt: “Den troende och varande döpte..”)

  Joh 3:14-18

  Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

  Rom 10:9-17

  Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

  Försök nu att koppla detta med liknelsen om såningsmannen i Matt. 13, med liknelsen om jungfrurna i Matt. 25, med liknelsen om tjänarna som fick talenter i Matt. 25, med fåren och getterna i Matt. 25.

  Du får läsa sammanhanget själv, jag tar bara två verser ur Rom. 8:15-16 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

  Först några frågor grundade på tolkninga av Guds Ord: Har jag tillräckligt med olja? Vad är oljan för något? Handlar jag tillfredställande med mina talenter? Finns det stengrund och ogräs i mitt liv? Kommer jag att höra till den frälsta skara som rycks upp Jesus till mötes?

  Sedan en fråga som inte har grund i Guds Ord: Vad kommer att hända med mej om jag inte klassar för A-laget när Jesus kommer tillbaka?

  Titta nu igen på citatet ur Rom. 8 och berätta sedan för mej hur du kan leva utan fruktan (rädsla) men i ställer ropar “Abba! Fader!”, om du brottas med dessa frågor.

  Visst, man kanske kan vara nöjd med sig själv och tycka att man har lyckats och således tillhör A-laget. Men då ropar man inte “Abba! Fader!”. Då klappar man sig själv på bröstet och är farisé. Lukas 18:10-14 “Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre publikan. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”

  Eller så kan man rationalisera och tolka Guds Ord på ett sätt som ger utrymme för ens egen frälsning. Men då ropar man inte “Abba! Fader!”. Då är man en skriftlärd som tror att man får liv genom skrifterna. Joh 5:39-40 Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv.

  3. Spänningsfältet

  Så länge vi inte förstår att det handlar om Synden, stor bokstav och bestämd form, som bor i oss, utan tror att det huvudsakligen handlar om synderna, alltså Syndens symptom, så sysslar vi med symptombehandlingar.

  Men vi behöver Frälsning från Synden. Det går inte att vara halvfrälst från Synden. Lika lite som det går att vara halvgravid.

  Alla antydningar om ett A-lag och ett B-lag, vad gäller frälsningen, leder till falska läror.

  Men, Bibeln talar även om frukt och lön, om att bygga med evigt material eller hö och strå som kommer att brinna upp. 1 Kor. 3:11-15

  Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.

  Så länge vi blandar ihop Synden med synderna och frälsningen med lönen så tvingas vi hitta på en massa egna läror för att få det att gå ihop.

  /Kjell

      (Reply)

 47. Det finns ett stort behov att vara tydlig i vad Guds Ord = Bibeln lär om frälsning, förtappelse, himmel och helvete.

  För att illustrera detta citerar jag i sin helhet, oredigerat, en av de mest förvirrade kommentarer jag har läst hittills:

  2015-02-23 22:30:14 – anonym då och nu

  En syn om uppryckandet av Richard Antwi.

  En del som beskrivs kan ses som trosstärkande men en del som beskrivs kan även vara skrämmande.

  Beskriver bl. a hur många som lämnas kvar går till kyrkan och en del ber till maria.

  Har inte läst igenom allting i visionen och vi ska ju pröva allt.

  https://divinekingdom.wordpress.com/2015/…/108

  Mina funderingar utöver nämnda syn.

  Beträffande de första som bli de sista som det står i nya testamentet så har jag läst en syn eller dröm (kan inte lämna uppgift närmare nu) som var att när uppryckandet skedde så kom oomvända rusande och ville följa med och jag tror att den som redogjorde för detta menade att de fick ta emot Jesus då och jag tror personen som redogjorde för detta menade att sedan de tagit emot Jesus fick de följa med vid uppryckandet och följa med Jesus i skyn.

  Kan det vara så att personer som inte alls tillhör Jesus får en chans att omvända sig precis när uppryckandet sker och följa med i uppryckandet.

  Skulle det i så fall kunna betyda att de blir uppryckta tillsammans med Jesus till skillnad mot de jungfruer som inte har olja i liknelsen i nya testamentet som inte får följas med fast de är troende på Jesus.

  Jungfrur utan olja brukar väl tolkas som kristna som har för mycket fel i sitt kristna liv.

  Skulle sådan möjlighet finnas för icke pånyttfödda så kanske det inte är rätt att gå ut med sådan undervisning
  eftersom jag tror inte att de står i bibeltexten annat än på stället om de första som blir de sista som kanske skulle kunna tolkas så.

  Det lär finnas drygt två miljarder kristna och kan det vara så att det blir en miljard kristna kvar efter uppryckadet.

  Det måste bli svårt för de kristna som inte kommer med vid Jesus första ankomst vid uppryckandet
  eftersom de som är kunniga kristna borde vara med i uppryckandet.

  Ken Peters beskriver sin dröm om de dödas uppståndelse och tiden eftr uppryckandet om att väckelserperioder sker i sex områden på jorden (jag tror det var sex) och att Gud gjorde bla brödunder.

  Menar man att en del som inte kommer med vid uppryckandet blir bättre kristna därefter och att ofrälsta kommer till tro på grund av det tecken som uppryckandet är.

  Vi bör sträva efter att komma med vid uppryckandet
  men de kristna som inte får följas med vid uppryckandet kommer de att kunna hålla ihop och skydda sig mot antikrist eller kommer de under hans välde ?

  Kanske svar finns i bibeln och i Richard Antwi och Ken Peters beskrivning i syn respektive dröm om uppryckelsen i skyn med Jesus.

  Har inte läst igenom Richard Atkins och Ken Peters berättelse utan inledningen och en bit därefter.

  Sänder detta för att jag vet att efterfrågan finns bland läsarna på samtalsforum på sådana berättelser som Richard Antwis.

  Jag får reservera mig för att fel kan finnas i detta inlägg så jag gör inte anspråk på att vara lärare. Så det är funderingar. Så frågan är om Richard Antwis syn var från Gud eller inte.

  Var nu kärleksfull om du vill svara på detta. Jag väntar innan jag svarar. Personen som skrev detta anonymt säger att han/hon inte “gör anspråk på att vara lärare”. Dock vill han/hon meddela något. Tack och lov att han/hon inte är en lärare!

  Varför konkreta, rationella, otvetydiga bibliska texter inte får ange vad som är sanning kan man verkligen undra.

  Varför de mest irrationella fantasier över huvud taget studeras och övervägs, är en gåta!

  /Kjell

      (Reply)

 48. Kjell,

  Du skriver:”Var nu kärleksfull om du vill svara på detta”

  Med kärleksfull menar du “vara tydlig i vad Guds Ord = Bibeln lär om frälsning, förtappelse, himmel och helvete.”

  Då inväntar jag ditt svar.

  /Ulrika

      (Reply)

 49. Ulrika,

  Ja, man måste ju alltid vara tydlig med vad Guds Ord lär om frälsning, förtappelse, himmel och helvete.

  Men man kan göra det på olika sätt. Sakliga fakta i balans med hur man själv skulle vilja bli bemött om man var förvirrad.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *